0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Thể dục >

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 12

... THÚC KHÁNG GIÁO ÁN THỂ DỤC -NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN TIẾT 14 Ngày soạn: 30/ 09/ 2013 Ngày dạy: 03/10/2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp đến 36 thể dục nam, từ nhịp đến 29 thể dục nữ ... dẫn THCS HUỲNH THÚC KHÁNGthể - GIÁO ÁN THỂ DỤC -NĂM HỌC: 2013 – 2014 TUẦN TIẾT 10 Ngày soạn: 16/ 09/ 2013 Ngày dạy: 19/ 09/ 2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp đến 19 TD nam, từ nhịp đến ...   TUẦN TIẾT 12 Ngày soạn: 23/ 09/ 2013 Ngày dạy: 26/ 09/ 2013 BÀI THỂ DỤC Ôn từ nhịp đến 26 thể dục nam, từ nhịp đến 25 thể dục nữ Học tiếp từ nhịp 26 đến 29 thể dục nữ CHẠY NGẮN Luyện...
 • 129
 • 592
 • 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

... Nguyễn Trãi Giáo án thể dục Năm học 2014-2015 ====================================================================== - ¤ân đánh cầu thấp tay thuận: -¤ân tập kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp ... vòng phải 12- 14 Chạy nhanh : - Một số động tác bổ trợ, tập phát triển sức nhanh ( GV chọn ) 14 -16 + Chạy bước nhỏ + Chạy gót chạm mông GV: Mai Đức Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục Năm ... THCS Nguyễn Trãi Giáo án thể dục Năm học 2014-2015 ====================================================================== C tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y : Néi dung §Þnh lỵng I PHẦN MỞ ĐẦU : 7- 10 GV nhËn...
 • 123
 • 770
 • 0
Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12

... 02/10/2014 Ngày dạy : 05/10/2014 BÀI HỌC: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC I MỤC TIÊU: Kiến thức: + Kiểm tra đánh giá tập luyện, khả học sinh thực thể dục phát triển chung 35 nhịp Kỹ năng: + u cầu HS thực ...               cs GV II/ Phần bản: Nội dung kiểm tra thể dục Kiểm tra thể dục liên hồn nam nữ ĐH khởi động 28- 30 phút - Kiểm tra làm nhiều đợt đợt ½ tổ (4- 6) học sinh Cách cho ... khoảng cách em trước với em sau khoảng 1,5-1 ,8 m chạy theo hàng ngang đẹp động tác thể dục Điểm -8: ( Đạt) Thuộc bài, có –5 nhịp động tác thực sai - Giáo viên điều khiển Điểm - 6: ( Đạt) Có – nhịp...
 • 134
 • 742
 • 3
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

... hụng ngang dc 4l X 8n Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2013 - 2 014 27 - Giỏo viờn cho hc sinh ng Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2013 - 2 014 28 Giáo viên: Hà Vân Hùng ... nhn lp Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2013 - 2 014 29 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Son: 19/ 9/2013 Tit 12: BI TD - CHY NGN I Mc tiờu : - Bi TD: + ễn t nhp - 26 ( nam ) v t nhp - 29 ( n ) ... 11 - 19 nam GV - Giỏo viờn Lm mu chm kt hp gii thớch ng tỏc ngn gn - Co ụ dng ụng tac sa sai cho hoc sinh Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2013 - 2 014 - Giỏo viờn cho hc sinh ng 19 Giáo viên:...
 • 179
 • 606
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... Hớng dẫn nhà: Ôn thể dục gv Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: 22 /9/ 20 12 Giảng: 25 /9/ 20 12 Tiết 10 thể dục - chạy ngắn I.Mục tiêu: Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực từ nhịp 1- 29 ( nữ); 1- 36(nam); ... nhận xét xuống lớp Nhận xét: - Thái độ hiệu tập luyện Hớng dẫn nhà: Ôn thể dục Soạn: 29 / 9 /20 12 Giảng: 2/ 10 /20 12 Tiết 12 thể dục- chạy ngắn I.Mục tiêu: Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực từ nhịp ... nhận xét xuống lớp Soạn: 21 /9/ 20 12 Giảng: 24 /9/ 20 12 Tiết tD - chạy ngắn I.Mục tiêu: kiết thức: - Bài TD: Biết cách thực từ nhịp 1 -26 ( nam); từ nhịp 1- 29 ( nữ); học từ nhịp 27 - 36( nam) - Chạy ngắn:...
 • 23
 • 334
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân * * * * * * * * 3- Không kiểm tra B - Phần bản: (33 ) - Bài thể dục: - GV hớng dẫn nội dung cần 14 - Nam: Ôn Nhịp - 10 3- 4 lần học Học: Nhịp 11- 19 - Nữ: Ôn ... 4-5 lần 5-6 lần lần 14 3x15m 3x15m 3x25m 3- 4 lần - Củng cố: - Bài thể dục nam từ nhịp 1- 19, nữ từ 125 4' lần C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá học - Giao tập nhà ... khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân * * * * * * * * 3- Kiểm tra: 2' B - Phần bản: (32 ) - GV hớng dẫn nội dung cần học Bài thể dục: 13 - Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 18 8-10lần...
 • 142
 • 518
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... phối hợp giậm nhảy không ; Thể dục Dàn hàng thành cự li rộng khởi động 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 Xoay với biên độ lớn 4x8 4x8 4x8 4x8 Di chuyển 10-15m 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 GV: Cho em quan sát nhận ... đá gót chạm mông I1/ Hỏi củ: Không III/ Bài mới: - Kiểm tra thể dục (nam, nữ riêng) 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 32p GV quan sát cho điểm Theo mức độ đạt đợc học sinh * ... củ: Thực xuất phát thấp? Cơ Bản 4x8 4x8 Xoay với biên độ lớn 4x8 4x8 4x8 4x8 Di chuyển 10-15m 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 136 (nam); từ nhịp 1- 29 (nữ); Học từ nhịp 30-36 (nữ)...
 • 299
 • 796
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... điều khiển luyện tập 2l x 15s X X X X X X 2l x 25M X X X X X X 2l x 25M X X X X X X 25m 2l x 25M - Phương pháp phân nhóm dòng chảy 8’ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD Nội dung giảng dạy TRƯỜNG ... THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp hình thức tổ chức 15 2l x 25M 2l x 25M 2l x 25M 2l x 25M 2l x 25M 2l x 25M X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy GV quan sát ... tập 15 2l x 25M 2l x 25M 2l x 25M XXXXX X XXXXX X XXXXX X 25m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy GV điều khiển III PHẦN KẾT THÚC Nhận xét Dặn dò 3’ XXXXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN...
 • 82
 • 554
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... chạy - xuất phát -Bài TD: 22 + Ôn từ nhịp 19 25 TD phát triển chung nữ + Ôn từ nhịp 20 - 26 TD phát triển chung nam Học từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36 (nam) - Chạy bền: Luyện tập chạy bền I Mục ... mẫu cho 23 HS tập quan sát sửa sai 2.Bài TD - Ôn: + Từ nhịp 19 - 25 (nữ) + Từ nhịp 20 26 (nam) - Học: Từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36( nam) 10-12 - Chia lớp thành nhóm nam, nữ riêng 4l - Cho HS ôn, ... nam, nữ) thực từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36( nam) - Ngồi lng hớng chạy xuất phát C kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng X X - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá 2X8 26 n X X X X X X X X X X...
 • 148
 • 478
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7

... Ngày 09 tháng 10 năm 2014 Đồng Ngọc Dũng - Thể dục Tiết 10 : Bài soạn: td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: *Kiến thức: - Biết tên cách thực từ nhịp 25nữ , II, Địa điểm phơng tiện từ nhịp 1- 19 nam TD; ... nhà Ngày dy 22 tháng 10 năm 2014 Đồng ngọc Dũng - Thể dục Tiết 13 : td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tên cách thực từ nhịp 26nam, nhịp 1- 29( nữ) học từ nhịp 27 36(nam) TD, Ôn ... bền? Ngày 05 tháng 11 năm 2014 Đồng ngọc Dũng - Thể dục Tiết 17 : td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tên cách thực từ nhịp 40nam, nhịp 1- 40(nữ) Học từ nhịp 40 - 45 (cả nam nữ) TD,...
 • 142
 • 605
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8

... học? - Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm Ngày soạn: 1 /9/ 2014 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục Ngày dạy: Tuần - Tiết 8: Chạy ngắn - Thể Dục ... xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  Ngày 19 tháng 09 năm 2011 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục Tiết 12: Chạy ngắn - Thể Dục - chạy bền I mục tiêu: - ... Ngày soạn: Ngày dạy: 25 /8/ 2014 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục Ngày dạy: Tuần - Tiết 6: Chạy ngắn - chạy bền - thể dục I mục tiêu: - Ôn luyện...
 • 91
 • 2,049
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

... chạy đạp sau; chỗ đánh tay động tác Thể dục - Thái độ: GD tinh thần tập thể, nghiêm túc hăng hái, đảm bảo an toàn tập luyện II Địa điểm - phơng tiện - Địa điểm: Tại sân tập thể dục, đờng chạy phải ... ngời hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ học tập, hiệu học - Dặn dò nhà: ôn nội dung thể dục học - Xuống lớp 1 Lần tơng tự Y/c hs dới lớp nhận xét, so sánh, đánh giá Gv bổ sung kết luận cho ... nhận xét, so sánh, đánh giá Gv bổ sung kết luận cho điểm () - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB - Kết thúc học Ngày soạn: / /20 Ngày dạy: / /20 Tiết 09 chạy nhanh - thể dục I Mục tiêu...
 • 144
 • 704
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... Trần Sơn Vũ 1- 2p - GVdồn hàng dặn dò HS tập nhà - HS ý lắng nghe Năm học: 2 013 -10 14 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục Tuần Ngày soạn :16 / 09/ 2 013 Tiết 9: Ngày dạy: 19 / 09/ 2 013 BÀI THỂ DỤC - CHẠY ... 30-32p 15 -16 p - GV chia lớp thành nhóm nam, nữ -GV phân tích thị phạm cho nhóm nam1 lần từ nhịp 11 - 19 thể dục, sau dạy cho em tập từ nhịp 11 – Năm học: 2 013 -10 14 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể ... BTVN: 1- 2p Kết thúc học GV: Trần Sơn Vũ lần Năm học: 2 013 -10 14 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục Tuần Ngày soạn: 18 / 09/ 2 013 Tiết 10 : Ngày dạy: 20/ 09/ 2 013 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I Mục tiêu: 1/ ...
 • 133
 • 820
 • 1
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp BTD phát triển chung 2' 30 - 32' B/ Phần bản: 11' Bài thể dục: - Ôn lại từ nhịp 19 lần 10 lần nam, Nữ 18 TD - Học từ nhịp 19 - 25 (nữ) 11' 19 20-21 22 - GV ... nhà Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 10 thể dục - chạy ngắn 18 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp I/ Mục tiêu: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1- 40 (nam), ... luyện quay vòng - Nam tập thể dục - Nữ chạy cự li ngắn 19 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI 35 36 37 38 Giáo án: Thể dục lớp lần 12' 10 lần lần 39 40 lần - Các tổ trởng...
 • 67
 • 648
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

... Trang 11 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI NĂM HỌC : 20 09 - 2010 Gv TUẦN : - TIẾT : Ngày Sọan : 12/ 09/ 2007 Bài : - CHẠY NGẮN : ƠN NHƯ NỘI DUNG TIẾT - XUẤT PHÁT CAO CHẠY NHANH - BÀI THỂ DỤC : ƠN TỪ NHỊP 11 – ... Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Trang 22 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI NĂM HỌC : 20 09 - 2010 TUẦN : - TIẾT : 17 Ngày Sọan : 19/ 10/2007 Bài : - BÀI THỂ DỤC : ƠN TỪ NHỊP - 40 ( NAM ) – 40 ( NỮ ), ; ... Tự Cường Trang 43 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI NĂM HỌC : 20 09 - 2010 TUẦN : 17 - TIẾT : 34 Ngày Sọan : 7/12/2007 Bài : - THI HỌC KỲ I : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/ MỤC TIÊU : - Đánh giá kết học tập...
 • 94
 • 2,977
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thể dục nhịp điệu lớp 12giáo án thể dục lớp 2 tuần 12giáo án thể dục 9giáo án thể dục 7 cả nămgiáo án thể dục 10 cả nămgiao an the duc lop 4 tuan 12chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ