Giáo án Địa lí lớp 5 HK1_CKTKN

19 860 4
Giáo án Địa lí lớp 5 HK1_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỊA LÍ VIỆT NAM BÀI 1 : VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA I/ Mục tiêu : Học xong bài này, HS : -Mô tả sơ lược được vị trí địa lí và giới hạn nước Việt Nam : +Trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á. Việt Nam vừa có đất liền, vừa có biển, đảo và quần đảo. +Những nước giáp phần đất liền nước ta : Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. -Ghi nhớ diện tích phần đất liền Việt Nam: khoảng 330.000 km 2 . -Chỉ phần đất liền Việt Nam trên bản đồ (lược đồ). II/ Đồ dùng dạy học : -Bản đồ địa lí tự nhiên VN, quả địa cầu, 2 lược đồ trống tương tự. -7 tấm bìa ghi các chữ : Phú Quốc, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Giới thiệu bài : II/ Bài mới : 1. Vị trí địa lí giới hạn +HĐ1 : Làm việc cá nhân, cặp -MT: Mô tả và nêu được vị trí địa lí nước VN. -Y/c : . Đất nước VN gồm những bộ phân nào ? -Y/c : . Phần đất liền nước ta giáp với những nước nào ? . Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta ? . Tên biển là gì ? . Kể tên 1 số đảo và vùng đảo của nước ta ? -Y/c : +GV : Đất nước ta gồm có đất liền, biển, đảo và quần đảo, ngoài ra còn có vùng trời bao trùm lảnh thổ của nước ta. -Y/c : . Vị trí của nước ta có thuận lợi gì cho việc giao lưu với các nước khác ? 2. Hình dạnh và diện tích +HĐ 2 : Làm việc theo nhóm -GV chia nhóm 6 em, phát câu hỏi theo SGV trang 78, y/c : +HĐ 3: Trò chơi “tiếp sức”. -GV treo 2 lược đồ trống lên bảng, phổ biến luật chơi, y/c : -GV hô “bắt đầu” -Y/c : III/ Củng có, dặn dò: . Em biết gì về địa lí và giới hạn của nước VN ? -Chuẩn bị bài tiết sau -HS qs hình 1 SGK. -Đất liền, biển, đảo và quần đảo. -HS chỉ vị trí đất liền trên lược đồ. -Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. -Đông nam và tây nam. -Biển đông. -Đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ. -Vài HS lên bảng chỉ địa lí của nước ta trên lược đồ. -2 HS lên chỉ vị trí của nước ta trên quả địa cầu. -HS trả lời. -Các nhóm đọc SGK, qs hình 2 và bảng số liệu thảo luận và TLCH. -Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung. -2 đội tham gia lên đứng xếp 2 hàng dọc phía trước bảng mỗi nhóm được phát 7 tấm bài (mỗi HS 1 tấm). -HS chơi. -Vài HS đọc bài học trong SGK. -HS trả lời. BÀI 2 : ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN I/ Mục tiêu : Học xong bài này, HS : -Nêu được đặc điểm chính của địa hình : phần đất liền của Việt Nam, ¾ diện tích là đồi núi và ¼ diện tích là đồng bằng. -Nêu tên 1 số khoáng sản chính của VN: than, sắt, a-pa-tít, dầu mỏ, khí tự nhiên, … -Chỉ các dãy núi và đồng bằng trên bản đồ (lược đồ): dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn: đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng duyên hải miền trung. -Chỉ được 1 số mỏ khoáng sản chính trên bản đồ : than ở Quảng Ninh, sắt ở Thái Nguyên, a-pa-tít ở Lào Cai, dầu mỏ, khí tự nhiên ở vùng biển phía nam. II/ Đồ dùng dạy học : -Bản đồ địa lí tự nhiên VN -Lược đồ địa hình, khoáng sản VN. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I/ Giới thiệu bài : II/ Bài mới : +HĐ1 : Địa hình Việt Nam -Y/c : . Chỉ vùng núi và vùng đồng bằng ở nước ta. . Nêu tên và chỉ trên lược đồ các dãy núi. Dãy nào có hướng TB-ĐN? Dãy nào có cánh hình cung ? . Núi nước ta có mấy hướng chính đó là những hướng nào ? . Nêu tên và chỉ trên lược đồ các đồng bằng và cao nguyên ở nước ta ? . SS diện tích đồi núi với diện tích đồng bằng ? +GV chốt ý, nêu kluận. +HĐ 2 : Khoáng sản VN -GV treo lược đồ khoáng sản VN cho HS qs, TLCH . Đọc tên lược đồ và cho biết lược đồ này dùng làm gì ? . Hãy nêu tên 1 số loại khoáng sản ở nước ta. Loại khoáng sản nào có nhiều nhất ? . Chỉ những nơi có mỏ than, sắt, a-pa-tít, bô-xít, dầu mỏ ? . Nêu đặc điểm khoáng sản của nước ta ? +KL: Nước ta có nhiều loại khoáng sản, than là loại khoáng sản nhiều nhất. +HĐ 3: Những ích lợi do địa hình và khoáng sản mang lại. -Y/c : . Theo em chúng ta phải sử dụng đất, khai thác khoáng sản ntn cho hợp lí ? Vì sao ? -Y/c : III/ Củng có, dặn dò: -Tổ chức cho HS chơi trò chơi : Những nhà quản lí khoáng sản tài ba. -GV phổ biến cách chơi, luật chơi, y/c : -GV chốt ý chính của bài, y/c : -Chuẩn bị bài tiết sau -Qs lược đồ địa hình VN và thảo luận nhóm đôi -HS qs hình lược đồ trong SGK và dùng que chỉ. -TB-ĐN và hình vòng cung. -2 HS lên chỉ -Diện tích đồi núi gấp 3 lần diện tích đồng bằng. -HS qs -Giúp ta biết về khoáng sản VN -Dầu mỏ, khí, than có nhiều nhất -HS vừa chỉ vừa nêu. -HS nêu. -HS hoạt động nhóm -Thảo luận về những lợi ích do địa hình mang lại, những lợi ích do khoáng sản mang lại. -Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung. -HS tham gia chơi. -Vài HS nhắc lại. Giảng thứ ba ngày 8 / 9 / 2009 BÀI 3 : KHÍ HẬU I/ Mục tiêu : Học xong bài này, HS : -Nêu được 1số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam. +Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. +Có sự khác nhau giữa 2 miền: miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với 2 mùa mưa, khô rõ rệt. -Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta, ảnh hưởng tích cực: cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng; ảnh hưởng tiêu cực: thiên tai, lũ lụt, hạn hán, … -Chỉ ranh giới khí hậu Bắc – Nam (dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ, (lược đồ). -Nhận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản. II/ Đồ dùng dạy học : -Bản đồ địa lí tự nhiên VN. Quả địa cầu -Phiếu học tập Thời gian gió mùa thổi Hướng gió Tháng 1 ………………………………………………………. Tháng 2 ………………………………………………………. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Giới thiệu bài : 2/ Bài mới : +HĐ1 : Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa -Chia nhóm, y/c : . Chỉ vị trí của VN trên quả địa cầu và cho biết nước ta nằm ở đới khí hậu nào? Ở đới khí hậu đó, nước ta có khí hậu nóng hay lạnh ? . Nêu đặc điêm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta ? -Y/c : *Lưu ý:Tháng 1 đại diện cho gió mùa đông bắc. Tháng 7đại diện cho gió mùa tây nam hoặc đông nam +KL: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. +HĐ 2 : Khí hậu giữa các miền có sự khác biệt nhau. -Dãy núi Bạch Mã là ranh giới khí hậu giữa 2 miền bắc và nam, y/c: . Hãy tìm sự khác nhau giữa khí hậu 2 miền Bắc và miền Nam. Cụ thể: về sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7, về các mùa khí hậu. . Chỉ trên hình 1 miền khí hậu có mùa đông lạnh và miền khí hậu nóng quanh năm. +KL: Khí hậu nước ta có sự khác nhau giữa miền bắc và nam, miền bắc mùa đông lạnh, mưa phùn. Miền nam nóng quanh năm với mùa kho và mùa mưa rõ rệt +HĐ 3: Ảnh hưởng của khí hậu . Nêu ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta ? 3/ Củng có, dặn dò: -Chuẩn bị bài tiết sau -Các nhóm Qs quả địa cầu, hình 1, đọc nd trong SGK rồi thảo luận, hoàn thành phiếu BT. -Đại diện nhóm lên trình bày, lớp bổ sung. -1 số HS lên bảng chỉ hướng gió tháng 1 và hướng gió tháng 7 trên bản đồ khí hậu VN. -2 HS lên chỉ dãy núi Bạch Mã trên bản đô. -Dựa vào bảng số liệu và đọc SGK, thảo luận theo cặp câu hỏi của GV. -Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung. -HS chỉ. -Khí hậu nước ta thuận lợi cho cây phát triển quanh năm. Khí hậu nước ta gây 1 số khó khăn như mưa lớn gây lũ lụt hoặc hạn hán, bão có sức tàn phá lớn. Giảng thứ ba ngày 15 / 9 / 2009 ĐỊA LÍ : (Bài 4) : SÔNG NGÒI I/ Mục tiêu : Học xong bài này, HS : -Nêu được 1 số đặc điểm chính và vai trò của sông ngòi VN : +Mạng lưới sông ngòi dày đặc. Sông ngòi có lượng nước thay đổi theo mùa (mùa mưa thường có lũ lớn) và có nhiều phù sa. +Sông ngòi có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sông : bồi đắp phù sa, cung cấp nước, tôm, cá, nguồn thuỷ điện, … -Xác lập được mối quan hệ địa lí đơn giản giữa khí hậu và sông ngòi : nước sông lên xuống theo mùa ; mùa mưa thường có lũ lớn ; mùa khô nước sông hạ thấp. -Chỉ được vị trí 1 số con sông : Hồng, Thái Bình, Tiền, Hậu, Đồng Nai, Mã, Cả trên bản đồ(lược đồ) II/ Đồ dùng dạy học : -Bản đồ địa lí tự nhiên VN. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Giới thiệu bài : 2/ Bài mới : +HĐ1 : Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc và sông có nhiều phù sa. -Y/c : . Nước ta có nhiều sông hay ít sông ? Nó được phân bố ở đâu ? . Kể tên và chỉ trên hình 1 vị trí 1 số sông ở VN ? . Sông ngòi ở miền Trung có đặc điểm gì ? Vì sao lại có đặc điểm đó ? . Về mùa mưa lũ em thấy nước của các con sông có màu gì ? Vì sao ? . Nêu nhận xét về sông ngòi nước ta ? +KL: Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc nhưng ít sông chính. +HĐ 2 : Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa. -Chia nhóm 5 em, y/c : . Lượng nước trên sông ngòi phụ thuộc vào yếu tố nào của khí hậu ? +KL: +HĐ 3: Vai trò của sông ngòi +Tổ chức cho HS thi tiếp sức kể về vai trò của sông ngòi. GV phổ biến cách chơi. -Chọn 2 đội, mỗi đội 5 em, xếp thành hành dọc hướng lên bảng. Khi có hiệu lệnh, lâng lượt từng em lên viết vai trò của sông mà em biết. -Y/c : 3/ Củng có, dặn dò: -Y/c : -Chuẩn bị bài tiết sau -HS Qs hình 1, lược đồ SGK TLCH : -Nhiều sông, phân bố khắp đất nước. -Vài HS lên bảng chỉ. -Ngắn, dốc do hẹp ngang. -Nước sông có màu đỏ. -HS nêu nhận xét. -Các nhóm đọc SGK, qs hình 2,3 hoàn thành bảng thống kê. -Đại diện nhóm lên trình bày, lớp bổ sung. -Phụ thuộc vào lượng mưa. -HS thực hành chơi, đội nào viết được nhiều vai trò thì đội đó thắng. -1 em nêu lại vai trò của sông ngòi. -2 HS lên bảng chỉ vị trí 2 đồng bằng lớn và những con sông bồi đắp nên chúng. Giảng thứ ba ngày 22 / 9 / 2009 ĐỊA LÍ : (Bài 5) : VÙNG BIỂN NƯỚC TA I/ Mục tiêu : Học xong bài này, HS : -Nêu được 1 số đặc điểm và vai trò của vùng biển nước ta. +Vùng biển VN là 1 bộ phận của biển đông. Ở vùng biển VN nước không bao giờ đóng băng. +Biển có vai trò điều hòa khí hậu, là đường giao thông quan trọng và cung cấp nguồn tài nguyên to lớn. +Chỉ được 1 số điểm du lịch, nghỉ mát ven biển nổi tiếng : Hạ Long, Nha Trang, Vũng Tàu, … trên bản đồ (lược đồ). II/ Đồ dùng dạy học : -Bản đồ địa lí tự nhiên VN. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Giới thiệu bài : 2/ Bài mới : +HĐ1 : Vùng biển nước ta. -Y/c : -Vùng biển nước ta rộng và thuộc biển đông. . Biển đông bao bọc phần đất liền nước ta ở những phía nào ? +KL: Vùng biển nước ta là 1 bộ phận của biển đông. +HĐ 2 : Đặc điểm của vùng biển nước ta. -Y/c : +KL: Ở vùng biển nước ta, nước không bao giờ đóng băng, thuận lợi cho giao thông và đánh bắt hải sản. Tuy nhiên MB và Mtrung hay có bão, gây nhiều thiệt hại cho tàu thuyền và những vùng ven biển. Ở biển đông có hiện tượng thủy triều, nhân dân ta lợi dụng thủy triều để lấy nước làm muối và ra khơi đánh bắt hải sản. -Nói thêm về hiện tượng thủy triều. +HĐ 3: Vai trò của biển. -Chia nhóm, y/c : +KL : Biển điều hòa khí hậu, là nguồn tài nguyên và là đường giao thông quan trọng. Ven biển có nhều nơi du lịch, nghỉ mát. . Nêu 1 số điểm du lịch, nghỉ mát ven biển nổi tiếng mà em biết ? 3/ Củng có, dặn dò: -Củng cố về vị trí, đặc điểm, vai trò của vùng biển nước ta. -Y/ c : -Chuẩn bị bài tiết sau -Làm việc cả lớp. -QS lược đồ SGK chỉ vùng biển nước ta. -Phía đông, nam và tây nam. -HS đọc SGK và làm BT2 ở VBT. -Vài HS trình bày kquả trước lớp, lớp bổ sung. -Các nhóm đọc SGK và thảo luận : nêu vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất của nhân dân ta. -Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung. -Biển Nha Trang, Vũng tàu, Hạ Long, … -Trả lời lại các câu hỏi cuối bài. ĐỊA LÍ : (Tuần 6) ĐẤT VÀ RỪNG I/ Mục tiêu : Học xong bài này, HS : -Biết các loại đất chính ở nước ta : đất phù sa và đất phe-ra-lít. -Nêu được 1 số đặc điểm của đất phù sa và đất phe-ra-lít. +Đất phù sa được hình thành do sông ngòi bồi đắp, rất màu mỡ; phân bố ở đồng bằng, +Đất phe-ra-lít: có màu đỏ hoặc đỏ vàng, thường nghèo mùn; phân bố ở vùng đồi núi. -Phân biệt được rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn. +Rừng rậm nhiệt đới: cây cối rậm, nhiều tầng. Rừng ngập mặn: có bộ rễ nâng khỏi mặt đất. -Nhận biết nơi phân bố của đất phù sa, đất phe-ra-lít; của rừng rậm nhiệt đới, rừmg ngập mặn trên bản đồ (lược đồ): đất phe-ra-lít và rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở vùng đồi, núi, đất phù sa phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng; rừng ngập mặn chủ yếu ở vùng đất thấp ven biển. -Biết 1 số tác dụng của rừng đối với đời sống và sx của ndân ta, điều hìa khí hậu, cung cấp nhiều sản vật đặc biệt là gỗ. II/ Đồ dùng dạy học : -Bản đồ địa lí tự nhiên VN. -Lược đồ phân bố rừng. Phiếu học tập. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Giới thiệu bài : 2/ Bài mới : +HĐ1 : Các loại đất chính ở nước ta. -Y/c : . Kể tên, nêu vùng phân bố và đặc điểm của các loại đất chính ở nước ta. . Chỉ vùng phân bố 2 loại đất chính trên bản đồ địa lí tự nhiên VN. +KL: Nước ta có nhiều loại đất nhưng chiếm phần lớn là đất phe-ra-lít tập trung ở đồi, núi. Đất phù sa do những con sông bồi đắp rất màu mỡ, tập trung ở đồng bằng. +HĐ 2 : Sử dụng đất 1 cách hợp lí . Đất có phải là tài nguyên vô hạn không ? . Nếu chỉ sử dụng mà không cải tạo, bổi bổ bảo vệ đất thì sẽ gây cho đất các tác hại gì ? . Nêu 1 số cách cải tạo và bảo vệ đất mà em biết ? +KL: Đất là 1 tài nguyên quí giá nhưng có hạn. Vì vậy, việc sử dụng đất cần đi đôi với bảo vệ, cải tạo. +HĐ 3: Các loại rừng ở nước ta. . Chỉ vùng phân bố và nêu đặc điểm các loại rừng ở nước ta. +KL : Nước ta có nhiều rừng, đáng chú ý là rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn… +HĐ 4 : Vai trò của rừng . Hãy nêu vai trò của rừng đối với đời sống và sx của con người ? . Tại sao chúng ta phải sử dụng và khai thác rừng hợp lí ? . Em biết gì về thực trạng của rừng nước ta hiện nay -Trao đổi theo cặp, đọc SGK và hoàn thành bảng ở VBT / 7 -HS lần lượt lên bảng chỉ lược đồ và trình bày. -Hoạt động cá nhân -Không phải, đất là tài nguyên có hạn. Vì vậy, sử dụng đất phải hợp lí. -Đất sẽ bị bạc màu. -Bón phân hữu cơ, thay chua, rửa mặn. -HĐ nhóm -Các nhóm qs các hình1,2,3 và đọc SGK, thảo luận và hoàn thành bảng sau : Rừng Vùng phân bố Đặc điểm Rừng rậm nhiệt đới Rừng ngập mặn -HS lên bảng chỉ lược đồ và trình bày, lớp bổ sung. -Điều hoà khí hậu, giữ đất không bị sói mòn. -Tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường. . Để bảo vệ rừng, nhà nước và người dân cần làm gì +KL : Rừng nước ta bị tàn phá nhiều. Tình trạng mất rừng, đã và đang là mối đe doạ lớn đối với cả nước, không chỉ về mặt ktế mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sống của con người. Do đó, việc trồng và bảo vệ rừng đang là nhiệm vụ cấp bách. 3/ Củng có, dặn dò: -Y/c : -Chuẩn bị bài tiết sau -Rừng bị tàn phá nặng nề. -HS suy nghĩ, trả lời -Vài HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. ĐỊA LÍ : (Tuần 7) ÔN TẬP I/ Mục tiêu : -Xác định và mô tả vị trí nước ta trên bản đồ. -Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên VN ở mức độ đơn giản : đặc điểm chính của các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng. -Nêu tên và chỉ được vị trí 1 số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quân đảo của nước ta trên bản đồ. II/ Đồ dùng dạy học : -Bản đồ địa lí tự nhiên VN. -Phiếu học tập. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Giới thiệu bài : 2/ Bài mới : +HĐ1 : Thực hành 1 số kĩ năng địa lí liên quan đến các yếu tố địa lí tự nhiên VN. -Y/c : -GV qs, giúp đỡ các nhóm yếu. -Y/c : +GV chốt ý chính. +HĐ 2 : Ôn tập về đặc điểm của các yếu tố địa lí tự nhiên VN. -Chia nhóm 6 em, y/c : -Y/c : +GV nhận xét, tuyên dương. 3/ Củng có, dặn dò: -Chuẩn bị bài tiết sau, sưu tầm thông tin về sự phát triển dân số ở VN, các hậu quả của việc gia tăng dân số. -Làm việc theo cặp, hoàn thành các BT sau : +QS lược đồ VN trong khu vực ĐNA, chỉ trên lược đồ và mô tả : -Vị trí và giới hạn của nước ta. -Vùng biển nước ta. -Một số đảo và quần đảo. +QS lược đồ địa hình VN : -Nêu tên và chỉ vị trí các dãy núi. -Nêu tên và chỉ vị trí các đồng bằng ở nước ta. -Chỉ vị trí các sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu. -1 số em lên chỉ ở lược đồ và trình bày. -Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng thống kê các đặc điểm của các yếu tố địa lí tự nhiên VN. Các yếu tố tự nhiên Đặc điểm chính Địa hình Khoáng sản Khí hậu Sông ngòi Đất Rừng -Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. ĐỊA LÍ : (Tuần 8) DÂN SỐ NƯỚC TA I/ Mục tiêu : -Biết sơ lược về dân số, sự gia tăng dân số của VN : +VN thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới. +Dân số nước ta tăng nhanh. -Biết tác của dân số đông và tăng nhanh ; gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu học hành, chăm sóc y tế của người dân về ăn, mặc,, ở, học hành, chăm sóc y tế. -Sử dụng bản số liệu, biểu đồ để nhận biết 1 số đặc điểm về dân số và sự gia tăng dân số. II/ Đồ dùng dạy học : -Bảng số liệu về dân số các nước ĐNA năm 2004 phóng to. -Biểu đồ gia tăng dân số. Thông tin, tranh ảnh thể hiện hậu quả của sự gia tăng dân số. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Giới thiệu bài : 2/ Bài mới : +HĐ1 : Dân số, SS dân số VN với dân số các nước ĐNA. -Treo bảng số liệu, y/c : . Đây là bảng số liệu gì ? Có tác dụng gì ? . Các số liệu trong bảng thống kê trong thời gian nào? . Số dân nêu trong bảng thống kê tính theo đv nào ? . Năm 2004 số dân nước ta là bao nhiêu người ? . Nước ta có dân số đứng hàng thứ mấy trong các nước ĐNA ? . Em rút ra đặc điểm gì về dân số VN ? +HĐ 2 : Gia tăng dân số ở VN. -Treo biểu đồ dân số VN, y/c : . Đây là biểu đồ gì ? Có tác dụng gì ? . Nêu giá trị được biểu hiện ở trục ngang, trục dọc của biểu đồ ? . Số ghi trên đầu mỗi cột biểu hiện cho gtrị nào ? -Y/c : . Cho biết số dân của từng năm ? . Từ năm 1979 dến 1989 dân số nước ta tăng bao nhiêu người ? . Từ năm 1989 đến 1999, dân số nước ta tằng ? . Ước tính trong vòng 20 năm qua dân số nước ta tăng bao nhiêu người mỗi năm ? . Sau 20 năm dân số nươca ta tăng bao nhiêu lần ? . Em rút ra điều gì về tốc độ gia tăng dân số nước ta ? +HĐ 3 : Hậu quả của sự gia tăng dân số. -Chia nhóm 6 em, y/c : . Dân số tăng nhanh, dẫn đến hậu quả gì ? +KL : Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn đối với việc bảo đảm các nhu cầu trong cuộc sống của người dân. 3/ Củng có, dặn dò: -Y/c : . Em biết gì về tình hình tăng dân số ở địa phương mình và tác động của nó đến đời sống ndân ? -Chuẩn bị bài tiết sau -HS đọc bảng số liệu, TLCH : -Bảng số liệu về số dân các nước ĐNA. -Được thống kê năm 2004. -Tính theo triệu người. -82 triệu người. -Đứng hàng thứ 3 của ĐNA. -Nước ta có dân số đông. -1 HS đọc biểu đồ. -Biểu đồ dân số nước VN. -Trục ngang biểu diễn các năm, trục dọc biểu hiện số dân được tính bằng đv triệu người. -Số dân của 1 năm. -Dựa vào biểu đồ, 2 HS trao đổi trả lời. -11,7 triệu người. -11,9 triệu người. -1 triệu người -1,5 lần. -Dân số nước ta tăng nhanh. -Các nhóm thảo luận và TLCH : -Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung. -Đọc bài học. -HS tự liên hệ. ĐỊA LÍ : (Tuần 9) CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ I/ Mục tiêu : -Biết sơ lược về phân bố dân cư VN : +VN là nước có nhiều dân tộc, trong đó người kinh có số dân đông nhất. +Mật độ dân số cao, dân số tập trung đông đúc ở đồng bằng ven biển và thưa thớt ở vùng núi. +Khoảng ¾ dân số VN ssống ở nông thôn. -Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ dân cư ở mức độ đơn giản để nhận biết 1 số đặc điểm của sự phân bố dân cư. II/ Đồ dùng dạy học : -Bảng số liệu về mật độ dân số 1 số nước châu á và VN. -Sơ đồ về sự phân bố dân cư. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Giới thiệu bài : 2/ Bài mới : +HĐ1 : Các dân tộc . Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất ? Sống chủ yếu ở đâu ? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ? . Kể tên 1 số dân tộc ít người và địa bàn sinh sống của họ ? . Truyền thuyết Con rồng cháu tiên của ndân ta thể hiện điều gì ? +HĐ 2 : Mật độ dân số VN. . Em hiểu thế nào là mật độ dân số ? -Giới thiệu bảng thống kê mật độ dân số của 1 số nước châu Á. . SS mật độ dân số nước ta với mật độ DS 1 số nước châu Á ? . Kquả SS trên chứng tỏ điều gì về mật độ DS nước ta -KL: Mật độ DS nước ta là rất cao, cao hơn cả mật độ DS Trung Quốc và cao hơn nhiều so với mật độ dân số trung bình của thế giới. +HĐ 3 : Sự phân bố dân cư ở VN. -Treo lược đồ mật độ DS VN và y/c : . Các vùng có mật độ dân số trên 1 000 người. . Những vùng có mật độ DS từ 501 đến 1000 người. . Các vùng có mật độ DS từ 100 đến 500 người. . Vùng có mật độ DS dưới 100 người. . Dân cư nước ta tập trung đông ở vùng nào ? Vùng nào dân cư thưa thớt ? . Việc dân cư sống đông đúc ở đồng bằng, vùng ven biển gây ra sức ép gì cho dân cư các vùng này ? . Việc dân cư sống thưa thớt ở vùng núi gây khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế vùng này ? . Để khắc phục tình trạng mất cân đối giữa các vùng, nhà nước ta đã làm gì ? 3/ Củng có, dặn dò: -Chuẩn bị bài tiết sau -Có 54 dân tộc, dtộc kinh là đông nhất, sống ở đồng bằng và ven biển. Dtộc ít người sống ở miền núi và cao nguyên. -DT Dao, Mông, Thái, mường, ở vùng núi phía bắc -DT Bru-Vân Kiều, pa-cô, chứt, , sống ở vùng núi Trường Sơn. -Các DT Gia-rai, Ê-đê, ba-na, … ở Tây Nguyên. -Các dân tộc VN là anh em một nhà. -Số dân trung bình sống trên 1 km 2 diện tích đất tự nhiên. -Mật độ DS nước ta gấp 6 lần mật độ DS TGiới và gấp hơn 3 lần mật độ dân số Cam-pu-chia, gấp hơn 10 lần mật độ DS Lào, gần gấp 2 lần Trung Quốc. -Mật độ dân số nước VN rất cao. -2 HS thảo luận, chỉ lược đồ và TLCH : -TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP HCM và các TP khác ven biển. -Đồng bằng BB, NB, 1 số vùng ven biển Mtrung. -trung du, cao nguyên. -Vùng núi. -Dân cư tập trung đông ở đồng bằng, các đô thị lớn, thưa thớt ở vùng núi, nông thôn. -Thiếu việc làm. -Thiếu lao động, phát triển ktế ở vùng này kém. -Tạo việc làm tại chỗ. Xây dựng vùng kinh tế mới. [...]... tuyên dương 3/ Củng có, dặn dò: -Chuẩn bị bài tiết sau Thi kiểm tra học kì I ĐỊA LÍ : (Tuần 14) ÔN TẬP I/ Mục tiêu : II/ Đồ dùng dạy học : -Bản đồ địa lí tự nhiên VN -Phiếu học tập III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy 1/ Giới thiệu bài : 2/ Bài mới : +HĐ1 : Thực hành 1 số kĩ năng địa lí liên quan đến các yếu tố địa lí tự nhiên VN -Y/c : -GV qs, giúp đỡ các nhóm yếu -Y/c : +GV chốt ý chính... ta Dán vào 1 tờ giấy lớn trưng bày trước lớp +GV nhận xét, tuyên dương 3/ Củng có, dặn dò: -Chuẩn bị bài tiết sau Ôn tập (tt) ĐỊA LÍ : (Tuần 17) ÔN TẬP (tt) I/ Mục tiêu : -Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản -Chỉ trên bản đồ 1 số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của nước ta -Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí. .. -Nêu nghề thủ công ở địa phương Xác định trên bản đồ những địa phương có các mặt hàng thủ công 3/ Củng có, dặn dò: nổi tiếng -Y/c : -Đọc ghi nhớ -Chuẩn bị bài tiết sau ĐỊA LÍ : (Tuần 13) CÔNG NGHIỆP (tt) I/ Mục tiêu : -Nêu được tình hình phân bố của 1 số ngành công nghiệp : +Công nghiệp phân bố rộng khắp đất nước nhưng tập trung nhiều ở đồng bằng và ven biển +Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố ở... bị bài tiết sau trung tâm ĐỊA LÍ : (Tuần 16) ÔN TẬP I/ Mục tiêu : -Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của nước ta ở mức độ đơn giản -Chỉ trên bản đồ 1 số thành phố, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của nước ta -Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên VN ở mức độ đơn giản : đặc điểm chính của các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sông ngòi,... phát -Đường HCM triển KT-XH ở vùng núi phía tây của nước ta ? -Y/c : -Vài HS đọc bài học 3/ Củng có, dặn dò: -Chuẩn bị bài tiết sau ĐỊA LÍ : (Tuần 15) THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH I/ Mục tiêu : -Nêu được 1 số đặc điểm nổi bật về thương mại và du lịch ở nước ta +Xuất khẩu: khoáng sản, hàng dệt may, nông sản, thuỷ sản, lâm sản; nhập khẩu: máy móc, thiết bị, nguyên và nhiên liệu, … +Ngành du lịch nước ta ngày... bài -3 tổ thi, làm vào bảng nhóm, dán lên bảng lớp *Dành cho HS khá: -Vì sao các ngành công nghiệp, dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và ven biển? 3/ Củng có, dặn dò: -Y/c : -Thi vẽ sơ đồ và các điều kiện để TP HCM trở thành trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta -Chuẩn bị bài tiết sau -Do có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu và người tiêu thụ ĐỊA LÍ : (Tuần 14) GIAO THÔNG VẬN TẢI I/... lại các câu hỏi ở SGK -Chuẩn bị bài tiết sau, ĐỊA LÍ : (Tuần 11) LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN I/ Mục tiêu : -Nêu được 1 số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp và thuỷ sản ở nước ta +Lâm nghiệp gồm các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản ; phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du +Ngành thuỷ sản gồm các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, phân bố ở vùng... khác phải chú ý -Hợp lí, tiết kiệm điều gì ? +GV nêu kluận +HĐ 2 : Sự thay đổi về diện tích của rừng ở nước ta -Treo bảng số liệu về diện tích rừng, y/c : -HS đọc bảng số liệu, thảo luận nhóm 2, TLCH : Bảng thống kê diện tích rừng nước ta vào những -Năm 1980, 19 95, 2004 năm nào ? Nêu diện tích rừng của những năm đó ? -10,6 triệu ha; 9,3 triệu ha; 12,2 triệu ha Từ năm 1980 đến 19 95 diện tích rừng nước... 3/ Củng có, dặn dò: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ các loài thuỷ, hải sản -HS suy nghĩ, trả lời -Y/c : -HS đọc ghi nhớ -Chuẩn bị bài tiết sau ĐỊA LÍ : (Tuần 12) CÔNG NGHIỆP I/ Mục tiêu : -Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp +Khai thác khoáng sản, luyện kim, cơ khí, … +Làm gốm, chạm khắc gỗ, làm hàng cói, … -Nêu tên 1 số sản phẩm của các ngành công nghiệp -Sử dụng bản thông tin... : Một số nghề thủ công ở nước ta -Chia nhóm, y/c : -Các nhóm qs hình 2 và vốn hiểu biết của mình, TLCH: Nêu tên 1 số nghề thủ công, sản phẩm thủ công, vật -Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung liệu tạo ra sản phẩm đó và địa phương có nghề thủ công ? +HĐ 3 : Vai trò và đặc điểm của nghề thủ công nghiệp ở nước ta Nêu đặc điểm nghề thủ công nghiệp ở nước ta ? -Nghề thủ công có nhiều và nổi tiếng như . hành 1 số kĩ năng địa lí liên quan đến các yếu tố địa lí tự nhiên VN. -Y/c : -GV qs, giúp đỡ các nhóm yếu. -Y/c : +GV chốt ý chính. +HĐ 2 : Ôn tập về đặc điểm của các yếu tố địa lí tự nhiên VN. -Chia. các yếu tố địa lí tự nhiên VN. Các yếu tố tự nhiên Đặc điểm chính Địa hình Khoáng sản Khí hậu Sông ngòi Đất Rừng -Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. ĐỊA LÍ : (Tuần 8). ĐỊA LÍ VIỆT NAM BÀI 1 : VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA I/ Mục tiêu : Học xong bài này, HS : -Mô tả sơ lược được vị trí địa lí và giới hạn nước Việt Nam : +Trên bán đảo Đông Dương,

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan