Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

35 1.4K 5
Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & Tiết 1 ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT LỚP 1 NGHE QUỐC CA I. Mục tiêu: HS nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1 Hát thuộc lời , đều giọng, gõ đúng nhòp, biết biểu diễn bài hát Giáo dục HS thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc ca. II. Chuẩn bò của GV: Hát tốt các bài hát ở lớp 1 Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc bài Quốc ca III. Các hoạt động chủ yếu: 1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì bài đầu tiên 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: n tập các bài hát lớp 1 -Hướng dẫn HS nhớ và ôn lại một số bài hát đã học ở lớp 1 Hướng dẫn HS ôn từng bài kết hợp nhạc cụ gõ , đệm -Mời HS biểu diễn trước lớp -Mời HS nhận xét -Nhận xét chung Hoạt động 2: Nghe Quôùc ca Giới thiệu về bài Quốc ca Cho HS nghe nhạc trình bày bài Quốc ca Đặt câu hỏi cho HS: -Quốc ca được hát khi nào ? -Khi chào cờ phải đứng như thế nào? Hướng dẫn HS tập đứng chào cờ , nghe với thái độ nghiêm túc Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Lần kượt ôn từng bài hát - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, nhòp hay tiết tấu lơì ca - Nắm cách sử dụng các dụng cụ gõ đệm. -Nhận xét các bạn hát. Thái độ nghe nghiêm túc Trả lời + Khi chào cờ + Đứng nghiêm trang, không cười đùa Tập đứng chào cờ nghiêm trang, tác phong chỉnh tề - Ghi nhớ 1 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & Tiết 2 HỌC HÁT THẬT LÀ HAY (Nhạc và lời Hoàng Lân) I.Mục tiêu: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca Biết tên tác giả bài hát là Nhạc só Hoàng Lân II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn bài hát Thật là hay Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát : Thật là hay - Giới thiệu bài hát, tác giả , nội dung bài hát - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu ( theo lối móc xích) - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS nếu các em hát chưa đúng theo yêu cầu , nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp nhàng Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo Hd của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo Hd của GV HS ghi nhớ 2 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & Tiết 3 ÔN BÀI HÁT THẬT LÀ HAY I.Mục tiêu: HS Hát thuộc lời ca,diễn cảm và biết biểu diễn theo bài hát. Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca II.Chuẩn bò của GV Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn bài hát : Thật là hay Đệm giaiđiệu bài hát Hỏi tên bài hát, tên tác giả Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : Mời HS hát theo dãy, theo nhóm, cá nhân. Hoạt động 2: Hướng dẫn đánh nhòp 2/4 Điều khiển lớp đánh nhòp 2/4 Hd HS hát kết hợp đánh nhòp 2/4 Gọi một vài em thực hiện tốt lên đánh nhòp điều khiển lớp Nhận xét: Hoạt động 3: Trò chơidùng nhạc đệm bằng một số nhạc cụ Hướng dẫn cả lớp sử dụng các nhạc cụ Gọi từng nhóm 4 em lên gõ theo âm hình tiết tấu Nhận xét Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò HS trả lời Hát theo dãy, theo nhóm , cá nhân Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Thực hiện theo hướng dẫn Cá nhân lên đánh nhòp HS gõ theo Thực hiện theo nhóm 4 em Nhận xét các nhóm HS ghi nhớ 3 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & Tiết 4 HỌC HÁT XOÈ HOA (Dân ca Thái –Lời mới Phan Duy) I.Mục tiêu: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca Biết bài Xoè hoa là một bài Dân ca của đồng bào Tháiở vùng Tây Bắc II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn bài hát Xoè hoa Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát : Xoè hoa - Giới thiệu bài hát, nội dung bài hát - Cho HS nghe băng - Hướng dẫn HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu(bài chia thành 4 câu để tập cho HS) - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - GV sửa cho HS nếu hát chưa đúng, nhận xét . Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhòp nhàng Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét , dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo Hướng dẫn của GV HS ghi nhớ 4 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & Tiết 5 ÔN BÀI HÁT XOÈ HOA I.Mục tiêu: HS Hát thuộc lời ca,diễn cảm và biết biểu diễn theo bài hát. Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca II.Chuẩn bò của GV Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn bài hát : Xoè hoa Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát Cho HS biểu diễn trước lớp ( vừa hát vứa kết hợp vận động phụ hoạ ) Hoạt động 2: Hát kết hợp trò chơi Hướng dẫn từng trò chơi: Trò chơi 1 : - Nghe gõ tiết tấu đoán câu hát trong bài Trò chơi 2 : Hát giai điệu bài hát theo các nguyên âm o,a,u, i. Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét , dặn dò HS ôn lại bài hát Xoè hoa HS xem GV làm mẫu HS biểu diễn trước lớp: - từng tổ nhóm - cá nhân Nghe gõ tiết tấu HS trả lời (Hát lên câu hát theo đúng tiết tấu) HS chú ý các ký hiệu của GV để hát cho đúng . HS ghi nhớ 5 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & Tiết 6 HỌC HÁT MÚA VUI (Nhạc và lời : Lưu Hữu Phước ) I.Mục tiêu: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca Biết tác giả sáng tác bài hát là nhạc só Lưu Hữu Phước II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn bài hát Múa vui Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát Múa vui - Giới thiệu bài hát, tác giả , nội dung bài hát - Cho HS nghe băng - Hd HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hd HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét , dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo Hd của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo Hd của GV HS ghi nhớ 6 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & Tiết 7 ÔN BÀI HÁT MÚA VUI I.Mục tiêu: HS Hát thuộc lời ca,diễn cảm và biết biểu diễn theo bài hát. Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca II.Chuẩn bò của GV Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn bài hát : Múa vui Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát Cho HS biểu diễn trước lớp ( vừa hát vừa kết hợp vận động phụ hoạ ) GV nhận xét Hoạt động 2: Hát với tốc độ khác nhau GV hướng dẫn hát với 2 tốc độ khác nhau Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ GV hướng dẫn HS vài động tác vận động phụ hoạ Củng cố – dặn dò: Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò HS ôn lại bài hát Múa vui HS xem GV làm mẫu HS biểu diễn trước lớp: - từng tổ nhóm - cá nhân .HS hát theo hướng dẫn GV với 2 tốc độ khác nhau HS nghe và thấy nên hát ở tốc độ nào là phù hợp. Nghe hướng dẫn và thực hiện theo hướng dẫn của GV Từng nhóm lên biểu diễn HS nhận xét HS ghi nhớ 7 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & Tiết 8 ÔN 3 BÀI HÁT THẬT LÀ HAY, XOÈ HOA,MÚA VUI PHÂN BIỆT ÂM THANH CAO - THẤP , DÀI - NGẮN I.Mục tiêu: HS Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu 3 bài hát Hát đều giọng, đúng nhòp, biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca Biết phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn II.Chuẩn bò của GV Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ:Tiến hành trong quá trình ôn tập 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Ôn bài hát 3 bài hát 1. n bài hát Thật là hay GV đệm đàn cho HS nghe lại giai điệu sau đó hỏi tên bài hát, tên tác giả? Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca Hướng dẫn một vài động tác phụ hoạ cho bài hát Cho HS biểu diễn trước lớp ( vừa hát vứa kết hợp vận động phụ hoạ ) GV nhận xét : 2.n bài hát Xoè hoa 3. n bài hát Múa vui Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức : hát theo nhóm , tổ , cá nhân, kết hợp nhạc cụ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu lời ca Hát kết hợp vài động tác phụ hoạ Mời vài nhóm lên biểu diễn GV nhận xét Hoạt động 2: Phân biệt âmcao- thấp, dài – ngắn Hoạt động 3: Nghe nhạc Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách HS ôn lại bài hát Thật là hay HS xem GV làm mẫu HS biểu diễn trước lớp: - từng tổ nhóm - cá nhân . Nghe hướng dẫn và thực hiện theo hướng dẫn của GV Từng nhóm, cá nhân lên biểu diễn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ HS nhận xét HS lắng nghe và nhận biết HS tập trung, trật tự HS ghi nhớ 8 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & GV nhận xét ,dặn dò Tiết 9 HỌC HÁT CHÚC MỪNG SINH NHẬT ( Nhạc Anh ) I.Mục tiêu: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu , đều giọng. Biết thêm một bài hát nước ngoài(nước Anh) nói về một ngày vui đầy ý nghóa : Đó là ngày sinh nhật của mỗi người Biết kết hợp hát với vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn bài hát Chúc mừng sinh nhật Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc Bản đồ thế giới. III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ:HS ôn lại 3 bài hát đã học 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Dạy bài hát Chúc mừng sinh nhật - Giới thiệu bài hát - Cho HS nghe băng - Hd HS đọc lời ca - Dạy hát từng câu - Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Hd HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả. Cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét , dặn dò Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Tập đọc lời ca Tập hát từng câu theo Hd của GV Hát lại nhiều lần Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca Từng tốp đứng hát theo Hd của GV HS ghi nhớ 9 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & Tiết 10 ÔN TẬP BÀI HÁT CHÚC MỪNG SINH NHẬT I.Mục tiêu: Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu , đều giọng. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhòp ¾ Biết phân biệt giữa nhòp 2/4 và nhòp ¾ thông qua hoạt động trò chơi II.Chuẩn bò của GV: Nhạc cu ïđệm, gõ. Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: n tập hát Chúc mừng sinh nhật - Hướng dẫn HS ôn tập bài hát chú ý giữ đúng nhòp và đều - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo nhòp 3 - GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát đúng nhòp Hoạt động 2: - Tập biểu diễn bài hát - Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ. Hoạt động 3: Trò chơi đoán nhòp - GV cần phân biệt lại nhòp 2/4 và nhòp 3/4trước khi thực hiện trò chơi - GV dùng nhạc cụ gõ nhòp 2/4, nhòp ¾ để HS lần lượt đoán - GV hát hoặc cho HS nghe bài hát nhòp 2/4 và 1 bài hát nhòp 3/4kết hợp gõ theo phách mạnh, nhẹ để HS đoán Củng cố – dặn dò Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhòp, phách GV nhận xét ,dặn dò Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhòp 3 Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ nhàng, thể tình cảm vui tươi. HS xem và thực hiện theo . HS tập vài lần để nhớ động tácvà đều nhòp. HS phân biệt nhòp 2/4, nhòp ¾ HS nghe và tập đoán nhòp HS nghe bài hát và đoán nhòp. HS nghe và ghi nhớ. 10 [...]... Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 š&› TIẾT 16 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC - NGHE NHẠC I.Mục tiêu: HS biết một danh nhân âm nhạc thế giới: Nhạc só Mô–da Nghe nhạc để bồi dưỡng năng lực cảm thụ âm nhạc Tham gia trò chơi “Nghe tiếng hát tìm đồ vật” thật vui, sôi nổi II.Chuẩn bò của Giáo viên Đọc diễn cảm câu chuyện Mô-da – thần đồng âm nhạc nh Mô-da, bản đồ thế giới Băng nhạc thiếu nhi hoặc trích đoạn bản nhạc không lời của... 3 BÀI HÁT Đà HỌC: CHÚC MỪNG SINH NHẬT, CỘC CÁCH TÙNG CHENG, CHIẾN SĨ TÍ HON TRÒ CHƠI ÂM NHẠC I.Mục tiêu: HS biết biểudiễn thành thạo, đẹp mắt cả 3 bài hát HS tích cực và hứng thú với trò chơi âm nhạc II.Chuẩn bò của Giáo viên Tập bài hát lớp hai Nhạc cụ Máy nghe, băng nhạc Nghiên cứu kỹ trò chơi III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 17 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2. .. giới Hoạt động 2: Nghe nhạc Giới thiệu một khúc ca thiếu nhi(hoặc một đoạn nhạc của Mô-da) GV đặt câu hỏi: +Bản nhạc này vui tươi, sôi nổi hay nhẹ nhàng ? GV nhận xét ngắn gọn về khúc ca Cho HS nghe lại một lần nữa Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “nghe tiếng hát tìm đồ vật” GV cho HS đứng thành vòng tròn quanh lớp Em sẽ đi tìm đồ vật ra ngoài lớp GV đưa một vật nhỏ cho em HS A giữ kín Cả lớp cùng hát... cụ một nhạc cụ Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp HS lên biểu diễn trước lớp GV nhận xét 3 n bài Chiến só tí hon GV bắt giọng cho HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, HS hát và vỗ , gõ đệm theo tiết tấu lời ca đệm theo nhòp 2 Có thể chia 2 lớp để hát đối đáp Chia 2 dãy thi hát đối đáp Hoạt động 2: Nghe nhạc GV ổn đònh tư thế , thái độ cho HS khi nghe nhạc Cho HS nghe qua tác phẩm, sau đó nhận xét qua... ngắn 2. Kiểm tra bài cũ :3 Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 16 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 š&› Hoạt động 1: Kể chuyện Mô-da – Thầnh đồng âm nhạc GV đọc chậm và diễn cảm câu chuyện Cho HS xem ảnh nhạc só Mô-da, chỉ trên bản đồ thế giới vò trí nước o Nêu câu hỏi để HS trả lời sau khi nghe câu chuyện (Giải thích từ thần đồng) Đọc lại câu chuyện và giúp HS ghi nhớ nhạc só Mô-da – một danh nhân âm nhạc. .. Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 š&› 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động 1: Tập biểu diễn 3 bài hát - GV chỉ đònh 3- 5 em làm giám khảo - Tổ chức lớp thành từng nhóm lên biểu diễn trước lớp lần lượt 3 bài hát - GV động viên các nhóm hat đúng, đều giọng, biểu diễn đẹp, đề nghò BGK cộng thêm điểm - GV đề nghò BGK công bố điểm của các nhóm Hoạt động 2 : Trò chơi âm nhạc Bước đi theo tiếng trống... , ghi nhớ Tiết 27 ÔN TẬP BÀI HÁT Chim chích bông I.Mục tiêu: Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu Hát rõ lời, gọn tiếng thể hiện tính chất vui tươi trong sáng của bài hát Biết hát kết hợp với vài động tác múa đơn giản Cảm thụ âmnhạc thông qua hoạt động nghe nhạc II.Chuẩn bò của GV: Nhạc cu ïđệm, gõ Máy nghe băng nhạc mẫu, bảng phụ III.Các hoạt động chủ yếu: 27 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 š&› 1.Ổn đònh... đoạn thơ khác 1 ,2- 3, 4,5… ) HS tập đọc những đoạn thơ theo âm hình tiết tấu đã tập Hoạt động 3: Trò chơi Ban nhạc tí hon Dựa trên bài hát Chiến só tí hon nhưng thay âm thanh HS đọc kết hợp gõ tiết tấu HS hát bài hát bằng âm tương tượng trưng cho tiếng kèn, tiếng trống tiếng đàn thanh theo hướng dẫn của GV 14 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 š&› HS nghe và ghi nhớ Củng cố – dặn dò TIẾT 15 ÔN TẬP 3 BÀI HÁT : CHÚC... CHENG, CHIẾN SĨ TÍ HON I.Mục tiêu: Hát thuộc lời ca, diễn cảm Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ Nghe hát để bồi dưỡng khả năng cảm thụ âm nhạc II.Chuẩn bò của GV: Nhạc cu ïđệm, gõ Băng nhạc III.Các hoạt động chủ yếu: 1.Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: n tập 3 bài hát HS nghe trả lời 1 n tập Chúc mừng sinh nhật... Tiết 21 HỌC HÁT HOA LÁ MÙA XUÂN ( Nhạc và lời : Hoàng Hà ) I.Mục tiêu: Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu Hát đều giọng, đúng nhòp, rõ lời Biết bài hát là một sáng tác của tác giả Hoàng Hà Qua bài hát , các em cảm nhận cảnh sắc mùa xuân thật tươi đẹp II.Chuẩn bò của GV: Hát chuẩn bài hát Hoa lá mùa xuân Máy nghe, băng nhạc Nhạc cu ïđệm, gõ III.Các hoạt động chủ yếu: 21 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 š&› . động 2: Hướng dẫn đánh nhòp 2/ 4 Điều khiển lớp đánh nhòp 2/ 4 Hd HS hát kết hợp đánh nhòp 2/ 4 Gọi một vài em thực hiện tốt lên đánh nhòp điều khiển lớp Nhận xét: Hoạt động 3: Trò chơidùng nhạc. nhớ. 15 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 & TIẾT 16 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC - NGHE NHẠC I.Mục tiêu: HS biết một danh nhân âm nhạc thế giới: Nhạc só Mô–da. Nghe nhạc để bồi dưỡng năng lực cảm thụ âm nhạc .Tham gia trò. biệt lại nhòp 2/ 4 và nhòp 3/ 4trước khi thực hiện trò chơi - GV dùng nhạc cụ gõ nhòp 2/ 4, nhòp ¾ để HS lần lượt đoán - GV hát hoặc cho HS nghe bài hát nhòp 2/ 4 và 1 bài hát nhòp 3/ 4kết hợp gõ

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:04

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • II. Chuẩn bò của GV:

  • Củng cố – dặn dò

   • THẬT LÀ HAY

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Củng cố – dặn dò

   • THẬT LÀ HAY

 • II.Chuẩn bò của GV

  • Củng cố – dặn dò

   • XOÈ HOA

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Củng cố – dặn dò

 • II.Chuẩn bò của GV

  • Củng cố – dặn dò

   • MÚA VUI

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Củng cố – dặn dò

   • MÚA VUI

 • II.Chuẩn bò của GV

  • GV nhận xét ,dặn dò

   • Tiết 8

   • ÔN 3 BÀI HÁT THẬT LÀ HAY, XOÈ HOA,MÚA VUI

 • II.Chuẩn bò của GV

  • Củng cố – dặn dò

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Củng cố – dặn dò

   • CHÚC MỪNG SINH NHẬT

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Củng cố – dặn dò

   • CỘC CÁCH TÙNG CHENG

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Củng cố – dặn dò

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Củng cố – dặn dò

   • CHIẾN SĨ TÍ HON

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Củng cố – dặn dò

   • Hướng dẫn HS ôn bài hát kết hợp trò chơi gõ nhạc cụ

   • Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp

   • GV nhận xét

    • Hoạt động 1: Kể chuyện Mô-da – Thầnh đồng âm nhạc

   • TIẾT 17

    • CHÚC MỪNG SINH NHẬT, CỘC CÁCH TÙNG CHENG, CHIẾN SĨ TÍ HON

    • TRÒ CHƠI ÂM NHẠC

   • TIẾT 18

    • KIỂM TRA HỌC KỲ I

 • II.Chuẩn bò của GV:

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Có cây núc nác

  • Có nhà điểm binh

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • HOA LÁ MÙA XUÂN

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Chú chim nhỏ dễ thương

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Trên con đường đến trường , Hoa lá mùa xuân, Chú chim nhỏ dễ thương

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • HỌC HÁT

  • CHIM CHÍCH BÔNG

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • Chim chích bông

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • HỌC HÁT

  • CHÚ ẾCH CON

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • CHÚ ẾCH CON

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • HỌC HÁT

  • BẮC KIM THANG

 • II.Chuẩn bò của GV:

 • II.Chuẩn bò của GV:

 • II.Chuẩn bò của GV:

 • II.Chuẩn bò của GV:

  • TIẾT 34

  • KIỂM TRA CUỐI NĂM

 • II.Chuẩn bò của GV:

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan