Giáo án Tập đọc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

147 2.5K 1
Giáo án Tập đọc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết 1: TẬP ĐỌC THƯ GỬI CÁC HỌC SINH I. MỤC TIÊU: - Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, nhắt nghĩ hơi đúng chỗ. - Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khun HS chăm học, biết nghe lời thầy u bạn. - Học thộc đoạn: sau 80 năm… cơng học tập của các em. ( trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3). *Hs khá , giỏi đọc thể hiện được tình cảm thân ái trìu mến, tin tưởng. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn câu văn cần rèn đọc - Học sinh: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Kiểm tra SGK - Giới thiệu chủ điểm trong tháng - Học sinh lắng nghe 3. Giới thiệu bài mới: - Giáo viên giới thiệu chủ điểm mở đầu sách - Học sinh xem các ảnh minh họa chủ điểm - Học sinh lắng nghe 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Luyện đọc - Hoạt động lớp - Yêu cầu học sinh tiếp nối nhau đọc trơn từng đoạn. - Học sinh gạch dưới từ có âm tr - s - Sửa lỗi đọc cho học sinh. - Lần lượt học sinh đọc từ câu  Giáo viên đọc toàn bài, nêu xuất xứ. * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm, lớp, cá nhân Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, giảng giải - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1 - 1 học sinh đọc đoạn 1: “Từ đầu vậy các em nghó sao?” - Giáo viên hỏi: + Ngày khai trường 9/1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác? - Đó là ngày khai trường đầu tiên của nước VNDCCH, ngày khai trường đầu tiên sau khi nước ta giành được độc lập sau 80 năm làm nô lệ cho thực dân Pháp.  Giáo viên chốt lại - ghi bảng từ khó. - Giải nghóa từ: “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” - Học sinh lắng nghe. - Học sinh gạch dưới ý cần trả lời - Học sinh lần lượt trả lời  Giáo viên chốt lại - Thảo luận nhóm đôi - Yêu cầu học sinh nêu ý đoạn 1  Giáo viên chốt lại - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1 - Học sinh nêu cách đọc đoạn 1 - Giáo viên ghi bảng giọng đọc - Giọng đọc - Nhấn mạnh từ - Đọc lên giọng ở câu hỏi - Lần lượt học sinh đọc đoạn 1 - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2 - Học sinh đọc đoạn 2 : Phần còn lại - Giáo viên hỏi: + Sau CM tháng 8, nhiệm vụ của toàn dân là gì? - Xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, làm cho nước ta theo kòp các nước khác trên hoàn cầu. - Giải nghóa: Sau 80 năm giời nô lệ, cơ đồ, hoàn cầu. - Học sinh lắng nghe + Học sinh có trách nhiệm như thế nào đối với công cuộc kiến thiết đất nước - Học sinh phải học tập để lớn lên thực hiện sứ mệnh…….  Giáo viên chốt lại - Yêu cầu học sinh nêu ý đoạn 2 - Rèn đọc diễn cảm và thuộc đoạn 2 - Học sinh tự nêu theo ý độc lập (  Giáo viên chốt lại đọc mẫu đoạn 2 - Học sinh nêu giọng đọc đoạn 2 - nhấn mạnh từ - ngắt câu - Lần lượt học sinh đọc câu - đoạn * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm - Hoạt động lớp, cá nhân _GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc diễn cảm một đoạn thư (đoạn 2) - 2, 3 học sinh - Yêu cầu học sinh đọc diễn cảm đoạn thư theo cặp - Nhận xét cách đọc - GV theo dõi , uốn nắn - 4, 5 học sinh thi đọc diễn cảm _GV nhận xét - HS nhận xét cách đọc của bạn - Yêu cầu học sinh nêu nội dung chính - Các nhóm thảo luận, 1 thư ký ghi - Ghi bảng - Đại diện nhóm đọc * Hoạt động 4: Hướng dẫn HS học thuộc lòng _HS nhẩm học thuộc câu văn đã chỉ đònh HTL * Hoạt động 5: Củng cố - Hoạt động lớp - Đọc thư của Bác em có suy nghó gì? - Thi đua 2 dãy: Chọn đọc diễn cảm 1 đoạn em thích nhất - Học sinh đọc  Giáo viên nhận xét, tuyên dương 5. Tổng kết - dặn dò: - Học thuộc đoạn 2 - Đọc diễn cảm lại bài - Chuẩn bò: “Quang cảnh làng mạc ngày mùa” - Nhận xét tiết học Tiết 2 : TẬP ĐỌC QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA I. MỤC TIÊU: - Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài, nhấn giọng ở những từ ngữ tả màu vàng của cảnh vật. - Hiểu ND: Bước tranh làng q vào ngày mùa rất đẹp. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). *HS khá, giỏi đọc diễm cảm được tồn bài, nêu được tác dụng gợi tả của từ ngữ chỉ màu vàng. - Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước, tự hào là người Việt. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Tranh vẽ cảnh cánh đồng lúa chín - bảng phụ - Học sinh: SGK - tranh vẽ cảnh trong vườn với quả xoan vàng lòm. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: - GV kiểm tra 2, 3 HS đọc thuộc lòng 1 đoạn văn (để xác đònh), trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung .  Giáo viên nhận xét. - Học sinh đọc thuộc lòng đoạn 2 - học sinh đặt câu hỏi - học sinh trả lời. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Luyện đọc - Hoạt động lớp - Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối nhau theo từng đoạn. - Lần lượt học sinh đọc trơn nối tiếp nhau theo đoạn. - Học sinh nhận xét cách đọc của bạn, tìm ra từ phát âm sai - dự kiến s - x - Hướng dẫn học sinh phát âm. - Học sinh đọc từ câu có âm s - x - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài. * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm, lớp, cá nhân - Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm cho câu hỏi 1: Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng và từ chỉ màu vàng đó? - Các nhóm đọc lướt bài - Cử một thư ký ghi - Đại diện nhóm nêu lên - Các nhóm thi đua:  Giáo viên chốt lại - Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 2/ SGK - Học sinh lắng nghe. + Hãy chọn một từ chỉ màu vàng trong bài và cho biết từ đó gợi cho em cảm giác gì ? _lúa:vàng xuộm màu vàng đậm : lúa vàng xuộm là lúa đã chín ….  Giáo viên chốt lại - Học sinh lần lượt trả lời và dùng tranh minh họa. - Yêu cầu học sinh đặt câu hỏi 3/ SGK/ 13. - 2 học sinh đọc yêu cầu của đề - xác đònh có 2 yêu cầu. + Những chi tiết nào nói về thời tiết và con người làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động như thế nào ?  Giáo viên chốt lại - Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 4/ SGK/ - Học sinh trả lời:  Giáo viên chốt lại - Yêu cầu học sinh nêu nội dung chính của bài. - 6 nhóm làm việc, thư ký ghi lại và nêu.  Giáo viên chốt lại - Ghi bảng - Lần lượt học sinh đọc lại * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm - Hoạt động cá nhân, lớp - Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn, mỗi đoạn nêu lên cách đọc diễn cảm - Học sinh lần lượt đọc theo đoạn - Nêu giọng đọc và nhấn mạnh từ gợi tả  Giáo viên đọc diễn cảm mẫu đoạn 2 và 3 - Học sinh lần lượt đọc diễn cảm - Học sinh thi đua đọc diễn cảm đoạn 2, 3 và cả bài.  Giáo viên nhận xét và cho điểm * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động lớp - Học sinh nêu đoạn mà em thích và đọc lên - Giải thích tại sao em yêu cảnh vật đó ? - HS giải thích GD :Yêu đất nước , quê hương - HS lắng nghe 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Nghìn năm văn hiến” - Nhận xét tiết học Tiết 3 : TẬP ĐỌC NGHÌN NĂM VĂN HIẾN Theo Mai Hồng và H.B I. Mục tiêu: -Biết đọc đúng văn bản khoa học thường thức có bảng thống kê. -Hiểu nội dung : Việt Nam có truyền thống khoa cử, thể hiện nền văn hiến lâu đời. -Trả lời được các câu hỏi trong SGK. II. Chuẩn bò: - Tranh Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bảng phụ - Sưu tầm tranh ảnh về Văn Miếu - Quốc Tử Giám III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Yêu cầu học sinh đọc toàn bài và trả lời câu hỏi. - Học sinh lần lượt đọc cả bài, đoạn - học sinh đặt câu hỏi - học sinh trả lời. - Giáo viên nhận xét cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: -Giới thiệu bài -Giáo viên ghi tựa. - Lớp nhận xét - bổ sung. 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Luyện đọc - Hoạt động lớp, nhóm đôi _ 1 HS đọc toàn bài - GV đọc mẫu toàn bài - Học sinh lắng nghe, quan sát - Chia đoạn: - Lần lượt học sinh đọc nối tiếp - Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng đoạn, cả bài kết hợp giải nghóa từ. - Luyện đọc các từ khó phát âm - Học sinh nhận xét cách phát âm - Giáo viên nhận xét cách đọc _GV yêu cầu HS đọc đồng thanh từ khó - Học sinh lần lượt đọc bảng thống kê. - 1 học sinh lên bảng phụ ghi cách đọc bảng thống kê. - Lần lượt đọc từng câu - Đọc thầm phần chú giải - Học sinh lần lượt đọc chú giải * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm, cá nhân - Học sinh đọc thầm + trả lời câu hỏi. + Đoạn 1: (Hoạt động nhóm) - Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên vì điều gì? - Lớp bổ sung  Giáo viên chốt lại - Học sinh trả lời - Học sinh giải nghóa từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám. - Nêu ý đoạn 1 Khoa thi tiến só đã có từ lâu đời - Rèn đọc đoạn 1 - Học sinh lần lượt đọc đoạn 2 + Đoạn 2: (Hoạt động cá nhân) - Học sinh đọc thầm - Yêu cầu học sinh đọc bảng thống kê. - Lần lượt học sinh đọc . - Học sinh tự rèn cách đọc - Học sinh đọc đoạn 3 - Học sinh giải nghóa từ chứng tích - Bài văn giúp em hiểu điều gì về truyền thống văn hóa Việt Nam ? _Coi trọng đạo học * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm - Hoạt động cá nhân - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm giọng đọc cho bài văn. - Học sinh tham gia thi đocï  Giáo viên nhận xét cho điểm - Học sinh nhận xét * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động lớp - Giáo viên kể vài mẩu chuyện về các trạng nguyên của nước ta. - Học sinh nêu nhận xét qua vài mẩu chuyện giáo viên kể. 5. Tổng kết - dặn dò: - Luyện đọc thêm - Chuẩn bò: “Sắc màu em yêu” - Nhận xét tiết học Tiết 4 : TẬP ĐỌC SẮC MÀU EM YÊU I. Mục tiêu: - Được diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết. -HIểu ND, ý nghĩa bài thơ: tình u q hương, đất nước với những sắc màu, những con người và sự vật đáng u của bạn nhỏ. (trả lời được các CH trong SGK; thuộc lòng những khổ thơ em thích). *HS khá giỏi học thuộc tồn bài thơ. -Yêu mến màu sắc thân thuộc xung quanh; giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, người thân, bàn bè. II. Chuẩn bò: - Bảng phụ ghi những câu luyện đọc diễn cảm - tranh to phong cảnh - Tự vẽ tranh theo màu sắc em thích với những cảnh vật III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: Nghìn năm văn hiến - Yêu cầu học sinh đọc bài + trả lời câu hỏi. - Học sinh đọc bài theo yêu cầu và trả lời câu hỏi. - Nêu cách đọc diễn cảm  Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: - Giáo viên ghi tựa. 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Luyện đọc - Hoạt động lớp, cá nhân - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp theo từng khổ thơ. - Học sinh lần lượt đọc nối tiếp từng khổ thơ. - Phân đoạn không như mọi lần → bố cục dọc. - Giáo viên đọc mẫu diễn cảm toàn bài. - Học sinh nhận xét cách đọc của bạn. Học sinh tự rèn cách phát âm đối với âm tr - s. - Nêu từ ngữ khó hiểu. * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm, cá nhân - Yêu cầu mỗi nhóm đọc từng khổ thơ và nêu lên những cảnh vật đã được tả qua màu sắc. - Nhóm trưởng yêu cầu bạn nêu lên cảnh vật gắn với màu sắc và người.  Giáo viên chốt lại - Các nhóm lắng nghe, theo dõi, nhận xét + Bạn nhỏ yêu những sắc màu nào ? + Mỗi màu sắc gợi ra những hình ảnh nào ? + Bài thơ nói lên điều gì về tình cảm của người bạn nhỏ đối với quê hương đất nước?  Giáo viên chốt lại ý hay và chính xác. * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm - Hoạt động cá nhân - Tổ chức thi đọc diễn cảm _GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm giọng đọc phù hợp - Các tổ thi đua đọc cả bài - giọng đọc diễn cảm. - Nêu cách đọc diễn cảm * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động lớp - Yêu cầu học sinh giới thiệu những cảnh đẹp mà em biết? Hãy đọc đoạn tả cảnh vật đó. - Học sinh giới thiệu cảnh đẹp hoặc hình ảnh của người thân và nêu cảm nghó của mình. - Giáo dục tư tưởng. 5. Tổng kết - dặn dò: - Học thuộc cả bài - Chuẩn bò: “Lòng dân” - Nhận xét tiết học Tiết 5 : TẬP ĐỌC LÒNG DÂN I. Mục tiêu: -Đọc đúng văn bản kòch : ngắt giọng, thay đổi giọng được phù hợp với tính cách của từng nhâ vật trong từng tình hướng kịch. - Hiểu nội dung , ý nghĩa: ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trì lừa giặc, cứu các bộ cách mạng, (trả lời được các CH 1, 2, 3.) *HS khá giỏi biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân vật. -Giáo dục học sinh hiểu tấm lòng của người dân Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung đối với cách mạng. II. Chuẩn bò: - Tranh minh họa cho vở kòch - Bảng phụ - Bìa cứng có ghi câu nói của nhân vật mà em khó đọc III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: Sắc màu em yêu - Trò chơi: Ai may mắn thế? - Học sinh có số hiệu trả lời câu hỏi - Cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét cho điểm 3. Giới thiệu bài mới: “Lòng dân” - Học sinh lắng nghe 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh đọc. - Hoạt động lớp, cá nhân, nhóm - Luyện đọc - HS tự chọn nhóm và phân vai. - Mỗi nhóm lần lượt đọc - Học sinh nhận xét  Giáo viên gợi ý rèn đọc những từ đòa phương. - Nhấn mạnh: hổng thấy, tui, lẹ - Vở kòch có thể chia làm mấy đoạn? - 3 đoạn: Đoạn 1: Từ đầu là con Đoạn 2: Chồng chò à ? tao bắn Đoạn 3: Còn lại - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp theo từng đoạn. - Học sinh đọc nối tiếp - Cho học sinh đọc các từ được chú giải trong bài. - Học sinh đọc: hổng thấy, thiệt, quẹo vô, lẹ, ráng - Yêu cầu 1, 2 học sinh đọc lại toàn bộ vở kòch. - 1, 2 học sinh đọc * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm, lớp - Tổ chức cho học sinh thảo luận + Chú cán bộ gặp nguy hiểm như thế nào? - Các nhóm thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm nhận xét. + Dì Năm đã nghó ra cách gì để cứu chú CB? +Chi tiết nào trong đoạn kòch làm em thích thú nhất ? Vì sao ?  Giáo viên chốt ý + Chi tiết nào trong đoạn kòch làm em thích thú nhất? Vì sao? + Nêu nội dung chính của vở kòch phần 1. - Lần lượt 4 học sinh đứng lên và nêu (thi đua → tìm ý đúng). - Cả lớp nhận xét và chọn ý đúng  Giáo viên chốt: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, thông minh, mưu trí trong cuộc đấu trí để - Học sinh lắng nghe * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc diễn cảm màn kòch. - Học sinh nêu cách ngắt, nhấn giọng. - Học sinh nêu tính cách của các nhân vật và nêu cách đọc. - Lớp nhận xét - Yêu cầu học sinh từng nhóm đọc - Từng nhóm thi đua * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động nhóm, cá nhân + Giáo viên cho học sinh diễn kòch + Giáo viên nhận xét, tuyên dương - 6 học sinh diễn kòch + điệu bộ, động tác của từng nhân vật 5. Tổng kết - dặn dò: - Rèn đọc giọng tự nhiên theo văn bản kòch. - Chuẩn bò: “Lòng dân” (tt) - Nhận xét tiết học [...]... đã làm gì?  Giáo viên chốt - Thi đua đọc diễn cảm + Nếu đứng trước tượng đài, em sẽ nói gì với Xa-da- - Học sinh nhận xét cô? * Hoạt động 3: Rèn luyện học sinh đọc diễn cảm - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác lập kỹ thuật đọc diễn cảm bài văn - Giáo viên đọc diễn cảm * Hoạt động 4: Củng cố - Giáo viên cho học sinh thi đua bàn, thi đọc diễn cảm bài văn  Giáo viên nhận xét - Tuyên dương 5 Tổng kết -... nạn * Nhóm 4: - Yêu cầu học sinh đọc cả bài - Học sinh đọc - Nêu nội dung chính của câu chuyện? - Hoạt động cá nhân, lớp * Hoạt động 3: L đọc diễn cảm - Nêu giọng đọc? * Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức cho học sinh thi đua đọc diễn cảm  Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Học sinh đọc toàn bài - Học sinh đọc diễn cảm (mỗi dãy cử 3 bạn) 5 Tổng kết - dặn dò: - Rèn đọc diễn cảm bài văn - Chuẩn bò: “Tiếng... nhóm, cá nhân, cả lớp đại ý - Rèn đọc diễn cảm - Rèn đọc câu văn dài “ nh nắng … êm dòu” - Học sinh lần lượt đọc từng đoạn - Nêu cách đọc - Nhấn giọng từ trong đoạn Ánh nắng ban mai nhạt loãng/ rải trên vùng đất đỏ công _Học sinh lần lượt đọc diễn cảm trường/ tạo nên một hòa sắc êm dòu.// câu, đoạn, cả bài - Cả tổ cử đại diện thi đọc diễn cảm -Nêu đại ý - Cả tổ thi đua nêu lên đại ý  Giáo viên chốt... chia ánh sáng đi muôn ngả - Giáo viên giải thích tranh nhà máy thuỷ điện Hòa Bình - Yêu cầu học sinh đọc cả bài - 1 học sinh khá giỏi đọc cả bài - Nêu nội dung ý nghóa của bài thơ - Học sinh bàn bạc theo nhóm - Lần lượt nêu  Giáo viên chốt lại - Hoạt động cá nhân, lớp * Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm - Đọc diễn cảm  Giáo viên nhận xét, tuyên dương * Hoạt động 4: Củng cố - Học sinh lần lượt thi đọc. .. - Giáo viên kiểm tra nhóm 6 học sinh - Giáo viên hỏi về nội dung  ý nghóa vở kòch - Học sinh trả lời  Giáo viên nhận xét cho điểm 3 Giới thiệu bài mới: 4 Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh đọc đúng văn - Hoạt động lớp, cá nhân bản - Luyện đọc - Giáo viên đọc bài văn - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp từng đoạn - Rèn đọc những từ phiên âm, đọc đúng số liệu - Giáo viên đọ - Giáo. .. nhân, lớp  Luyện đọc - Rèn đọc: Ba-la-lai-ca, sông Đà - 1, 2 học sinh - Học sinh đọc đồng thanh - Mỗi học sinh đọc từng khổ thơ - Học sinh lần lượt đọc từng khổ thơ - Lớp nhận xét - Giáo viên rút ra từ khó - Dự kiến: trăng, chơi vơi, cao nguyên  Trăng chơi vơi: trăng một mình sáng tỏ giữa cảnh trời nứơc bao la  Cao nguyên: vùng đất rộng và cao, xung quanh có sườn dốc  Giáo viên đọc diễn cảm toàn... Củng cố - Học sinh lần lượt thi đọc diễn cảm - Nêu nội dung bài thơ - Mời 2 bạn đọc thi đua theo dãy (2 dãy) 5 Tổng kết - dặn dò: - Rèn đọc diễn cảm - Chuẩn bò: “Kỳ diệu rừng xanh” - Nhận xét tiết học Tiết 15 : TẬP ĐỌC KÌ DIỆU RỪNG XANH I Mục tiêu: - Đọc diễn cảm bài văn với cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng - Cảm nhân được vẽ đẹp kì thú của rừng; tình cảm u mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với... các nước  Giáo viên giới thiệu tranh ảnh về những công trình - Học sinh quan sát, trưng bày thêm hợp tác tranh ảnh sưu tầm của bản thân - Thi đua: Chọn đọc diễn cảm 1 đoạn em thích nhất  Giáo viên nhận xét, tuyên dương 5 Tổng kết - dặn dò: - Đọc diễn cảm - Chuẩn bò: “ Ê-mi-li con” - Nhận xét tiết học - Học sinh thi đua đọc diễn cảm (2 dãy) Tiết 10 : TẬP ĐỌC Ê-MI-LI CON … I Mục tiêu: -Đọc đúng tên... sinh đọc toàn bài tàu - Luyện đọc những từ phiên âm - Bài văn chia làm mấy đoạn? * 4 đoạn: - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp theo đoạn? - Lần lượt học sinh đọc nối tiếp - Học sinh đọc thầm chú giải sau bài - Giáo viên giải nghóa từ - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1 - Vì sao nghệ só A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? - Tổ chức cho học sinh thảo luận đọc. .. nhóm trình bày - Hoạt động cá nhân, lớp - Lần lượt học sinh đọc diễn cảm từng khổ thơ - Học sinh nêu cách đọc - Giọng đọc - nhấn mạnh từ - Gạch dưới từ nhấn mạnh - Học sinh thi đọc diễn cảm - Cùng hát: “Trái đất này là của chúng em” - Giáo viên cho học sinh thi đọc thuộc lòng 1 khổ - Thi đua dãy bàn thơ  Giáo viên nhận xét, tuyên dương 5 Tổng kết - dặn dò: - Rèn đọc đúng nhân vật - Chuẩn bò: “Một chuyên . lập kỹ thuật đọc diễn cảm bài văn - Giáo viên đọc diễn cảm * Hoạt động 4: Củng cố - Giáo viên cho học sinh thi đua bàn, thi đọc diễn cảm bài văn  Giáo viên nhận xét - Tuyên dương 5. Tổng kết. từ gợi tả  Giáo viên đọc diễn cảm mẫu đoạn 2 và 3 - Học sinh lần lượt đọc diễn cảm - Học sinh thi đua đọc diễn cảm đoạn 2, 3 và cả bài.  Giáo viên nhận xét và cho điểm * Hoạt động 4: Củng cố. để tìm giọng đọc phù hợp - Các tổ thi đua đọc cả bài - giọng đọc diễn cảm. - Nêu cách đọc diễn cảm * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động lớp - Yêu cầu học sinh giới thiệu những cảnh đẹp mà em

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:39

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 1: TẬP ĐỌC

 • THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

 • Hoạt động dạy

  • Tiết 2 : TẬP ĐỌC

 • QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA

 • Hoạt động dạy

 • Theo Mai Hồng và H.B

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • Khoa thi tiến só đã có từ lâu đời

  • SẮC MÀU EM YÊU

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LÒNG DÂN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LÒNG DÂN (tiếp theo)

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • Ê-MI-LI CON …

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TÁC PHẨM CỦA SIN-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • KÌ DIỆU RỪNG XANH

  • I. Mục tiêu:

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TRƯỚC CỔNG TRỜI

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • CÁI GÌ QUÝ NHẤT ?

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP. (tt)

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • MÙA THẢO QUẢ

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • HÌNH TRÌNH CỦA BẦY ONG

  • I. Mục tiêu:

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • CHUỖI NGỌC LAM

  • I. Mục tiêu:

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • HẠT GẠO LÀNG TA

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • BUÔN CHƯ-LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TIẾT 1

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TIẾT 5

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NHÀ TÀI TR ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TIẾNG RAO ĐÊM.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • PHÂN XỬ TÀI TÌNH.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • CHÚ ĐI TUẦN.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • HỘP THƯ MẬT.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • CỬA SÔNG.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NGHĨA THẦY TRÒ.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VÂN.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA Giáo viên

  • TRANH LÀNG HỒ.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ĐẤT NƯỚC.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

 • HOẠT ĐỘNG CỦA Giáo viên

  • MỘT VỤ ĐẮM TÀU

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • CON GÁI

 • HOẠT ĐỘNG CỦA Giáo viên

  • THUẦN PHỤC SƯ TỬ.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA Giáo viên

  • CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • BẦM ƠI.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA Giáo viên

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NHỮNG CÁNH BUỒM (Trích)

 • HOẠT ĐỘNG CỦA Giáo viên

  • LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • SANG NĂM CON LÊN BẢY

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

  • LỚP HỌC TRÊN ĐƯỜNG.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NẾU TRÁI ĐẤT THIẾU TRẺ CON.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • TIẾT 5.

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan