Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 12

129 607 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 1. TIẾT 1 Ngày soạn: 19/08/2013 Ngày dạy: 23/08/2013 Tiết: 1 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN ( mục 1 ) I/ Mục đích: -Giúp học sinh nắm được một số phương pháp để luyện tập phát triển sức bền. -Yêu cầu học sinh nắm và biết cách thực hành trong học tập và rèn luyện hàng ngày. II/ Địa điểm, phương tiện: Sách GV III/ Tiến trình bài dạy : 1/ Phần mở đầu - Nhận lớp - Giới thiệu bài Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền 2/Phần cơ bản Néi dung §/L Ph¬ng ph¸p * Một số hiểu biết cần thiết Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Sức bền ở đây là gì? Sức bền là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện thể dục thể thao kéo dài. Sức bền gồm có sức bền chung và sức bền chuyên môn: Sức bền chung là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài. Sức bền chuyên môn là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động lao động hay bài tập thể thao trong thời gian dài: Ví dụ khả năng leo núi, bơi lội, chạy 10km, 20km, 42,195km… * Nguyên tắc tập luyện: - Tập phù hợp với sức khỏe của mỗi người. Tùy theo lứa tuổi, giới tính và sức khỏe mà tập luyện cho vừa sức. - Tập từ nhẹ đến nặng: Tập bài tập từ đơn giản đến phức tạp, cường độ và khối lượng bài tập tăng dần. - Tập thường xuyên hàng ngày hoặc 3-4 lần/ tuần - Trong giờ học bài tập sức bền học sau các nội dung khác trong phần cơ bản. - Tập xong không dừng lại đột ngột mà cần thực hiện một số động tác thả lỏng hồi tĩnh. - Khi tập chạy bền cần rèn luyện kỹ thuật bước chạy, cách thở, cách vượt qua các chướng ngại vật và các động tác thả lỏng, hồi tĩnh… - GV giới thiệu và đưa ra câu hỏi về sức bền. - HS trả lời - GV rút ra kết luận và bổ sung khái niệm đúng về sức bền. - GV nhấn mạnh tầm quan trọng của sức bền và lưu ý HS việc cần thiết phải tập luyện, nguyên tắc tập luyện cho phù hợp và có hiệu quả. 3. Phần kết thúc - Củng cố: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền - Nhận xét: GV nhận xét giờ học - Dặn dò: GV dặn dò HS học GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 1 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 1. TIẾT 2 Ngày soạn: 19/08/2013 Ngày dạy: 24/08/2013 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ( 1 đến hết; 1-2, 1-2 ). Đứng nghỉ ( nghiêm ), quay trái ( phải ), quay đằng sau. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. Đội hình 0-2-4 CHẠY NGẮN Trò chơi phát triển sức nhanh Xuất phát chạy từ một số tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai, lưng hướng chạy I/ Mục đích: 1. Đội hình đội ngũ - Ôn một số bài tập về đội hình đội ngũ đã học. Yêu cầu nắm và thực hiện được kỹ năng động tác. 2. Chạy ngắn - Ôn một số bài tập bổ trợ chạy ngắn và trò chơi phát triển sức nhanh. Yêu cầu thực hiện được bài tập II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… III/ Tến trình bài dạy : GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 2 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG NỘI DUNG Đ L PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC APhần mở đầu 1. Nhận lớp: + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 2. Khởi động + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ ( 6’) 2’ 4’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.       B. Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghỉ ( nghiêm ), quay trái ( phải ), quay đằng sau. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. - Đội hình 0 – 2 – 4 . * Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng về ĐHĐN 2. Chạy ngắn + Xuất phát mặt hướng chạy + Xuất phát vai hướng chạy + Xuất phát lưng hướng chạy + Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức C. Phần kết thúc: * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân. ( 37’) 20’ 17’ ( 2’) - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát.      - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm - GV đưa ra bài tập và giảng giải và phân tích động tác - GV nêu yêu cầu thực hiện và điều khiển HS luyện tập.  30m     * Tập hợp - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – HS tham gia trò chơi    10m      * Đội hình hàng ngang 3 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 2. TIẾT 3 Ngày soạn: 26/08/2013 Ngày dạy: 30/08/2013 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ôn nội dung như tiết 1 Đi đều, đi đều – đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái Đội hình 0 – 3 - 6 – 9 CHẠY NGẮN Ôn trò chơi “ Chạy thoi tiếp sức”. Tư thế sẵn sàng xuất phát CHẠY BỀN Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục I/ Mục đích: 1. Đội hình đội ngũ: Ôn một số bài tập về đội hình đội ngũ đã học.Yêu cầu nắm và thực hiện được kỹ năng, động tác 2. Chạy ngắnTrò chơi phát triển sức nhanh, bài tập bổ trợ chạy ngắn. Yêu cầu thực hiện được bài tập 3. Chạy bền Giới thiệu hiện tượng “ cực điểm” và cách khắc phục. Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu nắm được cách khắc phục hiện tượng cực điểm khi chạy bền. II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… III/ Tiến trình bài dạy : GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 4 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG NỘI DUNG Đ L PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.Phần mở đầu 1. Nhận lớp: 9A 9B 9C + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 2. Khởi động + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ B. Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ: * Ôn: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghỉ ( nghiêm ), quay trái ( phải ), quay đằng sau. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. - Đội hình 0 – 2 – 4 . * Học: - Đi đều, đi đều – đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái. - Đội hình 0 – 3 – 6 – 9 * Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng về ĐHĐN 2. Chạy ngắn + Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức + Tư thế sẵn sàng xuất phát 3. Chạy bền: - Tìm hiểu hiện tượng “ cực điểm” và cách khắc phục ( 6’) 1’ 5’ ( 37’) 12’ 10’ 5’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.       - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát.      - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm * Tợp hợp lớp GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng ĐHĐN       - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – HS tham gia trò chơi      - GV giới thiệu và huớng dẫn HS thực hiện - GV điều khiển HS thực hiện bài tập - GV giới thiệu, giảng giải về hiện tượng “ cực điểm” và cách khắc phục 5 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 2. TIẾT 4 Ngày soạn: 26/08/2013 Ngày dạy: 31/08/2013 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Ôn một số kỹ năng mà học sinh thực hiện còn yếu CHẠY NGẮN Trò chơi: “ Chạy đuổi” Ngồi mặt hướng chạy xuất phát: Tư thế sẵn sàng xuất phát I/ Mục đích: 1 Đội hình đội ngũ. Ôn tập một số bài tập về đội hình đội ngũ mà học sinh thực hiện còn yếu. Yêu cầu học sinh nắm và thực hiện được kỹ năng, động tác. 2. Chạy ngắn Luyện tập trò chơi, bài tập bổ trợ chạy ngăn. Yêu cầu thực hiện được bài tập II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: 9A 9B 9C + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 2. Khởi động + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai + ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 3. Kiểm tra bài cũ: Nêu hiện tượng “ cực điểm” khi chạy bền và cách khắc phục ( 8’) 1’ 4’ 3’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.       - GV kiểm tra 1-2 HS trả lờp câu hỏi B. Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ: * Ôn: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghỉ ( nghiêm ), quay trái ( phải ), quay đằng sau. - Đội hình 0 – 2 – 4 - Đội hình 0 – 3 – 6 – 9 ( 35’) 16’ - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát.     GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 6 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 - Đi đều, đi đều – đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái. * Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng về ĐHĐN 2. Chạy ngắn + Trò chơi: Chạy đuổi + Ngồi mặt hướng chạy xuất phát + Tư thế sẵn sàng xuất phát 19’  - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm * Tợp hợp lớp GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng ĐHĐN       - GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi - GV điều khiển – HS tham gia trò chơi       20m 4m * Ổn định - GV giới thiệu bài tập và huớng dẫn HS thực hiện - GV điều khiển HS thực hiện bài tập  30m     GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 7 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 C Phần kết thúc: * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Dặn dò: Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà * Xuống lớp ( 2’) * Tập hợp đội hình hàng ngang - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.      TUẦN 3. TIẾT 5 Ngày soạn: 02/09/2013 Ngày dạy: 06/09/2013 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Tiếp tục ôn tập một số kỹ năng mà học sinh thực hiện còn yếu CHẠY NGẮN Ôn tập chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay CHẠY BỀN Giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục. Chạy bền trên địa hình tự nhiên I/ Mục đích 1. Đội hình đội ngũ Tiếp tục ôn tập một số kỹ năng về đội hình đội ngũ mà học sinh thực hiện còn yếu. Yêu cầu học sinh nắm và thực hiện được kỹ năng, động tác. 2. Chạy ngắn Luyện tập một số bài tập bổ trợ chạy ngắn. Yêu cầu thực hiện được bài tập 3. Chạy bền Giới thiệu hiện tượng “ Chuột rút” và hướng khắc phục, luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu nắm được và tránh bị chuột chuột rút khi tập luyện II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trường. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… III Tiến trình bài dạy : NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A Phần mở đầu 1. Nhận lớp: 9A 9B 9C + Nhận lớp + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 2. Khởi động + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai + ép dọc, ép ngang. ( 8’) 1’ 5’ - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. - Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển.     GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 8 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chỗ 3. Kiểm tra bài cũ: Nêu hiện tượng “ Chuột rút” khi chạy bền và cách khắc phục 2’   - GV kiểm tra 1-2 HS trả lờp câu hỏi B Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ: * Ôn: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số. Đứng nghỉ ( nghiêm ), quay trái ( phải ), quay đằng sau. - Đi đều, đi đều – đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. Đi đều vòng phải, vòng trái. * Củng cố: GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng về ĐHĐN b. Chạy ngắn + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau c. Chạy bền: - Tìm hiểu hiện tượng “ cực điểm” và cách khắc phục - Luyện tập chạy bển trên địa hình tự nhiên ( 35’) - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện kỹ năng, động tác. - GV gọi một nhóm ra thực hiện toàn bộ bài tập do GV điều khiển, các nhóm còn lại quan sát.      - GV nhắc lại yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập - HS luyện tập – GV quan sát hướng dẫn thêm * Tợp hợp lớp GV cùng HS củng cố lại một số kỹ năng ĐHĐN       * Chuyển vị trí tập hợp - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - HS luyện tập – GV quan sát nhắc nhở  20m     - GV giới thiệu, giảng giải về hiện tượng “ Chuột rút” và cách khắc phục - GV nhắc một số yêu cầu về chạy bền - HS luyện tập chạy bền - GV quan sát nhắc thêm GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 9 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 Phần kết thúc: * Thả lỏng, hồi tĩnh: Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng. * Nhận xét tiết học. * Dặn dò: Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà * Xuống lớp ( 2’) * Tập hợp đội hình hàng ngang - HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học. - GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.      TUẦN 3. TIẾT 6 Ngày soạn: 02/09/2013 Ngày dạy: 07/09/2013 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ Kiểm tra thực hành lấy điểm 15 phút CHẠY NGẮN Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau Xuất phát cao - chạy nhanh I/ Mục đích 1. Đội hình đội ngũ Kiểm tra nhằm đánh giá khả năng, sự tập kuyện của học sinh về một số kỹ năng đội hình đội ngũ để lấy điểm kiểm tra 15 phút. Yêu cầu học sinh nắm và thực hiện đúng kỹ năng, động tác 2. Chạy ngắn Ôn tập một số bài tập bổ trợ phát triển sức nhanh, bài tập bổ trợ kỹ thuật chạy ngắn. Yêu cầu thực hiện được bài tập II/ Địa điểm, phương tiện: + Sân trờng. + Học sinh vệ sinh sân bãi. + Giáo viên chuẩn bị còi, cờ… III/ Tiến trình bài dạy : GV: VI ĐÌNH TIẾN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 10 [...]... bài thể dục     - GV đếm cho HS ôn lại phần bài TD đã học đồng thời GV sửa động tác sai cho HS TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 20 + Tập toàn bộ cả nhóm GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 -NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 6 TIẾT 11 Ngày soạn: 23/ 09/ 2013 Ngày dạy: 24/ 09/ 2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 đến 19 bài thể dục nam, từ nhịp 1 đến 25 bài thể dục nữ Học tiếp từ nhịp 20 đến 26 bài thể dục. .. HS  + Tập TIẾN GV: VI ĐÌNHtoàn bộ cả nhóm TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG 24 GV hướng dẫn nhóm HS nam tập phần bài + Tập từng hàng thể dục GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 -NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 7 TIẾT 13 Ngày soạn: 30/ 09/ 2013 Ngày dạy: 01/10/2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 đến 26 bài thể dục nam, từ nhịp 1 đến 29 bài thể dục nữ Học tiếp từ nhịp 27 đến 36 bài thể dục nam CHẠY NGẮN Ôn một số bài tập... THÚC KHÁNGthể - GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 -NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 5 TIẾT 10 Ngày soạn: 16/ 09/ 2013 Ngày dạy: 19/ 09/ 2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 đến 19 bài TD nam, từ nhịp 1 đến 18 bài TD nữ Học từ nhịp 19 đến 25 bài TD nữ CHẠY NGẮN Ôn một số bài tập bổ trợ Kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao ( 18-20m ) Trò chơi: “ Chạy tiếp sức con thoi” I/ Mục đích 1 Bài thể dục Ôn tập phần bài thể dục đã...      26 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 -NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 7 TIẾT 14 Ngày soạn: 30/ 09/ 2013 Ngày dạy: 03/10/2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 đến 36 bài thể dục nam, từ nhịp 1 đến 29 bài thể dục nữ Học tiếp từ nhịp 30 đến 34 bài thể dục nữ, từ nhịp 37 đến 40 bài thể dục nam CHẠY NGẮN Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh: chạy bước... THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 -NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 4 TIẾT 7 Ngày soạn: 09/ 09/ 2013 Ngày dạy: 10/ 09/ 2013 BÀI THỂ DỤC Học từ nhịp 1 – 10 trong bài thể dục phát triển chung của nam và nữ CHẠY NGẮN Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau Xuất phát cao - chạy nhanh CHẠY BỀN Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục I/ Mục đích 1 Bài thể dục Học một số...     TUẦN 6 TIẾT 12 Ngày soạn: 23/ 09/ 2013 Ngày dạy: 26/ 09/ 2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 đến 26 bài thể dục nam, từ nhịp 1 đến 25 bài thể dục nữ Học tiếp từ nhịp 26 đến 29 bài thể dục nữ CHẠY NGẮN Luyện tập chạy bước nhỏ, chạy đạp sau Ôn xuất phát thấp – chạy lao và chạy giữa quãng ( 60m ) I/ Mục đích 1 Bài thể dục Ôn tập phần bài thể dục đã học: từ nhịp 1 đến 26 bài TD nam,... thực hiện Kiểm tra phần bài thể dục đã học Phần cơ bản: ( 35’) - GV giới thiệu một số điểm luật vè chạy ngắn - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện a.Bài thể dục - GV chia lớp thành 2 nhóm ( nam, nữ ) GV: VI ĐÌNH TIẾN 25 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 -NĂM HỌC: 2013 – 2014 + Ôn từ nhịp 1 đến 26 bài thể dục của nam, 1 đến 29 bài thể dục của nữ - GV yêu cầu nhóm... KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 -NĂM HỌC: 2013 – 2014 a.Bài thể dục - GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện - GV chia lớp thành 2 nhóm ( nam, nữ ) - GV yêu cầu nhóm nữ thực hiện các bài tập phần chạy ngắn:XP thấp-chạy lao và chạy giữa quãng ( HS tự quản ) + Ôn từ nhịp 1 đến 19 bài thể dục của nam, 1 đến 25 bài thể dục của nữ     + Học từ nhịp 20 đến nhịp 26 bài thể. .. Phần cơ bản: b Bài thể dục + Ôn từ nhịp 1 đến 19 bài thể dục của nam, 1 đến 18 bài thể dục của nữ + Học từ nhịp 19 đến nhịp 25 bài thể dục của nữ b Chạy ngắn + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Xuất phát thấp – chạy lao 18 – 20m GV: VI ĐÌNH TIẾN 5-10' 1-2' 3-5' 2-3' 25-30' - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số - Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học - Do cán sự điều khiển ... TIẾN cho HS sửa động tác sai THCS HUỲNH THÚC KHÁNG GV: TRƯỜNG 28 * Tập toàn bộ cả nhóm - GV hướng dẫn nhóm HS nam tập phần bài + Học từ nhịp 30 đến nhịp GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 -NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 8 TIẾT 15 Ngày soạn: 07/10/2013 Ngày dạy: 08/10/2013 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I/ Mục đích 1 Bài thể dục Ôn tập phần bài thể dục đã học: từ nhịp 1 đến 40 bài TD nam, từ nhịp . dẫn nhóm HS nữ tập phần bài thể dục 18 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 5. TIẾT 10 Ngày soạn: 16/ 09/ 2013 Ngày dạy: 19/ 09/ 2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp 1 đến 19 bài TD nam, từ nhịp 1 đến. nhà.      11 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN 4. TIẾT 7 Ngày soạn: 09/ 09/ 2013 Ngày dạy: 10/ 09/ 2013 BÀI THỂ DỤC Học từ nhịp 1 – 10 trong bài thể dục phát triển chung của. HUỲNH THÚC KHÁNG 13 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9 NĂM HỌC: 2013 – 2014 40m * Củng cố GV cùng HS củng cố phần bài thể dục đã học. c. Chạy bền m 3 lần - GV hướng dẫn nhóm HS nữ tập phần bài thể dục 

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan