GIÁO ÁN ĐỊA LÍ LỚP 5

11 588 0
GIÁO ÁN ĐỊA LÍ LỚP 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

C«ng nghiÖp ĐỊA LÝ BÀI: DÂN SỐ NƯỚC TA Trường Tiểu học Xuân Phương GV: ĐỖ THỊ TRƯỜNG 1. Nêu đặc điểm khí hậu nước ta? 2. Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì? 3. Hãy nêu diện tích phần đất liền nước ta và tên các nước giáp phần đất liền của nước ta? Thứ ngày tháng 10 năm 2011 Bài: Dân số nước ta HOẠT ĐỘNG 1: DÂN SỐ, SO SÁNH DÂN SỐ VIỆT NAM VỚI DÂN SỐ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 1. Đây là bảng số liệu gì? Theo em, bảng số liệu này có tác dụng gì? Các số liệu trong bảng được thống kê vào thời gian nào? Dân số nước ta theo điều tra tháng 7 năm 2011 khoảng 90.549.390 người. Đứng thứ 3 trong khu vực và thứ 13 trên thế giới 3. Em rút ra đặc điểm gì về dân số Việt Nam? (Việt Nam là nước đông dân hay ít dân?) 2. Nước ta có dân số đứng hàng thứ mấy trong các nước Đông Nam Á?1. Năm 2004 dân số nước ta là bao nhiêu người? Bảng số liệu dân số các nước khu vực Đông nam Á năm 2004 20 40 60 Triệu người 52,7 64,4 76,380 19991989 năm1979 Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm THẢO LUẬN NHÓM 1. Biểu đồ thể hiện dân số nước ta những năm nào? Cho biết số dân nước ta từng năm? 2. Tính số dân tăng lên trong hai giai đoạn: * 1979 - 1989: * 1989 – 1999: 3. Ước tính trong vòng 20 năm qua, mỗi năm dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu người? 4. Em rút ra điều gì về tốc độ gia tăng dân số ở nước ta? Tốc độ gia tăng dân số nước ta là rất nhanh Mỗi năm dân số nước ta tăng hơn 1 triệu người. -Bằng dân số các tỉnh có số dân trung bình như: Hưng Yên, Vĩnh Phúc,Vĩnh Long… -Gấp đôi dân số các tỉnh như: Cao Bằng, Ninh Thuận, Lào Cai -Gấp ba dân số các tỉnh như: Kon Tum, Lai Châu, Đắc Nông… 2. Nêu giá trị được biểu hiện ở trục ngang và tục dọc của biểu đồ 1. Đây là biểu đồ gì có tác dụng gì? 3. Như vậy số ghi trên đầu mỗi cột biểu hiện cho giá trị này? HOẠT ĐỘNG 2: GIA TĂNG DÂN SỐ Ở VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG 3: HẬU QUẢ DÂN SỐ TĂNG NHANH Thứ ngày tháng 10 năm 2011 Bài: Dân số nước ta PHIẾU BÀI TẬP * Thảo luận thực hiện bài tập sau: Hoàn thành sơ đồ về hậu quả dân số tăng quá nhanh: * Bước 1: Điền thông tin còn thiếu vào ô trống * Bước 2 : Vẽ mùi tên theo chiều thích hợp Dân số tăng nhanh Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt vì bị sử dụng nhiều. Trật tự xã hội có nguy cơ bị vi phạm cao. Việc nâng cao đời sống gặp nhiều khó khăn Thứ ngày tháng 10 năm 2011 Bài: Dân số nước ta Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới. Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống. Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. Thứ ngày tháng 10 năm 2011 Bài: Dân số nước ta Bức ảnh trên nói về điều gì ? Do chính sách tuyên truyền rộng khắp về kế hoạch hóa gia đình, mọi tầng lớp nhân dân đã ý thức được tác hại của gia đình khi sinh đông con. Cho đến nay tỉ lệ gia tăng dân số nước ta còn 1,2% một năm.Chất lượng cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều. Bài tập: * Nước ta có số dân đứng thứ ……ở Đông Nam Á .Nước ta có diện tích vào loại…………… nhưng lại thuộc hàng các nước…………….trên thế giới. * Đánh dấu x vào ô trống em cho là đúng: a) Năm 2004, nước ta có dân số là : 76,3 triệu người 82,0 triệu người 80,2 triệu người 81,2 triệu người b) Nước ta có dân số tăng : Rất nhanh Chậm Nhanh Trung bình 3 Trung bình đông dân X X . ta và tên các nước giáp phần đất liền của nước ta? Thứ ngày tháng 10 năm 2011 Bài: Dân số nước ta HOẠT ĐỘNG 1: DÂN SỐ, SO SÁNH DÂN SỐ VIỆT NAM VỚI DÂN SỐ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 1. Đây là bảng. số liệu trong bảng được thống kê vào thời gian nào? Dân số nước ta theo điều tra tháng 7 năm 2011 khoảng 90 .54 9.390 người. Đứng thứ 3 trong khu vực và thứ 13 trên thế giới 3. Em rút ra đặc điểm. hóa gia đình. Thứ ngày tháng 10 năm 2011 Bài: Dân số nước ta Bức ảnh trên nói về điều gì ? Do chính sách tuyên truyền rộng khắp về kế hoạch hóa gia đình, mọi tầng lớp nhân dân đã ý thức được

Ngày đăng: 26/10/2014, 23:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan