0

Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

35 1,210 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:10

THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan TIẾT 1 ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI HÁT ĐÃ HỌC I. Mục tiêu: -HS HS trình bày bài hát : Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng , Thiếu nhi thế giới liên hoan . - Tập trình bày theo tổ, cá nhân. - Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong CT âm nhạc lớp 5 II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Tổ chức cho các tổ thi đua trình bày 3 bài hát Em yêu hoà bình , Chúc mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan. III,Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 Ôn tập một số bài hát đã học - Quốùc ca Việt Nam Ai là tác giả bài Quốc ca Việt Nam? GV cho HS đứng nghiêm hát Quốc caViệt Nam - Em yêu hoà bình. Ai là tác giả bài Em yêu hoà bình ? GV cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách . Cho từng tổ nhóm trình bày , GV đánh giá. - Chúc mừng Bài Chúc mừng là nhạc nước nào ? GV cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách . Cho từng tổ nhóm trình bày , GV đánh giá - Thiếu nhi thế giới liên hoan Ai là tác giả bài Thiếu nhi thế giới liên hoan ? GV cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách . Cho từng tổ nhóm trình bày , GV đánh giá Hoạt động 2: GV tổng kết phần trình bày 3 bài hát của các tổ . Đánh giá khen ngợi và động viên HS cố gắng học tập môn Âm nhạc . Củng cố dặn dò: Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò HS ôn theo hướng dẫn của GV HS trả lời HS trình bày HS trình bày HS lắng nghe HS trả lời HS ghi nhớ 1 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan TIẾT 2 Học hát : REO VANG BÌNH MINH I.Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Reo vang bình minh . Thể hiện đúng những chỗ luyến láy, ngân dài 3 phách - Qua bài hát giáo dục các em tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống . II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Tờ tranh minh hoạ bài Reo vang bình minh. III,Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát : Reo vang bình minh - Giới thiệu bài hát, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu(bài chia thành 8 câu để tập cho HS) - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét . Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp nhàng Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò HS trả lời Hát theo dãy, theo nhóm , cá nhân Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Thực hiện theo hướng dẫn Cá nhân lên đánh nhòp HS gõ theo Thực hiện theo nhóm 4 em Nhận xét các nhóm HS ghi nhớ 2 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan TIẾT 3 ÔN TẬP : REO VANG BÌNH MINH Tập đọcnhạc: TĐN số 1 I.Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Reo vang bình minh . Thể hiện đúng những chỗ luyến láy, thể hiện tình cảm hồn nhiên trong sáng của bài hát . - HS trình bày bài hát theo cách hát lónh xướng, nối tiếp - HS đọc đúng giai điệu ghép lời II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Tờ tranh minh hoạ bài Reo vang bình minh III,Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: n tập hát Reo vang bình minh - Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng nhòp và đều - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo nhòp - GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát đúng nhòp - GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát - Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ. Hoạt động 3: Tập đọc nhạc : Cùng vui chơi GV giới thiệu bài TĐN – Treo bài TĐN lên bảng Cho HS xác đònh tên nốt trong bài TĐN Cho HS tập nói tên nốt GV viết tiết tấu Hỏi tiết tấu tấu này có những hình nốt nào ? GV gõ tiết tấu trên , yêu cầu HS lắng nghe và thực hiện lại GV hướng dẫn HS nhìn vào bài TĐN , nói tên nốt nhạc trong bài kết hợp gõ tiết tấu vừa tập. GV đàn chuổi âm thanh HS nghe , bắt nhòp HS đọc hoà theo tiếng đàn GV cho HS đọc nhạc cả bài GV đàn giai điệu cả bài HS đọc nhạc hoà theo tiếng đàn , vừa đọc vừa gõ tiết tấu GV đàn giai điệu cả bài hai lần . Lần thứ nhất HS đọc nhạc, lần hai ghép lời, vừa hát vừa gõ đệm theo phách. Củng cố – dặn dò Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ nhàng, thể tình cảm vui tươi. HS thực hiện theo . HS nghe và đọc theo tiếng đàn 3 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan GV nhận xét ,dặn dò HS nghe và ghi nhớ. TIẾT 4 Học hát : HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH I.Mục tiêu: - HS biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Tập trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhòp (đoạn 1)và theo phách (đoạn 2) - Giáo dục HS yêu hoà bình, lên án chiến tranh II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Tờ tranh minh hoạ bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh II. Hoạt động dạy học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Giới thiệu bài hát - Cho HS nghe băng - Hd HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Hướng dẫn HS sửa những chỗ hát chưa đạt, thể hiệnđúng chỗ đảo phách và trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép. Hướng dẫn HS hát đúng nhòp độ. Thể hiện sắc thái mạnh mẽ, sôi nổi của bài hát GV yêu cầu HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhòp (đoạn 1) và gõ đệm theo phách (đoạn 2) Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo Hd của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV Thực hiện theo hướng dẫn HS ghi nhớ 4 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan TIẾT 5 ÔN TẬP : HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Tập đọc nhạc: TĐN Số 2 I.Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp , đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc . Trình bày theo nhóm , cá nhân. - HS đọc đúng giai điệu , ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2 II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Tờ tranh minh hoạ bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. III,Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: n tập hát Bạn ơi lắng nghe Hướng dẫn HS ôn tập bài hát giữ đúng nhòp và đều GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát đúng nhòp GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ. Hoạt động 3: Tập đọc nhạc : Mặt trời lên GV giới thiệu bài TĐN – Treo bài TĐN lên bảng Cho HS xác đònh tên nốt trong bài TĐN Cho HS tập nói tên nốt GV viết tiết tấu Hỏi tiết tấu tấu này có những hình nốt nào ? GV gõ tiết tấu trên , yêu cầu HS lắng nghe và thực hiện lại GV hướng dẫn HS nhìn vào bài TĐN , nói tên nốt nhạc trong bài kết hợp gõ tiết tấu vừa tập. GV đàn chuổi âm thanh HS nghe , bắt nhòp HS đọc hoà theo tiếng đàn GV cho HS đọc nhạc cả bài GV đàn giai điệu cả bài HS đọc nhạc hoà theo tiếng đàn , vừa đọc vừa gõ tiết tấu GV đàn giai điệu cả bài hai lần . Lần thứ nhất HS đọc nhạc, lần hai ghép lời, vừa hát vừa gõ đệm theo phách. Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ nhàng, thể tình cảm vui tươi. HS thực hiện theo . HS trả lời HS thực hiện theo yêu cầu HS nghe và ghi nhớ. 5 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan TIẾT 6 HỌC HÁT :CON CHIM HAY HÓT I.Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu bài Con chim hay hót. Thể hiện đúng những tiếng hát luyến ,và cao độchuyển quãng 8 trong bài hát - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhòp và theo phách . - Góp phần giáo dục HS thêm gắn bó với thiên nhiên. II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Tranh ảnh minh hoạ bài con chim hay hót III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát Con chim hay hót - Giới thiệu bài hát - Cho HS nghe băng - Hd HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Hướng dẫn HS sửa những chỗ hát chưa đạt, thể hiệnđúng chỗ đảo phách và trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép. Hướng dẫn HS hát đúng nhòp độ. Thể hiện sắc thái mạnh mẽ, sôi nổi của bài hát GV yêu cầu HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhòp (đoạn 1) và gõ đệm theo phách (đoạn 2) Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo Hd của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV Thực hiện theo hướng dẫn HS ghi nhớ 6 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan TIẾT 7 ÔN TẬP : CON CHIM HAY HÁT ÔN TẬP TĐN số 1, số 2 I.Mục tiêu: - HS hát thuộc lời , đúng giai điệu, trình bày bài Con chim hay hót với cách hát có lónh xướng và hoà giọng. Thể hiện tình cảm hồn nhiên, nhí nhảnh của bài. - Đọc đúng cao độ và trường độ bài TĐN số 1 kết hợp tập đánh nhòp 2/4. Đọc nhạc hát lời bài TĐN số 2 kết hợp tập đánh nhòp 3/4 II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Bản nhạc bài TĐN số 1 và số 2 . III.Hoạt động dạy học: 7 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan TIẾT 8 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : Reo vang bình minh Hãy giữ cho em bầu trời xanh NGHE NHẠC I.Mục tiêu: - HS hát thuộc lời , đúng giai điệu và diễn cảm 2 bài hát : Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Trình bày bài bài hát theo nhóm kết hợp gõ đệm hoặc vận động phụ hoạ theo nhạc - HS nghe nhạc II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Chuẩn bò băng đóa III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 Ôn tập 2 bài hát đã học - Reo vang bình minh GV đàn giai điệu Tập kỹ năng hát xướng và hát hoà giọng : Lời 1: lónh xướng Reo vang reo…ngập hồn ta Phần tiếp theo cả lớp hát hoà giọng ,vừa hát vừa gõ theo đệm theo hai âm sắc. - Hãy giữ cho em bầu trời xanh GV hướng dẫn HS hát những chỗ hát còn chưa đạt Hát kết hợp vận động GV chỉ đònh tổ nhóm hoặc cá nhân trình bày bài hát trước lớp kết hợp vận động phụ hoạ. Nhận xét , đánh giá Hoạt động 2: Nghe nhạc : Cho con GV đàn giai điệu bài Cho con Hỏi HS tênbài hát , tên tác giả, nội dung bài hát ? GV mở băng đóa nhạc Củng cố dặn dò: Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò HS ôn theo hướng dẫn của GV HS nghe và hát thầm vừa gõ đệm theo phách HS trình bày HS lắng nghe HS HS đọc HS ngồi ngay ngắn nghe nhạc HS ghi nhớ 8 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan TIẾT 9 Học hát : NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA I.Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Những bông hoa những bài ca . - Trình bày bài hát Những bông hoa những bài ca kết hợp gõ đệm theo phách và gõ đệm với hai âm sắc. Trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Góp phần giáo dục HS thêm yêu mến mái trường và các thầy cô giáo II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Tranh ảnh minh hoạ bài Những bông hoa những bài ca III.Hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát : Những bông hoa những bài ca - Giới thiệu bài hát, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu(bài chia thành 8 câu để tập cho HS) - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét . Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp nhàng GV chỉ đònh từng nhóm lên trình bày bài hát kết hợp gõ đệm hai âm sắc Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò HS chú ý nghe HS thực hiện theo hướng dẫn HS trả lời Hát theo dãy, theo nhóm , cá nhân Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Thực hiện theo hướng dẫn Cá nhân lên đánh nhòp HS gõ theo Thực hiện theo nhóm 4 em Nhận xét các nhóm HS ghi nhớ 9 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan TIẾT 10 ÔN TẬP BÀI HÁT : Những bông hoa những bài ca Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài I.Mục tiêu: - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu và thể hiện sắc thái của bài Những bông hoa những bài ca - HS tập nhận biết hình dáng , biết đọc tên và được nghe âm sắc 4 nhạc cụ nước ngoài : Sắc-xô-phôn, Phơ-luýt, Tờ-rôm-pét, Cờ-la-ri-nét II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Tranh ảnh và băng đóa nhạc để giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. III.Hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn tập hát Khăn quàng thắm mãi vai em Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng nhòp và đều GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo nhòp GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát đúng nhòp Tập biểu diễn bài hát GV chỉ đònh từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ. Ôn kỹ năng hát đối đáp GV kiểm tra HS trình bày bài hát trước lớp với các hình thức :đơn ca, song ca , tốp ca, trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo hai âm sắc. Hoạt động 2: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài GV sử dụng tranh để giới thiệu 4 nhạc cụ: Sắc-xô- phôn, Phơ-luýt, Tờ-rôm-pét, Cờ-la-ri-nét GV giới thiệu tên, hình dáng , đặc điểm của nhạc cụ HS tập đọc tên nhạc cụ GV giới thiệu về tư thế biểu diễn nhạc cụ Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ nhàng, thể tình cảm vui tươi. HS thực hiện theo . HS hát gõ đệm HS quan sát HS đọc tên HS theo dõi HS nghe và ghi nhớ. 10 [...]...THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan Tiết 11 Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Nghe nhạc I.Mục tiêu: - HS đọc đúng giai điệu , ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 3 - HS nghe bài hát Đi học , nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơ MinhChính – Bùi Đình Thảo II.Chuẩn bò của GV: Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 3 Nhạc cu ïđệm, gõ Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức,... vừa nhún chân nhòp nhàng Cá nhân lên đánh nhòp HS gõ theo Thực hiện theo nhóm 4 em Nhận xét các nhóm HS ghi nhớ 33 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả .cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò TIẾT 33 - 34 ÔN TẬP I.Mục tiêu HS ôn tập để hát thuộc lời, đúng giai điệu , trình bày 5 bài hát và 4 bàiTĐN đã học trong HK... điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm HS đọc nhạc , hát lời gõ phách theo phách HS trình bày Yêu cầu HS đọc TĐN diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu - Ôn tập bài TĐN số 6 Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả HS nghe và ghi nhớ Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách 25 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan GV nhận xét, dặn dò TIẾT 25 ÔN TẬP 3 BÀI HÁT... nghe nhạc Piano Củng cố dặn dò: 31 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò HS ghi nhớ TIẾT 31 ÔN TẬP : TĐN Số 7 và số 8 I.Mục tiêu: Đọc đúng cao độ và trường độ bài TĐN số 7 và số 8 kết hợp gõ đệm theo phách Tập đọc nhạc diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu II.Chuẩn bò của giáo. .. trích đoạn nhạc HS nêu cảm nhận không lời Cho HS nói lên cảm nhận Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả 32 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò HS ghi nhớ Tiết 32 HỌC BÀI HÁT TỰ CHỌN Khăn quàng thắp sáng bình minh I.Mục tiêu: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu , đều giọng bài Khăn quàng thắp sáng bình minh Trình... trung khi nghe HS lắng nghe nhạc Các em có nhận xét gì khi nghe bài Ca HS trả lời ngợi Tổ quốc Củng cố dặn dò: Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả HS ghi nhớ Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò 14 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan Tiết 15 ÔN TẬP TĐN số 3, số 4 Kể chuyện âm nhạc I.Mục tiêu: Đọc đúng cao độ và trường độ bài TĐN số 3 và số 4 kết hợp gõ phách... GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm HS đọc nhạc , hát lời gõ phách theo phách HS trình bày Yêu cầu HS đọc TĐN diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu 30 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả HS nghe và ghi nhớ Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò TIẾT 30 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : Chú... dò 34 Các nhóm thực hiện theo hướng dẫn theo hướng dẫn của GV HS trình bày theo sự điều khiển của GV THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò HS lắng nghe ghi nhớ Tiết 34 KIỂM TRA HỌC KỲ II I Mục tiêu: - HS trình bày những kiến thức âm nhạc , những kỹ năng đã học trong Học Kỳ II - GV đánh... đọc nhạc , hát lời kết hợp gõ phách GV hướng dẫn đọc nhạc , hát lời kết hợp đánh nhòp 3/ 4 + Bài TĐN: HS đọc nhạc , hát lời kết hợp gõ đệm theo HS trình bày phách HS trình bày bài kiểm tra , GV đánh giá kết quả bài thực hành của các em Trong quá trình kiểm tra, GV khuyến khích HS thể hiện sự tự tin khi trình bày bài hát và bài TĐ N 23 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan Học hát: CHIM SÁO I Mục tiêu: HS... thực hiện lại GV đàn giai điệu, HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm HS đọc nhạc , hát lời gõ phách theo phách HS trình bày Yêu cầu HS đọc TĐN diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hát vừa học, tên tác giả HS nghe và ghi nhớ Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét, dặn dò 13 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan TIẾT 14 ÔN TẬP 2 BÀI . số 5 kết hợp gõ đệm theo phách . Tập đọc nhạc diễn cảm, thể hiện tính chất mềm mại của giai điệu II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Bản nhạc bài TĐN số 5: Năm cánh. trả lời HS ghi nhớ 14 THIẾT KẾ ÂM NHẠC LỚP NĂM Lê Gioan Tiết 15 ÔN TẬP TĐN số 3, số 4 Kể chuyện âm nhạc I.Mục tiêu: - Đọc đúng cao độ và trường độ bài TĐN số 3 và số 4 kết hợp gõ phách - HS. sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong CT âm nhạc lớp 5 II.Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, băng đóa nhạc - Tổ chức cho các tổ thi đua trình bày 3 bài hát Em yêu hoà bình , Chúc mừng, Thiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3, , II.Chuẩn bò của GV:

Mục lục

Xem thêm