Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

40 1.2K 6
Giáo án Địa lí lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Địa lí Bài 1. Việt Nam - Đất nớc chúng ta I. Mục tiêu HS cần phải: - Chỉ đợc vị trí địa lí và giới hạn của nớc Việt Nam trên bản đồ, lợc đồ và quả địa cầu. - Mô tả sơ lợc đợc vị trí và hình dạng ; nêu đợc diện tích của lãnh thổ, những thuận lợi do vị trí đem lại; chỉ và nêu đợc tên một số đảo, quần đảo của nớc ta trên bản đồ. - Tự hào về đất nớc. II Đồ dùng day- học. - HS: Các hình minh hoạ trang 66, 67 SGK. - GV: Quả địa cầu, lợc đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam á. III. Hoạt động dạy- học. A. Khởi động. - Giới thiệu nội dung phần Địa lí 5; + Một số hiện tợng tự nhiên, các lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam. + Một số hiện tợng địa lí của các châu lục, khu vực Đông Nam á. + Một số nớc đại diện cho các châu lục. - Giới thiệu nội dung bài học. - 1 HS đọc tên SGK. - Dựa vào mục lục đọc tên các chủ đề của sách. B. Bài mới. 1. Hoạt động 1: Vị trí địa lí và giới hạn của nớc ta. - Các em có biết Việt Nam nằm ở khu vực nào của thế giới không? - GV kiểm tra - Treo lợc đồ Việt Nam trong khu vực và hớng dẫn HS tìm hiểu kĩ nội dung chính. - Hớng dẫn HS thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi phần 1 SGK, trang 66. * GV nhận xét và nêu câu hỏi cho HS khá, giỏi: + Vậy, đất nớc Việt Nam bao gồm những bộ phận nào? * GV kết luận: Nội dung 1 SGK. * Kết thúc hoạt động 1. - Chỉ vị trí Việt Nam trên quả địa cầu theo từng nhóm và huy động kiến thức để trả lời. - Quan sát lợc đồ. - Thảo luận theo nhóm đôi trên lợc đồ SGK, bạn hỏi và bạn trả lời. - Đại diện nhóm trình bày kết quả. - Trả lời câu hỏi. 2. Hoạt động 2: Một số thuận lợi do vị trí mang lại cho nớc ta. - Vì sao nói Việt Nam có nhiều thuận lợi cho việc giao lu với các nớc trên thế giới bằng đờng bộ, đờng biển, đ- ờng hàng không? * Nhận xét câu trả lời và chính xác lại - Suy nghĩ và tự trả lời. - Một vài HS nêu ý kiến và lớp nhận xét, bổ sung. nếu cần. * Kết thúc hoạt động 2. 3. Hoạt động 3: Hình dạng và diện tích. - GV theo dõi HS làm việc và giúp đỡ HS gặp khó khăn * GV kết thúc hoạt động 3. * Chốt nội dung toàn bài. - HS cùng xem lợc đồ Việt Nam SGK, trang 67 , bảng số liệu về một số nớc châu á và thảo luận, hoàn thành các bài tập trong VBT. - Đại diện trình bày, nhóm bạn nhận xét và bổ sung. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 68 4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. - Tổ chức cho HS tham gia cuộc thi giới thiệu: Việt Nam đất nớc tôi - HS chuẩn bị theo nhóm, bốc thăm chọn thứ tự và dựa vào nội dung bài học để thi giới thiệu. - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm. - Chuẩn bị bài 2: Địa hình và khoáng sản. Địa lí Bài 2. Địa hình và khoáng sản I. Mục tiêu HS cần phải: - Dựa vào bản đồ, nêu đợc một số đặc điểm chính của địa hình và khoáng sản của nớc ta. - Kể tên và chỉ đợc một số dãy núi, đồng bằng lớn của nớc ta trên bản đồ. - Kể tên một số loại khoáng sản của nớc ta và chỉ trên bản đồ vị trí các mỏ than, sắt, a-pa- tít, dầu mỏ. II Đồ dùng day- học. - HS: Các hình minh hoạ trang 68, 69 SGK. - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. III. Hoạt động dạy- học. A. Khởi động. - Câu hỏi kiểm tra: + Chỉ vị trí địa lí của nớc ta trên lợc đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam á và trên quả địa cầu. + Phần đất liền của nớc ta giáp với những nớc nào? Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu ki-lô-mét vuông? + Chỉ và nêu tên một số đảo và quần đảo của nớc ta? - GV chốt và giới thiệu nội dung bài học. - HS lần lợt trả lời câu hỏi. B. Bài mới. 1. Hoạt động 1: Địa hình Việt Nam. - Hớng dẫn HS thảo luận nhóm đôi theo nội dung câu hỏi: + Câu hỏi SGK, trang 69, 70 phần 1. - GV nhận xét và hỏi thêm HS khá, giỏi: + Núi nớc ta có mấy hớng chính, đó là hớng nào? - Thảo luận theo nhóm đôi dựa vào lợc đồ địa hình Việt Nam SGK, trang 69 theo sự hớng dẫn của GV. - Đại diện nhóm trình bày kết quả, lớp nhận xét và bổ sung. - Trả lời câu hỏi. - Tổ chức cho HS thi thuyết trình về đặc điểm địa hình Việt Nam trên Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam * GV kết luận: Trên phần đất liền của nớc ta, 3/4 diện tích là đồi núi nhng chủ yếu là đồi núi thấp. Các dãy núi của nớc ta chạy theo hai hớng chính là tây bắc - đông nam và hớng vòng cung. 1/4 diện tích nớc ta là đồng bằng, các đồng bằng này chủ yếu là sông ngòi phù sa bồi đắp nên. * Kết thúc hoạt động 1. 2. Hoạt động 2: Khoáng sản Việt Nam. + Hãy đọc tên Lợc đồ và cho biết Lợc đồ này dùng để làm gì? + Câu hỏi SGK, trang 70. * Nhận xét câu trả lời và chính xác lại nếu cần. * Kết thúc hoạt động 2: Nớc ta có nhiều loại khoáng sản nh: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, thiếc, đồng, vàng, trong đó than đá là loịa khoáng sản có nhiều nhất ở nớc ta và tập trung chủ yếu ở Quảng Ninh. - Quan sát Lợc đồ SGk, trang 70 và suy nghĩ và tự trả lời. - Một vài HS nêu ý kiến và lớp nhận xét, bổ sung. 3. Hoạt động 3: Những lợi ích do địa hình và khoáng sản mang lại ở nớc ta. - GV theo dõi HS làm việc và giúp đỡ HS gặp khó khăn * GV kết thúc hoạt động 3: Đồng bằng nớc ta chủ yếu là do phù sa của sông ngòi bù đáp, từ xa xa nhân dân ta đã biết trồng lúa trên đồng bằng này và kết hợp bồi bổ cho đất. Khoáng sản cũng có chữ lợng lớn, cung cấp nguyên liệu cho nhiều nghành công nghiệp nhng ta phải khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. * Chốt nội dung toàn bài. - HS thảo luận, hoàn thành các bài tập trong VBT. - Đại diện trình bày, nhóm bạn nhận xét và bổ sung. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 71. 4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. - Tổ chức cho HS tham gia trò chơi: Những nhà quản lí khoáng sản tài ba - HS chuẩn bị theo nhóm, bốc thăm chọn thứ tự . - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm. - Chuẩn bị bài 3: Khí hậu. Địa lí Bài 3. Khí hậu I. Mục tiêu HS cần phải: - Trình bày đợc đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nớc ta. - Nhận biết mối quan hệ địa lí giữa địa hình và khí hậu ở nớc ta một cách đơn giản. Chỉ trên lợc đồ ranh giới khí hậu; so sánh và nêu sự khác biệt giữa hai miền Nam, Bắc. - Nhận biết đợc ảnh hởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất của nhận dân ta. II Đồ dùng day- học. - HS: Các hình minh hoạ trang 72, 73 SGK. - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. III. Hoạt động dạy- học. A. Khởi động. - Câu hỏi kiểm tra: + Trình bày đặc điểm chính của địa hình nớc ta? + Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. + Kể tên một số laọi khoáng sản ở nớc ta và cho biết chúng có ở đâu? - GV chốt và sử dụng câu hỏi: Hãy kể một số đặc điểm khí hậu của nớc ta mà em biết? để giới thiệu nội dung bài học. - HS lần lợt trả lời câu hỏi. B. Bài mới. 1. Hoạt động 1: Nớc ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa. - Hớng dẫn HS thảo luận nhóm 4 theo nội dung câu hỏi: + Câu hỏi SGK, trang 72 phần 1. - GV nhận xét và hỏi thêm HS khá, giỏi: + Trình bày đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa? - Tổ chức cho HS thi thuyết trình về đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa trên Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam * GV kết luận: Nớc ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nói chung là nóng, có nhiều ma và gó, gió và ma thay đổi theo mùa. * Kết thúc hoạt động 1. - Thảo luận theo nhóm 4 dựa vào lợc đồ khí hậu Việt Nam SGK, trang 73 theo sự hớng dẫn của GV. - Đại diện nhóm trình bày kết quả, lớp nhận xét và bổ sung. - Thi thuyết trình dựa vào quả địa cầu và lợc đồ khí hậu Việt Nam. 2. Hoạt động 2: Khí hậu các miền có sự khác biệt. - Câu hỏi thảo luận: + Chỉ ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam? + Câu hỏi SGK, trang 72, phần 2. + Miền Bắc có những hớng gó nào hoạt động? ảnh hởng của hớng gió đó đến khí hậu miền Bắc? + Miền Nam có những hớng gó nào hoạt động? ảnh hởng của hớng gió đó đến khí hậu miền Nam? * Nhận xét câu trả lời và chính xác lại nếu cần. + Nếu lãnh thổ của nớc ta không trải dài từ Bắc vào Nam thì khí hậu của nớc ta có thay đổi theo miền không? * Kết thúc hoạt động 2: Khí hậu nớc ta có - Quan sát Lợc đồ SGK, trang 73 và suy nghĩ trả lời theo nhóm đôi. - Một vài HS nêu ý kiến theo yêu cầu: Nớc ta có mấy miền khí hậu nêu đặc điểm chủ yếu của từng miền khí hậu và lớp nhận xét, bổ sung. - Trả lời câu hỏi. sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc có mùa đông lạnh, ma phùn; Miền Nam nóng quanh năm với màu ma và mùa khô rõ rệt. 3. Hoạt động 3: ảnh hởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất. + Câu hỏi SGK, trang 73. + Tại sao nói nớc ta có thể trồng đợc nhiều loại cây khác nhau? * GV kết thúc hoạt động 3: Khí hậu nóng ẩm, ma nhiều giúp cây cối phát triển nhanh, xanh tốt quanh năm. Sự thay đổi của khí hậu theo vùng đóng góp tích cực cho việc đa dạng hoá cây trồng. tuy nhiên hàng năm, khí hậu cũng gây ra nhiều thiệt hại không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân. * Chốt nội dung toàn bài. - HS thảo luận, hoàn thành các câu hỏi. - Đại diện trình bày, nhóm bạn nhận xét và bổ sung. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 71. 4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. - Tổng kết khí hậu Việt Nam theo sơ đồ. - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm. - Chuẩn bị bài 4: Sông ngòi. Địa lí Bài 4: Sông ngòi I. Mục tiêu HS cần phải: - Chỉ đợc trên bản đồ và lợc đồ một số tên con sông chính của Việt Nam. - Trình bày đợc một số đặc điểm của sông ngòi Việt Nam, nêu đợc vai trò của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất của nhân dân. - Nhận biết đợc mối quan hệ địa lí: khí hậu - sông ngòi. II Đồ dùng day- học. - HS: Các hình minh hoạ trang 74, 75 SGK. - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. III. Hoạt động dạy- học. A. Khởi động. - Câu hỏi kiểm tra: + Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới giáo mùa ở nớc ta? + Khí hậu mièn Bắc và miền Nam khác nhau nh thế nào? + Khí hậu có ảnh hởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta? - GV chốt và giới thiệu nội dung bài học. - HS lần lợt trả lời câu hỏi. B. Bài mới. 1. Hoạt động 1: Nớc ta có mạng lới sông ngòi dày đặc và sông có nhiều phù sa. - Yêu cầu HS quan sát lợc đồ SGK và hỏi: đây là lợc đồ gì và lợc đồ này dùng để làm gì? - Hớng dẫn HS làm việc cá nhân theo nội dung câu hỏi: + Câu hỏi SGK, trang 74 phần 1. - Đọc tên lợc đồ SGK, trang 75, và trả lời câu hỏi. - Làm việc cá nhân dựa vào lợc đồ sông ngòi Việt Nam SGK, trang 75 và nhận xét về hệ thống sông - GV nhận xét và hỏi thêm HS khá, giỏi: + Địa phơng em có những dòng sông nào? + Về màu lũ em thấy nớc của các dòng sông ở địa phơng có màu gì? - GV giải thích về màu nớc sông thay đổi. + Nêu lại các đặc điểm về sông ngòi Việt Nam? * GV kết luận: Mạng lới sông ngòi nớc ta dày đặc và phân bố rộng khắp cả nớc. Nớc sông có nhièu phù sa. * Kết thúc hoạt động 1. của nớc ta theo sự hớng dẫn của GV. - Trả lời theo hiểu biết, lớp nhận xét và bổ sung. - Trả lời theo các ý: Dày đặc; phân bố rộng khắp đất nớc; nớc sông có nhiều phù sa. 2. Hoạt động 2: Sông ngòi của nớc ta có lợng nớc thay đổi theo mùa. - Nội dung bảng thảo luận: Thời gian Lợng nớc ảnh hởng tới đời sống và sản xuất Mùa ma Mùa khô + Lợng nớc trên sông ngòi phụ thuộc vào yếu tố nào của khí hậu? * Nhận xét câu trả lời và chính xác lại nếu cần. * Kết thúc hoạt động 2: Nớc sông lên xuống theo mùa đã gây nhièu khó khăn cho đời sống và sản xuất: ảnh hởng tới giao thông đờng thuỷ, hoạt động của các nhà máy thuỷ điện, đe doạ mùa mạng và đời sống của nhân dân ở ven sông. - Suy nghĩ hoạt động theo nhóm 4 dựa vào nội dung bảng hớng dẫn. - Đại diện nhóm trình bày và lớp nhận xét, bổ sung. - Trả lời câu hỏi. 3. Hoạt động 3: Vai trò của sông ngòi. - Tổ chức cho HS thi tiếp sức kể về vai trò của sông ngòi. * GV kết thúc hoạt động 3: Khí hậu nóng ẩm, ma nhiều giúp cây cối phát triển nhanh, xanh tốt quanh năm. Sự thay đổi của khí hậu theo vùng đóng góp tích cực cho việc đa dạng hoá cây trồng. tuy nhiên hàng năm, khí hậu cũng gây ra nhiều thiệt hại không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân. * Chốt nội dung toàn bài. - HS chơi theo hớng dẫn của GV. - Một HS tổng kết lại các vai trò của sông ngòi theo 3 ý: Bồi đắp phù sa, cung cấp thuỷ điện, thuỷ sản. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 76. 4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. - Câu hỏi SGK, trang 76 phần 3. - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm. - Chuẩn bị bài 5: Vùng biển của nớc ta. Địa lí Bài 5: Vùng biển của nớc ta I. Mục tiêu HS cần phải: - Trình bày đợc một số vùng biển nớc ta. - Chỉ đợc vùng biển nớc ta trên bản đồ. Nêu tên và chỉ một sỗ bãi tắm, điểm du lịch nổi tiếng. Nêu đợc vai trò của biển đối với khí hậu, đời sống và sản xuất. - Nhận biết đợc sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển một cách hợp lí. II Đồ dùng day- học. - HS: Các hình minh hoạ trang 76, 77 SGK. - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. III.Các Hoạt động dạy- học. A. Kiểm tra bài cũ . - Câu hỏi kiểm tra: + Hãy nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông của nớc ta? + Sông ngòi nớc ta có đặc điểm gì? + Nêu vai trò của sông ngòi? - GV chốt và giới thiệu nội dung bài học. - HS lần lợt trả lời câu hỏi. B. Bài mới. 1. Hoạt động 1: Vùng biển nớc ta. - Yêu cầu HS quan sát lợc đồ SGK và hỏi: đây là lợc đồ gì và lợc đồ này dùng để làm gì? - Hớng dẫn HS làm việc cá nhân theo nội dung câu hỏi: + Biển Đông bao bọc ở những phần đất nào của nớc ta? - GV nhận xét. * GV kết luận: Vùng biển của nớc ta là một bộ phận của Biển Đông. * Kết thúc hoạt động 1. - Đọc tên lợc đồ SGK, trang 77 và trả lời câu hỏi. - Làm việc cá nhân dựa vào lợc đồ khu vực Biển Đông SGK, trang 77 theo sự hớng dẫn của GV. 2. Hoạt động 2: Đặc điểm của vùng biển nớc ta. - Nội dung bảng thảo luận: + Tìm những đặc điểm của vùng biển Việt Nam? + Mỗi đặc điểm trên có tác động nh thế nào đến đời sống sản xuất của nhân dân? * Nhận xét câu trả lời và chính xác lại nếu cần. + Tác động của mỗi đặc điểm trên đến đời sống và sản xuất của nhân dân. * Kết thúc hoạt động 2. - Hoạt động nhóm đôi, trao đổi để nêu đặc điểm của vùng biển Việt Nam. - Đại diện nhóm trình bày và lớp nhận xét, bổ sung. - Trả lời câu hỏi. 3. Hoạt động 3: Vai trò của biển. - Tổ chức cho HS thảo luận theo nội dung câu hỏi: + Nêu vai trò của biển đối với khí hậu, đối với đời sống và sản xuất của nhân dân? - Gợi ý HS theo các câu hỏi: + Biển có tác động nh thế nào đối với khí hậu của nớc ta? + Biển cung cấp cho chúng ta những loại tài nguyên nào? đóng góp gì vào đời sống? mang lại thuận lợi gì cho giao thông? góp phần phát triển nghành kinh tế nào? * GV kết thúc hoạt động 3: Biển điều hoà khí hậu, là - HS thảo luận theo nhóm, theo hớng dẫn của GV. nguồn tài nguyên và giao thông quan trọng. Ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn. * Chốt nội dung toàn bài. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 79. 4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. - Tổ chức cho HS hớng dẫn viên du lịch. - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm. - Chuẩn bị bài 6: Đất và rừng. Địa lí Bài 6: Đất và rừng I. Mục tiêu HS cần phải: - Chỉ đợc trên bản đồ vùng phân bố của dất phe-re-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn. - Nêu đợc một số đặc điểm của dất phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn. Nêu đợc vai trò của đất, của rừng đói với đời sống và sản xuất của con ngời. - Nhận biết đợc sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất một cách hợp lí. II Đồ dùng day- học. - HS: Các hình minh hoạ trang 79, 80 SGK. - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. III. Hoạt động dạy- học . A. Khởi động. + Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nớc ta? + Biển có vai trò nh thế nào đối với đời sống và sản xuất của con ngời? + Kể tên và chỉ trên bản đồ vị trí một số bãi tắm, khu du lịch biển nổi tiếng của nớc ta. - HS TL B. Bài mới. 1. Hoạt động 1: Các loại đất chính ở nớc ta. - Yêu cầu HS đọc SGK và hoàn thành nội dung sơ đồ vào vở: - Nội dung sơ đồ: - GV nhận xét. * GV kết luận: Nớc ta có nhiều loại đất nhng chiếm phần lớn là đất phe-ra-lít có màu đỏ hoặc đỏ vàng, tập trung ở vùng đồi núi. Đất phù sa do con sông bồi đắp rất màu mỡ, tập trung ở đồng bằng. * Kết thúc hoạt động 1. - Làm việc cá nhân theo h- ớng dẫn của GV. - Một HS làm bảng. - Lớp nhận xét và bổ sung. + Dựa vào sơ đồ trình bày bằng lời. 2. Hoạt động 2: Sử dụng đất một cách hợp lí - Nội dung bảng thảo luận: + Đất có phải là tài nguyên vô tận không? Từ đây em rút ra kết luận gì vè sử dụng tài nguyên đất? + Nêú chỉ sử dụng đất mà không cải tạo, bồi bổ cho đất thì sẽ gây ra tác hại gì? + Một số cách cải tạo và bảo vệ đất mà em biết? * Nhận xét câu trả lời và chính xác lại nếu cần. * Kết thúc hoạt động 2. - Hoạt động nhóm đôi, trao đổi để nêu câu trả lời. - Đại diện nhóm trình bày và lớp nhận xét, bổ sung. 3. Hoạt động 3: Các loại rừng ở nớc ta. - Tổ chức cho HS làm việc cá nhân. * GV kết thúc hoạt động 3: Nớc ta có nhiều loại rừng nhng chủ yếu là rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn. Rừng rậm nhiệt đới chủ yếu tập trung ở vùng đồi núi, rừng ngập mặn th- ờng thấy ở ven biển. - HS làm việc cá nhân: Quan sát các hình 1, 2, 3 của bài, đọc SGK và trả lời câu hỏi SGK, phần 2. - Trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung. 4 Hoạt động 4: Vai trò của rừng. Các loại đất chính ở Việt Nam Đặc điểm Vùng phân bố Vùng phân bố Đặc điểm + Nêu vai trò của rừng đối với sản xuất và đời sống con ngời? + Tại sao chúng ta phải khai thác rừng và sử dụng một cách hợp lí? * GV kết thúc hoạt động 3: Rừng nớc ta bị tàn phá nhiều, gây nhiều hạu quả Từ đó vấn đề cấp bách đặt ra là trồng rừng và bảo vệ rừng. - HS làm việc cá nhân theo nội dung câu hỏi. - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 81. 4. HĐ4: Củng cố, dặn dò. - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm. - Chuẩn bị bài 7: Ôn tập. Địa lí Bài 7: Ôn tập I. Mục tiêu HS cần phải: - Xác định và nêu vị trí của nớc ta trên bản đồ. [...]... trí địa lí, giới hạn của châu Phi - Nêu đợc một ssô đặc điểm về vịt rí địa lí, tự nhiên của châu Phi - Thấy đợc mối quan hệ giữa vị trí địa lí với khí hậu, giữa khí hậu với thực vật, động vật ở châu Phi II Đồ dùng day- học - HS: Các hình minh hoạ trong SGK - GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên thế giới III Hoạt động dạy- học A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra bài cũ: - Lần lợt từng + Dựa vào bài 2, trang 1 15 Em... trồng nhiều lúa gạo, cây công nghiệp, khai thác khoáng sản * Chốt nội dung toàn bài - Hoạt động cá nhân: Đọc SGK và trả lời câu hỏi gợi ý trong sách trang 1 06, 107 - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 107 5 Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm - Chuẩn bị bài 19: Các nớc láng giềng của Việt Nam Địa lí Bài 19: Các nớc láng giềng của Việt Nam (trang 107) I Mục tiêu Sau... tìm ra vùng đất mới nào sung không? để dẫn vào bài B Bài mới 1 Hoạt động 1: Vị trí địa lí và giới hạn châu Mĩ - Hớng dẫn HS hoạt động cả lớp trên bản đồ - Làm việc cả lớp, - Hớng dẫn HS hoạt động cá nhân: quan sát bản đồ để + Tìm các bộ phận của châu Mĩ, các châu lục và tìm bán cầu Đông và đại dơng tiếp giáp với châu Mĩ? bán cầu Tây - GV yêu cầu HS lên bảng chỉ trên Bản đồ thế giới + Trả lời câu hỏi phần... nông phẩm nhiệt đới và khai thác khoáng sản 3 Hoạt động 3: Hoa Kì - Hớng dẫn HS hoạt động nhóm, để lập bảng sơ đồ - Hoạt động nhóm các đặc điểm địa lí sau: để hoàn thành sơ + Các yếu tố địa lí tự nhiên: Vị trí địa lí; Diện tích; đồ các đặc điểm Khí hậu địa lí Hoa Kì + Kinh tế-xã hội: Thủ đô; Dân số; Kinh tế - Đại diện HS trình * Kết thúc hoạt động 3: Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ, bày là một trong những nớc... động 3 * Chốt nội dung toàn bài 4 Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm - Chuẩn bị bài 25: Châu Mĩ Địa lí Bài 25: Châu Mĩ (trang 120) I Mục tiêu Sau bài học, HS có thể: - Xác định và mô tả sơ lợc đợc vị trí địa lí và giới hạn của châu Mĩ trên quả địa cầu hoặc trên Bản đồ thế giới - Có một số hiểu biết về thiên nhiên châu Mĩ và nêu đợc chúng thuộc khu vực nào của châu... Nêu đợc một số tên cảnh thiên nhiên của châu á và chúng thuộc vùng nào của châu á II Đồ dùng day- học - HS: Các hình minh hoạ trong SGK - GV: Quả địa cầu, bản đồ tự nhiên châu á III Hoạt động dạy- học A Khởi động - GV tóm lợc nội dung chính của địa lí Việt Nam và địa lí thế giới để dẫn vào bài B Bài mới 1 Hoạt động 1: Các châu lục và các đại dơng trên thế giới Châu á là một trong 6 châu lục của thế... châu Phi * Nhận xét và chốt: Châu Phi là nơi có địa hình tơng đối cao, có nhiều bồn địa và cao nguyên 3 Hoạt động 3: Khí hậu và cảnh quan thiên nhiên châu Phi - Hớng dẫn HS hoạt động - Hoạt động nhóm 6, cùng đọc SGK và nhóm: thảo luận để hoàn thành các nội dung hoạt động + Tạo sơ đồ tác động của vị trí, địa lí, đặc điểm lãnh thổ đến khí - Đại diện báo cáo, lớp nhận xét và bổ hậu của châu Phi? sung nếu... tâm công nghiệp lớn của nớc ta - Câu hỏi thảo luận: - Trao đổi cả lớp + Câu hỏi SGK, trang 95 theo hớng dẫn của GV và trả lời * Nhận xét và kết thúc hoạt động 3 - Nêu nội dung ghi * Chốt nội dung toàn bài nhớ SGK, trang 95 4 Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm - Chuẩn bị bài 14: Giao thông vận tải Địa lí Bài 14: Giao thông vận tải I Mục tiêu HS cần phải: - Nêu đợc... Hoạt động 2: So sánh một số yếu tố tự nhiên và xã hội giữa châu á và châu Âu - Tổ chức cho HS làm 2 trang - 1 HS làm bảng và lớp làm vào vở 1 15, SGK vào vở và tự làm bài tập này - Theo dõi và giúp đỡ HS - Nhận xét và giải thích kiến thức trong bảng 3 Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm - Chuẩn bị bài 23: Châu Phi Địa lí Bài 23: Châu Phi (Trang 1 16) I Mục tiêu Sau... màu da sáng màu còn ngời nhóm đôi: Quan Nam á lại có màu da sẫm màu? + Các dân tộc ở châu á có cách ăn mặc và phong tục tập quán sát hình 4, trang nh thế nào? 105và trả + Em có biết dân c châu á tập trung nhiều ở vùng nào không? lời câu + Châu á nằm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam, trải từ vùng hỏi nào đến vùng nào của trái đất? - Nêu đáp * Kết thúc hoạt động 2: Phần lớn dân c châu á là ngời da án và các . nhóm. - Chuẩn bị bài 2: Địa hình và khoáng sản. Địa lí Bài 2. Địa hình và khoáng sản I. Mục tiêu HS cần phải: - Dựa vào bản đồ, nêu đợc một số đặc điểm chính của địa hình và khoáng sản của nớc ta. -. Các hình minh hoạ trang 66 , 67 SGK. - GV: Quả địa cầu, lợc đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam á. III. Hoạt động dạy- học. A. Khởi động. - Giới thiệu nội dung phần Địa lí 5; + Một số hiện tợng. SGK, trang 76. 4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. - Câu hỏi SGK, trang 76 phần 3. - Nhận xét tiết học và tuyên dơng các nhóm. - Chuẩn bị bài 5: Vùng biển của nớc ta. Địa lí Bài 5: Vùng biển

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:29

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài 1. Việt Nam - Đất nước chúng ta

 • Bài 2. Địa hình và khoáng sản

 • Bài 3. Khí hậu

 • Bài 4: Sông ngòi

 • Bài 5: Vùng biển của nước ta

 • Bài 6: Đất và rừng

 • Bài 7: Ôn tập

 • Bài 8 : Dân số nước ta

 • Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư

  • I. Mục tiêu

  • Bài 10: Nông nghiệp

  • Bài 11: Lâm nghiệp và thuỷ sản

   • I. Mục tiêu

   • Bài 12: Công nghiệp

   • Bài 13: Công nghiệp (tiếp theo)

   • Phân bố

    • Bài 14: Giao thông vận tải

    • Bài 15: Thương mại và du lịch

    • Bài 16: Ôn tập

    • Bài 17: Châu á

    • Bài 18: Châu á (tiếp theo, trang 102)

     • I. Mục tiêu

     • Bài 19: Các nước láng giềng của Việt Nam. (trang 107)

     • Bài 20: Châu Âu. (trang 109)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan