0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Thể dục >

giao an the duc 9 ca nam

GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM- CỰC HAY

GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM- CỰC HAY

... HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 16 Giáo án thể dục 9 b.Bài TD : -Ôn từ 1- 19 nam ; 11-18 nữ -Học 19- 25 nữ ; 19- 26 nam c. Chạy bền : -Trò chơiI chống đẩy tiếp sức :nam 20l-L, nữ 15 L e.Củng cố bài: 1 2 em ... Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 19 Giáo án thể dục 9 b.Bài TD : -Ôn từ 19- 25 nữ ; 20-26 nam -Học 26- 29 nữ ; 27-36 nam c. Chạy bền : -Luyện tập chạy bền 500m nam ; 300m nữ. e.Củng cố bài: 1 2 ... liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật XP cao chạy nhanh. 2.Cơ bản.ây a.Chạy ngắn: -Ôn bớc nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau : -XP cao- chạy...
 • 117
 • 1,863
 • 5
GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

... quay trái quay đăng sau;tập hợp hàng ngang ,dóng hàng ,điểm số ,dàn hang ngang ,dồn hàng. + Đội hình 0-2-4. * Chạy ngắn: - Ôn trò chơi phát triển sức nhanh: + Trò chơi: lò cò tiếp sức + Xuất ... nghỉ ,quay phải quay trái quay đăng sau;tập hợp hàng ngang ,dóng hàng ,điểm số ,dàn hang ngang ,dồn hàng. + Đội hình 0-2-4. + Đội hình 0 3 6 9. + Đi đều, đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai ... ,quay phải quay trái quay đăng sau;tập hợp hàng ngang ,dóng hàng ,điểm số ,dàn hang ngang ,dồn hàng. + Đội hình 0 - 2 - 4. + Đội hình 0 3 6 9. + Đi đều, đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi sai...
 • 73
 • 985
 • 5
giao an the duc 9 ca nam

giao an the duc 9 ca nam

... HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 16 Giáo án thể dục 9 b.Bài TD : -Ôn từ 1- 19 nam ; 11-18 nữ -Học 19- 25 nữ ; 19- 26 nam c. Chạy bền : -Trò chơiI chống đẩy tiếp sức :nam 20l-L, nữ 15 L e.Củng cố bài: 1 2 em ... Nguyễn Viết HàoGV: NGUYễN NG C HạNH 19 Giáo án thể dục 9 b.Bài TD : -Ôn từ 19- 25 nữ ; 20-26 nam -Học 26- 29 nữ ; 27-36 nam c. Chạy bền : -Luyện tập chạy bền 500m nam ; 300m nữ. e.Củng cố bài: 1 2 ... liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật XP cao chạy nhanh. 2.Cơ bản.ây a.Chạy ngắn: -Ôn bớc nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau : -XP cao- chạy...
 • 117
 • 798
 • 0
Giao an The duc 7 ca nam

Giao an The duc 7 ca nam

... sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu. - Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bản a) Chạy nhanh - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi ... sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu. - Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bản a) Chạy nhanh - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi ... hình tự nhiên ở sân trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu. - Trực ban điều hành theo ĐH: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bản a) Chạy nhanh - Trò chơi (( chạy tiếp...
 • 109
 • 2,561
 • 21
GIÁO ÁN THỂ DUC 6 CẢ NĂM - CỰC HAY

GIÁO ÁN THỂ DUC 6 CẢ NĂM - CỰC HAY

... * * * * * 5m Giáo viên : phạm ngọc thạch 19 Giáo án thể dục khối 6 - 9- 10 điểm hoàn thiện cả 9 động tác của bài và đẹp. - 7-8 điểm thực hiện đúng cả 9 động tác nhng cha đẹp - 5-6 điểm, có 1-2 ... đối chính xác, không chen lẫn xô dẩy nhau các động tác theo từng khẩu lệnh cụ thể: tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số , dàn hàng ngang, dồn hàng - Bài TD phát triển chung học thêm 2 động ... hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng , điểm số -Học đổi chân khi đi sai nhịp Thay bằng bớc chân sau về trớc nh bình thờng thì nhanh chóng chuyển thành một bớc trợt để chân tr ca tiếp tục bớc về...
 • 94
 • 1,453
 • 6
Giáo án thể dục 3 cả năm

Giáo án thể dục 3 cả năm

... đi đều - Trò chơi; nhóm ba- nhóm bảy I. mục tiêu: - Ôn tập đi đều theo 2-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng theo đúng đội hình tập luyện. - Ôn đi kiễng gót, hai tay chống hông. ... mở đầu: - Giáo viên tập chung lớp theo hàng dọc, điểm số báo cáo, phổ biến nội dung. - Khởi động; - Trò chơi; Làm theo hiệu lệnh 2. Phần cơ bản: - Tập đi dều theo 2-4 hàng dọc. - Ôn động tác đi ... động cơ bản Trò chơi: tìm ngời chỉ huy I. mục tiêu: - Ôn tập đi đều theo 1-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng theo đúng đội hình tập luyện. - Ôn đi kiễng gót, hai tay chống hông....
 • 5
 • 690
 • 6
giao an the duc 6 ca nam cuc hay

giao an the duc 6 ca nam cuc hay

... Tuần 4 Ngày soạn :07 / 09/ 2008 Tiết 7 Ngày giảng:08/ 09/ 2008 đội hình đội ngũ- Chạy nhanh - chạy bền 12 GV Giáo viên:Phạm Ngọc Hoan - Trờng thcs Quang Thành Yên thành- Nghệ An : thể dục 6 I- Mục ... GV Tiết 8 Ngày soạn :08/ 09/ 2008 Ngày giảng:13/ 09/ 2008 đội hình đội ngũ- Chạy nhanh - chạy bền 14 GV Giáo viên:Phạm Ngọc Hoan - Trờng thcs Quang Thành Yên thành- Nghệ An : thể dục 6 I- Mục tiêu ... viên:Phạm Ngọc Hoan - Trờng thcs Quang Thành Yên thành- Nghệ An : thể dục 6 * Học: kỹ thuật xuất phát cao - t thế chuẩn bị vào chỗ. - sẵn sàng - Chạy + Xuất phát cao chạy nhanh 30 m * Củng...
 • 72
 • 1,002
 • 3
Giáo án thể dục 7 cả năm

Giáo án thể dục 7 cả năm

... vƯ sinh, s¹ch sÏ, an toµn , còi ,bàn ghế để GV ngồi. III/ NỘI DUNG- PHƯƠNG PHÁP : 1/Khởi động: - Khëi ®éng: Xoay cỉ tay, vai, h«ng, gèi, Ðp däc, ngang. - Ch¹y bíc nhá, n©ng cao ®ïi. - ¤n l¹i ... 2/ Nội dung: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung (nam, nữ) 3/ Tỉ chøc vµ ph ¬ng ph¸p kiĨm tra . KiĨm tra thµnh nhiỊu ®ỵt, mçi ®ỵt 2-4 HS. (Nam, N÷ riªng) Nh÷ng HS ®Õn lỵt kiĨm tra ®ỵc gäi tªn, ... sinh thùc hiƯn ®éng t¸c, nh÷ng häc sinh kh¸c theo dâi vµ chn bÞ ý kiÕn nhËn xÐt. Mçi häc sinh ®ỵc kiĨm tra 1 lÇn ( c¶ bµi ). 4/ C¸ch cho ®iĨm. - §iĨm 9- 10. Thc vµ thùc hiƯn ®óng ®éng t¸c, ®Ịu,...
 • 1
 • 1,142
 • 9
Gián án Giáo án thể dục 8 cả năm

Gián án Giáo án thể dục 8 cả năm

... chạy nhanh Nhảy xaI/ Mục tiêu1. Chạy nhanh : - Kiến thức: - Luyện tập : Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh 40 - 60m.Trò chơi Chạy nhanh ... dạy : 06/10/2010Tiết 13 : chạy nhanh bài tdI/ Mục tiêu1. Chạy nhanh : - Kiến thức: Biết cách thực hiện một số trò chơi Chạy tốc độ cao . Xuất phát cao chạy nhanh 40-60m.- Kỹ năng: Thực hiện ... nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh 40 - 60m.- Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay . Xuất phát cao...
 • 58
 • 687
 • 0
Bài giảng Giáo án thể dục 8 cả năm

Bài giảng Giáo án thể dục 8 cả năm

... học tập có hiệu quả cao chơng trình lớp 9 :- Trang bị cho HS một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phơng pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh.II/ Địa điểm - ... niệm- Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất - Sức nhanh coa 3 hình thức : Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh, thực hiện động tác đơn giản nhanh.2. một ... Mục đích - Trang bị cho HS một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phơng pháp tập luyệnđơn giản để các em tập luyệ phát triển sứcnhanh.2. Yêu cầu- Có một số hiểu biết về sức nhanh và ph-ơng...
 • 5
 • 967
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thể dục 7 cả nămgiáo án thể dục 10 cả nămgiáo án thể dục 11 cả nămgiáo án thể dục 6 cả nămgiao an the duc 7 ca namgiáo án thể dục lớp 5 năm 2013giáo án thể dục lớp 5 năm 2012giáo án đạo đức 1 cả nămgiáo án văn lớp 9 cả nămgiáo án ngữ văn 9 cả năm 2011giáo án ngữ văn 9 cả năm 2012giáo án ngữ văn 9 cả năm 3 cộtgiáo án ngữ văn 9 cả năm 2013giáo án toán lớp 9 cả nămgiáo án địa lý 9 cả năm chuẩnchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP