Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 9

36 948 6
Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh Địa lý Đ1 : Việt Nam đất nớc chúng ta I. Mục đích yêu cầu : Học xong bài này, hs : - Chỉ đợc vị trí địa lí và giới hạn của nớc ta trên bản đồ( lợc đồ) và trên quả địa cầu. Mô tả đợc vị trí địa lí, hình dạng của nớc ta, thấy đợc những thuận lợi khó khăn do vị trí địa lí của nớc ta đem lại. - Giáo dục hs biết bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và tự hào về đất nớc chúng ta. II - Đồ dùng dạy học : GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, quả địa cầu. 2 lợc đồ giống tơng tự nh H1, 2 bộ bìa nhỏ, mỗi bộ gồm 7 tấm bìa ghi các chữ: Phú Quốc, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trờng Sa, Trung Quốc, Lào, Cam -pu- chia. III - Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động dạy Hoạt động học 1- Kiểm tra bài cũ : (5) - Kiểm tra sách vở của hs. 2- Bài mới : a). Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích Y/c của tiết học. b) Giảng bài: *1- Vị trí địa lí và giới hạn. HĐ1( làm việc cá nhân ) - Yêu cầu hs quan sát hình 1 trong sgk, rồi trả lời các câu hỏi sau : + Đất nớc Việt Nam gồm những bộ phận nào? + Phần đất liền của nớc ta giáp những nớc nào? + Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nớc ta? + Kể tên một số đảo và quần đảo của nớc ta. - GV sửa chữa giúp hs hoàn thành câu trả lời. - GV gọi 1 số em lên chỉ vị trí của nớc ta trên quả địa cầu. - GV kết luận lại các kiến thức cần ghi nhớ theo SGV. *2- Hình dạng và diện tích. HĐ2 ( làm việc theo nhóm 4) - Y/c hs trong nhóm đọc sgk , quan sát hình 2 trong sgk và bảng số liệu rồi thảo luận 1 số câu hỏi ( trang 67) - GV sửa chữa và giúp hs nắm vững các kiến thức đó. - GV Kết luận theo sgk. HĐ3: tổ chức trò chơi tiếp sức. - GV treo 2 lợc đồ trống lên bảng . - GV gọi 2 nhóm tham gia mỗi nhóm 7 bạn xếp hàng và mỗi bạn cầm 1 tấm bìa ghi các chữ . - Khi Gv hô bắt đầu, lần lợt từng hs lên gắn tấm bìa vào lợc đồ trống. - GV đánh giá nhạn xét từng đội. - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk . 3- Củng cố, dặn dò: - GV mời 1-2 hs làm hớng dẫn viên du lịch giới thiệu về đất nớc Việt Nam. - GV nhận xét tiết học, dặn dò hs chuẩn bị tiết sau. - 1 HS trả lời. - 2 HS trả lời, kết hợp chỉ bản đồ Địa lí Việt Nam - 2, 3 em chỉ quả địa cầu. - HS thảo luận theo nhóm và đại diện báo cáo. - 2 nhóm tham gia theo hớng dẫn của GV. - Vài hs đọc. Địa lý 1 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh Đ2 : Địa hình và khoáng sản I . Mục đích yêu cầu : - Học sinh biết dựa vào bản đồ ( lợc đồ ) để nêu đợc một số đặc điểm chính của địa hình, khoáng sản nớc ta : Kể tên và chỉ đợc vị trí một số dãy núi, đồng bằng lớn của nớc ta trên bản đồ. Kể tên một số loại khoáng sản ở nớc ta và chỉ trên bản đồ vị trí các mỏ than, sắt, a-pa-tit, bô-xit, dầu mỏ. - Khắc sâu kiến thức về địa hình, khoáng sản của nớc ta. - Giáo dục hs biết bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và khoáng sản. II - Đồ dùng dạy học : GV : Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam + Bản đồ khoáng sản Việt Nam. HS : Sgk + vở BTTN. III - Các hoạt động học tập : Hoạt động dạy Hoạt động học A- Kiểm tra bài cũ : (5) - Gọi hs lên bảng trả lời câu hỏi. - GV nhận xét cho điểm. B- Bài mới : 1. Giới thiệu bài: (1) 2. Các hoạt động học tập : (27) a- Địa hình : HĐ1 : ( làm việc cá nhân ) - Yêu cầu hs đọc mục 1 và quan sát hình 1 trong sgk, rồi trả lời các nội dung sau : + Chỉ vị trí của đồi núi và đồng bằng trên lợc đồ hình 1. + Kể tên và chỉ trên lợc đồ vị trí các dãy núi chính ở n- ớc ta, trong đó những dãy núi nào có hớng tây bắc đông nam ? Những dãy núi nào có hình cánh cung ? + Kể tên và chỉ trên lợc đồ vị trí các đồng bằng lớn nớc ta. + Nêu một số đặc điểm chính của địa hình nớc ta. - GV sửa chữa và giúp hs hoàn thiện câu trả lời. - GV kết luận nh sgk. b- Khoáng sản : HĐ2 : ( làm việc theo nhóm ) - Dựa vào hình 2 trong sgk và vốn hiểu biết, hs trả lời các câu hỏi sau : + Kể tên một số loại khoáng sản ở nớc ta. + Hoàn thành bảng sau: Tên khoáng sản Kí hiệu Nơi phân bố chính Công dụng Than A-pa-tit Sắt Bô-xit Dầu mỏ GV kết luận : Nớc ta có nhiều loại khoáng sản nh: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, đồng, thiếc, a-pa-tit, bô-xit. - 2 HS trả lời. - 1 HS trả lời. - 1số hs nêu đặc điểm chính của địa hình nớc ta - 1số hs khác lên bảng chỉ trên bản đồ Địa lí tự nhiên VN những dãy núi và đồng bằng lớn của nớc ta. - HS làm việc theo nhóm đôi. - Đại diện các nhóm HS trả lời câu hỏi. 2 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh HĐ3 : làm việc cả lớp - GV treo 2 bản đồ: Bản đồ Địa lí VN và Bản đồ khoáng sản VN. - GV gọi từng cặp hs lên bảng. - GV đa ra với mỗi cặp 1 yêu cầu. + Chỉ trên bản đồ dãy núi Hoàng Liên Sơn. + Chỉ trên bản đồ đồng bằng Bắc Bộ. + Chỉ trên bản đồ nơi có mỏ a-pa-tit. - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk. 3- Củng cố - dặn dò: (2) - GV liên hệ thực tế giáo dục hs. - GV nhận xét tiết học, dặn dò hs chuẩn bị tiết sau. - HS làm việc cả lớp theo h- ớng dẫn của giáo viên. - Từng cặp hs lên bảng thực hiện các yêu cầu của giáo viên. - Nhóm HS khác nhận xét bổ sung. - HS lắng nghe và thực hiện. Địa lý Đ3 : khí hậu I. Mục đích yêu cầu : - Học sinh nêu đợc đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam. Nhận biết đợc ảnh h- ởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta. Chỉ đợc trên bản đồ ( lợc đồ) ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam. Nhận xét đợc bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản. - Khắc sâu kiến thức về đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam. - Giáo dục hs biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân khi thay đổi thời tiết. II. Đồ dùng dạy học : GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam + Bản đồ khí hậu Việt Nam + Quả địa cầu. HS : Sgk + vở BTTN. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ : - Y/c hs trình bày đặc điểm chính của địa hình nớc ta. - Kể tên một số loại khoáng sản của nớc ta và cho biết chúng có ở đâu ? B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : (1) 2ẩnCcs hoạt động học tập : (27) 1. Nớc ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa HĐ1 : ( làm việc theo 6 nhóm) - Yêu cầu hs trong nhóm quan sát quả địa cầu, hình 1 và đọc nội dung sgk, rồi thảo luận nhóm theo các gợi ý sau : + Chỉ vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu và cho biết nớc ta nằm ở đới khí hậu nào ? ở đới khí hậu đó, nớc ta có khí hậu nóng hay lạnh ? + Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nớc ta. + Hoàn thành bảng sau: Thời gian gió mùa thổi Hớng gió chính Tháng 1 Tháng 7 - 2 hs lên bảng trả lời. - Lớp nhận xét bổ sung. - HS trong nhóm quan sát quả địa cầu, hình 1 và đọc nội dung sgk, rồi thảo luận nhóm theo các gợi ý của GV. 3 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh ( Lu ý: Tháng 1: đại diện cho mùa gió đông bắc. Tháng 7: đại diện cho mùa gió tây nam hoặc đông nam) - GV sửa chữa và giúp hs hoàn thiện câu trả lời. - Gọi 2 hs lên chỉ hớng gió tháng 1 và tháng7 trên bản đồ. * Đối với hs khá, giỏi - GV yêu cầu hs thảo luận, điền chữ và mũi tên để đợc sơ đồ sau trên bảng. ( GV đa 6 tấm bìa nhận xét, bổ sung. ghi sẵn nội dung để gắn lên bảng). - Kết luận : Nớc ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa : nhiệt độ cao, gió và ma thay đổi theo mùa. 2- Khí hậu giữ các miền có sự khác nhâu * HĐ2 : ( làm việc theo cặp ) - GV gọi 2 hs lên bảng chỉ dãy núi Bạch mã trên bản đồ Địa lí tự nhiên VN. - GV giới thiệu dãy núi Bạch Mã là ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam. - Yêu cầu hs làm việc theo cặp với các gợi ý sau: Dựa vào bảng số liệu và đọc sgk, hãy tìm sự khác nhau giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam, Cụ thể : + Về sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7 ; + Về các mùa khí hậu ; + Chỉ trên hình 1, miền khí hậu có mùa đông lạnh và miền khí hậu nóng quanh năm. - GV sửa chữa và giúp hs hoàn thiện câu trả lời. Kết luận : Khí hậu nớc ta có sự khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam. MB có mùa đông lạnh, ma phùn; MN nóng quanh năm với mùa ma và mùa khô rõ rệt. 3- ảnh hởng của khí hậu *HĐ3 : ( làm việc cả lớp ) - GV yêu cầu hs nêu ảnh hởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta. - Gọi hs đọc ghi nhớ sgk. 3. Củng cố, dặn dò: (2) - GV liên hệ thực tế giáo dục hs. - GV nhận xét tiết học, dặn dò hs. - Đại diện các nhóm hs trả lời câu hỏi. - HS khác nhận xét, bổ sung. - HS trả lời kết hợp chỉ bản đồ. - HS thảo luận, đại diện các nhóm lên gắn bảng. - 2 hs lên bảng chỉ dãy núi Bạch Mã trên bản đồ Địa lí tự nhiên VN. - HS làm việc theo cặp với các gợi ý của GV. - HS trình bày kết quả làm việc trớc lớp. - 2 hs nêu. - 2 hs đọc. - HS lắng nghe và thực hiện. Địa lí Đ4 : Sông ngòi I/ Mục đích yêu cầu : - Học sinh nêu đợc một số đặc điểm chính và vai trò của sông ngòi Việt Nam. Xác lập đợc mối quan hệ địa lý đơn giản giữa khí hậu và sông ngòi, chỉ đợc vị trí một số con sông : Hồng, Thái Bình, Tiền, Hậu, Đồng Nai, Mã, Cả trên bản đồ ( lợc đồ ). - Khắc sâu kiến thức về đặc điểm chính và vai trò của sông ngòi Việt Nam, về mối quan hệ địa lý đơn giản giữa khí hậu và sông ngòi. - Giáo dục hs ham học hỏi để hiểu biết thêm về sông ngòi Việt Nam. II/ Đồ dùng dạy học : GV : Bản đồ địa lí tự nhiênViệt Nam. HS : Sgk + vở bài tập. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Kiểm tra bài cũ : (5) 4 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh - Hãy nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở n- ớc ta? - Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau nh thế nào? 2/ Bài mới. a) Giới thiệu bài: (1) b) Các hoạt động : (30) HĐ1. Nớc ta có mạng lới sông ngòi dày đặc. - GV Y/c hs dựa vào lợc đồ hình 1 sgk và thảo luận theo cặp các nội dung sau. + Nớc ta có nhiều sông hay ít sông so với các nớc mà em biết. + Kể tên và chỉ trên lợc đồ 1 số sông ở Việt nam. + ở miền Bắc và miền Nam có những sông lớn nào? + Nhận xét về sông ngòi ở miền Trung. -Y/c HS đại diện trả lời. -GV kết luận theo SGV. HĐ2 : Sông ngòi nớc ta có lợng nớc thay đổi theo mùa .Sông có nhiều Phù sa Bớc 1: GV Y/c hs làm việc theo nhóm 4. + Đọc sgk, quan sát hình2, hình3 và hoàn thành bảng sau. Thời gian đặc điểm ảnh hởng tới đời sống và sản xuất. Mùa ma. mùa khô. Bớc 2: đại diện các nhóm trình bày kết quả. - GV phân tích thêm và kết luận. HĐ3. Vai trò của sông ngòi. -Y/c HS làm việc cả lớp : Kể về vai trò của sông ngòi. - Gv kết luận. 3/ Củng cố, dặn dò : (2) - Yêu cầu hs nhắc lại các kiến thức đã học bằng hệ thống câu hỏi sgk. -Y/c 1 số em đọc nội dung cần ghi nhớ. -2-3 HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung. -HS thảo luận theo cặp -HS đại diện trả lời miệng , lớp nhận xét. - HS làm việc theo nhóm đã phân công. - Nhóm trởng giúp đỡ các bạn hoàn thành Y/c. -Đại diện nhóm trình bày. -HS đọc sgk kết hợp hiểu biết để trả lời. - HS lắng nghe và thực hiện. Địa lí Đ6: Đất và rừng I. Mục tiêu: Học xong bài này hs nắm đợc : - Bit cỏc loi t chớnh nc ta: t phự sa v t phe-ra-lớt. Nêu đợc một số đặc điểm của đất phe-ra-lít và đất phù sa. Phõn bit c rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn. Nhn bit ni phõn b của đất phe-ra-lit, đất phù sa, ca rng ngp mn, rng nhit i trờn bn (lc ): t phe-ra-lớt v rng rm nhit i phõn b ch yu vựng i nỳi ; t phự sa ng bng ; rng ngp mn vựng t thp ven bin. Biết mt s tỏc dng của rừng đối với đời sống v sn xut ca con ngời : iu hũa khớ hu, cung cp nhiu sn vt c bit l g. - Khắc sâu kiến thức về đất và rừng. - Giáo dục hs thấy đợc sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí. II. Đồ dùng dạy học : 5 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh GV : Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.Tranh ảnh thực vật và động vật Việt Nam. HS : sgk + vở bài tập. III. Hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học A: Kiểm tra: (5) + Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển n- ớc ta? + Biển có vai trò thế nào đối với đời sống và sản xuất ? - GV nhận xét đánh giá B. Bài mới : 1.Giới thiệu bài : (1) 2. Các hoạt động học tập : (27) HĐ1: Đất ở nớc ta. - Yêu cầu hs đọc sgk và hoàn thành bài tập + Kể tên và chỉ vùng phân bố hai loại đất chính ở nớc ta trên Bản đồ Địa lí Tự nhiên nớc Việt Nam? tên đất ? vùng phân bố ? đặc điểm ? - GV nhận xét đánh giá. HĐ2: Rừng ở nớc ta. - Yêu cầu hs quan sát các hình 1, 2, 3 ; đọc sgk. + Chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và vùng rừng ngập mặn trên lợc đồ? - Yêu cầu hs hoàn thành bảng (Rừng, phân bố, đặc điểm?) - Cho hs chỉ trên bản đồ vùng phân bố rừng và vùng phân bố rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn. - Yêu cầu hs nêu vai trò của rừng đối với đời sống con ngời. + Để bảo vệ rừng nhà nớc và ngời dân phải làm gì ? + Địa phơng em đã làm gì để bảo vệ rừng? - GV nhận xét đánh giá. HĐ3 : Ghi nhớ 3. Củng cố - dặn dò: (2) - Yêu cầu hs nêu vai trò của rừng ? - GV nhận xét đánh giá. Chuẩn bị bài sau. - 2 hs trình bày - H/s nhận xét đánh giá - HS trình bày kết quả làm việc trớc lớp. - HS lên bảng chỉ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam vùng phân bố hai loại đất chính ở nớc ta. Kết luận: Nớc ta có nhiều loại đất nhng diện tích đất lớn hơn cả là đất phe-ra-lít màu đỏ hoặc màu vàng ở vùng đồi núi và đất phù sa ở vùng đồng bằng. - H/s thảo luận phiếu bài tập - i din trình bày - H/s nhận xét đánh giá - Ni tip trình bày trc lp. - H/s tự liên hệ. - 2 hs nhắc lại ghi nhớ. - 1 hs nhắc lại vai trò. - HS lắng nghe và thực hiện. Địa lí Đ7: Ôn tập I. Mục tiêu: Học xong bài này, hs : 6 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh - Xác định và mô tả đợc vị trí của nớc ta trên bản đồ. Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí Việt Nam ở mức độ đơn giản. c im chớnh ca cỏc yu t t nhiờn nh a hỡnh, khớ hu, sụng ngũi, t, rng. Nêu tên và chỉ đợc vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, cỏc o, qun o của nớc ta trên bản đồ. - Rốn k nng ụn luyn kin thc tng hp. - Giỏo dc cho h/s thờm yờu thớch b mụn. II. Đồ dùng dạy - học GV: Phiếu học tập có vẽ lợc đồ trống VN. Bản đồ địa lí Tự nhiên Việt Nam HS : v nhỏp. III. Hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra : (5) + Nêu tên và vùng phân bố chủ yếu của các loại đất chính ở nớc ta? - GV nhận xét đỏnh giá B. Bi mới: 1.Giới thiệu bài : (1) 2. Các hoạt động : (27) HĐ1: - Hóy lên chỉ và mô tả vị trí, giới hạn của nớc ta trên lợc đồ ? - GV sửa chữa và giúp hs hoàn thành phần trình bày. HĐ2: Tổ chức trò chơi đối đáp nhanh. - GV chia nhóm và hớng dẫn cách chơi. - Cho hs tiến hành chơi. - Tổ chức cho hs nhận xét đánh giá. HĐ3: Làm việc theo nhóm. - Yêu cầu hs thảo luận và hoàn thành câu 2 trong sgk. - Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả (mỗi nhóm trình bày 1 yếu tố). - GV giúp hs hoàn thiện câu trả lời. + Yếu tố tự nhiên ? + Đặc điểm chính ? - Gv nhận xét đánh giá 3. Củng cố - dặn dò : (2 ) - Gv nhận xét đánh giá giờ học - Chuẩn bị nội dung bài sau - 2 hs trả lời - Hs nhận xét đánh giá - Lắng nghe - Hs lên chỉ trên lợc đ - H/s theo dừi. - Hs chơi trò chơi theo nhóm - Hs thảo luận theo cặp - Hs trình bày, nhận xét đánh giá Cỏc y/t TN c im chớnh a hỡnh Khớ hu Nhit i giú mựa Sụng ngũi Bi 4 t Bi 6 Rng Bi 6 - Hs trình bày về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất rừng. - HS lắng nghe và thực hiện. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh Địa lí Đ8: Dân số nớc ta I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS : - Biết đợc s lc v dõn s, s gia tăng dân số ca Vit nam. + VN thuc hng cỏc nc ụng dõn trờn th gii. + Dõn s nc ta tng nhanh. Bit tỏc ng ca dõn s ụng v tng nhanh: Gõy nhiu khú khn i vi vic m bo cỏc nhu cu hc hnh, chm súc con. S dng bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết mt số đặc điểm v dõn s v s gia tăng dân số. Thấy đợc sự cần thiết của việc sinh ít con trong một gia đình. - Khắc sâu kiến thức dân số và sự gia tăng dân số của Việt Nam. - Giáo dục hs ý thức hạn chế sự gia tăng dân số. II. Đồ dùng dạy - học GV: Bảng số liệu về dân số các nớc Đông Nam á năm 2004. Biểu đồ tăng dân số Việt Nam. Tranh về hậu quả của tăng dân số nhanh. HS : v bi tp + sgk. III. Hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra: 3 + Nêu đặc điểm chính về địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng của nớc ta? - Gọi hs lên bảng TLCH. - GV cựng h/s nhận xét cho im. B. Bài mới : 1.Giới thiệu bài : (1) 2. Các hoạt động học tập : (27) HĐ1: Dân số - Cho hs quan sát bảng số liệu dân số các nớc Đông Nam á năm 2004 và trả lời câu hỏi của mục 1 sgk. - Yêu cầu hs trình bày kết quả. - GV giúp hs hoàn thiện câu trả lời. Kết luận : Năm 2004, nớc ta có số dân là 82 triệu ngời. Dân số nớc ta đứng thứ 3 ở Đông Nam á và là một trong những nớc đông dân trên thế giới. HĐ2: Gia tăng dân số - Y/c quan sát biểu đồ dân số qua các năm, trả lời câu hỏi ở mục 2 sgk. - Cho hs ni tip trình bày. - GV giúp hs hoàn thiên câu trả lời. HĐ3 : Hoạt động cá nhân. - Dựa vào tranh ảnh và vốn hiểu biết, nêu một số hậu quả do dân số tăng nhanh ? - G/v nhận xét, ging : Trong những năm gần đây tốc độ tăng dân số ở nớc ta đã giảm dần, nh n ớc tích cực vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình; do ngời dân đã ý thức đ- ợc sự cần thiết phải sinh ít con để có điều kiện - H/s trả lời - Hs nhận xét đánh giá - Lắng nghe - Hs thảo luận nhóm đôi - i din trình bày - Hs nhận xét bổ sung - Hs trả lời nối tiếp. + Năm 1979: 52,7 triệu ngời. + Năm 1989: 64,4 triệu ngời. + Năm 1999: 76,3 triệu ngời. - HS trình bày. - Dân số nớc ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu ngời. 8 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh chăm sóc và nuôi dậy con các tốt hơn, nâng cao chất lợng cuộc sống. - Cho hs đọc ghi nhớ(sgk tr84). 3. Củng cố- dặn dò : ( 2) - Dõn số tăng nhanh có ảnh hởng gì ? - G/v nhận xét đánh giá - Dặn dò: chuẩn bị giờ sau - 2 hs đọc ghi nhớ. - H/s tr li. - Lắng nghe Địa lí Đ9: Các dân tộc, sự phân bố dân c. I. Mục tiêu : Học xong bài này, HS : - Biết s lợc v s phõn b dõn c Vit nam. + VN l nc cú nhiu dõn tc, trong ú ngi Kinh cú s dõn ụng nht. + Mc dõn s cao, dõn c tp trung ụng ỳc ng bng, ven bin v tha tht vựng nỳi. + Khong 4 3 dõn s VN sng nụng thụn. Biết s dng bng s liu, biu , bn , lc dõn c mc n gin nhn bit mt s đặc điểm ca sự phân bố dân c ở nớc ta. - Giáo dục hs có ý thức tôn trọng, đoàn kết các dân tộc. II. Đồ dùng dạy - học GV: Tranh ảnh về một số dân tộc, làng bản, Bản đồ Mật độ dân số Việt Nam Hs : sgk, xem trc bi. III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra : (3) + Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sông của nhân dân ? Lấy ví dụ minh hoạ ? - Gọi hs lên bảng trả lời. - GV nhận xét cho điểm. B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : (1) 2. Các hoạt động : (27) HĐ1: Các dân tộc. - HS dựa vào tranh ảnh, kênh chữ trong SGK, trả lời các câu hỏi: + Nớc ta có bao nhiêu dân tộc? + Dân tộc nào có số dân đông nhất? Sống chủ yếu ở đâu? - Các dân tộc ít ngời chủ yếu sống ở đâu? + Kể tên một số dân tộc ít ngời ở nớc ta. - GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời. - Nhận xét đánh giá HĐ2: Mật độ dân số. + Dựa và sgk em hãy cho biết mật độ dân số là gì? - Gv cho hs thực hành - Y/c hs quan sát bảng mật độ dân số và - 2 hs trả lời - Hs nhận xét đánh giá - Lắng nghe - H/s trả lời - 54 dõn tc - Kinh cú s dõn ụng nht, tp trung ch yu ng bng. - Ven bin v vựng nỳi. - H/s k - Hs nhận xét bổ sung - Hs tham khảo sgk - Hs trả lời - HS thực hành tính mật độ dân số của huyện A: 9 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh trả lời câu hỏi: + Nêu nhận xét về mật độ dân số nớc ta so với mật độ dân số thế giới và một số n- ớc châu á? HĐ3: Sự phân bố dân c - Cho hs quan sát lợc đồ mật độ dân số, tranh ảnh về làng ở đồng bằng, bản (buôn) + Dân c nớc ta tập trung đông đúc ở những vùng nào? - Dân c nớc ta sống chủ yếu ở thành thị hay nông thôn? Tại sao? * Kết luận: Dân c nớc ta phân bố không đều HĐ4: Ghi nhớ 3. Củng cố - dặn dò : 2 + Nớc ta có bao nhiêu dăn tộc ? sự phân bố dân c ntn? - Gv nhận xét đánh giá - Dặn dò: chuẩn bị giờ sau + Dân số của huyện A là 30 000ngời. Diện tích đất tự nhiên của huyện A là 300 km2. Mật độ đợc tính nh sau: 30 000 ngời : 300 km2 = 100 ngời/km2 - HS trình bày kết quả, chỉ trên bản đồ những vung đông dân, tha dân. - Ch yu sng nụng thụn, vỡ dõn ch yu lm ngh nụng. - H/s đọc ghi nhớ - H/s tr li. - Nghe, thc hin. Địa lí Đ10: Nông nghiệp I. Mục tiêu: Sau bài học, HS: - Nờu c1 s c im ni bt v tỡnh hỡnh phỏt trin v phõn b nụng nghip nc ta. + Biết trồng trọt l ngành chính trong sản xuất nông nghiệp. + Biết nớc ta trồng nhiều loại cây, trong đó lúa gạo đợc trồng nhiều nhất. + Nhận biết trên bản đồ vùng phân bố của một số loại cây trồng, vật nuôi chính nc ta( lỳa go, c phờ, cao su, chố, trõu, bũ, ln ). S dng lc bc u nhn xột v c cu v phõn b ca nụng nghip. - Khắc sâu kiến thức về nông nghiệp cho hs. - Giỏo dc h/s bit quý trng v bo v cõy nụng nghip. II. Đồ dùng dạy - học - GV: Bản đồ Kinh tế Việt Nam. Tranh ảnh về các vùng trồng lúa, cây CN, cây ăn quả ở nớc ta. - HS : sgk + v bài tập. III. Hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra : (5) - Gọi hs lên bảng TLCH. + Nêu đặc điểm sự phân bố dân c ở nớc ta? - GV nhận xét cho điểm. B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : (1) 2. Các hoạt động học tập : (27) Hoạt động 1: Ngành trồng trọt - H/s trả lời. Nhận xét bổ sung - Lắng nghe 10 [...]... - 33 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh Địa lí Đ32 : Địa lý địa phơng I/ Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh : Biết đợc những nét tiêu biểu về địa lí địa phơng mình Có ý thức bảo vệ và sử dụng tiết kiệm các tài nguyên khoáng sản Khắc sâu kiến thức về địa lý địa phơng Ninh Sơn Giáo dục các em ý thức học tôt bộ môn II/ Đồ dùng dạy học Giáo viên : Bản đồ địa chính xã Ninh Sơn... động học - Cả lớp hát bài hát yêu thích A Kiểm tra bài cũ : (5) - Gọi hs lên bảng trả lời câu hỏi - GV nhận xét đánh giá B Bài mới : 1 Giới thiệu bài : (1) 2 Các hoạt động : (27) Hoạt động 1: Tìm hiểu về khoáng sản địa phơng - HS theo dõi, bổ sung thêm những - GV hớng dẫn hs tìm hiểu về địa lí địa ph- thông tin su tầm đợc ơng thông qua các t liệu su tầm đợc: + Các tài nguyên khoáng sản ở địa phơng?... Thông qua bản đồ địa lý tự nhiên - 2 HS lên bảng chỉ trên bản đồ cho h/s lên chỉ - Giáo viên nhận xét kết luận - Giáo viên cùng h/s n/ xét cho điểm 3 Củng cố - dặn dò : (2) - Giáo viên nhận xét giờ học - HS lắng nghe và thực hiện - Nhắc hs chuẩn bị ôn tập kiểm tra 19 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh định kỳ Địa lí Đ 19: châu á I Mục... Hoạt động 1: Vị trí địa lí và giới hạn châu Mĩ - Cho hs quan sát lợc đồ thế giới (trên quả địa cầu) tìm ranh giới giữa bán cầu Đông và bán cầu Tây - Yêu cầu mở sgk trang 102(lợc đồ các châu lục và đại dơng tìm châu Mĩ, giới hạn các phía + nêu vị trí địa lí, giới hạn châu Mĩ ? Hoạt động học - HS trả lời - HS nhận xét đánh giá - Crít- tốp Cô-lôm-bô đã tìm ra châu Mĩ năm 1 492 sau nhiều tháng ngày lênh đênh... châu á, một số cảnh thiên nhiên của châu á Giáo dục h/s có ý thức học môn địa lí II Đồ dùng dạy học : Giáo viên : Quả địa cầu, bản đồ tự nhiên châu á, hình minh hoạ sgk Học sinh : Phiếu học tập III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy A Kiểm tra bài cũ : (5) - Kiểm tra sự chuẩn bị sgk + đồ dùng học tập của học sinh B Bài mới : 1 Giới thiệu bài : (1) 2 Các hoạt động : (27) a Vị trí địa lí và giới hạn... châu Mĩ Giáo dục h/s ý thức học tập bộ môn II Đồ dùng dạy học GV: Bản thế giới, tranh minh hoạ (quả địa cầu) HS : Sgk + vở bài tập III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 29 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh A Kiểm tra bài cũ : (5) + Em hãychỉ vị trí của châu Mĩ trên quả địa cầu + Nêu đặc điểm địa hình của châu Mĩ + Kể những điều em biết về vùng rừng Ama - dôn - Giáo viên... nghiệp, khia thác khoáng sản c Củng cố - dặn dò : (2) - GV nhận xét giờ học - Xem lại bài, chuẩn bị giờ sau Các nớc láng giềng 21 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh của Việt Nam - HS lắng nghe và thực hiện Địa lí Đ21: các nớc láng giềng của việt nam I Mục tiêu: Kiến thức : Dựa vào lợc đồ ( bản đồ), nêu đợc vị trí địa lí của Cam- pu-... Âu Giáo dục học sinh có ý thức học tập, ham tìm hiểu về kiênd thức địa lí II Đồ dùng dạy học : Giáo viên : Bản đồ thế giới (quả địa cầu), Bản đồ tự nhiên các nớc châu Âu Học sinh : Sgk + vở bài tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học A Kiểm tra bài cũ : (5) + Chỉ vị trí giới hạn 3 nớc láng giềng Việt - HS lên bảng chỉ bản đồ và trả lời câu hỏi Nam? - HS khác nhận xét + So sánh địa. .. ngời dân sinh sống? - Giáo viên nhận xét đánh giá 3 Củng cố - dặn dò: 2 - Giáo viên nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài sau - HS lắng nghe và thực hiện Địa lí Đ30 : Các đại dơng trên thế giới I Mục tiêu: Học sinh biết : Nhớ tên và tìm đợc vị trí của 4 đại dơng trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ thế giới Nhận biết đợc vị trí địa lí, một số đặc điểm... Địa lí Đ31: Địa lý địa phơng I Mục tiêu: Học sinh biết tìm hiểu về vị trí giới hạn, đặc điểm dân c, kinh tế của xã Ninh Sơn Điều kiện tự nhiên khí hậu Rèn kĩ năng biết về đặc điểm dân c, kinh tế xã mình Giáo dục h/s yêu quê hơng II Đồ dùng dạy học : GV: Bản đồ địa lí xã Ninh Sơn HS : Vở nháp III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy A Kiểm tra bài cũ : (5) + Nêu vị trí giới hạn, . nhận xét đánh giá - Lắng nghe - Hs thảo luận nhóm đôi - i din trình bày - Hs nhận xét bổ sung - Hs trả lời nối tiếp. + Năm 197 9: 52 ,7 triệu ngời. + Năm 198 9: 64,4 triệu ngời. + Năm 199 9: 76,3. rừng. - Giáo dục hs thấy đợc sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí. II. Đồ dùng dạy học : 5 Giáo án năm học 2011 2012 Nguyễn Văn hạnh GV : Bản đồ địa lí tự nhiên. chính Tháng 1 Tháng 7 - 2 hs lên bảng trả lời. - Lớp nhận xét bổ sung. - HS trong nhóm quan sát quả địa cầu, hình 1 và đọc nội dung sgk, rồi thảo luận nhóm theo các gợi ý của GV. 3 Giáo án năm

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan