0

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7

142 627 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:31

Ngày dạy : Đồng Ngọc Dũng Trường THCS Tân Hoa 09/09/2014 Tiết 1 Lý thuyết: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN SỨC BỀN ( mục 1 ) I. Mục tiêu: *Kiến thức: Giúp học sinh có hiểu biết về sức bền và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức bền. *Kỹ năng:Biết một số nguyên tắc và phương pháp đơn giản tập luyện phát triển sức bền. *Thái độ: Biết vận dụng khi học thể dục và tự tập hằng ngày. II. Chuẩn bị: Sưu tầm một số thành tích về chạy bền. III. Tiến trình lên lớp: 1. ổn định tổ chức: 2. bài mới: Giáo viên đặt vấn đề vào bài: Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy không bao giờ làm được việc gì có hiệu quả. A. Một số hiểu biết cần thiết. a. Khái niệm về sức bền: - Giáo viên đưa ra một số gợi ý cho học sinh suy nghĩ: Tập luyện TDTT có tác dụng gì? Chạy bền có tác dụng gì đối với sức khoẻ con người? Em đã bao giờ tập luyện để rèn luyện sức bền chưa? Vì sao em lại tập? Đẩy tạ có rèn luyện sức bền không? vì sao? Hãy kể một vài bài tập nhằm rèn luyện sức bền? … GV cho học sinh thảo luận và đưa ra kết quả, GV kết luận. - Sức bền là khả năng chống lại mệt mỏi của cơ thể khi học tập, lao động hay tạp luyện TDTT kéo dài. - Sức bền có 2 loại: sức bền chung và sức bền chuyên môn Sức bền chung: là khả năng của cơ thể làm việc nói chung trong một thời gian dài, Sức bền chuyên môn là khả năng của cơ thể thực hiện chuyên sâu một hoạt động lao động, hay bài tập thể thao trong một thời gian dài. b. Một số nguyên tắc khi tập luyện: - Tập phù hợp với sức khoẻ của mổi người. - Tập từ nhẹ đến nặng dần. - Tập thường xuyên GV nêu kết hợp phân tích giảng giải từng nguyên tắc để học sinh rõ. - Học sinh thảo luận nội dung theo nhóm - GV kết luận cho học sinh ghi nhớ. 3. Cũng cố: GV hệ thống lại bài, cho học sinh nhắc lại. 4. Hướng dẫn học bài ở nhà: GV hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi. ? Em hãy cho biết sức bền là gì? Khi tập luyện sức bền cần tuân thủ cac nguyên tắc nào? ? Một em HS chưa tập chạy bền bao giờ, ngay buổi đầu tiên đã chạy 1000m, như vậy có tốt không? Ngày dạy : Đồng Ngọc Dũng Trường THCS Tân Hoa 10/09/2014 Tiết: 2 Bài soạn: BÁI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I, Mục tiêu: *Kiến thức: Nắm và biết cách thực hiện từ nhịp 1 đén nhịp 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng); trò chơi phát triển sức nhanh, các tư thế sẵn sàng xuất phát, *Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng); chơi trò chơi rèn luyện sức nhanh, các tư thế sẵn sàng xuất phát: mặt, vai, lưng hướng chạy. *Thái độ: Có thái độ đúng đắn, say mê học tập và yêu thích bộ môn. II, Địa điểm – phương tiện - Chuẩn bị giáo án, kiểm tra sân bãi, dụng cụ, trang phục. Phần Nội dung TG SL Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức MỠ ĐẦU 1 Nhận lớp CBL xếp hàng báo cáo sĩ số 2 Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: Bài củ: GV kiểm tra sự chuẩn bị của h/s. 8p 2x8 Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. HS tập hợp thành 3 hàng ngang ở cự li hẹp, lớp trưởng báo cáo rõ ràng, ngắn gọn, chính xác. HS dàn hàng ở cự li rộng khởi động với 6 động tác bài TD phát triển chung, quay các khớp, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. Cho học sinh chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** CƠ BẢN 2 Nội dung bài mới : - BÀI THỂ DỤC Học: từ nhịp 1 đến nhịp 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng) - CHẠY NGẮN: trò chơi: chạy tiếp sức con thoi, Các tư thế sẵn sàng xuất phát Mặt, vai, lưng hướng chạy xuất phát - Cũng cố: gọi 4 HS thực hiện. 32P 1L 4L 3L 3L Nhóm nữ : Nhịp 1 đưa tay trái sang ngang, bàn tay sấp, tay phải ra trước lên cao, lòng bàn tay hướng sang trái mắt nhìn theo tay; nhịp 2 Tay phải thẳng vòng qua trái xuống dưới sang ngang thành tay sang ngang, bàn tay sấp, nhịp 3 xoay cổ tay thành bàn tay ngữa đưa tay chếch cao lòng bàn tay hướng vào nhau, nhịp 4 hai tay vòng từ trên xuống – sang ngangtrọng tâm dồn vào chân phải, nhịp 5 chân trái chạm đất khuỵu gối tay đưa ra trước song song, nhịp 6 tương tự nhịp 4… Nhóm nam Thực hiện trò chơi 3 lần, nghiêm túc tích cực, sôi nổi. - Đứng chân trước, chân sau hơi chùng gối, tay buông lỏng tự nhiên, mắt nhìn về phía trước. Khi nghe hiệu lệnh nhanh chóng quay mặt về hướng chạy đạp mạnh xuống đất lao người về phía trước. Thực hiện đúng theo khẩu lệnh, có tác dung phản xạ nhanh bổ trợ cho chạy ngắn ĐH học Bài TD GV N1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV quan sát, sửa sai, bao quát các nhóm ĐH học chạy ngắn N2 +NT ******* ******* KẾT THÚC 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét: 3 Dặn dò: 2P 3P - GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng. - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ dạy. - Ôn tập các động tác đã học. ĐH xuống lớp +GV ***************** ***************** ***************** Ngày dạy : Đồng Ngọc Dũng Trường THCS Tân Hoa 16/09/2014 Tiết 3 Bài soạn: BÁI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I, Mục tiêu: *Kiến thức: Nắm và biết cách thực hiện từ nhịp 1 đén nhịp 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng); trò chơi chạy tiếp sức con thoi, tư thế sẵn sàng xuất phát. *Kỹ năng: Thực hiện đúngcác động tác từ nhịp 1 đến nhịp 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng); chơi trò chơi rèn luyện sức nhanh, các tư thế sẵn sàng xuất phát: mặt, vai, lưng hướng chạy. *Thái độ: Có thái độ đúng đắn, say mê học tập và yêu thích bộ môn. II, Chuẩn bị: - Chuẩn bị giáo án, kiểm tra sân bãi, dụng cụ, trang phục. Phần Nội dung TG SL Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức MỞ ĐẦU 1 Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số 2 Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: Bài củ: Thực hiện từ nhịp 1 -5 nữ; 5 – 10 nam? 8p 2x8 Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. HS tập hợp thành 3 hàng ngang ở cự li hẹp, lớp trưởng báo cáo rõ ràng, ngắn gọn, chính xác. HS dàn hàng ở cự li rộng khởi động với 6 động tác bài TD phát triển chung, quay các khớp, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. Cho học sinh chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** ĐH KĐ cự li rộng CƠ BẢN 2 Nội dung bài mới : - BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng) - CHẠY NGẮN: trò chơi: chạy tiếp sức con thoi, Tư thế sẵn sàng xuất phát - Cũng cố: gọi 4 HS thực hiện. 32P 1L 4L 3L 3L Nhóm nữ : Nhịp 1 đưa tay trái sang ngang, bàn tay sấp, tay phải ra trước lên cao, lòng bàn tay hướng sang trái mắt nhìn theo tay; nhịp 2 Tay phải thẳng vòng qua trái xuống dưới sang ngang thành tay sang ngang, bàn tay sấp, nhịp 3 xoay cổ tay thành bàn tay ngữa đưa tay chếch cao lòng bàn tay hướng vào nhau, nhịp 4 hai tay vòng từ trên xuống – sang ngangtrọng tâm dồn vào chân phải, nhịp 5 chân trái chạm đất khuỵu gối tay đưa ra trước song song, nhịp 6 tương tự nhịp 4… Nhóm nam: - Đứng chân trước, chân sau hơi chùng gối, tay buông lỏng tự nhiên, mắt nhìn về phía trước. Khi nghe hiệu lệnh nhanh chóng quay mặt về hướng chạy đạp mạnh xuống đất lao người về phía trước. Thực hiện đúng theo khẩu lệnh, có tác dụng phản xạ nhanh bổ trợ cho chạy ngắn ĐH học Bài TD GV N1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV quan sát, sửa sai, bao quát các nhóm ĐH học chạy ngắn N2 +NT ******* ******* KẾT THÚC 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét: 3 Dặn dò: 2P 3P - GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng. - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ dạy. - Ra bài tập về nhà. ĐH xuống lớp +GV ***************** ***************** ***************** Ngày dạy : Đồng Ngọc Dũng Trường THCS Tân Hoa 17/09/2014 Tiết 4 Bài soạn: BÁI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I, Mục tiêu: *Kiến thức: Nắm và biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 10 (nam, nữ),từ nhịp 11 đén nhịp 18 bài thể dục phát triển chung (nữ); trò chơi chạy đuổi, ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẵn sàng xuất phát. *Kỹ năng:Thực hiện đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 10 - (nam, nữ), làm quen từ nhịp11-18 (nữ)bài thể dục phát triển chung ; trò chơi chạy đuổi, ngồi mặt hướng chạy xuất phát, tư thế sẵn sàng xuất phát., chạy bền rèn luyện thể lực, biết khắc phục hiện tượng cực điểm. *Thái độ: Có thái độ đúng đắn, say mê học tập và yêu thích bộ môn. II, Chuẩn bị: - Chuẩn bị giáo án, kiểm tra sân bãi, dụng cụ, trang phục. Phần Nội dung TG SL Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức MỠ ĐẦU 1 Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số 2 Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: Bài củ: Thực hiện từ nhịp 1 -10 nữ; nam? 8p 2x8 Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. HS tập hợp thành 3 hàng ngang ở cự li hẹp, lớp trưởng báo cáo rõ ràng, ngắn gọn, chính xác. HS dàn hàng ở cự li rộng khởi động với 6 động tác bài TD phát triển chung, quay các khớp, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. Cho học sinh chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** CƠ BẢN 2 Nội dung bài mới : - BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 10 bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng) Học: Từ nhịp 11 – 18 nữ - CHẠY NGẮN: Trò chơi: Chạy đuổi Ngồi mặt hướng chạy - xuất phát Tư thế sẵn sàng - xuất phát - Cũng cố: Chạy bền: Cực điểm và cách khắc phục 32P 1L 4L 3L 3L Nhóm nữ : Nhịp11 xoay người sang trái 90 0 hai tay đưa ra trước song songchân trái khuỵu gối; nhịp 12 chân phải đá từ sau ra trước lên cao, đồng thời đánh tay vặn mình sang phải; nhịp 13 về nhịp 11; nhịp 14 về nhịp 10, nhịp 15 như nhịp 11 đổi bên, nhịp 16 như nhịp 12 đổi bên; nhịp 17 về nhịp 15; nhịp 18 chân trước chân sau, tay chống hông. Nhóm nam Thực hiện trò chơi 3 lần, nghiêm túc tích cực, sôi nổi. - Đứng chân trước, chân sau hơi chùng gối, tay buông lỏng tự nhiên, mắt nhìn về phía trước. Khi nghe hiệu lệnh nhanh chóng đạp mạnh xuống đất lao người về phía trước, phối hợp nhịp nhàng với đánh tay giữ thăng bằng. Khi chạy bền thấy tức ngực, khó thở, muốn bỏ cuộc đó là h/t cực điểm, cần có ý chí và chạy chậm lại một chút, hít thở sâu khoảng 8-10 lần cơ thể sẽ trở lại bình thường. ĐH học Bài TD GV N1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV quan sát, sửa sai, bao quát các nhóm ĐH học chạy ngắn N2 +NT ******* ******* KẾT THÚC 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét: 3 Dặn dò: 2P 3P - GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng. - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ dạy. - Ra bài tập về nhà. ĐH xuống lớp +GV ***************** ***************** ***************** Ngày dạy : Đồng Ngọc Dũng Trường THCS Tân Hoa 23/09/2014 Tiết: 5 Bài soạn: BÁI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN Mục tiêu: *Kiến thức: Nắm và biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 10 (nam, nữ),từ nhịp 11 đén nhịp 18 bài thể dục phát triển chung (nữ); từ nhịp 11-18 (nam); chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, tại chổ đánh tay. *Kỹ năng:Thực hiện đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 10 (nam, nữ),từ nhịp 11 đén nhịp 18 bài thể dục phát triển chung (nữ); từ nhịp 11-18 (nam); chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, tại chổ đánh tay. *Thái độ: Có thái độ đúng đắn, say mê học tập và yêu thích bộ môn. II, Địa điểm – phương tiện - Địa điểm: sân TD trường - Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ, trang phục. Phần Nội dung TG SL Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật Phương pháp tổ chức MỞ ĐẦU 1 Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số 2 Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: Hỏi bài củ: Thực hiện động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp? 8p 2x 8 4x 8 1L Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung bài giảng. GV kiểm tra sức khoẻ và phân loại học sinh. CBL Hô cho lớp tập 6 động tác bài TD phát triển chung, quay các khớp, ép dây chằng dọc và dây chằng ngang. GV: Cho học sinh chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. GV: Cho các em quan sát nhận xét, sau đó GV nhận xét đúng và cho điểm. Đội hình nhận lớp +GV ***************** ***************** ***************** ***************** Dàn hàng ta được ĐH khởi động CƠ BẢN 2 Nội dung bài mới : - BÀI THỂ DỤC: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 10 - (nam, nữ),từ nhịp 11 đến nhịp 18 bài thể dục phát triển chung (nữ); Học: từ nhịp 11-19 (nam); - CHẠY NGẮN: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông Tại chổ đánh tay - Cũng cố: 32P 3L 3L 3L 3L Nhóm nữ nhịp 11 thu chân trái sát chân phải, hai bàn chân chụm, tay buông xuống đất, nhịp 12 ngồi xổm, hai chân kiểng gót, tay chống đất ; nhịp 13 dồn trọng tâm lên 2 tay bật nhảy duổi chân tái sang ngang; nhịp 14 như nhịp 12; nhịp 15 như nhịp 13 nhưng đổi bên, nhịp 17 đứng lên, thu chân phải về tay dang ngang… Nhóm nam: Khi chạy bước nhỏ cần thả lỏng cổ chân, tiếp đất từ mũi thấm dần đến gót; chạy nâng cao đùi cần nâng đầu gối lên cao, cẳng chân vuông góc với mặt đất, người hơi ngã sau; Chạy gót chạm mông cần đá chân ra sau lên cao phía sau. Đánh tay theo nhịp độ tăng dần, góc độ giữa cánh tay và cẳng tay nhỏ dần đến mức độ hợp lý. Khi đanh tay chủ yếu đánh mạnh khuỷu tay sa phía sau, phối hợp nhịp nhàng ĐH học ĐHĐN GV N1 ***************** ***************** GV quan sát, sửa sai, bao quát các nhóm GV N1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KẾT THÚC 1 Hồi tỉnh: 2 Nhận xét: 3 Dặn dò: 5P - GV: Hướng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả lỏng. - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ dạy. - Ra bài tập về nhà. ĐH xuống lớp +GV ***************** ***************** ***************** [...]... rèn luyện sức bền? Ngày 05 tháng 11 năm 2014 Đồng ngọc Dũng - Thể dục 9 Tiết 17 : bài td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tên và cách thực hiện từ nhịp 1 40nam, nhịp 1- 40(nữ) Học từ nhịp 40 - 45 (cả nam và nữ) bài TD, Ôn III, Địa điểm phơng tiện chạy bớc nhỏ, chạy đạp sau xuất phát thấp Chạy lao chạy giữa - Địa điểm: sân TD trờng quãng 50m - Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ,... ***************** N2 Ngày 15 tháng 10 năm 2014 Đồng ngọc Dũng - Thể dục 9 Tiết 11 : Bài soạn: bài td - Chạy ngắn chạy bền I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tê1n và cách thực hiện từ nhịp 1 III, Địa điểm phơng tiện 19nam, nhịp 1- 25(nữ) học từ nhịp 20 - 26(nam) bài TD, ( nam - Địa điểm: sân TD trờng và nữ riêng), Ôn xuất phát thấp Chạy lao chạy giữa quãng; - Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ,... ***************** Ngày dy 16 tháng 10 năm 2014 Đồng ngọc Dũng - Thể dục 9 Tiết 12 Bài soạn: bài td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tên và cách thực hiện từ nhịp 1 26nam, nhịp 1- 25(nữ) học từ nhịp 26 - 29( nữ) bài TD, ( nam và nữ III, Địa điểm phơng tiện riêng), Ôn chạy bớc nhỏ, chạy đạp sau xuất phát thấp Chạy lao - Địa điểm: sân TD trờng chạy giữa quãng - Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi,... ***************** - Ra bài tập về nhà Ngày dy 22 tháng 10 năm 2014 Đồng ngọc Dũng - Thể dục 9 Tiết 13 : bài td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tên và cách thực hiện từ nhịp 1 26nam, nhịp 1- 29( nữ) học từ nhịp 27 36(nam) bài TD, Ôn chạy II, Chuẩn bị: bớc nhỏ, chạy đạp sau xuất phát thấp Chạy lao chạy giữa - Chuẩn bị giáo án, vệ sinh sân bãi, kiểm tra bàn đạp quãng, luật điền kinh; rèn luyện chạy... sân thể dục trờng - GV: Hớng dẫn cho học sinh tập một số động tác thả ĐH xuống lớp +GV lỏng ***************** ***************** - Nhận xét ý thức học tập của các em, nhận xét giờ ***************** dạy - Ra bài tập về nhà Ngày dy 23 tháng 10 năm 2014 Đồng ngọc Dũng - Thể dục 9 Tiết 14 : Bài soạn: bài td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tên và cách thực hiện từ nhịp 1 36nam, nhịp 1- 29( nữ)... Ngày dy 29 tháng 10 năm 2014 Tiết 15 Bài soạn: bài td - Chạy ngắn chạy bền Đồng ngọc Dũng - Thể dục 9 I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tên và cách thực hiện từ nhịp 1 40nam, nhịp 1- 34(nữ) học từ nhịp 35 - 40(nữ) bài TD, Ôn chạy bớc III, Địa điểm phơng tiện nhỏ, chạy đạp sau xuất phát thấp Chạy laochạy giữa quãng, 1 - Địa điểm: sân TD trờng số điểm luật ĐK, rèn luyện chạy bền - Chuẩn bị giáo án kiểm... Ngày 09 tháng 10 năm 2014 Đồng Ngọc Dũng - Thể dục 9 Tiết 10 : Bài soạn: bài td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: *Kiến thức: - Biết tên và cách thực hiện từ nhịp 1 25nữ , II, Địa điểm phơng tiện từ nhịp 1- 19 nam bài TD; xuất phát cao chạy nhanh, làm quen xuất - Địa điểm: sân TD trờng phát thấp chạy lao 20m, hiện tợng choáng ngất khi hoạt động TDTT - Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ, *Kỹ năng:Thực... II, Địa điểm phơng tiện nữ , từ nhịp 1- 19 nam, làm quen từ nhịp 19- 25 (nữ) bài TDPTC; - Địa điểm: sân TD trờng Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy - Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ, nhanh, ngồi vai hớng chạy XP trang phục *Kỹ năng:Thực hiện đúng các động tác bài TD từ nhịp 1 18 nữ , từ nhịp 1- 19 nam, làm quen từ nhịp 19- 25 (nữ) bài TDPTC; Chạy bớc nhỏ, nâng cao... bài tập về nhà Ngày 06 tháng 11 năm 2014 Đồng ngọc Dũng - Thể dục 9 Tiết 18 : bài td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tên và cách thực hiện từ nhịp 1 45nam, nhịp 1- 45(nữ) bài TD liên hoàn, Chơi trò chơi chạy tiếp III, Địa điểm phơng tiện sứcÔn chạy bớc nhỏ, chạy đạp sau xuất phát thấp Chạy lao chạy - Địa điểm: sân TD trờng giữa quãng - về đích - Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng... ***************** ng Ngc Dng Trng THCS Tõn Hoa 30/ 09/ 2014 Tit 7 Bài soạn: bài td - Chạy ngắn chạy bền I, Mục tiêu: *Kiến thức: - Biết tên và cách thực hiện từ nhịp 1 18 II, Địa điểm phơng tiện nữ , từ nhịp 1- 19 nam bài TD; Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp - Địa điểm: sân TD trờng sau, xuất phát cao chạy nhanh; biết hiện tợng chuột rút và cách - Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ, khắc phục trong . lớp +GV ***************** ***************** ***************** Ngày 09 tháng 10 năm 2014 Đồng Ngọc Dũng - Thể dục 9 Tiết 10 : Bài soạn: bài td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: *Kiến thức: - Biết tên và cách thực hiện từ nhịp 1 25nữ , từ nhịp 1- 19 nam bài. Tân Hoa 24/ 09/ 2014 Tiết: 6 Bài soạn: BÁI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN Mục tiêu: *Kiến thức: Nắm và biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 19 - nam, ,từ nhịp 1 đén nhịp 18 (nữ) bài thể dục phát triển. Hoa 17/ 09/ 2014 Tiết 4 Bài soạn: BÁI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I, Mục tiêu: *Kiến thức: Nắm và biết cách thực hiện từ nhịp 1 đến nhịp 10 (nam, nữ),từ nhịp 11 đén nhịp 18 bài thể dục phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7,