0

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

58 832 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:39

Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 1 PHÂN MÔN: BÀI: LÝ THUYẾT ( Một số bài tập phát triển sức bền) Tiết : 1 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: - Biết được khái niệm sức bền , một số phương pháp , nguyên tắc và bài tập đơn giản về luyện tập phát triển sức bền. b. Yêu cầu: - Nghiêm túc chú ý lắng nghe ,có thể ghi vào vở học. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 45 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Sách giáo viên thể dục 9, sách sinh lí TDTT. 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T. gian ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học, kiểm tra sức khoẻ học sinh. 5’ - Cả lớp học trong phòng -Lớp trưởng điểm số báo cáo cho giáo viên tình hình lớp học. II . Phần cơ bản 1.Một số hướng dẫn tập luyện sức bền . a. Các bài tập bổ trợ - Bước nhỏ di chuyển - Nâng cao đùi di chuyển - Đạp sau di chuyển - Bật cóc - Chạy biến tốc b. Thời gian vận động hợp lí vào các buổi chiều c. Khối lượng vận động 3buổi nặng/tuần , 2 buổi nhẹ/tuần d. Cường độ vận động căn cứ vào sức khỏe và trình độ tập luyện của HS 2. Hồi tĩnh sau khi chạy : -Thả lỏng, hít thở sâu, xoa bóp nhẹ, trò chơi vận ít động. 3.Củng cố 35’ 18’ 14’ 3’ ? Khi chạy bền em thường gặp những hiện tượng nào. - Học sinh tích cực chủ động xây dựng bài. - GV nhận xét ý kiến HS sau đó kết luận và cho điểm . - Giáo viên hướng dẫn cách tập cho HS . Tác dụng bài tập bổ trợ - Phát triển cơ đùi trước - Phát triển cơ đùi sau - Phát triển sức bật - Phát triển tần số ? Các em thường tập luyện chạy bền vào thời gian nào trong ngày? ?Tuần tập mấy buổi ? ? Mỗi lần tập bao nhiêu thời gian? - GV nhận xét và kết luận - Vì sao phải hồi tĩnh sau khi chạy - Gv goị 1-2 học sinh trả lời. GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 - Qua bài học em sẽ phải tập luyện chạy bền như thế nào? - HS nhận xét bạn. - Gv nhân xét , đánh giá. III. Phần kết thúc 1. Nhận xét giờ học. - Ưu nhược điểm. 2. Bài tập về nhà. - Học thuộc bài - Chuẩn bị trang phục thể thao giờ sau học thực hành. 5’ -Nhận xét ý thức học tâp của HS - Gv hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho giờ học sau. Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 2 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN Tiết : 2 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: - Bài TD : Biết và thực hiện được đúng cơ bản 10 nhịp của bài thể dục phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện được trò chơi chạy tiếp sức ; xuất phát mặt, vai ,lưng hướng chạy b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 45 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khỏi động : +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) 5’ - Lớp tập hợp 4 hàng ngang      - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp với giáo viên - Lớp trưởng điều khiển khởi động. II . Phần cơ bản 1. Bài thể dục . (Từ nhịp 1 –nhịp 10 ) + Nam Nữ + Nữ 2. C 35’ 13-15' ( 2hs) - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - GV tập mẫu nhanh một lần cho mỗi nhóm quan sát. Sau đó làm chậm và phân tích kĩ thuật từ nhịp 1-5. - Gv cho 2 nhóm tập thuộc sau đó tiếp tục hướng dẫn tiếp từ nhịp 6-10. Sau khi đã thuộc từ nhịp 1-10 Gv yêu cầu 2 nhóm tiếp tục luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 * Củng cố . - Tập từ nhịp 1- 10 2. Chạy nhanh. - Đứng tư thế vai hướng chạy, lưng hướng chạy ,ngồi xổm xuất phát - Trò chơi: “ Chạy tiếp sức” 3’ 4hs 18 -20’ 6 -7’ 2lần/hs 6-8’ - Hs thực hiện, lớp chú ý quan sát nhận xét. GV nhận xét sửa sai. -GV làm mẫu động tác, lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 2 lần. 20m     - GV điều khiển và sửa sai - GV phổ biện cách chơi và luật . Chia lớp thành 4 tổ. GV điều khiển trò chơi III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Xuống lớp. 5’ - GV hướng dẫn thả lỏng                               Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 3 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 3-4 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: - Bài TD: Biết và thực hiện được 11-18 nhịp ( Nữ )và 11-19 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện trò chơi chạy tiếp sức con thoi ; Tư thế sẵn sàng xuất phát . -Chạy bền : Biết và thực hiện đuợc chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tượng cực điểm và cách khắc phục . b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khỏi động : +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) 8-10' -lớp tập hợp 4 hàng ngang      - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp với giáo viên - Lớp trưởng điều khiển khởi động. II . Phần cơ bản 1. Bài thể dục . + Nữ (Từ nhịp 11 –nhịp 18 ) + Nam ( từ nhịp 11-19 ) 70-73’ 30 -32 ’ ( 2hs) - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -10 , nhóm nam do GV ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 11-19. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 11-18.       - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 * Củng cố . - Tập từ nhịp 11- 18 (nữ ) - Tập từ nhịp 11- 19 (nam 2. Chạy nhanh. -Ôn : + Đứng tư thế vai hướng chạy xuất phát + Lưng hướng chạy xuất phát + Ngồi xổm xuất phát + Tư thế sẵn sàng xuất phát * Trò chơi : “ Chạy con thoi tiếp sức” *Củng cố .Thực hiện tư thế sẵn sàng xuất phát chạy nhanh 20m. 3. Chạy bền . - Hiện tượng “Cực điểm” và cách khắc phục - Nam chạy 3 vòng x 150m - Nữ chạy 2 vòng x 150m 5’ 3hs nữ 3hs nam 32-34' 6-8’’ 3 lần 4’ 5-7’ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. -GV lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 3 lần. 30m - GV điều khiển và sửa sai - Gv phổ biến cách chơi , thể lệ và điều khiển trò chơi.     - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. - Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiện tượng “Cực điểm” cho ví dụ minh hoạ và cách khắc phục. - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Xuống lớp. 5-7’ - GV hướng dẫn thả lỏng                               Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 4 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 5-6 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Bài TD:Biết và thực hiện được đúng cơ bản 19 -25 nhịp( Nữ )và 20 -26 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện được chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , chạy đạp sau , tại chỗ đánh tay., xuất phát cao chạy nhanh. -Chạy bền : Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tượng chuột rút và cách khắc phục . b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khỏi động : +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) 4. K T bài cũ: Tập từ nhịp 11-18 ( Nữ ) và 11-19 (nam ) bài TD phát triển chung 8-10’ 2 hs nữ 2hs nam - Lớp tập hợp 4 hàng ngang      - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp với giáo viên - Học sinh thực hiện , lớp chú ý nhận xét , Gv nhận xét bổ sung. II . Phần cơ bản 1.Bài thể dục . - Ôn : + Từ nhịp 11 –nhịp 18 ( Nữ ) + Từ nhịp 11-19 ( Nam ) - Học : + Nữ : Từ nhịp 19-25 70-73’ 30-32’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -18 , nhóm nam do GV ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 11-26. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 18-25.       - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 + Nam : Từ nhịp 20 -26 * Củng cố . - Tập từ nhịp 19-25 (nữ ) - Tập từ nhịp 20-26 (nam ) 2. Chạy nhanh. -Ôn : - Tại chỗ đánh tay - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. - Xuất phát cao chạy nhanh 40m * Củng cố . - Thực hiện chạy đạp sau 3. Chạy bền . - Hiện tượng “Chuột rút” và cách khắc phục - Nam chạy 3 vòng x 150m - Nữ chạy 2 vòng x 150m 5’ 32-34' 5’ 2hs 5 -7’ tập . Gv viên bao quan sửa sai. - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. - Gv làm mẫu , phân tích kĩ thuật sau đó cho cả tại chỗ thực hiện đánh tay khoảng 3’. -GV lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 2 lần. ( Riêng xuất cao chạy 1 lần ) 30m     - GV điều khiển và sửa sai - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. - Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiện tượng “Chuột rút”và cách khắc phục. - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Hướng dẫn về nhà luyện tập - Xuống lớp. 5 - 7’ - GV hướng dẫn thả lỏng                               Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 5 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 7 - 8 1. Mục đích – yêu cầu: a. Mục đích: -Bài TD:Biết và thực hiện đúng cơ bản từ nhịp 26 -29( Nữ )và 27 -36 nhịp ( nam)của bài TD phát triển chung nam và nữ -Chạy ngắn :Biết và thực hiện được chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , chạy đạp sau , xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy ,lưng hướng chạy xuất phát. -Chạy bền : Biết thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục . b. Yêu cầu: - Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới. - Nắm và thực hiện được các kỹ thuật của các động tác vừa học. - Tác phong nhanh nhẹn,đảo đảm an toàn. 2. Thời gian: 90 phút 3. Đối tượng: Học sinh 4. Dụng cụ: Tranh chạy ngắn , còi , cờ 5. Địa điểm: Sân trường Nội dung T.gian ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Mở đầu 1. Nhận lớp. - Tập trung lớp, điểm số báo cáo 2. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 3. Khỏi động : +Chung :Xoay các khớp, gập duỗi gối, ép dọc ,ép ngang. + Chuyên môn : Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi , gót chạm mông (Chạy tại chỗ) 4. K Tbài cũ:Tập từ nhịp 19 -29 (Nữ) và 27 -36 (nam) bài TD phát triển chung 8-10’ 2 hs nữ 2hs nam - Lớp tập hợp 4 hàng ngang      - Lớp trưởng điều khiển , báo cáo tình hình lớp với giáo viên - Học sinh thực hiện , lớp chú ý nhận xét , Gv nhận xét bổ sung. II . Phần cơ bản 1.Bài thể dục . - Ôn : + Từ nhịp 1 – nhịp 25 ( Nữ ) + Từ nhịp 1- 26 ( Nam ) - Học : + Nữ : Từ nhịp 26 -29 + Nam : Từ nhịp 27 -36 70 -73 30’ - Gv chia lớp thành 2 nhóm nam riêng , nữ riêng cử nhóm trưởng quản lí . - Nhóm nữ tự ôn từ nhịp 1 -25 , nhóm nam do GV ôn và hướng dẫn tập từ nhịp 27-36. Sau đó nhóm nam tự ôn .Gv hướng dẫn nhóm nữ học từ nhịp 25-29.       - Sau khi GV hướng dẫn xong 2 nhóm tự luyện tập . Gv viên bao quan sửa sai. GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2013 -2014 * Củng cố . - Tập từ nhịp 26-29 (nữ ) - Tập từ nhịp 2 7-36 (nam ) 2. Chạy nhanh. -Ôn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. - Ngồi lưng hướng chạy xuất phát - Ngồi vai hướng chạy xuất phát - Xuất phát cao chạy nhanh 40m * Củng cố . - Thực hiện chạy đạp sau 3. Chạy bền . - Nam chạy 4 vòng x 150m - Nữ chạy 3 vòng x 150m 5’ 2hs nữ 2hs nam 28’ 5’ 2hs 5 -7’ - Học sinh thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. -GV lưu ý một số sai lầm thường mắc và quy định khi thực hiện Sau đó cho học sinh luuyện tập di chuyển theo hàng . Mỗi kĩ thuật chạy thực hiện 2 lần x 30m ( Riêng xuất cao chạy 1 lần ) 30m     - GV điều khiển và sửa sai - GV gọi hs thực hiện , lớp chú ý và nhận xét. GV nhận xét sửa sai. Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiện tượng “Choáng ,ngất”và cách khắc phục - Chạy theo địa hình sân trường . GV quan sát sửa sai. III. Phần kết thúc - Hồi tĩnh : Thả lỏng tay, chân ,tập động tác điều hoà. - Nhận xét , dặn dò. - Hướng dẫn về nhà luyện tập - Xuống lớp. 5 -7’ - GV hướng dẫn thả lỏng                               Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 [...]... GV €€€€ GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình III Phần kết thúc: - Nhận xét, dặn dò - Xuống lớp Năm học : 2 013 -2014 5–7’ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 10 PHÂN MÔN: BÀI : LÝ... khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 9 PHÂN MÔN: BÀI: Tiết : 15 KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: -Bài TD: Biết cách tập và thực hiện được đúng từ nhịp 1 -45( Nữ )và 1 -45 nhịp ( nam)của bài TD phát triển... điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 8 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 13- 14 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: -Bài TD: Biết cách tập và thực hiện được đúng từ nhịp 1 -45( Nữ )và 1 -45 nhịp ( nam)của bài TD... lỏng €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€€ 5’ -7’ € Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 7 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 11 -12 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: -Bài TD: Biết cách tập và thực hiện được đúng từ nhịp 1 -45( Nữ )và 1 -45 nhịp... Nhận xét, dặn dò - Xuống lớp - Giáo viên giới thiệu chậm một số điểm luật cơ bản cho học sinh nắm - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 12 PHÂN MÔN: BÀI: CHẠY NGẮN – ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Tiết : 19 -20 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục... €€€€€€€€ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 13 PHÂN MÔN: BÀI: CHẠY NGẮN – ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Tiết : 21 -22 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: - Đá cầu : Biết và thực hiện được đúng cơ bản kĩ thuật tâng cầu bằng... €€€€€€€€ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 14 PHÂN MÔN: BÀI: CHẠY NGẮN – ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN Tiết : 23 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: - Đá cầu : Biết và thực hiện được đúng cơ bản kĩ thuật tâng cầu bằng... €€€€€€€€ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 15 PHÂN MÔN: BÀI: Tiết : 24 KIỂM TRA 1 TIẾT CHẠY NGẮN 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: -Chạy ngắn :Biết cách và thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát thấp chạy nhanh... số báo cáo với giáo viên - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học - Lớp trưởng điều khiển lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ - Gv kiểm tra thành nhiều đợt , mỗi đợt 2hs Mỗi học sinh chỉ chạy một lần kiểm tra - Trường hợp đặc biệt , Gv có thể cho kiểm tra lại lần 2 nhưng điểm tối đa không quá 8 điểm 60m € 30-32’ € Xuất phát Gv Đích Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 - Xếp... €€€€€€€€ - GV nhận xét ưu khuyết điểm , dặn chuẩn bị cho tuần sau Rút kinh nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 16 PHÂN MÔN: BÀI: Tiết : 25-26 ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN 1 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: - Đá cầu : Biết và thực hiện được đúng cơ bản kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân, . NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 6 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 9 -10 1. Mục đích – yêu cầu: a NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 8 PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 13- 14 1. Mục đích – yêu cầu: a nghiệm: NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục 9 Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: 9 PHÂN MÔN: BÀI: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC Tiết : 15 1. Mục đích – yêu cầu: a.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13,