0

Thiết kế bài học môn KHTN 6 tuần 3

3 597 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016, 13:29

Thiết kế học môn KHTN 2016 Ngày soạn: 28/08/2015 Ngày giảng: Tiết/Bà i 7/3 8/3 Năm học: 2015 - Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6C 01/09/2015 31/08/2015 Lớp 6D 31/08/2015 01/09/2015 CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO VÀ KĨ NĂNG THÍ NGHIỆM( TIẾT) TIẾT 7+ 8+9+10: BÀI 3: ĐO ĐỘ DÀI, THỂ TÍCH, KHỐI LƯỢNG NHƯ THẾ NÀO? I MỤC TIÊU - Xác định độ dài số tình thông thường - Đo thể tích lượng chất lỏng, thể tích vật rắn không thấm nước bình chia độ, bình tràn, đo khối lượng cột cân - Biết cách xác định khối lượng riêng vật - Hình thành tác phong, lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu khoa học - Rèn HS lực tự học, hợp tác II CHUẨN BỊ GV: Hình 3.1 đến 3.5 , Bảng 3.2 đến 3.6, thước, cân, dụng cụ đo thể tích HS: Nghiên cứu trước nhà, kẻ sẵn bảng vào II TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động GV Tiết 7: GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực lệnh( thấy cần thiết) Hoạt động HS A Hoạt động khởi động - HS: Thảo luận nhóm hoàn thành lệnh 1,2,3, ghi vào B Hoạt động hình thành kiến thức HS dùng thước để đo kích thước số vật, hoàn thiện bảng 3.2 GV: Yêu cầu HS dùng thước để đo kích thước số vật, hoàn thiện bảng 3.2 GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực lệnh( thấy cần thiết) GV: Yêu cầu HS dùng bình chia độ, ca HS dùng bình chia độ, ca đong để đo Giáo viên: Trường THCS Thiết kế học môn KHTN 2016 đong để đo thể tích chất lỏng, đo lần, hoàn thiện bảng 3.3 GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực lệnh( thấy cần thiết) Tiết 8: GV: Trao đổi với HS nội dung thông tin GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực lệnh( thấy cần thiết) GV: Yêu cầu HS thảo luận theo cặp, hoàn thiện bảng 3.5 Năm học: 2015 thể tích chất lỏng, đo lần, hoàn thiện bảng 3.3 HS đọc thông tin - HS thực đo thể tích, khối lượng số vật, hoàn thiện bảng 3.4, ghi vào HS thảo luận theo cặp hoàn thành bảng 3.5 - HS: Trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung GV: Nhận xét, chuẩn kiến thức: Quy trình đo: + Bước 1: Xác định dụng cụ đo, thang đo, điều chỉnh dụng cụ đo vách số + Bước 2: Ước lượng đại lượng cần đo + Bước 3: Tiến hành đo đại lượng + Bước 4: Thông báo kết Tiết 9: HS đọc thông tin, ghi tóm tắt ý kiến GV: Yêu cầu HS đọc thông tin, ghi vào tóm tắt ý kiến vào - Những giá trị đo thông thường bị sai lệch với giá trị thực lượng nhỏ, người ta gọi độ sai lệch phép đo hay sai số phép đo - Để đo xác nhất( sai số nhỏ nhất) phải bố trí vật cần đo, dụng cụ đo tuân theo bước đo ý đến cách đọc kết - Quy ước viết kết đo: Giá trị đại lượng đo = Trung bình cộng kết lần đo +- sai số Giáo viên: Trường THCS Thiết kế học môn KHTN 2016 Năm học: 2015 C Hoạt động luyện tập - Em soạn tiếp tiết 10 lớp em dạy tuần học tiết sau: Tiết 8,9,10 - Chưa kê lịch báo giảng ngày thứ lịch khảo sát - Lưu ý nhớ kiểm tra phông chữ Time new Roman cách bôi đen tất vào Time new Roman bị lỗi để sửa Giáo viên: Trường THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bài học môn KHTN 6 tuần 3 , Thiết kế bài học môn KHTN 6 tuần 3 ,