0

Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 91 đến 100_Phương

26 136 5
  • Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 91 đến 100_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2020, 15:57

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TỐN LỚP – VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DC TRONG GD TIẾT 91 ĐẾN 100_(PHƯƠNG) TIẾT 91 ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 (tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết, đếm thành thạo số phạm vi 100 - So sánh thành thạo số phạm vi 100 Kĩ năng: - Vận dụng đọc, viết, đếm, so sánh số phạm vi 100 vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa toán học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS hỏi đáp cách - HS tham gia chơi theo cặp, HS đọc, viết số VD: HS hỏi số 56 đọc hỏi trả lời5 số gì, HS trả lời cách đọc ngược lại - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Chọn số thích hợp thay cho dấu ? https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp - HS tham gia chơi sức” để hoàn thành tập - Chia lớp làm đội, đội HS, - đội cử đại diện lên chơi, lớp cổ HS phải thực dòng BT vũ - Chữa bài, treo đáp án: - HS soát 5 năm mươi lăm 55 bốn mươi lăm 45 ba mươi mốt 31 hai mươi chín 29 ba mươi tư 34 bảy mươi 70 Bài Viết số 26, 99, 17 thành số chục cộng với số đơn vị - Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS phân tích, làm mẫu - Yêu cầu HS làm chữa - Nhận xét làm HS Bài Số? - Cho HS quan sát nêu yêu cầu - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” để hoàn thành BT - Viết cấu tạo số - 26 gồm chục đơn vị viết 26 = 20 + - HS làm, số HS chữa bài: + 99 gồm chục đơn vị, viết 99 = 90 + + 17 gồm chục đơn vị, viết 17 = 10 + - Điền số vào ? để hoàn thành bảng số đến 100 - HS tham gia chơi - HS nêu số 0, định ban tiếp nêu số 1, tiếp tục đến hết bảng - HS ghi kết vào VBT - Yêu cầu HS ghi kết vào VBT Bài - Cho HS đọc đề - Tổ chức cho HS đối đáp bạn, bạn nêu câu hỏi, bạn trả lời ngược - HS tìm hiểu đề lại - HS bàn hỏi đáp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi nhóm lên hỏi đáp trước lớp - Chữa - nhóm lên bảng hỏi đáp, a Các số có hai chữ số nhỏ 18 là: 17, 16, 15,14, 13, 12, 11, 10 b Các số có hai chữ số lớn 95 là: 96, 97, 98, 99 Vận dụng (9 phút) c Các số số trịn chục lớn 50 Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: là: 60, 70, 80, 90 - Gọi HS đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn: + Bài tốn cho biết gì? - HS đọc tốn - HS phân tích theo gợi ý + Nêu câu hỏi tốn? + Bài tốn cho biết truyện có 84 trang, đọc 32 trang + Muốn biết An trang chưa đọc + Còn lại trang An chưa ta làm nào? đọc? - Yêu cầu HS làm VBT + Muốn biết An trang chưa - Chữa bài: 84 – 32 = 52 (trang) đọc ta làm phép tính trừ Củng cố (3 phút) - HS làm VBT - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chinh - HS đối chiếu phục đỉnh Olympia” theo nội dung; 1/ Số 46 đọc là? Số gồm chục - HS tham gia chơi đơn vị? - Sau GV nêu câu hỏi, HS giơ tay 2/ Tìm số có hai chữ số lớn 98 để trả lời, HS giơ nhanh trả c/ Hà có 35 viên bi, cho em 24 viên bi lời, trả lời sai quyền trả lời thuộc Hỏi hà lại viên bi? bạn khác - Tổng kết trò chơi - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - Lắng nghe TIẾT 92 ÔN TẬP VỀ SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - So sánh số phạm vi 100 - Sắp xếp số theo thứ tự phạm vi 100 Kĩ năng: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Vận dụng so sánh số phạm vi 100 vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ; bìa, mỗ có bìa đánh số từ đến - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Swasp xếp số có hai chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn” : - Cách chơi: Chia lớp làm đội, đội bạn Khi có lệnh người chơi chạy đến lấy bìa kết đơi với bạn đội để tạo thành số có hai chữ số - Tổng kết trò chơi, tuyên dương đội xếp nhanh - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài , =? - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS đếm tiếp số từ 50 đến 100 hình thức truyền điện - Nhấn mạnh: Số đứng liền sau lớn số đứng trước - Yêu cầu HS làm vào VBT - Gọi HS đọc kết Bài - Gọi HS nêu yêu cầu - HS tham gia chơi - Mỗi đội cử bạn tham gia chơi, bạn lại cổ vũ cho đội chơi Sau lấy bìa kết đôi để tạo số, bạn đứng xếp theo thứ tự từ bé đến lớn - Lắng nghe - Điền dấu thay cho ? - Lần lượt HS đếm bắt đấu từ 50 - Ghi nhớ - HS làm vào VBT - HS đứng chỗ đọc kết - Xếp số theo thứ tự https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Muốn xếp số theo thứ tự ta phải + Muốn xếp số theo thứ tự ta làm nào? phải so sánh số xếp - Cho HS thảo luận theo cặp để làm - Các cặp thảo luận, thống ghi kết vào VBT - Chữa a 60, 76, 89, 91 b 87, 86, 51, 47 Bài Số? - Gọi HS đọc yêu cầu - Tìm số - Hướng dẫn HS suy luận theo gợi ý: + Số lớn có hai chữ số chữ số + Số lớn có hai chữ số chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị phải hàng chục chữ số hàng đơn vị phải nào? chữ số + Vậy số số nào? + Vậy số số 99 + Số bé có hai chữ số chữ số + Số bé có hai chữ số chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị phải hàng chục phải chữ số hàng nào? đơn vị phải + Vậy số số nào? + Vậy số số 10 - Yêu cầu HS ghi kết vào VBT - HS ghi kết vào VBT - Hỏi để khắc sâu: Tại số bé có + Số bé có hai chữ số mà chữ số hai chữ số mà chữ số hàng chục không hàng chục số số cịn phải số 0? số có chữ số Vận dụng (9 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - HS đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn: - HS phân tích theo gợi ý + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn cho biết có đội đua, đội có 13 người + Nêu câu hỏi toán? + Cả hai đội có tất người? + Muốn biết hai đội có tất bao + Muốn biết hai đội có tất người ta làm nào? nhiêu người ta làm phép tính cộng - Yêu cầu HS làm VBT - HS làm VBT - Chữa bài: 13 + 13 = 26 (người) - HS đối chiếu Bài - Gọi HS đọc toán - HS đọc tốn - Hướng dẫn HS tìm hiểu bài: + Trong vườn có loại gì? + Trong vườn có loại cây: cam, quýt, bưởi + Có cam, + Có 92 cam, 79 quýt, 85 quýt, bưởi? bưởi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Số nhất, số nhiều + Số quýt nhất, số cam nhất? nhiều - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT Củng cố (3 phút) - Củng cố kiến thức so sánh số, chẳng - HS tham gia ơn tập củng cố kiến hạn: lớp có bạn nam, bao thức nhiêu bạn nữ? So sánh số bạn nam nữ? so sánh số bàn ghế với số HS, … - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe cực học tập TIẾT 93 ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ KHÔNG NHỚ TRONG PHẠM VI 100 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi 100 Kĩ năng: - Vận dụng phép cộng, phép trừ khơng nhớ để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi luyện tính nhẩm để củng cố bảng cộng, trừ học - HS tham gia chơi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tính: - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS đố theo cặp để hoàn thành - HS cặp đố nhau, bạn nêu BT phép tính, bạn nêu kết ngược lại - Gọi cặp lên hỏi đáp trước lớp - cặp lên hỏi đáp trước lớp, cặp phép tính - Yêu cầu HS ghi kết vào VBT - HS ghi kết vào VBT Bài Đặt tính tính: - Gọi HS nêu yêu cầu - Đặt tính tính + Để làm ta cần ý điều gì? + Để làm ta cần ý viết số đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục + Thứ tự tính nào? + Tính theo thứ tự từ phải sang trái - Cho HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Gọi HS lên chữa - HS lên bảng, HS làm phép tính 34 89 65 + + 25 92 39 63 - Cả lớp GV nhận xét 59 99 50 Bài Tính: - Gọi HS nêu yêu cầu cách làm - Trước tiên ta phải tính phép tính thứ lấy kết cộng trừ cho số - Có thể cho HS làm theo cách: C1 36 – 10 + = 26 + = 29 C2 36 – 10 + = 29 26 - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Gọi HS lên bảng làm câu lại 50 + 20 – 40 = 70 – 40 = 30 25 + 33 + 31 = 58 + 31 = 89 - Nhắc lại: Với em ý tính - Lắng nghe, ghi nhớ theo thứ tự từ trái sang phải Bài , =? - Gọi HS nêu yêu cầu - Điền số thích hợp thay cho dấu ? - Gợi ý HS nhắc lại cách làm dạng toán này: + Muốn so sánh ta phải làm gì? + Muốn so sánh ta phải tính kết https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phép tính so sánh - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Gọi HS nêu kết 60 + 35 > 90 80 – 30 < 60 90 = 40 + 50 - Nhận xét, cho HS ghi kết phép tính so sánh Vận dụng (9 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - HS đọc tốn - Hướng dẫn HS phân tích tốn: - HS phân tích theo gợi ý + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn cho biết đội văn nghệ có 12 bạn nam 16 bạn nữ + Nêu câu hỏi toán? + Đội văn nghệ có tất bạn? + Đây dạng toán thêm vào hay bớt + Đây dạng toán thêm Vậy đi? Vậy phải làm phép tính gì? phải làm phép tính cộng - u cầu HS làm VBT - HS làm VBT - Chữa bài: 12 + 16 = 28 (bạn) - HS đối chiếu Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS đố cộng, trừ - Từng cặp HS đố nhau, bạn nhẩm số phạm vi 100 tính nêu phép tính, bạn nêu kết nhẩm với số tròn chục ngược lại - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe cực học tập TIẾT 94 ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ KHÔNG NHỚ TRONG PHẠM VI 100 (tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi 100 - Thực phép cộng, phép trừ nhẩm phạm vi 100 Kĩ năng: - Vận dụng phép cộng, phép trừ không nhớ vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ có nội dung 2, 3, - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi luyện tính nhẩm để củng cố bảng cộng, trừ học - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tính: - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS đố theo cặp để hoàn thành BT - Gọi cặp lên hỏi đáp trước lớp - Yêu cầu HS ghi kết vào VBT Bài Đặt tính tính: - Gọi HS nêu yêu cầu + Để làm ta cần ý điều gì? - HS tham gia chơi - Lắng nghe - HS cặp đố nhau, bạn nêu phép tính, bạn nêu kết ngược lại - cặp lên hỏi đáp trước lớp, cặp phép tính - HS ghi kết vào VBT - Đặt tính tính + Để làm ta cần ý viết số đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục + Tính theo thứ tự từ phải sang trái - HS làm vào VBT - HS lên bảng, HS làm phép tính 96 79 41 + + 32 52 36 16 64 59 43 57 + Thứ tự tính nào? - Cho HS làm vào VBT - Gọi HS lên chữa - Cả lớp GV nhận xét https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài Tính: - Gọi HS nêu yêu cầu cách làm - Trước tiên ta phải tính phép tính thứ lấy kết cộng trừ cho số - Có thể cho HS làm theo cách: C1 25 + 43 – 42 = 68 – 42 = 26 C2 25 + 43 – 42 = 26 68 - Yêu cầu HS làm vào VBT - Gọi HS lên bảng làm câu lại - Nhắc lại: Với em ý tính theo thứ tự từ trái sang phải Bài , =? - Gọi HS nêu yêu cầu - Gợi ý HS nhắc lại cách làm dạng toán này: + Muốn so sánh ta phải làm gì? - Yêu cầu HS làm vào VBT - Gọi HS nêu kết - Nhận xét làm HS Vận dụng (9 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc tốn - Hướng dẫn HS phân tích tốn: + Bài tốn cho biết gì? + Nêu câu hỏi toán? + Đây dạng toán thêm vào hay bớt đi? Vậy phải làm phép tính gì? - Yêu cầu HS làm VBT - Chữa bài: 42 + 45 = 87 (bạn) Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS đố cộng, trừ nhẩm số phạm vi 100 tính - HS làm vào VBT 87 – 63 + 30 = 24 + 30 = 54 15 + 33 + 41 = 48 + 41 = 89 - Lắng nghe, ghi nhớ - Điền số thích hợp thay cho dấu ? + Muốn so sánh ta phải tính kết phép tính so sánh - HS làm vào VBT 24 + 61 > 78 98 – 24 = 74 85 74 86 – 32 < 20 + 40 54 60 - HS đọc toán - HS phân tích theo gợi ý + Bài tốn cho biết có 42 bạn nữ 45 bạn nam + Khối trường có tất bạn? + Đây dạng toán thêm Vậy phải làm phép tính cộng - HS làm VBT - HS đối chiếu - Từng cặp HS đố nhau, bạn nêu phép tính, bạn nêu kết ngược lại 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ a Hình thứ hình thứ tư có màu đỏ a Hình thứ hình thứ tư có màu b Hình màu xanh hình thứ ba gì? c Hình thứ hai hình trịn Hình thứ b Hình màu xanh hình thứ mấy? năm hình vng Hình thứ bảy c Hình thứ hai hình gì? Hình thứ năm hình chữ nhật hình gì? Hình thứ bảy hình gì? Bài Số? - Cho HS quan sát hình vẽ, hỏi: + Bức tranh có đặc biệt? + Bức tranh có hình vng, hình tam giác, hình trịn, hình chữ nhật ghép lại - Các nhóm thảo luận, đếm số hình loại ghi kết - Các nhóm báo cáo kết quả: - Cho HS làm việc theo nhóm 4, đếm ghi số lượng hình có tranh - Gọi đại diện nhóm trình bày 10 - HS ghi kết vào VBT - Yêu cầu HS ghi kết vào VBT Bài - Quan sát tranh SGK - Gọi Hs nêu tên: a Đồ vật có dạng hình trịn - Quan sát a Đồ vật có dạng hình trịn biển báo giao thơng cấm rẽ trái b Đồ vật có dạng hình tam giác biển báo giao thông cấm người c Đồ vật có dạng khối lập phương đồ xếp hình d Đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật viên gạch xây tường b Đồ vật có dạng hình tam giác c Đồ vật có dạng khối lập phương d Đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật - Hỏi thêm HS để củng cố hình dạng hình: kể tên đồ vật em thấy có dạng hình tam giác, hình vng, hình trịn, khối lập phương, khối hộp chữ nhật Bài - Cho HS nêu yêu cầu - Ghép hình - HS lấy hình chữ nhật hình vng, thảo luận đưa cách ghép hình 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Yêu cầu HS lấy hình chữ nhật hình vng ĐDHT, thảo luận nhóm để tìm cách ghép - Gọi đại diện nhóm chia sẻ kết - Các nhóm nêu cách ghép - Cho HS tham khảo thêm số cách ghép khác Bài - Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS lấy khối hộp chữ nhật khối lập phương ĐDHT để ghép thành: a Một khối hộp chữ nhật b Một khối lập phương - Cho HS thảo luận nhóm để tìm cách ghép - Gọi đại diện nhóm chia sẻ kết - Khuyến khích HS tìm nhiều cách ghép khác Củng cố (3 phút) - Yêu cầu HS nhà tìm hiểu thêm đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật khối lập phương - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - Ghép hình - HS lấy khối hộp chữ nhật khối lập phương, thảo luận đưa cách ghép hình - Các nhóm nêu cách ghép a b - Thực - Lắng nghe TIẾT 96 ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đo độ dài số vật thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét - Đọc đồng hồ Kĩ năng: - Liên hệ đồng hồ với số việc ngày Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có) - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Tốn 1; thước có vạch chia xăng-ti-mét; mơ hình đồng hồ Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS nghe hát “Cả tuần ngoan” nhạc sĩ Phạm Tuyên - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài - Cho HS quan sát hình ảnh - u cầu HS làm việc nhóm đơi ước lượng độ dài băng giấy, sau thay đo, nêu kết đo - Gọi nhóm báo cáo kết - Nhận xét, vấn số HS cách đo - Cho HS ghi kết đo vào VBT Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn: - Cả lớp nghe, hát vỗ tay theo nhịp hát - Lắng nghe - Quan sát - Các nhóm làm việc: ước lượng, đo so sánh hai kết - Đại diện nhóm đọc kết đo băng giấy: a cm b cm c cm - HS ghi kết vào VBT - HS đọc tốn - HS phân tích theo gợi ý 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Bài tốn cho biết gì? + Bài toán cho biết đoạn dây dài 85 cm, cắt 32 cm + Nêu câu hỏi toán? + Đoạn dây lại dài xăng-ti-mét? + Đây dạng toán thêm vào hay bớt + Đây dạng toán bớt Vậy đi? Vậy phải làm phép tính gì? phải làm phép tính trừ - HS làm VBT - Yêu cầu HS làm VBT - HS đối chiếu - Chữa bài: 85 – 32 = 53 (cm) - Ghi nhớ - Lưu ý HS nhớ viết đơn vị sau phép tính Bài Tính: - Nhẩm kết ghi đơn vị cm - Nêu yêu cầu cách làm - HS làm vào VBT - Cho HS làm cá nhân vào VBT 17 cm + 30 cm = 47 cm - Chữa 35 cm – 10 cm = 25 cm 40 cm – 20 cm + 10 cm = 30 cm - Lắng nghe, ghi nhớ - Lưu ý: Với phép tính có số đo độ dài (cm) ta thực phép tính thơng thường với số ghi thêm đơn vị đo độ dài vào kết Bài Số? - Đọc đồng hồ ghi số - Cho HS nêu yêu cầu vào ? - HS làm vào VBT - Yêu cầu HS làm vào VBT - Một số HS nêu số giờ: giờ, giờ, - Gọi HS đọc đồng hồ 12 giờ, giờ, giờ, - Hỏi để củng cố cách xem giờ: + Tại đồng hồ thứ em cho giờ? + Lúc 12 kim ngắn số mấy?kim dài số mấy? Vận dụng (9 phút) Bài Xem tranh vẽ cho biết: - Quan sát tranh, làm việc theo nhóm cho biết: a Các bạn học vào lúc giờ? Thứ mấy? b Các bạn bơi vào lúc giờ? Thứ mấy? - Gọi HS liên hệ: Vào thứ bảy chủ nhật 15 + Vì kim dài số 12, kim ngắn số + Lúc 12 kim ngắn số 12, kim dài số 12 - Các nhóm quan sát, xác định: a Các bạn học vào lúc Thứ năm b Các bạn bơi vào lúc Thứ bảy - HS liên hệ, số HS chia sẻ trước lớp https://www.thuvientailieu.edu.vn/ có lúc em tự học nhà khơng? Thường vào lúc giờ? Củng cố (3 phút) - Cho HS đố theo cặp xem - Từng cặp HS, bạn nêu giờ, bạn quay kim đồng hồ theo ngược lại - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe cực học tập TIẾT 97 ƠN TẬP CUỐI NĂM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - So sánh thành thạo số phạm vi 100 - Thực thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi 100 - Xem đồng hồ Kĩ năng: - Liên hệ đồng hồ với số việc ngày Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa toán học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS ôn luyện bảng trừ 10 qua trò chơi “Truyền điện” - HS tham gia chơi: HS nêu phép trừ 10 – 1, gọi HS trả lời, HS nêu phép trừ định HS trả lời, tiếp tục hết bảng 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trừ 10 - Giới thiệu vào - Lắng nghe Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài - Hướng dẫn lớp làm câu a - Quan sát, lắng nghe bảng Số Chục Đơn vị 72 - Cho HS làm câu lại vào VBT - Gọi HS nêu miệng kết Bài - Gọi HS nêu yêu cầu làm việc cá nhân vào VBT - Chữa bài: a Số lớn số: 29, 92, 70, 78 là? b Số bé số: 52, 9, 48, 90 là? - Phỏng vấn HS: Tại 92 lớn số 29, 92, 70, 78? Bài , =? - Gọi HS nêu yêu cầu - Gợi ý HS nhắc lại cách làm dạng toán này: + Muốn so sánh ta phải làm gì? - Yêu cầu HS làm vào VBT - Gọi HS nêu cách làm phép tính cột - Nhận xét làm HS Bài Đặt tính tính: - Gọi HS nêu yêu cầu + Để làm ta cần ý điều gì? + Thứ tự tính nào? 17 - Làm vào VBT b Số 86 gồm chục đơn vị c Số gồm chục đơn vị viết 62 d Số gồm chục đơn vị viết 33 - Làm vào VBT a Số lớn số: 29, 92, 70, 78 92 b Số bé số: 52, 9, 48, 90 + 92 lớn 78, 78 lớn 70, 70 lớn 29 92 số lớn - Điền số thích hợp thay cho dấu ? + Muốn so sánh ta phải tính kết phép tính so sánh - HS làm vào VBT 34 + = 37 60 – 20 > 20 + 37 40 27 - Đặt tính tính + Để làm ta cần ý viết số đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục + Tính theo thứ tự từ phải sang trái https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cho HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Gọi HS lên chữa - HS lên bảng, HS làm phép tính 23 + - Cả lớp GV nhận xét Vận dụng (9 phút) Bài - Quan sát tranh, làm việc theo nhóm cho biết: a Lâm đến bơi lúc giờ? Hoa đến vẽ tranh lúc giờ? Hùng đến chơi cầu lông lúc giờ? b Bạn đến nhà văn hóa sớm nhất? Bạn đến nhà văn hóa muộn nhất? 44 67 70 + 12 82 73 - 86 - 21 52 82 - Các nhóm quan sát, xác định: a Lâm đến bơi lúc Hoa đến vẽ tranh lúc Hùng đến chơi cầu lông lúc b Bạn Lâm đến nhà văn hóa sớm - Gọi HS liên hệ: Vào thứ bảy chủ nhật Bạn Hoa đến nhà văn hóa muộn có lúc em tự học nhà không? - HS liên hệ, số HS chia sẻ trước Thường vào lúc giờ? lớp Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS đố cộng, trừ nhẩm số phạm vi 100 tính - Từng cặp HS đố nhau, bạn nhẩm với số tròn chục nêu phép tính, bạn nêu kết - Nhận xét học, tuyên dương HS tích ngược lại cực học tập - Lắng nghe TIẾT 98 ÔN TẬP CUỐI NĂM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đếm thành thạo số phạm vi 100 - Thực thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi100 - Đếm khối hình Kĩ năng: - Vận dụng phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi100 vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; ĐDHT Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức”: GV chia đội, đội HS, HS phải đếm 10 số liên tiếp từ 41 - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Số? - Cho HS quan sát tìm hiểu theo gợi ý: a Số sau số trước đơn vị? b Số sau số trước đơn vị? - Yêu cầu HS làm vào VBT - Gọi HS chữa - HS tham gia chơi - đội cử đại diện tham gia, lớp cổ vũ cho đội - Lắng nghe - Quan sát, lắng nghe a Số sau số trước đơn vị b Số sau số trước đơn vị - HS làm vào VBT a 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 b 93, 91, 89, 87, 85, 83, 81 Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS; có nhiều cách để tìm số thay cho ?, chẳng hạn đếm thêm chục, ướm thử, - Cho HS làm vào VBT - Gọi HS lên bảng chữa - Phỏng vấn HS: Làm để biết 20 + 50 = 70? Bài Tính: 19 - Tìm số thay cho ? - Lắng nghe - Làm vào VBT - HS, HS làm phép tính 70 + 20 = 90 20 + 50 = 70 9–6=3 10 – = https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS nêu yêu cầu cách làm - Trước tiên ta phải tính phép tính thứ lấy kết cộng trừ cho số - Có thể cho HS làm theo cách: C1 30 + 50 – 10 = 80 – 10 = 70 C2 30 + 50 – 10 = 70 80 - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Gọi HS lên bảng làm câu lại 22 + 10 + 13 = 32 + 13 = 35 87 + – 26 = 89 – 26 = 63 - Nhắc lại: Với em ý tính - Lắng nghe, ghi nhớ theo thứ tự từ trái sang phải Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu - Đếm số khối lập phương có hình - Cho HS làm việc theo nhóm đơi - Các nhóm thảo luận, đếm ghi kết - Lưu ý HS đếm khối lập vào VBT phương bị che khuất - Chữa Hình có 10 khối lập phương Hình có khối lập phương Vận dụng (9 phút) Bài - Gọi HS đọc toán - HS đọc tốn - Hướng dẫn HS phân tích tốn: - HS phân tích theo gợi ý + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn cho biết có 28 thú bơng, bán 13 thú bơng + Nêu câu hỏi tốn? + Cửa hàng cịn lại thú bơng? + Đây dạng tốn thêm vào hay bớt + Đây dạng toán bớt Vậy đi? Vậy phải làm phép tính gì? phải làm phép tính trừ - Yêu cầu HS làm VBT - HS làm VBT - Chữa bài: 28 – 13 = 15 (thú bông) - HS đối chiếu - Lưu ý HS nhớ viết đơn vị sau phép tính - Ghi nhớ Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS xếp BT theo - Các nhóm dựa vào kết BT 4, lấy nhóm số khối lập phương ĐDHT xếp hình để kiểm tra kết - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe cực học tập 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 99 ÔN TẬP CUỐI NĂM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc, viết thành thạo số phạm vi 100 - Sắp xếp nhóm số theo thứ tự tăng dần, giảm dần - Thực thành thạo phép cộng, trừ không nhớ phạm vi 100 - Nhận dạng hình học Kĩ năng: - Vận dụng phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi100 vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Chia lớp làm nhóm thi đố xem nhóm tìm nhiều đồ vật có dạng hình chữ nhật, hình trịn, khối lập phương - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho dấu ? - Gọi HS nêu yêu cầu - Tổ chức cho HS làm việc theo cặp đố nhau, bạn nêu cách đọc số, bạn nêu số ngược lại - Gọi số cặp lên bảng đố - Hỏi thêm số HS cách đọc,viết số 21 - HS tham gia chơi, nhóm kể nhiều thắng - Lắng nghe - Tìm số chữ thay cho ? - Các nhóm làm việc, ghi kết vào VBT - Cả lớp nhận xét https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài - Gọi HS nêu yêu cầu + Muốn xếp số theo thứ tự ta phải làm nào? - Cho HS thảo luận theo cặp để làm - Chữa Bài Tính: - Nêu yêu cầu cách làm - Cho HS làm cá nhân vào VBT - Chữa - Xếp số theo thứ tự + Muốn xếp số theo thứ tự ta phải so sánh số xếp - Các cặp thảo luận, thống ghi kết vào VBT a 36, 63, 85, 87 b 87, 85, 63, 36 - Nhẩm kết ghi đơn vị cm - HS làm vào VBT 34 cm + 52 cm = 86 cm 70 cm – 40 cm = 30 cm 12 cm + 76 cm = 88 cm 69 cm – 65 cm = cm - Lắng nghe, ghi nhớ - Lưu ý: Với phép tính có số đo độ dài (cm) ta thực phép tính thơng thường với số ghi thêm đơn vị đo độ dài vào kết Vận dụng (9 phút) Bài - Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu - Cho HS làm việc theo nhóm - Các nhóm thảo luận, tìm đồ vật có dạng theo yêu cầu - Gọi đại diện nhóm nêu đáp án a cờ, biển báo giao thông, b viên gạch lát nền, cửa kính, c viên gạch xây tường, hộp đựng bút - Cả lớp GV nhận xét, bổ sung Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - HS đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn: - HS phân tích theo gợi ý + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn cho biết có 25 tơ đỗ tơ vào + Nêu câu hỏi toán? + Có tất tơ? + Đây dạng toán thêm vào hay bớt + Đây dạng toán thêm vào Vậy đi? Vậy phải làm phép tính gì? ta làm phép tính cộng - Yêu cầu HS làm VBT - HS làm VBT - Chữa bài: 25 + = 28 (ô tô) - HS đối chiếu - Lưu ý HS nhớ viết đơn vị sau phép tính - Ghi nhớ Củng cố (3 phút) 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tổ chức cho HS chơi “Rung chuông - HS tham gia chơi: nghe câu hỏi, vàng” với nội dung: Tính HS giơ tay trả lời, trả lời sai 1/ 34 + 23 2/ 67 – 3/ 58 - 38 quyền trả lời thuộc bạn khác - Tổng kết trò chơi - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe cực học tập TIẾT 100 ƠN TẬP CUỐI NĂM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực thành thạo phép cộng, trừ không nhớ phạm vi 100 - Nhận dạng hình học Kĩ năng: - Vận dụng phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi100 vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Chia lớp làm nhóm thi đố xem nhóm tìm nhiều đồ vật có dạng hình vng, hình tam giác, hình hộp chữ nhật - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Số? 23 - HS tham gia chơi, nhóm kể nhiều thắng - Lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS nêu yêu cầu - Tính điền số thay dấu ? - Gọi HS nêu miệng - Lần lượt HS nêu: chục cộng chục chục, điền 90 chục trừ chục chục, điền 40 chục cộng chục chục, điền - Cả lớp GV nhận xét 70 Bài Đặt tính tính: - Gọi HS nêu yêu cầu - Đặt tính tính + Để làm ta cần ý điều gì? + Để làm ta cần ý viết số đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục + Thứ tự tính nào? + Tính theo thứ tự từ phải sang trái - Cho HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Gọi HS lên chữa - HS lên bảng, HS làm phép tính 25 67 86 96 + + 43 21 91 68 88 83 - Cả lớp GV nhận xét Bài - Gọi HS nêu yêu cầu - Tìm đường theo thứ tự tăng dần - Cho HS làm việc nhóm theo gợi ý: + Muốn tìm đường cho khỉ theo thứ tự + Muốn tìm đường cho khỉ theo thứ phép tính có kết tăng dần ta làm tự phép tính có kết tăng dần nào? ta phải tính kết phép tính tảng đá - Yêu cầu HS tính ghi kết phép - Các nhóm tính trao đổi để tìm tính vào tảng đá sau tìm đường đường theo yêu cầu - Chữa - Đại diện nhóm báo cáo kết Vận dụng (9 phút) Bài - Yêu cầu HS làm việc nhóm 4, thảo luận - Các nhóm thảo luận, tìm đồ vật tìm đồ vật có dạng: có dạng theo yêu cầu a Hình chữ nhật a bảng lớp, sách, b Hình trịn b đồng hồ treo tường, bánh xe, c Khối lập phương c hộp quà, đồ chơi xếp hình, - Hỏi thêm để củng cố nhận dạng hình, chẳng hạn: viên bi có dạng hình chữ nhật , hay sai? Ngơi hình tam 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ giác, hay sai? Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn: + Bài tốn cho biết gì? + Nêu câu hỏi tốn? + Đây dạng toán thêm vào hay bớt đi? Vậy phải làm phép tính gì? - u cầu HS làm VBT - Chữa bài: – = (con bê) - Lưu ý HS nhớ viết đơn vị sau phép tính Củng cố (3 phút) - Củng cố kiến thức toán học, chẳng hạn: lớp có bàn học, ghế ngồi? Có bàng sân trường? Hơm thứ mấy? Mấy lớp em tan học? - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập 25 - HS đọc toán - HS phân tích theo gợi ý + Bài tốn cho biết có bê chuồng, lúc sau có chạy + Cịn lại chuồng? + Đây dạng toán bớt Ta làm phép tính trừ - HS làm VBT - HS đối chiếu - Ghi nhớ - HS tham gia trả lời - Lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 26 ... lại cách làm dạng toán này: + Muốn so sánh ta phải làm gì? + Muốn so sánh ta phải tính kết https://www.thuvientailieu.edu.vn/ phép tính so sánh - Yêu cầu HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Gọi HS... Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn: + Bài tốn cho biết gì? + Nêu câu hỏi toán? + Đây dạng toán thêm vào hay bớt đi? Vậy phải làm phép tính gì? - u... thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 91 đến 100_Phương, Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 91 đến 100_Phương