0

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

148 485 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:30

Tuần 1 Tiết 1 : Mục tiêu Nội dung chơng trình lớp 9 Đội hình đội ngũ Soạn: Dạy: I. Mục tiêu - Giới thiệu ngắn gọn mục tiêu, nội dung chơng trình TD lớp 9 - ĐHĐN: Ôn + Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số(từ 1 đến hết và 1-2,1-2 đến hết). + Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng. + Đội hình 0 2 4. * Học sinh nắm đợc nội dung chơng trình TD 9, thực hiện tơng đối tốt phần ôn tập ĐHĐN. II. Địa điểm Phơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV III. Nội dung và phong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8 1-2 5-6 1v 4X8 2X8 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Mục tiêu, nội dung chơng trình TD 9. a.Mục tiêu 30-32 10 X X X X X X X X X X X X X X 1 - Sách GV trang 3 b. nội dung chơng trình TD 9 - ĐHĐN; Chạy ngắn; Chạy bền; Bài TDLH (nam, nữ); Nhảy cao; Nhảy xa; Ném bóng; TTTC (đá cầu) 2. Đội hình đội ngũ - Ôn: + Đứng nghiêm; Đứng nghỉ; Quay phải ; Quay trái; Quay đằng sau + Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số(từ 1 đến hết và 1-2, 1-2 đến hết) + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. + Dàn hàng ngang, dồn hàng. + Đội hình 0 2 4. 20 2 X X X X X X X X X X X X X X * H: ở lớp 8 em đợc học những môn TT nào ? - Gọi HS trả lời, HS khác nhận xét bổ sung - GV giới thiệu ngắn gọn, HS ghi nhớ. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS ôn 1-2 lần. Sau đó chia lớp thành 4 nhóm ôn tập toàn bộ nội dung ĐHĐN H: Khi quay phải lấy gót chân nào làm trụ? H: Quay đằng sau quay theo h- ớng nào? - Gọi HS trả lời HS khác nhận xét bổ sung H: Thế nào là 1 hàng dọc chuẩn ? - GV quan sát sửa sai * Củng cố: Gọi 1 nhóm lên thực hiện Các nhóm khác quan sát đánh giá xếp loại C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học 5 2X8 n 2X8 n 2X8 n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * 2 - Về nhà: Ôn ĐHĐN - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà * Rút kinh nghiệm Tiết 2 : Đội hình đội ngũ Sọan: Dạy: - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái; Đội hình 0 3 6 9; Biên chế tổ tập luyện và một số quy định của bộ môn. I. Mục tiêu * Học sinh nắm đợc một số quy định của bộ môn, thực hiện tơng đối tốt phần ôn tập ĐHĐN. II. Địa điểm Phơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV III. Nội dung và phong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lờn + Động ctác chân + Động tác toàn thân 6-8 1-2 5-6 1v 4X8 2 l X8 n 2 l X8 n 2 l X8 n 2 l X8 n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * 3 - ép dây chằng hông ngang dọc 2 l X8 n 4X8 B. Cơ bản 1.Biên chế tổ tập luyện và một số quy định của bộ môn. - Chia lớp thành 4 tổ tập luyện đều nhau, 2 cán sự bộ môn và 4 tổ trởng. - HS có giày tập, trang phục gọn gàng. - Chuẩn bị những dụng cụ cần thiết đối với từng nội dung học, 2. Đội hình đội ngũ - Ôn: + Đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái. + Đội hình 0 3 6 - 9 * Củng cố: Gọi 1 nhóm thực hiện đi đều vòng trái, vòng phải 30-32 10 20 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - GV chọn cán sự cho phù hợp - Phân chia tổ tập luyện đều nhau - Nêu những quy định của bộ môn X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS ôn 1-2 lần. Sau đó chia lớp thành 4 nhóm ôn tập toàn bộ nội dung ĐHĐN H: Thế nào là đi đều sai nhịp? - Gọi HS trả lời HS khác nhận xét bổ sung - GV quan sát sửa sai - Gọi 1 nhóm lên thực hiện Các nhóm khác quan sát đánh giá xếp loại C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn ĐHĐN 5 2X8 n 2X8 n 2X8 n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng 4 - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà Rút kinh nghiệm Tuần 2 Tiết 3 Đội hình đội ngũ-chạy ngắn-chạy bền - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái; Đội hình 0 3 6 9; Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng - Chạy ngắn: + Trò chơi phát triển sức nhanh: Lò cò tiếp sức + Mặt, vai, lng hớng chạy xuất phát - Chạy bền: Luyện tập chạy bền , giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách khắc phục I. Mục tiêu * Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung ôn tập. Biết đợc thế nào là cực điểm và cách khắc phục II. Địa điểm Phơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV III. Nội dung và phong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: 6-8 1-2 5-6 1v 4X8 2 l X8 n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X 5 + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lờn + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 2 l X8 n 2 l X8 n 2 l X8 n 2 l X8 n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Đội hình đội ngũ - Ôn: + Đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái. + Đội hình 0 3 6 - 9 + Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng 2. Chạy ngắn - Trò chơi phát triển sức nhanh: Lò cò tiếp sức - Xuất phát từ một số t thế khác nhau: + Mặt hớng chạy xuất phát + Vai hớng chạy xuất phát + Lng hớng chạy xuất phát 3. Chạy bền - Giới thiệu hiện tợng cực điểm và cách khắc phục (SGV/38) 30-32 10- 12 10- 12 1-2 l 3 l 3 l 3 l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS ôn 1-2 lần. Sau đó chia lớp thành 4 nhóm ôn tập toàn bộ nội dung ĐHĐN - GV quan sát sửa sai * - GV cho HS chơi XXX XXX XXX XXX - Cho học sinh tập - Quan sát sửa sai - GVgiới thiệu ngắn gọn, HS ghi nhận và áp dụng ngay trong tập luyện XXX XXX XXX XXX 6 - Luyện tập chạy bền: + Nam 700 m + Nữ 550 m * Củng cố: 6-8 H: Thế nào là hiện tợng cực điểm? Cách khắc phục? - HS trả lời-HS khác nhận xét bổ sung C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn ĐHĐN 5 2X8 n 2X8 n 2X8 n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà * Rút kinh nghiệm Tuần 2 Tiết 4 Đội hình đội ngũ-chạy ngắn-chạy bền Sọan: Dạy: - ĐHĐN: Ôn đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái; Đội hình 0 3 6 9; Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng - Chạy ngắn: + Ôn trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi + T thế sẵn sàng - xuất phát - Chạy bền: Luyện tập chạy bền , giới thiệu một số động tác hồi tĩnh I. Mục tiêu * Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung ôn tập. Biết và thực hiện đợc các động tác hồi tĩnh. II. Địa điểm Phơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn. III. Nội dung và phong pháp lên lớp. 7 Nội dung ĐL Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lờn + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8 1-2 5-6 1v 4X8 2 l X8 n 2 l X8 n 2 l X8 n 2 l X8 n 2 l X8 n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Đội hình đội ngũ - Ôn: + Đi đều - đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái. + Đội hình 0 3 6 - 9 + Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng 2. Chạy ngắn - Ôn trò chơi: Chạy tiếp sức con thoi - T thế sẵn sàng xuất phát 30-32 10-12 10-12 1-2 l 3 l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - GV cho HS ôn 1-2 lần. Sau đó chia lớp thành 4 nhóm ôn tập toàn bộ nội dung ĐHĐN - GV quan sát sửa sai * - GV cho HS chơi XXX X X X X X X X X 8 3. Chạy bền - Giới thiệu một số động tác hồi tĩnh: + Nhún, nhảy thả lỏng +Vừa đi vừa hít thở sâukết hợp với tay giang ngang - Luyện tập chạy bền: + Nam 700 m + Nữ 550 m 6-8 XXX XXX XXX * - Cho học sinh tập - Quan sát sửa sai - GVgiới thiệu ngắn gọn, cho học sinh tập. - GV cho HS luyện tập chạy bền C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn ĐHĐN, một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền 5 2X8 n 2X8 n 2X8 n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà * Rút kinh nghiệm Tuần 3 Tiết 5 chạy ngắn-bài td-chạy bền Sọan: Dạy: - Chạy ngắn: + Trò chơi: Chạy đuổi + T thế sẵn sàng - xuất phát + ngồi mặt hớng chạy xuất phát 9 -Bài TD: Học từ nhịp 1-10 bài TD phát triển chung nam, nữ riêng - Chạy bền: Luyện tập chạy bền , giới thiệu hiện tợng chuột rút và cách khắc phục. I. Mục tiêu * Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tơng đối tốt các nội dung ôn luyện. Biết và thực hiện đợc các động tác của bài TD phát triển chung. II. Địa điểm Phơng tiện - Sân tập, bàn ghế GV. III. Nội dung và phong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phơng pháp Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lờn + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8 1-2 5-6 1v 4X8 2 l X8 n 2 l X8 n 2 l X8 n 2 l X8 n 2 l X8 n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Chạy ngắn - Trò chơi: Chạy đuổi - T thế sẵn sàng xuất phát - Ngồi mặt hớng chạy xuất phát 30-32 10-12 1-2 l 3 l 3 l XXX XXX XXX XXX * - GV cho HS chơi XXX XXX XXX XXX 10 [...]... 19 - 25 (nữ) + Từ nhịp 20 26 (nam) - Học: Từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36( nam) 10-12 - Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ riêng 4l - Cho HS ôn, quan sát sửa sai - Phân tích làm mẫu 4l - Cho HS tập - Quan sát sửa sai X X X X X X X X X X X X * X X 3 Chạy bền - Luyện tập chạy bền: + Nam 700m + Nữ 550m X X X X X X X X - GV cho HS luyện tập chạy bền 6- 8 * Củng cố: - Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 26. .. - Tuần 6 Tiết 11 chạy ngắn-bài td-chạy bền Sọan: Dạy: - Chạy ngắn: Ôn các động tác: + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Xuất phát cao chạy nhanh + Ngồi vai hớng chạy xuất phát Học: Ngồi lng hớng chạy - xuất phát -Bài TD: 22 + Ôn từ nhịp 19 25 bài TD phát triển chung nữ + Ôn từ nhịp 20 - 26 bài TD phát triển chung nam Học từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36 (nam) - Chạy bền:... X X X X X - Cho học sinh chơi 5 * Củng cố: - Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36( nam) - Ngồi lng hớng chạy xuất phát C kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng X X - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá 5 2X8 26 n X X X X X X X X X X X X X X + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, các ĐT của bài TD,... từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36( nam) - Ngồi lng hớng chạy xuất phát C kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, các ĐT của bài TD X X - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá 5 2X8 2X8n 2X8n n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết... 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 19 - 25 (nữ), 20 26( nam) - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá C kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, các ĐT của bài TD 5 X X X X 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về... 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36( nam) - Xuất phát thấp chạy lao và chạy giữa quãng C kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, các ĐT của bài TD, kĩ thuật xuất phát thấp Tuần 8 Tiết 15 - Cho học sinh chơi 5 - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá 5 X X X X 2X8n 2X8n 2X8n... làm mẫu cho HS tập - Quan sát sửa sai - Học từ nhịp 35 39 (nữ), 41 45 (nam) 3 Chạy bền - Luyện tập chạy bền: + Nam 700m + Nữ 550m 5 * Củng cố: - Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36( nam) - Xuất phát thấp chạy lao và chạy giữa quãng C kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện... - Học: Từ nhịp 1-10 của bài TD phát triển chung + Nội dung SGV/15, 16, 19 10-12 - Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ riêng 3l - GV phân tích làm mẫu cả 10 động tác của 2 bài TD - Cho HS tập - Quan sát sửa sai X X X X X X X X X X X X X X X X X X * X X 3 Chạy bền - Giới thiệu hiện tợng chuột rút - Luyện tập chạy bền: + Nam 700m + Nữ 550m 6- 8 * Củng cố: - Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 1-10 bài... xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, các ĐT của bài TD X X X X - GVgiới thiệu ngắn gọn, học sinh ghi nhận - GV cho HS luyện tập chạy bền - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá 5 2X8 2X8n 2X8n n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học 11 - Ra bài tập về nhà * Rút kinh nghiệm Tuần 3 Tiết 6 chạy... bản 1 Chạy ngắn - Ôn một số động tác: + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Tại chỗ đánh tay 30-32 10-12 XXX XXX m XXX 3X20 3X30m XXX 3X30m * 3X30m - Cho học sinh tập 2.Bài TD - Ôn: Từ nhịp 1-10 của bài TD phát triển chung - Học từ nhịp 11-18(nữ), 11 19( nam) + Nội dung SGV/ 16, 17, 18, 19 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Quan sát sửa sai 10-12 - Chia lớp thành . X * 19 - Học từ nhịp 19 25 (nữ), 20 26 (nam) Nội dung SGV/17, 18. 20 3. Chạy bền - Trò chơi Chạy díc dắc tiếp sức * Củng cố: - Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 19 - 25 (nữ), 20 - 26( nam) 4-5 X. đùi + Chạy đạp sau + Tại chỗ đánh tay 2.Bài TD - Ôn: Từ nhịp 1-10 của bài TD phát triển chung - Học từ nhịp 11-18(nữ), 11- 19( nam) + Nội dung SGV/ 16, 17, 18, 19 3. Chạy bền - Luyện tập chạy. đều vòng phải, vòng trái; Đội hình 0 3 6 9; Biên chế tổ tập luyện và một số quy định của bộ môn. I. Mục tiêu * Học sinh nắm đợc một số quy định của bộ môn, thực hiện tơng đối tốt phần ôn tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6,