0

giáo án âm nhạc lớp 2

Giáo án Âm nhạc lớp 2

Giáo án Âm nhạc lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... nhớ Khối 2: Thứ năm , ngày 4 tháng 10 năm 20 07.Buổi sángTiết 12: ôn tập bài hát: cộc cách tùng cheng. I/ Mục tiêu :Trờng TH Hải Thợng - GV : Nguyễn Thị Thuỳ Trinh - Môn Âm nhạc .- 26 -- ... hs hát 2- 3 lần- GV đánh nốt nhạc. Lu ý cuối câu ngân dài 2 phách. - Nhận xét - Hớng dẫn những chổ hát cha chính xác. - Đàn giai điệu câu 2 - Yêu cầu hs hát 2- 3 lần- GV đánh nốt nhạc (Hớng ... Hát kết hợp đánh nhịp 2: 4 - Hớng dẫn cách đánh nhịp 2 : có hai phách phách mạnh và phách nhẹ, phách mạnh đánh xuống phách nhẹ kéo lên. sử dụng 2 tay để đánh. - Điều khiển hs đánh nhịp -...
 • 25
 • 10,711
 • 30
Giáo Án ÂM Nhac lớp 2

Giáo Án ÂM Nhac lớp 2

Tiểu học

... nhận xét. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 49 - Giáo n Lớp :2 Ngày 2 tháng 3 năm 20 09 nhớ.* Hoạt động 2: Nghe nhạc .- Giáo viên cho học sinh nghe một số bản nhạc của nhạc só Môza. - Giáo viên ... HS trả lời:+ Bài :Chúc Mừng Sinh Nhật+ Nhạc Anh Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 20 - Giáo n Lớp :2 Ngày 27 tháng 10 năm 20 08 - Giáo viên nhận xét:- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ... Bài :Cộc Cách tùng Cheng+ Nhạc só: Phan Trần Bảng. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 24 - Giáo n Lớp :2 Ngày 10 tháng 11 năm 20 08 Tiết 21 :Học Hát Bài: Hoa Lá Mùa Xuân (Nhạc vàlời : Hoàng Hà)I/Mục...
 • 56
 • 2,230
 • 24
Giáo án Âm nhạc Lớp 2 (Unicode) - Hà Văn Chương

Giáo án Âm nhạc Lớp 2 (Unicode) - Hà Văn Chương

Tư liệu khác

... hát trước lớp cho các bạn thưởng thức.Tổng kết tiết dạy.-Cả lớp. -Cả lớp. -Cả lớp, tổ, cá nhân.-Cả lớp. -Cả lớp. -3 HS.-Rất vui, rất hay.Bài soạn lớp 2 (Học kì 1) Trang 9 Âm Nhạc 2  I MỤC ... thế giới; Nhạc sĩ Mô-da.-Nghe nhạc để bồi dưỡng năng lực cảm thụ âm nhạc. II CHUẨN BỊ:-Đàn.-Đọc trước truyện kể: Mô-da thần đồng âm nhạc. -Trò chơi âm nhạc: “Nghe nhạc tìm bài hát” Giáo viên ... nhàng.II CHUẨN BỊ:-ĐànIII LÊN LỚP: Giáo viên Học sinh 2 Bài cũ:Bài soạn lớp 2 (Học kì 1) Trang 17 Giảm tải theo 896/BộBỏ H 2, tập đọc thơ Âm Nhạc 2  Giáo viên Học sinhCùng kêu lên vang...
 • 20
 • 1,637
 • 13
Giáo án Âm nhạc lớp 2 HKI(CKTKN)

Giáo án Âm nhạc lớp 2 HKI(CKTKN)

Tiểu học

... Tiểu học Tân Lập . Giáo án Âm nhạc lớp 2 Mai Thị Chung 24 Trường Tiểu học Tân Lập . Giáo án Âm nhạc lớp 2 Mai Thị Chung 25 Trường Tiểu học Tân Lập . Giáo án Âm nhạc lớp 2 - Cho nhận xét, ... theo nhạc 2 lần.- HS hát theo dãy bàn, tổ nhóm, cá nhân. Mai Thị Chung 22 Trường Tiểu học Tân Lập . Giáo án Âm nhạc lớp 2 Thứ ngày tháng năm 20 Âm nhạc Tiết 29 : Ôn tập bài hát : CHÚ ẾCH CON Nhạc ... Tân Lập Giáo án Âm nhạc lớp 2 Thứ ngày tháng 8 năm 20 Âm nhạc Tiết 1 : - ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT LỚP 1 - NGHE QUỐC CAI / Mục tiêu, yêu cầu cần đạt :- Kể được tên một vài bài hát đã học ở lớp 1.-...
 • 41
 • 1,214
 • 8
giáo án âm nhạc lớp 2 hay

giáo án âm nhạc lớp 2 hay

Âm nhạc

... Thành10 Giáo án âm nhạc - 2 Năm học: 20 10 - 20 11 Nghe nhạc I. Mục tiêu :- Hs biết một danh nhân âm nhạc thế giới: nhạc sĩ Mô - da.- Nghe nhạc để bồi dỡng năng lực cảm thụ âm nhạc. II. Giáo viên ... PTCS Đại Thành 24 Giáo án âm nhạc - 2 Năm học: 20 10 - 20 11Ngày soạn: Ngày dậy: Tiết 1: - ôn tập các bài hát lớp 1 - Nghe quốc ca I. Mục tiêu :- Gây không khí hào hứng học âm nhạc. - Nhớ lại ... Đại Thành48 Giáo án âm nhạc - 2 Năm học: 20 10 - 20 11- Tập hát rõ lời, thể hiện tính chất vui tơi trong sáng của bài hát .- Hát kết hợp vận động phụ hoạ .II. Giáo viên chuẩn bị .- Nhạc cụ :...
 • 55
 • 1,598
 • 8
Giáo án Âm nhạc lớp 2 (Cả năm)

Giáo án Âm nhạc lớp 2 (Cả năm)

Âm nhạc

... Yên Nhân 21 GV: Gi¸o ¸n ¢m nh¹c líp 2 N¨m häc: 20 10 - 20 11 Ngµy 14 .2. 2009 Tỉ trëng kÝ dut Ngµy so¹n : 21 .2. 2009Ngµy gi¶ng : 24 .26 .2. 2009TiÕt 22 : ¤n bµi h¸t: Hoa l¸ mïa xu©n I. ... Trêng TiĨu häc A Yªn Nh©n 27 GV: Giáo án Âm nhạc lớp 2 Năm học: 20 10 - 20 11 Ngày soạn : 8.11 .20 08Ngày giảng : 11.13.11 .20 08Tiết 12 : Ôn bài hát: Cộc cách tùng cheng Nhạc: Phan Đình Bảng ... biểu diễn trước lớp .- HS lắng nghe - H¸t vµ vËn ®éngTrêng TiĨu häc A Yªn Nh©n 41 GV: Giáo án Âm nhạc lớp 2 Năm học: 20 10 - 20 11Ngày soạn : 8.11 .20 08Ngày giảng : 11.13.11 .20 08Tiết 13 :...
 • 51
 • 8,381
 • 191
Giao an Am nhac Lơp 2 ca năm CKTKN

Giao an Am nhac Lơp 2 ca năm CKTKN

Ngữ văn

... Cheng Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 21 -Gia Tiết 16:Kể Chuyện m Nhạc -Nghe NhacI/Mục tiêu:- Học sinh biết được một danh nhân âm nhạc thế giới.- Nghe nhạc để bồi dưỡng năng lực cảm thụ âm nhạc. - ... Anh. Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 14 - Giáo n Lớp : 2 Ngày 27 tháng - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng ... thế ngồi ngay ngắn.- Kiểm tra bài cũ.: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.- Bài mới: Giáo Viên: Đỗ Thanh Tùng - 28 - Giáo n Lớp : 2 Ngày 12 tháng - Chiến Só Tí HonI/Mục tiêu:- Hát thuộc...
 • 54
 • 3,557
 • 89
Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 10

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 10

Âm nhạc

... Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 2 Tiết 10.Ơn tập bài hát: CHÚC MỪNG SINH NHẬT Nhạc: AnhLời Việt: Đào Ngọc DungI. Mục tiêu.1. Kiến thức.- HS thuộc lời ca bài hát “Chúc mừng sinh nhật”. 2. Kỹ năng.- ... xét.3. Dạy bài mới. Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 1Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 2 Phần Nội DungHoạt Động Của Giáo viênHoạt Động Của Học SinhNội Dung I.Ơn tập bài hátChúc Mừng ... định tổ chức lớp. - Kiểm tra tình hình lớp. - Nhắc nhở HS tư thế ngồi học. 2. Kiểm tra bài cũ.- GV gọi 1 HS hát lại bài hát Chúc Mừng Sinh Nhật.- GV nhận xét.3. Dạy bài mới. Giáo viên: Nguyễn...
 • 3
 • 1,727
 • 8
Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 13

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 13

Âm nhạc

... Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 2 2. Kiểm tra bài cũ.- GV cho cả lớp xem tranh nhạc cụ và hỏi 1 HS về tên nhạc cụ.- GV nhận xét.3. Dạy bài mới.Phần Nội DungHoạt Động Của Giáo ViênHoạt ... nghe. Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 2 Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 2  Hát và vỗ tay theo tiết tấu.- GV vừa hướng dẫn vừa làm mẫu.- GV cho cả lớp thực hiện vài lần.- GV chia lớp ... lớp 2 của điểm trường chính, điểm trường Tà Cơm và điểm trường Làng Gon.- Tất cả các bước lên lớp GV điều thực hiện như trình tự nêu trên.- Riêng đối với 2 lớp 2C (điểm trường Tà Cơm) và 2H...
 • 4
 • 1,457
 • 24
Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 14

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 14

Âm nhạc

... Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 2 Phần NộiDungHoạt Động Của Giáo ViênHoạt ĐộngCủa Học SinhNội Dung 1.Ơn tập bài hátChiến sĩ tí hon.Nội Dung 2. Tập đọc thơtheo tiết tấu. ... HS thực hiện. - HS thực hiện theo u cầu.- HS lắng nghe. Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 2 Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 2 Tiết 14.- Ơn tập bài hát Chiến sĩ tí hon.- Tập đọc thơ ... hát.II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên.- Hát chuẩn xác bài hát “Chiến Sĩ Tí Hon”.- Nhạc cụ quen dùng và nhạc cụ gõ. 2. Học sinh.- Phương tiện học tập, sách giáo khoa, vở.- Nhạc cụ gõ.3. Phương...
 • 3
 • 2,537
 • 16
Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 15

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 15

Âm nhạc

... Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 2 Nội Dung.Nghe nhạc.  Hoạt Động 4.Nghe nhạc. - GV cho HS nghe một trích đoạn nhạc khơng lờimà GV đã chuẩn bị trước.- GV ... chú:- Giáo án này được dùng cho khối lớp 2 của điểm trường chính, điểm trườngTà Cơm và điểm trường Làng Gon.- Tất cả các bước lên lớp GV điều thực hiện như trình tự nêu trên.- Riêng đối với 2 lớp ... trong q trình lên lớp tuỳ theo sốlượng HS mà GV có những hình thức chia tổ, nhóm cho phù hợp./. Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 3Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 2 Tiết 15.Ơn tập...
 • 3
 • 1,482
 • 8
Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 17

Giáo Án Âm Nhạc Lớp 2 - Tiết 17

Âm nhạc

... yêu cầu.- HS lắng nghe. Giáo viên: Nguyễn Đình Tuấn Trang 2 Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 2 4. Củng cố.- GV chỉ định 1 HS nêu lại tên bài hát.- GV cho cả lớp hát lại bài hát vài lần, ... Giáo án này được dùng cho khối lớp 2 của điểm trường chính, điểm trường Tà Cơm và điểm trường Làng Gon.- Tất cả các bước lên lớp GV điều thực hiện như trình tự nêu trên.- Riêng đối với 2 lớp ... Trường TH Sơn Thủy Giáo án âm nhạc khối 2 3. Dạy bài mới.Phần Nội DungHoạt Động Của Giáo ViênHoạt Động Của Học SinhNội Dung.Học hát:Hái HoaBên...
 • 3
 • 3,593
 • 21
Giao an Am Nhac Lop 2 - Tuan 15,16,17,18,19

Giao an Am Nhac Lop 2 - Tuan 15,16,17,18,19

Âm nhạc

... Ngàygiảng:Thứ / 12/ 2010KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC – NGHE NHẠCI.Mục tiêu: -Biết Mô - Da là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới người Áo-Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích một đoạn nhạc không lời.II. Chuẩn bị của giáo ... chuyện giúp HS ghi nhớ nhạc sĩ Mô-damột danh nhân âm nhạc thế giới*Hoạt động 2: Nghe nhạc. - Giới thiệu một ca khúc thiếu nhi (hoặc một đoạntrích nhạc không lời của nhạc sĩ Mô-da)- HS ngồi ... Đọc diễn cảm câu chuyện Mô-da – thần đồng âm nhạc (SGV)- Ảnh nhạc sĩ Mô-da.- Bản đồ thế giới- Băng nhạc bài hát thiếu nhi hoặc đoạn trích một bản nhạc không lời của Mô-da.- Nghiên cứu kĩ...
 • 8
 • 4,170
 • 37

Xem thêm