Giáo án địa lí lớp 5 HK1

32 614 4
Giáo án địa lí lớp 5 HK1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc Ngày dạy : ĐỊA LÍ VIỆT NAM Bài 1 VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA I - MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS - Chỉ được vị trí địa lí và giới hạn của nước VN trên bản đồ (lược đồ) và trên quả địa cầu - Mô tả được vị trí địa lí, hình dạng nước ta. Nêu được diện tích lãnh thổ của nước VN - Biết được những thuận lợi và một số khó khăn do vị trí địa lí của nước ta đem lại. II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ địa lí tự nhiên VN, quả địa cầu, hai lược đồ trống tương tự - 7 tấm bìa ghi các chữ : Phú Quốc, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc, Lào, Cam- pu-chia. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1/ Khởi động : 2/ Kiểm tra bài cũ : - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị đê học tốt môn Địa lí 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 - Vị trí địa lý giới hạn * Hoạt động 1 : làm việc cá nhân, cặp MT : Mô tả và nêu được vị trí địa lí nước VN Bước 1 : GV cho HS quan sát H1 SGK - Đất nước VN gồm có những bộ phận nào? - Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? - Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta? - Tên biển là gì? - Kể tên một số đảo và vùng đảo của nước ta? Bước 2 : HS lên bảng chỉ địa lý của nước ta trên lược đồ và trình bày trước lớp G/V chốt ý : đất nước ta gồm có đất liền, biển, đảo, và quần đảo, ngoài ra còn có vùng trờ bao trùm lảnh thổ của nước ta. Bước 3 : HS chỉ vị trí địa lý của nước ta trên quả địa cầu - Vị trí của nước ta có thuận lợi gì cho việc giao lưu với các nước khác - GV kết luận 2 – Hình dạng và diện tích - Đất liền, biển, đảo và quần đảo. HS chỉ vị trí và đất liền trên lược đồ - Trung Quốc, Lào, Cam-pu- chia - Đông nam và tây nam - Biển đông - Đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ - Một số HS - Vài HS chỉ trên quả địa cầu - HS trả lời Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc * Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm Bước 1 : HS trong nhóm đọc SGK, quan sát hình 2 và bảng số liệu thảo luận các câu hỏi SGV / 78 Bước 2 : Đại diện các nhóm HS trả lời câu hỏi; HS khác bổ sung; GV sửa chữa kết luận. * Hoạt động 3 : Trò chơi “tiếp sức” Bước 1 : GV treo 2 lược đồ trống lên bảng và phổ biến luật chơi Bước 2 : GV hô : “bắt đầu” Bước 3 : Đánh giá nhận xét > Bài học SGK - Nhóm 6 (3’) - 2 đội tham gia trò chơi lên đứng xếp hai hàng dọc phía trước bảng mỗi nhóm được phát 7 tấm bìa (Mỗi HS 1 tấm). - Vài HS đọc. 4/ Củng cố, dặn dò : - Em biết gì về vị trí địa lí và giới hạn của nước Việt Nam ? - Về nhà học bài và đọc trước bài 2/68 Rút kinh nghiệm : Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc Ngày dạy : ………………………………. Bài 2 ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN I - MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS : - Biết dựa vào BĐ (lược đồ) để nêu được một số đặc điểm chính của địa hình, khoáng sản nước ta. - Kể tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng lớn của nước ta trên bản đồ (lược đồ). - Kể được tên một số loại khoáng sản ở nước ta và chỉ trên BĐ vị trí các mỏ than, sắt, a-pa-tit, bo-xit, dầu mỏ. II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ địa lý tự nhiên VN. - Bản đồ khoáng sản VN (nếu có) - Phiếu thảo luận nhóm – SGV/81 III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1/ Khởi động : 2/ Kiểm tra bài cũ : 3 HS trả lời 3 câu hỏi – SGK/68 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 – Địa hình * Hoạt động 1 : làm việc cá nhân. Bước 1 : GV yêu cầu HS đọc mục 1 và quan sát H1 – SGK rồi trả lời các nội dung – SGV/80 Bước 2 : - Một số HS nêu đặc điểm chính của địa hình nước ta. - HS chỉ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam những dãy núi và đồng bằng lớn của nước ta. - GV kết luận 2 – Khoáng sản * Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm Bước 1 : HS dựa vào hình 2 - SGK và vốn hiểu biết trả lời các câu hỏi – SGV-80,81. - HS trả lời - Vài HS trả lời - Vài HS chỉ trên bản đồ. - Nhóm 6 (3’) - Vài HS chỉ trên quả địa cầu Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc Bước 2 : Đại diện các nhóm HS trả lời câu hỏi; HS khác bổ sung; GV sửa chữa kết luận. * Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp - GV treo 2 bản đồ : Địa lí TN VN và khoáng sản VN và yêu cầu HS: +Chỉ trên BĐ dãy HLS. +Chỉ trên BĐ đồng bằng Bắc Bộ. +Chỉ trên BĐ nơi có mỏ A-pa-tít. > Bài học SGK - HS trả lời -Từng cặp HS lên bản. - Vài HS đọc 4/ Củng cố, dặn dò : - Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta? - Về nhà học bài và đọc trước bài 3\72. Rút kinh nghiệm : Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc Ngày dạy : ………………………………. Bài 3 KHÍ HẬU I - MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS : - Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. - Chỉ được trên BĐ (lược đồ) ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam và biết được sự khác nhau giữa hai miền khí hậu này. - Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và SX của nhân dân ta. II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ địa lý tự nhiên VN, BĐ khí hậu VN hoặc H1 – SGK. - Quả Địa cầu. - Tranh ảnh về một số hậu quả do lũ lụt hoặc hạn hán gây ra ở địa phương (nếu có) - Phiếu thảo luận nhóm và 6 tấm bìa ghi nội dung như – SGV/83. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1/ Khởi động : 2/ Kiểm tra bài cũ : 3 HS trả lời 3 câu hỏi – SGK\71 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 – Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa * Hoạt động 1 : làm việc theo nhóm Bước 1 : GV cho HS quan sát quả Địa cầu, H1 và đọc nội dung SGK, thảo luận theo các câu hỏi – SGV/82,83. Bước 2 : Các nhóm báo cáo – NX . - Chỉ hướng gió tháng 1 và hướng gió tháng 7 trên BĐ khí hậu VN hoặc H1? Bước 3 : Điền chữ và mũi tên để được sơ đồ – SGV/83. - GV kết luận 2 – Khí hậu giữa các miền có sự khác nhau * Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân hoặc theo cặp Bước 1 : -Chỉ dãy núi Bạch mã trên BĐ Địa lí TN VN? GV giới thiệu dãy núi Bạch Mã là ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam. - Nhóm 6 (4’) - Đại diện nhóm báo cáo. - HS xung phong. - 1 – 2 HS lên bảng chỉ. - HS trả lời Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc - Dựa vào bảng số liệu và đọc SGK, hãy tìm sự khác nhau giữa khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam theo các gợi ý SGV/84. Bước 2 : HS trả lời câu hỏi; HS khác bổ sung; GV sửa chữa kết luận. 3- Aûnh hưởng của khí hậu * Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp. - Nêu ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và SX của nhân dân ta? - GV cho HS trưng bày tranh ảnh về một hậu quả do bão hoặc hạn hán gây ra ở địa phương (nếu có) > Bài học SGK - Làm việc theo cặp - HS trình bày - HS trả lời. - HS xung phong trình bày. - Vài HS đọc 4/ Củng cố, dặn dò : - Em biết gì về khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta? - Về nhà học bài và đọc trước bài 4/74. Rút kinh nghiệm : Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc Ngày dạy : ………………………………. Bài 4 SÔNG NGÒI I - MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS : - Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) một số sông chính của VN. - Trình bày được một số đặc điểm của sông ngòi VN. - Biết được vai trò của sông ngòi đối với đời sống SX. - Hiểu vsf lập được mối quan hệ địa lí đơn giản giữa khí hậu với sông ngòi. II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ địa lý tự nhiên VN. - Tranh ảnh về sông mùa lũ và sông mùa cạn (nếu có). - Phiếu thảo luận nhóm – SGV/86. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1/ Khởi động : 2/ Kiểm tra bài cũ : 3 HS trả lời 3 câu hỏi – SGK/74. 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 – Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc * Hoạt động 1 : làm việc cá nhân, cặp MT : Mô tả và nêu được vị trí địa lí nước VN Bước 1 : HS quan sát H1 SGK, trả lời các câu hỏi: - Nước ta có nhiều sông hay ít sông so với các nước mà em biết? - Kể tên và chỉ trên H1 vị trí mọt số sông ở VN. - Ở miền Bắc và miền Nam có những sông lớn nào? - Nhận xét về sông ngòi ở miền Trung. Bước 2 : HS lên bảng chỉ trên BĐ Địa lí TN VN các sông chính: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai. G/V chốt ý : Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc và phân bố rộng khắp trên cả nước. 2 – Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo - HS trả lời. - Vài HS chỉ trên BĐ. Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc mùa. Sông có nhiều phù sa * Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm Bước 1 : HS trong nhóm đọc SGK, quan sát hình 2, hình 3 hoặc tranh ảnh sưu tầm rồi hoàn thành PBT - SGV / 86. Bước 2 : Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc –HS khác bổ sung; GV sửa chữa kết luận. -Màu nước của con sông địa phương em vào mùa lũ và mùa cạn có khác nhau không? Tại sao? 3 – Vai trò của sông ngòi * Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp - Kể về vai trò của sông ngòi? - Chỉ vị trí 2 đồng bằng lớn và những con sông bồi đắp nên chúng; Vị trí nhà máy thủy điện Hòa Bình, Y-ta-ly và Trị An. - GV kết luận. > Bài học SGK - Nhóm 6 (3’) - HS trình bày. - HS trả lời. - HS chỉ trên BĐ Địa lí TN VN. - Vài HS đọc. 4/ Củng cố, dặn dò : - Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì? - Về nhà học bài và đọc trước bài 5/77. Rút kinh nghiệm : Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc Ngày dạy : ………………………………. Bài 5 VÙNG BIỂN NƯỚC TA I - MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS : - Trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu của vùng biển nước ta. - Chỉ được trên BĐ (lược đồ)vùng biển nước ta và có thể chỉ một số điểm du lịch, bãi biển nổi tiếng. - Biết vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và SX. - Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển một cách hợp lí. II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ VN trong khu vực Đông Nam Á hoặc H1 – SGK; BĐ Địa lí TN VN. - Tranh ảnh về những nơi du lịch và bãi tắm biển (nếu có). - Phiếu BT – SGV/89. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1/ Khởi động : 2/ Kiểm tra bài cũ : - 2 HS trả lời 2 câu hỏi 1,2 – SGK/76. - Nêu vai trò của sông ngòi? 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 – Vùng biển nước ta * Hoạt động 1 : làm việc cả lớp. - HS quan sát lược đồ – SGK. - GV chỉ vùng biển nước ta trên BĐ (lược đồ) vừa nói vùng biển nước ta rộng và thuộc biển Đông. - Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở những phía nào? GV kết luận. 2 – Đặc điểm của vùng biển nước ta * Hoạt động 2 : làm việc cá nhân. Bước 1 : HS đọc SGK và hoàn thành PBT. Bước 2 : HS trình bày kết quả làm việc trước lớp. G/V sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày. -HS theo dõi lắng nghe. -HS trả lời. -HS làm phiếu BT. -HS trình bày. Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc - GV mở rộng thêm như – SGV/89. 3 – Vai trò của biển * Hoạt động 3 : Làm việc theo nhóm Bước 1 : HS trong nhóm đọc SGK, thảo luận câu hỏi: Nêu vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và SX của nhân dân ta? Bước 2 : Đại diện các nhóm HS trả lời câu hỏi; HS khác bổ sung; GV sửa chữa kết luận. Bước 3 : GV tổ chức cho HS chơi trò chơi. - Chọn 2 đội chơi có số HS bằng nhau. - Cách chơi, cách đánh giá – SGV/90. > Bài học SGK - Nhóm 4(3’) - HS trình bày. - HS tham gia chơi sôi nổi. - Vài HS đọc 4/ Củng cố, dặn dò : - Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta? - Về nhà học bài và đọc trước bài 6/79. Rút kinh nghiệm : [...]... 7 ÔN TẬP I - MỤC TIÊU : Học xong bài này,HS : - Xác định và mô tả được vị trí Địa lí nước ta trên BĐ - Biết hệ thống hỏa các kiến thức đã học về Địa lí TN VN ở mức độ đơn giản - Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn của nước ta trên BĐ II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phiếu BT có vẽ lược đồ trống VN Bản đồ địa lý tự nhiên VN Kẻ sẵn bảng thống kê BT2 lên bảng III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –... Kiểm tra bài cũ : 3 HS trả lời 3 câu hỏi – SGK/79 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 – Đất ở nước ta * Hoạt động 1 : làm việc theo cặp Bước 1 : GV y/c HS đọc SGK và hoàn thành phiếu BT – SGV/91 Bước 2 : - Đại diện 1 số HS trình bày trước lớp kết quả làm việc - Chỉ trên BĐ Địa lí TN VN vùng phân bố hai loại đất chính ở nước ta Bước 3 : - GV: đất là nguồn... trên bản đồ (lược đồ) vùng phân bố của đất phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn Nêu được một số đặc điểm của đất phe-ra-lít và đất phù sa; rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn Biết vai trò của đất, rừng đối với đời sống của con người Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ địa lý tự nhiên VN; BĐ phân bố rừng VN (nếu có)... Bước 1 : GV chọn 2 đội chơi phát cho mỗi đội 1 lá cờ - Mỗi đội 5 em Bước 2 : GV lần lượt đọc gợi ý từng câu hỏi về một - 2 đội lần lượt trả lời HS cả tỉnh HS 2 đội giành quyền trả lời bằng phất cờ Đội lớp nhận xét thắng cuộc là đội có nhiều bảng ghi tên các Tỉnh trên Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc bản đồ Bước 3 : Đánh giá nhận xét 4/ Củng cố, dặn dò : - Về nhà học bài và đọc trước... em có STT giống nhau sẽ đứng đối diện nhau Bước 2 : GV hướng dẫn cách chơi như – SGV/94 - HS lắng nghe Bước 3 : GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá Tìm - HS nhận xét đội thắng cuộc * Hoạt động 3 : Làm việc theo nhóm Bước 1 : Thảo luận câu hỏi 2 - SGK - Nhóm 6 (5 ) Trường Tiểu Học Vĩnh Thái Nguyễn Thị Trần Bích Ngọc Bước 2 : Đại diện các nhóm trình bày kết quả - NX - HS trình bày > Bài học SGK - Vài... đời sống SX của nd ta? - Chỉ và mô tả vùng biển VN? 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 – Dân số * Hoạt động 1 : làm việc cá nhân hoặc theo cặp Bước 1 :HS quan sát bảng số liệu dân số các nước ĐNÁ - HS trả lời năm 2004 và trả lời câu hỏi 1 – SGK Bước 2 : HS trình bày trước lớp kết quả – NX - HS trình bày GV kết luận 2 – Gia tăng dân số * Hoạt động 2 : Làm... GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 – Các dân tộc * Hoạt động 1 : làm việc cá nhân hoặc theo cặp Bước 1 : HS dựa vào tranh ảnh, kênh chữ – SGK, trả lời - HS trả lời các câu hỏi – SGV/98 Bước 2 : HS lên bảng chỉ trên BĐ những vùng phân bố HS chỉ BĐ chủ yếu của người Kinh, những vùng phân bố chủ yếu của các dân tộc ít người - GV kết luận 2 – Mật độ dân số * Hoạt động 2 : Làm việc cả lớp. .. 2/ Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi 1 – SGK? - Để khắc phục tình trạng mất cân đối giữa dân cư các vùng, nhà nước ta đã làm gì? 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 – Ngành trồng trọt * Hoạt động 1 : làm việc cả lớp - Hãy cho biết ngành trồng trọt có vai trò ntn trong SX - HS trả lời nông nghiệp ở nước ta? - GV kết luận * Hoạt động 2 : làm việc theo bàn Bước 1... một nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên TG? - Những điều kiện nào giúp cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định và vững chắc? 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 – Lâm nghiệp * Hoạt động 1 : làm việc cả lớp - HS qs H1 và trả lời câu hỏi – SGK - HS trả lời - GV kết luận * Hoạt động 2 : Làm việc theo cặp hoặc nhóm nhỏ Bước 1 : HS qs bảng số liệu và trả lời... một số ngành công nghiệp - Xác định trên BĐ một số địa phương có các mặt hàng thủ công nổi tiếng II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ hành chính VN Tranh ảnh về một số ngành công nghiệp, thủ công nghiệp và sản phẩm của chúng III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1/ Khởi động : 2/ Kiểm tra bài cũ : - 3 HS trả lời 3 câu hỏi – SGK 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài . trí địa lí, hình dạng nước ta. Nêu được diện tích lãnh thổ của nước VN - Biết được những thuận lợi và một số khó khăn do vị trí địa lí của nước ta đem lại. II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ địa lí. môn Địa lí 3/ Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 - Vị trí địa lý giới hạn * Hoạt động 1 : làm việc cá nhân, cặp MT : Mô tả và nêu được vị trí địa lí. Ngày dạy : ĐỊA LÍ VIỆT NAM Bài 1 VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA I - MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS - Chỉ được vị trí địa lí và giới hạn của nước VN trên bản đồ (lược đồ) và trên quả địa cầu - Mô

Ngày đăng: 23/11/2014, 14:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bài 8

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan