Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

85 981 2
Giáo án Thể dục 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án thể dục 8 Năm học:2013-2014 NS:24/08/2013 NG: 27/08/2013 Tiết 1 Lý thuyết I. Mục đích yêu cầu. - Mục đích: Giới thiệu cho học sinh hiểu đợc nội dung, yêu cầu chơng trình học tập, biên chế tổ học tập và cử cán sự lớp. - Yêu cầu: Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe tình hình hoạt động TDTT để từ đó các em say sa luyện tập. II. Nội dung. 1. Mục tiêu nội dung chơng trình thể dục lớp 8. Chơng trình môn thể dục lớp 8 nhằm giúp cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả đã học ở các lớp 6,7. Chuẩn bị học có hiệu quả chơng trình lớp 9. Biết đợc một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. Góp phân rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh. Có sự tăng tiên về thể lực, đạt tiêu chuẩn rèn luyện TT và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT. Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nề nếp sinh hoạt ở trờng và ngoài nhà trờng. 2. Yêu cầu. a. Kiến thức. Có một số hiểu biết về sức mạnh và phơng pháp tập luyện phát triển sức nhanh, biết cách thực hiện một số trò chơi vận động, động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực, biết cách thực hiện những kỹ năng ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung cho nam nữ, chạy bền trên địa hình tự nhiên và làm quen với kỹ thuật chạy cự ly ngắn ( 60m), nhảy xa kiểu ngồi, nhảy qua kiểu Bớc qua, ném bóng xa có đà, tiếp tục họckỹ thuật, chiến thuật, luật thi đấu môn TTTC. b. Kỹ năng. Thực hiện đợc tơng đối chính xác, đều những kỹ năng ĐHĐN và bài thể dục phát triển chung. Thực hiện tơng đối đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu Bớc qua ở mức tơng đối chính xác kỹ thuật chạy cự ly ngắn ( 60 m), chạy bền, nhảy xa kiểu ngồi, ném bóng xa có đà và TTTC và đạt tiêu chuẩn RLTT 3. Thái độ - Tự giác, tích cực học môn thể dục ở trên lớp và tự học thêm ngoài giờ. - Có tinh thần tập thể giúp đỡ bạn và có ứng xử đúng khi tập luyện thi đấu TDTT. Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 1 Giáo án thể dục 8 Năm học:2013-2014 - Không dùng bia rợu, thuốc lá và các chất kích thích khác. Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 2 Giáo án thể dục 8 Năm học:2013-2014 NS:24/08/2013 NG:28/08/2013 Tiết 2. Một số hớng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh A. Chuẩn bị. I. Mục đích Yêu cầu. - Mục đích: trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phơng pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh. - Yêu cầu: + Có một số hiểu biết về sức nhanh và phơng pháp tập luyện đơn giản. + Biết vận dụng tự tập hàng ngày. II. Nội dung. 1. Một số hiểu biết cần thiết. + Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất. +Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh. - Phản ứng nhanh: VD: Khi nghe thấy tín hiệu: dừng, dừng lại ngay hoặc đang chạy, có tín hiệu thì chạy ngợclại ngay chiều vừa chạy.v.v.v - Tần số động tác: VD: số lâng bớc chạy trong 1s, số lâng bớc đi bộ trong 1 phút - Động tác đơn nhanh: nh trong đấu võ, đấu kiếm xuất đòn nhanh khi đối phơng ra đòn tấn công nhanh. Ngoài ra, sức nhanh trong chạy 100m hay cự ly ngắn với học sinh phổ thông còn liên quan đến: - Sức mạnh tốc độ: nh đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi chạy tăng tốc sau xuất phát. - Sức bền tốc độ: VD khi cố gắng sức chạy 10-20m cuối trớc khi đến đích. 2. Phơng pháp tập luỵên phát triển sức nhanh. Từ những điểm nh đã nêu chúng ta có thể tập phát triển sức nhanh theo nhóm bài tập dới đây: - Nhóm bài tập rèn luyện phản ứng nhanh. - Nhóm bài tập rèn luyện tần số động tác. - Nhóm bài tập rèn luyện động tác đơn nhanh. - Nhóm bài tập rèn luyện sức mạnh tốc độ. - Nhóm bài tập rèn luyện sức bền tốc độ. Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 3 Giáo án thể dục 8 Năm học:2013-2014 NS:02/09/2012 NG: /09/2012 Tiết 3 đội hình đội ngũ chạy ngắn A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Mục đích: Rèn luyện cho học sinh t thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỷ luật và tinh thần tập thể, góp phần hình thành nhân cách. - Yêu cầu: Học sinh nắm đựơc các động tác quay phải, quay trái, quay đằng sau, nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, đi đều và đổi chân khi sai nhịp. Một số trò chơi, động tác bổ trợ phát triển thể lực. II.Địa điểm - ph ơng tiện. - Sân tập - Hs trang phục gọn gàng B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân sau đó về xếp thành 4 hàng ngang tập bài thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối. 3. Kiểm tra bài cũ: - GV hỏi: mục đích của thể dục 8là gì? II. Phần cơ bản. 1. Đội hình, đội ngũ. - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, quay đằng sau, nghiêm nghỉ. - Tập hợp hàng ngang. - Đi đều và đổi chân khi sai nhịp. 8' 30' - Đội hình nhận lớp: (H1) - ĐH khởi động . (H2) - GV nhận xét, cho điểm - Đội hình hàng dọc - Đội hình hàng ngang - GV làm mẫu, phân nhóm cho học sinh tự tập sau đó kiểm tra. Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 4 Giáo án thể dục 8 Năm học:2013-2014 2. Chạy ngắn. Một số động tác bổ trợ phát triển thể lực. - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông. - Chạy đạp sau. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - Hớng dẫn học sinh tập luyện ở nhà. 6 - Yêu cầu mũi bàn chân chạm đất và thả lỏng cẳng chân. - Yêu cầu: đùi vuông góc mắt đất và tần số nhanh dần. - Tập theo đội hình hàng dọc theo tín hiệu của GV. - Tập động tác thả lỏng tay, chân và mình. - Gv nhận xét và hớng dẫn học sinh về nhà luyện tập thêm. Ngày soạn : 03/09/2013 Ngày giảng : 06 /09/2013 Tiết 4. đội hình đội ngũ chạy ngắn chạy bền A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Mục đích: Rèn luyện cho học sinh t thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỷ luật tốt nhằm rèn luyện phát triển sức nhanh,sức bền. - Yêu cầu: Học sinh nắm đựơc tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, các động tác quay phải, quay trái, quay đằng sau, đội hình 0-2-4, học chạy đều đứng lại. - Trò chơi: lò có tiếp sức, chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi. II.Địa điểm - ph ơng tiện : - Sân tập - Hs trang phục gọn gàng B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. 1. GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục tay không gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối, hông. - ép dây chằng trớc sau. 8' - Đội hình nhận lớp: (H1) - ĐH khởi động . Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 5 Giáo án thể dục 8 Năm học:2013-2014 3. Kiểm tra bài cũ - Gọi 5 học sinh lên thực hiện xếp hàng ngang hàng dọc, dóng hàng II. Phần cơ bản. 1. Đội hình, đội ngũ. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Đứng nghiêm nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, - Đội hình 0-2- 4. 2. Chạy ngắn. - Trò chơi: lò cò tiếp sức GV phổ biến cách chơi. - Chạy bớc nhỏ tại chỗ sau đó di chuyển. - Chạy nâng cao đùi tại chỗ sau đó di chuyển. 3. Chạy bền. -Chạy dích dắc tiếp sức. -Một số hồi tĩnh sau khi chạy. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - Hớng dẫn học sinh tập luyện ở nhà: Tập chạy bớc nhỏ tại chỗ. 30 3 hiệp 3 L x10 3 L x10 5 (H2) - Đánh gía cho điểm Tập theo khẩu lệnh của GV. - Yêu cầu học sinh nhớ đợc khẩu lệnh, kí hiệu và cách thực hiện. - GV phân lớp thành 4 tổ rồi tập theo tổ sau đo kiểm tra từng tổ một. Đội hình 0 - 2 - 4 Đội hình trò chơi - Thả lỏng theo đội hình vòng tròn vừa đi vừa làm động tác thả lỏng sau đó đấm lng nhẹ nhàng cho nhau. - Gv nhận xét ngắn gọn, giao bài tập về nhà. Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 6 (H3) Giáo án thể dục 8 Năm học:2013-2014 Ngày soạn : 09/09/2013 Ngày giảng : 11/09/2013 Tiết 5. đội hình đội ngũ - chạy ngắn chạy bền A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Mục đích: Rèn luyện cho học sinh t thế đúng tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỷ luật tốt, giúp học sinh hiểu biết về chạy cự ly ngắn và kỹ thuật chạy 60 m nhằm rèn luyện, phát triển sức nhanh. - Yêu cầu: Học sinh nắm đựơc các kỹ năng đã học ĐHĐN, biết và hiểu biết các trò chơi phát triển sức nhanh, các kỹ năng chạy bớc, nâng cao đùi, đạp sau, khái niệm về cự ly ngắn. II.Địa điểm - ph ơng tiện : - Sân tập - Hs trang phục gọn gàng B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục tay không gồm 7 động tác: Cổ, tay, tay vai, nghiêng lờn, vặn mình, bụng, chân. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối, hông. - ép dây chằng trớc sau. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 - 5 học sinh thực hiện đội hình 0- 2 - 4 II. Phần cơ bản. 8 30 - Đội hình nhận lớp: (H1) - ĐH khởi động . (H2) Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 7 Giáo án thể dục 8 Năm học:2013-2014 1. Đội hình, đội ngũ. - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Đi đều - Đi đều đứng lại. - Chạy đều - Chạy đều đứng lại. - Biến đổi đội hình 0 - 2- 4 - Biến đổi đội hình 0-3-6-9 2. Chạy ngắn. - Luyện tập chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. 3. Trò chơi: Chuyển vật + Một số khái niệm về chạy cự ly ngắn: - Chạy cự ly ngắn là một môn thể thao biểu hiện năng lực di động của con ngời trên các cự ly từ 60-> 400m với vận tốc nhanh nhất. - Ôn 1 số động tác bổ trợ kỹ thuật ( Chạy bớc nhỏ -chạy nâng cao đùi) - Xuất phát cao chạy nhanh 30m -60m . Trò chơi ( Chạy đuổi ) 4. Chạy bền : Chạy vợt chớng ngại vật tiếp sức, cách kiểm tra mạch trớc sau khi chạy và theo dõi sức khỏe . III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - Hớng dẫn học sinh tập luyện ở nhà: Tập chạy bớc nhỏ tại chỗ. Mỗi đ/t 2 L x8 N 2l 2l 2l 5 - Giáo viên nhận xét, đánh giá cho điểm - GV nhắc lại sau đó phân nhóm cho học sinh tự tập. - Tập theo đội hình hàng dọc, c 4 em một nhóm di chuyển theo tín hiệu của GV. - GV phổ biến trò chơi, luật chơi sau đó tổ chức cho học sinh. Đội hình chơi. - Từ đội hình trò chơi chạy thành vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 8 (H3) Giáo án thể dục 8 Năm học:2013-2014 Ngày soạn : 10/09/2013 Ngày giảng: 13/09/2013 Tiết 6. đội hình đội ngũ - chạy ngắn A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu : - Mục đích: Hớng dẫn cho học sinh tiếp tục ôn nội dung ĐHĐN,kỹ thuật chạy cự ly ngắn &phân phối lực trong chạy bền. - Yêu cầu : thực hiện đúng, chính xác kỹ năng đi đều, chạy đều đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp, biết và thực hiện tốt một số động tác bổ trợ, trò chơi, xuất phát cao chạy nhanh 30- 60 m trò chơi Chạy tốc độ cao II.Địa điểm - ph ơng tiện: Sân tập B. Quá trình lên lớp: NộI DUNG ĐL PHƯƠNG PHáP Tổ CHứC I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học. 1. Khởi động - Thực hiện bài thể dục tay không. - Xoay kỹ các khớp cổ chân, tay, khuỷu, vai, gối, hông, ép dây chằng trớc sau. 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 - 5 học sinh lên thực hiện đội hình đội ngũ II. Phần cơ bản. 1. Đội hình, đội ngũ. - Đi đều - Đi đều đứng lại. 8 30 Mỗi đ/t - Đội hình nhận lớp: (H1) - ĐH khởi động . (H2) Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 9 Giáo án thể dục 8 Năm học:2013-2014 - Đổi chân khi sai nhịp. - Chạy đều - Chạy đều đứng lại. 2. Chạy ngắn. *Một số động tác bổ trợ. - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp thẳng chân sau. 3. Xuất phát cao chạy nhanh 60m + Trò chơi: Chạy tốc độ cao - GVphổ biến trò chơi, phổ biến cho học sinh chơi. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. - Hớng dẫn bài tập về nhà tập luyện t thế xuất phát cao, chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi di chuỷên. 2L 5 - Cán sự lớp cho lớp khởi động GV quan sát sửa sai. - Giáo viên nhận xét cho điểm H3 - GV làm mẫu phân tích - Phân nhóm để tập. - GV quan sát kiểm tra từng nhóm một - Đội hình tập luyện thành 4 hàng dọc, thực hiện theo nhóm 4 ngời Ngày soạn : 15/09/2013 Ngày giảng: 18/09/2013 Tiết 7. đội hình đội ngũ -chạy ngắn chạy bền A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Mục đích: Tiếp tục ôn và củng cố nội dung ĐHĐN với các kỹ năng đã học, ôn kỹ thuật chạy ngắn. - Yêu cầu: Thực hiện chính xác các kỹ năng đi đều - Đi đều đứng lại, quay phải( trái), quay đằng sau, chạy đều - đổi chân khi sai nhịp, biến đổi đội hình 0-3-6-9, thực hiện tốt kỹ thuật chạy tốc độ cao, xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m, vợt một số chớng ngại vật . II.Địa điểm - ph ơng tiện : đờng chạy 80m, đồng hồ bấm giây. B. Quá trình lên lớp: Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 10 [...]... §iĨm 9- 10 : Thùc hiƯn ®óng 3 giai ®o¹n kü tht vµ thµnh tÝch ®o¹t 8, 9” (nam), 11 ” (n÷) - §iĨm 7- 8: Cã mét vµi sai sãt nhá vỊ kü tht vµ thµnh tÝch ®¹t 9,9” -10 ,5”(nam), 11 ,1 -11 ,6”(n÷) - §iĨm 5-6: Thùc hiƯn sai mét trong 3 giai ®o¹n kü tht vµ thµnh tÝch trªn 10 ,5”(nam), 11 ,6”(n÷) III PhÇn kÕt thóc PH¦¥NG PH¸P Tỉ CHøC - §éi h×nh nhËn líp: €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ € (H1) 30’ Mçi ®/t 2Lx8 5’... líp cho líp khëi ®éng GV quan s¸t sưa sai 5’ - Th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc - Giao bµi tËp vỊ nhµ Gi¸o ¸n TD 8 € (H1) 14 GV: Ngun ThÞ TÝnh Gi¸o ¸n thĨ dơc 8 N¨m häc:2 013 -2 014 Ngµy so¹n : /2 013 Ngµy gi¶ng: /2 013 TiÕt 11 Bµi td – ch¹y ng¾n A.Chn bÞ: I Mơc ®Ých- yªu cÇu: - Mơc ®Ých: - Häc bµi thĨ dơc liªn hoµn nam vµ n÷ tõ nhÞp 9→ nhÞp 17 - TiÕp tơc «n tËp mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ cho ch¹y... ®éng GV quan s¸t sưa sai 5’ III PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc - Giao bµi tËp vỊ nhµ Ngµy so¹n : 25/9/2 013 Ngµy gi¶ng: 28/ 9/2 013 Gi¸o ¸n TD 8 13 GV: Ngun ThÞ TÝnh Gi¸o ¸n thĨ dơc 8 N¨m häc:2 013 -2 014 TiÕt 10 Bµi td - ch¹y ng¾n A.Chn bÞ: I Mơc ®Ých- yªu cÇu: - Mơc ®Ých: - ¤n bµi thĨ dơc liªn hoµn nam vµ n÷ tõ nhÞp1→ nhÞp 8 - TiÕp tơc «n tËp mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ cho ch¹y... sau 30’ Mçi II PhÇn c¬ b¶n 1 Bµi thĨ dơc liªn hoµn Gi¸o ¸n TD 8 21 GV: Ngun ThÞ TÝnh Gi¸o ¸n thĨ dơc 8 N¨m häc:2 013 -2 014 ®/t Tõ nhÞp 1 → nhÞp 35 (SGV- 19 , 21) 2Lx8 2 Ch¹y ng¾n *¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ: - T¹i chç ®¸nh tay - Kü thơ©t ch¹y gi÷a qu·ng - Lun tËp ch¹y nhanh *Trß ch¬i: “ Lß cß tiÕp søc” - LT hoµn chØnh c¸c kü tht giai ®o¹n ch¹y ng¾n III PhÇn kÕt thóc 5’ - Th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt... sau II PhÇn c¬ b¶n 1 Bµi thĨ dơc liªn hoµn §H (H2) ¤n tõ nhÞp 1 → nhÞp 8 (SGV- 19 ) Häc tõ nhÞp 9 → nhÞp 17 Gi¸o ¸n TD 8 15 PH¦¥NG PH¸P Tỉ CHøC - §éi h×nh nhËn líp: €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ € (H1) 30’ Mçi ®/t 2Lx8 - §H khëi ®éng € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV: Ngun ThÞ TÝnh Gi¸o ¸n thĨ dơc 8 N¨m häc:2 013 -2 014 € (H2) 2 Ch¹y ng¾n *¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ: - T¹i chç... /2 013 Ngµy gi¶ng: /2 013 TiÕt 14 Bµi td – ch¹y ng¾n A.Chn bÞ: I Mơc ®Ých- yªu cÇu: - Mơc ®Ých: - ¤n bµi thĨ dơc liªn hoµn nam vµ n÷ tõ nhÞp 1 → nhÞp 25 - TiÕp tơc «n tËp mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ cho ch¹y nhanh Lun tËp hoµn chØnh c¸c giai ®o¹n ch¹y ng¾n - Yªu cÇu: Thùc hiƯn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c.thùc hiƯn tèt kü tht ch¹y tèc ®é cao 18 GV: Ngun ThÞ TÝnh Gi¸o ¸n TD 8 Gi¸o ¸n thĨ dơc 8 N¨m häc:2 013 -2 014 ... h×nh nhËn líp: €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ € (H1) - §H khëi ®éng 30’ Mçi ®/t 2Lx8 - C¸n sù líp cho líp khëi ®éng GV quan s¸t sưa sai 5’ - Th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc - Giao bµi tËp vỊ nhµ Gi¸o ¸n TD 8 PH¦¥NG PH¸P Tỉ CHøC 20 GV: Ngun ThÞ TÝnh Gi¸o ¸n thĨ dơc 8 N¨m häc:2 013 -2 014 Ngµy so¹n : /2 013 Ngµy gi¶ng: /2 013 TiÕt 16 Bµi td – ch¹y ng¾n A.Chn bÞ: I Mơc ®Ých- yªu cÇu: -... chØnh c¸c kü tht giai ®o¹n ch¹y ng¾n 30’ - C¸n sù líp cho líp khëi ®éng Mçi GV quan s¸t sưa sai ®/t 2Lx8 III PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc - Giao bµi tËp vỊ nhµ 5’ Ngµy so¹n : /2 013 Gi¸o ¸n TD 8 28 GV: Ngun ThÞ TÝnh Gi¸o ¸n thĨ dơc 8 N¨m häc:2 013 -2 014 Ngµy gi¶ng: /2 013 TiÕt 24 KiĨm tra ch¹y ng¾n A.Chn bÞ: I Mơc ®Ých- yªu cÇu: - Mơc ®Ých: KiĨm tra kü tht ch¹y 60m yªu cÇu... tra 1 lÇn,trêng hỵp bÞ ®iĨm 5 trë xng GV cã thĨ kiĨm tra lÇn 2.Khi kiĨm tra lÇn 2,kh«ng ®ỵc ®iĨm tèi ®a qu¸ 8 - Nh÷ng häc sinh ®Õn lỵt kiĨm tra ®øng ë v¹ch chn bÞ Khi cã lƯnh cđa gi¸o viªn míi tiÕn vµo v¹ch xt ph¸t vµ thùc hiƯn kü tht ®éng t¸c - Th¶ láng Gi¸o ¸n TD 8 29 GV: Ngun ThÞ TÝnh Gi¸o ¸n thĨ dơc 8 N¨m häc:2 013 -2 014 - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê kiĨm tra Ngµy so¹n : /2 013 Ngµy gi¶ng: /2 013 ... ¸n TD 8 31 PH¦¥NG PH¸P Tỉ CHøC - §éi h×nh nhËn líp: €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€ € (H1) - §H khëi ®éng 30’ Mçi GV: Ngun ThÞ TÝnh Gi¸o ¸n thĨ dơc 8 N¨m häc:2 013 -2 014 + ¤n:- T©ng cÇu b»ng ®ïi (H2) ®/t - T©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (H3) 2Lx8 - T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n (H4) - §ì cÇu b»ng ngùc + Häc: Mét sè ®iĨm trong lt ®¸ cÇu (H2) (H3) ( SGK TD7 – tr .89 ) 5’ III PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng . 1 Giáo án thể dục 8 Năm học:2 013 -2 014 - Không dùng bia rợu, thuốc lá và các chất kích thích khác. Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 2 Giáo án thể dục 8 Năm học:2 013 -2 014 NS:24/ 08/ 2 013 NG: 28/ 08/ 2 013 Tiết. tròn vừa đi vừa thả lỏng Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 8 (H3) Giáo án thể dục 8 Năm học:2 013 -2 014 Ngày soạn : 10 /09/2 013 Ngày giảng: 13 /09/2 013 Tiết 6. đội hình đội. sát sửa sai. Ngày soạn : 25/9/2 013 Ngày giảng: 28/ 9/2 013 Giáo án TD 8 GV: Nguyễn Thị Tính GV: Nguyễn Thị Tính 13 Giáo án thể dục 8 Năm học:2 013 -2 014 Tiết 10 Bài td - chạy ngắn A.Chuẩn bị: I.

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:07

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Lý thuyÕt

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

  • NéI DUNG

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan