0

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

67 650 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:37

Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 1 lý thuyết một số phơng pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1) I/ Mục tiêu: Lý thuyết: Một số hớng dẫn tập luyện phát triển sức bền (phần 1 và 2). Yêu cầu: - Có một số hiểu biết về sức bền và phơng pháp tập luyện đơn giản. - Biết vận dụng tự tập hàng ngày. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: Vở ghi chép, học trong lớp. III/ Hoạt động của GV và HS: A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp, nắm sĩ số: 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Nội dung: Một số hớng dẫn phát triển sức bền. - Yêu cầu: + Biết một số nguyên tắc, phơng pháp đơn giản tập luyện phát triển sức bền. + Biết vận dụng tự tập hàng ngày. 3. Kiểm tra bài cũ: Em hãy cho một ví dụ về phát triển sức bền. GV gọi một vài em trả lời. GV gọi HS nhận xét. B/ Phần cơ bản: 1. Một số hiểu biết cần thiết. Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài. Sức bền gồm có: Sức bền chung và sức bền chuyên môn Sức bền chung là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài. Sức bền chuyên môn là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động lao động, hay bài tập thể thao trong một thời gian dài. VD: Khả năng leo núi của ngời vùng cao, khả năng bơi, lặn của ngời làm nghề chài lới, của VĐV chạy 10km, 20km, 42,195km 2. Một số nguyên tắc, ph ơng pháp và hình thức tập luyện. - Tập phù hợp với sức khoẻ của mỗi ngời: Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 1 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 Tuỳ theo lứa tuổi giới tính và sức khoẻ của mỗi ngời mà tập luyện cho vừa sức. Sức bền chỉ có đợc khi tập luyện, hoạt động trong một khoảng thời gian và cờng độ ở mức nhất định. - Tập từ nhẹ đến nặng dần: Những buổi tập đầu tiên, cần chạy nhẹ nhàng với tốc độ chậm khoảng 2 - 3 phút hoặc 300 - 500m, sau đố tăng dần thời gian, khoảng cách và tốc độ lên một chút. Sau mỗi buổi tập khi cơ thể đã quen có thể tăng dần từng chỉ tiêu. Trong quá trình tập luyện cần theo dói sức khoẻ bằng nhiều cách. Nếu thấy sức khoẻ không tốt cần giảm mức độ tập hoặc tìm nguyên nhân và hớng khác phục. - Tập thờng xuyên hàng ngày hoặc 3 - 4lần/tuần một cách kiên trì, không nóng vội. - Trong một giờ học, sức bền phải học sau các nội dung khác và bố trí ở cuối phần cơ bản. - Tập chạy xong không dừng lại đột ngột, mà cần thực hiện một số động tác hồi tĩnh trong vài phút. - Song song với tập chạy, cần rèn luyện kỹ thuật bớc chạy, cách thở trong khi chạy, cách chạy vợt qua một số chớng ngại vật trên đờng chạy và các động tác hồi tĩnh sau khi chạy 3. Củng cố: GV nhắc lại sức bền là gì lấy vài ví dụ. C/ Phần kết thúc: 1. Nhận xét đánh giá giờ học. GVnhận xét đánh giá giờ học. 2. HDVN: Ôn lại phần lý thuyết. Bài thể dục đã học. Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 2 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 2 BàI THể DụC - Chạy ngắn I/ Mục tiêu: - Bài thể dục (Bài TD): Học từ nhịp 1 - 10 Bài TD phát triển chung ( nam, nữ riêng). Yêu cầu: Thuộc các động tác, phối hợp các động tác nhịp nhàng, đúng biên độ. - Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn); Xuất phát từ một số t thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc lng hớng chạy. + Yêu cầu: Học sinh nắm đợc động tác và thực hiện tơng đối tốt các động tác đã học. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Hai lá cờ, còi. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định l- ợng phơng pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: GV kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung, y/c. 2. Khởi động: Tập 5 động tác thể dục. - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang, bật nhảy. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Sức bền là gì ? 6 - 8' 2' 4' 2' - Đội hình nhận lớp: - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động o o o o o o o o o o o - GV gọi hai em học sinh lên trả lời. - GV gọi học sinh nhận xét. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. B/ Phần cơ bản: 1. Bài TD: 30 - 32' 14' 10 lần - GV làm mẫu phân tích kỹ Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 3 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 - Học từ nhịp 1 - 10 Nữ: cb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Học từ nhịp 1 - 10 nam: cb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Chạy ngắn: - Trò chơi phát triển sức nhanh. Chạy đuổi. Gv: phổ biến luật chơi, cách chơi và tổ chức chơi cho H/s. - Xuất phát từ một số t thế khác nhau: Đứng mặt hớng chạy Đứng vai hớng chạy Đứng lng hớng chạy - Trò chơi: Chim bay, cò bay. Gv: Hớng dẫn luật chơi và cách chơi, tổ chức cho H/s chơi. 3. Củng cố: Gv: nhấn mạnh nội dung cơ bản của bài. 5 lần 5 lần 14' 5 lần 1 lần 4' thuật động tác. - GV chia tổ tập luyện quay vòng. - Nam tập bài TD. - Nữ chạy cự li ngắn. - Các tổ trởng điều khiển tr- ớc. - Gọi lần lợt các bạn lên điều khiển. GV hớng dẫn chơi trò chơi. Đội hình chạy theo tổ. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - Chạy theo hàng dọc - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. - Đội hình nhận lớp: Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 4 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 C/ Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2. Nhận xét: 3. H ớng dẫn về nhà: 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hớng dẫn về nhà. Ngày soạn: Ngày dạy Tiết: 3 BàI THể DụC - chạy ngắn - chạy bền I/ Mục tiêu: - Bài thể dục (Bài TD): Ôn từ nhịp 1 10 nam, từ 1 10 nữ. Học từ 11 18 nũ (Bài TD phát triển chung nam, nữ riêng). Yêu cầu: Thuộc động tác, phối hợp các động tác nhịp nhàng, đúng biên độ các động tác ôn. Nắm và thực hiện đợc các động tác mới. Chạy ngắn: Ôn trò chơi: "Chạy tiếp sức con thoi"; T thế sẵn sàng - xuất phát. Yêu cầu: Học sinh nắm đợc động tác và thực hiện đợc các động tác đã học. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền, Giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách khắc phục. Yêu cầu: Chạy hết cự li phối hợp với thở và nắm đợc hiện tợng cực điểm và cách kắc phục nó. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ, đờng chạy. - Hai lá cờ, còi. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định l- ợng phơng pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - GV kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung, y/c. 2. Khởi động: Tập 5 động tác thể dục. - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, - Chuyên môn: ép dọc, ép 6 - 8' 2' 4' - Đội hình nhận lớp: - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 5 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 ngang, bật nhảy. 3. Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là sức bền chung ? sức bền chuyên môn. 2' - GV gọi 2 em học sinh lên thực hiện. - GV gọi học sinh nhận xét. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. B/ Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: - Bài thể dục (Bài TD): Ôn từ nhịp 1 - 10 (Bài TD phát triển chung nam, nữ riêng). - Học từ nhịp 11 18 nữ: 11 12 13 14 15 16 17 18 2 . Chạy ngắn: - Ôn: Trò chơi: "Chạy tiếp sức con thoi". - T thế sẵn sàng - xuất phát. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền. Giới thiệu hiện tợng cực điỉem và cách khắc phục. 3. Củng cố: Tập từ nhịp 1 9 bài thể dục. T thế sẵn sàng - xuất phát. 30 - 32' 11' 5 lần 10 lần 11' 1 lần 2' - GV làm mẫu phân tích, nhấn mạnh kỹ thuật cơ bản của động tác. - GV chia tổ tập luyện quay vòng. - Tổ 1 - 2 ôn bài thể dục - Tổ 3 - 4 chạy cự li ngắn. - Các tổ trởng điều khiển trớc. - Gọi lần lợt các bạn lên điều khiển. - GV hớng dẫn chơi trò chơi. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - Chạy theo hàng dọc - GV giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách khăc phục. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. - Đội hình nhận lớp: C/ Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2. Nhận xét: Ưu nhợc điểm giờ học 3. H ớng dẫn về nhà: Ôn từ nhịp 1 10 nam. 1 18 nữ bài TD Luyện tập chạy ngắn. Chạy bền 1000 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - Đội hình khởi động: - GV hớng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hớng dẫn về nhà. Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 6 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 4 bài thể dục - chạy ngắn I/ Mục tiêu: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 10 nam, từ nhịp 1 - 18 ( nữ). Học từ nhịp 11 19 nam Yêu cầu: Thuộc các động tác, phối hợp các động tác nhịp nhàng, đúng biên độ các đông tác ôn. Nắm và thực hiện đợc các động tác mới - Chạy ngắn: Trò chơi: "Chạy đuổi"; Ngồi hớng mặt xuất phát, T thế sẵn sàng - xuất phát. Yêu cầu: Học sinh chơi nhiệt tình đúng luật, nắm và thực hiện đợc các động tác đã học. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ, đờng chạy. - Hai lá cờ, còi. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định l- ợng phơng pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - GV kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung, y/c. 2. Khởi động: Tập 5 động tác thể dục. - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang, bật nhảy. 3. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện từ nhịp 1 10 nam và nữ. 6 - 8' 2' 4' 2' - Đội hình nhận lớp: - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o - GV gọi 2 em học sinh lên thực hiện. - GV gọi học sinh nhận xét. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. B/ Phần cơ bản: 1. Bài Thể Dục: - Nữ: Ôn từ nhịp 1 - 18 cb 1 2 3 4 5 30 - 32' 11' 5 lần 10 lần - GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác. - GV chia tổ tập luyện quay vòng. - Nam tập bài TD. - Nữ chạy cự li ngắn. - Các tổ trởng điều khiển trớc. Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 7 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Nam: Ôn từ nhịp 1 10 cb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Học từ 11 19 (nam). 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2. Chạy ngắn: - Trò chơi: "Chạy đuổi". - Ngồi mặt hớng chạy- Xuất phát, T thế sẵn sàng - xuất phát. 3. Củng cố: Tập từ nhịp 1 18 nữ, từ 1 -19 nam. 11' 5 lần 2' - Gọi lần lợt các bạn lên điều khiển. - GV hớng dẫn chơi trò chơi. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - Chạy theo hàng dọc - GV giới thiệu hiện tợng một số động tác hồi tĩnh. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. C/ Phần kết thúc: 5 - 7' - Đội hình khởi động: Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 8 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 1. Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2. Nhận xét: 3. H ớng dẫn về nhà: Ôn bài thể dục từ nhịp 1 18 nữ, từ 1 19 nam. 2' 2' 1' - GV hớng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hớng dẫn về nhà. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 5 bài thể dục - chạy ngắn - chạy bền I/ Mục tiêu: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 19 (nam), từ nhịp 1 - 18 (nữ), học tữ 19 - 25 (nữ). Yêu cầu: Thuộc các động tác ôn, phối hợp các động tác nhịp nhàng, đúng biên độ và đẹp. Nắm và thực hiện đợc các động tác mới. - Chạy ngắn: Ôn bớc nhỏ, đạp sau, nâng cao đùi, tại chỗ đánh tay. Yêu cầu: Học sinh nắm đợc động tác và thực hiện đợc các động tác đã học. - Chạy bền: Luyện tập chạy bề, Giới thiệu hiện tợng chuột rút và cách khắc phục. Yêu cầu: Chạy hết cự li phối hợp với thở và nắm đợc hiện tợng chuột rút và cách khắc phục nó. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ, đờng chạy. - Hai lá cờ, còi. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: nội dung định l- ợng phơng pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - GV kiểm tra sĩ số Phổ biến nội dung, y/c. 2. Khởi động: Tập 5 động tác thể dục. - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang, bật nhảy. 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện từ nhịp 1 10 6 - 8' 2' 4' - Đội hình nhận lớp: - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o - GV gọi 2 em học sinh lên thực Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 9 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 trong BTD phát triển chung. 2' hiện. - GV gọi học sinh nhận xét. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. B/ Phần cơ bản: 1 Bài thể dục: - Ôn lại từ nhịp 1 19 nam, Nữ 1 18 bài TD. - Học từ nhịp 19 - 25 (nữ). 19 20-21 22 23 24 25 2. Chạy ngắn: - Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, đánh tay tại chỗ. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền Giới thiệu hiện tợng chuột rút và cách khắc phục. 4. Củng cố: Tại chỗ thực hiện từ nhịp 1 19 nam, 1 25 nữ. 30 - 32' 11' 5 lần 10 lần 11' 5 lần 6' 1 lần 2' - GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác. - GV chia tổ tập luyện quay vòng. - Nam ôn tập bài TD. - Nữ chạy cự li ngắn. - Các tổ trởng điều khiển trớc. - Gọi lần lợt các bạn lên điều khiển. - Chạy theo đội hình hàng dọc. - GV nêu cách khác phục khi bị chuột rút. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại động tác. - Chạy theo hàng dọc - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. C/ Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2. Nhận xét: 3. H ớng dẫn về nhà: Ôn bài TD Chạy bền 1000m. 5 - 7' 2' 2' 1' - Đội hình khởi động: - GV hớng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hớng dẫn về nhà. Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 10 [...]... bài thể dục Chạy bền 100 0 m - Đội hình khởi động: - GV hớng dẫn các động tác thả lỏng - Đội hình hàng ngang - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hớng dẫn về nhà Ngày soạn: Ngày dạy: 12 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI Tiết: 7 Giáo án: Thể dục lớp 9 bài thể dục - chạy ngắn - chạy bền I/ Mục tiêu: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 - 26 (Nam) từ nhịp 1- 25 ( nữ) Học từ 26 29 (nữ)... GV nhận xét đánh giá cho điểm B/ Phần cơ bản: 1 Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 40 (nam), 1 34 ( nữ) Học từ nhịp 35 40 ( nữ) 30 - 32' 12' 5 lần 1 lần - GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác - GV chia tổ tập luyện quay vòng - Nam tập thể dục - Nữ chạy cự li ngắn 19 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI 35 36 37 38 Giáo án: Thể dục lớp 9 5 lần 12' 10 lần 1 lần 39 40 5 lần - Các... động tác thả lỏng - Đội hình hàng ngang - GV nhận xét đánh giá giờ học 1' 27 Giáo viên: Mai c Tun trớc Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp 9 Ôn bài thể từ 1 40( nam và nữ.) Chạy bền 100 0 m Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 15 - GV hớng dẫn về nhà bài thể dục - chạy ngắn - chạy bền I/ Mục tiêu: - Bài TD: Ôn luyện hoàn thiện bài thể dục chuẩn bị kiểm tra Yêu cầu: Học sinh thực hiện các... vòng - Ôn từ nhịp 1 26 (nam) 13 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp 9 10 lần - Học từ nhịp 26 29 (nữ) 12' 10 lần 26 27 28 29 2 Chạy ngắn: - Ôn bớc nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 3 Chạy bền: - Luyện tập chạy bền - Giới thiệu hiện tợng choáng ngất và cách khác phục 4 Củng cố: Tập từ nhịp 1-26( nam) 1 29( nữ) bài TD - Nam ôn tập bài... 2' 1' - Đội hình khởi động: - GV hớng dẫn các động tác thả lỏng - Đội hình hàng ngang - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hớng dẫn về nhà Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 10 bài thể dục - chạy ngắn 18 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp 9 I/ Mục tiêu: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1- 40 (nam), Từ nhịp 1 34 (nữ), Học từ nhịp 35 - 40 (nữ) Yêu cầu: Học sinh thuộc các... nhận xét - GV nhận xét - GV hớng dẫn các động tác thả lỏng - Đội hình hàng ngang - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hớng dẫn về nhà 1' Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 16 kiểm tra bài thể dục I/ Mục tiêu: 29 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp 9 Kiểm tra bài thể dục (nam, nữ riêng) Yêu cầu: Học sinh thuộc toàn bài, thực hiện động tác chính xác, đúng nhịp, đúng... Lớp trởng hớng dẫn khởi động o o o o o o o o o o 2' o 23 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp 9 - GV gọi hai em HS lên thực hiện - GV gọi học sinh nhận xét - GV nhận xét đánh giá cho điểm B/ Phần cơ bản: 1 Bài TD: - Ôn từ nhịp 1 - 45 (nữ), 1 40(nam) 30 - 32' 12' 10 lần 10Lần 3 lần - Nam tập thể dục - Nữ chạy cự li ngắn - Học từ 41 45 (nam) 12' 5 lần 41... khởi động: - GV hớng dẫn các động tác thả lỏng - Đội hình hàng ngang - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hớng dẫn về nhà Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 13 bài tHể dụC - chạy ngắn - chạy bền I/ Mục tiêu: 24 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp 9 - Bài TD: Hoàn thiện bài thể dục 45 động tác ( nam, nữ) Yêu cầu: Học sinh thực hiện đúng các động tác nhịp nhàng,... nhận xét - GV nhận xét đánh giá cho điểm 30 - 32' 12' 10 lần - GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác - GV chia tổ tập luyện quay vòng - Nam tập bài thể dục 17 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI 30-31 32 Giáo án: Thể dục lớp 9 - Nữ chạy cự li ngắn - Các tổ trởng điều khiển trớc - Gọi lần lợt các bạn lên điều khiển 33-34 - Học từ nhịp 37 - 40 (nam) 10 lần 12' - GV quan sát... o o 2' - GV gọi hai em HS lên thực hiện - GV gọi học sinh nhận xét 28 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp 9 ? Tập từ nhịp 1 - 40 (nam, nữ) B/ Phần cơ bản: 1 Bài TD: Ôn hoàn thiện bài thể thể dục từ nhịp 1 45 ( nam, nữ) chuẩn bị kiểm tra - GV nhận xét đánh giá cho điểm 30 - 32' 12' 10 lần 2 Chạy ngắn: - Xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng (cự . trớc. Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 7 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Nam: Ôn từ nhịp 1 10 cb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Học. nhà. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 10 bài thể dục - chạy ngắn Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 18 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 I/ Mục tiêu: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1- 40 (nam),. soạn: Ngày dạy: Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên 10 Trờng THCS NGUY N TR I Giáo án: Thể dục lớp 9 Tiết: 6 bài thể dục - chạy ngắn I/ Mục tiêu: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10,