0

Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7

209 886 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:57

Ngày soạn:19/ 08 /2012 Ngày giảng: 20/ 08 /2012 TiÕt 1 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH ( Mục 1 ) I.Mục tiêu. 1. KiÕn thøc: Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh,học sinh hiểu được phần lí thuyết để vận dụng vào tập luyện trong thực tế. 2. Kü n¨ng: - Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh. 3. Thái độ: Học sinh học tự giác tích cực , mặc trang phục thể dục đúng quy định. II/ Địa điểm, phương tiện Tên lớp hoc ,sách GV,giáo án III/ Nội dung NỘI DUNG Đ/ L PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - Giới thiệu bài 2. Phần cơ bản Một số hiểu biết cần thiết về sức nhanh - Sức nhah là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. - Sức nhanhbiểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: Phản ứng nhanh, tần số dộng tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh. + Phản ứng nhanh: Ví dụ: Khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay hoặc đang chạy, có tín hiệu thì chạy ngược lại ngay chiều vùa chạy… Khi nghe thấy hiệu lệnh “Chạy” người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát… + Tần số động tác nhanh: Ví dụ: Số lần bước chạy trong 1 giây, số lần bước đi bộ trong 1 phút, số lần tâng cầu 2-4’ 25-30’ - Giáo viên cùng HS trao đổi một số kiến thức về sức nhanh : + GV đặt câu hỏi và gợi ý để HS trả lời + HS trả lời và thảo luận + GV rút ra kết luận - GV nhắc nhở HS tích cực luyện tập TD8-D¬ng H÷u Dùng THCS TrÊn Yªn 2012-20131 hay nhảy dây trong 15, 20 giây hoặc số lần quạt tay của vận động viên bơi… + Động tác đơn nhanh: Ví dụ: Trong đấu võ, đấu kiếm…xuất đòn nhanh, khi đối phương ra đòn tấn công nhanh hoặc trong thi đấu bóng chuyền, khi đối phương đập bóng thì ta có động tác đỡ bóng …  Ngoài ra, sức nhanh trong chạy cự li ngắn đối với học sinh còn liên quan đến: * Sức mạnh tốc độ: Ví dụ: Đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi chạy tăng tốc sau xuất phát… * Sức bền tốc độ: Ví dụ:gắng sức chạy khi về đích… * Một số quy định về nội quy luyện tập (5-7’) - Học sinh tập trung đúng giờ - Tập hợp nhanh nhẹn, khẩn trương. - Học tập nghiêm túc, không noi chuyện, lam việc riêng và đùa nghịch trong giờ học. - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập (theo yêu cầu tiết học). - Không uống nước, rửa chân tay trong tiết học. - Làm vệ sinh sân bãi trước giờ học (giờ 5’). - Luyện tập nghiêm túc dưới sự chỉ dẫn của giáo viên tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc, không mong muốn 3. Phần kết thúc (3-5’) - Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kiến thức về sức nhanh - Nhận xét: GV nhận xét giờ học - Dặn dò: GV dặn dò HS học bài Ngày soạn:19/ 08 /2012 TD8-D¬ng H÷u Dùng THCS TrÊn Yªn 2012-20132 Ngy ging: 20/ 08 /2012 Tiết 2 đhđn-chạy ngắn I/ Mc ớch 1. Kiến thức: -HN: Cỏch tp hp hng ngang ,dúng hng, im s, ng nghiờm, ng ngh,quy phi, quay trỏi, ng sau quay, i hỡnh: 0-2-4, i hỡnh: 0-3-6-9. - Chạy ngắn: + Luyện tập nâng cao kĩ năng chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. + Học một số khái niệm về chạy cự li ngắn. + Ôn trò chơi phát triển sức nhanh. 2. Kỹ năng: + Bớc đầu thuộc động tác và tập ở mức cơ bản 8 nhịp bài thể dục. + HS thực hiện tốt các động tác thể lực. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ a im, phng tin + Sõn trng + Giao viờn chuõn bi coi III/. Ni dung v phng phỏp t chc NI DUNG / L PHNG PHP T CHC A. M U : + Nhn lp, im danh, ph bin ni dung mc ớch gi hc. + Khi ng chung : - Xoay khp c. - Xoay c tay, c chõn. - Xoay b vai. - Xoay hụng - Xoay gi. - Gp bng + Khi ng chuyờn mụn : - Chy bc nh - Chy nõng cao ựi - Chy gút chm mụng - Chy p sau B. C BN : 1.HN: Cỏch tp hp hng ngang ,dúng hng, im s, ng nghiờm, ng ngh,quy phi, quay trỏi, ng sau quay, i hỡnh: 0- 2-4, i hỡnh: 0-3-6-9. 6-8 28-30 12-15 i hỡnh nhn lp gv i hỡnh khi ng -Gv hớng dẫn học sinh tập luyện theo nhóm .GV quan sát sửa sai,nhắc nhở TD8-Dơng Hữu Dựng THCS Trấn Yên 2012-20133 2. Chạy ngắn: - Khái niệm về chạy cự li ngắn. - Ôn một số động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. . Trò chơi: Chạy tiếp sức. C. KẾT THÚC : * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * giao bài tập về nhà: 12-15’ 3l/15m 3l/15m 3l/20m 5-7’ €€€€€€ €(tæ1) €€€€€€ €(tæ2) (GV quan s¸t söa sai cho HS) €€€€€€ €(tæ3) - GV giới thiệu một số khái niệm về chạy cự li ngắn Đội hình chạy ngắn và choi trò choi     GV GV nhắc lại cách chơi và bố số người của các đội bằng nhau và cân đều tỉ lệ nam nữ và giáo viên làm trọng tài. * Tập hợp đội hình hàng ngang - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.   gv Đội hình xuống lớp     gv TD8-D¬ng H÷u Dùng THCS TrÊn Yªn 2012-20134 Ngy son:22 / 08 /2012 Ngy ging: / 08 /2012 Tiết 3. CHY NGN - BI TD-CHY BN I/ MC TIấU : 1. Kiến thức: -Thể dục liên hoàn: + Ôn từ nhịp 1 8 bài thể dục liên hoàn nam và nữ. + Học từ nhịp 9 - 17 - Chạy ngắn: + Ôn một số động tác bổ trợ. + Ôn trò chơi phát triển sức nhanh. - Chy bn: bit cỏch phõn phi sc khi chy 2. Kỹ năng: + Bớc đầu thuộc động tác và tập ở mức cơ bản 17 nhịp bài thể dục. + HS thực hiện tốt các động tác thể lực. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. II/ a im, phng tin + Sõn trng + Giao viờn chuõn bi coi III/. Ni dung v phng phỏp t chc A. M U : 1- Nhn lp, im danh, ph bin ni dung mc ớch gi hc. 2- Khi ng + Khi ng chung : - Xoay khp c. - Xoay c tay, c chõn. - Xoay b vai. - Xoay hụng - Xoay gi. - Gp bng + Khi ng chuyờn mụn : - Chy bc nh - Chy nõng cao ựi - Chy gút chm mụng - Chy p sau - ẫp dc ộp ngang 3- Kim tra bi c: - Tp 8 nhp u bi th dc ó hc? B. C BN : 1. Chy ngn 5-7 2Lx8N // // 30//x2 L // // 2Lx8N 30-32 10-12 i hỡnh nhn lp gv i hỡnh khi ng - Gi 2-3 hs lờn thc hin - Gv quan sỏt nhn xột, cho im. gv i hỡnh hc chy nhanh TD8-Dơng Hữu Dựng THCS Trấn Yên 2012-20135 - Ôn một số động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ. + Nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. Trò chơi: Chạy đuổi 2. Bài TD: a) Ôn động tác từ 1 -> 8 cho cả lớp thức hiện động tác 3. Chạy bền: : Chạy bền: - Luyện tập chạy dích dắc tiếp sức. - Một số đt hồi tĩnh sau chạy. C. KẾT THÚC : * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Giao bài tập về nhà: 10-12’ 4Lx8N 4Lx8N 5-8’ 5-7’    gv GV nhắc lại cách chơi và bố trí số người của các đội bằng nhau và cân đều tỉ lệ nam với nữ và giáo viên làm trọng tài. Đội hình học bài TD                              Đội hình phân nhóm luyện tập               gv               -HS tap luyện trên sân trường Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp     gv TD8-D¬ng H÷u Dùng THCS TrÊn Yªn 2012-20136 Ngày soạn:21/ 08 /2011 Ngày giang: 31/ 08 /2011 Tiết 4 bài td chạy ngắn I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức : - Bài TD: Biết thứ tự và cách thực hiện từ nhịp 1 - 17; Học từ nhịp 18 -25 bài TD liên hoàn. - Chạy ngắn: Biết thực hiện một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi phát triển sức nhanh ( do GV chọn ). Xuất phát cao chạy 50 60m 2. Kĩ năng: - Bài TD : Thực hiện đợc,đúng nhịp 1 17 và thực hiện đợc kĩ thuật động tác nhịp 18-25 - Chạy ngắn: Thực hiện tơng đối chính xác tác động bổ trợ,tơng đối đúng kĩ thuật chạy 60m 3. Thỏi - Hc sinh luụn cú ý thc t chc k lut ,t giỏc, tớch cc, nhanh nhn v cú tớnh tp th trong tp luyn II/ Địa điểm ph ơng tiện. + Sân tâp dọn dẹp sạch sẽ, giáo án, còi. + H/S trang phục ăn mặc gọn gàng. III/Nội dung và ph ơng pháp lên lớp. Nội dung định l- ợng Phơng pháp tổ chức I/ Phần mở đầu 1.nhận lớp :+kiểm tra sĩ số trang phục của h/s. + G/V phổ biến nội dung yêu cầu bài học . 2. Khởi động + Xoay các khớp cổ chân,cổ tay,vai, hông, gối + ép dây chằng + ép dọc. 8-10 p - Lớp trởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. (GV) - Từ đội hình hàng ngang cho giãn TD8-Dơng Hữu Dựng THCS Trấn Yên 2012-20137 + ép ngang. + bài TD gia gi 2x8n cách cự li hợp lí khởi động(csđk). II/ Phần cơ bản. 1. Bài TD liên hoàn : - Ôn từ nhịp 1 - 17 - Học từ nhịp 18 -25 bài TD liên hoàn. 2/ Chạy ngắn: - Chạy bớc nhỏ,nâng cao đùi , chạy đạp sau. - Trò chơi: Chạy tiếp sức 28-30 p 14-16p 12-14p - G/v cho h/s tập đồng loạt - sau đó giảng giảI và làm mẫu 1-2 lần cho HS tập luyện (GV) - Giáo viên làm mẫu 1 lần sau đó cho HS tập luyện theo từng hàng (csđk).GV quan sát sửa sai,nhắc nhở (GV) III/ Phần kết thúc. 1/hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng. + Duối chân thả lỏng. 2/Hệ thống-Củng cố- nhân xét giờ học. 3 /cho bài tập về nhà: -ĐHĐN 3-5 phút 1-2p Đội hình nhận xét thả lỏng. (GV) -GVnói ngắn gọn và tổng kết giờ học Ngày soạn:31/ 08 /2011 Ngày giang: 07/ 09 /2011 TD8-Dơng Hữu Dựng THCS Trấn Yên 2012-20138 Tiết 5 chạy ngắn chạy bền I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức - Chạy ngắn: Biết thực hiện một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi phát triển sức nhanh ( do GV chọn ). Xuất phát cao chạy 30 60m- - Chạy bền :Biết kĩ thuật chạy vợt chớng ngại vật tiếp sức; cách kiểm tra mạch trớc, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe 2. Kĩ năng: - Chạy ngắn: Thực hiện tơng đối chính xác tác động bổ trợ,tơng đối đúng kĩ thuật chạy 60m - Chạy bền : Thực hiện tơng đối chính xác kĩ thuật đánh tay,bớc chạy ,cách thở ,và cách đo mạch,vận dụng vợt một số chớng ngại vật 3. Thỏi - Hc sinh luụn cú ý thc t chc k lut ,t giỏc, tớch cc, nhanh nhn v cú tớnh tp th trong tp luyn II/ Địa điểm ph ơng tiện. + Sân tâp dọn dẹp sạch sẽ, giáo án, còi. + H/S trang phục ăn mặc gọn gàng. III/Nội dung và ph ơng pháp lên lớp. Nội dung định l- ợng Phơng pháp tổ chức I/ Phần mở đầu 1.nhận lớp :+kiểm tra sĩ số trang phục của h/s. + G/V phổ biến nội dung yêu cầu bài học . 2. Khởi động + Xoay các khớp cổ chân,cổ tay,vai, hông, gối + ép dây chằng + ép dọc. + ép ngang. + bài TD gia gi 8-10 p 2x8n - Lớp trởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. (GV) - Từ đội hình hàng ngang cho giãn cách cự li hợp lí khởi động(csđk). II/ Phần cơ bản. 1. Chạy ngắn: 28-30 p 16-20p - Giáo viên làm mẫu 1 lần sau đó cho TD8-Dơng Hữu Dựng THCS Trấn Yên 2012-20139 - Chạy bớc nhỏ,nâng cao đùi , chạy đạp sau. - Trò chơi: Chạy tiếp sức - Xuất phát cao chạy 30-60m Chạy bền :Cách vợt chớng ngại vật tiếp sức; cách kiểm tra mạch trớc, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe 8-10p HS tập luyện theo từng hàng (csđk).GV quan sát sửa sai,nhắc nhở (GV) -Gv hớng dẫn học sinh chạy theo đ- ờng chạy -Chạy theo nhóm có sức khoẻ -Gv nhắc học sinh chạy đúng kĩ thuật III/ Phần kết thúc. 1/hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng. + Duối chân thả lỏng. 2/Hệ thống-Củng cố- nhân xét giờ học. 3 /cho bài tập về nhà: -ĐHĐN 3-5 ph 1-2p Đội hình nhận xét thả lỏng. (GV) -GVnói ngắn gọn và tổng kết giờ học Ngày soạn:31/ 08 /2011 Ngày giang: 09/ 09 /2011 Tiết 6 bài td chạy ngắn TD8-Dơng Hữu Dựng THCS Trấn Yên 2012-201310 [...]... Chạy ngắn: - Chạy bớc nhỏ,nâng cao đùi , chạy đạp sau - Trò chơi: Chạy tiếp sức TD8-Dơng Hữu Dựng định lợng 8- 10 p Phơng pháp tổ chức - Lớp trởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe (GV) - Từ đội hình hàng ngang cho giãn cách cự li hợp lí khởi động(csđk) 2x8n 28- 30 p 16-20p 13 - Giáo viên làm mẫu 1 lần sau đó cho HS tập luyện theo từng hàng (csđk).GV quan sát... TD8-Dơng Hữu Dựng Phơng pháp tổ chức - Lớp trởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe (GV) - Từ đội hình hàng ngang cho giãn cách cự li hợp lí khởi động(csđk) 2x8n 2x15m 28 THCS Trấn Yên 2012-2013 II/ Phần cơ bản 1 Bài TD liên hoàn : - Ôn từ nhịp 1 -35 bài TD liên hoàn(KT 15p) Loại G :Thuộc và thực hiện đúng ,đẹp các động tác trong bài Loại K:Thuộc cả bài,có4 -7. .. liên hoàn(KT 15p) Loại G :Thuộc và thực hiện đúng ,đẹp các động tác trong bài Loại K:Thuộc cả bài,có4 -7 TD8-Dơng Hữu Dựng Phơng pháp tổ chức - Lớp trởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe (GV) - Từ đội hình hàng ngang cho giãn cách cự li hợp lí khởi động(csđk) 2x8n 2x15m 28- 30 p 16-20p 3lx20m - G/v cho h/s tập đồng loạt tập luyện (csđk).GV quan sát sửa sai,nhắc... ý thc t chc k lut ,t giỏc, tớch cc, nhanh nhn v cú tớnh tp th trong tp luyn II/ Địa điểm phơng tiện + Sân tâp dọn dẹp sạch sẽ, giáo án, còi + H/S trang phục ăn mặc gọn gàng TD8-Dơng Hữu Dựng 18 THCS Trấn Yên 2012-2013 III/Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung định lợng 8- 10 p I/ Phần mở đầu 1.nhận lớp :+kiểm tra sĩ số trang phục của h/s + G/V phổ biến nội dung yêu cầu bài học 2 Khởi động + Xoay... khiển lớp chúc giáo viên khỏe (GV) - Từ đội hình hàng ngang cho giãn cách cự li hợp lí khởi động(csđk) 2x8n 2x15m 28- 30 p 14-16p 3lx20m - G/v cho h/s tập đồng loạt tập luyện (csđk).GV quan sát sửa sai,nhắc nhở (GV) 2 Chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạylao chạy giữa quãng 14-16 3x50m - Giáo viên làm mẫu 1 lần sau đó cho HS tập luyện theo từng hàng (csđk).GV quan sát sửa sai,nhắc nhở TD8-Dơng Hữu... chạy đạp sau II/ Phần cơ bản 1 Chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạylao chạy giữa quãng định lợng 8- 10 p Phơng pháp tổ chức - Lớp trởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe (GV) - Từ đội hình hàng ngang cho giãn cách cự li hợp lí khởi động(csđk) 2x8n 2x15m 28- 30 p 16-20p - Giáo viên làm mẫu 1 lần sau đó cho HS tập luyện theo từng hàng (csđk).GV quan sát sửa sai,nhắc... điểm phơng tiện + Sân tâp dọn dẹp sạch sẽ, giáo án, còi + H/S trang phục ăn mặc gọn gàng III/Nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung định lPhơng pháp tổ chức ợng 8- 10 p I/ Phần mở đầu - Lớp trởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ 1.nhận lớp :+kiểm tra sĩ số số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo trang phục của h/s viên khỏe + G/V phổ biến nội dung yêu cầu bài học TD8-Dơng Hữu Dựng 22 THCS Trấn Yên 2012-2013... Phần cơ bản 1 Bài TD liên hoàn : - Ôn từ nhịp 1 - 25 - Học từ nhịp 26-35 bài TD liên hoàn TD8-Dơng Hữu Dựng định lợng 8- 10 p Phơng pháp tổ chức - Lớp trởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe (GV) - Từ đội hình hàng ngang cho giãn cách cự li hợp lí khởi động(csđk) 2x8n 28- 30 p 14-16p - G/v cho h/s tập đồng loạt - sau đó giảng giảI và làm mẫu 1-2 lần cho HS tập... và thực hiện đúng ,đẹp các động tác trong bài Loại K:Thuộc cả bài,có4 -7 nhịp động tác bị sai sót nhỏ Loại TB:Có 8- 10 nhịp động tác thực hiện sai Loại Y :Có 15- 18 động tcá thực hiện sai Loại Kém:Có trên 18 nhịp động tác sai 28- 30 p 16-20p 3lx20m 2 Chạy bền : chạy bền trên địa hình tự nhiên 7- 10p III/ Phần kết thúc 1/hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng + Duối chân thả lỏng 2/Hệ thống-Củng cố- nhân xét giờ học... hoàn 2 Chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạylao TD8-Dơng Hữu Dựng (GV) - Từ đội hình hàng ngang cho giãn cách cự li hợp lí khởi động(csđk) 2x8n 2x15m 28- 30 p 14-16p 3lx20m - G/v cho h/s tập đồng loạt tập luyện (csđk).GV quan sát sửa sai,nhắc nhở (GV) - Giáo viên làm mẫu 1 lần sau đó cho HS tập luyện theo từng hàng (csđk).GV quan sát sửa sai,nhắc nhở 14-16 17 THCS Trấn Yên 2012-2013 (GV) -Gv hớng . son:22 / 08 /2012 Ngy ging: / 08 /2012 Tiết 3. CHY NGN - BI TD-CHY BN I/ MC TIấU : 1. Kiến thức: -Thể dục liên hoàn: + Ôn từ nhịp 1 8 bài thể dục liên hoàn nam và nữ. + Học từ nhịp 9 - 17 -. tập về nhà: 10-12’ 4Lx8N 4Lx8N 5 -8 5 -7    gv GV nhắc lại cách chơi và bố trí số người của các đội bằng nhau và cân đều tỉ lệ nam với nữ và giáo viên làm trọng tài. . nhanh. 3. Thái độ: Học sinh học tự giác tích cực , mặc trang phục thể dục đúng quy định. II/ Địa điểm, phương tiện Tên lớp hoc ,sách GV ,giáo án III/ Nội dung NỘI DUNG Đ/ L PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1. Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 7,