0

Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 81 đến 90_Phương

24 122 3
  • Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 81 đến 90_Phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2020, 15:57

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GIÁO ÁN TỐN LỚP – VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DC TRONG GD TIẾT 81 ĐẾN 90_(PHƯƠNG) TIẾT 81 PHÉP CỘNG KHÔNG NHỚ TRONG PHẠM VI 100 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu thực phép cộng không nhớ phạm vi 100 Kĩ năng: - Bước đầu vận dụng phép cộng khơng nhớ phạm vi 100 để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có);bảng cài; bảng phụ ghi quy tắc cộng - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng”: GV chia lớp làm đội, bạn đội đọc số có hai chữ số, bạn đội ghi số lên bảng Sau đổi lại - HS tham gia chơi: Mỗi đội cử bạn lên chơi - Cả lớp nhận xét, tuyên dương đội nhanh https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Giới thiệu vào - Lắng nghe hình thành kiến thức (15 phút) * Phép tính 32 + 25 - Quan sát, nêu nhận xét - GV tay trái cầm thẻ chục, tay phải cầm que tính, cho HS nhận xét: + Tay trái có que tính? + Tay trái có 30 que tính + Tay phải có que tính? + Tay phải có que tính + Cả hai tay có que tính? + Cả hai tay có 32 que tính Sau cài bó chục que tính lên bảng cài - GV tay trái cầm thẻ chục, tay phải cầm que tính, cho HS nhận xét: + Tay trái có que tính? + Tay trái có 20 que tính + Tay phải có que tính? + Tay phải có que tính + Cả hai tay có que tính? + Cả hai tay có 25 que tính Sau cài bó chục que tính lên bảng cài - Viết phép tính: 32 + 25 theo cột dọc - Quan sát, nhận xét: cho HS nhận xét + que tính với que tính que - Viết số tính Vậy cộng + chục với chục chục Vậy - Viết số cộng Có 32 + 25 = 57 - HS nhắc lại cách cộng: cộng 7, viết cộng 5, viết - Nhấn mạnh: cộng ta cộng từ phải sang trái, cộng đơn vị với đơn vị; cộng chục với chục * Phép tính 32 + Hướng dẫn tương tự để HS rút cách - HS nhắc lại (CN) cộng * Treo bảng phụ ghi quy tắc (SGK) - Lắng nghe, ghi nhớ - Lưu ý thêm viết số nhớ viết đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Tính: - Treo bảng phụ ghi ý BT 1, gọi HS - HS lên bảng làm, lớp làm VBT lên làm, lớp làm VBT - HS nhận xét làm bạn bảng chữa - Gọi HS nhắc lại cách cộng HS 1: cộng 9, viết 9; cộng 2 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 6, viết HS 2: cộng 8, viết 8; hạ 7, viết HS 3: cộng 9, viết 9; cộng 9, viết Bài Đặt tính tính: - Chia dãy làm phép tính - HS làm phép tính dãy vào VBT - Gọi đại diện trình bày cách làm kết - Đại diện dãy nêu cách làm phép tính - Cả lớp GV nhận xét - HS hoàn thiện vào VBT - Phỏng vấn số HS: + Khi đặt tính ta cần ý điều gì? + Khi đặt tính ta cần ý viết đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục + Tính theo thứ tự nào? + Tính từ phải sang trái Bài Tính: - Cho HS nêu yêu cầu hỏi: - Tính + Với dạng tốn ta làm nào? + Với dạng tốn ta tính theo thứ tự từ trái sang phải - Gọi HS lên bảng làm, lớp làm VBT - Cả lớp nhận xét bạn, chữa bài: cách làm 20 + 40 + = 60 + = 67 60 + + = 65 + = 68 18 – + 40 = 13 + 40 = 53 - HS đổi kiểm tra chéo Vận dụng (5 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc đề - HS đọc đề - Cho HS thảo luận nhóm đơi theo gợi - HS thảo luận theo nhóm đơi làm ý: vào VBT + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn cho biết có 35 gà mái 24 gà trống + Nêu câu hỏi tốn? + Đàn gà có tất con? + Muốn biết đàn gà có tất + Muốn biết đàn gà có tất ta làm phép tính gì? ta làm phép tính cộng - Yêu cầu HS làm VBT - Chữa bài: 32 + 24 = 56 (con) - HS làm VBT - Đổi kiểm tra chéo Củng cố (2 phút) - Chúng ta vừa học gì? - Phép cộng không nhớ phạm vi - Khi cộng số phạm vi 100 ta 100 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ làm nào? - Khi cộng ta cộng từ phải sang trái; cộng đơn vị với đơn vị, chục với chục - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe tích cực học tập TIẾT 82 LUYỆN TẬP Kiến thức: - Thực phép cộng không nhớ phạm vi 100 Kĩ năng: - Vận dụng phép cộng không nhớ phạm vi 100 để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ có nội dung BT 2, - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng”: GV treo bảng phụ có nội dung 46 72 59 + + + 23 40 - Lớp chọn bạn tham gia chơi, bạn làm phép tính - Cả lớp nhận xét bạn làm nhanh, tuyên dương bạn làm nhanh - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Cách đặt tính đúng? - Gọi HS nêu yêu cầu - Lắng nghe - Nhận xét cách đặt tình https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cho HS quan sát, nhận xét theo gợi ý: + Khi đặt tính cộng ta cần ý gì? + Khi đặt tính cộng ta cần viết số đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục + Em có nhận xét cách đặt tính + Phép tính thứ nhất, thứ ba đặt tính BT 1? + Tại em cho phép tính thứ hai + Phép tính thứ hai đặt sai hàng đặt sai? đơn vị khơng đặt thẳng đơn vị - Yêu cầu HS ghi kết vào VBT - HS ghi kết vào VBT Bài Tính (theo mẫu): - Gọi HS nêu mẫu - 48 cm + 31 cm = 79 cm + Ta cần ý làm tốn này? + Ta cần viết đơn vị cm sau kết tính - Cho HS làm VBT kiểm tra - HS làm VBT, đổi kiểm tra chéo Bài , =? - Gọi HS nêu yêu cầu - Tính điền dấu thích hợp - Hướng dẫn HS phân tích yêu cầu: + Muốn điền dấu ta phải làm gì? + Muốn điền dấu ta phải tính kết so sánh điền dấu thích hợp - Cho HS làm việc theo nóm, nhóm - Đại diện nhóm lên làm bảng phụ cử đại diện lên làm cột - Cả lớp nhận xét, chữa bài: 24 + 45 > 65 56 + 23 = 79 69 79 82 < 73 + 15 66 + 21 < 44 + 50 88 87 94 - Yêu cầu HS hoàn thiện vào VBT - HS hoàn thiện vào VBT Bài - Gọi HS nêu yêu cầu - Viết số theo mẫu - Hướng dẫn HS phân tích mẫu - HS: 32 = 30 + - Gọi HS lên bảng làm - HS làm, lớp làm VBT - Nhận xét, chữa bảng 66 = 60 + 97 = 90 + 58 = 50 + - HS đối chiếu kết quả, đổi kiểm tra Vận dụng (9 phút) Bài Quan sát tranh nêu phép tính cộng thích hợp: - Gọi HS nêu yêu cầu - Viết phép cộng theo tranh - Gợi ý HS: + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ đàn cị + Có cị đậu? + Có 12 cị đậu + Có cị bay? + Có cò bay - Gọi HS lên bảng làm, lớp làm -1 HS lên bảng làm, lớp làm VBT https://www.thuvientailieu.edu.vn/ VBT - Nhận xét bạn bảng, chữa bài: 12 + = 18 + 12 = 18 - Gọi HS nêu tốn - “Một đàn cị có 12 đậu bay Hỏi đàm cị có tất con?” - Khuyến khích HS nêu toán khác Củng cố (3 phút) - Nhắc lại quy tắc cộng - HS nhắc lại quy tắc công (CN) - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe tích cực học tập TIẾT 83 PHÉP TRỪ KHÔNG NHỚ TRONG PHẠM VI 100 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu thực phép trừ không nhớ phạm vi 100 Kĩ năng: - Bước đầu vận dụng phép trừ khơng nhớ phạm vi 100 để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng cài; bảng phụ ghi quy tắc trừ nội dung BT - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” bảng trừ phạm vi 9: GV - HS tham gia chơi: HS trả lời – = 8, sau nêu – gọi HS trả lời, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nêu – 1, gọi HS trả lời tiếp tục hết bảng trừ - Giới thiệu vào - Lắng nghe Hình thành kiến thức (15 phút) * Phép tính 57 - 32 - GV tay trái cầm thẻ chục, tay phải - Quan sát, nêu nhận xét cầm que tính, cho HS nhận xét: + Tay trái có que tính? + Tay trái có 50 que tính + Tay phải có que tính? + Tay phải có que tính + Cả hai tay có que tính? + Cả hai tay có 57 que tính Sau cài bó chục que tính lên bảng cài - GV tay trái cầm thẻ chục, tay phải cầm que tính, cho HS nhận xét: + Tay trái có que tính? + Tay trái có 30 que tính + Tay phải có que tính? + Tay phải có que tính + Cả hai tay có que tính? + Cả hai tay có 32 que tính Sau cài bó chục que tính lên bảng cài - Viết phép tính: 57 - 32 theo cột dọc cho - Quan sát, nhận xét: HS nhận xét + que tính trừ que tính que - Viết số tính Vậy trừ + chục trừ chục chục Vậy trừ - Viết số Ta có 57 – 32 = 25 - HS nhắc lại cách trừ: trừ 5,viết 5 trừ 2, viết - Nhấn mạnh: trừ ta trừ từ phải sang - Lắng nghe trái, trừ đơn vị cho đơn vị; trừ chục cho chục * Làm tương từ với phép tính 39 – 48 - 43 Hướng dẫn tương tự để HS rút cách trừ * Treo bảng phụ ghi quy tắc (SGK) - HS nhắc lại quy tắc (CN) - Lưu ý thêm viết số nhớ viết đơn vị - Lắng nghe, ghi nhớ thẳng đơn vị, chục thẳng chục Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài - Treo bảng phụ ghi ý BT 1, gọi HS - HS lên bảng làm, lớp làm VBT https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lên làm, lớp làm VBT - HS nhận xét làm bạn bảng chữa - Gọi HS nhắc lại cách trừ HS 1: trừ 4, viết 4; trừ 2, viết HS 2: trừ 3,viết 3; hạ 6, viết HS 3: trừ 4, viết 4; trừ 0, viết Bài Đặt tính tính: - Chia dãy làm phép tính - HS làm phép tính dãy vào VBT - Gọi đại diện trình bày cách làm kết - Đại diện dãy nêu cách làm phép tính - Cả lớp GV nhận xét - HS hoàn thiện vào VBT - Phỏng vấn số HS: + Khi đặt tính ta cần ý điều gì? + Khi đặt tính ta cần ý viết đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục + Tính theo thứ tự nào? + Tính từ phải sang trái Vận dụng (5 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - HS đọc toán - Cho HS thảo luận nhóm đơi theo gợi ý: - HS thảo luận theo nhóm đơi làm + Bài tốn cho biết gì? vào VBT + Bài tốn cho biết có 35 máy vi tính, + Nêu câu hỏi tốn? bán 12 máy + Muốn biết cửa hàng lại + Còn lại máy vi tính? máy tính ta làm phép tính gì? + Muốn biết cửa hàng lại bao - Yêu cầu HS làm VBT nhiêu máy tính ta làm phép tính trừ - Chữa bài: 35 – 12 = 23 (máy) - HS làm VBT Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Đổi kiểm tra chéo - Gọi HS đọc đề - Cho HS thảo luận nhóm đơi theo gợi ý: - HS đọc tốn + Bài tốn cho biết gì? - HS thảo luận theo nhóm đơi làm vào VBT + Nêu câu hỏi tốn? + Bài tốn cho biết có 87 cam + Muốn biết vườn có chanh, có 26 chanh cam ta làm phép tính gì? + Trong vườn có cam? - Yêu cầu HS làm VBT + Muốn biết vườn có - Chữa bài: 87 – 26 = 62 (cây) cam ta làm phép tính trừ - HS làm VBT https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Đổi kiểm tra chéo Củng cố (2 phút) - Chúng ta vừa học gì? - Phép trừ không nhớ phạm vi 100 - Khi trừ số phạm vi 100 ta - Khi trừ ta trừ từ phải sang trái; trừ làm nào? đơn vị cho đơn vị, chục cho chục - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe cực học tập TIẾT 84 LUYỆN TẬP Kiến thức: - Thực phép trừ không nhớ phạm vi 100 - Nhận dạng đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật khối lập phương Kĩ năng: - Vận dụng phép trừ không nhớ phạm vi 100 để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ có nội dung BT - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng”: GV treo bảng phụ có nội dung 56 67 86 - - Lớp chọn bạn tham gia chơi, bạn làm phép tính - Cả lớp nhận xét bạn làm nhanh, tuyên dương bạn làm nhanh 32 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 82 - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Cách đặt tính đúng? - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS quan sát, nhận xét theo gợi ý: + Khi đặt tính trừ ta cần ý gì? + Em có nhận xét cách đặt tính BT 1? + Tại em cho phép tính hai, ba đặt đặt sai? - Yêu cầu HS ghi kết vào VBT Bài Đặt tính tính: - Gọi HS nêu yêu cầu - Chia lớp làm nhóm, nhóm làm ý vào bảng phụ - Cho HS hoàn thiện vào VBT Bài Tính: - Gọi HS nêu yêu cầu + Ta cần ý làm toán này? - Lắng nghe - Nhận xét cách đặt tình + Khi đặt tính trừg ta cần viết số đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục + Phép tính thứ đặt tính đúng; phép tính thứ hai, ba đặt sai + Phép tính thứ ha, thứ bai đặt sai hàng đơn vị không đặt thẳng đơn vị - HS ghi kết vào VBT - Đặt tính tính - Các nhóm làm theo yêu cầu - Đại diện nhóm chữa HS hoàn thiện vào VBT + Ta cần viết đơn vị cm sau kết tính - HS làm VBT, đổi kiểm tra chéo - Cho HS làm VBT kiểm tra Vận dụng (9 phút) Bài Em nêu tên số đồ vật có dạng: - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền - HS tham gia chơi điện” để hoàn thành tập + Lần 1: Tìm đồ vật có dạng khối + HS nêu đồ vật (VD: viên gạch xây hộp chữ nhật tường) định HS nêu tiếp, … + Lần 2: Tìm đồ vật có dạng khối + HS nêu đồ vật (VD: hộp quà), lập phương định HS nêu tiếp, … Bài Quan sát tranh nêu phép tính cộng thích hợp: - Gọi HS nêu yêu cầu - Gợi ý HS: Ước lượng chiều dài bước - Lắng nghe chân dùng thước kiểm tra lại - Gọi số HS ước lượng thực - Một số HS tự ước lượng chiều dài hành đo bước chân thực hành đo 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ kiểm tra - So sánh kết ước lượng kết - HS so sánh nêu kết đo Củng cố (3 phút) - Nhắc lại quy tắc trừ - HS nhắc lại quy tắc công (CN) - Nhận xét học, tuyên dương HS - Lắng nghe tích cực học tập TIẾT 85 LUYỆN TẬP CHUNG Kiến thức: - Thực thành thạo phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi 100 - Lắp ghép hình theo yêu cầu Kĩ năng: - Vận dụng phép cộng, phép trừ khơng nhớ phạm vi 100 để tính tốn xử lí tình sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; ĐDHT Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng”: GV treo bảng phụ có nội dung 46 76 27 15 12 - Lớp chọn bạn tham gia chơi, bạn làm phép tính - Cả lớp nhận xét bạn làm nhanh, tuyên dương bạn làm nhanh 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tính - Gọi HS lên bảng, HS làm phép tính, lớp làm VBT - Gọi HS nhắc lại cách cộng, trừ Bài Đặt tính tính: - Chia dãy làm phép tính - Gọi đại diện trình bày cách làm kết - Cả lớp GV nhận xét - Phỏng vấn số HS: + Khi đặt tính ta cần ý điều gì? + Tính theo thứ tự nào? Bài Tính: - Gọi HS nêu yêu cầu + Ta cần ý làm tốn này? - Cho HS làm VBT kiểm tra Bài - Cho HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS lấy hình tam giác hình vng ĐDHT, thảo luận nhóm để tìm cách ghép - Gọi đại diện nhóm chia sẻ kết - Lắng nghe - HS lên bảng làm, lớp làm VBT - HS nhận xét làm bạn bảng chữa HS 1: cộng 8, viết 8; cộng 4, viết HS 2: cộng 7, viết 7; hạ 7, viết HS 3: trừ 7, viết 7; trừ 0, viết - HS làm phép tính dãy vào VBT - Đại diện dãy nêu cách làm phép tính - HS hoàn thiện vào VBT + Khi đặt tính ta cần ý viết đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục + Tính từ phải sang trái + Ta cần viết đơn vị cm sau kết tính - HS làm VBT, đổi kiểm tra chéo - Ghép hình - HS lấy hình tam giác hình vng, thảo luận đưa cách ghép hình - Các nhóm nêu cách ghép Cách 1: Cách 2: - Khuyến khích HS tìm nhiều cách ghép 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ khác Vận dụng (9 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc đề - Cho HS thảo luận nhóm đơi theo gợi ý: + Bài tốn cho biết gì? + Nêu câu hỏi toán? + Muốn biết vườn thú có tất khỉ hươu ta làm phép tính gì? - u cầu HS làm VBT - Chữa bài: 45 + 23 = 68 (con) Củng cố (3 phút) - Nhắc lại quy tắc cộng, trừkhông nhớ phạm vi 100 - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - HS đọc toán - HS thảo luận theo nhóm đơi làm vào VBT + Bài tốn cho biết có 45 khỉ 23 hươu + Trong vườn thú có tất khỉ hươu? + Muốn biết vườn thú có tất khỉ hươu ta làm phép tính cộng - HS làm VBT - Đổi kiểm tra chéo - HS nêu quy tắc (CN) - Lắng nghe, ghi nhớ TIẾT 86 CỘNG, TRỪ NHẨM CÁC SỐ TRÒN CHỤC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực cộng, trừ nhẩm số tròn chục phạm vi 100 Kĩ năng: - Vận dụng cộng, trừ nhẩm số tròn chục vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho lớp thực phép tính 20 60 + 40 40 - Ta cộng, trừ nhẩm số trịn chục - Giới thiệu vào Hình thành kiến thức (15 phút) a Cộng nhẩm số tròn chục - Viết 20 + 40 =? Và hỏi HS : + 20 chục? + 40 chục? - Viết: 20 = chục; 40 = chục + Hai chục cộng bốn chục chục? + Sáu chục đơn vị? - Viết: chục = 60, 20 + 40 =60 b Trừ nhẩm số tròn chục Hướng dẫn tương tự cộng nhẩm Thực hành – luyện tập (10 phút) Bài Tính nhẩm - Cho HS nhẩm kết ghi vào VBT - Gọi HS trả lời miệng - Phỏng vấn HS cách nhẩm số phép tính, chẳng hạn: 90 – 40 - HS tính phép tính vào bảng - Nhận xét: cộng, trừ với số tròn chục - Lắng nghe + 20 chục + 40 chục + Hai chục cộng bốn chục sáu chục + Sáu chục sáu mươi đơn vị - HS nhắc lại cách cộng nhẩm - HS làm VBT - Lần lượt HS nêu miệng kết phép tính - Ta có 90 = chục; 40 = chục chục – chục = chục; chục = 50 Vậy 90 – 40 = 50 Bài Chọn số thích hợp với kết phép tính: - Cho HS thảo luận, làm theo nhóm - Các nhóm thảo luận, làm vào VBT - Gọi đại diện chữa - Cử đại diện nêu kết làm - Nhận xét, vấn: bạn nêu cách nhẩm phép tính 80 – 30, 40 + 30, 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài Tính: - Nêu yêu cầu cách làm - Cho HS làm cá nhân vào VBT - Chữa - Lưu ý: Với phép tính có số đo độ dài (cm) ta thực phép tính thơng thường với số ghi thêm đơn vị đo độ dài vào kết Vận dụng (5 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - Cho HS thảo luận nhóm đơi theo gợi ý: + Bài tốn cho biết gì? + Nêu câu hỏi toán? + Muốn biết hai bạn hái bơng hoa ta làm phép tính gì? - Yêu cầu HS làm VBT - Chữa bài: 30 + 20 = 50 (bông hoa) Củng cố (2 phút) - Cho HS đếm nhẩm: 10, 20, … 90, 100 chục, chục, ….9 chục, 10 chục - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - Nhẩm kết ghi đơn vị cm - HS làm vào VBT - 10 cm + 80 cm = 90 cm 60 cm – 20 cm = 40 cm 50 cm + 20 cm = 70 cm - Lắng nghe, ghi nhớ - HS đọc tốn - HS thảo luận theo nhóm đơi làm vào VBT + Bài toán cho biết Liên hái 30 hoa, Thu hái 20 hoa + Cả hai bạn hái tất hoa? + Muốn biết hai bạn hái bơng hoa ta làm phép tính cộng - HS làm VBT - Đổi kiểm tra chéo - Lần lượt HS lên đếm theo hình thức truyền điện - Lắng nghe TIẾT 87 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực thành thạo cộng, trừ nhẩm số tròn chục phạm vi 100 Kĩ năng: - Vận dụng cộng, trừ nhẩm số tròn chục vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” tr 84 GV nêu phép tính 30 + 40 = ?, gọi HS nêu kết - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tính nhẩm - Tổ chức cho HS chơi trị chơi “Tiếp sức” để hoàn thành BT - Chia lớp làm đội, đội làm cột tính - Nhận xét, tuyên dương đội làm đúng, nhanh Bài Số? - Gọi HS nêu yêu cầu - Gọi HS nêu miệng - HS tham gia chơi HS nêu kết 70, sau nêu phép tính định HS nêu kết quả, tiếp tục hết BT - Lắng nghe - HS tham gia chơi - Lần lượt bạn đội lên ghi kết vào phép tính đội - Cả lớp quan sát, nhận xét - Tính điền số thay dấu ? - Lần lượt HS nêu: chục cộng chục chục, điền 60 chục trừ chục chục, điền 30 chục cộng chục chục, điền 80 - Cả lớp GV nhận xét Bài , =? - Nêu yêu cầu cách làm - Điền dấu thay ? 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Muốn điền dấu ta phải làm gì? + Muốn điền dấu ta phải tính kết phép tính so sánh - Cho HS làm cá nhân vào VBT - HS làm cá nhân vào VBT - Chữa 90 – 70 < 40 20 + 70 > 50 20 90 60 + 10 – 20 = 50 70 Bài Chọn dấu (+) (–) thích hợp thay cho dấu ? - Hướng dẫn HS: để điền dấu thích - Lắng nghe hợp ta phải vận dụng cách cộng, trừ nhẩm; cách so sánh số để làm - Cho HS làm vào VBT - HS làm vào VBT - Quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn - Chữa 50 + 20 = 70 80 - 70 = 10 30 + 50 = 90 – 10 Vận dụng (9 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - HS đọc toán - Cho HS thảo luận nhóm đơi theo gợi ý: - HS thảo luận theo nhóm đơi làm vào VBT + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn cho biết có 70 cam, bán 20 cam + Nêu câu hỏi tốn? + Bác hải cịn lại + Muốn biết bác Hải lại cam? cam ta làm phép tính gì? + Muốn biết bác Hải lại bao - Yêu cầu HS làm VBT nhiêu cam ta làm phép tính trừ - Chữa bài: 70 - 20 = 50 (quả) - HS làm VBT Củng cố (3 phút) - Đổi kiểm tra chéo - Tổ chức thi đố vui, chẳng hạn: Tìm số lớn có hai chữ số mà hai chữ số - HS tham gia thi đố giải đố khác Tìm số bé có hai chữ số mà hai chữ số giống Tìm số lớn có hai chữ số, bé 80 - Nhận xét học, tuyên dương HS tích cực học tập - Lắng nghe 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TIẾT 88 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực phép cộng, trừ nhẩm phạm vi 100 - Thực thành thạo phép cộng, trừ không nhớ phạm vi 100 Kĩ năng: - Vận dụng cộng, trừ không nhớ phạm vi 100 vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện tốn học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ ghi nội dung BT - HS: SGK Toán 1; Vở tập Toán 1; ĐDHT Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức” tr 86 GV chia đội, đội bạn lên làm: Đội Đội Đội 60 + 30 50 + 20 20 + 20 40 – 30 60 – 40 50 – 20 - Tổng kết, tuyên dương đội làm đúng, nhanh - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Tính: - Cho HS làm vào VBT - Gọi HS lên chữa Bài Đặt tính tính: 18 - HS tham gia chơi - Các đội cử bạn tham gia chơi - Cả lớp nhận xét kết - Lắng nghe - HS làm vào VBT - Cả lớp quan sát, nhận xét - HS đổi kiểm tra chéo https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS lên bảng làm phép tính, - HS lên bảng, lớp làm VBT lớp làm VBT - HS nhận xét kết bạn bảng - Chốt đáp án - Đổi kiểm tra chéo - Hỏi để củng cố cách đặt tính: + Khi đặt tính ta cần ý điều gì? + Khi đặt tính ta cần ý viết đơn vị thẳng đơn vị, chục thẳng chục + Tính theo thứ tự nào? + Tính từ phải sang trái Bài Tính: - Nêu yêu cầu cách làm - Nhẩm kết ghi đơn vị cm - Cho HS làm cá nhân vào VBT - HS làm vào VBT - Chữa 36 cm – 12 cm = 24 cm 30 cm + 40 cm = 70 cm 60 cm – 10 cm + cm = 58 cm - Lưu ý: Với phép tính có số đo độ - Lắng nghe, ghi nhớ dài (cm) ta thực phép tính thơng thường với số ghi thêm đơn vị đo độ dài vào kết Bài - Cho HS nêu yêu cầu - Ghép hình - Yêu cầu HS lấy khối hộp chữ nhật - HS lấy khối hộp chữ nhật 2 khối lập phương ĐDHT, thảo khối lập phương, thảo luận đưa luận nhóm để tìm cách ghép cách ghép hình - Gọi đại diện nhóm chia sẻ kết - Các nhóm nêu cách ghép - Khuyến khích HS tìm nhiều cách ghép khác Vận dụng (9 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - Hướng dẫn HS tóm tắt tốn: Tổ 1: 40 vỏ chai Tổ 2: 42 vỏ chai Cả hai tổ: ? vỏ chai - HS đọc toán - HS ghi tóm tắt theo hướng dẫn GV 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Gọi HS nêu phép tính câu trả lời - Một số HS nêu : Phép tính 40 + 42 = 82 (vỏ chai) Cả hai tổ có 82 vỏ chai - Nhận xét HS Củng cố (3 phút) - Cho HS thi đố bạn, bạn - HS tham gia thi đố theo cặp nêu phép cộng trừ số tròn chục, bạn nêu kết ngược lại - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe cực học tập TIẾT 89 HĐTN: KHÁM PHÁ NGÔI TRƯỜNG EM HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Khám phá để biết tên, địa trường em học: thầy, cô Ban giám hiệu, thầy, cô chủ nhiệm lớp em Trường em có thầy giáo (trong có thầy giáo, giáo) Trường em có cơ, làm việc thư viện, phòng y tế, phòng bảo vệ - Em khám phá để biết trường em có tất phòng học Sân trường, khu vui chơi, sân vận động, phòng tập đa vị trí trường Mỗi khối 1, 2, 3, 4, có lớp trường em có tất lớp - Em khán phá để biết trường em có đồ vật có dạng hình vng, hình trịn, hình chữ nhật, hình tam giác, khối hộp chữ nhật khối lập phương - Em khám phá để dứng cổng trường mô tả bên phải nhìn thấy gì? Bên trái nhìn thấy gì? Kĩ năng: - Chia sẻ gia đình người thân điều em khám phá Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: - GV: Giấy khổ to phát cho nhóm 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS: Bút vẽ, màu vẽ Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Cho HS nghe hát “Mái trường mến yêu” - Giới thiệu vào Tổ chức hoạt động trải nghiệm (30 phút) Bước Giao nhiệm vụ, tổ chức thực - GV chia lớp làm nhóm - Giao nhiệm vụ: * Nhóm tìm hiểu chủ đề 1: Các thầy, cô giáo cô nhân viên trường em - HS nghe hát vỗ tay theo nhịp “Mái trường mến yêu” - Lắng nghe - Lắng nghe - Các nhóm nhận nhiệm vụ * Nhóm Tìm hiểu nội dung: - Trường em tên gì? đâu ? - Tên thầy (cơ) hiệu trưởng trường em - Trường em có tất thầy giáo? cô giáo? - Người làm việc phịng y tế, thư viện hay chú? * Nhóm Tìm hiểu nội dung: * Nhóm tìm hiểu chủ đề 2: Lớp - Trường em có phịng học phịng học trường em - Các phòng chức nằm tầng nào? - Mỗi khối có lớp? - Trường em có lớp? * Nhóm tìm hiểu chủ đề 3: Nhận biết vị * Nhóm Tìm hiểu nội dung: Quan sát trí hình dạng vật em nhìn thấy trường, em kể tên trường - Các đồ vật có dạng hình vng - Các đồ vật có dạng hình trịn - Các đồ vật có dạng hình tam giác - Các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật Bước Báo cáo kết trải nghiệm - Gọi đại diện lên báo cáo kết - Các nhóm cử đại diện lên báo cáo nhóm - Các nhóm khác góp ý, bổ sung cho - Khuyến khích nhóm trang trí phiếu nhóm bạn thực hành nhóm Bước Giao lưu – chia sẻ 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Các nhóm trưng bày kết trải nghiệm - Quan sát, rút kinh nghiệm cho nhóm Củng cố (2 phút) - Về kể lại cho gia đình người thân - Lắng nghe, thực điều lí thú lớp em vừa khám phá TIẾT 90 ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tách số - Đọc, viết, đếm xếp số có hai chữ số Kĩ năng: - Vận dụng đọc, viết, đếm số phạm vi 100 vào sống Thái độ: - Tự giác, tích cực chủ động hợp tác với bạn trình học tập Định hướng hình thành phát triển lực, phẩm chất: - Phát triển lực tư lập luận tốn học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học; lực sử dụng cơng cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách nhiệm hoàn thành tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng: - GV: Hình ảnh tranh SGK; máy chiếu (nếu có); bảng phụ; bóng - HS: SGK Tốn 1; Vở tập Toán Phương pháp, kĩ thuật: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, thảo luận nhóm, Luyện tập – thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động (3 phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền bóng” : Đếm tiếp số - Giới thiệu vào Thực hành – luyện tập (20 phút) Bài Số? 22 - HS tham gia chơi - HS đọc số (VD 35), chuyền bóng cho bạn, bóng đến tay bạn bạn phải đọc só tiếp (36), trị chơi tiếp tục, … - Lắng nghe https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cho HS nêu yêu cầu đọc mẫu - gồm ; gồm - Hướng dẫn HS nêu cách làm làm - HS làm VBT VBT - Gọi HS đọc - Một số HS đọc: 10 gồm 4; 10 gồm 6 gồm 5; gồm gồm 2; gồm Bài Tìm số chữ thích hợp thay cho ? - Cho HS thảo luận cặp đôi để làm - HS trao đổi, HS hỏi, HS trả lời ngược lại - Gọi số nhóm lên hỏi đáp trước lớp - Cả lớp nhận xét - Chốt đáp án đúng, yêu cầu HS ghi kết - HS làm VBT vào VBT - Hỏi thêm để củng cố đọc, viết số: Số 67 đọc là? Số gồm chục đơn vị? Bài Sắp xếp số 48, 72, 9, 45 theo thứ tự: - Gọi HS nêu yêu cầu gợi ý: - Xếp số theo thứ tự + Muốn xếp số theo thứ tự, ta cần + Muốn xếp số theo thứ tự, ta làm gì? cần so sánh số + Nêu cách so sánh số đó? + Trước tiên ta so sánh chữ số hàng chục, số lớn ta kết luận số lớn hơn, … - Cho HS thảo luận nhóm đơi làm vào - HS thảo luận nhóm đơi làm vào VBT VBT - Đại diện nhóm báo cáo kết a 9, 45, 48, 72 - Nhận xét, chốt kết b 72, 48, 45, Bài Số? - Cho HS nêu yêu cầu, hướng dẫn phân - HS phân tích để nhận ra: số tích tốn đứng sau số đứng trước 10 - Yêu cầu HS làm VBT - HS làm VBT - Chữa 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 Vận dụng (9 phút) Bài Tìm phép tính, nêu câu trả lời: - Gọi HS đọc toán - HS đọc tốn - Hướng dẫn HS phân tích tốn: - HS phân tích theo gợi ý + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn cho biết mảnh vải dài 98 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cm, sau cắt 45 cm + Nêu câu hỏi toán? + Mẹ cắt mảnh vải dài cm? + Muốn biết mẹ cắt cm ta + Muốn biết mẹ cắt làm phép tính gì? cm ta làm phép tính trừ - Yêu cầu HS làm VBT - HS làm VBT - Chữa bài: 98 – 45 = 53 (cm) - HS đối chiếu Củng cố (3 phút) - Tổ chức cho HS đố theo cặp để - HS đố theo cặp, HS đố, củng cố đọc, viết số phạm vi HS trả lời ngược lại VD: số 100 86 đọc gì? Số ba mươi chín viết ? - Nhận xét học, tuyên dương HS tích - Lắng nghe cực học tập 24 ... chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng công cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách... chất: - Phát triển lực tư lập luận toán học; lực mơ hình hóa tốn học; lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học; lực sử dụng công cụ - phương tiện toán học - Chăm chỉ, trung thực trách... đọc toán + Bài toán cho biết gì? - HS thảo luận theo nhóm đơi làm vào VBT + Nêu câu hỏi tốn? + Bài tốn cho biết có 87 cam + Muốn biết vườn có chanh, có 26 chanh cam ta làm phép tính gì? + Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 81 đến 90_Phương, Giáo án Toán lớp 1_Vì sự Bình đẳng và DC trong GD_Tiết 81 đến 90_Phương