0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Thể dục >

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

... Quang Giáo án : Thể dục Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN Tiết : Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: - Bài TD : Biết thực 10 nhịp thể dục phát ... Quang Giáo án : Thể dục Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 5-6 Mục đích – yêu cầu: a Mục đích: -Bài TD:Biết thực 19 -25 ... NGƯỜI SOẠN GV: Hoàng Xuân Quang Giáo án : Thể dục Trường THCS Đức Bình Năm học : 2 013 -2014 GIÁO ÁN SỐ: PHÂN MÔN: BÀI: BÀI THỂ DỤC– CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN Tiết : 13- 14 Mục đích – yêu cầu: a Mục...
 • 58
 • 832
 • 0
Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Thể dục 7 cả năm_CKTKN_Bộ 13

... bị giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ t sẵn sàng xuất phát Học chạy đạp sau Ngày Phần Mỡ Đầu tháng 10 năm 200 Nội dung TG SL Yêu cầu dẫn kỷ thuật Nhận lớp:CBL xếp hàng Giáo ... III, Chuẩn bị giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm tra sân bãi, dụng cụ Nội dung TG SL Nhận lớp:CBL xếp hàng báo cáo sĩ số Khởi động: - Khởi động chung: 10p 2x8 Yêu cầu dẫn kỷ thuật Giáo viên nhận ... 01 tháng 10 năm 200 Bài soạn: ĐHĐN - Chạy nhanh Tiết: 10 I, Mục tiêu: - Thực đúng, đẹp nội dung ĐHĐN II, Phơng pháp giảng dạy: Phân nhóm - Quay vòng III, Chuẩn bị giáo viên: Chuẩn bị giáo án kiểm...
 • 108
 • 863
 • 3
Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13 (4 cột)

Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13 (4 cột)

... nhanh 60m, 80 m 100m, … ë mçi cù ly, cè g¾ng ch¹y víi tèc ®é cao nhÊt ë 10 – 20m ci cù ly søc nhanh Giáo Viên : Nguyễn Đình Thuần khèi Tn : Gi¸o ¸n thĨ dơc TiÕt : CHẠY NGẮN + BÀI THỂ DỤC + CHẠY ... -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng phút / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ phút NhËn xÐt giê häc + ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc §HXL ********* ********* ********* ********* GV Giáo Viên : Nguyễn Đình Thuần ... -C¸ch sưa: Ch¹y bỊn III PhÇn kÕt thóc -T¹i chç hÝt thë s©u -Th¶ láng Thả lỏng -C¸n sù hc GV ®iỊu khiĨn th¶ láng phút phút / Tổng kết , đánh giá VỊ nhµ NhËn xÐt giê häc phút + ¤n tËp c¸c néi dung ®·...
 • 25
 • 428
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

... hụng ngang dc 4l X 8n Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2013 - 2 014 27 - Giỏo viờn cho hc sinh ng Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2013 - 2 014 28 Giáo viên: Hà Vân Hùng ... nhn lp Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2013 - 2 014 29 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Son: 19/ 9/2013 Tit 12: BI TD - CHY NGN I Mc tiờu : - Bi TD: + ễn t nhp - 26 ( nam ) v t nhp - 29 ( n ) ... 11 - 19 nam GV - Giỏo viờn Lm mu chm kt hp gii thớch ng tỏc ngn gn - Co ụ dng ụng tac sa sai cho hoc sinh Giáo án: Thể Dục - Năm học: 2013 - 2 014 - Giỏo viờn cho hc sinh ng 19 Giáo viên:...
 • 179
 • 606
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... Hớng dẫn nhà: Ôn thể dục gv Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: 22 /9/ 20 12 Giảng: 25 /9/ 20 12 Tiết 10 thể dục - chạy ngắn I.Mục tiêu: Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực từ nhịp 1- 29 ( nữ); 1- 36(nam); ... nhận xét xuống lớp Nhận xét: - Thái độ hiệu tập luyện Hớng dẫn nhà: Ôn thể dục Soạn: 29 / 9 /20 12 Giảng: 2/ 10 /20 12 Tiết 12 thể dục- chạy ngắn I.Mục tiêu: Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực từ nhịp ... nhận xét xuống lớp Soạn: 21 /9/ 20 12 Giảng: 24 /9/ 20 12 Tiết tD - chạy ngắn I.Mục tiêu: kiết thức: - Bài TD: Biết cách thực từ nhịp 1 -26 ( nam); từ nhịp 1- 29 ( nữ); học từ nhịp 27 - 36( nam) - Chạy ngắn:...
 • 23
 • 334
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân * * * * * * * * 3- Không kiểm tra B - Phần bản: (33 ) - Bài thể dục: - GV hớng dẫn nội dung cần 14 - Nam: Ôn Nhịp - 10 3- 4 lần học Học: Nhịp 11- 19 - Nữ: Ôn ... 4-5 lần 5-6 lần lần 14 3x15m 3x15m 3x25m 3- 4 lần - Củng cố: - Bài thể dục nam từ nhịp 1- 19, nữ từ 125 4' lần C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá học - Giao tập nhà ... khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân * * * * * * * * 3- Kiểm tra: 2' B - Phần bản: (32 ) - GV hớng dẫn nội dung cần học Bài thể dục: 13 - Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 18 8-10lần...
 • 142
 • 518
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... phối hợp giậm nhảy không ; Thể dục Dàn hàng thành cự li rộng khởi động 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 Xoay với biên độ lớn 4x8 4x8 4x8 4x8 Di chuyển 10-15m 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 GV: Cho em quan sát nhận ... đá gót chạm mông I1/ Hỏi củ: Không III/ Bài mới: - Kiểm tra thể dục (nam, nữ riêng) 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 32p GV quan sát cho điểm Theo mức độ đạt đợc học sinh * ... củ: Thực xuất phát thấp? Cơ Bản 4x8 4x8 Xoay với biên độ lớn 4x8 4x8 4x8 4x8 Di chuyển 10-15m 4x8 4x8 4x8 4x8 4x8 - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 136 (nam); từ nhịp 1- 29 (nữ); Học từ nhịp 30-36 (nữ)...
 • 299
 • 796
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... điều khiển luyện tập 2l x 15s X X X X X X 2l x 25M X X X X X X 2l x 25M X X X X X X 25m 2l x 25M - Phương pháp phân nhóm dòng chảy 8’ GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN TD Nội dung giảng dạy TRƯỜNG ... THCS NGÔ GIA TỰ LVĐ Phương pháp hình thức tổ chức 15 2l x 25M 2l x 25M 2l x 25M 2l x 25M 2l x 25M 2l x 25M X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy GV quan sát ... tập 15 2l x 25M 2l x 25M 2l x 25M XXXXX X XXXXX X XXXXX X 25m - Phương pháp phân nhóm dòng chảy GV điều khiển III PHẦN KẾT THÚC Nhận xét Dặn dò 3’ XXXXXXXX GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐẠI GIANG GIÁO ÁN...
 • 82
 • 554
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... chạy - xuất phát -Bài TD: 22 + Ôn từ nhịp 19 25 TD phát triển chung nữ + Ôn từ nhịp 20 - 26 TD phát triển chung nam Học từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36 (nam) - Chạy bền: Luyện tập chạy bền I Mục ... mẫu cho 23 HS tập quan sát sửa sai 2.Bài TD - Ôn: + Từ nhịp 19 - 25 (nữ) + Từ nhịp 20 26 (nam) - Học: Từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36( nam) 10-12 - Chia lớp thành nhóm nam, nữ riêng 4l - Cho HS ôn, ... nam, nữ) thực từ nhịp 26 29 (nữ), 27 36( nam) - Ngồi lng hớng chạy xuất phát C kết thúc - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng X X - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá 2X8 26 n X X X X X X X X X X...
 • 148
 • 478
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 7

... Ngày 09 tháng 10 năm 2014 Đồng Ngọc Dũng - Thể dục Tiết 10 : Bài soạn: td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: *Kiến thức: - Biết tên cách thực từ nhịp 25nữ , II, Địa điểm phơng tiện từ nhịp 1- 19 nam TD; ... nhà Ngày dy 22 tháng 10 năm 2014 Đồng ngọc Dũng - Thể dục Tiết 13 : td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tên cách thực từ nhịp 26nam, nhịp 1- 29( nữ) học từ nhịp 27 36(nam) TD, Ôn ... bền? Ngày 05 tháng 11 năm 2014 Đồng ngọc Dũng - Thể dục Tiết 17 : td - Chạy ngắn I, Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết tên cách thực từ nhịp 40nam, nhịp 1- 40(nữ) Học từ nhịp 40 - 45 (cả nam nữ) TD,...
 • 142
 • 605
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 8

... học? - Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm Ngày soạn: 1 /9/ 2014 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục Ngày dạy: Tuần - Tiết 8: Chạy ngắn - Thể Dục ... xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  Ngày 19 tháng 09 năm 2011 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục Tiết 12: Chạy ngắn - Thể Dục - chạy bền I mục tiêu: - ... Ngày soạn: Ngày dạy: 25 /8/ 2014 Tr THCS Huỳnh Thúc Kháng Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Huỳnh Văn Ngộ Giáo án : Thể Dục Ngày dạy: Tuần - Tiết 6: Chạy ngắn - chạy bền - thể dục I mục tiêu: - Ôn luyện...
 • 91
 • 2,049
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

... chạy đạp sau; chỗ đánh tay động tác Thể dục - Thái độ: GD tinh thần tập thể, nghiêm túc hăng hái, đảm bảo an toàn tập luyện II Địa điểm - phơng tiện - Địa điểm: Tại sân tập thể dục, đờng chạy phải ... ngời hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ học tập, hiệu học - Dặn dò nhà: ôn nội dung thể dục học - Xuống lớp 1 Lần tơng tự Y/c hs dới lớp nhận xét, so sánh, đánh giá Gv bổ sung kết luận cho ... nhận xét, so sánh, đánh giá Gv bổ sung kết luận cho điểm () - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB - Kết thúc học Ngày soạn: / /20 Ngày dạy: / /20 Tiết 09 chạy nhanh - thể dục I Mục tiêu...
 • 144
 • 704
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... Trần Sơn Vũ 1- 2p - GVdồn hàng dặn dò HS tập nhà - HS ý lắng nghe Năm học: 2 013 -10 14 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục Tuần Ngày soạn :16 / 09/ 2 013 Tiết 9: Ngày dạy: 19 / 09/ 2 013 BÀI THỂ DỤC - CHẠY ... 30-32p 15 -16 p - GV chia lớp thành nhóm nam, nữ -GV phân tích thị phạm cho nhóm nam1 lần từ nhịp 11 - 19 thể dục, sau dạy cho em tập từ nhịp 11 – Năm học: 2 013 -10 14 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể ... BTVN: 1- 2p Kết thúc học GV: Trần Sơn Vũ lần Năm học: 2 013 -10 14 Trường THCS Võ Thị Sáu Giáo Án Thể Dục Tuần Ngày soạn: 18 / 09/ 2 013 Tiết 10 : Ngày dạy: 20/ 09/ 2 013 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I Mục tiêu: 1/ ...
 • 133
 • 820
 • 1
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp BTD phát triển chung 2' 30 - 32' B/ Phần bản: 11' Bài thể dục: - Ôn lại từ nhịp 19 lần 10 lần nam, Nữ 18 TD - Học từ nhịp 19 - 25 (nữ) 11' 19 20-21 22 - GV ... nhà Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 10 thể dục - chạy ngắn 18 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI Giáo án: Thể dục lớp I/ Mục tiêu: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1- 40 (nam), ... luyện quay vòng - Nam tập thể dục - Nữ chạy cự li ngắn 19 Giáo viên: Mai c Tun Tổ Khoa học tự nhiên Trờng THCS NGUYN TRI 35 36 37 38 Giáo án: Thể dục lớp lần 12' 10 lần lần 39 40 lần - Các tổ trởng...
 • 67
 • 648
 • 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

... Trang 11 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI NĂM HỌC : 20 09 - 2010 Gv TUẦN : - TIẾT : Ngày Sọan : 12/ 09/ 2007 Bài : - CHẠY NGẮN : ƠN NHƯ NỘI DUNG TIẾT - XUẤT PHÁT CAO CHẠY NHANH - BÀI THỂ DỤC : ƠN TỪ NHỊP 11 – ... Trần Văn Lừng- Trường THCS Tự Cường Trang 22 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI NĂM HỌC : 20 09 - 2010 TUẦN : - TIẾT : 17 Ngày Sọan : 19/ 10/2007 Bài : - BÀI THỂ DỤC : ƠN TỪ NHỊP - 40 ( NAM ) – 40 ( NỮ ), ; ... Tự Cường Trang 43 GIÁO ÁN THỂ DỤC KHỐI NĂM HỌC : 20 09 - 2010 TUẦN : 17 - TIẾT : 34 Ngày Sọan : 7/12/2007 Bài : - THI HỌC KỲ I : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/ MỤC TIÊU : - Đánh giá kết học tập...
 • 94
 • 2,977
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thể dục 9giao an the duc 12 ca namgiáo án thể dục 7 cả nămgiáo án thể dục 10 cả nămgiao an the duc lop 4 tuan 13giáo án thể dục 11 cả nămgiáo án thể dục lớp 2 bài 13giáo án thể dục 6 cả nămgiáo án thể dục 9 mớigiao an the duc 7 ca namgiáo án thể dục 9 có hình chuẩn kiến thứcgiáo án thể dục lớp 3 tuần 13 18giao an the duc 9 chuangiao án thể dục 9 chuẩn kiến thứcgiao an the duc lop 9 ca namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ