0

giao an the duc 12 ca nam

Giao an The duc 7 ca nam

Giao an The duc 7 ca nam

Thể dục

... trờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu.- Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bảna) Chạy nhanh- Chạy bớc nhỏ- Chạy âng cao đùi- ... hàng ngang.Ngày soạn: 2/ 12/ 2007 Ngày dạy: 3/ 12/ 2007 Tiết 23 chạy ngắn I. Mục tiêu- Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, t thế sẵn sàng xuất phát; Học chạy đạp sau28Ngày soạn: 16/ 12/ ... tr-ờng theo một hàng dọc do trực ban dẫn đầu.- Trực ban điều hành theo đội hình: - GV nhắc học sinh thực hiện đúng động tác. 2. Phần cơ bảna) Chạy bền- Luyện tập chạy bền:+ Nam chạy...
 • 109
 • 2,561
 • 21
GIÁO ÁN THỂ DUC 6 CẢ NĂM - CỰC HAY

GIÁO ÁN THỂ DUC 6 CẢ NĂM - CỰC HAY

Thể dục

... ngang.- Thực hiện 3 động tác bổ trợcho chạy nhanh: + Chạy bớc nhỏ + Chạy năng cao đùi + Chạy đá lăng sauII. Phần cơ bản1. Chạy nhanh. - Đi nhanh chuyển sang chạynhanh.- Xuất phát cao ... GVTiết 23- 24:Chạy nhanh - Đá cầuNgày dạy:A/ Chuẩn bị:I. Mục đích - yêu cầu: - Củng cố kỹ thuật chạy nhanh và trò chơi: Học mới xuất phát cao; xuất phátcao - chạy nhanh 30 m yêu cầu thực ... Xuất phát cao - chạy nhanh- Xuất phát cao - chạy nhanh2. Môn tự chọn( Đá cầu)-tâng cầu bằng đùi( vẽ hình)- Tâng cầu bằng má trong bànchân-* Tập nhảy dây( rèn luyện thểlực) Nam: 150...
 • 94
 • 1,453
 • 6
GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM- CỰC HAY

GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM- CỰC HAY

Thể dục

... nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau :XP cao- chạy nhanh ;ngồi vai hớng chạy XP ;Học ngồi lng hớng chạy XP.-BàI TD : Ôn từ nhịp 19-25 nữ ; 20-26 nam. Học từ nhịp 26-29 nữ ; 27-36 nam -Chạy bền ... quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -Bớc nhỏ nâng cao đùi.b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật chạy đà giậm nhảy.c.Nhảy cao :-Ôn động tác đá lăng trớc sau ; đá lăng ngang ... quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -Bớc nhỏ nâng cao đùi.b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật chạy đà giậm nhảy.c.Nhảy cao :-Ôn động tác đá lăng trớc sau ; đá lăng ngang...
 • 117
 • 1,863
 • 5
Giáo án thể dục 3 cả năm

Giáo án thể dục 3 cả năm

Thể dục

... đi đều - Trò chơi; nhóm ba- nhóm bảyI. mục tiêu:- Ôn tập đi đều theo 2-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng theo đúng đội hình tập luyện.- Ôn đi kiễng gót, hai tay chống hông. ... mở đầu:- Giáo viên tập chung lớp theo hàng dọc, điểm số báo cáo, phổ biến nội dung.- Khởi động;- Trò chơi; Làm theo hiệu lệnh2. Phần cơ bản:- Tập đi dều theo 2-4 hàng dọc. - Ôn động tác ... động cơ bản Trò chơi: tìm ngời chỉ huyI. mục tiêu:- Ôn tập đi đều theo 1-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng theo đúng đội hình tập luyện.- Ôn đi kiễng gót, hai tay chống hông....
 • 5
 • 690
 • 6
giao an the duc 6 ca nam cuc hay

giao an the duc 6 ca nam cuc hay

Thể dục

... ã - Gv quan sát HS tập luyện kết hợp sửa 24Giáo viên:Phạm Ngọc Hoan - Trờng thcs Quang Thành Yên thành- Nghệ An : thể dục 6 2. chạy nhanh : * Ôn Tập:+ Xuất phát cao chạy nhanh 10m+ ... viên:Phạm Ngọc Hoan - Trờng thcs Quang Thành Yên thành- Nghệ An : thể dục 6 Chạy nhanh- Đá cầu- Chạy bềnI- Mục tiêu : * Chạy nhanh: - Ôn bài tập bổ trợ.:- ôn xuất phát.cao chạy nhanh 60 m* Đá ... dục thể thao16 GVGiáo viên:Phạm Ngọc Hoan - Trờng thcs Quang Thành Yên thành- Nghệ An : thể dục 62. chạy nhanh : * Ôn Tập:+ Xuất phát cao chạy nhanh 50m* Trò chơi '' Chạy lò...
 • 72
 • 1,002
 • 3
GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 CẢ NĂM

Thể dục

... phát triển chung 45 động tác (nam va nữ riêng). + Ôn từ nhịp 1 10 nam; từ nhịp 1 18 nữ + Học từ nhịp 11 19 nam. * Chạy ngắn: - Ôn: + Xuất phát cao - chạy nhanh. + Kĩ thuật xuất phát thấp-chạy ... gọn.-HS: Tập theo ngay. Trong quá trình tập GV theo dõi sửa sai cho HS.xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx- Gv: Làm mẫu, phân tích từng kĩ thuật động tác cho hs.- Hs: Quan sát, làm theo sự h-ớng ... phát triển chung (nam và nữ riêng). + Học từ nhịp 11 18 bài thể dục phát triển chung nữ.- Chạy ngắn: + Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, gót chạm mông; Xuất phát cao-chạy nhanh; Ngồi vai...
 • 73
 • 985
 • 5
giao an the duc 9 ca nam

giao an the duc 9 ca nam

Thể dục

... quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -Bớc nhỏ nâng cao đùi.b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật chạy đà giậm nhảy.c.Nhảy cao :-Ôn động tác đá lăng trớc sau ; đá lăng ngang ... nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau :XP cao- chạy nhanh ;ngồi vai hớng chạy XP ;Học ngồi lng hớng chạy XP.-BàI TD : Ôn từ nhịp 19-25 nữ ; 20-26 nam. Học từ nhịp 26-29 nữ ; 27-36 nam -Chạy bền ... quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -Bớc nhỏ nâng cao đùi.b.Kiểm tra bài: 1-2 em thực hiện kĩ thuật chạy đà giậm nhảy.c.Nhảy cao :-Ôn động tác đá lăng trớc sau ; đá lăng ngang...
 • 117
 • 798
 • 0
Giao an The duc 12 nam 2009-2010

Giao an The duc 12 nam 2009-2010

Thể dục

... động tác trong bài TD Nam và Nữ.- Thực hiện KT trao nhận tín gậy toàn đội3. Bài giảng:3.1. Thể dục:- Nữ: Ôn bài TDNĐ (SGV TD12 tr 31 - 40)- Nam: Ôn bài TDLH(SGV TD12 tr 20 - 24)3.2. Chạy ... Trờng THPT LƯƠNG TàI 2NCƠBảNKếTTHúC (SGV TD12 tr 31 - 40)- Nam: + Ôn động tác1-6 bài TDLH+ Học động tác 7 -12 (SGV TD12 tr 20 - 24)3.2. Chạy tiếp sức: Học một số động tác bổ ... hiện các động tác trong bài TD Nam và Nữ.- Thực hiện KT trao nhận tín gậy toàn đội3. Bài giảng:3.1. Thể dục:- Nữ: + Ôn bài TDNĐ (SGV TD12 tr 31 - 40)- Nam: + Ôn động tác1- 42 bài TDLH+...
 • 81
 • 772
 • 6
}chao nam hoc moi}-giao an the duc 12-new2009-2010

}chao nam hoc moi}-giao an the duc 12-new2009-2010

Thể dục

... xGV- Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên- Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm.- Nam ôn luyện theo đội hình của nam Đội hình ôn luyện x x x x x x x- Giáo viên quan sát sửa sai ... thành tích.- Nam ôn kỹ thuật chắn bóng- Nữ ôn kỹ thuật chuyền bớc hai Sau một thời gian nam nữ đổi cho nhau- CH: Mục đích của chuyền bớc hai là gì?- Gọi 2 em thực hiện giáo viên quan sátsửa ... xGV- Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên- Gọi 2 em thực hiện giáo viên nhận xét cho điểm.- Nữ ôn luyện theo từng nhóm Đội hình ôn luyện x x x x x x x- Nam học động tác mới theo hớng dẫncủa...
 • 136
 • 787
 • 4

Xem thêm