Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

58 839 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 1 PHÂN MÔN: BÀI: LÝ THUYẾT ( Một số bài tập phát triển sức bền) Tiết : 1 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: - Biết được khái niệm sức bền , một số phương pháp , nguyên tắc và bài tập đơn giản về luyện tập phát triển sức bền. b. Yêu cầu: - Nghiêm túc chú ý lắng nghe ,có thể ghi vào vở học. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 45 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Sách giáo viên thể dục 9, sách sinh lí TDTT. 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T. gian ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học, kiểm tra sức khoẻ học sinh. 5’ - Cả lớp học trong phòng -Lớp trưởng điểm số báo cáo cho giáo viên tình hình lớp học. II . Phần cơ bản 1.Một số hướng dẫn tập luyện sức bền . a. Các bài tập bổ trợ - Bước nhỏ di chuyển - Nâng cao đùi di chuyển - Đạp sau di chuyển - Bật cóc - Chạy biến tốc b. Thời gian vận động hợp lí vào các buổi chiều c. Khối lượng vận động 3buổi nặng/tuần , 2 buổi nhẹ/tuần d. Cường độ vận động căn cứ vào sức khỏe và trình độ tập luyện của HS 2. Hồi tĩnh sau khi chạy : -Thả lỏng, hít thở sâu, xoa bóp nhẹ, trò chơi vận ít động. 3.Củng cố 35’ 18’ 14’ 3’ ? Khi chạy bền em thường gặp những hiện tượng nào. - Học sinh tích cực chủ động xây dựng bài. - GV nhận xét ý kiến HS sau đó kết luận và cho điểm . - Giáo viên hướng dẫn cách tập cho HS . Tác dụng bài tập bổ trợ - Phát triển cơ đùi trước - Phát triển cơ đùi sau - Phát triển sức bật - Phát triển tần số ? Các em thường tập luyện chạy bền vào thời gian nào trong ngày? ?Tuần tập mấy buổi ? ? Mỗi lần tập bao nhiêu thời gian? - GV nhận xét và kết luận - Vì sao phải hồi tĩnh sau khi chạy - Gv goị 1-2 học sinh trả lời. GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 - Qua bài học em sẽ phải tập luyện chạy bền như thế nào? - HS nhận xét bạn. - Gv nhân xét , đánh giá. III. Phần kết thúc 1. Nhận xét giờ học. - Ưu nhược điểm. 2. Bài tập về nhà. - Học thuộc bài - Chuẩn bị trang phục thể thao giờ sau học thực hành. 5’ -Nhận xét ý thức học tâp của HS - Gv hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho giờ học sau. Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 2 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN Tiết : 2 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: - Bài TD : Biết và thực hiện được đúng cơ bản 10 nhịp của bài thể dục phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện được trò chơi chạy tiếp sức ; xuất phát mặt, vai ,lưng hướng chạy b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 45 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khỏi động : +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) 5’ - Lớp tập hợp 4 hàng ngang      - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp với giáo viên - Lớp trưởng điều khiển khởi động. II . Phần cơ bản 1. Bài thể dục . (Từ nhịp 1 –nhịp 10 ) + Nam Nữ + Nữ 2. C 35’ 13-15' ( 2hs) - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - GV tập mẫu nhanh một lần cho mỗi nhóm quan sát. Sau đó làm chậm và phân tích kĩ thuật từ nhịp 1-5. - Gv cho 2 nhóm tập thuộc sau đó tiếp tục hướng dẫn tiếp từ nhịp 6-10. Sau khi đã thuộc từ nhịp 1-10 Gv yêu cầu 2 nhóm tiếp tục luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 * Củng cố . - Tập từ nhịp 1- 10 2. Chạy nhanh. - Đứng tư thế vai hướng chạy, lưng hướng chạy ,ngồi xổm xuất phát - Trò chơi: “ Chạy tiếp sức” 3’ 4hs 18 -20’ 6 -7’ 2lần/hs 6-8’ - Hs thực hiện, lớp chú ý quan sát nhận xét. GV nhận xét sửa sai. -GV làm mẫu động tác, lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 2 lần. 20m     - GV điều khiển và sửa sai - GV phổ biện cách chơi và luật . Chia lớp thành 4 tổ. GV điều khiển trò chơi III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Xuống lớp. 5’ - GV hướng dẫn thả lỏng                               Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 3 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 3-4 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: - Bài TD: Biết và thực hiện được 11-18 nhịp ( Nữ )và 11-19 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện trò chơi chạy tiếp sức con thoi ; Tư thế sẵn sàng xuất phát . -Chạy bền : Biết và thực hiện đuợc chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tượng cực điểm và cách khắc phục . b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khỏi động : +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) 8-10' -lớp tập hợp 4 hàng ngang      - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp với giáo viên - Lớp trưởng điều khiển khởi động. II . Phần cơ bản 1. Bài thể dục . + Nữ (Từ nhịp 11 –nhịp 18 ) + Nam ( từ nhịp 11-19 ) 70-73’ 30 -32 ’ ( 2hs) - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -10 , nhóm nam do GV ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 11-19. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 11-18.       - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 * Củng cố . - Tập từ nhịp 11- 18 (nữ ) - Tập từ nhịp 11- 19 (nam 2. Chạy nhanh. -Ôn : + Đứng tư thế vai hướng chạy xuất phát + Lưng hướng chạy xuất phát + Ngồi xổm xuất phát + Tư thế sẵn sàng xuất phát * Trò chơi : “ Chạy con thoi tiếp sức” *Củng cố .Thực hiện tư thế sẵn sàng xuất phát chạy nhanh 20m. 3. Chạy bền . - Hiện tượng “Cực điểm” và cách khắc phục - Nam chạy 3 vòng x 150m - Nữ chạy 2 vòng x 150m 5’ 3hs nữ 3hs nam 32-34' 6-8’’ 3 lần 4’ 5-7’ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. -GV lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 3 lần. 30m - GV điều khiển và sửa sai - Gv phổ biến cách chơi , thể lệ và điều khiển trò chơi.     - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. - Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiện tượng “Cực điểm” cho ví dụ minh hoạ và cách khắc phục. - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Xuống lớp. 5-7’ - GV hướng dẫn thả lỏng                               Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 4 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 5-6 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Bài TD:Biết và thực hiện được đúng cơ bản 19 -25 nhịp( Nữ )và 20 -26 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện được chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , chạy đạp sau , tại chỗ đánh tay., xuất phát cao chạy nhanh. -Chạy bền : Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tượng chuột rút và cách khắc phục . b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khỏi động : +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) 4. K T bài cũ: Tập từ nhịp 11-18 ( Nữ ) và 11-19 (nam ) bài TD phát triển chung 8-10’ 2 hs nữ 2hs nam - Lớp tập hợp 4 hàng ngang      - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp với giáo viên - Học sinh thực hiện , lớp chú ý nhận xét , Gv nhận xét bổ sung. II . Phần cơ bản 1.Bài thể dục . - Ôn : + Từ nhịp 11 –nhịp 18 ( Nữ ) + Từ nhịp 11-19 ( Nam ) - Học : + Nữ : Từ nhịp 19-25 70-73’ 30-32’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -18 , nhóm nam do GV ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 11-26. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 18-25.       - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 + Nam : Từ nhịp 20 -26 * Củng cố . - Tập từ nhịp 19-25 (nữ ) - Tập từ nhịp 20-26 (nam ) 2. Chạy nhanh. -Ôn : - Tại chỗ đánh tay - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. - Xuất phát cao chạy nhanh 40m * Củng cố . - Thực hiện chạy đạp sau 3. Chạy bền . - Hiện tượng “Chuột rút” và cách khắc phục - Nam chạy 3 vòng x 150m - Nữ chạy 2 vòng x 150m 5’ 32-34' 5’ 2hs 5 -7’ tập . Gv viên bao quan sửa sai. - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. - Gv làm mẫu , phân tích kĩ thuật sau đó cho cả tại chỗ thực hiện đánh tay khoảng 3’. -GV lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 2 lần. ( Riêng xuất cao chạy 1 lần ) 30m     - GV điều khiển và sửa sai - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. - Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiện tượng “Chuột rút”và cách khắc phục. - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Hướng dẫn về nhà luyện tập - Xuống lớp. 5 - 7’ - GV hướng dẫn thả lỏng                               Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 5 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 7 - 8 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Bài TD:Biết và thực hiện đúng cơ bản từ nhịp 26 -29( Nữ )và 27 -36 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện được chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , chạy đạp sau , xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy ,lưng hướng chạy xuất phát. -Chạy bền : Biết thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục . b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khỏi động : +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) 4. K Tbài cũ:Tập từ nhịp 19 -29 (Nữ) và 27 -36 (nam) bài TD phát triển chung 8-10’ 2 hs nữ 2hs nam - Lớp tập hợp 4 hàng ngang      - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp với giáo viên - Học sinh thực hiện , lớp chú ý nhận xét , Gv nhận xét bổ sung. II . Phần cơ bản 1.Bài thể dục . - Ôn : + Từ nhịp 1 – nhịp 25 ( Nữ ) + Từ nhịp 1- 26 ( Nam ) - Học : + Nữ : Từ nhịp 26 -29 + Nam : Từ nhịp 27 -36 70 -73 30’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -25 , nhóm nam do GV ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 27-36. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 25-29.       - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 * Củng cố . - Tập từ nhịp 26-29 (nữ ) - Tập từ nhịp 2 7-36 (nam ) 2. Chạy nhanh. -Ôn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. - Ngồi lưng hướng chạy xuất phát - Ngồi vai hướng chạy xuất phát - Xuất phát cao chạy nhanh 40m * Củng cố . - Thực hiện chạy đạp sau 3. Chạy bền . - Nam chạy 4 vòng x 150m - Nữ chạy 3 vòng x 150m 5’ 2hs nữ 2hs nam 28’ 5’ 2hs 5 -7’ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. -GV lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh luuyện tập di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 2 lần x 30m ( Riêng xuất cao chạy 1 lần ) 30m     - GV điều khiển và sửa sai - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiện tượng “Choáng ,ngất”và cách khắc phục - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Hướng dẫn về nhà luyện tập - Xuống lớp. 5 -7’ - GV hướng dẫn thả lỏng                               Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 [...]... GV €€€€ GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình III Phần kết thúc: - Nhận xét, dặn dò - Xuống lớp Năm học : 2 013 -2014 5–7’ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 10 PHÂN MÔN: BÀI : LÝ... khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 9 PHÂN MÔN: BÀI: Tiết : 15 KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: -Bài TD: Biết cách tập và thực hiện được đúng từ nhịp 1 -45( Nữ )và 1 -45 nhịp ( nam)của bài TD phát triển... điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 8 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 13- 14 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: -Bài TD: Biết cách tập và thực hiện được đúng từ nhịp 1 -45( Nữ )và 1 -45 nhịp ( nam)của bài TD... lỏng €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ 5’ -7’ € Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 7 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 11 -12 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: -Bài TD: Biết cách tập và thực hiện được đúng từ nhịp 1 -45( Nữ )và 1 -45 nhịp... Nhận xét, dặn dò - Xuống lớp - Giáo viên giới thiệu chậm một số điểm luật cơ bản cho học sinh nắm - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 12 PHÂN MÔN: BÀI: CHẠY NGẮN – ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Tiết : 19 -20 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục... €€€€€€€€ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 13 PHÂN MÔN: BÀI: CHẠY NGẮN – ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Tiết : 21 -22 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: - Đá cầu : Biết và thực hiện được đúng cơ bản kĩ thuật tâng cầu bằng... €€€€€€€€ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 14 PHÂN MÔN: BÀI: CHẠY NGẮN – ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Tiết : 23 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: - Đá cầu : Biết và thực hiện được đúng cơ bản kĩ thuật tâng cầu bằng... €€€€€€€€ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 15 PHÂN MÔN: BÀI: Tiết : 24 KIỂM TRA 1 TIẾT CHẠY NGẮN 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: -Chạy ngắn :Biết cách và thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát thấp chạy nhanh... số báo cáo với giáo viên - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học - Lớp trưởng điều khiển lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - Gv kiểm tra thành nhiều đợt , mỗi đợt 2hs Mỗi học sinh chỉ chạy một lần kiểm tra - Trường hợp đặc biệt , Gv có thể cho kiểm tra lại lần 2 nhưng điểm tối đa không quá 8 điểm 60m € 30-32’ € Xuất phát Gv Đích Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 - Xếp... €€€€€€€€ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 16 PHÂN MÔN: BÀI: Tiết : 25-26 ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: - Đá cầu : Biết và thực hiện được đúng cơ bản kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân, . NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 6 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 9 -10 1. Mục đích – yêu cầu: a NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 8 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 13- 14 1. Mục đích – yêu cầu: a nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 9 PHÂN MÔN: BÀI: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC Tiết : 15 1. Mục đích – yêu cầu: a.

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:39

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

  • I. Phần mở đầu:

 • III. Phần kết thúc:

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan