0

GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

73 996 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 05:10

MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng Ngày soạn: / / 2008 Tiết: 1 tên bài dạy: lý thuyết Một số hớng dẫn tập luyện sức bền (p1) I- Mục tiêu -Giúp HS hiểu đợc cách tập luyện để phát triển sức bền -áp dụng tốt một số bài tập bổ trợ , và tác dụng của các bài tập đó. -Chú ý nghe giảng , tích cực xây dựng bài. II- Địa điểm phơng tiện. - Phòng học - Giáo án III- Tiến trình dạy học nội dung Lợng v. động phơng pháp tổ chức A- Phần mở đầu - Nhận lớp , kiểm tra sỹ số - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Kiểm tra kiến thức cơ bản *Khi chạy bền em thờng gặp những hiện tợng nh thế nào ? B Phần cơ bản 1. Một số hớng dẫn tập luyện sức bền . a. Các bài tập bổ trợ - Bớc nhỏ di chuyển - Nâng cao đùi di chuyển - Đạp sau di chuyển - Bật cóc - Chạy biến tốc b. Thời gian vận động hợp lí vào các buổi chiều c. Khối lợng vận động 3buổi nặng/tuần , 2 buổi nhẹ/tuần d. Cờng độ vận động căn cứ vào sức khỏe và trình độ tập luyện của HS 2. Hồi tĩnh sau khi chạy : Thả lỏng, hít thở sâu, xoa bóp nhẹ, trò chơi vận ít động. 3-5p 32-35 Hoạt động 1 - GV phổ biến nội dung cơ bản dễ hiểu - Học sinh tích cực chủ động xây dựng bài. - GV nhận xét ý kiến HS sau đó kết luận và cho điểm . Hoạt động 2. - Giáo viên hớng dẫn cách tập cho HS . Tác dụng bài tập bổ trợ >Phát triển cơ đùi trớc >Phát triển cơ đùi sau >Phát triển sức bật >Phát triển tần số *Đặt câu hỏi - Các em thờng tập luyện chạy bền vào thời gian nào trong ngày? - Tuần tập mấy buổi ? - Mỗi lần tập bao nhiêu thời gian? GV nhận xét và kết luận Vì sao phải hồi tĩnh 1 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng C-Phần kết thúc - Củng cố bài giảng - Nhận xét buổi tập - Bài tập ở nhà - Xuống lớp 2-4p Hoạt động 3 -Nêu trọng tâm bài học -Nhận xét ý thức hoc tâp của HS - Qua bài hoc em sẽ phải tập luyện chạy bền nh thế nào. 2 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng Ngày soạn: / / 2008 Tiết: 2 tên bài dạy: đội hình đội ngũ - chạy ngắn i.mục tiêu: 1. Kiến thức: -Đội hình đội ngũ: + Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng dồn hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau. + Đội hình 0 2 4. - Chạy ngắn: + Ôn trò chơi phát triển sức nhanh + Xuất phát từ một số t thế khác nhau (đứng mặt, vai hoặc lng hớng chạy) 2. Kỹ năng: +HS thực hiện tốt các kỹ năng ôn tập. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ ph ơng pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp: 3 nội dung Lợng v. động phơng pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Đội hình đội ngũ . + chạy ngắn. B/ phần cơ bản: 1 Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy b- ớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2 Kiểm tra bài củ: 3 phút 38 phút gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. gv - LT: Điều khiển lớp khởi động MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng 4 3 Học bài mới: * Đội hình đội ngũ : - Ôn: + Tập hợp hàng dọc,dóng hàng ,điểm số (từ 1 đến hết và 1- 2,1 - 2 đến hết ); đứng nghiêm đứng nghỉ ,quay phải quay trái quay đăng sau;tập hợp hàng ngang ,dóng hàng ,điểm số ,dàn hang ngang ,dồn hàng. + Đội hình 0-2-4. * Chạy ngắn: - Ôn trò chơi phát triển sức nhanh: + Trò chơi: lò cò tiếp sức + Xuất phát từ một số t thế khác nhau (đứng mặt, vai hoặc lng h- ớng chạy) + Đứng mặt hớng chạy. + Đng vai hớng chạy. + Đứng lng hớng chạy. 4 Củng cố: Hàng dọc Hàng ngang gv (GV) - GV phổ biến từng nội dung ôn luyện cho HS. - GV chia nhóm cho HS ôn luyện . 0 2 4 0 2 4 0 2 4 - GV hớng dẫn rồi tổ chức cho HS tập luyện. - GV quan sát sửa sai cho HS. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx GV: phổ biến trò chơi rồi cho GV giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trờng hợp phạm quy. -Trò chơi phải có thởng, phạt. xxxxxxx x xxxxxxx x gv - GV hớng dẫn rồi tổ chức cho HS tập luyện. - GV quan sát sửa sai cho HS. MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng 5 Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân. C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 4 phút -Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. gv -GV: nhận xét u khuyết điểm giờ học. 5 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng Ngày soạn: / / 2008 Tiết: 3 tên bài dạy: đội hình đội ngũ - chạy ngắn - CHạY BềN i.mục tiêu: 1. Kiến thức: -Đội hình đội ngũ: + Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng dồn hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau; Đi đều, đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp; đi đều vòng phải, vòng trái. + Đội hình 0 2 4; 0 3 6 9. - Chạy ngắn: + Ôn trò chơi phát triển sức nhanh + Xuất phát từ một số t thế khác nhau (đứng mặt, vai hoặc lng hớng chạy). - Chạy bền: + Chạy trên địa hình tự nhiên. + Giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách khắc phục. 2. Kỹ năng: +HS thực hiện tốt các kỹ năng ôn tập. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ ph ơng pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt. -Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp: nội dung Lợng v. động phơng pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Đội hình đội ngũ . + chạy ngắn. B/ phần cơ bản: 1 Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 3 phút 38 phút gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. gv - LT:Điều khiển lớp khởi động 2Kiểm tra bài củ: 6 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng 3 Học bài mới: * Đội hình đội ngũ : - Ôn: + Tập hợp hàng dọc,dóng hàng ,điểm số (từ 1 đến hết và 1- 2,1 - 2 đến hết ); đứng nghiêm đứng nghỉ ,quay phải quay trái quay đăng sau;tập hợp hàng ngang ,dóng hàng ,điểm số ,dàn hang ngang ,dồn hàng. + Đội hình 0-2-4. + Đội hình 0 3 6 9. + Đi đều, đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp; đi đều vòng phải, vòng trái. * Chạy ngắn: - Ôn trò chơi phát triển sức nhanh: + Trò chơi: chạy tiếp sức con thoi + T thế sản sàng xuất phát. Hàng dọc Hàng ngang gv (GV) - GV phổ biến từng nội dung ôn luyện cho HS. - GV chia nhóm cho HS ôn luyện . 0 2 4 0 2 4 0 2 4 - GV hớng dẫn rồi tổ chức cho HS tập luyện. - GV quan sát sửa sai cho HS. - GV nhắc lại sau đó phân nhóm cho học sinh tự tập. - GV quan sát sửa sai cho HS gv lt - GV nhắc lại sau đó phân nhóm cho học sinh tự tập. - GV: phổ biến, giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trờng hợp phạm quy. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng * Chạy bền: + Chạy trên địa hình tự nhiên. + Giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách khắc phục. 4 Củng cố: 5 Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân. C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp 4 phút - Gv: Làm mẫu, phân tích từng kĩ thuật động tác cho hs. - Hs: Quan sát, làm theo sự h- ớng dẩn của gv. - HS: chạy vòng quang sân tập. - GV: Giới thiệu, giải thích nguyên hiện tợng cực điểm và cách khác phục nó. - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. gv -GV: nhận xét u khuyết điểm giờ học. Ngày soạn: / / 2008 Tiết: 4 tên bài dạy: 8 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng đội hình đội ngũ - chạy ngắn i.mục tiêu: 1. Kiến thức: -Đội hình đội ngũ: + Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng dồn hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau; Đi đều, đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp; đi đều vòng phải, vòng trái. + Đội hình 0 2 4; 0 3 6 9. - Chạy ngắn: + Ôn trò chơi chạy đuổi. + Ngồi mặt hớng chạy - xuất phát. + T thế sẳn sàng - xuất phát. 2. Kỹ năng: +HS thực hiện tốt các kỹ năng ôn tập. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ ph ơng pháp giảng dạy: -Thực hành. III/ chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án, còi, đồng hồ tt. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. IV/ tiến trình lên lớp: nội dung Lợng v. động phơng pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Đội hình đội ngũ . + chạy ngắn. B/ phần cơ bản: 1 Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 2 Kiểm tra bài củ: 3 phút 38 phút gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. gv - LT:Điều khiển lớp khởi động. 9 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng 3. Học bài mới: * Đội hình đội ngũ : - Ôn: + Tập hợp hàng dọc,dóng hàng ,điểm số (từ 1 đến hết và 1- 2,1 - 2 đến hết ); đứng nghiêm đứng nghỉ ,quay phải quay trái quay đăng sau;tập hợp hàng ngang ,dóng hàng ,điểm số ,dàn hang ngang ,dồn hàng. + Đội hình 0 - 2 - 4. + Đội hình 0 3 6 9. + Đi đều, đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp; đi đều vòng phải, vòng trái. * Chạy ngắn: - Ôn trò chơi phát triển sức nhanh: + Trò chơi chạy đuổi. + T thế sản sàng - xuất phát. + Ngồi mặt hớng chạy - xuất phát Hàng ngang Hàng dọc gv (GV) - GV phổ biến từng nội dung ôn luyện cho HS. - GV chia nhóm cho HS ôn luyện . 0 2 4 0 2 4 0 2 4 - GV hớng dẫn rồi tổ chức cho HS tập luyện. - GV quan sát sửa sai cho HS. - GV nhắc lại sau đó phân nhóm cho học sinh tự tập. - GV quan sát sửa sai cho HS gv lt - GV nhắc lại sau đó phân nhóm cho học sinh tự tập. - GV: phổ biến, giải thích thêm về trò chơi và nhắc các trờng hợp phạm quy. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - Gv: Làm mẫu, phân tích từng kĩ thuật động tác cho hs. 10 [...]... - Đánh giá, nhận xét buổi học - Bài tập về nhà - Xuống lớp - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng 4 phút gv -GV: nhận xét u khuyết điểm giờ học Ngày soạn: Tiết: 13 / / 2008 tên bài dạy: bài thể dục - chạy ngắn chạy bền 33 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng i.mục tiêu: 1 Kiến thức: -Thể dục liên hoàn: + Ôn bài thể dục phát triển chung từ nhịp 1 26 nam; từ nhịp 1 29 nữ + Học từ nhịp 27 36 bài thể dục. .. sửa sai cho HS - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng C/ Phần kết thúc: 21 MễN TH DC LP 9 - Đánh giá, nhận xét buổi học - Bài tập về nhà - Xuống lớp GV: Trn c Tun Hng 4 phút gv -GV: nhận xét u khuyết điểm giờ học 22 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng Ngày soạn: Tiết: 9 i.mục tiêu: / / 2008 tên bài dạy: bài thể dục - chạy ngắn - CHạY BềN 1 Kiến thức: -Thể dục liên hoàn: + Ôn bài thể dục phát triển chung... dục phát triển chung từ nhịp 1 19 nam; từ nhịp 1 18 nữ + Học từ nhịp 19 25 bài thể dục phát triển chung nữ - Chạy ngắn: + Ôn một số kĩ thuật bổ trợ; Trò chơi chạy tiếp sức con thoi; Kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao (18-20m) 2 Kỹ năng: + Thực hiện tốt từ nhịp 1 19 nam, từ nhịp 1 18 bài thể dục nữ và bớc đầu thuộc động tác và tập ở mức cơ bản từ nhịp 19- 25 bài thể dục nữ + HS thực hiện tốt các kỹ... hoàn: + Ôn bài thể dục phát triển chung từ nhịp 1 19 nam; từ nhịp 1 25 nữ + Học từ nhịp 20 26 bài thể dục phát triển chung nam - Chạy ngắn: + Ôn xuất phát thấp-chạy lao (18-20m); Chạy giữa quảng (50m) - Chạy bền: + Chạy trên địa hình tự nhiên 2 Kỹ năng: + Thực hiện tốt từ nhịp 1 19 nam, từ nhịp 1 25 bài thể dục nữ và bớc đầu thuộc động tác và tập ở mức cơ bản từ nhịp 20 - 26 bài thể dục nam + HS... -Thể dục liên hoàn: + Ôn bài thể dục phát triển chung từ nhịp 1 26 nam; từ nhịp 1 25 nữ + Học từ nhịp 26 29 bài thể dục phát triển chung nữ - Chạy ngắn: + Ôn chạy bớc nhỏ, chạy dap sau; Xuất chạy lao chạy giữa quãng (60m) 2 Kỹ năng: + Thực hiện tốt từ nhịp 1 26 nam, từ nhịp 1 25 bài thể dục nữ và bớc đầu thuộc động tác và tập ở mức cơ bản từ nhịp 26 - 29 bài thể dục nam + HS thực hiện tốt các... - Cán sự hoặc gv điều khiển thả 24 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học - Bài tập về nhà - Xuống lớp lỏng 4 phút gv -GV: nhận xét u khuyết điểm giờ học 25 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng Ngày soạn: Tiết: 10 i.mục tiêu: / / 2008 tên bài dạy: bài thể dục - chạy ngắn 1 Kiến thức: -Thể dục liên hoàn: + Ôn bài thể dục. .. rủ mềm toàn thân C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học - Bài tập về nhà - Xuống lớp - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng 4 phút gv -GV: nhận xét u khuyết điểm giờ học Ngày soạn: Tiết: 7 / / 2008 tên bài dạy: 16 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng bài thể dục - chạy ngắn - CHạY BềN i.mục tiêu: 1 Kiến thức: -Thể dục liên hoàn: + Học từ nhịp 1 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng)... 2008 tên bài dạy: bài thể dục - chạy ngắn 1 Kiến thức: -Thể dục liên hoàn: + Ôn từ nhịp 1 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng) + Học từ nhịp 11 18 bài thể dục phát triển chung nữ - Chạy ngắn: + Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông; Xuất phát cao-chạy nhanh; Ngồi vai hớng chạy-xuất phát; Ngồi lng hớng chạy-xuất phát - Chạy bền: + Giới thiệu hiện tợng choáng, ngất và cách khắc... nhiên - Cán sự hoặc gv điều khiển thả 30 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng lỏng 4 Củng cố: 5 Thả lỏng: -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học - Bài tập về nhà - Xuống lớp 4 phút gv -GV: nhận xét u khuyết điểm giờ học Ngày soạn: Tiết: 12 / / 2008 tên bài dạy: bài thể dục - chạy ngắn 31 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng i.mục tiêu: 1 Kiến thức: -Thể dục liên... Thả lỏng: - Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng 27 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân C/ Phần kết thúc: - Đánh giá, nhận xét buổi học - Bài tập về nhà - Xuống lớp 4 phút gv -GV: nhận xét u khuyết điểm giờ học 28 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng Ngày soạn: Tiết: 11 i.mục tiêu: / / 2008 tên bài dạy: bài thể dục - chạy ngắn chạy bền 1 Kiến thức: -Thể dục liên hoàn: . 9 GV: Trn c Tun Hng bài thể dục - chạy ngắn - CHạY BềN i.mục tiêu: 1. Kiến thức: -Thể dục liên hoàn: + Học từ nhịp 1 10 bài thể dục phát triển chung (nam. giờ học. 19 MễN TH DC LP 9 GV: Trn c Tun Hng Ngày soạn: / / 2008 Tiết: 8 tên bài dạy: bài thể dục - chạy ngắn i.mục tiêu: 1. Kiến thức: -Thể dục liên hoàn:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM, GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM,

Hình ảnh liên quan

đội hình đội ngũ -chạy ngắn - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

i.

hình đội ngũ -chạy ngắn Xem tại trang 3 của tài liệu.
đội hình đội ngũ -chạy ngắn -CHạY BềN - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

i.

hình đội ngũ -chạy ngắn -CHạY BềN Xem tại trang 6 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 8 của tài liệu.
đội hình đội ngũ -chạy ngắn - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

i.

hình đội ngũ -chạy ngắn Xem tại trang 9 của tài liệu.
đội hình đội ngũ -chạy ngắn -CHạY BềN - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

i.

hình đội ngũ -chạy ngắn -CHạY BềN Xem tại trang 12 của tài liệu.
+ Đội hình 0- 2-4.    - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

i.

hình 0- 2-4. Xem tại trang 13 của tài liệu.
đội hình đội ngũ -chạy ngắn - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

i.

hình đội ngũ -chạy ngắn Xem tại trang 15 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 23 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 24 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 29 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 30 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 34 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 35 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 39 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 44 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 45 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 52 của tài liệu.
Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 53 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên. - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 56 của tài liệu.
Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 57 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 62 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 64 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 66 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 68 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 70 của tài liệu.
+ Chạy trên địa hình tự nhiên - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

h.

ạy trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 72 của tài liệu.