Giáo án Tập đọc lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

100 1.7K 24
Giáo án Tập đọc lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 19 Tập đọc NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT I.Mục tiêu : - Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kòch phân biệt lời của tác giả với lời nhân vật ( anh Thành , anh Lê ). - Hiểu được tâm trạng day dứt,trăn trở tìm con đường cứu nước , của Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu hỏi 1,2 và câu hỏi 3 (không cần giả thích lí do ). - HS khá giỏi phân vai đọc diễn cảm vở kòch,thể hiện được tính cách của nhân vật (câu hỏi 4 ) II.Đồ dùng dạy học : -Tranh ảnh minh hoạ bài học -Bảng phụ ghi sẵn đoạn kòch cần hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm . III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/ Ổn đònh: 2.Kiểm tra : -Giới thiệu chủ điểm Người công dân .Nhắc nhở HS về tình hình và yêu cầu học ở HK II 3 Bài mới : a.Giới thiệu bài : Tuần đầu tiên của học kì 2 các em sẽ được học về chủ điểm Người công dân .Chủ điểm này sẽ giúp các em hiểu rõ quyền lợi và nghóa vụ của mỗi công dân đối với đất nước .Bài học hôm nay nói về người công dân số một .Người đó là ai ? Tại sau rọi là người công dân số 1,Cùng đi vào tìm hiểu bài đọc , các em hiểu rõ điều đó. b. Luyện đọc : HĐ 1 : GV đọc cã bài một lần -Gv hướng dẫn : Giọng đọc rõ ràng rành mạch , thay đổi linh hoạt ,phân biệt lời tác giả với lời nhân vật , thể hiện tâm trạng khác nhau của từng người Hát vui HS nghe HS nghe -1 HS đọc lời giới thiệụ nhân vật ,cảnh trí diễn ra trích đoạn kòch . 1 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong HĐ 2 : HS đọc đoạn nối tiếp -Chia bài thành 3 đoạn : +Đoạn 1 : Từ đầu ……làm gì ? + Đoạn 2 : Từ Anh Lê này … này nữa . +Đoạn 3 : Còn lại . Cho HS đọc đoạn nối tiếp -GV ghi bảng các từ khó đọc : phắc tuya , sa-xơ- lu-Lô-ba , Phú Lãng Sa HĐ 3 : Hướng dẫn HS đọc cã bài Cho HS đọc chú giải + giải nghóa từ - Cho HS đọc cã bài c.Tìm hiểu bài : • Đoạn 1 : - Anh Lê giúp anh Thành việc gì ?Anh có giúp được không ? Giải nghóa từ : miếng cơm manh áo . *Đoạn 2 : - Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn nghó tới dân , nước ? Giải nghóa từ : luôn nghó . *Đoạn 3 : Hs đọc lướt + trả lời câu hỏi : Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê nhiềøu lúc không ăn nhập với nhau . Hãy tìm những chi tiết thể hiện điều đó , giải thích . Giải nghóa từ : không ăn nhập . HS dùng bút chì đánh dấu HS đọc nối tiếp nhau đọc (2 lần ) HS đọc từ khó - 1 HS đọc chú giải . - 3 HS đọc giải nghóa từ -HS đọc theo cặp -1HS đọc đoạn + câu hỏi Anh Lê giúp anh Thành tìm việt làm ở Sài gòn và anh đã tìm được việc cho anh thành 1HS đọc đoạn + câu hỏi -Chúng ta là đồng bào cùng máu đỏ da vàng với nhau ,Nhưng ….đồng bào không ? -Vì anh với tôi ….công dân nước Việt …… -1HS đọc đoạn + câu hỏi Anh Lê gặp anh Thành để báo tin đã xin được việc làm cho Anh Thành .Anh Thành không nói đến chuyện đó -Anh Thành không trả lời vào câu hỏi cũa anh lê cụ thể : + Anh Lê hỏi: Vậy Anh vào Sài Gòn này làm gì? + Anh Thành đáp : Anh học trường nào Sa-xơ-lu-lô-ba …thì… ờ…anh là người nước nào ? Anh Lê hỏi : Nhưng tôi chưa 2 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Qua bài học em hiểu phần 1 của đoạn kòch như thế nào ? d .Đọc diễn cảm : - Cho HS đọc vở kòch theo cách phân vai - Gv hướng dẫn dọc diễn cảm -GV tổ chức thi đọc diễn cảm 4.Củng cố -GV hỏi ý nghóa của trích đoạn kòch . - Anh Lê giúp anh Thành việc gì ?Anh có giúp được không Vài HS nhắc lại nội dung bài ? 5 Dặn dò : -GV nhận xét tiết học. yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc đoạn kòch , Chuẩn bò dựng l hoạt cảnh trên . hiểu vì sao…? S Gòn này nữa . + Anh Thành lại đáp :Vì đèn dầu ta không sáng đèn hoa kì. Hiểu được tâm trạng day dứt,trăn trở tìm con đường cứu nước,cứ dân của người thanh niên Nguyễn Tất Thành -3 Hs đọc đoạn kòch theo phân vai : anh Thành , Lê ,người dẫn chuyện . -HS luyện đọc diễn cảm đoạn 3 . -HS thi đọc diễn cảm theo nhóm Anh Lê giúp anh Thành tìm việt làm ở Sài gòn và anh đã tìm được việc cho anh thành -HS nêu nội dung :Tâm trạng day dứt , trăn trở của Nguyễn Tất Thành khi tìm đường cứu nước . 3 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 4 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 19 NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT I.Mục tiêu : - Biết đọc đúng một văn bản kòch phân biệt lời nhân vật . lời tác giả . - Hiểu nội dung ý nghóa : Qua việc Nguyễn Tất Thành quyết tâm đi tìm đường cứu nước, cứu dân ,tác giả Ca ngợi lòng yêu nước ,tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành .Trả lời được các câu hỏi: 1,2,3 ( khơng u cầu giải thích lí do ) - HS khá giỏi biết đọc phân vai diễn cảm đoạn kịch giọng đọc thể hiện được tính cách của từ nhân vật ( câu hỏi 4 ). II.Đồ dùng dạy học : -Bảng phụ ghi sẵn các từ ,cụm từ: La -tút - sơ Tơ-rê - vin ,A -lê -hấp ; đoạn kòch cần Hướng dẫn HS đọc. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Ổn định : 2.Kiểm tra bài củ : - Kiểm tra 2HS . - Anh Lê giúp anh Thành việc gì? Kết quả ra sau? - Gv nhận xét +ghi điểm . 3. Bài mới : a.Giới thiệu bài : Ở tiết Tập đọc trước, các em đã được học trích đoạn của một vở kòch Người công dân số Một ai sẽ giúp anh Thành xin được chân phụ bếp? Lòng quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước cứu dân của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành thể hiện như thế nào? Các em sẽ biết được điều đo ùqua đoạn trích tiếp theo hôm nay chúng ta học. b. Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài : Luyện đọc : - Cho 1 HS đọc toàn bài Hát vui -Hs phân vai anh Thành , Lê , đọc diễn cảm đoạn kòch ở phần 1 ; trả lời câu hỏi . -Lớp nhận xét . -HS lắng nghe . -1HS đọc toàn bài . 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Chia đoạn : Đoạn 1 : Từ đầu ….say sóng nữa … Đoạn 2 : Phần còn lại - HS đọc lượt 1 theo đoạn -GV Hướng dẫn HS đọc: Đọc phân biệt lời nhân vật (anh Thành :hồ hởi , thể hiện tâm trạng phấn chấn vì sắp đượclên đường , anh Lê: thể hiện thái độ quan tâm , lo lắng cho bạn , anh Mai : điềm tónh . từng trải .) ,lời tác giả . - Cho HS đọc lượt 2- Giải thích nghóa một số từ -Gv đọc mẫu toàn bài . c/ Tìm hiểu bài : GV Hướng dẫn HS đọc. * Đoạn 1 : H:Anh Lê , anh Thành đều là những thanh niên yêu nước nhưng giữa họ có gì khác nhau ? Giải nghóa từ : súng thần công , "ngọn đèn ". Ý 1: Tâm trạng khác nhau của hai người thanh niên Việt Nam . *Đoạn 2 : H: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước , cứu dân của anh Thành được thể hiện qua lời nói , cử chỉ nào ? Giải nghóa từ :hùng tâm tráng khí Ý2 : Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước , cứu dân của anh Thành . d/Đọc diễn cảm : - Cho Hs đọc theo cặp tìm cách đọc toàn bài -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm . -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 2 . -HS đọc thành tiếng nối tiếp : luyện đọc các từ ,cụm từ: La -tút - sơ Tơ-rê - vin ,A -lê -hấp. HS nghe -Đọc chú giải + Giải nghóa từ : - Luyện đọc theo cặp -HS lắng nghe . -1HS đọc đoạn + câu hỏi -Anh Lê có tâm lí tự ti ,cam chòu nô lệ trước vật chất của kẻ xâm lược . -Anh Thành ngược lại và quyết chí ra đi tìm đường cứu nước , cứu dân tộc -1HS đọc lướt + câu hỏi . +Lời nói : Để giành lại non sông , chỉ có hùng tâm tráng khí chưa đủ ….cứu dân mình … +Cử chỉ : xoè hai bản tay ra : " Tiền đây chứ đâu ?" - Hs đọc 4 đoạn kòch theo các phân vai , chú ý thể hiện đúng lời của các nhân vật -HS lắng nghe . -HS đọc cho nhau nghe theo cặp . -HS luyệïn đọc cá nhân , cặp , 6 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Hướng dẫn HS thi đọc diễn cảm đoạn 2. 4. Củng cố -GV hướng dẫn HS nêu nội dung bài + ghi bảng . - Người công dân số 1 trong đoạn kòch là ai? Vì sao có thể gọi như vậy? 5 . Dặn dò : -GV nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc trích đoạn kòch . -Chuẩn bò cho tiết sau :Thái sư Trần Thủ Độ . nhóm . -HS thi đọc diễn cảm trước lớp . -HS nêu : Ca ngợi lòng yêu nước ,tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành . - HS trả lời. -HS lắng nghe . 7 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 8 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 20 Tập đọc THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ I.Mục tiêu : - Biết đọc diễõn cảm bài văn. đọc phân biệt lời các nhân vật . - Hiểu nội dung ý nghóa của truyện : Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ - một người cư xử gương mẫu , nghiêm minh , không vì tình riêng mà làm trái phép nước . II.Đồ dùng dạy học : -Tranh ảnh minh hoạ bài học . III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 / Ổn đònh: 2.Kiểm tra bài củ: -Kiểm tra 4HS . -Em hãy cho biết nhận xét của em về anh Thành ? - Em hiểu người công dân số Một là như thế nào? -Gv nhận xét +ghi điểm . 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài : Người có công lớn trong việc sáng lập nhà Trần và lãnh đạo cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Nguyên xâm lược nước ta lại chính là một tấm gương giữ nghiêm phép nước, Người đó là ai? Bài tập đọc hôm nay sẽ giúp các em biết được điều đó. b.Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài : Luyện đọc : - Một HS đọc cá nhân toàn bài. -Chia đoạn : 3 đoạn . • Đoạn 1 : Từ đầu ……đến tha cho . Hát vui -4 hS phân vai anh Thành , anh Lê , anh Mai , người dẫn chuyện .Đọc trích đoạn kòch Người công dân số Một ,trả lời câu hỏi về nội dung bài . -Lớp nhận xét . -HS lắng nghe . HS dùng bút chì đánh dấu HS đọc nối tiếp nhau đọc (2 lần ) 9 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong • Đoạn 2 : Một lần khác… thưởng cho . • Đoạn 3: Còn lại . -Đọc lượt 1: nối tiếp theo đoạn. - GV hướng dẫn đọc đúng. - Đọc lượt 2- kết hợp đọc chú giải Gv đọc mẫu toàn bài . c/ Tìm hiểu bài : GV Hướng dẫn HS đọc. • Đoạn 1 : H:Khi có người muốn xin chức câu đương , Trần Thủ Độ đã làm gì ? Giải nghóa từ : câu đương . Ý 1:Cách xử sự của Trần Thủ Độ về việc mua quan . • Đoạn 2 : H:Trước việc làm của người quân hiệu , Trần Thủ Độ xử lí ra sao ? Giải nghóa từ :thềm cấm ;khinh nhờn ; kể rõ ngọn ngành . Ý2:Sự gương mẫu , nghiêm minh của Trần Thủ Độ. • Đoạn 3: H:Khi biết có viên quan tâu với vua mình chuyên quyền , Trần Thủ Độ nói thế nào ? -Những lời nói và viêïc làm cho thấy ông là người như thế nào ? Giải nghóa từ : ; chuyên quyền HS đọc từ khó - 1 HS đọc chú giải . - 3 HS đọc giải nghóa từ -1HS đọc toàn bài . -HS đọc thành tiếng nối tiếp . HS lưu ý đưa ra các tiếng khó đọc để giúp HS đọcđúng . _HS đọc theo đoạn và đọc chú giải . - Luyện đọc theo cặp -1HS đọc đoạn + câu hỏi -Ông đồng ý nhưng yêu cầu chặt một ngón chân để phân biệt với câu đương khác . -HS nêu ý 1 . -1HS đọc lướt + câu hỏi . Không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng lụa . -HS nêu ý 2 -1HS đọc đoạn + câu hỏi - Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng . -Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh , không vì tình riêng , nghiêm khắc với bản thân , luôn đề cao kỉ cương phép nước . 10 [...]... đọc toàn bài -Gọi 1 HSK đọc toàn bài -3 HS đọc nối tiếp đoạn và luyện -Cho 3 HS đọc nối tiếp đoạn và luyện đọc các từ khó: phân xử công bằng, bật đọc các từ khó: phân xử ,công bằng, khóc, gian , tiểu,… bật khóc, gian , tiểu,… Cho 3 HS đọc và đọc chú giải -3 HS đọc nối tiếp đoạn và đọc chú giải HS đọc theo cặp -HSK đọc cả lớp theo dõi -Theo dõi -Gọi 1 HSK đọc lại toàn bài - HS đọc thầm và trả lời câu... sẽ biết được điều đó b.Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài : Luyện đọc : -HS khá đọc toàn bài -Đọc lượt 1: HS đọc tiếp nối theo khổ thơ +luyện đọc từ khó : lặng thầm , suối khuất , rì rào … - Đọc lượt 2 -Gv đọc mẫu toàn bài 28 -Lớp nhận xét -HS lắng nghe -1HS đọc toàn bài -HS đọc thành tiếng nối tiếp nhau 6 khổ thơ( 2 lượt ) -Đọc chú giải + Giải nghóa từ : - Luyện đọc theo cặp -HS lắng nghe Trường... Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài : Luyện đọc : -1HS đọc toàn bài HS lắng nghe -GV Hướng dẫn HS đọc -HS đọc thành tiếng nối tiếp 13 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Chia đoạn : 5 đoạn nhỏ theo SGK để Hs dễ đọc( mỗi lần xuống dòng là một đoạn ) - Đọc lượt 1 : HS đọc tiếp nối -Hướng dẫn HS đọc các từ khó :tài trợ , Tuần lễ Vàng , Quỹ Độc lập … - Đọc ( 2 lần ) : HS đọc tiếp nối -Gv đọc mẫu toàn... luận nêu cách đọc chùa c /Đọc diễn cảm : -HS đọc từng đoạn nối tiếp -GV cho HS thảo luận nêu cách đọc HS đọc cho nhau nghe theo cặp -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm -HS luyệïn đọc cá nhân , cặp , -Hướng dẫn HS thi đọc diễn cảm nhóm , phân vai : người dẫn đoạn :"Quan nói sư cụ …Chú tiểu đành chuyện , hai người đàn bà bán vải ,quan án nhận tội -HS thi đọc diễn cảm trước lớp -GV cùng cả lớp nhận xét 4... đọc tiếp nối- Đọc chú giải -Gv đọc mẫu toàn bài b/ Tìm hiểu bài : GV Hướng dẫn HS đọc *Đoạn 1 : 24 Hát vui -HS đọc bài tiếng rao đêm + trả lời các câu hỏi -Lớp nhận xét -HS lắng nghe -1HS đọc toàn bài HS dùng bút chì đánh dấu -HS đọc thành tiếng nối tiếp -Đọc chú giải + Giải nghóa từ : -HS luyện đọc các tiếng khó và phát hiện thêm để cùng đọc HS lắng nghe -HS lắng nghe -1HS đọc đoạn + câu... d /Đọc diễn cảm : - Hs đọc nối tiếp theo đoạn và nêu cách -HS đọc từng đoạn nối tiếp - Luyện đọc theo cặp đọc -Đoạn 2:Hs phân vai đọc : người -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn dẫn chuyện , Linh Từ Quốc Mẫu , Trần Thủ Độ -Hs đọc đoạn 3 theo cách phân vai : người dẫn chuyện,viên quan , vua , Trần Thủ Độ HS đọc cho nhau nghe theo cặp -HS luyệïn đọc cá nhân , cặp , nhóm -HS thi đọc diễn cảm trước lớp. .. -HS đọc tiếp nối - HS đọc tiếp nối lượt 2 Luyện đọc theo cặp -HS lắng nghe -1HS đọc đoạn + câu hỏi ,trả lời -Khóc lóc thảm thiết -hs nêu -1HS đọc lướt + câu hỏi -Vờ khóc than vì không có mặt để giỗ cụ tổ 5 đời … -1HS đọc đoạn + câu hỏi -HS nhắc lại SGK -HS lắng nghe -HS đọc từng đoạn nối tiếp -1HS đọc lướt + câu hỏi -HS thảo luận cặp và trả lời theo ý mình - HS đọc nối tiếp và nêu cách đọc. .. HS đọc và tìm hiểu bài : Luyện đọc : - HS đọc toàn bài -Chia đoạn :4 đoạn *Đoạn 1 : Từ đầu ……đến hơi muối -Luyện đọc các tiếng khó :Nhụ , chòu … *Đoạn 2 : Từ Bố Nhụ … đến để cho ai? -Luyện đọc các tiếng khó :vàng lưới … *Đoạn 3:Từ Ông Nhụ … nhường nào -Luyện đọc các tiếng khó :võng … *Đoạn 4 : Phần còn lại * Đọc lượt 1: 4 HS đọc tiếp nối -Luyện đọc các tiếng khó :Mõm Cá Sấu … - Đọc lượt 2 : HS đọc. .. người bán hàng rongvô cùng đặc biệt , qua bài Tiếng rao đêm b.Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài : 19 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Luyện đọc : - HS đọc toàn bài -Chia đoạn :4 đoạn • Đoạn 1 : Từ đầu ……đến não ruột Đoạn 2 : Tiếp theo … đến khói bụi mòt mù Đoạn 3:Tiếp theo … cái chân gỗ ! Đoạn 4 : Còn lại ùHS đọc lượt 1: GV hướng dẫn đọc từ khó đọc -4 HS đọc nối tiếp; đọc chú giải -Gv đọc. .. lặng thầm như suối trong -1HS đọc lướt + câu hỏi -HS tự do trả lòi *Khổ 6 : H: Qua khổ thơ cuối tác giả muốn nói lên điều gì ? -HS lắng nghe -GV giáo dục HS yêu Tổ quốc d /Đọc diễn cảm : -HS lắng nghe - HS đọc tiếp nối và nêu cách đọc -HS đọc từng Khổ nối tiếp -HS đọc cho nhau nghe theo cặp -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm 3 khổ -HS luyệïn đọc cá nhân , cặp , thơ đầu -Hs . HS đọc từ khó - 1 HS đọc chú giải . - 3 HS đọc giải nghóa từ -1HS đọc toàn bài . -HS đọc thành tiếng nối tiếp . HS lưu ý đưa ra các tiếng khó đọc để giúp HS đọc úng . _HS đọc theo đoạn và đọc. không ăn nhập . HS dùng bút chì đánh dấu HS đọc nối tiếp nhau đọc (2 lần ) HS đọc từ khó - 1 HS đọc chú giải . - 3 HS đọc giải nghóa từ -HS đọc theo cặp -1HS đọc đoạn + câu hỏi Anh Lê giúp anh. mạng Liễu Thăng ( luyện đọc : thoát …) • Đoạn 3:Từ Lần khác ….ám hại ông . • Đoạn 4 : Còn lại . * Đọc lượt 1 : Luyện đọc các từ khó đọc * Đọc lượt 2 – HS đọc chú giải -Gv đọc mẫu toàn bài . c/

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:39

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tuần 19

 • Tập đọc

  • NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT

  • Tuần 19 NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT

   • Hoạt động của giáo viên

  • Tuần 20 Tập đọc

   • THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ

 • Hoạt động của giáo viên

  • NHÀ TÀI TR ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG

 • Hoạt động của giáo viên

  • TRÍ DŨNG SONG TOÀN

   • Hoạt động của giáo viên

    • Tuần 21

  • Tập đọc

   • TIẾNG RAO ĐÊM

    • Tuần 22

  • LẬP LÀNG GIỮ BIỂN

   • Hoạt động của giáo viên

    • Tuần 22 Tập đọc

  • CAO BẰNG

   • Hoạt động của giáo viên

    • Tuần 23 Tập đọc

     • PHÂN XỬ TÀI TÌNH

      • Hoạt động của giáo viên

    • Tuần 23

     • Tập đọc

 • CHÚ ĐI TUẦN

  • Tuần 24 Tập đọc

  • LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê - ĐÊ

   • Hoạt động của giáo viên

  • HỘP THƯ MẬT

   • Hoạt động của giáo viên

    • Tuần 25 Tập đọc

     • PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG

  • Tuần 25 Tập đọc

   • CỬA SÔNG

   • NGHĨA THẦY TRÒ

    • Hoạt động của giáo viên

   • Tập đọc

    • HỘI THI THỔI CƠM Ở ĐỒNG VÂN

   • Tập đọc

    • TRANH LÀNG HỒ

     • Hoạt động của giáo viên

   • Tập đọc

    • ĐẤT NƯỚC

     • Hoạt động của giáo viên

   • Tuần 28

   • Tập đọc

    • ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

   • TIẾT 1

    • Hoạt động của giáo viên

     • Tập đọc

    • MỘT VỤ ĐẮM TÀU

    • Hoạt động của giáo viên

   • Tập đọc

    • CON GÁI

    • Hoạt động của học sinh

    • THUẦN PHỤC SƯ TỬ

     • Hoạt động của giáo viên

   • Tập đọc

    • TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM

     • Hoạt động của giáo viên

  • Tập đọc

   • CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN

   • Hoạt động của giáo viên

  • Tập đọc

   • BẦM ƠI

    • ÚT VỊNH

    • Hoạt động của giáo viên

    • NHỮNG CÁNH BUỒM

    • Hoạt động của giáo viên

 • Tập đọc

  • LUẬT BẢO VỆ , CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

 • Tập đọc

  • SANG NĂM CON LÊN BẢY

  • LỚP HỌC TRÊN ĐƯỜNG

 • Tập đọc

  • NẾU TRÁI ĐẤT THIẾU TRẺ CON

  • Hoạt động của giáo viên

 • ÔN TẬP

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan