Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 15

76 810 3
Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: 04/ 09/2012 Tiết ppct: 01 . Một số phơng pháp tập luyện phát triển sức nhanh I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Mục đích: Trang bị cho hs những hiểu biết về sức nhanh và tập luyện. 1.Địa điểm: 2.Yêu cầu: Nắm đợc cơ bản và hiểu đợc phơng pháp tập luyện sn. 2.Phơng tiện: III.Tiến trình giờ dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS - ổn điịnh tổ chức. ?Theo các em hđ nhanh và chậm thờng lấy cái gì để đánh giá? ?Vậy theo các em, nh thế nào là sức nhanh? ?Vậy sn có những lợi thế gì? ?Theo các em thì sn thể hiện ở những điểm nào? ?Nh thế nào đợc gọi là phản ứng nhanh? ?Tần số động tác đợc tính nh thế nào? ?Nh thế nào đợc gọi là động tác đơn nhanh? - GV mời 2 học sinh nêu lại nội dung bài học. - GV bổ sung,căn dặn học sinh nắm vững nội dung. - ổn định trật tự. -Thời gian ngắn nhất - Thực hiện nhiệm vụ vận động trong thời gian ngắn nhất. -Hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn,thành tích tốt hơn. -P/ nhanh,tần số động tác,động tác đơn nhanh -Nghe các hiệu lệnh thực hiện tốt nhất,phản xạ với các tình huống bất ngờ. -Số lần thực hiện trong thời gian nhất định. -Thực hiện nhanh chủ động, hay bị động một động tác. -HS nhận xét,nêu bổ sung cho nhau. Giáo án TD 8 Ngày soạn: 08 / 09 / 2012 Tiết ppct: 02 . ĐHĐN - CN I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức: Biết các kỉ năng ĐHĐN,chạy ngắn. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trờng 2.Kỉ năng: Thực hiện đúng cơ bản các kỉ năng ĐHĐN,chạy ngắn. 2.Phơng tiện: -Còi,Đồng hồ,tranh chạy ngắn. III.Tiến trình giờ dạy: Phầ n Nội dung SL TG Yêu cầu,chỉ dẫn Biện pháp tổ chức Mở đầu -Lớp trởng tập hợp lớp -Gv nhận lớp -Khởi động 3.8n 2p 2p 4p - Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo - ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe. -Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo. -ĐH 4 hàng ngang cly hẹp -Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt. -Dãn cách cly rộng, đứng so le tổ tr- ởng điều khiển. Cơ bản 1.ĐHĐN: - ôn đi đều - Học: Chạy đều-đứng lại. -Đổi chân khi sai nhịp. 2.Chạy ngắn:- ôn chạy bc nhỏ - chạy nâng cao đùi -chạy đạp sau 20m. - Trò chơi Chạy nhanh tiếp sức, Hoàng Anh-Hoàng Yến. - Học: Khái niệm chạy cự ly ngắn. -Củng cố: Chạy đều. 3l 5l 2l 3l 10p 23p - Đi đúng nhịp,đều theo lệnh,thẳng hàng , khẩu lệnh to rõ. -KL.Chạy đều chạy! dừng lại dừng, nhịp 1 chân trái, đúng lại bc thêm 3 bc. - Biết dùng bớc trợt đổi chân đúng nhịp. - Miết dẻo cổ chân về sau nhịp nhàng,chạy nâng cao đùi vuông góc thân ngời bc ngắn nhanh,chạy đạp sau mạnh duổi thẳng chân sau kéo gối chân trớc về trớc. - Chạy nhanh,đúng luật chơi,biết vận dụng tổ chức chơi. - Chạy với tốc độ nhanh,thời gian ngắn,chạy 1/2 bàn chân trên tiếp đất,gồm các cự ly 60m-100m-200m-400m. -4hs thực hiện,nhận xét sũa sai,GV bổ sung -GV chia 2 nhóm tập xoay vòng.Tổ trởng điều khiển.Cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ. - ĐHĐN. xxxxxxx -> xxxxxxx -> 0 -> -ĐH chạy ngắn. xxxxxxxx ->20m xxxxxxxx -> 0 15m x1,5m x ->15m x x x x <- x x -> Kết thúc - Hồi tĩnh - thả lỏng. - Nhận xét - dặn dò 3.8n 2p 2p - Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa. - Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng tập. -ĐH xuống lớp dãn cách so le dồn hàng cự ly hẹp. Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: 09 / 09 / 2012 Tiết ppct: 03 . ĐHĐN CN - CB I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức: Biết các kỉ năng ĐHĐN,chạy ngắn,chạy bền. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trờng 2.Kỉ năng: Thực hiện đúng cơ bản các kỉ năng ĐHĐN,chạy ngắn,chb. 2.Phơng tiện: -Còi,Đồng hồ,tranh chạy ngắn. III.Tiến trình giờ dạy: Phầ n Nội dung SL TG Yêu cầu,chỉ dẫn Biện pháp tổ chức Mở đầu -Lớp trởng tập hợp lớp -Gv nhận lớp -Khởi động -Bài cũ:Chạy đều -đúng lại. 3.8n 2p 2p 4p 2p - Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo - ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe. -Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo. -ĐH 4 hàng ngang cly hẹp -Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt. -Dãn cách cly rộng, đứng so le tổ tr- ởng điều khiển. Cơ bản 1.ĐHĐN: - ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số. Nghiêm,nghỉ,động tác quay. - ĐH 0-2-4. Học: Chạy đều- đứng lại. 2.Chạy ngắn:- ôn chạy bc nhỏ - chạy nâng cao đùi -chạy đạp sau 20m. - Trò chơi Chạy nhanh tiếp sức. 3. CB:Chạy zíc zắc tiếp sức ,động tác hồi tĩnh sau khi chạy. 2l 3l 4l 1l 2l 3l 10p 17p 4p -Đúng khẩu lệnh,nhanh nhẹn,đúng cự ly, thẳng hàng,điểm số to rõ. -Bàn chân chữ V,chân thẳng,tay buông tự nhiên,Nghỉ chùng 1gối chân.Quay bên nào dùng gót chân bên ấy và mũi chân kia làm điểm đỡ để quay -Bớc đúng chân,đúng số bớc,đều,đúng cự ly. -KL.Chạy đều chạy! dừng lại dừng, nhịp 1 chân trái, đúng lại bc thêm 3 bc. - Miết dẻo cổ chân về sau nhịp nhàng,chạy nâng cao đùi vuông góc thân ngời bc ngắn nhanh,chạy đạp sau mạnh duổi thẳng chân sau kéo gối chân trớc về trớc. - Chạy nhanh,đúng luật chơi,biết vận dụng tổ chức chơi. - Chạy theo đờng zíc zắc tiếp sức. - Rung bắp đùi,nhún đổi chân,điều hòa -GV chia 3 nhóm tập xoay vòng.GV làm mẫu.Cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ. Tổ trởng điều khiển. - ĐHĐN. xxxxxxx xxxxxxx 0 0 2 -ĐH chạy ngắn. 4 xxxxxxxx ->20m 0 xxxxxxxx -> 2 0 4 xxxx ! xxxx ! Kết thúc - Hồi tĩnh - thả lỏng. - Nhận xét - dặn dò 3.8n 2p 2p - Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa. - Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng tập. -ĐH xuống lớp dãn cách so le dồn hàng cự ly hẹp. Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: 16 / 09 / 2012 Tiết ppct: 04 . ĐHĐN CN I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức: Biết các kỉ năng ĐHĐN,chạy đều,chạy ngắn. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trờng 2.Kỉ năng: Thực hiện đúng cơ bản các kỉ năng ĐHĐN,chạy đều,chạy ngắn. 2.Phơng tiện: -Còi,Đồng hồ,tranh chạy ngắn. III.Tiến trình giờ dạy: Phầ n Nội dung SL TG Yêu cầu,chỉ dẫn Biện pháp tổ chức Mở đầu -Lớp trởng tập hợp lớp -Gv nhận lớp -Khởi động -Bài cũ:Chạy đều -đúng lại. 3.8n 2p 2p 4p 2p - Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo - ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe. -Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo. -ĐH 4 hàng ngang cly hẹp -Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt. -Dãn cách cly rộng, đứng so le tổ tr- ởng điều khiển. Cơ bản 1.ĐHĐN: - ôn tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số. - ĐH 0-3-6-9. -Quay trái,phải,quay đằng sau -Chạy đều- đứng lại. 2.Chạy ngắn:- ôn chạy bc nhỏ - chạy nâng cao đùi -chạy đạp sau 20m. - Trò chơi Hoàng Anh- Hoàng Yến. -Củng cố: Chạy đều-vong phai-đứng lại. 4l 2l 3l 11p 20p -Đúng khẩu lệnh,nhanh nhẹn,đúng cự ly, thẳng hàng,điểm số to rõ. -Bớc đúng chân,đúng số bớc,đều,đúng cự ly. -Quay bên nào dùng gót chân bên ấy,mũi chân bên làm điểm đỡ. -KL.Chạy đều chạy! dừng lại dừng, nhịp 1 chân trái, đúng lại bc thêm 3 bc. - Miết dẻo cổ chân về sau nhịp nhàng,chạy nâng cao đùi vuông góc thân ngời bc ngắn nhanh,chạy đạp sau mạnh duổi thẳng chân sau kéo gối chân trớc về trớc. - Chạy nhanh đuổi bát đội bạn,đúng luật chơi,biết vận dụng tổ chức chơi. -4hs thực hiện,hs nhận xét sũa sai,GV bổ sung. -GV chia 3 nhóm tập xoay vòng.Tổ trởng điều khiển.Cho hs tập, theo dõi nhắc nhỡ. - ĐHĐN. xxxxxxx -> xxxxxxx -> 0 -> -ĐH chạy ngắn. xxxxxxxx ->20m xxxxxxxx -> 0 15m x1,5m x ->15m x x x x <- x x -> ĐH trò chơi tổ chức cả lớp chơi. Kết thúc - Hồi tĩnh - thả lỏng. - Nhận xét - dặn dò 3.8n 2p 2p - Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa. - Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng tập. -ĐH xuống lớp dãn cách so le dồn hàng cự ly hẹp. Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: 17 / 09 / 2012 Tiết ppct: 05. ĐHĐN CN - CB I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức: Biết các kỉ năng ĐHĐN,chạy ngắn,chạy bền. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trờng 2.Kỉ năng: Thực hiện đúng cơ bản các kỉ năng ĐHĐN,chạy ngắn,cb. 2.Phơng tiện: -Còi,Đồng hồ,tranh chạy ngắn. III.Tiến trình giờ dạy: Phầ n Nội dung SL TG Yêu cầu,chỉ dẫn Biện pháp tổ chức Mở đầu -Lớp trởng tập hợp lớp -Gv nhận lớp -Khởi động -Bài cũ:Chạy đều -đúng lại. 3.8n 2p 2p 4p 2p - Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo - ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe. -Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo. -ĐH 4 hàng ngang cly hẹp -Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt. -Dãn cách cly rộng, đứng so le tổ tr- ởng điều khiển. Cơ bản 1.ĐHĐN: - Đi đều vòng các hớng. - Chạy đều -đứng lại. 2.Chạy ngắn:- ôn chạy bc nhỏ - chạy nâng cao đùi -chạy đạp sau 20m. - Trò chơi Chạy nhanh tiếp sức, Hoàng Anh-Hoàng Yến. 3. Chạy bền:-Chạy vợt chớng ngại vật tiếp sức; cách kiểm tra mạch trớc,sau khi chạy và theo dõi sức khỏe. 4l 2l 3l 7p 17p 7p - Đi đúng nhịp,đều theo lệnh,thẳng hàng , khẩu lệnh to rõ. -KL.Chạy đều chạy! dừng lại dừng, nhịp 1 chân trái, đúng lại bc thêm 3 bc. - Miết dẻo cổ chân về sau nhịp nhàng,chạy nâng cao đùi vuông góc thân ngời bc ngắn nhanh,chạy đạp sau mạnh duổi thẳng chân sau kéo gối chân trớc về trớc. - Chạy nhanh,đúng luật chơi,biết vận dụng tổ chức chơi. - Chạy bớc(nhảy) qua vật,không chạm vào chớng ngại vật.Mạch cơ sỡ 70-80lần/p,sau VĐ 120-140 lần/p.sau 1 tuần,tháng mạch đập lệch 3-4 nhịp là ổn định còn lệch nhau 10-15 nhịp thì phảI đi khám bệnh. -GV chia 2 nhóm tập xoay vòng.Tổ trởng điều khiển.Cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ. - ĐHĐN. xxxxxxx -> xxxxxxx -> 0 -> -ĐH trò chơi tổ chức cả lớp -ĐH chạy ngắn. xxxxxxxx ->20m xxxxxxxx -> 0 15m x1,5m x ->15m x x x x <- x x -> Kết thúc - Hồi tĩnh - thả lỏng. - Nhận xét - dặn dò 3.8n 2p 2p - Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa. - Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng tập. -ĐH xuống lớp dãn cách so le dồn hàng cự ly hẹp. Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: 25 / 09 / 2012 Tiết ppct: 06 . ĐHĐN CN I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức: Biết các kỉ năng ĐHĐN,chạy ngắn. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trờng 2.Kỉ năng: Thực hiện đúng cơ bản các kỉ năng ĐHĐN,chạy ngắn. 2.Phơng tiện: -Còi,Đồng hồ,tranh chạy ngắn. III.Tiến trình giờ dạy: Phầ n Nội dung SL TG Yêu cầu,chỉ dẫn Biện pháp tổ chức Mở đầu -Lớp trởng tập hợp lớp -Gv nhận lớp -Khởi động 3.8n 2p 2p 4p - Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo - ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe. -Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo. -ĐH 4 hàng ngang cly hẹp -Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt. -Dãn cách cly rộng, đứng so le tổ tr- ởng điều khiển. Cơ bản 1.ĐHĐN: - ôn đi đều vòng phải(trái).Chạy đều vòng phải,trái-đứng lại. -Đổi chân khi sai nhịp. 2.Chạy ngắn:- ôn chạy bc nhỏ - chạy nâng cao đùi -chạy đạp sau 20m. - Trò chơi Chạy tốc độ cao, - xuất phát cao chạy nhanh 30-60m. -củng cố:Chạy đều vong phải 3l 1l 2l 1l 12p 21p - Đi đúng nhịp,đều theo lệnh,thẳng hàng , khẩu lệnh to rõ. -KL.Chạy đều chạy! vòng bên phảibớc,dừng lại dừng, nhịp 1 chân trái, đúng lại bc thêm 3 bc. - Biết dùng bớc trợt đổi chân đúng nhịp. - Miết dẻo cổ chân về sau nhịp nhàng,chạy nâng cao đùi vuông góc thân ngời bc ngắn nhanh,chạy đạp sau mạnh duổi thẳng chân sau kéo gối chân trớc về trớc. - Chạy nhanh,đúng luật chơi,biết vận dụng tổ chức chơi. - Chạy với tốc độ nhanh,chạy 1/2 bàn chân trên tiếp đất. -4hs thực hiện,nhận xét sũa sai,GV bổ sung -GV chia 2 nhóm tập xoay vòng.Tổ trởng điều khiển.Cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ. - ĐHĐN. xxxxxxx -> xxxxxxx -> 0 -> -ĐH chạy ngắn. xxxxxxxx ->20m- 60m xxxxxxxx -> 0 Kết thúc - Hồi tĩnh - thả lỏng. - Nhận xét - dặn dò 3.8n 2p 2p - Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa. - Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng tập. -ĐH xuống lớp dãn cách so le dồn hàng cự ly hẹp. Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: 30 / 09 / 2012 Tiết ppct: 07 . ĐHĐN : Kiểm tra I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức: Biết các kỉ năng ĐHĐN,chạy ngắn. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trờng 2.Kỉ năng: Thực hiện đúng cơ bản các kỉ năng ĐHĐN,chạy ngắn. 2.Phơng tiện: -Còi,Đồng hồ,tranh chạy ngắn. III.Tiến trình giờ dạy: Phầ n Nội dung SL TG Yêu cầu,chỉ dẫn Biện pháp tổ chức Mở đầu -Lớp trởng tập hợp lớp -Gv nhận lớp -Khởi động 3.8n 2p 2p 4p - Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo - ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra. -Tập bài TD,xoay kĩ các khớp. -ĐH 4 hàng ngang cly hẹp -Dãn cách cly rộng, đứng so le tổ tr- ởng điều khiển. Cơ bản 1.ĐHĐN: kiểm tra chạy đều- vòng phải(Trái)-đứng lại. 1l 33p - Chạy đúng nhịp,đều theo lệnh,thẳng hàng , khẩu lệnh to rõ.Bẻ góc vuông. - Biết đổi chân đúng nhịp. -GV gọi tên kiểm tra mỗi lợt 6 hs.thực hiện chạy đều vòng phải(trái) đứng lại. - ĐHĐN. xxxxxxx -> xxxxxxx -> 0 -> -Hs nào thực hiện còn yếu cho kiểm tra lần 2. Kết thúc - Hồi tĩnh - thả lỏng. - Nhận xét - dặn dò 3.8n 2p 2p - Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa. - Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng trong học tập. -ĐH xuống lớp dãn cách so le dồn hàng cự ly hẹp. Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngµy so¹n: / / TiÕt ppct: 08 . I.Môc ®Ých,yªu cÇu: II.§Þa ®iÓm,ph¬ng tiÖn: 1.Môc ®Ých:. 1.§Þa ®iÓm: 2.Yªu cÇu: 2.Ph¬ng tiÖn: III.TiÕn tr×nh giê d¹y: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS . Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: / / Tiết ppct: 09. I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức:-Nhớ đúng 8 động tác bài TD,chạy ngắn,chạy bền. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trờng 2.Kỉ năng: - Thực hiện đúng cơ bản 8 nhịp bài TD,chạy ngắn,chạy bền. 2.Phơng tiện: -Còi,Đồng hồ. III.Tiến trình giờ dạy: Phầ n Nội dung SL TG Yêu cầu,chỉ dẫn Biện pháp tổ chức Mở đầuCơ bản Kết thúc Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: 08/ 10 / 2012 Tiết ppct: 10. TD - CN I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức:-Nhớ đúng 8 động tác bài TD,biết cách đo,đóng bàn đạp,xpt-chạy lao. 1.Địa điểm: Sân TD nhà trờng 2.Kỉ năng: - Thực hiện đúng cơ bản 8 nhịp bài TD, kt chạy ngắn. 2.Phơng tiện: -Còi,Đồng hồ, tranh,bàn đạp CN. III.Tiến trình giờ dạy: Phầ n Nội dung SL TG Yêu cầu,chỉ dẫn Biện pháp tổ chức Mở đầu -Lớp trởng tập hợp lớp -Gv nhận lớp -Khởi động -Bài cũ: Bài TD từ nhịp 1-8. 3.8n 2p 2p 4p 3p - Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo - ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe. -Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo. -ĐH 4 hàng ngang cly hẹp -Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt. -Dãn cách cly rộng, đứng so le tổ tr- ởng điều khiển. [...]... bc nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy gót chạm mông -Trò chơi: Lò cò tiếp sức -XPT-chạy lao- chạy giữa quảng -chạy về đích,đánh đích.(60m) Kết thúc - Củng cố: XPT-chạy lao - Hồi tĩnh - thả lỏng - Nhận xét - dặn dò Giáo án TD 8 Ngày soạn: 28 / 10 / 2012 I.Mục đích,yêu cầu: 2p 2p 3.8n 4p 2p 4l 8p 2l - Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo - ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe -Tập bài TD,xoay kĩ... nhận lớp SL - Hồi tĩnh - thả lỏng - Nhận xét - dặn dò 3.8n 2p 2p -ĐH xuống lớp dãn cách so le dồn hàng cự ly hẹp -Khởi động -Bài cũ: Bài TD nhip 18- 25 1.TD: Ôn từ nhịp 1-25 2 Chạy ngắn:-chạy bớc nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy gót chạm mông.20m -Trò chơi: Lò cò tiếp sức .XPT-chạy lao chạy giữa quảng 60m Kết thúc - Học: Chạy về đích,đánh đích Giáo án TD 8 2p 2p - Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa - Nhận xét... dõi nhắc nhỡ,sữa sai Tổ trởng điều khiển -ĐH tập TD GV x x x x x x x x x x x xx x x x 0 -ĐH tập bổ trợ,trò chơi chạy ngắn xxxxx xxxxx 8m 20m 0 xxxxxx xxxxxx x x 0 60m.x x -ĐH xuống lớp dãn cách so le dồn hàng cự ly hẹp Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: 28 / 10 / 2012 Tiết ppct: 16 TD CN I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức: Nhớ đúng 35 nhịp bài TD,kỉ thuật chạy ngắn... chỗ0 Sẵn sàng- Chạy.Phối hợp nhịp nhàng tay, chân.Khi chạy1/2 bàn chân trớc chạm xxxxxx đất,phối hợp nhịp nhàng đánh tay,mũi chân xxxxxx thẳng với hớng chạy x - 2hs thực hiện,hs nhận xét,sữa sai,GV bổ x sung GV 3p - không chạm vật,nhảy qua vật,chạy nhanh,đúng lợt 2l 3.8n 2p 2p Giáo án TD 8 Ngày soạn: 21 /10 / 2012 Tiết ppct: 14 TD CN I.Mục đích,yêu cầu: 1.Kiến thức:-Nhớ đúng 25 động tác bài TD,xpt-chạy... khỏe -Khởi động 3.8n 4p -Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ -Bài cũ Cách đánh đích 2p trợ,ép dẻo 1.TD.Hoàn thiện từ nhịp 1-35 4l 8p -Đúng nhịp,biên độ,phơng hớng động tác 2.CN:-chạy bc nhỏ,chạy nâng 1l 18p -Tăng tần số và độ dài bớc.20m cao đùi,chạy gót chạm mông -Trò chơi: Lò cò tiếp sức 2l - Lò cò nhanh bằng 1 chân,cho đổi chân -XPT-chạy lao- chạy giữa 1l Đúng lợt quảng -chạy về đích,đánh - Thực hiện... hiện tợng xuất hiện khi đang chạy.Chạy xong không dừng lại đột ngột ,mà chạy nhẹ, đi bộ,thả lỏng - Hồi tĩnh - thả lỏng 3.8n 2p - Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa - Nhận xét - dặn dò 2p - Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng tập Giáo án TD 8 Ngày soạn: 04 / 11 / 2012 2p 2p Tiết ppct: 18 TD CN -ĐH 4 hàng ngang cly hẹp -Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt -Dãn cách cly rộng, đứng so le tổ trởng điều khiển -GV... Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo - ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe 3.8n 4p -Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo 4l 10p -Đúng nhịp,biên độ,phơng hớng động tác 1l 23p -Tăng tần số và độ dài bớc 2l 2l Kết thúc - Củng cố: Bài TD - Hồi tĩnh - thả lỏng - Nhận xét - dặn dò Giáo án TD 8 3.8n 2p 2p -ĐH 4 hàng ngang cly hẹp -Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt -Dãn cách cly rộng, đứng... Nhanh nhẹn,điểm số báo cáo - ổn định,phổ biến nội dung yêu cầu bài học,kiểm tra sức khỏe 3.8n 4p -Tập bài TD,xoay kĩ các khớp,chạy bổ trợ,ép dẻo 4l 9p -Đúng nhịp,biên độ,phơng hớng động tác 24p -Tăng tần số và độ dài bớc 4l 2l Kết thúc - Củng cố: Bài TD 35 nhịp - Hồi tĩnh - thả lỏng - Nhận xét - dặn dò Giáo án TD 8 3.8n 2p 2p -ĐH 4 hàng ngang cly hẹp -Hỏi,theo dõi trạng thái,sắc mặt -Dãn cách cly rộng,... sức,hit mũi thở miệng,2bc hít, 2 bc tiếp thở,khắc phục đợc các hiện tợng xuất hiện khi đang chạy.Chạy xong không dừng lại đột ngột ,mà chạy nhẹ, đi bộ,thả lỏng 15m 30m 1,5m 60m.x x Kết thúc - Hồi tĩnh - thả lỏng - Nhận xét - dặn dò 3.8n 3p 2p Giáo án TD 8 Ngày soạn: / / I.Mục đích,yêu cầu: III.Tiến trình giờ dạy: Phầ Nội dung Cơ bản Mở đầu n - Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa - Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs... - Hồi tĩnh - thả lỏng 3.8n 3p - Rung bắp,nhún đổi chân,điều hòa - Nhận xét - dặn dò 2p - Nhận xét kỉ thuật,dặn đf hs vận dụng tập -Chia 2 nhóm tập quay vòng.Gvlamf mẫu cho hs tập theo dõi nhắc nhỡ sữa sai -ĐH x x x x x GV x x x x x 0 x x x x x x x x x GV -ĐH xuống lớp dãn cách so le dồn hàng cự ly hẹp Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: 09 / 12 / 2012 Tiết ppct: 28 Đá Cầu - CB I.Mục đích,yêu . chức Mở đầuCơ bản Kết thúc Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: 08/ 10 / 2012 Tiết ppct: 10. TD - CN I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức:-Nhớ đúng 8 động tác bài TD,biết. hẹp. Giáo án TD 8 Ngời soạn: Lê Xuân Kỷ Ngày soạn: 21 / 10 / 2012 Tiết ppct: 15. TD CN - CB I.Mục đích,yêu cầu: II.Địa điểm,phơng tiện: 1.Kiến thức: Nhớ đúng 35 nhịp bài TD,chạy về đích,cách đánh. ->20m xxxxxxxx -> 0 15m x1,5m x ->15m x x x x <- x x -> ĐH trò chơi tổ chức cả lớp chơi. Kết thúc - Hồi tĩnh - thả lỏng. - Nhận xét - dặn dò 3.8n 2p 2p - Rung bắp,nhún đổi

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan