Giáo án tập đọc lớp 5 HK1

72 691 0
Giáo án tập đọc lớp 5 HK1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần: 1 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: 1 Ngày dạy: 4 / 9 / 2006 Bài dạy: THƯ GỞI CÁC HỌC SINH I. Yêu cầu: 1. Đọc trôi chảy, lưu loát bức thư của Bác Hồ. - Đọc đúng các từ ngữ, câu trong bài. - Thể hiện được tình cảm thâm ái, trìu mến, thiết tha, tin tưởng của Bác đối với thiếu nhi Việt nam. 2. Hiểu bài: - Hiểu các từ ngữ trong bài. - Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, nghe thầy, yêu bạn và tin tưởng rằng HS sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của ông cha, xây dựng thành công nước Việt Nam mới. 3. Thuộc lòng một đoạn thư. II. Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. - Bảng phụ viết bức thư HS cần học thuộc lòng. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 12’ 10’ a. Giới thiệu bài: b. Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Đọc trôi chảy, lưu loát bức thư của Bác Hồ. Tiến hành: - Gọi 1 HS khá đọc toàn bài. - GV chia bài thành hai đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu đến vậy các em nghó sao? + Đoạn 2: Phần còn lại. - Cho HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn. - Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa từ. - Gọi HS luyện đọc theo cặp. - Gọi 1 HS đọc cả bài. - GV đọc diễn cảm toàn bài: Giọng thân ái, thiết tha, tin tưởng. c. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu: Hiểu các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, - HS nhắc lại đề. - 1 HS đọc toàn bài. - HS luyện đọc. - 1 HS đọc cả bài. 1 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 10’ 2’ nghe thầy, yêu bạn và tin tưởng rằng HS sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của ông cha, xây dựng thành công nước Việt Nam mới. Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/5. - GV chốt ý, rút ra ý nghóa câu chuyện. d. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài. Tiến hành: - GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc. - Cho cả lớp đọc diễn cảm. - Tổ chức cho HS thi đọc. - GV và HS nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Khen ngợi những HS hoạt động tốt. - Yêu cầu HS về nhà đọc lại bài nhiều lần, học thuộc đoạn văn mà mình yêu thích. - HS đọc và trả lời câu hỏi. - 2 HS nhắc lại ý nghóa câu chuyện. - HS theo dõi. - Cả lớp luyện đọc. - HS thi đọc. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần: 1 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: 2 Ngày dạy: 6 /9 / 2006 Bài dạy: QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA I. Yêu cầu: 1. Đọc lưu loát toàn bài. - Đọc đúng các từ ngữ khó. - Biết đọc diễn cảm bài văn miêu tả quang cảnh làng mạc ngày mùa với giọng tả chậm rãi, dàn trải, dòu dàng; nhấn giọng những từ ngữ tả những màu vàng 2. Hiểu bài văn: - Hiểu các từ ngữ; phân biệt được sắc thái của các từ đồng nghóa chỉ màu sắc dùng trong bài. - Nắm được nội dung chính: Bài văn miêu tả quang cảnh làng mạc giữa ngày mùa, làm hiện lên một bức tranh làng quê thật đẹp, sinh động và trù phú, qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương. II. Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. - Sưu tầm thêm những bức ảnh có màu sắc về quang cảnh và sinh hoạt ở làng quê vào ngày mùa. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - GV gọi 2- 3 HS đọc thuộc lòng đoạn văn, trả lời câu hỏi tương ứng. - GV nhận xét và ghi điểm. 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 12’ a. Giới thiệu bài: b. Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Đọc lưu loát toàn bài. Tiến hành: - Gọi 1 HS khá đọc toàn bài. - GV chia bài thành bốn đoạn: + Phần 1: Câu mở đầu. + Phần 2: Tiếp theo đến như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. + Phần 3: Tiếp theo, đến qua khe giậu, ló ra mấy quả ớt đổ chói. + Phần 4: Những câu còn lại. - HS nhắc lại đề. - 1 HS đọc toàn bài. - HS luyện đọc. 3 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 10’ 10’ 2’ - Cho HS luyện đọc nối tiếp từng phần. - Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa từ. - Gọi HS luyện đọc theo cặp. - Gọi 1 HS đọc cả bài. - GV đọc diễn cảm toàn bài: Giọng tả chậm rãi, dàn trải, dòu dàng, nhấn giọng những từ ngữ diễn tả những màu vàng rất khác nhau của sự vật. c. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu: Hiểu các từ ngữ; phân biệt được sắc thái của các từ đồng nghóa chỉ màu sắc dùng trong bài. Nắm được nội dung chính: Bài văn miêu tả quang cảnh làng mạc giữa ngày mùa, làm hiện lên một bức tranh làng quê thật đẹp, sinh động và trù phú, qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương. Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/10. - GV chốt ý, rút ra ý nghóa bài. d. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài. Tiến hành: - GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc. - Cho cả lớp đọc diễn cảm. - Tổ chức cho HS thi đọc. - GV và HS nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Khen ngợi những HS hoạt động tốt. - Yêu cầu HS về nhà đọc lại bài nhiều lần. - 1 HS đọc cả bài. - HS đọc và trả lời câu hỏi. - 2 HS nhắc lại ý nghóa. - HS theo dõi. - Cả lớp luyện đọc. - HS thi đọc. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần: 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: 3 Ngày dạy: 11 / 9 / 2006 Bài dạy: NGHÌN NĂM VĂN HIẾN I. Yêu cầu: 1. Biết đọc đúng một văn bản khoa học thường thức có bản thống kê. 2. Hiểu nội dung bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là là một bằng chứng về nền văn hiến lâu dời của nước ta. II. Đồ dùng dạy - học: - anh minh hoạ bài đọc trong SGK. - ûng phụ viết sẵn một đoạn của bảng thống kêđể hướng dẫn HS luyện đọc. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - GV kiểm tra 2 HS đọc bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa và trả lời những câu hỏi trong bài đọc. - GV nhận xét và ghi điểm. 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 12’ 10’ a. Giới thiệu bài: b. Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc đúng một văn bản khoa học thường thức có bản thống kê. Tiến hành: - Gọi 1 HS khá đọc toàn bài. - GV chia bài thành ba đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu đến lấy đỗ gần 3000 tiến só, cụ thể như sau. + Đoạn 2: Bảng thống kê. + Đoạn 3: Phần còn lại. - Cho HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn. - Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa từ. - Gọi HS luyện đọc theo cặp. - Gọi 1 HS đọc cả bài. c. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu: Hiểu nội dung bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là là một bằng chứng về nền văn hiến lâu dời của nước ta. Tiến hành: - HS nhắc lại đề. - 1 HS đọc toàn bài. - HS luyện đọc. - 1 HS đọc cả bài. - HS đọc và trả lời câu hỏi. 5 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 10’ 2’ - GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/16. - GV chốt ý, rút ra ý nghóa của bài. . d. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài. Tiến hành: - GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc. - Cho cả lớp đọc diễn cảm. - Tổ chức cho HS thi đọc. - GV và HS nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Khen ngợi những HS hoạt động tốt. - Yêu cầu HS về nhà đọc lại bài nhiều lần. - 2 HS nhắc lại ý nghóa. - HS theo dõi. - Cả lớp luyện đọc. - HS thi đọc. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần: 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: 4 Ngày dạy: 13 / 9 / 2006 Bài dạy: SẮC MÀU EM YÊU I. Yêu cầu: 1. Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết. 2. Hiểu nội dung, ý nghóa của bài: Tình cảm của bạn nhỏ với những sắc màu, những con người và sự vật xung quanh, qua đó thể hiện tình yêu của bạn với quê hương đất nước. 3. Thuộc lòng một số khổ thơ. II. Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh hoạ những sự vật va con người được nói đến trong bài thơ (nếu có). - Bảng phụ để ghi những câu cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Gọi 2 HS đọc bài Nghìn năm văn hiến và trả lời những câu hỏi trong bài đọc. - GV nhận xét và ghi điểm. 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 12’ 10’ a. Giới thiệu bài: b. Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tha thiết. Tiến hành: - Gọi 1 HS khá đọc toàn bài. - Cho HS luyện đọc nối tiếp từng khổ thơ. - Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa từ. - Gọi HS luyện đọc theo nhóm. - Gọi 1 HS đọc cả bài. - GV đọc diễn cảm toàn bài: Giọng nhẹ nhàng, tình cảm; trải dài, tha thiếtở khổ thơ cuối. c. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu: Hiểu nội dung, ý nghóa của bài: Tình cảm của bạn nhỏ với những sắc màu, những con người và sự vật xung quanh, qua đó thể hiện tình yêu của bạn với quê hương đất nước. - HS nhắc lại đề. - 1 HS đọc toàn bài. - HS luyện đọc. - 1 HS đọc cả bài. 7 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 10’ 2’ Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc khổ thơ và trả lời câu hỏi trong SGK/20. - GV chốt ý, rút ra ý nghóa bài thơ. d. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài. Thuộc lòng một số khổ thơ. Tiến hành: - GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc. - Cho cả lớp đọc diễn cảm. - GV và HS nhận xét. - Học sinh nhẩm học thuộc lòng những khổ thơ mà mình thích. - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Khen ngợi những HS hoạt động tốt. - Yêu cầu HS về nhà đọc lại bài nhiều lần, học thuộc những khổ thơ mà mình yêu thích. - HS đọc và trả lời câu hỏi. - 2 HS nhắc lại ý nghóa bài thơ. - HS theo dõi. - Cả lớp luyện đọc. - HS thi đọc đọc thuộc lòng. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần: 3 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: 5 Ngày dạy: 18 / 9 / 2006 Bài dạy: LÒNG DÂN I. Yêu cầu: 1. Biết đọc đúng một đoạn văn bản kòch. Cụ thể: - Biết đọc ngắt giọng, đủ để phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật. Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm trong bài. - Giọng đọc thay đổi linh hoạt, phù hợp với tính cách từng nhân vật và tình huống căng thẳng, đầy kich tính của vở kòch. Biết đọc diễn cảm đoạn kòch theo cách phân vai. 2. Hiểu nội dung, ý nghóa phần 1 của vở kòch : Ca ngợi dì Nam dũng cảm, mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng. II. Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. - Bảng phụ viết sẵn một đoạn kòch cần hướng dẫn HS luyệ đọc diễn cảm. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ Sắc màu em yêu và trả lời những câu hỏi trong bài. - GV nhận xét và ghi điểm. 2. Bài mới: TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1’ 12’ a. Giới thiệu bài: b. Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc đúng một đoạn văn bản kòch. Tiến hành: - GV gọi 1 HS đọc lời mở đầu, giới thiệu nhân vật, cảnh trí, thời gian, tình huống diễn ra kòch. - GV đọc diễn cảm phần trích đoạn kòch. - GV cho HS quan sát tranh minh hoạ những nhân vật trong màn kòch. - GV chia màn kòch thành 3 đoạn như sau để luyện đọc: + Đoạn 1: Từ đầu đến lời dì năm. + Đoạn 2: Từ lời cai đến lời lính. + Đoạn 3: Phần còn lại. - HS luyện đocï theo cặp. - HS nhắc lại đề. - 1 HS đọc. - HS lắng nghe. - HS quan sát tranh. - 1 HS luyện đọc theo cặp. - HS đọc lại đoạn kòch. 9 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 10’ 10’ 2’ - Gọi 1, 2 HS đọc lại đoạn kòch. c. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu: : Hiểu nội dung, ý nghóa phần 1 của vở kòch : Ca ngợi dì Nam dũng cảm, mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng. Tiến hành: - GV tổ chức cho HS trao đổi thảo luận, tìm hiểu nội dung phần đầu màn kòch theo 4 câu hỏi trong SGK/26. - Gọi đại diện nhóm trình bày. - GV và cả lớp nhận xét. - Gọi HS nhắc lại câu trả lời đúng. - GV rút ra ý nghóa đoạn kòch. d. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm đoạn kòch theo cách phân vai. Tiến hành - GV hướng dẫn một tốp HS đọc diễn cảm đoạn kòch theo cách phân vai, gọi 5 HS đọc theo 5 vai. - GV tổ chức cho từng tốp HS đọc phân vai toàn bộ đoạn kòch. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Khen ngợi những HS hoạt động tốt. - Yêu cầu HS về nhà đọc lại bài nhiều lần, đọc trước phần vai của vở kòch. - HS thảo luận theo nhóm 4. - Đại diện nhóm trình bày. - 2 HS nhắc lại ý nghóa đoạn kòch. - HS theo dõi. - Cả lớp luyện đọc. - HS thi đọc. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 [...]... 3: Luyện đọc diễn cảm 15 Hoạt động của trò - HS nhắc lại đề - 1 HS đọc toàn bài - HS luyện đọc - 1 HS đọc cả bài - HS đọc và trả lời câu hỏi - 2 HS nhắc lại ý nghóa bài thơ Trường Tiểu học Phước Hòa 2’ Giáo viên: Võ Thanh Vân Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài Thuộc lòng bài thơ Tiến hành: - HS theo dõi - GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc - Cả lớp luyện đọc - Cho cả lớp đọc diễn... yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời - HS đọc và trả lời câu hỏi câu hỏi theo đoạn trong SGK/37 - 2 HS nhắc lại ý nghóa câu - GV chốt ý, rút ra ý nghóa của bài chuyện d Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài Tiến hành: - HS theo dõi - GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc - Cả lớp luyện đọc - Cho cả lớp đọc diễn cảm - HS thi đọc - Tổ chức cho HS thi đọc - GV... khá đọc toàn bài - GV chia bài thành ba đoạn - Cho HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn - Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa từ - Gọi HS luyện đọc theo cặp - Gọi 1 HS đọc cả bài - GV đọc diễn cảm toàn bài c Hoạt động 2: Tìm hiểu bài Mục tiêu: Hiểu ý nghóa của bài văn: Sự khắc 35 Hoạt động của trò - HS nhắc lại đề - 1 HS đọc toàn bài - HS luyện đọc - 1 HS đọc cả bài Trường Tiểu học Phước Hòa 10’ 2’ Giáo. .. minh, tình cảm gắn bó đáng quý của 25 Hoạt động của trò - HS nhắc lại đề - 1 HS đọc toàn bài - HS luyện đọc - 1 HS đọc cả bài Trường Tiểu học Phước Hòa 10’ 2’ Giáo viên: Võ Thanh Vân loài cá heo đối với con người Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/ 65 - GV chốt ý, rút ra ý nghóa câu chuyện d Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện... khi công trình hoàn thành Tiến hành: - Gọi 1 HS khá đọc toàn bài - Cho HS luyện đọc nối tiếp từng khổ thơ - Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa từ - Gọi HS luyện đọc theo cặp - Gọi 1 HS đọc cả bài - GV đọc diễn cảm toàn bài 27 Hoạt động của trò - HS nhắc lại đề - 1 HS đọc toàn bài - HS luyện đọc - 1 HS đọc cả bài Trường Tiểu học Phước Hòa 10’ 10’ 2’ Giáo viên: Võ Thanh Vân c Hoạt động 2: Tìm hiểu bài... b Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng những từ phiên âm tiếng nước ngoài : A- riôn; Xi- xin Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể sôi nổi, hồi hộp Tiến hành: - Gọi 1 HS khá đọc toàn bài - GV chia bài thành bốn đoạn - Cho HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn - Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa từ - Gọi HS luyện đọc theo cặp - Gọi 1 HS đọc cả bài - GV đọc diễn cảm toàn bài... - HS luyện đọc - 1 HS đọc cả bài - HS đọc và trả lời câu hỏi - 2 HS nhắc lại ý nghóa - HS theo dõi - Cả lớp luyện đọc - HS thi đọc Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần: 6 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: 11 Ngày... tranh của người da đen ở Nam Phi Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK /55 - GV chốt ý, rút ra ý nghóa của bài d Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài Tiến hành: - GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3 - Cho cả lớp đọc diễn cảm - Tổ chức cho HS thi đọc - GV và HS nhận xét 3 Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét... đạm trả lời + Đoạn 3: Phần còn lại - Cho HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn - Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghóa từ - Gọi HS luyện đọc theo cặp - Gọi 1 HS đọc cả bài - GV đọc diễn cảm toàn bài: Giọng thân ái, thiết tha, tin tưởng 23 Hoạt động của trò - HS nhắc lại đề - 1 HS đọc toàn bài - HS luyện đọc - 1 HS đọc cả bài Trường Tiểu học Phước Hòa 10’ 10’ 2’ Giáo viên: Võ Thanh Vân c Hoạt động 2: Tìm hiểu... - HS luyện đọc - 1 HS đọc cả bài - HS đọc và trả lời câu hỏi - 2 HS nhắc lại ý nghóa - HS theo dõi - Cả lớp luyện đọc - HS thi đọc Trường Tiểu học Phước Hòa Tuần: 9 Giáo viên: Võ Thanh Vân MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: 17 Ngày dạy: . nhắc lại đề. - 1 HS đọc toàn bài. - HS luyện đọc. - 1 HS đọc cả bài. - HS đọc và trả lời câu hỏi. 5 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 10’ 2’ - GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và. Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần: 1 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: 2 Ngày dạy: 6 /9 / 2006 Bài dạy: QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA I. Yêu cầu: 1. Đọc lưu loát toàn bài. - Đọc đúng các từ ngữ khó. - Biết đọc. động 3: Luyện đọc diễn cảm Mục tiêu: Đọc diễn cảm thể hiện đúng yêu cầu của bài. Tiến hành: - GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc. - Cho cả lớp đọc diễn cảm. - Tổ chức cho HS thi đọc. - GV và

Ngày đăng: 23/11/2014, 01:37

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TG

 • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

  • TG

  • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

   • TG

   • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

    • TG

    • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

     • TG

     • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

      • TG

      • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

       • TG

       • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

        • TG

        • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

         • TG

         • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

          • TG

          • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

           • TG

           • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

            • TG

            • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

             • TG

             • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

              • TG

              • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

               • TG

               • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

                • TG

                • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

                 • TG

                 • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

                  • TG

                  • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

                   • TG

                   • Hoaùt ủoọng cuỷa thay

                    • TG

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan