0

Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 71 đến 80_Phương

25 138 7
  • Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 71 đến 80_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2020, 15:57

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TỐN LỚP – VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DC TRONG GD TIẾT 71 ĐẾN 80_(PHƯƠNG) TIẾT 71 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết thành thạo số có hai chữ số - Nhận dạng hình học Kĩ năng: - Sử dụng số có hai chữ số sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ có nội dung BT 2, - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” - Lần 1: Đếm từ 51 đến 60 - HS tham gia chơi - HS đếm năm mươi mốt, định HS đếm tiếp, đến 60 - HS đếm tám mươi tám, định HS - Lần 2: Đếm từ 88 đến 100 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đếm tiếp, đến 100 - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho dấu? - Cho HS quan sát nội dung bài, hướng - Quan sát dẫn HS làm - Gọi HS nêu miệng - Lần lượt HS nêu: + Số 31 gồm chục đơn vị; đọc ba mươi mốt + Số mười viết 11, gồm chục đơn vị + Số gồm chục đơn vị 45; đọc bốn mươi lăm + Số 64 gồm chục đơn vị; đọc sáu mươi tư - Yêu cầu HS ghi vào VBT - HS làm vào VBT Bài Tìm số thích hợp thay cho dấu ? đọc số - Gọi HS nêu yêu cầu - Điền số thiếu vào dãy số - Hướng dẫn: dãy số liên tiếp từ - HS đếm tiếp điền số thay ? 36 đến 65, yêu cầu HS đếm tiếp điền số thiếu vào ? - Gọi HS lên làm - HS lên làm, lớp làm VBT, đổi bảng phụ kiểm tra chéo - Chữa - HS đọc dòng Bài Viết số: - Gọi HS nêu yêu cầu - Viết số a/ Từ 11 đến 20 b/ Từ 84 đến 95 - Gọi HS đếm miệng - Một số HS nêu: a/ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 b/ 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 - Nhận xét, sửa cách đọc cho HS - Cho HS ghi kết vào VBT HS ghi kết vào VBT Bài - Yêu cầu HS đọc đề toán - HS đọc + Bài toán cho biết gì? + Bài tốn cho biết tổ có bạn, có bạn nữ + Nêu câu hỏi tốn? + Hỏi có bạn nam? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Với câu hỏi ta phải làm gì? + Tính xem tổ cịn bạn nam - Gọi HS lên bảng làm - Lớp làm VBT - Chữa – = (bạn) - HS đổi kiểm tra chéo Vận dụng (9 phút) Bài Số? - Cho HS quan sát hình vẽ, hỏi: + Bức tranh có đặc biệt? + Bức tranh có hình vng, hình tam giác, hình trịn, hình chữ nhật ghép lại - Cho HS làm việc theo nhóm 4, đếm - Các nhóm thảo luận, đếm số hình ghi số lượng hình có tranh loại ghi kết - Gọi đại diện nhóm trình bày - Các nhóm báo cáo kết quả: Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chinh phục đỉnh Olympia”: 1/ Đọc số có tận 2/ Đọc số có tận 3/ Đọc số có tận - Tổng kết trò chơi - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập 3 - HS tham gia chơi - Khi GV nêu câu hỏi, HS giơ nhanh tay để trả lời, bạn trả lời sai quyền trả lời thuộc bạn khác - Lắng nghe, thực TIẾT 72 SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - So sánh số có hai chữ số - Xác định số lớn nhất, số bé nhóm số Kĩ năng: - Vận dụng so sánh số có hai chữ số sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ; bó que tính que tính rời - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; bó que tính que tính rời Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền - HS tham gia chơi điện” đọc số theo thứ tự - HS đọc số nào, định bạn đọc số tiếp theo, hết thời gian chơi - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu vào - Lắng nghe Hình thành kiến thức (15 phút) a So sánh 85 48 - Hướng dẫn HS quan sát, làm theo yêu - Quan sát cầu: + Lấy bó chục que tính que tính + Lấy bó chục que tính que tính rời ta que tính? rời ta 85 que tính + Lấy bó chục que tính que tính + Lấy bó chục que tính que tính rời ta que tính? rời ta 48 que tính - Cho HS nhận xét: chục so với chục - chục lớn chục (80 > 40) 85 so với 48 85 > 48 - Cho HS nhận biết: 85 > 48 48 - Ghi nhớ < 85 a So sánh 73 76 - Hướng dẫn HS: + Lấy bó chục que tính que tính + Lấy bó chục que tính que tính rời ta que tính? rời ta 73 que tính + Lấy bó chục que tính que tính + Lấy bó chục que tính que tính rời ta que tính? rời ta 76 que tính - Cho HS nhận xét: 73 76 - 73 76 có số chục https://www.thuvientailieu.edu.vn/ so với 6? - Mà < nên 73 < 76 - Cho HS nhận biết: 73 < 76 76 > 73 * Lưu ý HS cách diễn đạt: - Lắng nghe, ghi nhớ 56 59 có chục, mà < nên 56 < 59., nên 64 < 92 64 92 có số hàng chục khác nhau, chục bé chục Thực hành – luyện tập (12 phút) Bài , = ? - Cho HS làm cá nhân vào VBT - HS làm cá nhân vào VBT, cặp kiểm tra lẫn - Gọi HS nêu miệng kết - Lần lượt HS nêu miệng kết so sánh - Hỏi để củng cố cách so sánh VD: 44 nhỏ 47 sao? Giải thích em chọn 66 > 63? Bài Chọn số thích hợp thay cho dấu ? - Cho HS thảo luận, trao đổi theo cặp để - HS trao đổi, làm VBT hoàn thành - Gọi HS lên làm bảng phụ - Cả lớp theo dõi, nhận xét - Chữa 67 < 35 > - Lưu ý: số thích hợp thay cho ? chẳng hạn 67 bé 76 92 19 63 92 76 64 > Bài - Gọi HS nêu yêu cầu làm việc cá nhân vào VBT - Chữa bài: a Số lớn số: 83, 79, 90 là? b Số bé số: 43, 57, 28 là? - Phỏng vấn HS: Tại 90 lớn 63 = - Làm vào VBT a Số lớn số: 83, 79, 90 90 b Số bé số: 43, 57, 28 28 + 90 lớn 83, 83 lớn 79, 90 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ số 83,79, 90? số lớn Vận dụng (5 phút) Bài - Cho HS đọc toán hướng dẫn HS - Chọn từ “nhiều hơn” “ít hơn” tìm hiểu yêu cầu theo gợi ý: thay vào ? phù hợp + Lớp 1A có HS? + Lớp 1A có 35 HS + Lớp 1B có HS? + Lớp 1B có 29 HS + Lớp 1C có HS? + Lớp 1C có 32 HS + So sánh 35, 29, 32 + 35 lớn 32, 32 lớn 29 - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Gọi HS trả lời miệng giải thích cách chọn + Số HS lớp 1A ? Số HS lớp 1B + Số HS lớp 1A nhiều số HS lớp 1B + Số HS lớp 1A ? Số HS lớp 1C + Số HS lớp 1A nhiều số HS lớp 1C + Số HS lớp 1B ? Số HS lớp 1C + Số HS lớp 1B số HS lớp 1C Củng cố (5 phút) - Yêu cầu HS tìm hiểu gia đình - Lắng nghe, thực người nhiều tuổi nhất, người tuổi - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập TIẾT 73 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết, so sánh thành thạo số phạm vi 100 - Sắp xếp số theo thứ tự phạm vi 100 Kĩ năng: - Vận dụng đọc, viết, so sánh số có hai chữ số sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng công cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Gọi HS so sánh đồ vật, đối tượng quen thuộc: So sánh số bạn nam với số bạn nữ lớp So sánh số bàn (ghế) với số HS lớp… - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho dấu? - Cho HS quan sát nội dung bài, hướng dẫn HS làm - Gọi HS nêu miệng - HS so sánh - Lắng nghe - Quan sát - Lần lượt HS nêu: + Số tám mươi sáu viết 86, gồm chục đơn vị + Số 74 gồm chục đơn vị; đọc bảy mươi tư + Số gồm chục đơn vị 20; đọc hai mươi + Số năm mươi lăm viết 55, gồm chục đơn vị + Số 98 gồm chục đơn vị; đọc chín mươi tám + Số gồm chục đơn vị 43; đọc bốn mươi ba - HS làm vào VBT - Yêu cầu HS ghi vào VBT Bài , = ? - Cho HS làm cá nhân vào VBT - HS làm cá nhân vào VBT, cặp kiểm tra lẫn - Lần lượt HS nêu miệng kết so sánh - Gọi HS nêu miệng kết - Hỏi để củng cố cách so sánh VD: 28 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhỏ 72 sao? Giải thích em chọn < 61? Bài - Gọi HS nêu yêu cầu làm việc cá - Làm vào VBT nhân vào VBT - Chữa bài: a Số lớn số: 49, 71, 67 a Số lớn số: 49, 71, 67 là? 71 b Số bé số: 30, 52, 29 b Số bé số: 30, 52, 29 là? 29 - Phỏng vấn HS: Tại 71 lớn + 90 lớn 83, 83 lớn 79, 90 số 49, 71, 67? số lớn Bài Sắp xếp số 62, 48, 65 theo thứ tự: a/ Từ bé đến lớn b/ Từ lớn đến bé - Cho HS làm cá nhân vào VBT - Làm vào VBT - Chữa a/ 48, 62, 65 b/ 65, 62, 48 - GV HS nhận xét - HS đổi kiểm tra chéo Vận dụng (9 phút) Bài - Cho HS đọc tốn hướng dẫn HS tìm hiểu u cầu theo gợi ý: + Trong vườn có loại nào? + Trong vườn có loại bưởi, + Có bưởi, bao cam, cam, mít bao mít? + Có 19 bưởi, 21 cam, 16 mít - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm VBT - Gọi HS trả lời miệng giải thích a/ Quả cam có số lựng nhiều b/ Quả mít có số lượng Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS thi đố vui, chẳng hạn: - HS tham gi thi đố Tìm số bé có hai chữ số; tìm số lớn có hai chữ số; … - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe, thực tích cực học tập TIẾT 74 HĐTN: EM ĐO ĐỘ DÀI https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Vận dụng kiến thức, kĩ đo độ dài học để đo độ dài đồ vật xung quanh, đo độ dài đồ vật, đối tượng lớp học khoảng cách vật sân trường Kĩ năng: - Chia sẻ gia đình người thân điều em khám phá Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: - GV: Giấy khổ to phát cho nhóm - HS: Bút vẽ, màu vẽ Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đo theo đơn vị nào” - Cách chơi: HS nêu tên đồ vật khoảng cách hai vật, định người trả lời, bạn trả lời cho biết đo gang tay, bước chân hay xăng-ti-met, … - Giới thiệu vào Tổ chức hoạt động trải nghiệm (30 phút) Bước Giao nhiệm vụ, tổ chức thực - GV chia lớp làm nhóm - Giao nhiệm vụ: + Nhóm tìm hiểu chủ đề 1: Thực hành đo độ dài đồ vật thường dùng xung quanh em - HS tham gia chơi - HS nêu: bảng, HS trả lời: đo sải tay, HS lại nêu đồ vật khác, định ban trả lời, … Lắng nghe - Lắng nghe - Các nhóm nhận nhiệm vụ + Nhóm 1, 2: * Lựa chọn đồ vật cần đo: hộp bút, bút chì, tẩy, sách, bàn học, cặp sách, * Lựa chọn đơn vị đo phù hợp: xăng-ti- https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mét, gang tay, … * Tiến hành đo: Ước lượng độ dài vật chọn Đo ghi kết đo + Nhóm tìm hiểu chủ đề 2: Thực + Nhóm 3, 4: hành đo độ dài đồ vật lớp học * Lựa chọn đồ vật cần đo: đo chiều dài bảng, chiều dài tủ sách, … * Lựa chọn đơn vị đo phù hợp: xăng-timét, gang tay, sải tay, … * Tiến hành đo: Ước lượng độ dài vật chọn Đo ghi kết đo + Nhóm tìm hiểu chủ đề 3: Thực + Nhóm 5, 6: hành đo độ dài, khoảng cách * Lựa chọn độ dài, khoảng cách cần đo: vật sân trường đo chiều vườn hoa, khoảng cách từ cổng trường đến cột cờ, … * Lựa chọn đơn vị đo phù hợp: bước chân, sải tay, … * Tiến hành đo: Ước lượng độ dài vật chọn Đo ghi kết đo Bước Báo cáo kết trải nghiệm - Gọi đại diện lên báo cáo kết - Các nhóm cử đại diện lên báo cáo nhóm - Các nhóm khác góp ý, bổ sung cho - Khuyến khích nhóm trang trí phiếu nhóm bạn thực hành nhóm Bước Giao lưu – chia sẻ - Các nhóm trưng bày kết trải nghiệm - Quan sát, rút kinh nghiệm cho nhóm Củng cố (2 phút) - Về kể lại cho gia đình người thân - Lắng nghe, thực điều lí thú lớp em vừa khám phá MẪU PHIẾU THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI Tên nhóm:…………………………… Các bạn nhóm:…………………………………………………………… Tên đồ vật (độ dài, khoảng cách) cần đoƯớc lượngKết đo 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 75 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết nhận biết cấu tạo số có hai chữ số - So sánh xác định số lớn nhất, số bé - Viết phép tính phù hợp với câu hỏi tốn có lời văn Kĩ năng: - Vận dụng đọc, viết, cấu tạo số có hai chữ số sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; thẻ chục que tính que tính rời Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi Đoán số - Cách chơi: HS đưa số thẻ chục que tính số que tính rời định, gọi bạn nêu số tương ứng - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Chọn số phù hợp với tranh - Cho HS quan gợi ý cách làm: + Muốn chọn số thích hợp ta phải HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS tham gia chơi - HS giơ thẻ chục que tính rời, định HS nêu số tương ứng (33); HS lại đưa thẻ chục que tính tùy thích, gọi HS trả lời; … - Lắng nghe - Quan sát + Muốn chọn số thích hợp ta phải 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ làm gì? đếm tính số đồ vật có tranh - Yêu cầu HS làm VBT - HS làm vào VBT - Chữa - Yêu cầu giải thích cách làm Bài Số? - Hướng dẫn lớp làm câu a bảng Số Chục Đơn vị 45 - Cho HS làm câu lại vào VBT - Gọi HS nêu miệng kết Bài , =? - Cho HS làm cá nhân vào VBT - Gọi HS nêu miệng kết - Hỏi để củng cố cách so sánh VD: 28 nhỏ 37 sao? Giải thích em chọn 87 > 82? Bài - Gọi HS nêu yêu cầu làm việc cá nhân vào VBT - Chữa bài: a Số lớn số: 42, 39, 9, 80 là? b Số bé số: 65, 27, 86, 100 là? - Phỏng vấn HS: Tại 80 lớn - Tranh thứ có bó chục que tính rời 41 que tính, ta nối với số 41 - Quan sát, lắng nghe - Làm vào VBT b Số 99 gồm chục đơn vị c Số 60 gồm chục đơn vị - HS làm cá nhân vào VBT, cặp kiểm tra lẫn - Lần lượt HS nêu miệng kết so sánh - Làm vào VBT a Số lớn số: 42, 39, 9, 80 80 b Số bé số: 65, 27, 86, 100 27 + 80 lớn 42, 42 lớn 39,39 lớn 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ số 42, 39, 9, 80? 80 số lớn Vận dụng (9 phút) Bài - Cho HS đọc tốn hướng dẫn HS tìm hiểu u cầu theo gợi ý: - Lắng nghe, thực + An có tem? + An cho Bình tem? + An có tem + Nêu câu hỏi tốn? + An cho Bình tem - Yêu cầu HS nêu phép tính, trình bày + An cịn lại tem? giải vào VBT - HS nêu phép tính, trình bày giải - Nhận xét, chữa vào VBT Củng cố (3 phút) - Hỏi HS để củng cố so sánh số: + Nêu số dãy số: 46, 47, 48, …; …; … + Các số dãy số: 46, 47, + Số có hai chữ số bé số nào? 48, 49, 50, 51 + Số có hai chữ số lớn số nào? + Số có hai chữ số bé số 10 - Nhận xét học, tuyên dương HS + Số có hai chữ số lớn số 99 tích cực học tập - Lắng nghe, thực TIẾT 76 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - So sánh xếp thứ tự số phạm vi 100 - Lắp ghép hình theo yêu cầu - Viết phép tính phù hợp với câu hỏi tốn có lời văn Kĩ năng: - Vận dụng so sánh, xếp thứ tự số sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); bìa có ghi số BT 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; ĐDHT Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi “Truyền điện” đếm tiếp số phạm vi 100 - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu bài, gợi ý cách làm: + Số 34 gồm chục, đơn vị? + Số 56 gồm chục, đơn vị? + Số gồm chục đơn vị số nào? - Cho HS làm vào VBT - Chữa Bài , =? - Gọi HS nêu yêu cầu bài, hướng dẫn HS làm: + Muốn điền dấu ta phải làm gì? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS tham gia chơi - HS nêu số bất kì, gọi HS đếm số tiếp theo, tiếp tục đến hết thời gian chơi - Lắng nghe - Tìm số thay cho ? + Số 34 gồm chục, đơn vị + Số 56 gồm chục, đơn vị + Số gồm chục đơn vị số 32 - HS làm vào VBT, đổi kiểm tra b Số gồm chục đơn vị số 85 c Số gồm chục đơn vị số 40 - Điền dấu thay cho ? + Muốn điền dấu ta phải tính kết so sánh - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Chữa 75 > 59 34 < 46 14 + = 17 12 > 16 – - HS đổi soát - Lưu ý: Với tốn ta cần tính kết - Lắng nghe, ghi nhớ phép tính so sánh Bài - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Xếp - HS tham gia chơi hàng thứ tự” để hoàn thành BT - Chia lớp làm đội, đội bạn - Mỗi đội cử bạn tham gia chơi, Đội 1: Sắp xếp số 25, 74, 9, 86 theo bạn cầm bìa có ghi số đứng thứ tự từ bé đến lớn xếp theo yêu cầu Đội 2: Sắp xếp số 82, 29, 100, 47 - Các HS lại theo dõi, nhận xét 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ theo thứ tự từ lớn đến bé - Tổng kết trò chơi Bài - Cho HS nêu yêu cầu - Ghép hình - Yêu cầu HS lấy hình tam giác - HS lấy hình tam giác, thảo luận đưa ĐDHT, thảo luận nhóm để tìm cách ghép hình cách ghép - Gọi đại diện nhóm chia sẻ kết - Các nhóm nêu cách ghép - Khuyến khích nhóm tìm nhiều cách ghép khác Vận dụng (9 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Cho HS đọc toán hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu theo gợi ý: + Tranh vẽ gì? + Có gà trống? + Có gà mái? + Nêu câu hỏi tốn? - u cầu HS nêu phép tính, trình bày giải vào VBT - Nhận xét, lưu ý HS viết tên đơn vị đặt ngoặc liền phép tính Củng cố (3 phút) - Hỏi HS để củng cố so sánh số có hai chữ số - Gọi HS so sánh 34 43, 56 71, 80 59, 100 99 - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - HS đọc toán, lớp đọc thầm theo + Tranh vẽ vườn có đàn gà + Có gà trống + Có gà mái + Trong vườn có tất gà? - HS làm VBT, chữa - Lắng nghe, ghi nhớ - Đầu tiên ta so sánh chữ số hàng chục, ta so sánh đến chữ số hàng đơn vị - Lần lượt HS nêu kết so sánh - Lắng nghe TIẾT 77 ĐỒNG HỒ I MỤC TIÊU: 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Kiến thức: - Bước đầu đọc đồng hồ Kĩ năng: - Vận dụng liên hệ với việc diễn ngày Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng công cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); mơ hình đồng hồ to - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; mơ hình đồng hồ Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS nghe hát “Chiếc đồng hồ” - Cả lớp nghe vỗ tay theo nhịp hát - Lắng nghe - Giới thiệu vào Hình thành kiến thức (15 phút) a Giới thiệu đồng hồ - Cho HS quan sát mơ hình đồng hồ - Giới thiệu: mặt đồng hồ, kim ngắn (kim giờ), kim dài (kim phút) - Quan sát - HS theo dõi - HS mơ hình đồng hồ kim b Giới thiệu đồng hồ - Cho kim phút số 12, kim số 2, hướng dẫn HS kim dài vạch số 12, kim ngắn vạch số 2, ta nói đồng hồ - Cho kim ngắn vào số 7, 6, 3, giữ nguyên kim dài số 12, gọi HS cho biết đồng hồ - Cho HS quan sát tranh vẽ, thảo luận nhóm: - Quan sát, ghi nhớ - Một số HS nêu số giờ: giờ, giờ, - Các nhóm trao đổi, thảo luận: 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Mơ tả tranh vẽ, đồng hồ + Tranh vẽ thứ đồng hồ giờ, bạn HS làm gì? bạn nhỏ chạy + Tranh vẽ thứ hai đồng hồ giờ, bạn nhỏ bắt đầu ăn sáng + Tranh vẽ thứ ba đồng hồ giờ, bạn HS chăm nghe cô giáo giảng Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Đ – S ? - Hướng dẫn HS phân tích đề - Kiểm tra xem kết đồng hồ đúng, sai - Cho HS làm việc nhóm đơi vào VBT - Đại diện nhóm báo cáo kết Đ - Chú ý: Đồng hồ thứ hai, kim ngắn số 6, kim dài số 12 nên kết 12 mà Bài Số? - Yêu cầu HS làm vào VBT - Gọi HS đọc đồng hồ Bài Đọc đồng hồ - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Truyền điện” để hồn thành BT - Đưa nội dung BT 3, Gọi HS đọc đồng hồ thứ - Tổng kết trò chơi - Yêu cầu HS ghi kết vào VBT Vận dụng (5 phút) Bài Ngày hôm qua, em làm vào: - Gọi HS nêu yêu cầu 12 S Đ - Lắng nghe - HS nhìn đồng hồ viết kết xem đồng hồ tương ứng - giờ, giờ, giờ, giờ, 11 giờ, - HS tham gia chơi - HS đọc sau định HS đọc tiếp (2 giờ), tiếp tục hết BT - HS ghi kết vào VBT - Kể việc em làm ngày hôm qua theo định - Cho HS làm việc theo nhóm đơi, - Các nhóm hỏi đáp, ghi câu trả lời bạn hỏi bạn viết câu trả lời vào - Một số HS chia sẻ: VBT ngược lại a Buổi sáng, lúc em trường 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ học b Buổi chiều, lúc em tham gia hoạt động ngoại khóa trường c Buổi tối, lúc em ôn nhà - Một số HS tham gia chia sẻ dự định - Hỏi thêm HS: Hôm em định làm vào lúc tối? … Củng cố (2 phút) - Một số HS thực hành - Cho HS thực hành quay kim đồng hồ theo yêu cầu - Lắng nghe - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập TIẾT 78 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đồng hồ Kĩ năng: - Liên hệ với việc diễn ngày Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); mơ hình đồng hồ - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; mơ hình đồng hồ; ĐDHT Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS liên hệ thời gian với số - Một số HS liên hệ, chia sẻ cơng việc diễn ngày: Em làm 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ vào lúc giờ? giờ? giờ? - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Số? - Cho HS nêu yêu cầu - Đọc đồng hồ ghi số vào ? - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Gọi HS đọc đồng hồ - Một số HS nêu số giờ: giờ, giờ, giờ, - Hỏi để củng cố cách xem giờ: + Tại đồng hồ thứ ba em cho + Vì kim dài số 12, kim ngắn số giờ? + Lúc kim ngắn số mấy? + Lúc kim ngắn số Bài Đ – S ? - Hướng dẫn HS phân tích đề - Kiểm tra xem kết đồng hồ đúng, sai - Cho HS làm việc nhóm đơi vào VBT - Đại diện nhóm báo cáo kết S Bài - Cho HS thực hành quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ: a b 10 c 12 - Hỏi để củng cố cách xem giờ: + Đồng hồ kim ngắn số mấy? kim dài số mấy? + Khi kim ngắn số 8, kim dài số 12 giờ? Bài - Cho HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS lấy hình tam giác ĐDHT, thảo luận nhóm để tìm cách ghép - Gọi đại diện nhóm chia sẻ kết Đ Đ 10 S - HS lấy mơ hình đồng hồ, thực hành quay kim để đúng, HS cố định kim dài số 12 - Một số HS trả lời: + Đồng hồ kim ngắn số 5, kim dài số 12 + Khi kim ngắn số 8, kim dài số 12 - Ghép hình - HS lấy hình tam giác, thảo luận đưa cách ghép hình - Các nhóm nêu cách ghép 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Vận dụng (9 phút) Bài Ngày hôm qua, em làm vào: - Cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm mơ tả hoạt động tranh: + Tranh vẽ cảnh gia đình bạn Lâm làm gì? + Tranh vẽ gia đình bạn Lâm đâu? + Tranh vẽ cảnh gì? + Tranh vẽ gì? - u cầu nhóm thảo luận nêu tương ứng tranh với đồng hồ thích hợp - Quan sát theo nhóm mơ tả tranh + Tranh vẽ cảnh gia đình bạn Lâm ăn sáng + Tranh vẽ gia đình bạn Lâm tới cổng vườn bách thú + Tranh vẽ cảnh nhà tới xem chuồng khỉ + Tranh vẽ nhà chơi đến cổng nhà - Các nhóm thảo luận, thống nhấy ý kiến cử đại diện báo cáo: + Cả nhà ăn sáng vào lúc sáng + Cả nhà tới cổng vườn bách thú vào lúc + Cả nhà xem chuồng khỉ vào lúc 10 + Mọi người đến nhà lúc 12 - Nhận xét, chốt ý kiến Củng cố (3 phút) - Cho HS thực hành đố theo nhóm - Từng cặp HS thực hành quay kim đôi: bạn nêu giờ, bạn quay kim đồng hồ theo yêu cầu đồng hồ thích hợp - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe tích cực học tập TIẾT 79 CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết tuần lễ có ngày tên gọi, thứ tự ngày tuần lễ 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Xác định ngày tuần xem lịch tờ Kĩ năng: - Liên hệ ngày tuần với số việc sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); lịch tờ to để làm việc chung lớp; tờ lịch rời tuần lễ, thời khóa biểu lớp phóng to - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Khởi động (3 phút) - Cho HS nghe hát “Cả tuần ngoan” - Giới thiệu vào Hình thành kiến thức (15 phút) - Yêu cầu HS kể tên ngày Bé (trong hát) hứa, cố gắng chăm ngoan, ngày Bé phiếu bé ngoan, ngày nhà vui - Yêu cầu nhẩm đếm xem tuần có ngày, ngày - Giáo viên giới thiệu tờ lịch tuần lễ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Cả lớp nghe hát vỗ tay theo nhịp hát - Lắng nghe - Đó thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật - Cả tuần có ngày - Học sinh đọc thứ tự ngày tuần lễ cho biết tuần lễ có ngày là: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật - Hỏi số HS: Hôm thứ mấy? 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài - Cho HS quan sát tờ lịch ngày hôm nay, - Quan sát, đọc tờ lịch ngày hôm yêu cầu đọc cho biết: cho biết: a Hôm thứ mấy? a Hôm thứ … b Hôm qua thứ mấy? b Hôm qua thứ … c Ngày mai thứ mấy? c Ngày mai thứ … - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT Bài - Treo thời khóa biểu, yêu cầu HS đọc - Quan sát, làm vào VBT làm vào VBT - Gọi HS đọc kết làm - Một số HS trả lời - Hỏi thêm HS: thứ sáu có mơn nào? Mơn Âm nhạc học vào thứ mấy? Bài a Gọi số HS nêu ngày - Đó thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tuần em học thứ sáu b Cho HS thảo luận nhóm, gọi đại diện - HS thảo luận nêu ý kiến: Các cô trả lời công nhân thường làm ngày tuần từ thứ hai đến thứ sáu nghỉ thứ bảy, chủ nhật - Giải thích thêm, có số trường hợp cô công nhân làm thứ bảy chủ nhật Vận dụng (5 phút) Bài - Cho HS nêu yêu cầu - Yêu cầu thảo luận tổ xem tuần - HS thảo luận tổ xem tuần có có sinh nhật bạn sinh nhật bạn người thân người thân bạn tổ, có bạn tổ, có vào thứ vào thứ tuần tuần - Một số HS chia sẻ trước lớp Củng cố (2 phút) - Cho học sinh nêu tên ngày - Các ngày tuần là: thứ hai, thứ tuần ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật - Chia sẻ với bạn nhóm - HS chia sẻ ngày làm việc ngày nghỉ người thân - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tích cực học tập TIẾT 80 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết thứ tự ngày tuần lễ - Xác định ngày tuần xem lịch tờ Kĩ năng: - Liên hệ ngày tuần với số việc sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh SGK; máy chiếu (nếu có); lịch tờ to để làm việc chung lớp - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS đọc tên ngày liên tiếp ngày tuần, chẳng hạn: thứ năm, thứ sáu, - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Chọn cụm từ thích hợp thay cho ? - Cho HS nêu yêu cầu - Gọi HS nêu ngày tuần - Yêu cầu HS làm vào VBT - Đọc kết làm - Lần lượt HS gọi đọc ngày tiếp - Lắng nghe - Điền cụm từ thích hợp thay cho ? - HS đọc tên ngày tuần - HS làm vào VBT - Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm vào VBT - Gọi HS đọc kết Bài - Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu bài, gợi ý HS làm: + Hôm chủ nhật, ngày mai thứ mấy? + Hôm chủ nhật, hơm qua thứ mấy? - Có thể hỏi HS để củng cố: + Hôm thứ bảy, ngày mai thứ mấy? Hôm qua thứ mấy? + Hôm thứ hai, ngày mai thứ mấy? Hôm qua thứ mấy? + Hôm thứ sáu, ngày mai thứ mấy? Hôm qua thứ mấy? Bài Nhìn tranh vẽ, cho biết: - Quan sát tranh, làm việc theo nhóm cho biết: + Bạn Hoa đọc sách vào lúc nào? Và thứ mấy? - Gọi HS liên hệ: Vào thứ bảy chủ nhật có lúc em tự học nhà không? Thường vào lúc giờ? Vận dụng (9 phút) Bài - Gọi HS đọc đề bài, hướng dẫn HS phân tích: + Sinh nhật Lan vào thứ bảy, sinh nhật Liên sau ngày thứ mấy? + Sinh nhật Hoa sau sinh nhật liên ngày thứ mấy? - Yêu cầu HS ghi kết vào VBT Củng cố (3 phút) - Cho HS đố thứ tự ngày tuần, chẳng hạn: hôm qua thứ - HS làm vào VBT - Một tuần lẽ có ngày, em nghỉ học thứ bảy chủ nhật + Hôm chủ nhật, ngày mai thứ hai + Hôm chủ nhật, hôm qua thứ bảy + Hôm thứ bảy, ngày mai chủ nhật Hôm qua thứ sáu + Hôm thứ hai, ngày mai thứ ba Hôm qua chủ nhật + Hôm thứ sáu, ngày mai thứ bảy Hôm qua thứ năm - Các nhóm quan sát, xác định: + Bạn Hoa đọc sách vào lúc Và thứ bảy - HS liên hệ, số HS chia sẻ trước lớp - HS đọc đề + Sinh nhật Lan vào thứ bảy, sinh nhật Liên sau ngày chủ nhật + Sinh nhật Hoa sau sinh nhật liên ngày thứ hai - HS ghi kết vào VBT - HS đố theo cặp 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tư hơm thứ , ngày mai thứ , ngafykia thứ - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe tích cực học tập 25 ... làm vào VBT - Gọi HS trả lời miệng giải thích cách chọn + Số HS lớp 1A ? Số HS lớp 1B + Số HS lớp 1A nhiều số HS lớp 1B + Số HS lớp 1A ? Số HS lớp 1C + Số HS lớp 1A nhiều số HS lớp 1C + Số HS lớp. .. ý: thay vào ? phù hợp + Lớp 1A có HS? + Lớp 1A có 35 HS + Lớp 1B có HS? + Lớp 1B có 29 HS + Lớp 1C có HS? + Lớp 1C có 32 HS + So sánh 35, 29, 32 + 35 lớn 32, 32 lớn 29 - Yêu cầu HS làm vào VBT... chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng công cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 71 đến 80_Phương, Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 71 đến 80_Phương