Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 12

47 727 0
Giáo án Âm nhạc lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

- 1 - TUẦN 1 TIẾT 1 Ngày dạy: - ÔN CÁC BÀI HÁT LỚP 1 - NGHE QUỐC CA.  I. Mục tiêu: - Gây không khí hào hứng. - Nhớ lại các bài hát lớp 1. - Hát đúng đều, hoà giọng. - Giáo viên thái đô đứng nghiêm trang trong lúc chào cờ. - Biết bài hát “ Quốc ca” ( bài ca của đất nước). II. Giáo viên chuẩn bò: - Tập hát các bài hát lớp 1. - Băng mẫu bài “ Quốc ca”, kèn. III. Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát lớp 1. - Gợi ý cho học sinh nhớ lại các bài hát lớp 1. - Luyện giọng. - Giáo viên đàn giai điệu bài hát. - Giáo viên chọn 1 vài bài hát cho học sinh biểu diễn trước lớp. Hoạt động 2: Nghe bài “ Quốc ca”. - Giáo viên đàn giai điệu, hát cho học sinh nghe bài hát “ Quốc ca”. - Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh trả lời: Quốc ca thường hát khi nào? Khi chào cờ và hát “ Quốc ca” đứng như thế nào? - Hướng dẫn học sinh tư thế đứng - Lắng nghe. - Khởi động giọng. - Học sinh giơ tay nói tên bài hát. - Học sinh biểu diễn cho cả lớp xem. - Học sinh trật tự lắng nghe. - Học sinh lắng nghe và trả lời ( đứng nghiêm, yên lặng, không đùa giỡn, giở nón ra ) - Học sinh thực hành theo giáo viên . Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 2 - chào cờ và nghe hát “ Quốc ca”. * Củng cố – Hướng dẫn ở nhà: - Gọi 1 vài em hát bài hát lớp 1. - Xem trước bài hát: Thật là hay.  TUẦN 2 TIẾT 2 Ngày dạy: Học Bài Hát : THẬT LÀ HAY Nhạc Và Lời: Hoàng Lân  I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu, lời ca. - Biết bài hát của nhạc só : Hoàng Lân. II. Chuẩn bò của giáo viên : - Hát chuẩn xác bài hát. - Nhạc cụ gõ. - Tranh minh họa. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG 1: Học bài hát : Thật là hay. Giáo viên Học sinh - Giới thiệu: nhiều loài chim có giọng hót rất hay Bài hát của Hoàng Lân. - Khởi động giọng: âm a, i. - Hát mẫu ( nghe giai điệu). - Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu. - Dạy hát từng câu ( móc xích). - Nhắc học sinh tư thế ngồi hát. - Lắng nghe. - Khởi động cả lớp. - Lắng nghe. - Đọc theo hướng dẫn . - Hát theo hướng dẫn. - Làm theo giáo viên. HOẠT ĐỘNG 2: Hát kết hợp vỗ tay theo phách và tiết tấu Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 3 - Giáo viên Học sinh - Hướng dẫn hát vỗ tay theo phách Nghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh. x x x x x x x - Giáo viên chia nhóm - Hướng dẫn học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu ( vỗ tay theo từng tiếng của lời ca). - Học sinh thực hành cả lớp theo hướng dẫn của GV. - Thực hành cá nhân. - Thực hành theo nhóm. - Học sinh thực hành. Nghe véo von trong vòm cây * Củng cố – hướng dẫn học ở nhà: - Giáo viên hát lại ( hoặc đệm giai điệu) bài hát 1 lần, cho cả lớp vỗ tay theo phách. - Cả lớp cùng hát vỗ tay theo tiết tấu. - Nhận xét, đánh giá. - Dặn học sinh về nhà học thuộc bài hát.  TUẦN 3 TIẾT 3 Ngày dạy: Ôn Bài Hát: THẬT LÀ HAY Nhạc Và Lời: Hoàng Lân  I. Mục tiêu: - Hát thuộc, diễn cảm, làm đúng động tác phụ họa. - Trò chơi dùng nhạc với nhạc cụ gõ. II. Chuẩn bò của giáo viên : - Một số nhạc cụ gõ, đệm theo bài hát. - Nhạc cụ quen dùng. ( kèn Melodion). III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: HOẠT ĐỘNG 1: Ôn bài hát đã học. Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 4 - Giáo viên Học sinh - Đàn giai điệu bài hát ( Thật là hay). - hướng dẫn học sinh khởi động giọng a, i. - Bắt giọng cho học sinh hát ( đệm đàn theo) 2 lần. - Nhắc đúng tên bài hát. - Đọc cả lớp theo đúng cao độ. ( Lần 1: tốc độ vừa phải. Lần 2: tốc độ nhanh). - Cá nhân vài em. HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn học sinh đánh nhòp 4 2 Giáo viên Học sinh - Giáo viên nói sơ lược về nhòp 2(gồm 2 phách: 1 mạnh và 1 nhẹ). - Giáo viên làm mẫu cho học sinh xem.   - Giáo viên thực hành kết hợp đánh nhòp. - Gọi vài em lên điều khiển cho cả lớp hát. - Theo dõi quan sát. - Học sinh tập đánh theo sơ đồ. - Học sinh hát và đánh nhòp theo giáo viên. - Cả lớp cùng hát. - Hát theo nhóm. HOẠT ĐỘNG 3: Cho từng nhóm sử dụng nhạc cụ gõ: Giáo viên Học sinh - Giới thiệu các nhạc cụ gõ. - Cho từng nhóm học sinh sử dụng nhạc cụ gõ. 1. Song Loan. 2. Trống con. 3. Thanh phách. - Học sinh chia nhóm: từng nhóm thực hành gõ âm hình tiết tấu. ♫ / ♫ / ♫ ♫/ Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 5 - 4. Mõ / * Củng cố – hướng dẫn học ở nhà: - Gọi vài em hát lại bài. - Nhận xét, đánh giá. - Dặn dò : Hát ở nhà.  TUẦN 4 TIẾT 4 Ngày dạy: - HỌC BÀI HÁT : XÒE HOA Dân ca Thái – Tây Bắc Lời mới : Phan Duy  I. Mục tiêu: - Biết xuất xứ của bài hát. - Hát đúng giai điệu và lời ca. - Biết gõ đệm theo phách, nhòp, tiết tấu. II. Giáo viên chuẩn bò: - Hát chuẩn xác. - Nhạc cụ quen dùng. III. Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG I: Học bài hát : Xòe hoa Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giới thiệu bài hát ( dân ca hay của dân tộc Tây Bắc). - Hát mẫu và đệm giai điệu. - hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu. - Khời động giọng. - Dạy hát từng câu ( móc xích). - Hát mẫu lần 2. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Đọc theo tiết tấu và vỗ tay. - Đọc cao độ. - Hát theo hướng dẫn của giáo viên. - Hát toàn bài. Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 6 - HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vỗ tay theo các kiểu Giáo viên Học sinh - Hướng dẫn hát vỗ tay theo phách. - Giáo viên thực hành mẫu. - Gạch dưới những từ vỗ tay. - Hướng dẫn hát vỗ tay theo nhòp. Bùng boong bính boong ngân nga x x tiếng còng vang vang. x x - Hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu. Bùng boong bính boong ngân nga x x x x x x tiếng còng vang vang. x x x x - Học sinh quan sát. - Thực hành theo giáo viên. Bùng boong bính boong ngân nga tiếng còng vang vang. - Học sinh thực hành cả lớp. - Học sinh quan sát mẫu. - Thực hành cả lớp. - Thực hành cá nhân. - Học sinh quan sát làm mẫu. - Thực hành vỗ tay theo từng tiếng của lời ca. - Thực hành nhóm. * Củng cố – Hướng dẫn ở nhà: - Giáo viên gọi 3 em hát ( mời em thực hành 1 kiểu vỗ tay). - Đánh giá tiết học. - Dặn học sinh về nhà ôn bài hát, vỗ tay.  TUẦN 5 TIẾT 5 Ngày dạy: - ÔN TẬP BÀI HÁT: XOÈ HOA  I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu, lời ca. - Tập biểu diễn bài hát. II. Giáo viên chuẩn bò: Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 7 - -Một vài động tác múa đơn giản. - Nhạc cụ. - Băng mẫu. III. Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát: Xòe hoa. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn bài hát “ Xòe hoa”. - Chia nhóm. - Hướng dẫn học sinh hát kết hợp động tác phụ họa. - Chia thành 4 nhóm ( luân phiên hát từng nhóm) - Biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp vỗ tay nhún chân theo nhòp). HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp trò chơi theo bài hát “ Xòe hoa” Giáo viên Học sinh - Hướng dẫn chơi trò chơi 1: Hát giai điệu bài hát bằng nguyên âm o, a, u, i. - Khi hát, giáo viên chỉ tay làm dấu các âm cho học sinh hát đúng. - Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi 2. Hỏi âm hình tiết tấu này có trong câu nào của bài. - Giáo viên gõ: ♫ ♫ ♫ - Học sinh thực hành theo giáo viên. . Câu 1: hát bằng âm o. . Câu 2: hát bằng âm a. . Câu 3: hát bằng âm u. . Câu 4: hát bằng âm i. - Học sinh nghe gõ tiết tấu và trả lời cá nhân ( Có trong câu: 2, 3, 4 của bài hát.) * Củng cố – Hướng dẫn ở nhà: - Thực hành vài em theo hướng dẫn 1 và 2 – Cả lớp. - Nhận xét tiết học. - Về nhà: Xem trươc bài: Múa vui.  Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 8 - TUẦN 6 TIẾT 6 Ngày dạy: - HỌC BÀI HÁT: MÚA VUI Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước  I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu, lời ca. - Biết tên tác gải bài hát. II. Giáo viên chuẩn bò: - Học thuộc bài hát. - Hát chuẩn xác. - Nhạc cụ quen dùng. III. Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát: Múa vui. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung. - Đàn giai điệu. - Hát mẫu. - Hướng dẫn đọc lời. - Khởi động giọng. - Hướng dẫn hát từng câu. - Nhận biết tên tác giả, cảm nhận nội dung, nghe bài hát. - Nghe bài hát. - Đọc từng câu ngắn theo tiết tấu. - Khởi động giọng 3 cao độ. - Hát theo hướng dẫn của giáo viên. HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vỗ tay theo phách, nhòp. Giáo viên Học sinh - Thực hành mẫu ( vỗ tay theo phách). - Quan sát mẫu. Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 9 - Cùng nhau múa xung quanh vòng x x x x cùng nhau múa cùng vui. x x x - Giáo viên thực hành mẫu ( vỗ tay theo nhòp). Cùng nhau múa xung quanh vòng/ cùng nhau múa cùng vui. - Thực hành cả lớp. - Thực hành theo. - Nhóm: . Nhóm 1: hát. . Nhóm 2: gõ. * Củng cố – Hướng dẫn ở nhà: - Gọi 1 vài em hát cá nhân. - Giáo dục tình cảm qua bài hát. - Về nhà:Học thuộc lời bài hát.  TUẦN 7 TIẾT 7 Ngày dạy: - ÔN BÀI HÁT : MÚA VUI.  I. Mục tiêu: - Thuộc bài hát, kết hợp hát, múa với động tác phụ họa đơn giản. - Tập biểu diễn bài hát. II. Giáo viên chuẩn bò: - Nhạc cụ quen dùng. - Chuẩn bò vài động tác phụ họa. III. Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Hướng dẫn ôn tập ( đàn giai điệu). - Hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay theo - Nhắc lại tên bài hát, tác giả. - Hát theo nhóm. Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 10 - tiết tấu ( cùng nhau múa xung quanh vòng, ). - Hướng dẫn hát tốc độ nhanh hơn. - Hát cá nhân ( vài em). - Kết hợp vỗ tay. - Hát tốc độ nhanh hơn. HOẠT ĐỘNG II: Kết hợp hát với động tác phụ họa. Giáo viên Học sinh - Giáo viên tổ chức cho từng nhóm đứng thành vòng tròn, vừa nhún chân vừa bắt tay nhau. - Từng nhóm thực hiện cho cả lớp xem. * Củng cố – Hướng dẫn ở nhà: - Gọi nhóm biểu diễn bài hát. - Nhận xét tiết học. - Nhắc nhở: Ôn lại 3 bài hát đã học.  TUẦN 8 TIẾT 8 Ngày dạy: ÔN TẬP 3 BÀI HÁT : - THẬT LÀ HAY - XÒE HOA. - MÚA VUI. -Phân biệt âm thanh: Cao – Thấp – Ngắn – Dài.  I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. - Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ họa. - Biết phân biệt âm thanh cao thấp, ngắn dài. II. Giáo viên chuẩn bò: - Nhạc cụ quen dùng. III. Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG I: Ôn tập 3 bài hát. Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 [...]... bài hát  Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 16 - TUẦN 12 TIẾT 12 Ngày dạy: - ÔN BÀI HÁT : CỘC CÁCH TÙNG CHENG - Giới thiệu một số nhạc cụ gõ  I Mục tiêu: - Hát chuẩn xác và tập biểu diễn - Biết gọi tên hình dáng 1 số nhạc cụ gõ dân tộc II Giáo viên chuẩn bò: - Giáo viên : Nhạc cụ quen dùng Băng nhạc Hình ảnh 1 số nhạc cụ gõ dân tộc - Học sinh : Dụng cụ... với trò chơi âm nhạc II Chuẩn bò của giáo viên: - Tập bài hát - Nhạc cụ - Máy nghe III Các hoạt động dạy học: 1.Ổn đònh: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 23 - Hoạt động của giáo viên Hoạt động : Tập biểu diễn - Giáo viên chỉ đònh 3 đến 5 em làm giám khảo - Chia lớp thành từng nhóm lần lượt trình bày 3 bài hát Hoạt động của học sinh - Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên... động của giáo viên - Giới thiệu bài hát - Bắt nhòp - Yêu cầu - Chia nhóm - Nhận xét Hoạt động của học sinh - Nhắc lại tên bài hát - Cả lớp hát - Từng nhóm hát - Hát kết hợp trò chơi - Vổ tay HOẠT ĐỘNG II: Giới thiệu nhạc cụ Giáo viên - Cho học sinh xem tranh Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Học sinh - Xem tranh Lớp 2 - 17 - Giới thiệu từng loại nhạc cụ và âm thanh - Giáo viên hát - Theo dõi - Làm nhạc cụ...  TUẦN 20 TIẾT 20 Ôn Tập Bài Hát:TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG Nhạc và lời : Ngô Mạnh Thu  Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 27 I.Mục tiêu: - Học sinh hát thuộc lời, đúng giai điệu và đúng nhòp - Hát kết hợp với vài động tác múa - Tham gia trò chơi thật tích cực hoặc đọc được các câu đồng dao theo đúng âm hình tiết tấu II Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ đệm,... câu hát trong bài II Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ đệm, gõ - Một vài động tác múa phụ họa III Các hoạt động dạy học: 1.Ổn đònh: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 32 - Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Ôn tập bài hát - Giáo viên cho học sinh nghe giai điệu bài hát Sau đó hỏi học sinh tên bài hát, tác giả - Giáo viên đệm đàn cho học sinh... độ tích cực trong các hoạt động của tiết học II Chuẩn bò của giáo viên: - Máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ gõ, đệm - Tranh minh họa các bài hát đã học ở học kì I Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 24 III Tiến trình kiểm tra: 1.Ổn đònh: 2 Kiểm tra: Hoạt động của giáo viên * Ôn tập 6 bài hát đã học: - Giáo viên dùng tranh ảnh minh họa, băng nhạc không lời 6 bài hát -Yêu cầu học sinh lần lượt nhớ tên... thơ theo tiết tấu II Giáo viên chuẩn bò: Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 19 -Tranh ảnh bộ đội - Nhạc cụ, máy nghe nhạc - Sưu tầm 1 số bài thơ 5 chữ III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG I: Ôn tập bài hát Hoạt động của giáo viên - Hướng dẫn xem tranh - Đàn giai điệu bài hát - Yêu cầu - Chia nhóm - Giáo viên hướng dẫn Hoạt động của học sinh - Xem tranh - Nghe nhạc - Hát cả lớp – cá nhân - Hát... viên - Hát cả lớp - Vỗ tay vào tiếng âm thanh của nhạc cụ HOẠT ĐỘNG II: Trò chơi âm nhạc Giáo viên - Giáo viên chia thành 4 nhóm ( mỗi nhóm tượng trưng 1 nhạc cụ) - Đến cuối câu - Nhận xét qua trò chơi Học sinh - Mỗi nhóm hát theo 1 nhạc cụ - Cả lớp cùng hát - Vỗ tay khen bạn * Củng cố – Hướng dẫn ở nhà: - Cho 2 em hát lại bài hát - Cả lớp cùng hát - Nhận xét đánh giá tiết học - Hướng dẫn học ở nhà:...  TUẦN 21 TIẾT 21 HỌC HÁT: HOA LÁ MÙA XUÂN  Nhạc và lời : Hoàng Hà I.Mục tiêu: - Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu - Hát kết hợp với vài động tác múa đơn giản - Có thể tham gia trò chơi hoặc đọc được các câu đồng dao theo đúng âm hình tiết tấu II Chuẩn bò của giáo viên: Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 30 - Nhạc cụ, máy nghe - Nhạc cụ đệm - Trò chơi “ Rồng... CHUYỆN ÂM NHẠC - NGHE NHẠC  I Mục tiêu: - Các em biết 1 danh nhân âm nhạc thế giới - Nghe nhạc để bồi dưỡng năng lực cảm thụ II Giáo viên chuẩn bò: - Câu chuyện kể III Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của giáo viên * Hoạt động 1: Kể chuyện Mô-da - Cho xem tranh Mô-da - Giới thiệu - Đọc chậm diễn cảm - Nêu câu hỏi - Kết luận * Hoạt động 2: Nghe nhạc - Cho học sinh nghe ca khúc thiếu nhi - Giáo . NHẬT. Nhạc Anh.  I. Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu lời ca ( Chú ý chổ ½ cung trong bài ). - Biết 1 bài hát của nước Anh. Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 12 - II. Giáo viên chuẩn bò: - Nhạc. hát. - Nhận xét đánh giá tiết học. - Hướng dẫn học ở nhà: Học thuộc lòng bài hát.  Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 16 - TUẦN 12 TIẾT 12 Ngày dạy: - ÔN BÀI. - Cả lớp theo dõi. - Lắng nghe. - Đọc theo tiết tấu. - Hát từng câu ( lấy hơi đúng chỗ). Giáo án điện tử – Môn: Âm nhạc Lớp 2 - 18 - hơi). - Hát mẫu lần 2. - Yêu cầu. - Sửa sai. - Nghe. - Cả lớp

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan