Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

91 859 0
Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 1 Ngày soạn: 16/ 08/ 2014 Tiết: 1 Ngày dạy: 18/ 08/ 2014 Tên bài: LÝ THUYẾT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết một số phương pháp phát triển sức nhanh. 2. Kỹ năng: - Vận dụng trong các giờ học Thể dục và tự tập hằng ngày. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: phòng học lớp 8. 2. Phương tiện: Đồng hồ, SGV, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy : Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Lý thuyết: Một số phương pháp phát triển sức nhanh. 10’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ GV - Phương pháp lời nói II. PHẦN CƠ BẢN 1. Lý thuyết: Một số phương pháp phát triển sức nhanh. * Một số hiểu biết cần thiết. - Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. - Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản. + Phản ứng nhanh: ví dụ phản ứng xuất phát. 32’ - GV nêu ra một số câu hỏi gợi ý để học sinh trả lời X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ GV - Sức nhanh là gi? - Em hảy cho ví dụ về phản ứng GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức Khi gặp một tình huống bất ngờ xảy ra như có người qua đường, người đi xe phản ứng nhanh bằng cách phanh gấp hoặc điều khiển tay lái để tránh. + Tần số động tác nhanh: Ví dụ số lần bước trong 1s, số lần nhảy dây trong 1’… + Động tác đưa nhanh: Ví dụ trong đấu võ, đấu kiếm…xuất đòn nhanh. Ngoài ra sức nhanh trong chạy cư li ngắn với học sinh phổ thong còn lien quan đến: + Sức nhanh tốc độ: Ví dụ đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát… + Sức bền tốc độ: Ví dụ khi gắng sức chạy 10- 20m trước khi về đích… nhanh? - Em hảy cho ví dụ về tần số động tác nhanh? - Em hảy cho ví dụ về đọng tác đơn nhanh? - GV tóm lại cho học sinh nắm và ghi chép. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 1 Ngày soạn: 16/ 08/ 2014 Tiết: 2 Ngày dạy: 18/ 08/ 2014 GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi phát triển sức nhanh, Khái niệm về cự ly ngắn. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8 của bài TD. - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi phát triển sức nhanh, Khái niệm về cự ly ngắn. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy : Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Học từ nhịp 1 đến nhịp 8. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi phát triển sức nhanh, Học: khái niệm về cự ly ngắn. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ 2 l x 8 n 2 l x 8 n 60 s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài thể dục. 2. Chạy ngắn. * Ôn tập: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Di chuyển lùi chạy nhanh khi có tính hiệu. Học: Khái niệm về cự ly ngắn. - Chạy là hình thức di chuyển tự nhiên của con người, bao gồm nhiều hình thức, cự ly tập luyện thi đấu khác nhau. - Chạy cự ly ngắn: Gồm từ 30m đến 400m (30m đến 100m chạy trên đường thẳng, trên 100m chạy trên đường thẳng và đường vòng) 32’ 16’ 1 l – 2 l 2 l – 4 l 16’ 2 l – 20 M 2 l – 20 M 2 l – 20 M 2 l – 20 M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp phân tích, làm mẫu cho học sinh. - GV điền khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện - GV quan sát nhắc nhỡ sữa chữa cho học sinh X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. - GV quan sát nhác nhở học sinh tập luyện. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 3’ X X X X X X X X GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG 20m GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 2 Ngày soạn: 24/ 08/ 2014 Tiết: 3 Ngày dạy: 30/ 08/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi “Chạy tiếp sức”. - Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8 của bài TD. - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi “Chạy tiếp sức”. - Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy : GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Học từ nhịp 1 đến nhịp 8. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), trò chơi “Chạy tiếp sức”. Chạy bền: Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh khi chạy. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ 2 l x 8 n 2 l x 8 n 60 s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: * Ôn tập từ nhịp 1→ 8 2.Chạy ngắn. * Ôn tập các động tác bổ trợ - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau * Trò chơi: “Chạy tiếp sức” 32’ 12’ 4 l – 6 l 14’ 2 l – 20 M 2 l – 20 M 2 l – 20 M 1 l – 3 l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện. - GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG 20m GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức 3. Chạy bền - Chạy dích dắc tiếp sức. - Các động tác hồi tỉnh: + Đi bộ… + Rung lắc cơ cẳng chân, cơ đùi. + Nhún nhảy thả lỏng. 6’ X X X X X X X X X X X X X X - Phương pháp phân nhóm thi đua. (chạy bền) X X X X X X X X X X - Phương pháp thi đua. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 2 Ngày soạn: 24/ 08/ 2014 Tiết: 4 Ngày dạy: 30/ 08/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 17 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh, trò chơi “Chạy tiếp sức”. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 17 của bài TD. - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh, trò chơi “Chạy tiếp sức”. 3. Thái độ, hành vi: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG 20m GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy : Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 8, Học từ nhịp 9 đến nhịp 17. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh, trò chơi “Chạy tiếp sức”. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ). 10’ 2 l x 8 n 2 l x 8 n 60 s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài TD: * Ôn tập từ nhịp 1→ 8 * Học: Từ nhịp 9-17 (nam và nữ) 32’ 16’ 4 l – 6 l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân nhóm tập luyện. - GV quan sát sữa chữa sai sót cho học sinh. X X X X X X X X X X X X X X X X GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức 2.Chạy ngắn. * Ôn tập các động tác bổ trợ - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau - Xuất phát cao chạy nhanh * Trò chơi: “Chạy tiếp sức” 1 l – 2 l 2 l – 4 l 16’ 2 l – 20 M 2 l – 20 M 2 l – 20 M 2 l – 20 M 1 l – 3 l X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp phân tích kỹ, làm mẫu thuật động tác cho học sinh. - Phương pháp tập luyện đồng loạt. - GV điều khiển quan sát sữa chữa sai cho học sinh. - HS tự điều khiển luyện tập. X X X X X X X X X X X X X X X X X X - Phương pháp phân nhóm dòng chảy. GV điều khiển. X X X X X X X X X X X X X X - Phương pháp phân nhóm thi đua. III. PHẦN KẾT THÚC 1. Nhận xét. 2. Dặn dò. 3. Xuống lớp. 3’ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 3 Ngày soạn: 30/ 08/ 2014 Tiết: 5 Ngày dạy: 06/ 09/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN. GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG 20m 20m GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 17 của bài TD. - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m, trò chơi “Chạy đuổi”. - Biết cách Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 17 của bài TD. - Thực hiện cơ bản đúng Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m, trò chơi “Chạy đuổi”. - Thực hiện được Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. 3. Thái độ, hành vi: - Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, giữ gìn vệ chung và khi tập luyện TDTT - Tự giác, tích cực trong giờ học TD và tập luyện TDTT II. Địa điểm – Phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường 2. Phương tiện: Đồng hồ, còi, một số dụng cụ có liên quan. III. Nội dung - Phương pháp giảng dạy : Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp - ổn định - điểm danh - kiểm tra sức khỏe của học sinh. 2. Phổ biến nội dung, yêu cầu và nhiệm vụ của buổi học: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 17. - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh, trò chơi “Chạy đuổi”. - Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức, cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe. 3. Khởi động. - Xoay các khớp (cổ, vai, khyủ tay, hong, đầu gối, cổ tay cổ chân) - Ép ngang, ép dọc. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại 10’ 2 l x 8 n 2 l x 8 n 60 s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG [...]... thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60 s 32’ 16 4l – 6l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ XXX XXX XXXXXX XXX * Học: Từ nhịp 18 - 25 (nam và nữ) XXXXXX X XXXXXX XXX X ∆ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ... tập từ nhịp 1 - 35 Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60 s 32’ 15’ 3l – 6l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức XXX... của buổi học: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 35 - Chạy ngắn: Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Trò chơi: “Chạy lò cò tiếp sức”, xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng 60 m Phương pháp và hình thức tổ chức 10’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy Học giại đoạn chạy về đích và cách đánh đích 3 Khởi động... 35 Phương pháp và hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói 2l x 8n 2l x 8n 60 s 32’ 15’ 4l – 6l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ∆ XXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX X XXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình... 2l x 8n X X X X X X X X X X X X X X X GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ - Ép ngang, ép dọc - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông (tại chổ) 2l x 8n 60 s II PHẦN CƠ BẢN 1 Bài TD: * Ôn tập từ nhịp 1-25 32’ 17’ 2l – 4l Phương pháp và hình thức tổ chức X X X X X X X X X X ∆ - Phương pháp đồng loạt X X X X X X X X X * Học từ nhịp 26 - 35... X X X 3m GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy giữa quãng 60 m TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ 1l X X X X X X X X X X X X X X X * Học: Chạy về đích và đánh đích Giai đoạn này khoangr10-20m Nhiệm vụ này là gắng hết sức để chạy về đích với tốc độ cao nhất Lưu ý khi qua đích không đứng lại đột ngột mà giảm dần tốc độ rồi mới dừng lại Có 2 cách đánh đích: Bằng ngực và bằng vai 60 m - Phương... XXXXX X - Phương pháp phân nhóm thi đua GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy III PHẦN KẾT THÚC 1 Nhận xét 2 Dặn dò 3 Xuống lớp TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức - Phương pháp lời nói 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: Tuần: 3 2014 Tiết: 6 Ngày soạn: 30/ 08/ Ngày dạy: 06/ 09/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN... XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: Tuần: 4 2014 Ngày soạn: 07/ 09/ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Tiết: 8 2014 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Ngày dạy: 13/ 04/ Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 35 của bài TD - Biết cách thực hiện Chạy (bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau), Xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60 m, trò... pháp phân nhóm thi đua XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 Nội dung giảng dạy TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức chạy III PHẦN KẾT THÚC 1 Nhận xét 2 Dặn dò 3 Xuống lớp 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: Tuần: 6 2014 Tiết: 11 2014 Ngày soạn: 21/ 09/ Ngày dạy: 27/... hình thức tổ chức - Phương pháp phân nhóm thi đua XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp phân tích làm mẫu cho học sinh quan sát 3’ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói Rút kinh nghiệm: GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 7 Tiết: 13 Ngày soạn: 28/ 09/ 2014 Ngày dạy: 04/ 10/ 2014 Tên bài: BÀI TD – CHẠY NGẮN I Mục tiêu: 1 Kiến . X X X X X X ∆ Giáo viên - Phương pháp lời nói. Rút kinh nghiệm: Tuần: 1 Ngày soạn: 16/ 08/ 2014 Tiết: 2 Ngày dạy: 18/ 08/ 2014 GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ. GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Tuần: 1 Ngày soạn: 16/ 08/ 2014 Tiết: 1 Ngày dạy: 18/ 08/ 2014 Tên bài: LÝ THUYẾT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:. Phương pháp đồng loạt GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD 8 TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ Nội dung giảng dạy LVĐ Phương pháp và hình thức tổ chức II. PHẦN CƠ BẢN 1. Bài thể dục. 2. Chạy ngắn.

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan