Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 10

19 764 2
Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài soạn âm nhạc lớp 2 Thứ 3 ngày 17 tháng 8 năm 2010 Tiết 1: Ôn tập môt số bài hát đã học ở lớp 1 Nghe quốc ca I. Mục tiêu: - HS kể lại đợc một số bài hát đã học ở lớp 1 - HS biết hát theo giai điệu và lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 1 - Biết khi chào cờ có hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng - Nhạc cụ gõ đệm III.Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ 2.Bài mới *HĐ1: Ôn tập H? CT âm nhạc lớp 1 có bao nhiêu bài hát? H? Hãy kể tên một số bài hát đã học ở lớp 1 (HS giỏi có thể kể tên 12 bài) Mời HS lên bảng thể hiện bài hát GV dùng đàn đệm cho HS hát Hớng dẫn HS ôn gõ đệm Hớng dẫn HS vận động phụ hoạ *HĐ2: Biểu diễn Gọi HS lên bảng biểu diễn bài hát GV nhận xét *HĐ3: Nghe Quốc ca GV giới thiệu bài hát Cho HS nghe Khi chào cờ ta phải có thái độ ntn? 3.Củng cố: GV cho HS hát lại bài hát Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Xem bài 2 HS nghe và trả lời Học đợc 12 bài hát HS đứng tại chỗ kể HS lên bảng thể hiện HS nghe đàn và hát theo hớng dẫn HS hát và thực hiện gõ đệm HS hát và vận động HS lên bảng thể hiện Cả lớp lắng nghe nhận xét HS nghe HS ngồi ngay ngắn lắng nghe HS nghe Đứng nghiêm không cời đùa HS hát tập thể Lắng nghe Về nhà thực hiện Thứ 3 ngày 24 tháng 8 năm 2010 Tiết 2 : Học bài hát : Thật là hay I. Mục tiêu: - HS theo giai điệu và lời ca của bài hát - Hát kết hợp gõ đệm theo phách II. Chuẩn bị: - Hát chuẩn bài hát - Nhạc cụ thờng dùng III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ 2.Bài mới *HĐ1: Dạy hát GV giới thiệu qua bài hát và tác giả GV đệm đàn và hát mẫu bài hát Hớng dẫn HS đọc lời ca Dạy cho HS hát từng câu Hớng dẫn HS ôn luyện Gọi 1 vài em khá lên bảng thể hiện GV nhận xét *HĐ2: Kết hợp gõ đệm GV phát cho HS nhạc cụ gõ đệm HS chú ý lắng nghe để hiểu biết thêm Nghe làm quen với giai điệu bài hát mới Đọc lời ca theo HD của GV HS nghe và tập hát theo HD của GV HS luyện hát theo dãy, tổ, nhóm HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS nhận Nguyễn ánh Xuân 1 Bài soạn âm nhạc lớp 2 H? Chúng ta đã học đợc mấy kiểu gõ đệm? HD học sinh gõ đệm theo phách HD học sinh luyện tập Gọi HS lên bảng thể hiện GV nhận xét 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát 3 kiểu: theo nhịp, theo phách, tiết tấu lời ca HS quan sát và thực hiện theo GV HS luyện theo dãy, tổ nhóm HS thể hiện Lắng nghe HS hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 3 ngày 7 tháng 9 năm 2010 Tiết 3 : Ôn bài hát : thật là hay I. Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ 2.Bài mới *HĐ1: Ôn bài hát GV đệm giai điệu bài hát cho HS nghe Hớng dẫn HS ôn luyện Cho HS ôn luuyện hát kết hợp gõ đệm Hớng dẫn HS tập một vài động tác phụ hoạ Gọi HS lên bảng thực hiện *HĐ2: : Vận động phụ họa GV thực hiện các động tác vận động Hớng dẫn HS thực hiện Cho HS luyện tập Gọi HS thể hiện 3.Củng cố: Cho HS hát lại bài hát Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài HS nghe và nhẩm lời ca HS hát ôn theo HD HS thực hiện hát và gõ đệm HS thực hiện theo GV HS lên bảng thể hiện HS quan sát GV làm mẫu HS thực hiện HS luyện tập theo dãy, tổ, mhóm HS thực hiện HS hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 3 ngày 14 tháng 9 năm 2010 Tiết 4 : Học bài hát : xoè hoa I. Mục tiêu: - Biết đây là bài hát dân ca của dân tộc Thái ở Tây bắc - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách II. Chuẩn bị: - Hát chuẩn bài hát - Nhạc cụ thờng dùng III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: Thật là hay 2.Bài mới *HĐ1: Dạy hát GV giới thiệu qua bài hát và xuất sứ GV đệm đàn và hát mẫu bài hát Hớng dẫn HS đọc lời ca Dạy cho HS hát từng câu Hớng dẫn HS ôn luyện HS lên bảng thể hiện HS chú ý lắng nghe để hiểu biết thêm Nghe làm quen với giai điệu bài hát mới Đọc lời ca theo HD của GV HS nghe và tập hát theo HD của GV HS luyện hát theo dãy, tổ, nhóm Nguyễn ánh Xuân 2 Bài soạn âm nhạc lớp 2 Gọi 1 vài em khá lên bảng thể hiện GV nhận xét *HĐ2: Kết hợp gõ đệm GV phát cho HS nhạc cụ gõ đệm H? Chúng ta đã học đợc mấy kiểu gõ đệm? HD học sinh luyện tập Gọi HS lên bảng thể hiện GV nhận xét 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS nhận 3 kiểu: theo nhịp, theo phách, tiết tấu lời ca HS luyện theo dãy, tổ nhóm HS thể hiện Lắng nghe HS Hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 3 ngày 21 tháng 9 năm 2010 Tiết 5 : Ôn bài hát : xoè hoa I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca, tập biểu diễn bài hát - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng - Một số động tác phụ hoạ III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2.Bài mới *HĐ1: Ôn bài hát GV đệm giai điệu bài hát cho HS nghe Hớng dẫn HS ôn luyện Cho HS ôn luuyện hát kết hợp gõ đệm Hớng dẫn HS tập một vài động tác phụ hoạ Gọi HS lên bảng thực hiện GV nhận xét +GV làm mẫu HD học sinh tập biểu diễn bài hát Gọi HS khá,giỏi lên bảng thực hiện *HĐ2: Vận động phụ họa GV thực hiện các động tác vận động Hớng dẫn HS thực hiện Cho HS luyện tập Gọi HS thể hiện 3.Củng cố: Cho HS hát lại bài hát Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài HS nghe và nhẩm lời ca HS hát ôn theo HD HS thực hiện hát và gõ đệm HS thực hiện theo GV HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS ngồi ngay ngắn quan sát Thực hiện theo GV Cả lớp quan sát nhận xét HS ngồi ngay ngắn quan sát Thực hiện theo GV HS luyện tập theo tổ nhóm Thể hiện HS hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 3 ngày 28 tháng 9 năm 2010 Tiết 6 : Học bài hát : múa vui I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca II. Chuẩn bị: - Hát chuẩn bài hát - Nhạc cụ thờng dùng III. Hoạt động dạy học: Nguyễn ánh Xuân 3 Bài soạn âm nhạc lớp 2 1.Bài cũ: Xoè hoa 2.Bài mới *HĐ1: Dạy hát GV giới thiệu qua bài hát và tác giả GV đệm đàn và hát mẫu bài hát Hớng dẫn HS đọc lời ca Dạy cho HS hát từng câu Hớng dẫn HS ôn luyện Gọi 1 vài em khá lên bảng thể hiện GV nhận xét *HĐ2: Kết hợp gõ đệm GV phát cho HS nhạc cụ gõ đệm H? Chúng ta đã học đợc mấy kiểu gõ đệm? (dành cho HS khá ,giỏi trả lời) HD học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca HD học sinh luyện tập Gọi HS lên bảng thể hiện GV nhận xét 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát HS lên bảng thể hiện HS chú ý lắng nghe để hiểu biết thêm Nghe làm quen với giai điệu bài hát mới Đọc lời ca theo HD của GV HS nghe và tập hát theo HD của GV HS luyện hát theo dãy, tổ, nhóm HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS nhận biết 3 kiểu: theo nhịp, theo phách, tiết tấu lời ca HS quan sát và thực hiện theo GV HS luyện theo dãy, tổ nhóm HS thể hiện Lắng nghe HS hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 3 ngày 5 tháng 10 năm 2010 Tiết 7 : Ôn bài hát : múa vui I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca - Biết hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ đơn giản II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng - Một số động tác phụ hoạ III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2.Bài mới *HĐ1: Ôn bài hát GV đệm giai điệu bài hát cho HS nghe Hớng dẫn HS ôn luyện Cho HS ôn luuyện hát kết hợp gõ đệm Hớng dẫn HS tập một vài động tác phụ hoạ Gọi HS lên bảng thực hiện GV nhận xét *HĐ2: Vận động phụ họa GV thực hiện các động tác vận động Hớng dẫn HS thực hiện Cho HS luyện tập Gọi HS thể hiện 3.Củng cố: Cho HS hát lại bài hát Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài HS nghe và nhẩm lời ca HS hát ôn theo HD HS thực hiện hát và gõ đệm HS thực hiện theo GV HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS ngồi ngay ngắn quan sát Thực hiện theo GV HS luyện tập theo tổ nhóm Thể hiện HS hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Nguyễn ánh Xuân 4 Bài soạn âm nhạc lớp 2 Thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2010 Tiết 8 : Ôn bài hát : thật là hay, múa vui, xoè hoa I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu thuộc lời ca của 3 bài hát - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát, tập biểu diễn bài hát - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2.Bài mới *HĐ1: Ôn bài Thật là hay GV đệm giai điệu bài hát cho HS nghe H? bài hát tên gì? ai là tác giả? Hớng dẫn HS ôn luyện Cho HS ôn luuyện hát kết hợp gõ đệm Hớng dẫn HS ôn luyện một vài động tác phụ hoạ đã học Gọi HS lên bảng thực hiện GV nhận xét HD học sinh tập biểu diễn bài hát *HĐ 2: Bài Xoè hoa *HĐ 3: Bài Múa vui Thực hiện tơng tự nh trên 3.Củng cố: Cho HS hát lại bài hát Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài HS nghe và nhẩm lời ca Bài Thật là hay Tác giả Hoàng Vân HS hát ôn theo HD HS thực hiện hát và gõ đệm HS thực hiện HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS thực hiện theo HD HS thực hiện theo HD của GV HS hát tập thể HS nghe Thứ 6 ngày 29 tháng 10 năm 2010 Tiết 9 : Học bài hát : chúc mừng sinh nhật I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết đây là bài hát của nớc Anh - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách II. Chuẩn bị: - Hát chuẩn bài hát - Nhạc cụ thờng dùng III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 3 bài hát ôn tiết trớc 2.Bài mới *HĐ1: Dạy hát GV giới thiệu qua bài hát và tác giả GV đệm đàn và hát mẫu bài hát Hớng dẫn HS đọc lời ca Dạy cho HS hát từng câu Hớng dẫn HS ôn luyện Gọi 1 vài em khá lên bảng thể hiện GV nhận xét *HĐ2: Kết hợp gõ đệm GV phát cho HS nhạc cụ gõ đệm H? Chúng ta đã học đợc mấy kiểu gõ đệm? Bài hát này thầy hớng dẫn các em kiểu gõ HS lên bảng thể hiện HS chú ý lắng nghe để hiểu biết thêm Nghe làm quen với giai điệu bài hát mới Đọc lời ca theo HD của GV HS nghe và tập hát theo HD của GV HS luyện hát theo dãy, tổ, nhóm HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS nhận biết 3 kiểu: theo nhịp, theo phách, tiết tấu lời ca Nguyễn ánh Xuân 5 Bài soạn âm nhạc lớp 2 đệm theo phách HD học sinh luyện tập Gọi HS lên bảng thể hiện GV nhận xét 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát HS luyện theo dãy, tổ nhóm HS thể hiện Lắng nghe HS Hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 5 tháng 11 năm 2010 Tiết 10 : Ôn bài hát : chúc mừng sinh nhật I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Tham gia trò chơi đố vui - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng - Một số động tác phụ hoạ III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2.Bài mới *HĐ1: Ôn bài hát GV đệm giai điệu bài hát cho HS nghe Hớng dẫn HS ôn luyện Cho HS ôn luuyện hát kết hợp gõ đệm Gọi HS lên bảng thực hiện GV nhận xét *HĐ2: Vận động phụ họa GV thực hiện các động tác vận động Hớng dẫn HS thực hiện Cho HS luyện tập Gọi HS thể hiện *HĐ3: Trò chơi GV cho HS ôn lại nhịp 2/4 và 3/4 GV dùng nhạc cụ gõ nhịp 2/4 và 3/4 Cho HS thực hành hát 2 bài nhịp 2/4 và 3/4 để HS phân biệt đợc 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Bài hát tên gì? nhạc nớc nào? - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát HS nghe và nhẩm lời ca HS hát ôn theo HD HS thực hiện hát và gõ đệm HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS ngồi ngay ngắn quan sát Thực hiện theo GV HS luyện tập theo tổ nhóm Thể hiện HS nghe để nhớ lại HS nghe và đoán nhịp 2/4 và 3/4 HS thực hiện HS Hát tập thể Bài Chúc mừng sinh nhật Nhạc : Nớc Anh Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 12 tháng 11 năm 2010 Tiết 11 : Học bài hát : cộc cách tùng cheng I. Mục tiêu: - Biết một số nhạc cụ gõ dân tộc: Sênh, Thanh la, Mõ, Trống - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Tham gia trò chơi II. Chuẩn bị: - Hát chuẩn bài hát - Nhạc cụ thờng dùng Nguyễn ánh Xuân 6 Bài soạn âm nhạc lớp 2 III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: Chúc mừng sinh nhật 2.Bài mới *HĐ1: Dạy hát GV giới thiệu qua bài hát và tác giả GV đệm đàn và hát mẫu bài hát Hớng dẫn HS đọc lời ca Dạy cho HS hát từng câu Hớng dẫn HS ôn luyện Gọi 1 vài em khá lên bảng thể hiện GV nhận xét *HĐ2: Kết hợp gõ đệm GV phát cho HS nhạc cụ gõ đệm GV giới thiệu và làm mẫu gõ đệm theo tiết tấu lời ca HD học sinh luyện tập Gọi HS lên bảng thể hiện GV nhận xét * HĐ3: Trò chơi GV hớng dẫn cách chơi và luật chơi Gọi HS lên bảng phân công mỗi em là một nhạc cụ rồi thực hiện theo câu hát Gọi các nhóm thi đua với nhau GV nhận xét 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát HS lên bảng thể hiện HS chú ý lắng nghe để hiểu biết thêm Nghe làm quen với giai điệu bài hát mới Đọc lời ca theo HD của GV HS nghe và tập hát theo HD của GV HS luyện hát theo dãy, tổ, nhóm HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS nhận biết HS quan sát HS luyện theo dãy, tổ nhóm HS thể hiện Lắng nghe HS lắng nghe và nhận biết HS lên bảng và thực hiện theo HD HS thực hiện Lắng nghe HS Hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2010 Tiết 12 : Ôn bài hát : Cộc cách tùng cheng I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tập biểu diễn bài hát II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng - Một số động tác phụ hoạ III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2.Bài mới *HĐ1: Ôn bài hát GV đệm giai điệu bài hát cho HS nghe Hớng dẫn HS ôn luyện Cho HS ôn luuyện hát kết hợp gõ đệm Gọi HS lên bảng thực hiện GV nhận xét *HĐ2: Vận động phụ họa GV thực hiện các động tác vận động Hớng dẫn HS thực hiện Cho HS luyện tập Gọi HS thể hiện HS nghe và nhẩm lời ca HS hát ôn theo HD HS thực hiện hát và gõ đệm HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS ngồi ngay ngắn quan sát Thực hiện theo GV HS luyện tập theo tổ nhóm Thể hiện Nguyễn ánh Xuân 7 Bài soạn âm nhạc lớp 2 Nhận xét *HĐ3: Tập biểu diễn bài hát GV thực hiện mẫu cách thể hiện bài hát Gọi HS lên bảng thể hiện Khuyến khích HS tự tìm ra cách biểu diễn bài hát phù hợp Nhận xét 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Bài hát vừa ôn có tên gì? - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát HS quan sát HS lên thể hiện HS biểu diễn Cả lớp quan sát và nhận xét Lắng nghe HS Hát tập thể Bài Cộc cách tùng cheng Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 26 tháng 11 năm 2010 Tiết 13 : Học bài hát : Chiến sỹ tí hon I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách II. Chuẩn bị: - Hát chuẩn bài hát - Nhạc cụ thờng dùng III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: Cộc cách tùng cheng 2.Bài mới *HĐ1: Dạy hát GV giới thiệu qua bài hát và tác giả GV đệm đàn và hát mẫu bài hát Hớng dẫn HS đọc lời ca Dạy cho HS hát từng câu Hớng dẫn HS ôn luyện Gọi 1 vài em khá lên bảng thể hiện GV nhận xét *HĐ2: Kết hợp gõ đệm GV phát cho HS nhạc cụ gõ đệm GV giới thiệu và làm mẫu gõ đệm theo phách HD học sinh luyện tập Gọi HS lên bảng thể hiện GV nhận xét 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát HS lên bảng thể hiện HS chú ý lắng nghe để hiểu biết thêm Nghe làm quen với giai điệu bài hát mới Đọc lời ca theo HD của GV HS nghe và tập hát theo HD của GV HS luyện hát theo dãy, tổ, nhóm HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS nhận biết HS quan sát HS luyện theo dãy, tổ nhóm HS thể hiện Lắng nghe HS Hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 3 tháng 12 năm 2010 Tiết 14 : Ôn bài hát : chiến sỹ tí hon I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tập biểu diễn bài hát II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng - Một số động tác phụ hoạ III. Hoạt động dạy học: Nguyễn ánh Xuân 8 Bài soạn âm nhạc lớp 2 1.Bài cũ: 2.Bài mới *HĐ1: Ôn bài hát GV đệm giai điệu bài hát cho HS nghe Hớng dẫn HS ôn luyện Cho HS ôn luuyện hát kết hợp gõ đệm Gọi HS lên bảng thực hiện GV nhận xét *HĐ2: Vận động phụ họa GV thực hiện các động tác vận động Hớng dẫn HS thực hiện Cho HS luyện tập Gọi HS thể hiện Nhận xét *HĐ3: Tập biểu diễn bài hát GV thực hiện mẫu cách thể hiện bài hát Gọi HS lên bảng thể hiện Khuyến khích HS tự tìm ra cách biểu diễn bài hát phù hợp Nhận xét 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Bài hát vừa ôn có tên gì? - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát HS nghe và nhẩm lời ca HS hát ôn theo HD HS thực hiện hát và gõ đệm HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS ngồi ngay ngắn quan sát Thực hiện theo GV HS luyện tập theo tổ nhóm Thể hiện HS quan sát HS lên thể hiện HS biểu diễn Cả lớp quan sát và nhận xét Lắng nghe HS Hát tập thể Bài Chiến sỹ tý hon Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 10 tháng 12 năm 2010 Tiết 15 : Ôn bài hát : chúc mừng sinh nhật cộc cách tùng cheng Chiến sĩ tí hon I. Mục tiêu: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2.Bài mới *HĐ1: Ôn bài Chúc mừng sinh nhật GV đệm giai điệu bài hát cho HS nghe H? bài hát tên gì? Hớng dẫn HS ôn luyện Cho HS ôn luuyện hát kết hợp gõ đệm Hớng dẫn HS ôn luyện một vài động tác phụ hoạ đã học Gọi HS lên bảng thực hiện GV nhận xét *HĐ 2: Bài Cộc cách tùng cheng *HĐ 3: Bài Chiến sĩ tí hon Thực hiện tơng tự nh trên 3.Củng cố: Cho HS hát lại bài hát Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài HS nghe và nhẩm lời ca Bài Chúc mừng sinh nhật HS hát ôn theo HD HS thực hiện hát và gõ đệm HS thực hiện HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS thực hiện theo HD HS thực hiện theo HD của GV HS hát tập thể HS nghe Nguyễn ánh Xuân 9 Bài soạn âm nhạc lớp 2 Thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 2010 Tiết 16 : kể chuyện âm nhạc nghe nhạc I. Mục tiêu: - Biết Mô-za là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới ngời nớc áo - Nghe một ca khúc Khát vọng mùa xuân của Mô-za - Tập biểu diễn bài hát II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2.Bài mới *HĐ1: Kể chuyện âm nhạc GV kể câu chuyện về thần đồng Mô-za ? Mô-za là ngời nớc nào? ? Mô-za đã làm gì khi đánh rơi bản nhạc xuống sông? ? Câu chuyện xảy ra khi Mô-za đợc mấy tuổi? ? Gọi HS tóm tắt lại câu chuyện *HĐ2: Nghe nhạc GV giới thiệu ND bài hát Cho HS nghe ? Bài có tốc độ nhanh hay chậm ? Tinh chất của bài ra sao GV nhận xét cho HS nghe Cho HS nghe lại *HĐ3: Tập biểu diễn bài hát HD học sinh biểu diễn bài hát đã học GV nhận xét 3.Củng cố: Cho HS nghe lại bài nhạc Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài HS lắng nghe nắm bắt cốt chuyện Ngời nớc áo Đã tự mình nghĩ ra và viết một bản nhạc khác Lúc đó Mô-za mới 6 tuổi HS lên bảng thể hiện HS lắng nghe Tốc độ vừa phải Tính chất vui tơi Lắng nghe HS lên bảng thể hiện Lắng nghe HS ngồi ngay ngắn lắng nghe HS lắng nghe Thứ 6 ngày 24 tháng 12 năm 2010 Tiết 17 : Học bài hát địa phơng tự chọn bài hát : Chim bay cò bay I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,theo nhịp II. Chuẩn bị: - Hát chuẩn bài hát - Nhạc cụ thờng dùng III. Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: Cộc cách tùng cheng 2.Bài mới *HĐ1: Dạy hát GV giới thiệu qua bài hát và tác giả GV đệm đàn và hát mẫu bài hát Hớng dẫn HS đọc lời ca Dạy cho HS hát từng câu HS lên bảng thể hiện HS chú ý lắng nghe để hiểu biết thêm Nghe làm quen với giai điệu bài hát mới Đọc lời ca theo HD của GV HS nghe và tập hát theo HD của GV Nguyễn ánh Xuân 10 [...]... Ngô Mạnh Thu Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 20 11 Tiết 21 : Học bài hát : hoa lá mùa xuân I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,tiết tấu lời ca II Chuẩn bị: 12 Nguyễn ánh Xuân Bài soạn âm nhạc lớp 2 - Hát chuẩn bài hát - Nhạc cụ thờng dùng III Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2. Bài mới *HĐ1: Dạy hát GV giới thiệu qua bài hát... hiện 13 Nguyễn ánh Xuân Bài soạn âm nhạc lớp 2 GV nhận xét 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Bài hát vừa ôn có tên gì? - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát Lắng nghe HS Hát tập thể Bài hoa lá mùa xuân Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 18 tháng 2 năm 20 11 Tiết 23 : Học bài hát : chú chim nhỏ dễ thơng I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết đây là bài hát nhạc nớc ngoài,... học HS nghe 4.Dặn dò: Về học thuộc bài Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 20 11 Tiết 26 : Học bài hát : chim chích bông 15 Nguyễn ánh Xuân Bài soạn âm nhạc lớp 2 I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,tiết tấu lời ca II Chuẩn bị: - Hát chuẩn bài hát - Nhạc cụ thờng dùng III Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2. Bài mới *HĐ1: Dạy hát HS chú ý lắng nghe để hiểu biết... hát đúng giai điệu và đúng lời 1 và thuộc lời 2 bài hát - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tập biểu diễn bài hát II Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng - Một số động tác phụ hoạ III Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2. Bài mới *HĐ1: Ôn bài hát HS ôn luyện theo HD HD học sinh ôn lời 1 17 Nguyễn ánh Xuân Bài soạn âm nhạc lớp 2 GV đệm đàn và hát mẫu lời 2 bài hát Hớng dẫn HS đọc lời ca Dạy cho HS hát... bài hát - Nhạc cụ thờng dùng III Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2. Bài mới *HĐ1: Dạy hát HS chú ý lắng nghe để hiểu biết thêm GV giới thiệu qua bài hát và tác giả Nghe làm quen với giai điệu bài hát mới GV đệm đàn và hát mẫu bài hát 11 Nguyễn ánh Xuân Bài soạn âm nhạc lớp 2 Hớng dẫn HS đọc lời ca Dạy cho HS hát từng câu Hớng dẫn HS ôn luyện Gọi 1 vài em khá lên bảng thể hiện GV nhận xét *H 2: Kết hợp... theo phách,theo tiết tấu lời ca II Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng - Một số động tác phụ hoạ III Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2. Bài mới *HĐ1: Ôn bài hát HS nghe và nhẩm lời ca GV đệm giai điệu bài hát cho HS nghe HS hát ôn theo HD Hớng dẫn HS ôn luyện HS lên bảng thể hiện Gọi HS lên bảng thực hiện 14 Nguyễn ánh Xuân Bài soạn âm nhạc lớp 2 GV nhận xét *H 2: Vận động phụ họa GV thực hiện các động tác vận... nhận xét *H 2: Kết hợp gõ đệm GV phát cho HS nhạc cụ gõ đệm HS nhận biết GV giới thiệu và làm mẫu gõ đệm theo HS quan sát phách HS luyện theo dãy, tổ nhóm HD học sinh luyện tập HS thể hiện Gọi HS lên bảng thể hiện HS Hát tập thể 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát Lắng nghe - Nhận xét tiết học Thực hiện ở nhà 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát 18 Nguyễn ánh Xuân Bài soạn âm nhạc lớp 2 19 Nguyễn ánh Xuân ... Nguyễn ánh Xuân Bài soạn âm nhạc lớp 2 GV thực hiện mẫu cách thể hiện bài hát Gọi HS lên bảng thể hiện Khuyến khích HS tự tìm ra cách biểu diễn bài hát phù hợp 3.Củng cố: - Cho HS hát lại bài hát - Bài hát vừa ôn có tên gì? - Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: Về học thuộc bài hát HS quan sát HS lên thể hiện HS biểu diễn HS thể hiện HS Hát tập thể Bài Chim chích bông Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 25 tháng... tập thể Bài Chú chim nhỏ dễ thơng Nhạc nớc Pháp Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 4 tháng 3 năm 20 11 Tiết 25 : Ôn bài hát : trên con đờng đến trờng hoa lá mùa xuân I Mục tiêu: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 2 bài hát - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Tập biểu diễn bài hát II Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng III Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2. Bài mới *HĐ1: Ôn Trên con đờng... hiện HS Hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Thứ 6 ngày 11 tháng 2 năm 20 11 Tiết 22 : Ôn bài hát : hoa lá mùa xuân I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản - Tham gia tập biểu diễn bài hát II Chuẩn bị: - Nhạc cụ thờng dùng - Một số động tác phụ hoạ III Hoạt động dạy học: 1.Bài cũ: 2. Bài mới *HĐ1: Ôn bài hát GV đệm giai điệu bài hát cho HS nghe . hát tập thể HS nghe Nguyễn ánh Xuân 9 Bài soạn âm nhạc lớp 2 Thứ 6 ngày 17 tháng 12 năm 20 10 Tiết 16 : kể chuyện âm nhạc nghe nhạc I. Mục tiêu: - Biết Mô-za là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới ngời. nhóm Thể hiện HS hát tập thể Lắng nghe Thực hiện ở nhà Nguyễn ánh Xuân 4 Bài soạn âm nhạc lớp 2 Thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 20 10 Tiết 8 : Ôn bài hát : thật là hay, múa vui, xoè hoa I. Mục tiêu: . Bài soạn âm nhạc lớp 2 Thứ 3 ngày 17 tháng 8 năm 20 10 Tiết 1: Ôn tập môt số bài hát đã học ở lớp 1 Nghe quốc ca I. Mục tiêu: - HS kể lại đợc một số bài hát đã học ở lớp 1 - HS biết

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan