Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5

135 2.9K 1
Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Soạn: Dạy: Tuần I: Tiết 1 Lý thuyết Nội dung - Mục tiêu, nội dung, chơng trình thể dục lớp 7 - Phòng tránh chấn thơng khi hoạt động TDTT I- Mục tiêu - Giới thiệu nội dung chơng trình lớp 7. - Phòng tránh chấn thơng khi hoạt động thể dục thể thao. * Học sinh xác định đúng đắn tinh thần thái độ học tập với rèn luyện. Biết cách phòng tránh trấn thơng khi hoạt động thể dục thể thao. II- địa điểm - phơng tiện - ở trong lớp học có vở ghi III- nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Phơng pháp - tổ chức 1. Mục tiêu - Biết một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ - Rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tập luyện thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh. - Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và thể hiện khả năng về thể dục thể thao. ? Mục tiêu của tập luyện thể dục thể thao trong trờng học là gì? 2. Nội dung chơng trình thể dục lớp 7 - Lý thuyết chung - Đội hình đội ngũ - Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi và động tác bổ trợ chạy nhanh - Trò chơi và động tác bổ trợ chạy bền - Trò chơi và động tác bổ trợ nhảy xa, nhảy cao - Trò chơi và động tác bổ trợ ném bóng - Môn thể thao tự chọn ? ở lớp 6 các em đã luyện những môn thể thao nào? 3. Phòng tránh chấn thơng khi hoạt động thể dục thể thao a. ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thơng trong hoạt động thể dục thể thao - Mục đích khi tham gia tập luyện TDTT là nâng ? Mục đích của tập luyện thể dục thể thao là gì? ? Có em nào đã để xảy ra 1 cao sức khoẻ, phát triển thể lực. Do không biết hoặc coi thờng, không tuân theo các nguyên tắc phơng pháp khoa học trong hoạt động TDTT nên ngời tập để xảy ra chấn thơng: choáng ngất, tổn thơng cơ, bong gân, giập hoặc gãy xơng, chấn động não hoặc cột sống -> chấn thơng là kẻ thù của TDTT. chấn thơng khi tập. ? Hãy kể một vài chấn thơng mà em gặp hoặc em biết. - Giáo viên nêu một vài chấn thơng cụ thể. b. Một số nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thơng khi hoạt động TDTT. + Nguyên nhân: - Không thực hiện đúng một số nguyên tắc cơ bản trong tập luyện và thi đấu + Nguyên tắc hệ thống: tập luyện TDTT thờng xuyên kiên trì, có hệ thống. + Nguyên tắc tăng tiến: Tập từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản -> phức tạp, tập dần theo một kế hoạch không nóng vội, ngẫu hứng, tuỳ tiện. + Nguyên tắc vừa sức: tập phù hợp với khả năng và sức khoẻ của mỗi ngời. - Không đảm bảo nguyên tắc vệ sinh trong tập luyện TDTT. + Trang phục không phù hợp + Địa điểm, phơng tiện không đảm bảo + Môi trờng không đảm bảo - Không tuân thủ nội dung kĩ thuật, nội quy kỷ luật trong tập luyện và thi đấu TDTT ? Theo em nguyên nhân xảy ra cụ thể ? Để thực hiện nguyên tắc tăng tiến em cần tập luyện nh thế nào? * Cách phòng tránh: - Trớc khi tập phải khởi động kỹ - Trớc khi kết thúc buổi tập và thi đấu phải hồi tỉnh - Sức khoẻ hông bình thờng phải báo cáo - Dọn vệ sinh sân tập - Kiểm tra sửa chữa các phơng tiện - Không ăn uống nhiều, trớc và sau khi tập ? Không (ăn, uống) tiến hành khởi động khi bắt đầu buổi tập đúng hay sai ? vì sao. * Củng cố * Về nhà: Học sinh thuộc nguyên nhân và cách phòng chấn thơng trong hoạt động TDTT ? Mục đích của tập luyện TDTT ? Nguyên nhân xảy ra chấn thơng khi hoạt động TDTT. * Rút kinh nghiệm giờ dạy: - - 2 Tuần I: Tiết 2 Lý tuyết Nội dung - Phòng tránh chấn thơng khi hoạt động TDTT - Biên chế tổ chức tập luyện, một số quy định khi tập luyện. I- Mục tiêu - Biết cách phòng tránh chấn thơng khi hoạt động thể dục thể thao - Biên chế tổ chức tập luyện, một số quy định khi tập luyện. * Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thơng xảy ra khi hoạt động thể dục thể thao. Nắm đợc những quy định của bộ môn. II- địa điểm - phơng tiện - Trong lớp học, học sinh có vở ghi III- nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Phơng pháp - tổ chức + ổn định tổ chức lớp + Phổ biến mục tiêu của tiết học + Kiểm tra bài cũ 1. Phòng tránh chấn thơng khi hoạt động TDTT a. ý nghĩa của phong tránh chấn thơng khi hoạt động TDTT. b. Một số nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thơng khi hoạt động TDTT. ? Mục đích của tập luyện TDTT là gì? Đây là nội dung ở bài trớc. GV để học sinh tự thảo luận từng phần và đa ra câu trả lời. 2. Biên chế tổ chức tập luyện - Chia lớp thành 4 tổ tập luyện - Một cán sự bộ môn và 4 tổ trởng - Chia thành 4 tổ đều nhau về số lợng giới tính - Cách sự nhanh nhẹn, có sức khoẻ khả năng TDTT 3. Một số quy định khi tập luyện - Không ăn uống quá nhiều trớc và sau khi tập luyện - Trang phục gọn gàng, 100% học sinh có giầy - Thực hiện các nề nếp chào báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc tiết học - Cần xin phép ra, vào lớp * Củng cố * Về nhà: Chuẩn bị các quy định của bộ môn ? Trong khi hoạt động TDTT cần có những quy định nh thế nào?. ? Hãy nêu một số nguyên nhân xảy ra các chấn thơng khi hoạt động TDTT. * Rút kinh nghiệm giờ dạy: 3 - - Soạn: Dạy: Tuần II: Tiết 3 Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền Nội dung Đội hình đội ngũ (ĐHĐN) - Ôn: + Tập hợp hàng dọc, hàng ngang và cách điều khiển + Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau * Chạy nhanh: + Trò chơi: Chạy tiếp sức, chạy tiếp sức chuyển vật - Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh (GV chọn động tác bổ trợ) * Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên I- Mục tiêu - Ôn: + Tập hợp hàng dọc, hàng ngang và cách điều khiển + Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau - Trò chơi: + Chạy tiếp sức, chạy tiếp sức chuyển vật + Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên + Rèn luyện cho học sinh tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật có tinh thần tập thể, rèn luyện và phát triển sức nhanh, sức bền cho học sinh. - Hiểu và thực hiện đúng các nội dung đã học ở lớp 6. thực hiện tốt các nội dung mới. II- địa điểm - phơng tiện - Sân tập: bằng phẳng, thoáng, hợp vệ sinh, 2 quả bóng đá - Trang phục giáo viên, học sinh gọn gàng, 100% học sinh có giầy tập. III- nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Định l- ợng Phơng pháp - tổ chức A- Mở đầu 5 - 7' 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức: + Báo báo sĩ số 2' - Lớp trởng tập trung lớp nghe GV phổ biến và nhắc nhở ngắn gọn giờ học x x x x x x x x x 4 + Chúc đầu giờ - Phổ biến mục tiêu tiết học x x x x x x x x x 2. Khởi động 3 -5' - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối 1 vòng 2 L x 8 NK @ Cơ bản 30-32' 1. Đội hình đội ngũ 10' - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách điều khiển nội dung sách giáo viên TDTT 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23m x x x x x x - Ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải trái, đằng sau 3 L động tác - Giáo viên cho học sinh ôn tập - GV quan sát và sửa sai 2. Chạy nhanh - Một số động tác bổ trợ )sức nhanh) phát triển sức nhanh + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông 15' 3 L x 10m 3 L x 15m 3 L x 15m x x x x x x x x x x x x x x x x GV làm mẫu -> cho học sinh tập GV quan sát và sửa sai - Trò chơi + Chạy tiếp sức + Chạy sức chuyển vật, chia thành 2 nhóm đều nhau, đứng trớc vạch chuyển. Chạy ôm bóng qua vật chuẩn về đa cho ngời tiếp theo bên nào về trớc bên đó thắng. 1 L /HS 1 L /HS x x x x x x x x x x 3. Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên, chú ý phân phối sức, cách thở trong khi chạy. 5' Chú ý: Chạy ngợc mũi kim đồng hồ. 3 HS lên thực hiện 5 * Củng cố: Thực hiện các động tác nghiêm nghỉ, quay trái, phải, đằng sau ?. 1-2' -> Gọi 1 HS khác nhận xét -> GV nhận xét chung và đánh giá xếp loại Kết thúc Thả lỏng: rũ tay chân, thở thả lỏng tập điều hoà - Nhận xét đánh giá buổi tập - BTVN: + Tập các động tác bổ trợ phát triển sức nhanh + Luyện tập chạy bền 5' Tập trung lớp thả lỏng - Nghe giáo viên nhận xét giờ học và ra bài tập về nhà x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Rút kinh nghiệm giờ dạy: - - Soạn: Dạy: Tuần 2:Tiết 4 Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền Nội dung ĐHĐN - Ôn: + Nh nội dung tiết 3 + Điểm số 1 đến hết và điểm số 1-2 1 - 2 - Học: Biến đổi đội hình 0-2-4 Chạy nhanh: - Trò chơi phát triển sức nhanh - Động tác bổ trợ: Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông * Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên I- Mục tiêu ĐHĐN - Ôn: + Nh nội dung tiết 3 -> điểm số 1 đến hết và điểm số 1-2 1 - 2 , Học: Biến đổi đội hình 0-2-4 - Chạy nhanh: - Trò chơi phát triển sức nhanh - Động tác bổ trợ: Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm hông - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên * Học sinh thực hiện tơng đối tốt các nội dung ôn. Biết và thực hiện đợc các nội dung mới học. II- địa điểm - phơng tiện - Sân tập: bằng phẳng, hợp vệ sinh - Trang phục gọn gàng, học sinh có giầy tập. 6 III- nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Định l- ợng Phơng pháp - tổ chức A- Mở đầu 7' 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức: + Báo báo sĩ số + Chúc đầu giờ - Phổ biến mục tiêu tiết học 2' - Cán sự tập trung lớp báo cáo sĩ số nghe GV phổ biến mục tiêu giờ học, chúc đầu giờ -> Triển khai sang đội hình cự ly để khởi động 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Xoay các khớp cổ tay, chân, vai, hông, gối - Tại chỗ chạy bớc nhỏ, nâng cao gối, gót chạm mông 5' 1 vòng 4 L x8 N/K 2 L x8 N/đt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cơ bản 1. Đội hình đội ngũ - Ôn các nội dung + Quay phải, trái, quay đằng sau, đứng nghiêm, đứng nghỉ. + Điểm số: từ 1 đến hết và điểm số theo chu kỳ "1-2, 1-2 * Học biến đổi đội hình "0-2-4" + Chuẩn bị: Dóng hàng và điểm số . 30' -33' (5') 3 L 1 nội dung 2 L 1 nội dung (10-13') x x x x x GV cho ôn mỗi x x x x x nội dung 3 lần x x x x x x x x x x Biến đổi đội hình hàng ngay. Chu kỳ "0-2-4" khoảng cách hàng nọ cách hàng kia cm + Dàn hàng: "Khẩu lệnh" theo số đã điểm, bớc số 0 đứng nguyên, số 2 bớc 2 bớc, số 4 bớc 4 bớc. + Dồn hàng: "Vị trí cũ bớc" - Nếu từ đội hình hàng ngang thì quay đằng sau bớc về vị trí cũ lại quay đằng sau chỉnh hàng. - Nếu là đội hình hàng dọc bớc chân phải rồi theo chân trái về, nhìn số để chỉnh hàng. Biến đổi đội hình hàng dọc. - Gv gọi 1 hàng lên phân tích hớng dẫn hàng đó làm mẫu cho học sinh tập biến đổi theo đội hình - Giáo viên quan sát và sửa sai 2. Chạy nhanh (8') - Trò chơi: "Chạy tiếp sức" . . . x x x P . . . x x x P 7 . . . x x x P . . . x x x P - Động tác bổ trợ + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi Chạy gót chạm mông Các động tác bổ trợ học sinh đã đợc học ở lớp 6. Giáo viên chỉ gọi tên đt cho học sinh tập > giáo viên quan sát và sửa x x x x x x x x x x x x x x x x 3. Chạy bền (5') Luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên * Củng cố (2') ? Thực hiện biến đổi đội hình 0 - 2 - 4 Cho 1 tổ lên thực hiện > Gọi 1 học sinh tổ khác nhận xét > giáo viên nhận xét chung Kết thúc - Tập trung lớp: Cúi thả lỏng, tập điều hoà - Nhận xét giờ học - BTVN: Luyện chạy bền và chạy nhanh 5' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Rút kinh nghiệm giờ dạy: - - 8 x x x x x x x x x x Soạn: Dạy: Tuần 3:Tiết 5 Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền Nội dung ĐHĐN - Ôn: + Nh nội dung tiết 4 Chạy: - ôn Nhanh: + Một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh + Tại chỗ đánh tay + Xuất phát mặt hớng chạy * Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên I- Mục tiêu ĐHĐN - Ôn các nội dung nh tiết 4 - Chạy nhanh: Một số động tác bổ trợ chạy nhanh, tại chỗ đánh tay, xuất phát mặt hớng chạy. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên * Học sinh thực hiện tơng đối tốt các nội dung ôn. II- địa điểm - phơng tiện - Sân tập: bằng phẳng, thoáng, hợp vệ sinh * Học sinh thực hiện tơng đối tốt các nội dung ôn. III- nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung Định l- ợng Phơng pháp - tổ chức A- Mở đầu 5-7' 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức: + Báo báo sĩ số + Chúc đầu giờ - Phổ biến mục tiêu tiết học 2' Tập trung lớp nghe giáo viên phổ biến nội dung mục tiêu giờ học > giãn hàng khởi động 9 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân Tại chỗ xoay các khớp - ép dây chằng: ngang dọc - Tại chỗ chạy bớc nhỏ, nâng cao gối, gót, chạm mông 3- 5' 1 vòng 4 L x8 N/K 4 L x8 N/đt (2') x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cơ bản 1. Đội hình đội ngũ - Ôn các nội dung - Đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Quay phải, trái, đằng sau. + Điểm số 1 -> hết, chu kỳ "1, 2" + Biến đổi đội hình "0-2-4" 30-32' (10') Chia lớp 4 nhóm tập > giáo viên quan sát và sửa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2. Chạy nhanh (12-13') Ôn các nội dung + Một số động tác bổ trợ chạy nhanh Chạy bớc nhỏ Chạy nâng cao gốc Chạy gót chạm mông + Tại chỗ đánh tay + Xuất phát mặt hớng chạy 2 l x20 m 2 l x30 m 2 l x30 m . . . x . . . x . . . x . . . x - Lớp tập luyện - Giáo viên quan sát và sửa sai 3. Chạy bền (5'-7') Luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên * Củng cố (2') Gọi 2 học sinh lên thực hiện tại chỗ đánh tay > Mời học sinh nhận xét cho đúng > giáo viên nhận xét 10 x x x x x x x x x x [...]... Sân tập thoáng, sạch III- nội dung và phơng pháp lên lớp Nội dung A- Mở đầu 1 Nhận lớp - ổn định tổ chức: + Báo báo sĩ số + Chúc đầu giờ - Phổ biến mục tiêu tiết học Định lợng 5- 7' 2' Phơng pháp - tổ chức x x x x x x x x x x 15 x x x x x x 2 Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Tại chỗ xoay các khớp - ép dây chằng dọc, ngang - Tập thể dục giữa giờ Cơ bản (3' -5' ) 1 vòng 4L x8N/K 4Lx8N/đt 2Lx8N/đt 30'... để cho tiết 16 học TD với cờ (cao 25, cạnh 30) * Rút kinh nghiệm giờ dạy: - x x x x 31 - Soạn: Dạy: Tuần 7: Tiết 16 chạy nhanh - bài thể dục - chạy bền Nội dung Chạy nhanh: - Trò chơi phát triển sức nhanh (GV chọn) Thể dục: Học động tác vơn thở, tay (bài thể dục với cờ) Chạy bền: Luyện tập chạy bền I- Mục tiêu Chạy nhanh: - Trò chơi phát triển sức nhanh Bài thể dục với cờ : Học động tác vơn thở, động... ngang, lòng bàn tay ngửa, 2 cờ hớng sang 2 bên mắt nhìn sang trái 10-12' 5 -8' x x x x x x x x x x x x 8' -10' 2x15m 2x20m 2x30m x x x x 2L - GV quan sát và sửa sai - GV hô cho học sinh cả lớp tập - GV quan sát và sửa sai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -GV phân tích làm mẫu cho học sinh tập 35 N4: TTCB N56 78: Nh (1234 nhng nhịp 7 quay mặt sang phải) * Động tác lờn: N1: Chân... nhận xét -> Giáo viên nhận xét chung và đánh giá xếp loại 29 Kết thúc - Tập trung lớp thả lỏng, rũ chân tay điều hoà thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học - BTVN: ôn ĐHĐN thật tốt để giờ sau (tiết 15) kiểm tra, tập chạy nhanh, chạy bền 5' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dồn hàng và nghe gv nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà * Rút kinh nghiệm giờ dạy: - Soạn: Dạy: Tuần 8: Tiết 15: Kiểm tra... bền Nam: 700m Nữ: 55 0m Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên * Củng cố: Gọi 2 em học sinh 30' -33' 8- 10' 2L x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2L x x x x x x 10-12' 3x30m - GV PT làm mẫu động tác - Cho cả lớp thực hiện t thế xuất phát chạy 1 bớc (4-5L) - Cho học sinh tập nội dung học mới ngang sau nội dung ôn - GV quan sát sửa sai x x x x (5- 7') x x x x x x x x x x x x x x (2') 25 thực hiện XPC,... mông - ép dây chằng dọc, ngang Định lợng 5- 7' 2' 5' 1 vòng 4L x8N/đt Phơng pháp - tổ chức Cán sự lớp tập trung lớp 4 hàng ngang cự ly hẹp để nghe mục tiêu giờ học -> giãn hàng khởi động x x x x x x x x x x x x 4L x8N/đt Cơ bản 1 Chạy nhanh: - Luyện tập chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Luyện tập xuất phát chạy nhanh 60m 30' -33' 2 Bài tập thể dục với cờ + Ôn hai động tác (vơn thở, động... chức Lớp tập trung đội hình 4 hàng ngang cự ly hẹp: báo cáo sĩ số và nghe phổ biến mục tiêu giờ học 3 -5' 1 vòng 4L x8N/đt x x x x 4Lx8N/đt 4Lx8N/đt 30' -33' x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 -8' 2L x x x x x x x x 10-12' xx x x x x x x p p p p 3Lx15m x 3L x x x (5- 7') - GV giới thiệu đau sóc hông nguyên nhân và cách khắc phục khoảng 2-3' - Cho học sinh chạy bền... Luyện chạy bền trên địa hình chạy bền tự nhiên Nam: 600m Nữ: 450 m * Củng cố: Gọi 2 em học sinh thực hiện ngồi xuất phát Kết thúc ĐHĐN rồi cho tập cùng nội dung ôn (5- 7') x x x x 5' - Tập trung thả lỏng - Nhận xét, đánh giá tiết học - BTVN: Tập ngồi xuất phát, luyện chạy bền x x x x x x x x x x (2') > Mời học sinh nhận xét và đánh giá > giáo viên nhận xét và cho xếp loại vào sổ x x x x x x x x x x... Tuần 9: Tiết 17: Chạy nhanh - Bài thể dục - chạy bền Nội dung Chạy nhanh: Luyện tập + Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau + Xuất phát chạy nhanh 60m Thể dục: Ôn động tác vơn thở, tay Học: động tác chân, động tác lờn Chạy bền: Luyện tập chạy bền I- Mục tiêu - Chạy nhanh: Luyện tập chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát chạy nhanh 60m - Bài thể dục với cờ : Ôn động tác thở, tay... trớc vạch XP 12- 15' 2x30m 2x30m 3-30m 3-30m 18 x x x x > GV phân tích làm mẫu cho học sinh tập ở đội hình hàng ngang 4 -5 lần chỉ chạy 1 bớc - ND học mới giới thiệu trớc trong 1-2m + Động tác: Khi có lệnh, đạp chân sau rồi đa ra trớc sau đó đạp nhanh mạnh chân trớc phối hợp tay đánh tích cực để xuất phát và lao chạy 3 Chạy bền Luyện tập chạy bền phân phối sức khi chạy Nam: 700m Nữ: 55 0m * Củng cố: Gọi . tập luyện thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh. - Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và thể hiện khả năng về thể dục thể thao. ? Mục tiêu của tập luyện thể dục thể thao. Môn thể thao tự chọn ? ở lớp 6 các em đã luyện những môn thể thao nào? 3. Phòng tránh chấn thơng khi hoạt động thể dục thể thao a. ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thơng trong hoạt động thể dục. dung, chơng trình thể dục lớp 7 - Phòng tránh chấn thơng khi hoạt động TDTT I- Mục tiêu - Giới thiệu nội dung chơng trình lớp 7. - Phòng tránh chấn thơng khi hoạt động thể dục thể thao. * Học sinh

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:55

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tuần I: Tiết 1

 • Lý thuyết

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

  • Tuần I: Tiết 2

 • Lý tuyết

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

  • Tuần II: Tiết 3

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc

  • Tuần 2:Tiết 4

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

     • Kết thúc

  • Tiết 6:

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc

  • Tuần 4: Tiết 7

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc

  • Tiết 8:

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc

  • Tuần 5:Tiết 9:

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • A- Mở đầu

     • Cơ bản

    • Kết thúc

  • Tiết 10:

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc

  • Tuần 6: Tiết 11:

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

     • Kết thúc

  • Tiết 12:

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc

  • Tuần 7: Tiết 13:

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

     • Cơ bản

  • Tiết 14:

 • Đội hình - đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

     • Cơ bản

     • Kết thúc

  • Tuần 8: Tiết 15:

 • Kiểm tra đội hình đội ngũ

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • Cơ bản

  • Tuần 7: Tiết 16

 • chạy nhanh - bài thể dục - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

     • Cơ bản

      • Kết thúc

  • Tuần 9: Tiết 17:

 • Chạy nhanh - Bài thể dục - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • Cơ bản

      • Kết thúc

  • Tuần 9: Tiết 18

 • Chạy nhanh - Bài thể dục - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

     • Cơ bản

     • Kết thúc

  • Tuần 10: Tiết 19:

 • Chạy nhanh - Bài thể dục - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

     • Cơ bản

      • Kết thúc

 • Tuần 10: Tiết 20

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

  • - Yêu cầu các em thực hiện đúng kỹ thuật và đạt thành tích cao.

   • II- địa điểm - phương tiện

   • Phương pháp - tổ chức

    • Cơ bản

    • Kết thúc

  • Tuần 11: Tiết 21:

 • Bài thể dục - bật nhẩy - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

     • Cơ bản

     • Kết thúc

  • Tiết 22:

 • Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • Cơ bản

     • Kết thúc

  • Tuần 12 - Tiết 23:

 • Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • 3. Kiểm tra bài cũ:

      • Cơ bản

     • Kết thúc

  • Tiết 24:

 • Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • 3. Kiểm tra bài cũ:

      • Cơ bản

  • Tuần 13 - Tiết 25:

 • Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • 2. Khởi động:

      • 3. Kiểm tra bài cũ:

      • Cơ bản

       • Kết thúc:

  • Tiết 26:

 • Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

  • Nội dung

   • I - Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • 1, Bài thể dục:

      • 2, bật nhảy:

      • Kết thúc:

  • Tuần 14: Tiết 27:

 • Bài thể dục - bật nhảy - chạy bền

  • Nội dung

   • I - Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • 3, Chạy bền

      • Kết thúc:

  • Tiết 28:

 • thể dục - bật nhảy - chạy bền

  • Nội dung

   • I - Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • 1, Bài thể dục:

      • 2, Bật nhảy:

      • 3, Chạy bền

      • * Thư giãn sau khi chạy bền.

      • Kết thúc:

  • Tuần 15- Tiết 29:

 • thể dục - bật nhảy - chạy bền

  • Nội dung

   • I - Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Nội dung

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • Kết thúc:

  • Tiết 30:

 • Kiểm tra bài thể dục

  • Nội dung

   • I - Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

    • Nội dung

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • Kết thúc:

  • Tuần 16

 • ôn tập học kỳ I

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • Kết thúc:

  • Tuần 17

 • Kiểm tra học kỳ I - đội hình đội ngũ

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • Kết thúc:

  • Tuần 18 - Tiết 35:

 • Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy nhanh

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • Kết thúc:

  • Tiết 36:

 • Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT - bài thể dục với cờ

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • Kết thúc:

  • Tuần 19 - Tiết 37:

 • Bật nhảy - ném bóng - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: - Ôn: Đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào cát, đệm

  • Ném bóng: Chơi trò chơi phát triển sức mạnh của tay ngực

  • Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • * Học: Nhảy bước bộ trên không.

     • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên

     • Kết thúc:

  • Tuần 19 - Tiết 38

 • Bật nhảy - ném bóng - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: - Ôn: Nhảy bước bộ trên không

  • Ném bóng: Chơi trò chơi phát triển sức mạnh của tay ngực

  • Tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng

  • Chạy bền: Luyện tập chạy bền

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • 3. Chạy bền

     • Kết thúc:

  • Tuần 20 - Tiết 39:

 • Bật nhảy - ném bóng - chạy bền

  • Nội dung

  • *Bật nhảy: - Ôn: Bước bộ trên không, chạy đà kiểu ngồi

  • *Ném bóng: Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng

  • Tập tung và bắt bóng qua kheo chân. Ném bóng trúng đích

  • *Chạy bền: Chơi trò chơi: "Chạy theo đội hình số 8"

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • 3. Chạy bền

     • Kết thúc:

  • Tiết 40:

 • Bật nhảy - ném bóng - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: - Ôn nhảy bước bộ trên không, chạy đà nhảy xa kiểu ngồi

  • Học: Bật nhảy bằng 2 chân, tay vào vật trên cao

  • Ném bóng: Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng

  • Tập tung và bắt bóng qua kheo chân

  • Chạy bền: Luyện chạy bền

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • * Học mới

     • * Củng cố: Gọi 2 học sinh lên thực hiện đà 1 bước ném bóng xa.

     • 3. Chạy bền

     • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên

     • Nam: 600m

     • Nữ: 400m

     • Kết thúc:

  • Tuần 21: Tiết 41:

 • Bật nhảy - ném bóng - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: - Luyện: Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật trên cao.

  • Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi

  • Ném bóng: Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay. Ngồi xổm tung và bắt bóng

  • Tập tung và bắt bóng qua kheo chân

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • 3. Chạy bền

     • Luyện tập chạy bền

     • Nam: 600m

     • Kết thúc:

  • Tiết 42:

 • Bật nhảy - ném bóng - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: Ôn: Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật trên cao.

  • Học: Bật nhảy bằng 1 chân, tay với vào vật trên cao

  • Ném bóng: Ôn tung bóng từ tay nọ sang tay kia

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • "Chạy ríc rắc"

     • Kết thúc:

     • Tập các động tác bổ trợ chạy bền

  • Tuần 22 - Tiết 43

 • Bật nhảy - ném bóng - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: - Ôn nội dung tiết 42

  • Học:Chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà (có chạy đà)

  • Ném bóng: Ôn nội dung tiết 42

  • Chạy bền: Luyện chạy bền

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • Mở đầu

     • 3. Chạy bền

     • Kết thúc:

  • Ném bóng: - Ôn nội dung tiết 42

  • Chạy bền: Luyện chạy bền

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • Mở đầu

    • 1. Nhận lớp

    • - ổn định tổ chức lớp

    • - Phổ biến mục tiêu tiết học

    • 2. Khởi động

    • - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập

    • - Tại chỗ xoay các khớp chính

    • - ép dây chằng ngang - dọc

    • Cơ bản

    • 1. Bật nhảy

    • - Ôn: chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà

     • Kết thúc:

  • Tuần 23 - Tiết 45:

 • Bật nhảy - ném bóng - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: - Ôn chạy đà giậm nhảy co chân qua xà

  • Học:Chạy đà chính diện, giậm nhảy chân lăng ruỗi thẳng qua xà

  • Ném bóng: Học đà 2 bước chéo ném bóng xa

  • Chạy bền: Luyện chạy bền

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • 3. Chạy bền

     • Kết thúc:

  • Tiết 46:

 • Bật nhảy - ném bóng - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: - Ôn như nội dung tiết 45

  • Ném bóng: Ôn: Đà 2 bước chéo ném bóng xa

  • Chạy bền: Luyện chạy bền

  • I - Mục tiêu

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • 3. Chạy bền

     • Kết thúc:

  • Tuần 24 - Tiết 47:

 • Bật nhảy - ném bóng - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: - Ôn như nội dung tiết 46

  • Ném bóng: Ôn như nội dung tiết 46

  • Chạy bền: Chơi trò chơi (GV chọn)

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • 3. Chạy bền

     • Kết thúc:

  • Tiết 48:

  • Bật nhảy - ném bóng - chạy bềnNội dung

   • Bật nhảy: - ôn bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà

   • Ném bóng: Ôn luyện đà 2 bước chéo ném bóng xa

   • I - Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Nội dung

    • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

      • 3. Chạy bền

      • Kết thúc:

  • Tuần 25- Tiết 49:

 • Kiểm tra ném bóng

  • Nội dung

  • Bật nhảy: Đi tự do, thể hiện 4 bước chéo ném bóng xa (trọng tâm 4 bước đà chéo).

  • Ném bóng:

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • Kết thúc:

  • Tiết 50:

 • Bật nhảy - thể thao tự chọn - chạy bền

  • Nội dung

  • - Bật nhảy: Luyện chạy bước bộ trên không, chạy đà chính diện giậm chân lăng duỗi thẳng qua xà

  • - Thể thao tự chọn (TTTC) : Đá cầu

  • Giới thiệu một số điểm trong luật đá cầu

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • 3. Chạy bền

     • Kết thúc:

  • Tuần 26- Tiết 51:

 • Bật nhảy - Đá cầu - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: Luyện tập chạy giậm nhảy bước bộ trên không

  • TTTC: Ôn một số động tác bổ trợ phát triển, thể lực và sự khéo léo

  • Chạy bền: Chạy theo địa hình quy định

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • 3. Chạy bền

     • Kết thúc:

 • Bật nhảy - Đá cầu - chạy bền

  • Nội dung

  • Bật nhảy: Luyện tập chạy đà chính diện giậm nhảy, chân lăng duỗi thẳng qua xà

  • TTTC: + Ôn chuyền cầu bằng đùi hoặc má trong bàn chân (theo nhóm)

  • Chạy bền: Chạy theo địa hình quy định

  • I - Mục tiêu

  • II- địa điểm - phương tiện

  • III- nội dung và phương pháp lên lớp

   • Nội dung

   • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

     • 3. Chạy bền

     • Kết thúc:

  • Tuần 27 -Tiết 53:

 • Kiểm tra bật nhảy

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc:

    • - Thả lỏng: cúi thả lỏng, rũ chân tay, điều hoà

  • Tiết 54:

 • đá cầu - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • 2, Chạy bền

    • Kết thúc:

    • - Tập trung thả lỏng, hít thở sâu, cúi thả lỏng, rũ tay chân, điều hoà, thả lỏng

  • Tuần 28 - Tiết 55:

 • đá cầu - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • 2, Chạy bền

    • Kết thúc:

    • - Tập trung thả lỏng, hít thở sâu, cúi thả lỏng, rũ tay chân, điều hoà, thả lỏng

  • Tiết 56:

 • đá cầu - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • 2, Chạy bền

  • Tuần 29: Tiết 57

 • đá cầu - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • -Thực hiện động tác hít thở sâu

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc:

    • - Tập trung

  • Tuần 30: Tiết 59:

 • đá cầu - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc:

  • Tiết 60:

 • đá cầu - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc:

    • - Tập trung

  • Tuần 31: Tiết 61:

 • đá cầu - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc:

  • Tiết 62:

 • đá cầu - chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc:

  • Tuần 32: Tiết 63:

 • Kiểm tra chạy bền

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

  • Tiết 64:

 • Kiểm tra đá cầu

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc:

  • Tuần 33 :Tiết 65:

 • ôn tập bật nhẩy

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • 2- Ôn bật xa:

    • 3- Bật nhảy bằng 2 chân, 2 tay với vào vật trên cao.

    • 4- Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

    • 5- Nhảy bước bộ trên không

    • * Củng cố gọi 2 học sinh thực hiện động tác chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

    • 6- Trò chơi " lò cò tiếp sức "

    • Kết thúc:

  • Tiết 66:

 • ôn luyện bật nhẩy

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • 2- Ôn bật xa:

    • 3- Bật nhảy bằng 2 chân, 2 tay với vào vật trên cao.

    • 4- Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

    • 5- Nhảy bước bộ trên không

    • * Củng cố nội dung chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà

    • Kết thúc:

 • ôn luyện bật nhẩy

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • 2- Ôn bật xa:

    • 3- Ôn bật nhảy bằng 2 chân, 2 tay với vào vật trên cao.

    • 4- Nhảy bước bộ trên không

    • 5- Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà

    • * Củng cố nội dung " nhảy bước bộ trên không " gọi 1 -2 học sinh thực hiện

    • 6- Trò chơi " khéo vướng chân "

    • Kết thúc:

  • Tiết 68:

 • Kiểm tra bật nhảy - nhảy bước bộ trên không

  • Nội dung

   • I- Mục tiêu

   • II- địa điểm - phương tiện

   • III- nội dung và phương pháp lên lớp

    • Phương pháp - tổ chức

    • A- Mở đầu

    • Cơ bản

    • Kết thúc:

  • Tuần 35

 • Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể

  • Tiết 68:

   • Kiểm tra ném bóng trúng đích

   • Nội dung

    • I- Mục tiêu

    • II- địa điểm - phương tiện

    • III- nội dung và phương pháp lên lớp

     • Phương pháp - tổ chức

     • A- Mở đầu

     • Cơ bản

      • Kết thúc

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan