0

giao an the duc 9 ca nam

117 802 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 00:10

Giáo án thể dục 9 Ngày soạn : .đã sa song 16/9/2006 Tuần 1 Tiết 1: - Mục tiêu,nội dung chơng trình thể dục (tóm tắt) ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng , điể m số(từ 1đến hết và 1-2 ,1-2) ; Đứng nghiêm ,đứng nghỉ,quay trái,phải quay sau; Tập hợp hàng ngang , dóng hàng,điểm số,dàn hàng ngang ,dồn hàng; Đội hình 0-2-4. I.Mục tiêu. - Chơng trình môn học giúp học sinh củng cố,phát triển những kết quả đã học ở lớp 6,7,8 và hoàn thành mục tiêu môn học ở THCS . - Biết một số kiến thức , kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ,nâng cao thể lực. - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh,tác phong nhanh nhẹn,kỉ luật,thói quen tự giác tập luyện TDTT,giữ gìn vệ sinh. - Có sự tăng tiến về thể lực,đạt tiêu chuẩn RLTT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT. - Biết vận dụng ở mức độ nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trờng và ngoàn nhà trờng. - Thực hiện tôt các động tác kĩ thuật ĐHĐN . II. Chuẩn bị Sân tập vệ sinh sạch sẽ ,HS trang phục gọn gàng. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phơng pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. b.Kiểm tra bàI: 1-2 em nhắc lại 1 số các các động tác ĐHĐN đã học ở lớp dới. 2.Cơ bản. a.Mục tiêu nội dung chơng trìnhTD9 8-10 phút 1 lần 1 lần 2-3 hs 32-35 Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Tại chỗ nói to cả lớp nghe ,ở dới chú ý bổ sung. GV sửa sai cho điểm. -Lớp chú ý nghe bài. Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 1 Giáo án thể dục 9 -Lí thuyết chung,ĐHĐN,BàI TD phát triển chung,chạy ngắn,chạy bền,nhảy cao,nhảy xa,ném bóng,TTTC. b.ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng đIểm số 1- 2;1-2 . -Đứng nghiêm nghỉ,quay trái phải, quay sau . -Tập hợp hàng nang,dóng hàng , đIểm số,dàn hàng ,dồn hàng, đội hình ) 0 2 4. c.Củng cố bài: 1 2 em thực hiện 2 trong các kĩ thuật ĐHĐN vừa ôn. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác đIều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 2 4 L 1L 1-2 hs 4-5 1-2 L ĐH TL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv Lên trớc lớp thực hiện .Gv nhận xét sửa sai chung. ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Ngày soạn . Tiết : 2 - ĐHĐN : Ôn đi đều, - đứng lại ,đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái ; ĐH 0-3-6-9; Biên chế tổ chức tập luyện và các qui định môn học. I.Mục tiêu: -Thực hiện thành thục các kĩ thuật động tác ĐHĐN đã học. -Nắm đợc các cách thức tổ chức trong 1 giờ học TD. II.Chuẩn bị: Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 2 Giáo án thể dục 9 -Sân tập , trang phục gọn gàng. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phơng pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn : -Xoay các khớp liên quan tới vận động. b.Kiểm tra bài: 1-2 em các các động tác ĐHĐN đã học bài trớc. 2.Cơ bản. a.ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại ,đổi chân khi đi đều sai nhịp.Đi đều vòng phải, vòng trái ;ĐH 0-3-6-9 -Biên chế tổ chức tập luyện và các qui định môn học. b.Củng cố bài: 1 2 em thực hiện 2 trong các kĩ thuật ĐHĐN vừa ôn. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 8-10 phút 35-38 2 4 L 1-2 hs 5 Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trớc lớp thực hiện, ở dới chú ý bổ sung. ĐH TL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv Lên trớc lớp thực hiện .Gv nhận xét sửa sai chung. ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Duyệt của ban giám hiệu Ngày .tháng .năm 200 Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 3 Giáo án thể dục 9 Ngày soạn . Tuần 2 Tiết 3: - ĐHĐN: Ôn 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu. Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh ; Xuất phát từ 1 số t thế khác nhau:Đứng mặt ,vai hoặc lng hớng chạy. Chạy bền : Luyện tập chạy bền giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách khắc phục. I.Mục tiêu: -Thực hiện tốt các kĩ năng còn yếu về các động tác ĐHĐN. -Nắm và thực hiện đợc các trò chơi phát triển bổ trợ sức nhanh . -Thực hiện tốt các t thế XP trong chạy nhanh. -Nắm đợc thế nào là cực điểm trong chạy bền và cách khắc phục. II.Chuẩn bị. -Sân tập; đờng chạy nhanh ,chạy bền. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phơng pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. b.Kiểm tra bài: 1-2 em các các động tác ĐHĐN đã học bài trớc. 8-10 phút 1 lần 1 lần 2-3 hs Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trớc lớp thực hiện, ở dới chú Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 4 Giáo án thể dục 9 2.Cơ bản. a.ĐHĐN: - Ôn các kĩ năng còn yếu :đi đều - đứng lại ,đổi chân khi đi đều sai nhịp.Đi đều vòng phải, vòng trái ;ĐH 0-3-6-9. b.Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh:Chạy tiếp sức 20m tốc độ cao. c. Chạy bền : Hiểu thế nào là cực điểm và cách khắc phục. Học sinh nghe và chú ý khắc phục khi chạy. e.Củng cố bài: 1 2 em thực hiện 2 trong các kĩ thuật ĐHĐN vừa ôn. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 32-35 2 4 L 1L 1-2 hs 4-5 1-2 L ý bổ sung. -GV nhận xét sửa sai -Gv cho điểm ĐH TL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * XP -Lên trớc lớp thực hiện .Gv nhận xét sửa sai chung. ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 5 Giáo án thể dục 9 Ngày soạn . Tiêt 4: - ĐHĐN : Tiếp tục ôn 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu. - Chạy ngắn:Ôn trò chơi chạy tiếp sức con thoi.T thế sẵn sàng XP - Chạy bền: Luyện tập chạy bền ;giới thiệu một số động tác hồi tĩnh. I.Mục tiêu: -Tiếp tục thực hiện tốt các kĩ năng ĐHĐN còn yếu. -Nắm và thực hiện đợc trò chơI chạy tiếp sức con thoi và thực hiện tốt t thế sẵn sàng XP. -Nắm và thực hiện tốt các động tác hồi tĩnh. II. Chuẩn bị: Sân bãI - đờng chạy ngắn chạy bền. III.Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phơng pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. b.Kiểm tra bài: 1-2 em các các động tác ĐHĐN đã học bài trớc. 2.Cơ bản. a.ĐHĐN: - Ôn các kĩ năng còn yếu :đi đều - đứng lại ,đổi chân khi đi đều sai nhịp.Đi đều vòng phải, vòng trái ;ĐH 8-10 phút 1 lần 1 lần 2-3 hs 32-35 Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trớc lớp thực hiện, ở dới chú ý bổ sung.Gv cho điểm -GV nhận xét sửa sai -Gv cho điểm ĐH TL Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 6 Giáo án thể dục 9 0-3-6-9,Quay sau. b.Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh:Chạy tiếp sức con thoi. c. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên :Nam 500m;Nữ 300m - Một số động tác hồi tĩnh. e.Củng cố bài: 1 2 em thực hiện 2 trong các kĩ thuật ĐHĐN vừa ôn. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 2 4 L 1L 1-2 hs 4-5 1-2 L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * XP -Lên trớc lớp thực hiện .Gv nhận xét sửa sai chung. ĐHXL ***************** ***************** * GV Duyệt của ban giám hiệu Ngày .tháng .năm 2006 Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 7 Giáo án thể dục 9 Ngày soạn . Tuần 3 Tiết 5: -Chạy ngắn:Trò chơi chạy đuổi Ngồi mặt hớng chạy XP: T thế sẵn sàng XP. -BàI TD : Học từ nhịp 1-10 baif thee -Chạy bền: Luyện tập chạy bền giới thiệu hiện tợng chuột rút vàcách khắc phục. I.Mục tiêu: -Nắm đợc trò chơi chạy đuổi 10 nhịp động tác bàI TD và thực hiện tốt các hớng chạy XP . -Thực hiện hết cự li chạy bền và khắc phục đợc chuột rút khi chạy. II.Chuẩn bị: -Bãi tập - đờng chạy nhanh,chạy bền. III.Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phơng pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện t thế sẵn sàng XP. 2.Cơ bản. a.Chạy ngắn: -Trò chơi chạy đuổi -Ngồi mặt hớng chạy XP: T thế sẵn sàng XP. 8-10 phút 1 lần 1 lần 2-3 hs 32-35 2 4 L Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trớc lớp thực hiện, ở dới chú ý bổ sung.Gv cho điểm -GV nhận xét sửa sai -Gv cho điểm ĐH TL * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 8 Giáo án thể dục 9 -Bài TD : Học từ nhịp 1-10 Nam Nữ riêng b. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên :Nam 500m;Nữ 300m - Giới thiệu hiện tợng chuột rút và cách khắc phục c.Củng cố bài: 1 2 em thực hiện 1 trong các kĩ thuật chạy ngắn. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà,hít thở sâu ,dũ chân- tay. -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 2-3 L 1-2 hs 4-5 1-2 L * * * * * * XP ĐHTL * * * * * * * * * * * Gv -Chạy trên sân tâp lớp học 5 7 em /nhóm -Lên trớc lớp thực hiện .Gv nhận xét sửa sai chung. ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 9 Giáo án thể dục 9 Ngày soạn . Tiết 6 : -Chạy ngắn :Ôn chạy bớc nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau;Tại chỗ đánh tay -BàI TD:Ôn từ 1-10: Học từ 11-18 nữ ; 11-19 nam. -Chạy bền: Luyện tập chạy bền. I.Mục tiêu: -Thực hiện tốt các động tác bổ trợ và kĩ thuật tại chỗ đánh tay. -Thực hiện tốt các ĐT đã học bàI TD và nắm đợc các động tác mới. -Chạy hết cự li khi chạy bền. II.Chuẩn bị: Bãi tập Đờng chạy nhanh ;chạy bền III.Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phơng pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện t thế sẵn sàng XP. 2.Cơ bản. a.Chạy ngắn: -Ôn chạy bớc nhỏ -Chạy nâng cao đùi 8-10 phút 1 lần 1 lần 2-3 hs 32-35 2 - 4 L Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv -Lên trớc lớp thực hiện, ở dới chú ý bổ sung.Gv cho điểm -GV nhận xét sửa sai -Gv cho điểm ĐH TL di chuyển * * * * * * Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 10 [...]... * * * * * 2-4L -XP cao- chạy nhanh ; * * * b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật XP cao chạy 2-3 hs nhanh 2.Cơ bản.ây a.Chạy ngắn: 32-35 -Ôn bớc nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau : * * ĐH TL di chuyển * * * * * * * * XP * * * 2-3 L Hớng chạy HạNH Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NGC 16 Giáo án thể dục 9 b.Bài TD : -Ôn từ 1- 19 nam ; 11-18 nữ 2-3 L * -Học 19- 25 nữ ; 19- 26 nam * c Chạy bền : -Trò... nội dung tiết 6 :XP cao - chạy nhanh -BàiI TD: Ôn từ nhịp 1 19 nam ; 1-18 nữ -Chạy bền:Luyện tập chạy bền I.Mục tiêu: -Thực hiện thành thục kĩ thuật XP cao trong chạy nhanh vận dụng tốt các động tác bổ trợ chạy nhanh -Thực hiện tốt các các động tác bàiI TD đã học chính xác- nhịp đIệu - đúng - đẹp -Chạy hết cự li và phối hợp nâng cao thành tích II.Chuẩn bị: Sân tập - đờng chhcạy nhanh chạy bền III.Tiến... Tập theo hình thức nào thì phát triển tốt? VI.Rút kinh nghiệm sau giờ dạy Duyệt của ban giám hiệu Ngày .tháng .năm 200 Ngày soạn : Tuần 6 : HạNH Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NGC 18 Giáo án thể dục 9 Tiết 11: -Chạy ngắn:Ôn bớc nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau :XP cao- chạy nhanh ; ngồi vai hớng chạy XP ;Học ngồi lng hớng chạy XP -BàI TD : Ôn từ nhịp 19- 25 nữ ; 20-26 nam. Học từ nhịp 26- 29. .. đùi,chạy đạp sau : 32-35 * * 2-4L * * -XP cao- chạy nhanh * * * * * * * * * * * * * * ĐH TL di chuyển * * * * * * * * XP * * * * 2-3 L -Ngồi vai hớng chạy - XP Hớng chạy -Học ngồi lng hớng chạy XP HạNH Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NGC 19 Giáo án thể dục 9 b.Bài TD : -Ôn từ 19- 25 nữ ; 20-26 nam * * -Học 26- 29 nữ ; 27-36 nam c Chạy bền : -Luyện tập chạy bền 500m nam ; 300m nữ e.Củng cố bài: 1 2 em... viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NGC 15 Giáo án thể dục 9 Ngày soạn : Tuần 5 : Tiết 9 : -Chạy ngắn:Ôn bớc nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau :XP cao- chạy nhanh ; Học ngồi vai hớng chạy XP -BàI TD :Nh nội dung tiết 8; Học từ nhịp 19- 25 nữ ; 20-26 nam -Chạy bền :trò chơI (do Gv chọn) I.Mục tiêu: -Thực hiện thành thục kĩ thuật 3 động tác bổ trợ XP chạy nhanh và nắm đợc kĩ thuật ngồi vai hớng chạy XP -Thực... -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động - ép dây chằng dọc - ép dây chằng ngang b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật ngồi lng hớng chạy XP 2.Cơ bản a.Chạy ngắn: -Ôn kĩ thuật XP cao- chạy nhanh Cự li 40- 60m -Học kĩ thuật XP thấp b.Bài TD : -Ôn từ 1- 29 nữ ; 1-36 nam HạNH 8-10 phút Phơng pháp lên lớp Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số ĐHKĐ 1 lần * 1 lần * *... 9 HạNH Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NGC 14 Giáo án LVĐdục 9 thể Nội dung 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động - ép dây chằng dọc- ngang b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện t thế sẵn sàng XP 2.Cơ bản c.Chạy ngắn: -Ôn trò chơI tiếp sức con thoi -XP cao chạy nhanh... Gv -Chạy trên sân tập lớp học theo nhóm 5 7 em /nhóm -Lên trớc lớp thực hiện Gv nhận xét sửa sai chung ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NGC 20 Giáo án thể dục 9 Ngày soạn Tiết 12 : -Chạy ngắn : -Ôn XP cao chạy nhanh (cự li 40 60m): Học kĩ thuật XP thấp -BàI TD: -Ôn từ 1- 29 nữ ; 1 36 nam -Chạy bền : Trò chơiI (do... Giáo án thể dục 9 -Tập sức bền bằng chơiI trò chơiI vận động hoặc tập 1 số bàiI tập : Nh nhảy dây bền,tâng cầu tối đa -Tập sức bền bằng điI bộ hoặc trên địa hình tự nhiên theo sức khoẻ từ 300m dến 3000m theo thời gian từ 3phút đến 40 phút -Tập sức bền bằng các môn có tác dụng rèn luyện sức bền: điI bộ thể thao, CLTB, cự li dàiI ,bóng rổ,bơi -Có thể tập nhân hoặc theo nhóm thơì gian tập vào buổi... ***************** ***************** ***************** * GV Duyệt của ban giám hiệu Ngày tháng năm HạNH Giáo viên: Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NGC 22 Giáo án thể dục 9 Ngày soạn : Tuần 7 : Tiết 13 : -Chạy ngắn : Ôn XP Thấp ;trò chơiI chạy tiếp sức con thoi ;Kĩ thuật XP thấp chạy lao -BàI TD :ôn từ nhịp 19- 29 nữ ; 20-36 nam Học từ nhịp 30-34 nữ ; 37-40 nam -Chạy bền : Luyện tập chạy bền I.Mục tiêu: -Thực hiện . 16 Giáo án thể dục 9 b.Bài TD : -Ôn từ 1- 19 nam ; 11-18 nữ -Học 19- 25 nữ ; 19- 26 nam c. Chạy bền : -Trò chơiI chống đẩy tiếp sức :nam 20l-L, nữ 15 L e.Củng. NGUYễN NG C HạNH 19 Giáo án thể dục 9 b.Bài TD : -Ôn từ 19- 25 nữ ; 20-26 nam -Học 26- 29 nữ ; 27-36 nam c. Chạy bền : -Luyện tập chạy bền 500m nam ; 300m nữ.
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an the duc 9 ca nam, giao an the duc 9 ca nam,

Hình ảnh liên quan

b.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên :Nam 500m;Nữ 300m - giao an the duc 9 ca nam

b..

Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên :Nam 500m;Nữ 300m Xem tại trang 9 của tài liệu.
c.Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên :Nam 500m;Nữ 300m. e.Củng cố bài: - giao an the duc 9 ca nam

c..

Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên :Nam 500m;Nữ 300m. e.Củng cố bài: Xem tại trang 11 của tài liệu.
Đội hình nh trên. - giao an the duc 9 ca nam

i.

hình nh trên Xem tại trang 21 của tài liệu.
-Chú ý hình thành đội hình kiểm tra. c. Chạy bền : - giao an the duc 9 ca nam

h.

ú ý hình thành đội hình kiểm tra. c. Chạy bền : Xem tại trang 31 của tài liệu.
-Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - giao an the duc 9 ca nam

uy.

ện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 65 của tài liệu.
-Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - giao an the duc 9 ca nam

uy.

ện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 68 của tài liệu.
-Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - giao an the duc 9 ca nam

uy.

ện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 70 của tài liệu.
-Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - giao an the duc 9 ca nam

uy.

ện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 74 của tài liệu.
Từ đội hình khởi động lớp xếp thành  4  hàng  ngang.giáo  viên - giao an the duc 9 ca nam

i.

hình khởi động lớp xếp thành 4 hàng ngang.giáo viên Xem tại trang 96 của tài liệu.
-Tập theo đội hình vòng tròn -Tập theo đội hình tổ. - giao an the duc 9 ca nam

p.

theo đội hình vòng tròn -Tập theo đội hình tổ Xem tại trang 101 của tài liệu.
Tập theo đội hình vòng tròn -Tập  theo  đội  hình  tổ  4  hàng ngang quay mặt vào nhau - giao an the duc 9 ca nam

p.

theo đội hình vòng tròn -Tập theo đội hình tổ 4 hàng ngang quay mặt vào nhau Xem tại trang 103 của tài liệu.