Giáo án địa lí lớp 5

34 628 0
Giáo án địa lí lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần:1 MÔN: ĐỊA LÝ Tiết: 1 Ngày dạy: 7/9/2006 Bài dạy: VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Chỉ được vò trí đòa lý và giới hạn của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghóaViệt Nam trên bản đồ, lược đồ và trên quả đòa cầu. - Mô tả được vò trí đòa lý, hình dạng nước ta. - Nhớ diện tích lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghóaViệt Nam. - Biết được những thuận lợi và một số khó khăn do vò trí đòa lý của nước ta đem lại. II. Đồ dùng dạy - học: - Bản đồ Đòa lý tự nhiên Việt Nam. - Quả Đòa cầu. - 2 lược đồ trống tương tự như hình trong SGK, 2 bộ bìa nhỏ. Mỗi bộ gồm 7 tấm bìa ghi các chữ: Phú Quốc, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc, Lào, Cam- pu- chia. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Bài mới: T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 12’ 10’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Vò trí đòa lý và giới hạn. Mục tiêu: HS biết: Chỉ được vò trí đòa lý và giới hạn của nước Việt Nam trên bản đồ, lược đồ và trên quả đòa cầu. Mô tả được vò trí đòa lý của nước Việt Nam. Tiến hành: - GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK/66. + Đất nước Việt Nam gồm có những bộ phận nào? + Chỉ vò trí phần đất liền của nước ta trên lược đồ. - Phần đất liến của nước ta giáp với những nước nào? Tên biển là gì? + Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta. - Gọi HS trình bày kết quả làm việc. KL: GV nhận xét, chốt lại kết luận. - Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK/68. Hoạt động 2: Hình dạng và diện tích. Mục tiêu: Mô tả được hình dạng nước ta. Nhớ - HS nhắc lại đề. - HS quan sát hình. - HS làm việc theo nhóm4. - HS trình bày kết quả làmviệc - 2 HS đọc phần ghi nhớ. 1 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 9’ 3’ diện tích lãnh thổ của nước Việt Nam. Biết được những thuận lợi và một số khó khăn do vò trí đòa lý của nước ta đem lại. Tiến hành: - GV yêu cầu HS quan sát hình 2 /67 và yêu cầu HS thảo luận theo các câu hỏi sau: + Phần đất liền của nước ta có những đặc điểm gì? + Nơi hẹp ngang nhất là bao nhiêu km? + Diện tích lãnh thổ của nước ta khoảng bao nhiêu km 2 ? + So sánh diện tích nước ta với một số nước có trong bản số liệu. - Gọi đại diện các nhóm HS trả lời câu hỏi. - GV và HS nhận xét, GV chốt ý. KL: GV rút ra kết luận. Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi “Tiếp sức”. Mục tiêu: Giúp HS khắc sâu những kiến thức vừa học. Tiến hành: - GV treo 2 lược đồ trống trên bảng. - Gọi 2 nhóm HS tham gia trò chơi lên đứng xếp 2 hàng dọc phía trước bảng. - Mỗi nhóm được phát 7 tấm bìa đã chuẩn bò sẵn, khi nghe hiệu lệng hai đội lần lược lên gắn tấm bìa vào bảng, đội nào gắn đúng và xong trước là đội thắng. - GV nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc. 3. Củng cố, dặn dò: (3’) - Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu km 2 ? - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. - HS quan sát hình. - HS thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc. - HS tham gia trò chơi. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần:2 MÔN: ĐỊA LÝ Tiết: 2 Ngày dạy: 14/9/2006 Bài dạy: ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Dựa vào bản đồ (lược đồ) để nêu được một số đặc điểm chính của đòa hình, khoáng sản nước ta. - Kể tên và chỉ được một số dãy núi, đồng bằng lớn của nước ta trên bản đồ (lược đồ). - Kể được tên một số loại khoáng sản ở nước ta và chỉ trên bản đồ vò trí các mỏ than, sắt, a- pa- tit, bô- xit, dầu mỏ. II. Đồ dùng dạy - học: - Bản đồ Đòa lý tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ khoáng sản Việt Nam. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu km 2 ? - Chỉ và nêu tên một số đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ Việt Nam. - GV nhận xét bài cũ. T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 14’ 12’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Đòa hình. Mục tiêu: HS biết: Dựa vào bản đồ (lược đồ) để nêu được một số đặc điểm chính của đòa hình, khoáng sản nước ta. Kể tên và chỉ được một số dãy núi, đồng bằng lớn của nước ta trên bản đồ (lược đồ). Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc mục 1 và quan sát hình 1 SGK/69. - GV yêu cầu HS làm việc theo yêu cầu SGK/68. - Gọi HS trình bày kết quả làm việc. KL: GV và HS nhận xét, chốt lại kết luận. Hoạt động 2: Khoáng sản. Mục tiêu: Kể được tên một số loại khoáng sản ở nước ta và chỉ trên bản đồ vò trí các mỏ than, sắt, a- pa- tit, bô- xit, dầu mỏ. - HS nhắc lại đề. - HS đọc và quan sát hình. - HS làm việc cá nhân. - HS thảo luận. 3 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 7’ 2’ Tiến hành: - GV yêu cầu HS dựa vào hình 2 SGK/70 và vốn hiểu biết để trả lời các câu hỏi SGK/70. - Gọi đại diện các nhóm hoàn thành câu hỏi. - GV nhận xét, GV kết luận: Nước ta có nhiều loại khoáng sản như: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, đồng, thiết, a- pa- tit, bô- xit. KL: GV nhận xét, rút ra ghi nhớ SGK/71. - Gọi 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK/71. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp. Mục tiêu: Củng cố những kiến thức các em vừa được học. Tiến hành: - GV treo 2 bản đồ: Bản đồ Đòa lý tự nhiên Việt Nam và bản đồ khoáng sản Việt Nam. - GV cho HS lên chỉ bản đồ theo yêu cầu. - Yêu cầu cả lớp nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: (3’) - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. - HS quan sát hình và đọc các thông tin trong SGK. - HS làm việc theo nhóm 4. - Đại diện nhóm trình bày. - 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. - HS thực hành chỉ bản đồ. IV. Rút kinh nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần:3 MÔN: ĐIẠ LÝ Tiết: 3 Ngày dạy: 21/9/2006 Bài dạy: KHÍ HẬU I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Trình bày được đặc điểm của khí hậu nhiết đới gió mùa của nước ta. - Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam. - Biết sự khác nhau giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam. - Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta. II. Đồ dùng dạy - học: - Bản đồ Đòa lý tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ Khí hậu Việt Nam hoặc hình 2 trong SGK (phóng to). - Quả Đòa cầu. - Tranh, ảnh về một số hậu quả do lũ lụt hoặc hạn hán gây ra ở đòa phương (nếu có) III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 03 HS - Trình bày đặc điểm chính của đòa hình nước ta - Kể tên một số dãy núi và đồng bằng trên bản đồ Tự nhiên Việt Nam. - Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta và cho biết chúng có ở đâu? * GV nhận xét và cho điểm. T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 10’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mục tiêu: HS biết: Trình bày được đặc điểm của khí hậu nhiết đới gió mùa của nước ta. Tiến hành: - GV yêu cầu HS quan sát quả đòa cầu, hình 1 và đọc nội dung SGK, rồi thảo luận nhóm theo các gợi ý SGK/72. - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác bổ sung. - GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời. - GV gọi một số HS lên bảng chỉ hướng gió tháng 1 và hướng gió tháng 7 trên bản đồ Khí - HS nhắc lại đề. - HS làm việc theo hướng dẫn của GV. - HS trình bày kết quả thảo luận. - HS thực hành. 5 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 12’ 9’ 3’ hậu Viẹt Nam. KL: GV rút ra kết luận: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa; nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. Hoạt động 2: Khí hậu giữa các miền có sự khác nhau. Mục tiêu: Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam. Biết sự khác nhau giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam. Tiến hành: - GV yêu cầu HS chỉ dãy núi Bạch Mã trên bản đồ. - GV giới thiệu dãy núi Bạch Mã là ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam. - GV yêu cầu HS làm việc theo cặp theo các gợi ý trong SGV/72. - Gọi HS trình bày kết quả làm việc. - GV và HS nhận xét, bổ sung. Hoạt động 3: nh hưởng của khí hậu. Mục tiêu: Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta. Tiến hành: - GV yêu cầu HS nêu ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta. - Gọi HS phát biểu, HS khác nhận xét, bổ sung. KL: GV rút ra ghi nhớ SGK/74. - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ. 3. Củng cố, dặn dò: - Hãy nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. - Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào? - Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất? - GV nhận xét tiết học. - HS lắng nghe. - HS chỉ dãy Bạch Mã trên bản đồ. - HS làm việc theo nhóm đôi. - HS trình bày kết quả làm việc - HS phát biểu ý kiến. - 2 HS nhắc lại ghi nhớ. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần:4 MÔN: ĐỊA LÝ Tiết: 4 Ngày dạy: 28/9/2006 Bài dạy: SÔNG NGÒI I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) một số sông chính của Việt Nam. - Trình bày một số đặc điểm của sông ngòi Việt Nam. - Biết được vai trò của sông ngòi đối với đời sống của sản xuất. - Hiểu và lập được mối quan hệ đòa lý đơn giản giữa khí hậu và sông ngòi. II. Đồ dùng dạy - học: - Bản đồ Đòa lý tự nhiên Việt Nam. - Tranh ảnh về sông mùa lũ và sông mùa cạn (nếu có). III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (5’) 03 HS - Hãy nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. - Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào? - Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất? - GV nhận xét bài cũ. 2. Bài mới: T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 10’ 12’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc. Mục tiêu: HS biết: Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) một số sông chính của Việt Nam. Tiến hành: - GV yêu cầu HS dựa vào hình 1 SGK và trả lời các câu hỏi SGV/85. - Gọi một số HS trả lời các câu hỏi. - GV nhận xét, bổ sung. KL: GV chốt lại ý đúng. Hoạt động 2: Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa, sông có nhiều phù sa. Mục tiêu: Trình bày một số đặc điểm của sông ngòi Việt Nam. - HS nhắc lại đề. - HS làm việc với SGK. - HS phát biểu ý kiến. 7 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 8’ 3’ Tiến hành: - GV phát phiếu như SGV/86. Yêu cầu HS đọc SGK quan sát hình 2, 3 để hoàn thành bảng. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. - GV và HS nhận xét. KL: GV chốt lại các ý đúng. Hoạt động 3: Vai trò của sông ngòi. Mục tiêu: Biết được vai trò của sông ngòi đối với đời sống của sản xuất. Hiểu và lập được mối quan hệ đòa lý đơn giản giữa khí hậu và sông ngòi. Tiến hành: - GV yêu cầu HS kể về vai trò của sông ngòi. - Yêu cầu HS lên bảng chỉ vò trí hai đồng bằng lớn và con sông bồi đắp nên chúng. KL: GV rút ra ghi nhớ SGK/76. - Gọi 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. 3. Củng cố, dặn dò: (3’) - Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì? - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. - Đọc và quan sát hình trong SGK. - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. - HS kể về vai trò của sông ngòi và làm việc với bản đồ. - 2 HS đọc lại phần ghi nhớ. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần:5 MÔN: ĐỊA LÝ Tiết: 5 Ngày dạy: 5/10/2006 Bài dạy: VÙNG BIỂN NƯỚC TA I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Trình bày được một số đặc điểm của vùng biển nước ta. - Chỉ trên bản đồ (lược đồ) vùng biển nước ta và có thể chỉ một số điểm du lòch, bãi biển nổi tiếng. - Biết vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất. - Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển một cách hợp lý. II. Đồ dùng dạy - học: - Bản đồ Đòa lý tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á hoặc hình 1 trong SGK phóng to. - Tranh, ảnh về những nơi du lòch và bãi tắm biển (nếu có). III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS (3’) - Kiểm tra 2 HS. HS1: - Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì? HS2: - Quan sát một con sông ở đòa phương em (nếu có) và cho biết con sông đó sạch hay bẩn và cho biết vì sao như vây. * GV nhận xét bài cũ. T G Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 8’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Vùng biển nước ta. Mục tiêu: Chỉ trên bản đồ (lược đồ) vùng biển nước ta. Tiến hành: - Cho HS quan sát lược đồ SGK/77. - GV chỉ vùng biển nước ta và giới thiệu: Vùng biển nước ta rộng và thuộc Biển Đông. - GV hỏi: Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở những phía nào? - Yêu cầu một số HS trả lời. KL: Vùng biển nước ta là một bộ phận của - HS nhắc lại đề. - Quan sát lược đồ. - HS lắng nghe. - HS trả lời. 9 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân 12’ 9’ 3’ Biển Đông. Hoạt động 2: Đặc điểm của vùng biển nước ta. Mục tiêu: HS biết: Trình bày được một số đặc điểm của vùng biển nước ta. Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc SGK/78, GV phát phiếu bài tập có nội dung như SGV/89. GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. KL: GV nhận xét, rút ra kết luận. Hoạt động 3: Vai trò của biển. Mục tiêu: Biết vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất. Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển một cách hợp lý. Tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc SGK/78, 79. Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc. KL: GV nhận xét, rút ra ghi nhớ SGK/79. - Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ. 3. Củng cố, dặn dò: - Nêu vò trí và đặc điểm của vùng biển nước ta. - Biển có vai trò thế nào đối với sản xuất và đời sống? - Kể tên một vài hải sản ở nước ta. - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà học thuộc ghi nhớ. - HS đọc SGK. - HS làm việc theo nhóm tổ. - Đại diện nhóm trình bày. - HS đọc SGK và thảo luận theo nhóm 4. - HS trình bày kết quả làm việc - 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 [...]...Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần:6 MÔN: ĐỊA LÝ Tiết: 6 Ngày dạy: 12/10/2006 Bài dạy: ĐẤT VÀ RỪNG I Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) vùng phân bố của đất phe- ra- lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn - Nêu được một số đặc điểm của đất phe- ra- lít, đất phù sa, rừng... bản đồ (lược đồ) vùng phân bố của đất phe- ra- lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn Tiến hành: - Yêu cầu HS đọc SGK/79 và hoàn thành bài - HS đọc SGK bvà làm bài tập 11 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân tập như SGV/91 - Gọi đại diện một số HS trình bày kết quả làm việc trước lớp - Gọi một số HS lên bảng chỉ trên bản đồ Đòa lí Việt Nam vùng phân bố hai loại đất chính ở Việt... Trường Tiểu học Phước Hòa Tuần:7 Giáo viên: Võ Thanh Vân MÔN: ĐỊA LÝ Tiết: 7 Ngày dạy: 19/10/2006 Bài dạy: ÔN TẬP I Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Xác đònh và mô tả đươc vò trí đòa lí của nước ta trên bản đồ - Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về đòa... Tuần: 15 Giáo viên: Võ Thanh Vân MÔN: ĐIẠ LÝ Tiết: 15 Ngày dạy: 14/12/2006 Bài dạy: THƯƠNG... động 1: Làm việc cá nhân Mục tiêu: HS biết: Xác đònh và mô tả đươc vò trí đòa lí của nước ta trên bản đồ Tiến hành: - GV treo bản đồ Đòa lý tự nhiên Việt Nam, GV gọi HS mô tả vò trí, giới hạn của nước ta - HS làm việc trên bản đồ trên bản đồ - GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày 13 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân KL: GV chốt lại 12’ Hoạt động 2: GV tổ chức trò chơi “Đôí... Trường Tiểu học Phước Hòa Tuần:8 MÔN: ĐỊA LÝ Giáo viên: Võ Thanh Vân Tiết: 8 Ngày dạy: 26/10/2006 Bài dạy: DÂN SỐ NƯỚC TA I Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Biết dựa vào bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết số dân và đặc điểm tăng dân số... liệu, biểu đồ để nhận biết số dân và đặc điểm tăng dân số của nước ta Tiến hành: - HS quan sát bảng số liệu dân số các nước Đông Nam Á năm 2004 và trả lời câu hỏi ở - HS làm việc cá nhân 15 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân mục 1 trong SGK - Gọi HS trình bày kết quả, GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời KL: GV kết luận như SGV/96 12’ Hoạt động 2: Gia tăng dân số Mục tiêu: Biết được nước... Trường Tiểu học Phước Hòa Tuần:9 Giáo viên: Võ Thanh Vân MÔN: ĐỊA LÝ Tiết: 9 Ngày dạy: 2/11/2006 Bài dạy: CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ I Mục tiêu: Học xong bài này, HS... yêu cầu của tiết học b Nội dung: Hoạt động 1: Các dân tộc - HS nhắc lại đề 17 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Mục tiêu: HS biết: Nêu một số đặc điểm về các dân tộc ở nước ta Có ý thức tôn trọng đoàn kết các dân tộc Tiến hành: - GV yêu cầu HS dựa vào kênh chữ, tranh, ảnh SGK/84, 85 để trả lời các câu hỏi trong SGV/98 - Gọi HS trình bày câu trả lời KL: GV nhận xét, chốt lại kết luận... trả lời - HS làm việc cả lớp - HS lắng nghe - HS phát biểu ý kiến - HS làm việc theo nhóm đôi - HS trả lời câu hỏi và làm việc với bản đồ - 2 HS nhắc lại phần ghi nhớ - HS trả lời câu hỏi Trường Tiểu học Phước Hòa Tuần:10 Giáo viên: Võ Thanh Vân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần :5 MÔN: ĐỊA LÝ Tiết: 5 Ngày dạy: 5/ 10/2006 Bài dạy: VÙNG BIỂN NƯỚC TA I. Mục tiêu: Học xong bài này,. gió tháng 1 và hướng gió tháng 7 trên bản đồ Khí - HS nhắc lại đề. - HS làm việc theo hướng dẫn của GV. - HS trình bày kết quả thảo luận. - HS thực hành. 5 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên:. . . . . . . . . . 2 Trường Tiểu học Phước Hòa Giáo viên: Võ Thanh Vân Tuần:2 MÔN: ĐỊA LÝ Tiết: 2 Ngày dạy: 14/9/2006 Bài dạy: ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết:

Ngày đăng: 23/11/2014, 10:48

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan