Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 4

80 874 2
Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Soạn: 16/8/2013. Giảng: 19/8/8A1: 22/8/8A2. TIẾT 1 TÊN BÀI: LÍ THUYẾT Một số phương pháp luyện tập phát triển sức nhanh ( mục 1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết được một số bài tập phát triển sức nhanh. 2. Kỹ năng: - Học sinh cơ bản hiểu được sức nhanh là gi, từ đó áp dụng vào các buổi học chạy nhanh. 3. Thái độ: - HS trật tự chú ý nghe giảng hăng hái xậy dựng bài. II. Địa điểm và phương tiện: 1. Địa điểm: Lớp học. 2. Phương tiện: - Giáo viên: Sách GV, giáo án, phấn. - Học sinh: vở ghi, bút. III. HĐ của GV& HS: - Hãy cho biết sức nhanh là gì ? 3’ - Sức nhanh thể hiện ở những hình thức cơ bản nào ? - Lấy VD thực tế về phản ứng nhanh ? - VD thực tế về tần số động tác trong đời sống. - VD động tác đơn nhanh trong môn cầu lông ? - Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ với thời gian ngắn nhất. - Sức nhanh thể hiện ở ba hình thức cơ bản: Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh + Phản ứng nhanh: 10’ VD: Khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay hoặc đang chạy có tín hiệu thì chạy ngược lại ngay chiều vừa chạy. + Tần số động tác : 10’ VD: Số lần bước chạy trong 1s, số lần bước đi bộ trong 1 phút, số lần tâng cầu trong 10 hay 20 giây, số lần quạt tay của VĐV bơi 50m, 100m + Động tác đơn nhanh: 10’ VD: Trong đấu võ đấu kiếm xuất đòn nhanh, khi đối phương rs đòn tấn công nhanh hoặc trong thi đấu bóng chuyền, khi đối phươngg đập bóng lập tức bên bị tấn công có động tác đỡ bóng hoặc, khi bị ngã ngay lập tức có động tác đưa tay ra chống. - Lấy VD thực tế và sức mạnh tốc độ và sức bền tốc độ ? + Sức mạnh tốc độ: 10’ VD: Đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi chạy tăng tốc sau xuất phát + Sức bền tốc độ: 2’ VD: Khi gắng sức chạy 10- 20m cuối trước khi về đích. ==================================== Soạn: 19/8/2013. Giảng: 22/8/8A1: 24/8/8A2. Tiết 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài soạn có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Ôn tập nâng cao kỹ năng đã học, học chạy đều – đứng lại. - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi phát triển sức nhanh, học khái niệm chạy ngắn. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được các kỹ năng đã học từ lớp 7, biết được chạy đêu đứng lại. - Thực hiện đúng một số động tác trò chơi phát triển sức nhanh. Biết được sức nhanh là gì. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyện, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: Còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: Giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. - Bước nhỏ, nâng cao đùi. B. PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ: - ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải; đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Học chạy đều đứng lại. - Củng cố: Sai lầm học sinh thường mắc phải. 10' 30' Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  TB. - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện                   chỉ huy chỉ huy gv. - GV làm mẫu và nêu y/c từng ktđt sau đó tổ chức hs tập luyện. GV chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho hs (nếu có). - GV goi 2 HS có KT đối 2. Chạy ngắn: a, Ôn động tác bổ trợ: Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. b, Trò chơi phát triển sức nhanh “ chạy tiếp sức”. c, Học khái niệm chạy ngắn - Củng cố: Sai lầm học sinh thường mắc phải. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 5' nhau lên thực hiện KT vòng phải, trái. GV nhận xét đánh giá. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x 10m– 15m x x x x x x GV - GV nêu y/c của từng ktđt và dùng còi tổ chức hs tập luyện, quan sát sửa sai (nếu có). - Gv nêu tên trò chơi cách chơi, luật chơi và tổ chức hs chơi thử. - GV cho hs chơi thật 3 hiệp và có hình thức khen thưởng đội thắng cuộc. - GV giải thích sức nhanh là gi? và nêu liên hệ thực tế cho hs hiểu. - GV goi 2 HS có KT đối nhau lên thực hiện KT bước nhỏ. GV nhận xét đánh giá. Đội hình thả lỏng                 GV. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn, rũ chân, tay, đấm lưng 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn động tác bổ trợ chạy ngắn, ĐHĐN. Đội hình xuống lớp.                   gv. ======================================= Soạn: 23/8/2013. Giảng: 26/8/8A1: 29/8/8A2. Tiết 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài soạn có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Ôn tập nâng cao kỹ năng đã học, học chạy đều – đứng lại. - Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi phát triển sức nhanh. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng đi đều vòng phải (trái), chạy đêu đứng lại. - Thực hiện đúng một số động tác bổ trợ, trò chơi phát triển sức nhanh. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyện, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: Còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: Giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. - Bước nhỏ, nâng cao đùi. B. PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ: - ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải; đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Học chạy đều đứng lại. - Củng cố: Sai lầm học sinh 10' 30' Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  TB. - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện                   chỉ huy chỉ huy gv. - GV làm mẫu và nêu y/c từng ktđt sau đó tổ chức hs tập luyện. GV chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho hs (nếu có). thường mắc phải. 2. Chạy ngắn: a, Ôn động tác bổ trợ: Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. b, Trò chơi phát triển sức nhanh “ chạy tiếp sức”. - Củng cố: Sai lầm học sinh thường mắc phải. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn động tác bổ trợ chạy ngắn, ĐHĐN. 5' - GV goi 2 HS có KT đối nhau lên thực hiện KT vòng phải, trái. GV nhận xét đánh giá. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x 10m– 15m x x x x x x GV - GV nêu y/c của từng ktđt và dùng còi tổ chức hs tập luyện, quan sát sửa sai (nếu có). - Gv nêu tên trò chơi cách chơi, luật chơi và tổ chức hs chơi thử. - GV cho hs chơi thật 3 hiệp và có hình thức khen thưởng đội thắng cuộc. - GV giải thích sức nhanh là gi? và nêu liên hệ thực tế cho hs hiểu. - GV goi 2 HS có KT đối nhau lên thực hiện KT bước nhỏ. GV nhận xét đánh giá. Đội hình thả lỏng                 GV. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp.                   Soạn: 26/8/2013. Giảng: 29/8/8A1: 5/9/8A2. Tiết 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I. MỤC TIÊU Bài soạn có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Đội hình đội ngũ: Ôn tập nâng cao kỹ năng đã học chuẩn bị giờ sau kiểm tra 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng đi đều vòng phải (trái), chạy đêu đứng lại. 3. Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực tự giác trong tập luyện, tự tập hằng ngày nâng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: Còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: Giày ba ta, còi, trang phục TDTT gọn gàng. III. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. 10' Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  TB. - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động. B. PHẦN CƠ BẢN 1. Đội hình đội ngũ: - ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, đi đều vòng trái, đi đều vòng phải; đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Ôn chạy đều đứng lại. - Củng cố: Sai lầm học sinh thường mắc phải. C/ KẾT THÚC 1. Hồi tĩnh: Thực hiện các động tác thả lỏng, thư giãn. 2. Nhận xét: KQ và thái độ học tập của HS. 3. Bài tập về nhà: - Ôn ĐHĐN. 30' 5' - GV q/s uấn nắn, sửa sai cho HS (nếu có). Đội hình tập luyện                   chỉ huy chỉ huy gv. - GV làm mẫu và nêu y/c từng ktđt sau đó tổ chức hs tập luyện. GV chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho hs (nếu có). - GV goi 2 HS có KT đối nhau lên thực hiện KT vòng phải, trái. GV nhận xét đánh giá. Đội hình thả lỏng                 GV. - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp.                   gv. Soạn: 30/8/2013. Giảng: 2/9/8A1:7/9/8A2. Tiết 5: KIỂM TRA ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thứcc: - Kiểm tra nội dung; Quay phải, trái, quay sau, giậm chân tai chỗ, đi đều vòng phải (trái). 2. Kỹ Năng: - HS thực hiện cơ bản đúng: Quay phải, trái, quay sau, giậm chân tai chỗ, đi đều vòng phải (trái). 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong giờ kiểm tra. Qua kiểm tra đánh giá được mức độ tập luyện của hs. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sân TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giáo Viên: Còi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: Giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: Tập hợp lớp điểm số báo cáo GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 2 vòng TD, bài TD phát triển chung lớp 6, xoay các khớp, ép day chằng. 10' Đội hình nhận lớp                   gv. Đội hình khởi động                  TB. [...]... tập của HS 3 Bài tập về nhà: - Ôn động tác bổ trợ chạy ngắn, bài TD Đội hình xuống lớp ================================== Soạn: 9/9/2013 Giảng: 12/9/8A1: 14/ 9/8A2 TIẾT 8: BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN I MỤC TIÊU Bài soạn đã có sự phân nhóm 1 Kiến thức: - Bài thể dục: Ôn 20 động tác trước, học 10 động tác tiếp theo - Chạy ngắn: Mội số ĐT bổ trợ cho KT, trò chơi “Chạy đuổi”, xuất phát thấp chạy lao 2 Kỹ năng:... ========================================== Soạn:19/9/2013 Ngày giảng: 23/9/8A1: 26/9/8A2 TIẾT 10: BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN I MỤC TIÊU Bài soạn đã có sự phân nhóm 1 Kiến thức: - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “chạy con thoi tiếp sức” Xuất phát thấp chạy lao, học chạy giữa quãng (60m) - Bài thể dục: Ôn 35 động tác bài thể dục 2 Kỹ năng: - Thực hiện đúng một số ĐTBT, trò chơi ,KT xuất phát... lỏng - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: xoay các khớp, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp Soạn: 4/ 10/2013 Giảng: 7/10/8A1: 10/10/8A2 TIẾT 14: BÀI THỂ DỤC I MỤC TIÊU Bài soạn đã có sự phân nhóm 1 Kiến thức: - Bài TD: Ôn và hoàn thiện bài thể dục từ 1- 35 2 Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng 35 ĐT của bài TD phát triển chung 3 Thái độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tích cực... chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: xoay các khớp, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp Soạn: 11/10/2013 Giảng: 14/ 10/8A1: 17/10/8A2 TIẾT 16: BÀI THỂ DỤC I MỤC TIÊU Bài soạn đã có sự phân nhóm 1 Kiến thức: - Bài TD: Ôn và hoàn thiện bài thể dục từ 1- 35 2 Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng 35 ĐT của bài TD phát triển chung Chuẩn bị tốt cho giơ sau kiểm tra 1 tiết 3 Thái độ: -... tập của HS 3 Bài tập về nhà: - Ôn động tác bổ trợ chạy ngắn, bài TD Đội hình xuống lớp =============================== Soạn: 13/9/2013 Giảng: 16/9/8A1: 21/9/8A2 TIẾT 9: BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN I MỤC TIÊU Bài soạn đã có sự phân nhóm 1 Kiến thức: - Bài thể dục: Ôn 30 động tác trước, học 5 động tác tiếp theo - Chạy ngắn: Mội số ĐT bổ trợ cho KT, trò chơi “chạy đuổi”, xuất phát thấp chạy lao 2 Kỹ năng:... hông, gối ) 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hướng dẫn về nhà: Ôn 35 động tác thể dục - GV tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: xoay các khớp, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp €€€€€€€€ €€€€€€€€  € GV Soạn: 7/10/2013 Giảng: 10/10/8A1: 12/10/8A2 TIẾT 15: CHẠY NGẮN - THỂ DỤC I MỤC TIÊU Bài soạn đã có sự phân nhóm 1 Kiến thức: - Bài TD: ôn và hoàn thiện từ... tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp €€ € € € € €€€ €€ € € € € €€€ €      €gv ====================================== Soạn: 6/9/2013 Giảng: 9/9/8A1: 12/9/8A2 TIẾT 7: BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN I MỤC TIÊU Bài soạn có sự phân nhóm 1 Kiến thức: - Bài thể dục: Ôn 10 động tác trước, học 10 động tác tiếp theo - Chạy ngắn: Mội số ĐT bổ trợ cho KT, trò chơi “lò cò tiếp sức” Học đóng bàn đạp, xuất phát thấp... rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp Soạn: 30/9/2013 Giảng: 3/10/8A1: 5/10/8A2 TIẾT 13: CHẠY NGẮN - THỂ DỤC I MỤC TIÊU Bài soạn đã có sự phân nhóm 1 Kiến thức: - Bài TD: ôn và hoàn thiện từ nhịp ( 1- 35 ) - Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ chợ kỹ thuật, trò chơi Xuất phát thấp chạy lao – chạy giữa quãng (60m), học về đích và đánh đích 2 Kỹ năng: - HS thực hiện cơ bản đúng bài TD 35 ĐT - Biết cách... tổ chức cho HS thực hiện các bài tập thả lỏng, thư giãn: xoay các khớp, rũ chân, tay, đấm lưng Đội hình xuống lớp ======================================= Soạn: 23/9/2013 Giảng: 26/9/8A1: 28/ 9/8A2 TIẾT 11: CHẠY NGẮN - THỂ DỤC I MỤC TIÊU Bài soạn đã có sự phân nhóm 1 Kiến thức: - Bài TD: ôn và hoàn thiện từ nhịp ( 1- 35 ) - Chạy ngắn: Một số đ/t bổ trợ kĩ thuật, trò chơi chạy đuổi, ôn xuất phát thấp –... sai cho HS (nếu có) B/ PHẦN CƠ BẢN 1 Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - đến 35 30' - GV nêu y/c KT sử dụng đội hình khởi động tổ chức hs tập luyện 1- 2 lần Sau đó cử trực ban hô cho cả * Củng cố: 35N của bài TD 5' C/ KẾT THÚC 1 Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hướng dẫn về nhà: Ôn 35 động tác thể dục - GV chia tổ tập luyện Gv q/s sửa sai . lớp ================================== Soạn: 9/9/2013. Giảng: 12/9/8A1: 14/ 9/8A2. TIẾT 8: BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài soạn đã có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Ôn 20 động tác trước, học 10 động tác. gv. ====================================== Soạn: 6/9/2013. Giảng: 9/9/8A1: 12/9/8A2. TIẾT 7: BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài soạn có sự phân nhóm. 1. Kiến thức: - Bài thể dục: Ôn 10 động tác trước, học 10 động tác. chạy 10- 20m cuối trước khi về đích. ==================================== Soạn: 19 /8/ 2013. Giảng: 22 /8/ 8A1: 24 /8/ 8A2. Tiết 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NGẮN I. MỤC TIÊU Bài soạn có sự phân nhóm. 1.

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan