0

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

299 817 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:29

Ngày soạn: 05 tháng 09 năm 2013 Thể dục 9 tiết 1 Lý thuyết: Một số phơng pháp tập luyện phát triển sức bền (Mục1) A/ Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh nắm đợc một số nguyên tắc tập luyện và một số bài tập để tập luyện sức bền, nâng cao sức khoẻ . Kỹ năng: Biết vận dụng vào tập luyện B/Địa điểm, ph ơng tiện : Học trong lớp C/Nội dung và ph ơng pháp : Phần Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Mở Đầu Thể dục 9 Cơ Bản Kết Thúc 1. Nhận xét giờ dạy: 2. Dặn dò: - GV Nhận xét đánh giá nhận xét ý thức học tập của học sinh. - GV ra bài tập về nhà cho cho học sinh về nhà tự tập. Học sinh lắng nghe 2 Thể dục 9 Thể dục 9 tiết 2: Chạy ngắn- chạy bền Ngày soạn: 07 tháng 09 năm 2013 I, Mục tiêu: - Chạy ngắn: -Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bớc nhỏ, năng cao đùi, đạp sau,, ngồi xuất phát, trò chơi - Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên. + Chạy bền: Kiến thức: Biết cách thực hiện chạy bớc nhỏ, năng cao đùi, đạp sau, các động tác hồi tĩnh Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên. B, Địa điểm ph ơng tiện : Sân thể dục trờng, C, Nội Dung và ph ơng pháp Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mở Đầu 1 Nhận lớp: CBL xếp hàng báo cáo sĩ số Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. + Kiểm tra sức khỏe học sinh 2 Khởi động: - Khởi động chung:Bài thể dục + Động tác tay ngực +Động tác lờn + Động tác vặn mình + Động tác bụng + Động tác chân Xoay các khớp:- Xoay cổ tay cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối +Khởi động chuyên môn: GV: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi. I1/ Hỏi bài củ : Có mấy loại 2P 6p 2x8 CBL: Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số báo cáo GV Điều khiển tập 5 động tác bài TD khởi động Xoay với biên độ lớn Di chuyển 10-15m GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm Đội hình nhận lớp GV ***************** ***************** ***************** ***************** ĐH khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 Thể dục 9 GV Cơ Bản III / Nội dung bài mới : - Chạy ngắn: + Xuất phát từ các t thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc l- ng hớng chạy. + Trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi. +Chạy bền:- Chia nhóm 6-8 em chạy bến + Trò chơi : Hồi tĩnh IV/ Cũng cố: GV cũng cố 32P 4L - Gv hớng dẫn và làm mãu Hsinh thực hiện theo nhóm. - Yêu cầu và cách chơi nh ở lớp 8 đã chơi. GV điều khiển -Gv điều khiển Gọi 2 học sinh thực hiện xuất phát * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nam học chạy ngắn và chơi trò chơi: XP ******* ******* ĐH chơi trò chơi: ******* ******* ******* ******* GV ĐH chạy bền 4 Thể dục 9 Kết Thúc 1 Hồi tĩnh: 2 Nhận xét : 3 Dặn dò: 5P - GV điều khiển học sinh tập một số động tác thả lỏng th giãn cơ bắp. - GV nhận xét đánh giá tinh thần thái độ ý thức học tập của HS. - GV dặn dò học sinh về nhà ôn luyện các nội dung đã học. Đội hình hồi tĩnh Đội hình nhận xét * * * * * * * * * * ********** * * * * * * * * * * -> ********** * * * * * * * * * * ********** * * * * * * * * * * ********** GV GV Thể dục 9 tiết 3: Chạy ngắn - Chạy bền Ngày soạn: 9 tháng 09 năm 2013 I, Mục tiêu: + Chạy ngắn: Kiến thức: Biết cách thực hiện ngồi vai hớng chạy xuất phát, xuất phát cao chạy nhanh, trò chơi Kỹ năng : Thực hiện ngồi vai hớng chạy xuất phát, xuất phát cao chạy nhanh,cơ nản đúng trò chơi +Chạy bền : Kiến thức Biết chạy bớc nhỏ chạy zích zắc. Kỹ năng:Thực hiện cơ bản đúng nội dung trên B, Địa điểm ph ơng tiện : Sân thể dục trờng, Dụng cụ: Bàn đạp, đồng hồ bấm giây, Dây đích C, Nội Dung và ph ơng pháp Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mở Đầu 1 Nhận lớp: CBL xếp hàng báo cáo sĩ số Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. +Kiểm tra sức khỏe học sinh 2 Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục + Động tác tay ngực +Động tác lờn + Động tác vặn mình + Động tác bụng + Động tác chân Xoay các khớp:- Xoay cổ 8p 4x8 4x8 4x8 4x8 CBL: Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số báo cáo GV Điều khiển tập 5 động tác bài TD khởi động Xoay với biên độ lớn Đội hình nhận lớp GV ***************** ***************** ***************** ***************** ĐH khởi động * * * * * * * * * * * 5 Thể dục 9 tay cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối +Khởi động chuyên môn: GV: Cho học sinh chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá got chạm mông. I1/ Hỏi bài củ : Thực hiện 4x8 4x8 4x8 2HS Di chuyển 10-15m GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm * * * * * * * * * * * GV Cơ Bản III/ Nội dung bài mới : - Chạy ngắn: + Ôn: T thế sẵn sàng xuất phát . . Trò chơi: Chạy con thoi tiếp sức. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền, giới thiệu hiện tợng " Cực điểm " và cách khắc phục IV/Cũng cố: GV gọi 2 hs xuất phát 32P 4L - Yêu cầu thực hiện đúng động tác. - Yêu cầu và cách chơi nh ở lớp 8 đã chơi. - Yêu cầu phối hợp bớc chạy đánh tay hít thở nhịp nhàng, phân phối sức hợp lý chạy hết cự ly qui định. - Hiện tợng cực điểm: Khi chạy đến một lúc nhất định, có thể cảm thấy tức ngực khó thở, thở nhanh và nông, vận động khó khăn, muốn bỏ cuộc. - Khắc phục: Chạy chậm lại, hít thở sâu 8- 10 lần, có thể chạy chậm lại vừa dang tay ngang ( hít vào bằng mũi ), buông tay xuống ( Thở ra bằng miệng ). GV quan sát nhận xét - Nữ ôn phần xuất phát theo đội hình sau: CS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nam học chạy ngắn và chơi trò chơi: +XP ******* ******* ĐH chơi trò chơi: ********* ******* ********* ******* GV - GV nêu hiện tợng cực điểm và cách khắc phục sau đó điều khiển HS vào chạy bền theo cự ly qui định. (GV nắm sức khoẻ HS sau đó mới cho chạy) 6 Thể dục 9 Kết Thúc 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét : 3 Dặn dò: 2P 3P - GV điều khiển học sinh tập một số động tác thả lỏng th giãn cơ bắp. - GV nhận xét đánh giá tinh thần thái độ ý thức học tập của HS. - GV dặn dò học sinh về nhà ôn luyện các nội dung đã học. Đ/ h hồi tĩnh Đội hình nhận xét * * * * * * * * * * ********** * * * * * * * * * * -> ********** * * * * * * * * * * ********** * * * * * * * * * * ********** GV GV tiết 4 : Chạy ngắn - Chạy bền Ngày soạn: 12 tháng 09 năm 2013 7 Thể dục 9 I, Mục tiêu: +Chạy ngắn:Kiến thức:Biết tổ chức Trò chơi Chạy đuổi, vàngồi mặt hớng chạy xuất phát, t thế sẵn sàng xuất phát Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trê + Chạy bền: Kiến thức: Biết tổ chức và chơi Trò chơi phát triển sức bền, - Kỹ năng:Hs thực hiện đúng các động tác B, Địa điểm ph ơng tiện : Sân thể dục trờng, Dụng cụ: Bàn đạp, đồng hồ bấm giây, Dây đích C, Nội Dung và ph ơng pháp Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mở Đầu 1 Nhận lớp: CBL xếp hàng báo cáo sĩ số Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. + Kiểm tra sức khỏe học sinh 2 Khởi động: - Khởi động chung:Bài thể dục + Động tác tay ngực +Động tác lờn + Động tác vặn mình + Động tác bụng + Động tác chân Xoay các khớp:- Xoay cổ tay cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối +Khởi động chuyên môn: GV: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông. I1/ Hỏi bài củ : Hãy trình bày hiện tợng cực điểm? Cáchkhắc phục. 8p 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 CBL: Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số báo cáo GV Điều khiển tập 5 động tác bài TD khởi động Xoay với biên độ lớn Di chuyển 10-15m GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm Đội hình nhận lớp GV ***************** ***************** ***************** ***************** ĐH khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV III/ Nội dung bài mới : - Chạy ngắn: + Ngồi mặt hớng chạy xuất phát, t thế sẵn sàng - xuất phát. - Trò chơi: Chạy đuổi. GV chia nhóm chơi và điều khiển học sinh chơi 32P 4L - Yêu cầu thực hiện đúng t thế xuất phát, thực hiện động tác theo hiệu lệnh. - Yêu cầu chơi trò chơi nhiệt tình có kỉ luật. GV chia học sinh theo nhóm để chơi trò chơi - GV chia lớp ra hai tổ tập luyện , GV đi sửa sai ở từng tổ trong quá trình HS thực hiện. + Nữ chơi trò chơi: CS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Nam ôn xuất phát: 8 Thể dục 9 Ngày soạn: 15 tháng 9 năm 2013 tiết 5 : Chạy ngắn - Chạy bền A, Mục tiêu : Chạy ngắn: -Kiến thức: Biết Thực hiện t các động tác bổ trợ chạy ngắn, tại chổ đánh tay.Kỹ năng: Thực hiện đợc nội dung trên - Chạy bền:Kiến thức:Tập luyện tốt nội dung chạy bền, nắm đợc hiện t- ợng chuột rút, cách khắc phục. + Kỹ năng: Học sinh thực hiện ở mức cơ bản đúng kỹ thuật động tác B, Địa điểm ph ơng tiện : Sân thể dục trờng, Dụng cụ: Tranh động tác bổ trợ, đồng hồ bấm giây, C, Nội Dung và ph ơng pháp Phần Nội dung TG SL Yêu cầu chỉ dẫn kỷ thuật Biện pháp tổ chức Mở Đầu 1/ Nhận lớp: CBL xếp hàng báo cáo sĩ số Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. + Kiểm tra sức khỏe học sinh 2 Khởi động : - Khởi động chung:Bài thể dục + Động tác tay ngực +Động tác lờn + Động tác vặn mình + Động tác bụng + Động tác chân Xoay các khớp:- Xoay cổ tay cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối +Khởi động chuyên môn: I1/ Hỏi bài củ : Thực hiện chạy bớc nhỏ? 8p 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 CBL: Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số báo cáo GV Điều khiển tập 5 động tác bài TD khởi động Xoay với biên độ lớn GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm Đội hình nhận lớp GV ***************** ***************** ***************** ***************** ĐH khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 9 Thể dục 9 Cơ Bản III/Nội dung bài mới: - Chạy ngắn: + Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh tay. GV sữa sai cho hs - Chạy bền: Luyện tập chạy bền, giới thiệu hiện tợng chuột rút và cách khắc phục. Nam chạy theo nhóm 6-8 em Nữ chạy theo nhóm 10 em - HS nghe và thực hiện IV/ Cũng cố: Gọi 2 học sinh Trình bày cách khắc phục chuột rút 32P - Yêu cầu thực hiện đúng các động tác, phối hợp đánh tay và bớc chạy nhịp nhàng. - Yêu cầu phối hợp các kĩ thuật đã học chạy hết cự ly. - Chuột rút là hiện tợng do co cơ quá mức không duỗi ra đợc - Khắc phục: khi bị chuột rút cần xoa bóp day, ấn tay vào chổ bị chuột rút. Lớp quan sát nhận xét ĐH ôn các động tác bổ trợ chạy ngắn: (Nam) ******* ******* Sau đó đổi nội dung tập luyện giữa hai tổ. - GV nêu hiện tợng chuột rút và cách khắc phục. Sau đó điều khiển HS vào chạy bền theo đờng chạy qui định. ĐH chạy bền Kết Thúc 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét: 3 Dặn dò: 5P GV điều khiển học sinh tập một số động tác thả lỏng th giãn cơ bắp. - GV nhận xét đánh giá tinh thần thái độ ý thức học tập của HS. - GV dặn dò học sinh về nhà ôn luyện các nội dung đã học, trong đó chú ý tập luyện chạy bền. Đội hình hồi tỉnh Đội hình nhận xét * * * * * * * * * * ********** * * * * * * * * * * ********** * * * * * * * * * * ********** * * * * * * * * * * ********** GV GV 10 [...]... lớp ra hai tổ tập luyện quay III/Bài mới: 34 nhịp nhàng bài thể dục vòng : - Yêu cầu thực hiện đúng - Bài TD : Ôn từ nhịp 1 -40 từ nhịp 1 -40 (nam), từ nhịp 41 -45 (nam,nữ) + Nữ ôn từ nhịp 1 -40 bài TD GV làm mẫu (nam,nữ), từ nhịp 41 -45 phân tích động tác sau đó cho học sinh tập luyện, từ nhịp 41 -45 HS thực hiện +CS Thể dục 9 Ngày soạn: 31 tháng 10 năm 2012 Thể dục 9 tiết 16: Lý thuyết: Một số hớng dẫn luyện... luyện chạy bền và bài thể dục ********** ********** ********** ********** GV Thể dục 9 tiết 11: Chạy ngắn - Bài Thể dục - Chạy bền 23 Đội hình nhận xét ********** ->********** ********** ********** GV Ngày soạn: 09 tháng 10 năm 2012 Thể dục 9 A/ Mục tiêu: + Bài TD: Thực hiện đúng đều đẹp các động tác bài thể dục B/ Địa điểm ,phơng tiện: - Sân thể dục, bàn đạp từ nhịp 1-25 (nữ), 1- 19 (nam), nam thực hiện... ngực 26 Thể dục 9 +Động tác lờn + Động tác vặn mình + Động tác bụng + Động tác chân Xoay các khớp:- Xoay cổ tay cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối +Khởi động chuyên môn: GV: Cho học sinh chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá got chạm mông I1/ Hỏi bài củ: Thực hiện xuất phát thấp? Cơ Bản 4x8 4x8 Xoay với biên độ lớn 4x8 4x8 4x8 4x8 Di chuyển 10-15m 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 - Bài thể dục: Ôn... ********** ********** ********** ********** GV 20 Đ/ h nhận xét GV Thể dục 9 Thể dục 9 tiết 10 : Bài Thể dục - chạy ngắn Ngày soạn:07 tháng 10 năm 2012 A/Mục tiêu: + Bài TD: Thực hiện đúng đều đẹp các động tác bài TD từ nhịp 1- B/ Địa điểm ,phơng tiện: - Sân thể dục, bàn đạp 19 ( Nam) và từ nhịp 1-18 (nữ), nữ thực hiện đúng từ nhịp 19 25 (nữ) 04 bộ bàn đạp + Chạy Ngắn:Thực hiện tốt các động tác bổ trợ chạy... 3, Dặn dò: Thể dục 9 5P - GV nhận xét đánh giá tinh thần thái độ ý thức học tập của HS - GV dặn dò học sinh về nhà ôn luyện các nội dung đã học, trong đó chú ý tập luyện chạy bền và bài thể dục tiết 14: Bài Thể dục - Chạy ngắn Đ/ h hồi tĩnh Thể dục 9 Đ/ h nhận xét ********** ********** * * * * * * * * * * ********** ********** ********** * * * * * * * * * * ********** GV GV Ngày soạn: 23 tháng 10 năm... bền và bài thể dục Đ/h hồi tĩnh Đội hình nhận xét ********** ********** ********** ********** ********** ->********** ********** ********** GV Thể dục 9 tiết 9: - Bài Thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền Ngày soạn:02 tháng 10 năm 2012 A/ Mục tiêu: + Bài TD: Thực hiện đúng các động tác bài TD Nam từ B/ Địa điểm, phơng tiện: - Sân thể dục trờng ,Bàn đạp, nhịp 1- 19, nữ từ nhịp 1 -18 Học từ nhịp 19- 25 nữ còi... điểm ,phơng tiện: - Sân thể dục, bàn đạp 04 bộ bàn đạp C/ Nội dung và phơng pháp Hoạt động của Giáo viên Mỡ Đầu Cơ Bản 35 Hoạt động của Học sinh Thể dục 9 Thể dục 9 1, Nhận xét giờ dạy: GV: Nhận xét ý thức học tập của các em Học sinh lắng nghe 2, Dặn dò: Kết Thúc GV: Ra bài tập về nhà cho cho học sinh về nhà tự tập tiết 17: Chạy ngắn - Bài Thể dục - Chạy bền 36 Ngày soạn: 02 tháng 11 năm 2012 .. .Thể dục 9 Thể dục 9 tiết 6 : - bài thể dục- Chạy ngắn Ngày soạn: 23 tháng 9 năm 2012 A, Mục tiêu: - Bài TD:Thực hiện đúng các động tác bài TD Nam từ nhịp 1- B, Địa điểm phơng tiện: Sân thể dục trờng, Dụng cụ: Tranh động tác bổ trợ, đồng hồ bấm giây, 10, nữ từ nhịp 1 -10 - Chạy Ngắn: Ôn chạy bớc... * + Động tác bụng 4x8 + Động tác chân 4x8 Xoay các khớp:- Xoay cổ 4x8 * * * * * * tay cổ chân, khuỷu tay, 4x8 Di chuyển 10-15m khớp vai, khớp hông, khớp 4x8 gối 4x8 * * * * * +Khởi động chuyên môn: 4x8 GV: Cho học sinh chạy b4x8 ớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, GV chạy đá got chạm mông I1/ Hỏi bài củ: Hãy thực GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV hiện kỹ thuật xuất phát 24 Thể dục 9 thấp? nhận xét... khởi động + Động tác tay ngực 4x8 +Động tác lờn 4x8 * * * * * * + Động tác vặn mình 4x8 + Động tác bụng 4x8 Xoay với biên độ lớn * * * * * + Động tác chân 4x8 Xoay các khớp:- Xoay cổ tay 4x8 cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, 4x8 * * * * * * khớp hông, khớp gối 16 Thể dục 9 +Khởi động chuyên môn: - ép dây chằng dọc - ép dây chằng ngang 4x8 Di chuyển 10-15m 4x8 4x8 * I1/ Hỏi bài củ:Hãy thực hiện những động . củ : Hãy trình bày hiện tợng cực điểm? Cáchkhắc phục. 8p 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 CBL: Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số báo cáo GV Điều khiển tập 5 động tác. gối +Khởi động chuyên môn: I1/ Hỏi bài củ : Thực hiện chạy bớc nhỏ? 8p 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 CBL: Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang điểm số báo cáo GV Điều khiển tập 5 động tác bài TD. ********** * * * * * * * * * * ********** GV GV 10 Thể dục 9 Thể dục 9 tiết 6 : - bài thể dục- Chạy ngắn Ngày soạn: 23 tháng 9 năm 2012 A, Mục tiêu: - Bài TD:Thực hiện đúng các động tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4,

Mục lục

Xem thêm