0

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8

91 2,068 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:31

Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày soạn:11/8/1014 Tuần 1 - Tiết 1 Lý thuyết I. Mục tiêu: - Mục tiêu nội dung chương trình lớp 9 - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết, diểm số theo chu kì. - Đứng nghiêm, nghỉ, quay các hướng. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, dsóng hàng, điểm số dàn hàng ngang. * Yêu cầu : Học sinh nắm được nội dung chương trình thể dục 9, đồng thời củng cố lại một số kiến thức ĐHĐN đã học ở các lớp 6,7,8. II. Địa điểm - Phương tiện: - Vệ sinh sân thể dục trường - Chuẩn bị trang phục tập luyện, sách giáo viên III. Nội dung - phương pháp: a. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động: - Xoay các khớp chân, tay, gối vai hông. - ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. 3- Kiểm tra bài cũ B. Phần cơ bản: 1- Lý thuyết - Học mục tiêu nội dung chương trình TD9 - Biết được một số kiến thức kĩ năng cơ bản, giữ gìn sức khoẻ nâng cao thể lực - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn , kỉ luật thói quen tự giác tâp TDTT - Có sự tăng tiến về thể lực đạt TCRLTT 2- Đội hình đội ngũ: Ôn tập hợp dóng hàng điểm số từ 1 đến hết - Điểm số đội hình 1-2 1-2 - Nghiêm nghỉ quay trái phải - Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, dồn hàng, dãn hàng. 10p 2x8n 2x8n 2x15m 30P 12P 18P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GVhướng dẫn h/s khởi động PPGG dùng lời nói Học sinh , giáo viên thực hiện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Học sinh tập giáo viên quan sát Học sinh ôn tập giáo viên quan sat sửa sai c. phần kết thúc: 5P Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 1- Thả lỏng cơ bắp 2- Nhận xét củng cố 3- Hướng dẫn bài tập về nhà 4- Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày soạn:11/8/2014 Tuần 1 - Tiết 2: Đội hình đội ngũ I. mục tiêu: - Học sinh ôn tập các động tác về ĐHĐN - Học đội hình 0-3-6-9 và học cách biên chế tổ chức tập luyện khi học bộ môn *Yêu cầu: - Học sinh hiểu được và thực hiện thành thạo các động tác về ĐHĐN, đội hình 0-3-6- 9 - Học sinh có ý thức tốt trong tập luyện II. địa điểm - Phương tiện: - Vệ sinh sân thể dục trường. - Chuẩn bị trang phục tập luyện. III. nội dung - phương pháp: Nội dung đl Tổ chức - phương pháp a. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp, phổ biến mục tiêu, yêu cầu 2- Khởi động: -Chạy nhẹ nhàng khởi động. - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. 3-Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu mục tiêu, nội dung, chương trình thể dục lớp 9 ? (10 P) 1 vòng 2x8n 2x15m 2 hs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GVhướng dẫn h/s khởi động… H/s nhận xét, GV đánh giá. b. Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ: - Đi đều đứng lại đổi chân khi đi sai nhịp - Đi vòng trái, vòng phải - Đội hình 0-3-6-9 2. Quy định học bộ môn : - Nghiêm túc tự giác trong khi tập - Trang phục đầy đủ - Vào lớp đúng giờ (30 P) 13 P 5 - 6 l 10P 7P Luyện tập đồng loạt, phân nhóm luyện tập. - Gv hướng dẫn, thị phạm động tác. -Thi các tổ với nhau. Gv làm trọng tài - Ôn đồng loạt, gv quan sát sữa sai cho học sinh. - Gv thị phạm, phân tích động tác, cho học sinh tập PPGG dùng lời nói c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng 2- Tập trung lớp. Nhận xét tiết học. 3- Giao BT về nhà 4- Xuống lớp. (5 P) H/s lưu ý thả lỏng tích cực x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ngày soạn: Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày dạy: 17/8/2014 Tuần 2 - Tiết 3 đội hình đội ngũ- Chạy nhanh - chạy bền I. mục tiêu: - Học sinh nắm được 1số kỹ năng vễ đội hình đội ngũ - Biết và thực hiện được một số động tác bổ trợ chạy nhanh *Yêu cầu:- Học sinh tự giác tập luyện và nắm được thành thạo các nội dung trên II. địa đIểm - PHương tiện: - Sân thể dục trường. GV: cờ, còi III. tiến trình bài giảng Nội dung đl phương pháp a. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động:-Chạy nhẹ nhàng khởi động. - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. - Chạy đạp sau, tăng tốc độ. 3-Kiểm tra bài cũ: - Em hãy thực hiện giậm chân tại chỗ ? (10 P) 1 vòng 2x8 n 3x15m 3x15m 2h/s x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán sự lớp hướng dẫn khởi động - Học sinh nhận xét. - GV nhận xét đánh giá cho điểm. b. Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ: - Nghiêm nghỉ, quay trái, phải, đằng sau. - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách quay cho thành thạo 2. Chạy ngắn: - Trò chơi: “chạy tiếp sức” + Giáo viên hướng dẫn trò chơi. + Tổ chức chơi - Xuất phát mặt hướng chạy , vai hướng chạy, lưng hướng chạy. 3. Chạy bền. Hiện tượng cực điểm và cách khắc phục Luyện tập chạy bền 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện quay trái, phải, đằng sau. (30 P) 10 P 3 - 4 l 13 p 2-3l 15m 2x 15m 7 p 300-400m 3 P x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x  - Học sinh luyện tập theo nhóm. - GV hướng dẫn cho học sinh hiểu để áp dụng vào tập luyện cho tốt - H/s tập luyện theo nhóm 5-8 hs - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng 2- Nhận xét ưu nhược điểm của tiết học. 3- Hướng dẫn về nhà Luyện tập: - Chạy ngắn. 4- Xuống lớp. (5P) H/s lưu ý thả lỏng tích cực x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày soạn: Ngày dạy: 17/8/2014 Tuần 2 - Tiết 4: đội hình đội ngũ- chạy ngắn- chạy bền I. mục tiêu: - Học sinh ôn tập 1 số động tác còn yếu về ĐHĐN - Học sinh học tư thế sẵn sàng khi xuất phát - Học sinh nắm được1 số động tác hỗi tĩnh sau khi tập luyện II. địa đIểm - PHương tiện: - Sân thể dục - GV: đồng hồ, còi, cờ III. nội dung - phương pháp. Nội dung đl phương pháp a. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động:Chạy nhẹ nhàng khởi động. - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang. - Chạy bước nhỏ nâng cao đùi, chạy đạp sau, tăng tốc độ. 3- Kiểm tra: - Hiện tượng cực điểm trong khi chạy và cách khắc phục ? (10 P) 2x8n 2x15m 2x30m 2 H/s x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Cán sự lớp hướng dẫn khởi động GV quan sát, nhắc nhở hs H/s nhận xét đánh giá GV đánh giá, cho điểm b. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: - Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau - Xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng -Tư thế sẵn sàng xuất phát -Trò chơi: “ Chạy tiếp sức con thoi” - Gv tổ chức chơi 2. Ôn tập ĐHĐN - Nội dung ôn tập như tiết 3 - Ôn tập đồng loạt 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Giới thiêụ 1 số động tác hồi tĩnh 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp – chạy lao. (30 P) 13p 3 - 4 l 3x40m 3-4 L 2-3 L 10 p 7P 300-400m 3 P - Thực hiện theo nhóm. Gv hướng dẫn, thị phạm động tác. x xxxxxxxx xxxxxxxx  H/s thực hiện, Gv sửa sai động tác - Thi các tổ với nhau. -Gv phổ biến yêu cầu tập luyện . H/s thực hiện, Gv sửa sai động tác H/s tập luyện theo nhóm 5-8 hs Nam riêng nữ riêng Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng 2- Nhận xét ưu nhược điểm của tiết học. 3- Hướng dẫn về nhà: +Luyện tập: -Ôn tập ĐHĐN. +Luyện tập: - Chạy ngắn, Chạy bền. 4- Xuống lớp (5 P) H/s lưu ý thả lỏng tích cực. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Ngày soạn: Ngày dạy: 25/8/2014 Tuần 3 - Tiết 5: Chạy ngắn - bài thể dục - chạy bền I. mục tiêu: - Giáo viên giúp học sinh nắm được 2 tư thế xuất phát của chạy ngắn - Giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu được 10 đt của bài TD - Giáo viên hướng dẫn học sinh biết được hiện tượng chuột rút và cách khắc phục II. địa đIểm - PHương tiện: Chuẩn bị trang phục tập luyện, đồng hồ, SGVTD9 III. nội dung - phương pháp: Nội dung đl Tổ chức - phương pháp a. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp. phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng khởi động. +Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang… +Chạy bước nhỏ nâng cao đùi, chạy đạp sau, tăng tốc độ. Kiểm tra bài cũ : - Em hãy thực hiện tư thế sẵn sàng xuất phát ? (10 P) 2x8 n 2x8 n 2x15m 2x15m 1-3 H/s x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GVhướng dẫn h/s khởi động… h/s nhận xét đánh giá, GV đánh giá, cho điểm. b. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: + Chạy bước nhỏ. + Chạy đạp sau - Xuất phát thấp - chạy lao - giữa quãng - Tư thế sẵn sàng xuất phát (30 P) 10 p 3 - 4 l 3 - 4 l 3x40m 3 - 4 l - Thực hiện theo nhóm, luân phiên. Gv hướng dẫn, thị phạm động tác. - Thực hiện theo nhóm, theo đội hình cuốn chiếu. Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 - Ngồi mặt hướng chạy xuất phát - Giáo viên hướng dẫn trò chơi “Chạy đuổi “ - Tổ chức chơi 2. Học bài TD phát triển chung * Học : - Nhịp 1 đến nhịp 10 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Giới thiêụ 1 số động tác hồi tĩnh 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện từ nhịp 1-10 bài thể dục 3 - 4 l 2- 3 l 10 p 10p 300-500m 3 P Luyện tập đồng loạt phân nhóm tập luyện - Thi các tổ với nhau. Thành đội hình vòng tròn để chơi , giáo viên làm trọng tài. - Giáo viên phân tích làm mẫu động tác,H/s thực hiện đồng loạt. - Gv sửa sai động tác cho hs - Gv phổ biến yêu cầu tập luyện - H/s thực hiện theo nhóm 5-8 hs - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng 2- Tập trung. Nhận xét tiết học. 3- Giao nhiệm vụ về nhà: +Ôn tập Bài TD + Luyện tập Chạy bền. 4- Xuống lớp. (5 P) H/s lưu ý thả lỏng tích cực… x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Ngày soạn: Ngày dạy: 25/8/2014 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày dạy: Tuần 3 - Tiết 6: Chạy ngắn - chạy bền - bài thể dục I. mục tiêu: - Ôn luyện nâng cao chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau; Tại chỗ đánh tay - Bài thể dục phát triển chung: Ôn: Từ nhịp 1 – 10, Học nhịp 11-18(nữ), 11-19( nam) + Thực hiện được các động tác kỹ thuật, thuộc các động tác - Học sinh biết vận dụng sức bễn để tập luyện II. địa đIểm - PHương tiện: Vệ sinh sân thể dục trường. Chuẩn bị trang phục tập luyện, đồng hồ, III. nội dung - phương pháp: Nội dung đl Tổ chức - phương pháp a. Phần mở đầu: 1- Nhận lớp. Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giảng dạy. 2- Khởi động:Chạy nhẹ nhàng khởi động. - Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. - Chạy đạp sau, tăng tốc độ. 3- Kiểm tra bài cũ : 10 Động tác TD (10 P) 2x8 n 3x15m 3x15m 1-3 hs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  GVhướng dẫn h/s khởi động… Học sinh nhận xét. Giáo viên đánh giá cho điểm b. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau. + Tại chỗ đánh tay. + Tư thế sẵn sàng xuất phát + Mặt hướng chạy + Trò chơi: “ chạy đuổi “ 2. Học bài TD phát triển chung Ôn. Nhịp 1 đến nhịp 10 Học nhịp 11-18(nữ), 11-19( nam) 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Giới thiêụ 1 số động tác hồi tĩnh 4. Củng cố: Gọi 4 học sinh lên thực hiện từ nhịp 1-18 bài thể dục (30 P) 10 p 3 - 4 l 3 - 4 l 12 p 10 P 400-600m 3 P Gv hướng dẫn, thị phạm động tác. - Thực hiện theo nhóm, luân phiên. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Gv làm mẫu,phân tích động tác Hs tập luyện theo nhóm nam, nữ Gv quan sát sửa sai cho học sinh. - Gv phổ biến yêu cầu tập luyện - H/s thực hiện theo nhóm 5-8 hs - Học sinh quan sát - nhận xét. - Giáo viên nhận xét chung. c. phần kết thúc: 1- Thả lỏng nhẹ nhàng (5 P) H/s lưu ý thả lỏng tích cực… x x x x x x x x x x x x Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 2- Tập trung lớp. Nhận xét tiết học 3- Giao nhiệm vụ về nhà: Ôn tập : - Bài TD Luyện tập: - Chạy ngắn, Chạy bền. 4- Xuống lớp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Ngày dạy:1/9/2014 \Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 4 - Tiết 7 : Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 [...]... đã học? - Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm Ngày soạn: 1 /9/ 2014 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày dạy: Tuần 4 - Tiết 8: Chạy ngắn - bài Thể Dục -Chạy bền I mục tiêu: - Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm được các động tác bổ trợ của chạy ngắn 1 cách thành thạo Hiểu được xuất phát cao của chạy nhan - Ôn: Từ nhịp 1- 18 Nữ và từ 1- 19 nam Thực... xxxxxxxxxxxx  Ngày 19 tháng 09 năm 2011 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Tiết 12: Chạy ngắn - bài Thể Dục - chạy bền I mục tiêu: - Hiểu và thực hiện được một số động tác bổ trợ, xuất phát cao chạy nhanh Biết và thực hiện tương đối đúng kĩ thuật xuất phát thấp - Học sinh hiểu và thực hiện được bài thể dục 36 động tác nam, 29 nhịp nữ - Học sinh... 500m, 600m… Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 - Tập đi bộ bằng các môn có tác dụng rèn luyện sức bền như: đi bộ thể thao, cầu lông, bóng rổ, bóng đá, bơi - Có thể tập cá nhân hoặc theo nhóm Thời gian tập luyện thích hợp vào sáng sớm (trước hoặc sau khi tập thể dục buổi sáng) hoặc chiều tối trước khi ăn cơm Cũng có thể tập dới hình thức đi dạo trên... 18 Ngày 17 tháng 10 năm kiểm tra Bài thể dục I mục tiêu: - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung: 45 động tác nam nữ riêng + Thực hiện đúng , đẹp các động tác kỹ thuậtcủa bài thể dục, rèn luyện thể lực II địa đIểm - PHương tiện: Chuẩn bị trang phục tập luyện III nội dung - phương pháp: Nội dung Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng đl Tổ chức - phương pháp Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể. .. tiết học Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng (5 P) - Học sinh quan sát - nhận xét - Giáo viên nhận xét chung H/s lưu ý thả lỏng tích cực xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 3- Giao nhiệm vụ về nhà: Luyện tập: Bài TD, Chạy ngắn Chạy bền 4- Xuống lớp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  Ngày 26 tháng 09 năm 2011 Tiết 14: Chạy ngắn - Bài Thể Dục - Chạy bền I mục tiêu: -... xét - Giáo viên nhận xét chung Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 c phần kết thúc: (5 P) 1- Thả lỏng nhẹ nhàng 2- Tập trung lớp Nhận xét tiết học 3- Giao nhiệm vụ về nhà: Luyện tập:- Bài thể dục - Chạy ngắn, Chạy bền 4- Xuống lớp H/s lưu ý thả lỏng tích cực… xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  Tuần 9 2011 Tiết 17 Ngày 10 tháng... xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  GVhướng dẫn h/s khởi động… H/s nhận xét đánh giá GV đánh giá cho điểm xxxxxx xxxxxx x x  - G/v nêu yêu cầu tập luyện H/s thực hiện theo nhóm, luân phiên - G/v quan sát sửa sai cho học Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 1 Bài thể dục: - Ôn luyện bài thể dục liên hoàn chuẩn bị kiểm tra * Yêu cầu tập đúng , đẹp , biên độ động tác chính... động… - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét đánh giá xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x  Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 - Xuất phát cao - chạy nhanh * Học:- Ngồi vai hướng chạy – xuất phát 2 Học bài TD phát triển chung Ôn: từ nhịp 1 – 18( Nữ) và từ 1 - 19 nam * Học: từ nhịp 19- 25 nữ, 20-26 nam 3 Chạy bền: Trò chơi: “Nhảy dây bền” - Giáo viên phổ biến trò chơi... chạy vào đường vòng ta phải thực hiện như thế nào? Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng đl (10 P) 1 vòng 2x8 n 2x15m 2x15m 1-2 H/s nội dung - phương pháp Học sinh, giáo viên thực hiện xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  H/s nhận xét đánh giá GV đánh giá cho điểm Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 (30 P) 15 p B Phần cơ bản: 1 Nhảy cao : - Ôn 1 số động tác bổ trợ +... đùi - Chạy đạp sau Tăng tốc độ 3 Ôn tập: H/s tự ôn xuất phát thử 2-3 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng nội dung – phương pháp Học sinh , giáo viên thực hiện xxxxxxxxxxxx 2x8 n xxxxxxxxxxxx 2x8 n xxxxxxxxxxxx 2x15m xxxxxxxxxxxx 2x15m  GVhướng dẫn h/s khởi động Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 (30 P) B Phần cơ bản: 1 Nội dung - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy 60m 2 Tổ chức . x x x x x x x  Ngày 19 tháng 09 năm 2011 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Tiết 12: Chạy ngắn - bài Thể Dục - chạy bền I. mục tiêu:. học? - Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm. Ngày soạn: 1 /9/ 2014 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày dạy: Tuần 4 - Tiết 8: Chạy. soạn: Ngày dạy: 25 /8/ 2014 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm h cọ 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục 9 Ngày dạy: Tuần 3 - Tiết 6: Chạy ngắn - chạy bền - bài thể dục I. mục tiêu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8, , Tổ chức và phương pháp kiểm tra.