0

Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 61 đến 70_Phương

25 178 4
  • Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 61 đến 70_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2020, 15:57

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TỐN LỚP – VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DC TRONG GD TIẾT 61 ĐẾN 70_(PHƯƠNG) TIẾT 61 XĂNG-TI-MÉT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét Kĩ năng: - Sử dụng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đồ vật cụ thể Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); băng giấy, kéo, keo dán giấy, thước kẻ có vạch chia xăng-ti-mét - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; kéo, keo dán giấy, thước kẻ có vạch chia xăng-ti-mét Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS nêu kết cách làm đo chiều dài bàn thảo luận bạn khác nhau, đo chiều dài mặt bàn gang tay kết có giống - Từng cặp HS đo chiều dài bàn gang tay so sánh kết có giống khơng giải thích https://www.thuvientailieu.edu.vn/ khơng? Vì sao? - Giới thiệu vào Hình thành kiến thức (15 phút) - Cho HS quan sát hình vẽ SGK nói: độ dài đoạn băng giấy màu cam xăng-ti-mét - Giới thiệu: xăng-ti-mét đơn vị đo độ dài, xăng-ti-mét kí hiệu cm - Hướng dẫn HS xác định độ dài đoạn băng giấy màu tím SGK: Áp mép thước sát với mép đoạn băng giấy, dịch chuyển để đầu đoạn băng giấy khớp với vạch số 0, nhận thấy đầu khớp với vạch số 3, kết luận: Đoạn băng giấy màu tím dài xăng-ti-mét Thực hành – luyện tập (10 phút Bài Số? - Yêu cầu HS quan sát hình làm - Lắng nghe - HS quan sát - HS thực hành đo theo hướng dẫn GV - Các nhóm theo dõi, bổ sung thêm đồ vật khác mà nhóm bạn chưa có - Quan sát, viết số đo độ dài đồ vật thay cho dấu ? Bài Cách đặt thước đo - Cho HS quan sát hình vẽ A, nêu - Hình vẽ A đặt thước chưa đúng, thước đặt lệch khơng thẳng với băng giấy - Hình vẽ B đặt thước chưa đúng, đầu băng giấy khơng trùng với vạch - Hình vẽ C đặt thước đúng, đầu băng giấy khơng trùng với vạch thước đặt thẳng băng giấy - Cho HS quan sát hình vẽ B, nêu - Cho HS quan sát hình vẽ C, nêu Bài - Yêu cầu HS dùng thước đo độ dài vật, vật - HS đo viết kết vào VBT, hai bạn kiểm tra cách đo, kết đo, cách đọc số đo - Cái tẩy dài…xăng-ti-mét, … - Gọi HS đọc số đo Vận dụng (5 phút) Bài Hãy cắt đoạn băng giấy dài cm dán vào - Cho HS tìm hiểu yêu cầu - Nêu yêu cầu trao đổi theo cặp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn Củng cố (2 phút) - Củng cố cho HS đơn vị đo độ dài - Ghi nhớ xăng-ti-mét, viết tắt cm; cách đo độ dài vật - Cho HS nêu ví dụ đồ vật có - HS nêu VD: đo độ dài sách thể đo độ dài theo xăng-ti-mét phù Tốn, đo độ dài bảng con, … hợp - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe, thực tích cực học tập TIẾT 62 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đo độ dài số đồ vật thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét Kĩ năng: - Sử dụng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đồ vật cụ thể Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); băng giấy; thước kẻ có vạch chia xăng-ti-mét; sợi dây, kéo - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; kéo, keo dán giấy, sợi dây; thước kẻ có vạch chia xăng-ti-mét Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS nhắc lại cách đo độ dài đồ vật - Một số HS nhắc lại cách đo https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thước có vạch chia xăng-ti-mét - Đưa số đồ vật như: viên phấn, - HS ước lượng nêu: viên phấn dài kéo, …yêu cầu HS thử ước lượng độ dài khoảng cm, kéo dài khoảng cm - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Số? - Yêu cầu HS quan sát hình trả lời: + Cái bút sáp màu tím dài + Cái bút sáp màu tím dài xăng-tixăng-ti-mét? mét + Cái bút sáp màu vàng dài + Cái bút sáp màu vàng dài xăng-tixăng-ti-mét? mét + Cái bút sáp màu đỏ dài + Cái bút sáp màu đỏ dài xăng-tixăng-ti-mét? mét - Cho HS ghi kết vào VBT - HS ghi kết vào VBT Bài Đo độ dài vật nêu kết đo - Cho HS quan sát hình vẽ, yêu cầu làm - HS quan sát làm việc theo nhóm đơi, việc nhóm đơi, bạn dùng thước đo, thống kết điền số đo thích bạn kiểm tra thao tác đo bạn hợp vào ô trống VBT xác định kết đo, hai bạn đổi vai trò cho - Chữa - Cái bút chì dài cm, đoạn tre dài cm, ô tô dài cm - GV hỏi thêm: + Đồ vật dài nhất? Đồ vật + Chiều dài ô tô dài Cái bút chì ngắn nhất? ngắn Bài Dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét để đo nêu số đo - Gọi HS nêu yêu cầu - Đo độ dài: a Độ dài tẩy b Độ dài ngón tay út em + Nêu cách đo độ dài vật? + Để đo độ dài vật, ta dùng thước đặt vạch trùng với mép đầu vật, mép, cuối vật trùng vạch kết luận độ dài vạch - Cho HS làm việc cá nhân nêu kết a Độ dài tẩy cm b Độ dài ngón tay út em 3cm Vận dụng (9 phút) Bài Cắt đoạn băng giấy có độ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ dài 10 cm - Cho HS tìm hiểu yêu cầu bài, thảo luận cách làm theo cặp + Để cắt băng giấy có độ dài 10 cm ta cần làm gì? - Quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn Bài Số? - Cho HS quan sát hình vẽ, làm việc nhóm đơi, thảo luận, phân tích đề - Gọi HS nêu cách làm - GV cho HS đo lại để kiểm tra kết Củng cố (3 phút) - Nêu cách dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài - Cho HS đo cắt đoạn dây có độ dài 15 cm - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - HS thảo luận, cắt băng giấy theo yêu cầu + Để cắt băng giấy có độ dài 10 cm ta dùng thước thẳng, đặt vạch thước trùng với mép giấy, đánh dấu vạch số 10, cắt - HS thực hành cắt băng giấy - Các nhóm quan sát, thảo luận nêu cách làm + Cách 1: Cộng độ dài miếng gỗ màu nâu với độ dài miếng gỗ màu xanh + Cách 2: Dùng thước đo độ dài hai miếng gỗ liền - Áp mép thước sát với mép vật cần đo, dịch chuyển để đầu vật khớp với vạch số 0, đầu khớp với vạch số độ dài vật cần đo - Thực hành đo, cắt đoạn dây dài 15 cm - Lắng nghe TIẾT 63 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ước lượng dùng thước đo độ dài vật - Cộng, trừ số đo độ dài với đơn vị xăng-ti-mét - Tìm phép cộng phù hợp với câu hỏi toán có lời văn Kĩ năng: - Vận dụng đo độ dài vào thực tiễn sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); thước kẻ có vạch chia xăngti-mét; sợi dây, kéo - HS: SGK Toán 1; Vở tập Tốn 1; thước kẻ có vạch chia xăng-ti-mét Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS nhắc lại cách đo độ dài đồ vật thước có vạch chia xăng-ti-mét - Một số HS nhắc lại cách đo: Áp mép thước sát với mép vật cần đo, dịch chuyển để đầu vật khớp với vạch số 0, đầu khớp với vạch số độ dài vật cần đo - HS ước lượng nêu: giường ngủ em dài khoảng bước chân Cái bảng dài khoảng 20 xăng-timét - Lắng nghe - Thử ước lượng độ dài giường ngủ em bước chân? Ước lượng bảng dài bao xăng-ti-mét - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (15 phút) Bài Dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài băng giấy nêu số đo - Cho HS quan sát hình vẽ, u cầu làm việc nhóm đơi, bạn dùng thước đo, bạn kiểm tra thao tác đo bạn xác định kết đo, hai bạn đổi vai trò cho - Gọi HS nêu kết - HS quan sát làm việc theo nhóm đơi, thống kết điền số đo thích hợp vào trống VBT - Băng giấy màu xanh dài cm; băng giấy màu đỏ dài cm; băng giấy màu cam dài cm + Đầu tiên ta đặt vạch o thước + Nêu cách đo băng giấy màu xanh? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ khớp với đầu băng giấy, đầu khớp với vạch 5, ta kết luận băng giấy màu xanh dài 5cm Bài Tính (theo mẫu): - Cho HS quan sát mẫu cm + cm = - Quan sát, nêu: ta nhẩm cộng với cm, nêu nhận xét cách làm hay cm cộng cm cm - Cho HS làm VBT, GV quan sát, giúp đỡ - HS làm VBT HS gặp khó khăn cm + cm = cm - Chữa cm – cm = cm cm + cm = 10 cm 10 cm – cm = cm Vận dụng (14 phút) Bài Hãy ước lượng đo kiểm tra lại, sau nêu số thích hợp thay cho dấu ? - Cho HS làm việc nhóm - Các nhóm thảo luận theo bước: + Ước lượng chiều dài hành lang (bằng bước chân), chiều dài hộp bút (cm) ghi kết + Thực hành đo chiều dài hành lang (bằng bước chân), chiều dài hộp bút (cm) ghi kết - Lắng nghe - Gọi nhóm báo cáo kết - Nhận xét, khen ngợi nhóm ước lượng gần Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: a Bài tốn: Trên sân trường có bạn chơi, thêm bạn chạy tới Hỏi có tất bạn? * Hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ để có tốn - Hỏi nội dung tốn: + Bài tốn cho biết gì? - HS quan sát, số HS đọc toán + Bài toán cho biết có bạn chơi có thêm bạn + Hỏi có tất bạn? + Tính xem tất có bạn + Nêu câu hỏi toán? + Với câu hỏi ta phải làm gì? * Tìm phép tính phù hợp với câu trả lời - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung tốn - Một số HS nhắc lại: Có bạn chơi có thêm bạn Hỏi có tất bạn? + Phép cộng: Lấy cộng + Có tất bạn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Vậy ta phải làm phép tính gì? - Một số HS nêu: Có tất bạn + Vậy câu trả lời gì? - Hướng dẫn HS viết: Phép tính + = (bạn) nêu câu trả lời - Cho HS đọc lại phép tính - Chỉ vào phép tính, nhấn mạnh HS cách trình bày - Lưu ý: tên đơn vị, danh số đặt ngoặc liền với kết phép tính b Bài tốn: Nhà Bình có gà, mẹ mua thêm gà Hỏi nhà Bình có tất gà ? - Hướng dẫn HS tương tự toán phần a - Cho HS làm vào VBT, GV giúp đỡ HS cịn khó khăn chưa tìm phép cộng + = (con gà) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Hướng dẫn HS tương tự 4 Củng cố (3 phút) - Nêu cách dùng thước có vạch chia xăngti-mét để đo độ dài Tất có bạn - Đọc (CN) Phép tính + = (bạn) Tất có bạn - Lắng nghe - Ghi VBT Áp mép thước sát với mép vật cần đo, dịch chuyển để đầu vật khớp với vạch số 0, đầu khớp với vạch số độ dài vật cần đo - Lắng nghe, thực - Tập ước lượng chiều dài đôi đũa, chiều dài bàn chải răng, chiều dài lược, … - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập TIẾT 64 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết số phạm vi 20 - Thực phép cộng, trừ không nhớ phạm vi 20 - Nhận dạng hình học - Tìm phép trừ phù hợp với câu hỏi tốn có lời văn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Kĩ năng: - Vận dụng cách tìm phép tính phù hợp tình cụ thể vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Chia lớp làm nhóm giao việc: Viết số theo thứ tự tăng dần từ đến 20 thực tính: 12 + 5, 18 – 6, 13 + - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (15 phút) Bài Số? - Cho HS quan sát làm việc nhóm đơi, nêu yêu cầu cách làm theo gợi ý: + Đây dãy số xếp theo thứ tự gì? + 16 cộng 18 bằng? + Vậy cộng 16? + Số cần điền sau số 16 là? + Em làm 14 ? - Cho HS làm vào VBT - Gọi đại diện nhóm nêu kết - Các nhóm nhận yêu cầu, thảo luận viết vào bảng phụ - Đại diện nhóm đọc kết - Lắng nghe - Quan sát, thảo luận theo gợi ý GV + Đây dãy số xếp theo thứ tự giảm dần + 16 cộng 18 + Vậy 14 cộng 16 + Số cần điền sau số 16 14 + Lấy 16 – = 14 - HS làm vào VBT - Một số HS nêu kết quả: a/ 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, b/ 19, 17, 15, 13, 13,9, 7, 5, 3, - HS vấn bạn: bạn làm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ để tìm số sau số 9? Số trước số số nào? - Lưu ý: Đây dãy số bớt Muốn tìm số đứng sau ta việc lấy số trừ Bài Đặt tính tính: - Cho HS nêu yêu cầu, GV hỏi: - Đặt tính tính + Khi đặt tính ta cần ý gì? + Khi đặt tính ta cần ý viết số hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT chữa - Giúp đỡ HS gặp khó khăn Bài Đ – S ? - Cho HS làm việc nhóm đơi, bạn - HS thảo luận nhóm đơi, thống đếm số hình, bạn kiểm tra kết ghi kết đếm so sánh - Chữa bài: - HS nêu đáp án: a Số hình chữ nhật nhiều số hình a Số hình chữ nhật nhiều số hình vng? vng Đ b Số hình vng số hình trịn? b Số hình vng số hình trịn Đ c Số hình tam giác số hình chữ c Số hình tam giác số hình chữ nhật? nhật S Vận dụng (15 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: a Bài tốn: Trên sân trường có bạn chơi, lúc sau có bạn chạy Hỏi lại bạn? * Hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ để có HS quan sát, số HS đọc toán toán - Hỏi nội dung tốn: + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn cho biết có bạn chơi, lúc sau có chạy + Nêu câu hỏi tốn? + Hỏi cịn lại bạn? + Với câu hỏi ta phải làm gì? + Tính xem cịn lại bạn * Tìm phép tính phù hợp với câu trả lời - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung toán - Một số HS nhắc lại: Có bạn chơi, lúc sau có chạy Hỏi cịn lại bạn? + Vậy ta phải làm phép tính gì? + Phép trừ: Lấy trừ + Vậy câu trả lời gì? + Cịn lại bạn 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Một số HS nêu: Còn lại bạn - Hướng dẫn HS viết: Phép tính – = (bạn) nêu câu trả lời - Cho HS đọc lại phép tính - Chỉ vào phép tính, nhấn mạnh HS cách trình bày - Lưu ý: tên đơn vị, danh số đặt ngoặc liền với kết phép tính b Bài tốn: Trong bể có cá, em vớt Hỏi bể lại cá ? - Hướng dẫn HS tương tự toán phần a - Cho HS làm vào VBT, GV giúp đỡ HS cịn khó khăn chưa tìm phép trừ – = (con cá) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Hướng dẫn HS tương tự 4 Củng cố (2 phút) - Đếm từ đến 20 ngược lại - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập Cịn lại bạn - Đọc (CN) Phép tính – = (bạn) Còn lại bạn - Lắng nghe - Ghi VBT – = (con cá) - HS đếm (CN) - Lắng nghe, thực TIẾT 65 HĐTN: TÌM HIỂU LỚP EM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Vận dụng việc đọc, đếm số so sánh số (trong phạm vi 20) vào việc tìm hiểu bạn bè lớp, tăng cường gắn bó tình bạn - Vận dụng việc đếm số vào tìm hiểu số cửa vào, số cửa sổ phòng học xếp bạn ghế lớp học - Gắn việc hiểu biết hình (hình vng, hình chữ nhật, hình trịn, …) với gần gũi nhìn thấy lớp học Kĩ năng: - Chia sẻ gia đình người thân điều em khám phá Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: - GV: Giấy khổ to phát cho nhóm - HS: Bút vẽ, màu vẽ Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Kết bạn” - Giới thiệu vào Tổ chức hoạt động trải nghiệm (30 phút) Bước Giao nhiệm vụ, tổ chức thực - GV chia lớp làm nhóm - Giao nhiệm vụ: + Nhóm tìm hiểu chủ đề 1: Các bạn lớp em Nhiệm vụ tìm hiểu: Lớp em có tổ? Số bạn nam, nữ tổ; so sánh số bạn nam (số bạn nữ) tổ, … + Nhóm tìm hiểu chủ đề 2: Lớp học em Nhiệm vụ tìm hiểu: Số cửa vào; số cửa sổ phịng học; lớp có dãy bàn; … + Nhóm tìm hiểu chủ đề 3: Hình dạng đồ vật lớp học Nhiệm vụ tìm hiểu: Các đồ vật lớp có dạng hình chữ nhật, hình trịn, hình vng, hình tam giác, … Bước Báo cáo kết trải nghiệm - Gọi đại diện lên báo cáo kết nhóm - Khuyến khích nhóm vẽ hình 12 - HS tham gia chơi - Lắng nghe - Lắng nghe - Các nhóm nhận nhiệm vụ - Cử thư kí ghi chép ý kiến thành viên - Các thành viên nhóm quan sát lớp học, trao đổi, thống ý kiến - Thư kí ghi chép kết thống nhóm - Các nhóm cử đại diện lên báo cáo + Nhóm 1, kể: Lớp em có tổ; tổ có bạn có bạn nữ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ảnh nhóm vật trang trí báo cáo bạn nam; … nhóm nêu câu đố tương + Nhóm 3, kể: Lớp em có tự học cửa vào; có cửa sổ; có dãy bàn; … + Nhóm 5, kể: Lớp em có bảng hình chữ nhật; đồng hồ treo tường hình trịn, có viên gạch lát Bước Giao lưu – chia sẻ hình vng;… - Cho nhóm trưng bày kết trải nghiệm - Các nhóm khác góp ý, bổ sung cho Củng cố (2 phút) nhóm bạn - Nhắc HS kể lại cho gia đình người thân điều lí thú lớp em vừa - Quan sát, rút kinh nghiệm cho nhóm khám phá - Lắng nghe, thực TIẾT 66 CÁC SỐ TRÒN CHỤC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết, đọc viết số tròn chục - Nhận biết thứ tự số tròn chục phạm vi 100 Kĩ năng: - Vận dụng số trịn chục để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ; bó chục que tính - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; bó chục que tính Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Cho HS ôn số 10, nêu loại đồ vật trường gộp lại thành nhóm 10 VD: trứng gà, … - Giới thiệu vào Hình thành kiến thức (15 phút) a Giới thiệu số tròn chục - Cho HS làm việc theo nhóm đơi que tính theo hướng dẫn GV - Giớ thiệu: 10 gọi chục sau giơ bó 10 que tính nói: Ta có 10 que tính, gọi chục que tính - GV treo bảng phụ gắn: + thẻ chục que tính + thẻ chục que tính + thẻ chục que tính Lần lượt thẻ chục que tính - Cho HS đọc tên chục tên số tương ứng b Số 100 - Cho HS làm việc theo nhóm - Từ chục que tính, thêm chục thành 10 chục hướng dẫn HS bó thành bó lớn - Hướng dẫn: Mười bó chục bó thành bó lớn hơn, ta gọi trăm Một trăm viết 100 Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho ? - Cho HS quan sát nội dung bài, phân tích cách làm mẫu: chục, viết 10, HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Lần lượt số HS nêu: que tính, chồng bát, bó đũa, … - Lắng nghe - HS làm theo GV - Quan sát, nêu cách viết số cách đọc số tương ứng: + chục viết 10, đọc mười + chục viết 20, đọc hai mươi + chục viết 30, đọc ba mươi - HS đọc: Một chục – mười Hai chục – hai mươi Ba chục – ba mươi ……………… Chín chục – chín mươi - HS làm việc nhóm để đủ số lượng que tính - Thực hành thêm chục que tính bó thành bó lớn - HS nhắc lại: 10 chục = trăm - Quan sát 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đọc mười - Gọi HS nêu miệng - Yêu cầu HS làm vào VBT Bài Số? - Cho HS quan sát hình khối lập phương, nêu cách làm - Yêu cầu HS tự điền vào VBT kiểm tra chéo kết - Hỏi để củng cố: + 10 cịn gọi gì? + chục ? + Số 80 đọc ? Bài Số? - Cho HS nêu yêu cầu - Giới thiệu: số tròn chục liên tiếp từ 10 đến 100 từ 100 đến 10 - Yêu cầu HS làm vào VBT - Chữa Vận dụng (5 phút) Bài Số? - Cho HS quan sát hình, hỏi: + Muốn điền số ta phải làm gì? - Yêu cầu HS làm kiểm tra kết - Chữa Củng cố (2 phút) - Chúng ta vừa học gì? - Đọc số trịn chục từ 10 đến 100 ngược lại - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - Lần lượt HS nêu: chục, viết 20, đọc hai mươi chục, viết 30, đọc ba mươi chục, viết 40, đọc bốn mươi ……… - HS làm vào VBT - Quan sát, đếm cột có khối, đếm có cột - HS tự điền vào VBT đổi kiểm tra chéo kết + 10 gọi chục + chục 30 + Số 80 đọc tám mươi - Điền số tròn chục thay cho dấu ? - Lắng nghe - HS làm vào VBT - Cả lớp thống kết đọc to số tròn chục từ 10 đến 100 từ 100 đến 10 + Muốn điền số ta phải đếm xem nải chuối có có nải chuối - HS làm bài, đổi chéo kiểm tra Có chục chuối Có 40 chuối - Các số tròn chục - 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 - 100,90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 - Lắng nghe 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 67 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết, đếm, đọc, viết số tròn chục Kĩ năng: - Vận dụng số tròn chục để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền - HS tham gia chơi điện” đếm số tròn chục từ 10 đến 100 ngược lại Lần 1: GV nêu 10, định HS đếm tiếp - HS đếm 20 sau định HS đếm tiếp, đến 100 Lần 2: GV nêu 100, định HS đếm - HS đếm 90 sau định HS đếm ngược lại tiếp, đến 10 - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho ? - Cho HS quan sát nội dung - HS nêu cách làm mẫu: chục, viết 30, đọc ba mươi - Gọi HS nêu miệng: - HS nêu miệng 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Chín mươi viết là? đọc là? + Chín mươi viết 90 đọc chục + 50 đọc ? + 50 đọc năm mươi hay chục + chục viết ? đọc ? + chục viết 80 đọc tám mươi + Một trăm viết ? đọc ? + Một trăm viết 100 đọc ? - Yêu cầu HS ghi kết vào VBT - HS ghi kết vào VBT Bài Chọn số phù hợp với tranh: - Cho HS quan sát hình, phân tích cách - Quan sát làm, chẳng hạn với tranh đầu tiên: có khay trứng gà, khay có chục trứng, ta có chục trứng, ta chọn số 40 - Yêu cầu HS tự làm tranh lại - HS nêu kết chọn: Có bó que vào VBT tính, bó chục que có chục que, ta chọn số 80… - Chữa bài, nhận xét Bài Chọn số thích hợp với cách đọc - Cho HS nêu yêu cầu - Nối số với cách đọc số - Yêu cầu HS làm vào VBT chữa - HS làm vào VBT, đổi kiểm tra chéo - Hỏi để củng cố: + Số 50 đọc năm chục + Số 50 đọc là? + Bảy chục viết 70 + Bảy chục viết số nào? Bài Số? - Cho HS tự làm vào VBT - HS làm cá nhân - Chữa Có chục trứng gà Có 50 trứng gà - HS vấn bạn: Làm để biết có chục trứng gà? Vận dụng (9 phút) Bài Lấy cho đủ chục khối lập phương - Cho HS đọc đề, phân tích đề - Có chục khối lập phương, cần lấy cho đủ chục khối lập phương - HS khoanh đủ chục khối lập phương - Khuyến khích HS tìm cách lấy khác Củng cố (3 phút) - Đọc số tròn chục từ 10 đến 100 - Một số HS đọc 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ngược lại - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - Lắng nghe, ghi nhớ TIẾT 68 CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết số có hai chữ số có hàng đơn vị khác 1, 4, - Nhận biết cấu tạo số có hai chữ số Kĩ năng: - Sử dụng số có hai chữ số sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ có nội dung BT 1, ; que tính - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán ; que tính Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền - HS tham gia chơi điện” đếm số từ đến 20 ngược lại Lần 1: GV nêu 1, định HS đếm tiếp - HS đếm sau định HS đếm tiếp, đến 20 Lần 2: GV nêu 20, định HS đếm - HS đếm19 sau định HS đếm ngược lại tiếp, đến - Giới thiệu vào - Lắng nghe Hình thành kiến thức (20 phút) 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cho HS quan sát tay trái cầm bó chục que tính, tay phải cầm que tính: - Quan sát, nhận xét: + Tay trái có que tính? + Tay phải có que tính? + Tay trái có 20 que tính + Cả hai tay có que tính? + Tay phải có que tính - GV vào dịng thứ + Cả hai tay có 27 que tính bảng nói: Viết 27, đọc - Lắng nghe, nhận xét hai mươi bảy, số có chục đơn vị - Cho HS thao tác nhận xét - Tay trái cầm bó chục que tính, tay phải cầm que tính, nhận xét để chốt lại cách đọc, viết cấu tạo số 38 - Cho HS thao tác tương tự với số - Thao tác que tính với số 63, cịn lại bảng 70 - Nhắc lại cách đọc, viết cấu tạo số - 63 đọc sáu mươi ba, số gồm bảng chục đơn vị 70 đọc bảy mươi, số gồm chục đơn vị Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho dấu? - Cho HS quan sát nội dung bài, phân - Qan sát tích cách làm mẫu: chục đơn vị, viết 32, đọc ba mươi hai - Gọi HS nêu miệng - Lần lượt HS nêu: chục đơn vị, viết 18, đọc mười tám chục đơn vị, viết 27, đọc hai mươi bảy chục đơn vị, viết 40, đọc bốn mươi - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho dấu? - Cho HS làm việc theo cặp, bạn - HS hỏi đáp theo cặp nội dung nêu chữ, bạn nêu số ngược lại - Yêu cầu HS tự điền vào VBT kiểm - HS tự điền vào VBT đổi kiểm tra chéo kết tra chéo kết - Chữa bài: a Số bốn mươi tám viết là? Số a Số bốn mươi tám viết 48 Số gồm ? chục ? đơn vị? gồm chục đơn vị 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ b Số 20 đọc là? Số gồm ? chục ? b Số 20 đọc hai mươi Số gồm đơn vị? chục đơn vị c Số gồm chục đơn vị viết là? Và c Số gồm chục đơn vị viết 58 đọc là? Và đọc năm mươi tám Bài Số? - Cho HS nêu yêu cầu - Treo bảng phụ, tổ chức cho HS chơi - Mỗi đội cử HS lên chơi, bạn trò chơi “Tiếp sức”, đội câu điền số vào dấu ? - Tổng kết trò chơi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 - Cho HS ghi kết vào VBT - HS ghi kết vào VBT Vận dụng (5 phút) Bài Số? - Cho HS nêu yêu cầu Đếm xem lớp có bạn, bạn nam, bạn nữ - Yêu cầu HS đếm trả lời sau ghi - HS đếm trả lời sau ghi kết kết vào VBT vào VBT Củng cố (2 phút) - Chúng ta vừa học gì? - Các số có hai chữ số - Đọc, phân tích cấu tạo số 29, 33, 46, - Một số HS đọc nêu cấu tạo số - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe tích cực học tập TIẾT 69 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết thành thạo số có hai chữ số có hàng đơn vị khác 1, 4, - Thực việc lắp ghép hình Kĩ năng: - Sử dụng số có hai chữ số sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ có nội dung BT 1, ; nội dung câu hỏi cho trị chơi “Rung chng vàng”: Câu Số 52 đọc A Lăm mươi hai B Năm mươi hai Câu An có số bơng hoa, An cho bạn bơng hoa An cịn lại bơng hoa Vậy An có tất cả: A bơng hoa B 10 bơng hoa - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán 1; ĐDHT Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức” để giải BT 2, đội làm câu Đội 1: 14, 13, ? Đội 2: ? 20, 30, …100 - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho dấu? - Cho HS làm việc theo cặp, bạn nêu chữ, bạn nêu số ngược lại - Yêu cầu HS tự điền vào VBT kiểm tra chéo kết - Chữa bài: a Số sáu mươi tám viết là? Số gồm ? chục ? đơn vị? b Số 77 đọc là? Số gồm ? chục ? đơn vị? c Số gồm chục đơn vị viết là? Và đọc là? Bài Số? - Cho HS ghi kết chốt phần khởi động vào VBT Bài Trong hình có cài bát ? - Cho HS quan sát bài, hướng dẫn HD làm theo gợi ý: + Muốn biết có bát ta HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS tham gia chơi - Mỗi đội cử bạn lên chơi - lớp cổ vũ, nhận xét - Lắng nghe - HS hỏi đáp theo cặp nội dung - HS tự điền vào VBT đổi kiểm tra chéo kết a Số sáu mươi tám viết 68 Số gồm chục đơn vị b Số 77 đọc bảy mươi bảy Số gồm chục đơn vị c Số gồm chục đơn vị viết 22 Và đọc hai mươi hai - HS ghi kết vào VBT - Quan sát + Đếm xem chồng bát có bát, 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ làm ? sau đếm xem có chồng bát rời + Một chồng bát có bát? + Một chồng bát có 10 bát + Có tất chồng bát + Có tất chồng bát rời rời? + Vậy có tất bát? + Vậy có tất 43 bát + Số đọc gì? + Số đọc bốn mươi ba - Cho HS ghi kết vào VBT - HS ghi kết vào VBT Bài - Yêu cầu HS lấy ĐDHT - HS lấy hình tam giác, thảo luận cách hình tam giác thảo luận nhóm đơi để ghép ghép hình - Đại diện nhóm chia sẻ cách ghép - Kết luận: Có nhiều cách ghép khác Cách 1: Cách 2: Vận dụng (9 phút) Bài Số? - Cho HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS đếm trả lời câu a/ - Gợi ý để HS trả lời câu b/: - Có lớp 1A1, 1A2, … 1A6 Vậy em đếm xem có lớp ? Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Rung chng vàng” - Sau GV đọc câu hỏi, HS giơ tay trả lời - Tổng kết trò chơi - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - HS đếm trả lời: a/ Lớp em có 20 bàn ghế - Lắng nghe - Dựa vào gợi ý nêu: có lớp - HS tham gia chơi - HS giơ tay nhanh quyền trả lời, sai quyền trả lời thuộc bạn khác - Lắng nghe, thực 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 70 CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết số có hai chữ số - Nhận biết cấu tạo số có hai chữ số - Đếm số từ đến 100 Kĩ năng: - Sử dụng số có hai chữ số sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ có nội dung BT 1, 2; 4; thẻ chục - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; thẻ chục Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp - HS tham gia chơi sức” đếm số tròn chục Lần 1: GV nêu 10, định HS đếm tiếp - HS đếm 20 sau định HS đếm tiếp, đến 100 Lần 2: GV nêu 100, định HS đếm - HS đếm 90 sau định HS đếm ngược lại tiếp, đến 10 - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào - Lắng nghe Hình thành kiến thức (15 phút) - Cho HS quan sát tay trái cầm bó chục que tính, tay phải cầm que tính: - Quan sát, nhận xét: + Tay trái có que tính? + Tay trái có 10 que tính + Tay phải có que tính? + Tay phải có que tính 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Cả hai tay có que tính? + Cả hai tay có 15 que tính - GV vào dịng thứ - Lắng nghe, nhận xét bảng nói: Viết 15, đọc mười lăm, số có chục đơn vị - Cho HS thao tác nhận xét - Tay trái cầm thẻ chục, tay phải cầm que tính, nhận xét để chốt lại cách đọc, viết cấu tạo số 25 - Cho HS thao tác tương tự với số - Thao tác que tính với số 84, lại bảng 14, 41, 11 - Nhắc lại cách đọc, viết cấu tạo số - 64 đọc sáu mươi tư, số gồm bảng chục đơn vị 14 đọc mười bốn, số gồm chục đơn vị 41 đọc bốn mươi mốt, số gồm chục đơn vị 11 đọc mười một, số gồm chục đơn vị Thực hành – luyện tập (12 phút) Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho dấu? - Cho HS quan sát nội dung bài, phân - Quan sát tích cách làm mẫu: chục đơn vị, viết 34, đọc ba mươi tư - Gọi HS nêu miệng - Lần lượt HS nêu: chục đơn vị, viết 35, đọc ba mươi lăm chục đơn vị, viết 51, đọc năm mươi mốt chục đơn vị, viết 24, đọc hai mươi tư - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT Bài Số? - Cho HS làm việc theo cặp, bạn - HS hỏi đáp theo cặp nội dung nêu chữ, bạn nêu số ngược lại - Yêu cầu HS tự điền vào VBT kiểm - HS tự điền vào VBT đổi kiểm tra chéo kết tra chéo kết - Chữa bài, vấn HS: a Số sáu mươi tư viết là? Số gồm? a Số sáu mươi tư viết 64 Số gồm chục ? đơn vị? chục đơn vị b Số chín mươi lăm viết là? Số gồm b Số chín mươi lăm viết 95 Số ? chục ? đơn vị? gồm chục đơn vị c Số ba mươi mốt viết là? Số gồm? c Số ba mươi mốt viết 31 Số gồm 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chục ? đơn vị? chục đơn vị Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho dấu ? - Gọi HS nêu yêu cầu làm việc cá - HS làm việc cá nhân vào VBT nhân vào VBT - Chữa bài: a Số 71 đọc là? Số gồm? chục ? a Số 71 đọc bảy mươ mốt Số đơn vị? gồm chục đơn vị b Số 65 đọc là? Số gồm? chục ? b Số 65 đọc sáu mươi lăm Số đơn vị? gồm chục đơn vị Bài Số? - Chia lớp làm đội - Mỗi đội cử HS lên chơi, bạn - Treo bảng phụ, tổ chức cho HS chơi điền số vào dấu ? trò chơi “Tiếp sức”, đội câu 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 - Tổng kết trò chơi 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35 100,90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 - Cho HS ghi kết vào VBT - HS ghi kết vào VBT Củng cố (5 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền - HS tham gia chơi điện”: Lần 1: Đếm liên tiếp số có tận 5: 15, 25, … Lần 2: Đếm liên tiếp số có tận 1: 11, 21, … Lần 3: Đếm liên tiếp số có tận 4: 14, 24, … - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe tích cực học tập 25 ... chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng công cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách... HIỂU LỚP EM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Vận dụng việc đọc, đếm số so sánh số (trong phạm vi 20) vào việc tìm hiểu bạn bè lớp, tăng cường gắn bó tình bạn - Vận dụng việc đếm số vào tìm hiểu số cửa vào,... https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa toán học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 61 đến 70_Phương, Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 61 đến 70_Phương