0

giáo án tập đọc lớp 5

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - 1 trí khôn hơn trăm trí khôn

Mầm non - Tiểu học

... HỌC : Giáo viên:- Tranh minh hoạ bài tập đọc .- Bảng phụ ghi sẵn các từ, câu, đoạn cần luyện đọc. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Kiểm tra bài cũ : 4’- Goiï 2 HS đọc thuộc ... bài – Ghi đề 25 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc trơn toàn bài đúng các từ khó.Cách tiến hành: a. GV đọc mẫu.b. Luyện phát âm.- Yêu cầu HS tìm các từ khó đọc trong bài.- ... ?- Nêu yêu cầu luyện đọc theo đoạn và gọi 1 HS đọc đoạn 1.- HS nhắc lại đề.- Theo dõi đọc thầm theo.- Tìm và nêu từ.- HS nối tiếp đọc từng câu trong bài.- 1 Học sinh đọc. - HS nêu....
 • 2
 • 4,384
 • 18
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Mầm non - Tiểu học

... - GV đặt câu hỏi – HS đọc bài trả lời câu hỏi.10’ 4. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại. 5 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò.- Nhận xét tiết học2, 3 nhóm HS phân vai thi đọc lại truyện.IV./ RÚT...
 • 2
 • 7,741
 • 26
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Mầm non - Tiểu học

... Tiết GV yêu cầu HS đọc thầm, đọc thành tiếng trả lời các câu hỏi SGK. 5 4. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại.3’ 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò.- GV nhận xét t iết học.- Về nhà đọc lại truyện nhiều ... dò.- GV nhận xét t iết học.- Về nhà đọc lại truyện nhiều lần. - Học sinh đọc trả lời.- 2, 3 nhóm HS tự phân vai đọc lại truyện.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . . . . . . . . . . . . . ....
 • 3
 • 4,398
 • 22
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bạn có biết

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bạn có biết

Mầm non - Tiểu học

... hành: - GV yêu cầu HS đọc thầm, đọc thành tiếng để trả lời câu hỏi.3’ 4. Hoạt động 4 : Củng cố – dặn dò.- 5 HS nối tiếp nhau đọc toàn bài- Nhận xét tiết học - HS đọc bài - Trả lời câu hỏi.IV./...
 • 3
 • 3,667
 • 23
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bảo vệ như thế là rất tốt

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bảo vệ như thế là rất tốt

Mầm non - Tiểu học

... tiêu : Giúp HS đọc đúng các từ khó, đọc trôi chảy toàn bài Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài.- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng câu.- Hướng dẫn HS đọc đúng các ... trưởng.+ Đọc từng đoạn trước lớp. - GV treo bảng phụ ghi sẵn các câu dài để luyện ngắt nhịp.- GV ghi nhanh lên bảng.- Đọc từng đoạn trong nhóm.- Thi đọc giữa các nhóm.- Cả lớp đọc đồng thanh.- ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọc Bài : BẢO VỆ NHƯ THẾ LÀ RẤT TỐT.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: + Rèn kó năng đọc thành tiếng:- Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng.- Đọc đúng ngữ điệu các...
 • 2
 • 4,909
 • 19
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bóp nát quả cam

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Bóp nát quả cam

Mầm non - Tiểu học

... bài. 2’ 4. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại.- GV theo dõi nhận xét.2’ 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò.- Qua câu chuyện em hiểu điều gì ?- GV Nhận xét tiết học.- HS đọc kỹ bài.- HS trả lời câu ... Trường tiểu học Vónh TrungGV:Huỳnh Thị Huyền- Thi đọc giữa các nhóm. 25 3. Họat động 3 : Hướng dẫn tìm hiểu bài.Mục tiêu : Giúp HS nắm được nội dung bài.Cách ... GV Nhận xét tiết học.- HS đọc kỹ bài.- HS trả lời câu hỏi cuối bài.- 2, 3 nhóm HS tự phân vai đọc lại truyện.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 2
 • 4,337
 • 21
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cá sấu sợ cá mập

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cá sấu sợ cá mập

Mầm non - Tiểu học

... bài. 15 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Giúp HS đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ khó. Cách tiến hành: + GV đọc mẫu toàn bài.- Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ.a. Đọc ... từ khó đọc trong bài.- Yêu cầu HS đọc từng câu trong bài.b. Đọc từng đoạn trước lớp. - Treo bảng phụ hướng dẫn HS đọc ngắt nhịp một số câu dài.c. Đọc từng đoạn trong nhóm.d. Thi đọc giữa ... KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọc Bài : CÁ SẤU S CÁ MẬP.Tuần : 26Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: + Rèn kỹ năng đọc thành tiếng.- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng.- Biết đầu biết đọc phân biệt lời...
 • 3
 • 3,415
 • 17
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cậu bé và cây si già

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cậu bé và cây si già

Mầm non - Tiểu học

... Hoạt động 4 : Luyện đọc lại.- Các nhóm thi đọc. 2’ 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò.- Truyện này giúp các em hiểu ra điều gì ?- Nhận xét tiết học2, 3 HS tự phân vai đọc lại truyệnIV./ RÚT...
 • 3
 • 4,879
 • 28
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Mầm non - Tiểu học

... Thị Ngọc ViTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọc Bài : CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA (2 tiết)Tuần : 14Ngày dạy : 05 – 12 – 20 05. I./ MỤC TIÊU:1. Rèn kó năng đọc thành tiếng :- Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp ... luyện đọc kết hợp giải nghóa từ.a. Đọc từng câu : - GV mời dãy A nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài. Giáo viên theo dõi ghi những từ HS phát âm sai lên bảng, hướng dẫn HS luyện đọc. - ... bài.- Giáo viên nhận xét ghi điểm.3. Bài mới : TIẾT 1Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 25 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Học sinh đọc trơn...
 • 3
 • 8,259
 • 36
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây đa quê hương

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây đa quê hương

Mầm non - Tiểu học

... Tiết Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc sau đó trả lời các câu hỏi cuối bài.4’ 4. Hoạt động 4 : Luyện đọc lại.- Các nhóm thi đọc. 2’ 5. Hoạt động 5 : Củng cố – dặn dò.- Nhận xét tiết họcIV./...
 • 3
 • 7,911
 • 47
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây dừa

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây dừa

Mầm non - Tiểu học

... bài.Cách tiến hành: + GV đọc mẫu bài thơ.- Luyện đọc kết hợp giải nghóa từ.+ Đọc từng câu.+ Luyện đọc đoạn trước lớp. Treo bảng phụ hướng dẫn ngắt nghỉ nghịp.- Luyện đọc đoạn trong nhóm rút ... Gịong đọc thơ nhịp nhàng, có nhịp điệu.- Hiểu nghóa các từ mới: Toả, bạc phếch, đủng đỉnh, canh …- Hiểu nội dung bài thơ.II./ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Tranh minh hoạ.- Bảng lớp ghi sẵn bài tập đọc. ... cũ : 4’- 2 HS đọc bài Bạn có biết ?3. Bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài- Ghi đề. 15 2. Họat động 2 : Luyện đọc. Mục tiêu : Đọc trôi chảy cả...
 • 3
 • 7,848
 • 33

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25