0

Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

157 795 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:05

Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Ngy son: 17/8/2013 Ngày giảng; 8/2013 Tit 1 MT S PHƯƠNG PHáP LUYN TP PHT TRIN SC NHANH I/ Mc tiờu Trang bị cho học sinh một số hiểu biết về sức nhanh và phơng pháp tập luyện giúp học sinh tự tập luyện phát triển sức nhanh - Hiu c phn lớ thuyt vn dng vo tp luyn trong thc t. II/ a im_ Phng tin: Sân tập thể dục III/ Tin trỡnh lờn lp: Ni dung nh lng Phng phỏp t chc I/ M u: 1. Nhn lp: sĩ số :8A1 8A2 GV v HS lm th tc nhn lp, ph bin ni dung trng trỡnh tit hc. 2. Khi ng: - Xoay cỏc khp c tay, c chõn; khuu tay; vai; hụng; gi; ộp dc; ộp ngang. - Chy nh II/ C Bn: - Mt s PP luyn tp phỏt trin sc nhanh. 1)Mt s hng dn tp luyn phỏt trin sc nhanh (phn 1)- Mt s iu cn thit - Sc nhanh l nng lc thc hin nhim v vn ng vi thi gian ngn nht - Sc nhanh biu hin 3 hỡnh thc c bn : Phn ng nhanh, tn 5 phỳt 3 phỳt 2 vũng 30 phỳt H 4 hng ngang cỏn s iu khin. GV GV C lp chy nh nhng 2 vũng sõn trng. Giáo viên giảng giải , hớng dẫn Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20141 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh. + Phản ứng nhanh : Nghe hiệu lệnh chạy người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát + Tần số động tác nhanh : Tần số bước chạy trong 1 giây; số lần bước đi bộ trong 1 phút + Thực hiện động tác đơn nhanh : Trong bóng chuyền, trong võ thuật, đấu kiếm - Ngoài ra sức nhanh trong chạy nhanh còn liên quan đến + Sức mạnh tốc độ : chạy lao sau xuất phát (đưa tốc độ cơ thể từ 0 lên đến tốc độ cao nhất) + Sức bền tốc độ : Chạy giữa quãng (duy trì tốc độ cao nhất cho đến đích III/ Kết Thúc: 1.Củng cố : 2.Thả lỏng 3. Nhận xét và đánh giá tiết học. - Đưa bài tập về nhà. - Xuống lớp. 5 phút  GV               HS ngồi.  GV                                 Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 20142 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Ngy son: 17/8/2013 Ngy ging : /8/ 2013 Tit 2 BI TH DC- CHY NGN I/ Mc tiờu: 1. Th dc: - Hc t nhp 1-8. - Yờu cu hc sinh nghiờm tỳc, tỏc phong nhanh nhn trong tp luyn. 2. Chy ngn: - Cho HS ụn li cỏc ng tỏc b tr chy bc nh; nõng cao ựi; chy p sau. - Học khái niệm chạy ngắn - Mt s trũ chi phỏt trin sc nhanh. - Yờu cu HS thc hin ỳng cỏc ni dung ụn tp. II/ a im_ Phng tin: - Sõn trng. - Cũi. III/ Tin trỡnh lờn lp: Ni dung nh lng Phng phỏp t chc A. M u: 1.Nhn lp: Sĩ số: 8A1 8A2 GV v HS lm th tc nhn lp, ph bin ni dung chng trỡnh tit hc. 2.Khi ng: - Xoay cỏc khp c tay- c chõn; khuu tay; vai; hụng; gi; ộp dc; ộp ngang. - Chy nh B. C Bn: 1.Th dc: a.Hc 8 nhp u ca bi TD liờn hon (nam, n). - Nhip 1: tay trai sang ngang tay phải về trớc hai bàn tay sấp - Nhịp 2: đa tay phải sang ngang xoay cổ tay ngửa. - Nhịp 3: đa hay tay ra trớc tay sấp 5 phỳt 4 phỳt 2 vũng 30 phỳt 10 phỳt H hng ngang cỏn s iu khin. GV GV C lp chy nh nhng 2 vũng sõn trng. GV lm mu, phõn tớch k thut ng tỏc v hng dn HS thc hin. Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20143 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 - Nhịp 4:kiễng gót khuỵu gối hai tay chống hông thân trên thẳng. - Nhịp 5: chân trái sang ngang mũi chân thẳng chân phải thẳng - Nhịp 6: về nhịp 4 - Nhịp 7:về nhịp 5 đổi chân - Nhịp 8: thu chân đứng thẳng hai tay chống hông 2. Chy c li ngn: - ễn cỏc ng tỏc b tr: + Chy bc nh. + Nõng cao ựi. + Chy p sau. *Khỏi nim v chy c li ngn. - L c th phi lm vic vi cng cc i( tc ti a) trong thi gian ngn, quãng đ- ờng ngắn , bớc chạy ngắn , tần số bớc chạy tăng trong tỡnh trng n oxi. - Ni dung chy ngn gm cú: 60 80 100- 200 400m. - Hỡnh thc thi u: chy vt ro; chy tip sc - cp THCS chy 60m trờn ng thng. * Trũ chi: Chy tip sc 13 phỳt GV HS chia nhúm luyn tõp. GV quan sỏt sa ng tỏc sai GV GV HS ngi. GV gii thiu trũ chi, phõn tớch, hng dn cho HS chi th 1 ln. GV Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20144 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 C. Kt Thỳc : 1. Cng c: 8 nhp u bi th dc. 2. Th lng 3. Nhn xột, hng dn v nh - a bi tp v nh. - Xung lp. 3phỳt 4HS 5 phỳt GV quan sỏt v nhn xột kh nng tip thu ca HS. GV Duyệt ngày: 19/8/2013 Ngy son: 17/8/2013 Ngy ging /8/2013 Tit 3 Bài TH DC- CHY NGN- CHY BN I/ Mc Tiờu 1. Bài th dc: ễn t nhp 1 8. Yờu cu HS thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp. tp ỳng ni dung hc mi. 2.Chy ngn: ễn li cỏc ng tỏc b tr chy bc nh; nõng cao ựi; chy p sau. Mt s trũ chi phỏt trin sc nhanh. Yờu cu HS nghiờm tỳc, thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp. 3.Chy bn: Luyn tp chy bn trờn a hỡnh t nhiờn. Chạy dích dắc tiếp sức. Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy II/ a im_ phng tin: Sõn trng. Cũi. III/ Ti n Trỡnh Lờn Lp : Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20145 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Ni dung nh lng Phng phỏp t chc A. M u: 1.Nhn lp:8A1 8A2 GV v HS lm th tc nhn lp, ph bin ni dung trng trỡnh tit hc. 2. Khi ng: Chy nh Xoay cỏc khp c tay- c chõn; khuu tay; vai; hụng; gi; ộp dc; ộp ngang. 3. Kim tra bi c: 8 nhp u bi TDLH B. C Bn: 1.Th dc: ễn 8 nhp u ca bi TD liờn hon (nam, nữ) Yêu cầu : - nhịp 1.2.3 :tay thẳng ngang vai -nhịp 4.6 :khuỵu gối thân ngời thẳng - nhịp 5.7: đá thẳng chân 2.Chy c li ngn: *ễn cỏc ng tỏc b tr: Chy bc nh. Nõng cao ựi. Chy p sau. *Trũ chi: Chy tip sc truyn vt. H hng ngang cỏn s iu khin. GV - C lp chy nhe nhng vũng sõn trũng. H 4 hng ngang so le-cỏn s iu khin. GV GV nhn xột v cho im. GV chia 2 nhúm luyn tõp quay vũng *Nhúm 1. ễn c nhúm. GV lm mu, phõn tớch k thut ng tỏc v hng dn HS thc hin. GV GV quan sỏt sa ng tỏc sai. *Nhúm 1: GV GV gii thiu trũ chi, phõn tớch, hng dn cho HS chi th 1 ln. Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20146 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 3. Chạy bền: • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên C. Kết Thúc: 1.Củng cố: 8 nhịp đầu bài thể dục. 2.Thả lỏng : 3. Nhận xét và đánh giá tiết học. Đưa bài tập về nhà. Xuống lớp. HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS.  GV                                 Ngày soạn: 24/8/2013 Ngày giảng : /8/2013 Tiết 4 CHẠY NGẮN- THỂ DỤC I/ Mục Tiêu: 1. Chạy ngắn: • Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.” • Một số trò chơi phát triển sức nhanh. • Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập. 2. Thể dục: • Ôn từ nhịp 1 – 8. • Học từ nhịp 9 – 17. • Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới II/ Địa điểm_ phương tiện: • Sân trường. • Còi. III/ Ti ến Trình Lên Lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ Mở Đầu: 1. Nhận lớp: 8A1 8A2 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung trương trình tiết học. 2. Khởi động: 5 phút ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển.  GV                          LT Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 20147 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Xoay cỏc khp c tay- c chõn; khuu tay; vai; hụng; gi; ộp dc; ộp ngang. 3. Kim tra bi c: 8 nhp u bi TD. B. C Bn: 1. Th dc: a, ễn 8 nhp u ca bi TD liờn hon (nam, n). Nh tiết 3 b, Học từ nhịp 9- 17 -Nhịp 9: Bớc chân trái sang bên rộng hơn vai, hai tay đa ra trớc- sang ngang, bàn tay ngửa, mắt nhìn tay trái. -Nhịp 10: Dồn trọng tâm vào chân phải, chân trái duỗi thẳng, mũi chân chạm đất, nghiêng lờn sang trái, tay trái chống hông, tay phải duỗi thẳng hơi áp nhẹ vào tai. -Nhịp 11: Về nh nhịp 9. -Nhịp 12: Nh nhịp 10, nhng đổi bên. -Nhịp 13: Nh nhịp 11, nhng bàn tay sấp. -Nhịp 14: Gập thân, 2 chân thẳng, vỗ hai tay vào nhau sát mặt đất, cúi đầu mắt nhìn theo tay. -Nhịp 15: Nâng thân lên một chút, sau đó gập thân vặn mình sang trái, tay phải chạm chân trái, tay trái duỗi thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi đầu mắt nhìn theo tay phải. -Nhịp 16: Nâng thân, sau đó gập thân, vặn mình sang phải, tay trái chạm vào chân phải, tay phải duỗi thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi đầu mắt nhìn theo tay trái. -Nhịp 17: Về nh nhịp 13. 2. Chy c li ngn: ễn cỏc ng tỏc b tr: 3phỳt 2 phỳt 30 phỳt 15 phỳt 5 phỳt GV nhn xột v cho im. *Nhúm 1: ễn c nhúm. GV lm mu, phõn tớch k thut ng tỏc v hng dn HS thc hin. GV GV quan sỏt sa ng tỏc sai. GV *Nhúm 2: Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20148 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 • Chạy bước nhỏ. • Nâng cao đùi. • Chạy đạp sau. Trò chơi: • Chạy tiếp sức truyền vật. C. Kết Thúc: 1.Củng cố: 17 nhịp đầu bài thể dục 2.Thả lỏng _ Nhận xét và đánh giá tiết học. 3.Đưa bài tập về nhà. Xuống lớp. 3 lần x 15m 3 lần x                          GV GV giới thiệu trò chơi, phân tích, hướng dẫn cho HS chơi thử 1 lần.                            GV - HS thực hiện cả lớp quan sát và nhận xét, GV đánh giá, nhận xét và kết luận khả năng tiếp thu của HS. Duyệt ngày: 26/8/2013 p. Tổ trưởng Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 20149 Trêng THCS Vâ Lao Gi¸o ¸n ThÓ dôc 8 Ngày soạn: 31/8/2013 Ngày giảng : 4/9/2013 TIẾT 5 THỂ DỤC- CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN I/ Mục Tiêu: 1.Thể dục: • Ôn từ nhịp 1 – 17. Yêu cầu HS thực hiện chính xác nội dung ôn tập. tập đúng nội dung học mới 2.Chạy ngắn: • Ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.” • XP cao chạy nhanh 30- 60m. • Một số trò chơi phát triển sức nhanh. • Yêu cầu HS nghiêm túc, thực hiện chính xác nội dung ôn tập. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II/ Địa điểm , phương tiện: Sân trường. Còi. III/ Ti ến Trình Lên Lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I/ Mở Đầu: 1Nhận lớp: 8A1 8A2 GV và HS làm thủ tục nhận lớp, phổ biến nội dung chương trình tiết học. 2.Khởi động: Xoay các khớp cổ tay_ cổ chân; khuỷu tay; vai; hông; gối; ép dọc; ép ngang. 3.Kiểm tra bài cũ: 17 nhịp đầu bài TDLH. II/ Cơ Bản: 1. Thể dục: Ôn 17 nhịp đầu của bài TD 5phút 3 phút 2HS 30 phút 15 phút ĐH 4 hàng ngang cán sự điều khiển.  GV                              LT                         GV nhận xét và cho điểm. *Nhóm 1: Gi¸o viªn Vi M¹nh KiÓm N¨m häc : 2013- 201410 [...]... 3 a bi tp v nh Xung lp GV - HS thc hin c lp quan sỏt v nhn xột, GV ỏnh giỏ, nhn xột v kt lun kh nng tip thu ca HS Duyệt ngày: 9/ 9/ 2013 P T trng Giáo viên Vi Mạnh Kiểm 18 Năm học : 2013- 2014 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Ngy son : 14 /9/ 2013 Ngày giảng : 18/ 9/ 2013 TIT 9 Bài TH DC- CHY NGN- CHY BN I/ Mc tiờu: Th dc: + Ôn tập từ nhịp 1- 35 Chy ngn: Cho HS ụn cỏc ng tỏc b tr ,cỏc k thut - Yờu cu... trớc xuống thấp ra sau chếch sang phải -Nhịp 20: Về nh nhịp 18 -Nhịp 21: Quay 90 0sang phải thành đứng chân rộng hơn vai, hai tay dang ngang mt bàn tay sấp, mắt nhìn trớc -Nhịp 22: Nh nhịp 18, nhng đổi bên -Nhịp 23: Nh nhịp 19, nhng đổi bên -Nhịp 24: Nh nhịp 22 -Nhịp 25: Quay về trái nh nhịp 21 Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Giáo án Thể dục 8 30 phỳt 15 phỳt 3 ln x 15m 3 ln x 15m 3 ln x 15m 3 ln 3 ln *Nhúm... sc Giáo viên Vi Mạnh Kiểm 20 Năm học : 2013- 2014 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 C/ Kt Thỳc: 1.Cng c: 35 nhịp bài thể dục 2.Th lng - Nhn xột v ỏnh giỏ tit hc a bi tp v nh - Xung lp HS thc hin c lp quan sỏt nhn xột, GV ỏnh giỏ, nhn xột kt lun kh nng tip thu ca HS H 4 hng ngang- GV iu khin ********************************************************************* Ngy son: 14 /9/ 2013 Ngày giảng:21 /9/ 2013... tích cực, kết hợp với đánh tay nhịp nhàng Tuyệt đối không chạm đất bằng cả bàn chân Giáo viên Vi Mạnh Kiểm GV 30 phỳt 15 phỳt 3 ln x 15m 3 ln x 15m 3 ln x 15m 3 ln x 40m GV gii thiu trũ chi, phõn tớch 3 ln x 60m hng dn cho HS chi th 1 ln 22 Năm học : 2013- 2014 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 C, Trũ chi Xut phỏt thp- chy ui GV C/ Kt Thỳc: 1.Cng c: Bài thể dục 2.Th lng _ Nhn xột... a hỡnh t nhiờn C Kt Thỳc: 1 Cng c: Kỹ thuật xuất phát thấp 2.Th lng- Nhn xột 3.Dn dũ- Xung lp H hng ngang- GV iu khin Duyệt ngày:16 /9/ 2013 P T trng Giáo viên Vi Mạnh Kiểm 25 Năm học : 2013- 2014 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Ngày soạn : 21 /9/ 2013 Ngày giảng: 28/ 9/ 2013 TIT 12 CHY NGN- TH DC I/ Mc tiờu: - Chy ngn: Cho HS ụn cỏc ng tỏc b tr ,cỏc k thut Yờu cu HS thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp GV... 28/ 9/ 2013 Ngày dạy : 5/10/2013 *Nhúm 2: ễn c nhúm GV Tiết : 14 Kiểm tra bài thể dục I MC TIấU: Kim tra ỏnh giỏ trỡnh hc sinh thc hin bi th dc tay khụng ỏnh giỏ th lc chung kim tra v th t ng tỏc , nhp iu ng tỏc Phng hng v biờn ng tỏc Hon thnh bi kim tra ly im nh k II phơng tiện: sân tập III tiến trình lên lớp: Giáo viên Vi Mạnh Kiểm 29 Năm học : 2013- 2014 Trờng THCS Võ Lao Ni Dung Giáo án Thể dục. .. ngang sole Cỏn s iu khin GV Giáo viên phổ biến phơng pháp kiểm tra Phổ biến cách cho điểm Học sinh thực hiện Giáo viên chấmbài Gv công bố điểm Duyệt ngày:30 /9/ 2013 P T trng Ngày soạn: 5/10/2013 Giáo viên Vi Mạnh Kiểm 30 Năm học : 2013- 2014 Trờng THCS Võ Lao Ngày dạy: Giáo án Thể dục 8 9/ 10/2013 Tiết: 15 MT S PP LUYN TP PHT TRIN SC NHANH (P2) I/ Mc tiờu: -... quan sỏt v nhn xột, GV, nhn xột v kt lun kh nng tip thu ca HS H hng ngang GV iu khin GV Duyệt ngày:16 /9/ 2013 P T trng ` Giáo viên Vi Mạnh Kiểm 23 Năm học : 2013- 2014 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Ngy son: 21 /9/ 2013 Ngày giảng:25 /9/ 2013 TIT 11 TH DC- CHY NGN- CHY BN I/ Mc tiờu: - Th dc: + + Ôn tập chuẩn bị kiểm tra Yờu cu HS nghiờm tỳc, thc hin chớnh xỏc ni dung... Giáo viên Vi Mạnh Kiểm 11 Năm học : 2013- 2014 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Ngy son: 31 /8/ 2013 Ngy ging: 7 /9/ 2013 TIT 6 CHY NGN- TH DC I/ Mc Tiờu_ 1 Chy ngn: ễn li cỏc ng tỏc b tr chy bc nh; nõng cao ựi; chy p sau. XP cao chy nhanh 30- 60m Mt s trũ chi phỏt trin sc nhanh Yờu cu HS nghiờm tỳc, thc hin chớnh xỏc ni dung ụn tp 2 Th dc: ễn t nhp 1 17 Hc t nhp 18- 25 Yờu cu... trng Cũi , bàn đạp III/ Tin trỡnh lờn lp: nh Ni Dung Lng Phng Phỏp T Chc A M u: 5 -8` 1 Nhn lp: 8A1 2- 3 H 4 hng ngang , GV iu khin 8A2 GV - GV v HS lm th tc nhn lp v ph bin mc tiờu, yờu cu v ni dung gi hc 6- 7 Giáo viên Vi Mạnh Kiểm 32 Năm học : 2013- 2014 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 2 Khi ng: - Xoay cỏc khp c, c tay- c chõn, khuu tay, vai, hụng, khp gi, ộp dc, . thu ca HS. Duyệt ngày: 9/ 9/ 2013 P. T trng Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 2014 18 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Ngy son : 14 /9/ 2013 Ngày giảng : 18/ 9/ 2013 TIT 9 Bài TH DC- CHY NGN-. trng. Cũi. III/ Ti n Trỡnh Lờn Lp : Giáo viên Vi Mạnh Kiểm Năm học : 2013- 20145 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Ni dung nh lng Phng phỏp t chc A. M u: 1.Nhn lp:8A1 8A2 GV v HS lm th tc nhn lp,. N¨m häc : 2013- 20142 Trờng THCS Võ Lao Giáo án Thể dục 8 Ngy son: 17 /8/ 2013 Ngy ging : /8/ 2013 Tit 2 BI TH DC- CHY NGN I/ Mc tiờu: 1. Th dc: - Hc t nhp 1 -8. - Yờu cu hc sinh nghiờm tỳc, tỏc phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9,