Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 12

53 2.3K 2
Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 1 Ôn tập một số bài hát đã học I. Yêu cầu: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 4. -Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ theo bài hát. II. Chuẩn bị của GV - Nhạc cụ quen dùng. - Chép lời ca của những bài hát được ôn. - Tập đệm đàn một số ài hát: Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chức mừng, Thiếu như thế giới liên hoan. - Tổ chức các cuộc thi đua trình bày ba bài hát để tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi. III. Hoạt động dạy và học Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ôn tập một số bài hát đã học 1. Quốc ca Việt Nam - Ai là tác giả bài Quốc ca Việt Nam? Nhạc sĩ Văn Cao. - Cả lớp đứng nghiêm hát Quốc ca Việt Nam. 2. Em yêu hoà bình -Ai là tác giả bài Em yêu hoà bình? Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo phách. - Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Từng tổ trình bày bài hát Em yêu hoà bình, GV đánh giá. 3. Chúc mừng - Bài Chúc mừng là nhạc nước nào? Đây là bài hát Nga, lời Việt Hoàng Lân. - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Chia lớp thành nửa, một nửa hát, một nửa kia gõ đệm theo phách. Phách mạnh gõ tay phải, phách nhẹ gõ tay trái. Đổi lại phần trình bày. - Từng tổ trình bày bài Chúc mừng, GV đánh giá. 4. Thiếu như thế giới liên hoan - Ai là tác giả Thiếu nhi thế giới liên hoan? - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Cả lớp hát bài Thiếu nhi thế giới liên hoan kết hợp gõ đệm: đoạn 1 gõ phách, đoạn 2 gõ theo tiết HS ghi bài HS trả lời HS hát Quốc ca HS trả lời HS thực hiện HS thực hiện Các tổ thực hiện HS trả lời HS thực hiện Các tổ thực hiện HS trả lời Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước. HS thực hiện Các tổ thực hiện HS theo dõi 6 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 tấu lời ca. - Từng tổ trình bày bày hátThiếu nhi thế giới liên hoan, giáo viên đánh giá. - GV tổng kết phần trình bày 3 bài hát của các tổ. Đánh giá, khen ngợi và động viên HS cố gắng học tập môn Âm nhạc. Kết thúc: Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo phách HS thực hiện Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 2 Học bài: bài reo vang bình minh Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I. Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca, biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp của bài hát. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Reo vang bình minh. - Tranh ảnh minh hoạ bài Reo vang bình minh. - Tập đệm đàn và hát bài Reo vang bình minh. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Học hát : Reo vang bình minh 1. Giới thiệu bài hát - GV giới thiệu tranh minh hoạ. - Bài Reo vang bình minh, diễn tả bức tranh phong cảnh buổi sáng đầy máu sắc rực rỡ và âm thanh lôi cuốn. Tác giả bài hát là nhạc sỹ Lưu Hữu Phước, bài hát được ông sáng tác từ năm 1947, khi đó nhạc sĩ mới 26 tuổi. 2. Đọc lời ca - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu đoạn 1, gồm 4 câu. Tiết tấu câu 1, 3 giống nhau, tiết tấu câu 2, 4 giống nhau. 3. Nghe hát mẫu - GV đệm đàn, tự trình bày bài hát hoặc dùng băng, đĩa nhạc. 4. Khởi động giọng - Dịch giọng (-4). GV đàn chuổi âm ngắn ở giọng pha trưởng, HS nghe và độc bằng nguyên âm La. HS ghi nhớ HS theo dõi HS thực hiện - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. HS thực hiện HS thực hiện HS lắng nghe 7 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 5. Tập hát từng câu:. - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. - HS tập các câu tiếp theo tương tự. - HS hát nối các câu hát, lưu ý thể hiện đúng những tiếng ngân dài 3 phách. - Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1. 6. Hát cả bài - HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa đạt, thực hiện đúng những tiếng hát luyến và tiếng hát ngân dài 3 phách. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách. - HS tập đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái vui, tha thiết, hồn nhiên của bài hát. 7. Củng cố, kiểm tra - Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc? - Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào trong bài hát. - Trình bày bài hát theo nhóm, - HS học thuộc bài hát. HS tập câu tiếp HS thực hiện HS tập đoạn 2 HS hát cả bài HS sửa chỗ sai HS hát, gõ đệm HS thực hiện HS trả lời 4-5 HS xung phong HS hát, gõ đệm Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 3 ÔN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN Số 1 I. Mục tiêu: II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Tập hát bài Reo vang bình minh kết hợp gõ đệm: đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm với 2 âm sắc. - Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 1. III. Hoạt động dạy học : HĐ của GV HĐ của HS Nội dung 1:Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh - HS hát bài Reo vang bình minh kết hợp gõ đệm: đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ HS ghi bài HS hát, gõ đệm 8 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 đệm với âm sắc. Sửa lại những chỗ hát sai, thể hiện tình cảm hồn nhiên, trong sách của bài hát. - Trình bày bài hát bằng cách có lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. - Trình bày bài theo nhóm, hát kết hợp gõ và vận động theo nhạc. Nội dung 2: TĐN số 1 - Cùng vui chơi 1. Giới thiệu bài TĐN - GV treo bài TĐN số 1 lên bảng. - Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp? - Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp. 2. Tập nói tên nốt nhạc - HS nói tên nốt ở khuông thứ nhất. - GV chỉ từng nốt ở khuông 2, cả lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc. 3. Luyện tập cao độ - HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp lê cao (Đô- Rê-Mi-Son). 4. Luyện tập tiết tấu - GV gõ tiết tấu làm mẫu. - GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. 5. Tập đọc từng câu - GV đàn giai điệu cả bài Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 3 lần, lần thứ nhất HS lắng nghe, lần 2 và 3 các em đọc nhẩm theo. - GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1. - HS xung phong đọc. - Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. - Đọc câu thứ hai tương tự. 6. Tập đọc cả bài - GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu, GV bắt nhịp. 7. Ghép lời ca - GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát lời. - Cả lớp hát lời và gõ phách. 8. Củng cố, kiểm tra. - GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - HS tập gõ phách mạnh, phách nhẹ khi đọc nhạc và HS trình bày HS trình bày HS hát, vận động HS ghi bài HS theo dõi HS trả lời HS nhắc lại Cả lớp thực hiện 1-2 HS cả lớp luyện cao độ Cả lớp luyện tiết tấu HS lắng nghe HS đọc 1-2 em đọc HS lắng nghe HS thực hiện HS thực hiện 1-2 em đọc HS thực hiện HS thực hiện HS gõ theo yêu cầu của GV HS trình bày HS lắng nghe HS thực hiện HS thực hiện HS chép bài 9 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - HS xung phong trình bày. - Các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ phách. GV đánh giá. - HS tập chép bài TĐN số 1. Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 4 HỌC HÁT: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Nhạc và lời: Huy Trân I. Mục tiêu: ( SGV) II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Tranh ảnh minh hoạ bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Đệm đàn và hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. III. Hoạt động dạy học : Nội dung HĐ của HS Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh 1. Giới thiệu bài hát- GV giới thiệu tranh minh hoạ - Các em đã học một số bài hát về chủ đề hoà bình. em nào có thể kể tên một số bài hát đó? 2. Đọc lời ca theo TT 3. Nghe hát mẫu - Cho HS nghe băng . - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 4. Khởi động giọng - GV đàn chuỗi âm ngắn, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La. 5. Tập hát từng câu - Tập hát lời 1: lời 1 gồm 2 đoạn, đoạn 1 có 4 câu. - Đàn giai điệu câu một khoảng 2 – 3 lần Bắt nhịp (2-1) - HS lấy hơi ở đầu câu hát. - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. - HS tập các câu tiếp theo tương tự. - HS hát nối các câu hát, thể hiện đúng những nốt ngân dài và trường độ móc đơn chấm dôi-móc kép. - Đoạn 2 chia làm 2 câu. Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1. - Tập hát lời 2 - Hát lời 2 6. Hát cả bài - HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa đạt, thể hiện đúng chỗ đảo phách và trường độ móc đơn HS ghi bài HS theo dõi HS trả lời Hoà bình cho bé, Bầu trời xanh, Tiếng hát bạn bè mình, Em yêu hoà bình 2 HS thực hiện HS nghe bài hát 1 – 2 HS nói cảm nhận HS khởi động giọng HS nhắc lại HS lắng nghe-HS hát hoà theo HS tập lấy hơi 1 - 2 em thực hiện HS sửa chỗ sai HS tập câu tiếp HS thực hiện HS hát đoạn 2 HS hát hoà tiếng đàn 1 – 2 HS xung phong HS hát cả bài HS sửa chỗ sai HS hát, gõ đệm HS thực hiện 10 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 chấm dôi, móc kép. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp (đoạn 1) và theo phách (đoạn 2). - HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái mạnh mẽ, sôi nổi 7. Củng cố, kiểm tra - HS tập trình bày bài hát với cách hát đối đáp. GV chia lớp thành 2 nửa, đoạn 1 mỗi nửa hát 1 câu đối đáp nhau, đoạn 2 tất cả cùng hát. - HS học thuộc bài hát. - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. HS tập hát đối đáp HS ghi nhớ HS hát, gõ đệm. Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 5 HỌC HÁT: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Tập đọc nhạc: TĐN Số 2 I. Mục tiêu: ( SGV) II. Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng - Tập hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh kết hợp vận động theo nhạc. - Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 2. III. Hoạt động dạy học Nội dung HĐ của HS Nội dung 1:Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh - HS hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm (đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm theo phách). Sửa lại những chỗ hát sai. -Trình bày bài hát theo nhóm. - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. + HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào có động tác vận động đẹp, phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc. - TB bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc -HS ghi bài -HS thực hiện 4-5 HS trình bày HS hát, vận động -5-6 HS trình bày HS ghi bài HS theo dõi HS trả lời HS nhắc lại 11 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 Nội dung 2:Tập đọc nhạc: TĐN số 2 – Mặt trời lên 1. Giới thiệu bài TĐN - GV treo bài TĐN số 2 lên bảng. - Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp? - Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp. 2. Tập nói tên nốt nhạc- HS nói tên nốt nhạc ở khuông thứ nhất. - HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp lên cao (Đô- Rê-Mi-Son-La). 4. Luyện tập tiết tấu - GV gõ tiết tấu - HS xung phong gõ lại. - GV làm mẫu cách đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. 5. Tập đọc từng câu - HS xung phong đọc. - Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. - Đọc câu thứ hai tương tự. 6. Tập đọc cả bài - GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. GV bắt nhịp. - HS xung phong đọc. - HS đọc cả bài. GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. 7. Ghép lời ca:- GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - 1 HS hát lời và gõ phách. - Cả lớp hát lời và gõ phách. 8. Củng số kiểm tra - GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp - HS gõ phách mạnh, phách nhẹ khi đọc nhạc và hát lời 1-2 HS xung phong 1-2 HS xung phong HS theo dõi HS lắng nghe 1-2 HS thực hiện HS theo dõi Cả lớp luyện tiết tấu Cả lớp đọc câu 1 1-2 HS thực hiệ HS đọc nhạc, GV sửa sai Đọc câu 2 HS thực hiện 1-2 HS thực hiện HS thực hiện cả lớp thực hiện cả lớp thực hiện tập gõ phách mạnh, nhẹ Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 6 Học bài: CON CHIM HAY HÓT Nhạc: Phan Huỳnh Điểu- Lời: Đồng dao I. MỤC TIÊU: * Đối với HS khá - HS hát đúng giai điệu bài Con chim hay hót. 12 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 * Đối với HS TB: Hát thuộc lời ca, biết những tiếng có luyến. - HS Trình bày bài hát kết hợp đệm nhịp và theo phách. - Góp phần giáo dục HS thêm găn bó với thiên nhiên. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng, đĩa nhạc bàiCon chim hay hót. - Tranh ảnh minh hoạ bài Con chim hay hót Tập đệm đàn và hát bài Ccn chim hay hót. III. HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC HĐ của GV HĐ của HS 13 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 * Học hát: Con chim hay hót 1. Giới thiệu bài hát- Đồng dao là những câu văn vần được truyền miệng trong sinh hoạt của trẻ em từ xa xưa. Khi hát đồng dao, trẻ em thường kết hợp với nhiều trò chơi thú vị. nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sáng tác bài hát Con chim hay hót. Bài hát có giai điệu vui tươi, ngộ nghĩnh, sinh động. - GV giới thiệu tranh minh hoạ 2. Đọc lời ca - HS đọc bài hát đồng dao trang 13. - HS đọc lời bài hát trang 12. - Chia câu hát: chia thành 7 câu. - HS đọc lời ca theo tiết tấu câu 1, câu 2. 3. Nghe hát mẫu - GV dùng băng đĩa nhạc cho HS nghe hát mẫu. - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 4. Khởi động giọng - Dịch giọng (-2) - GV Đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Pha trưởng, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La. 5. Tập đàn từng câu - Đàn giai điệu câu một khoảng 2 - 3 lần - Bắt nhịp (1-2) và đàn giai điệu để HS hát.( HS lấy hơi ở đầu câu hát). - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. - HS tập các câu hát tiếp theo tương tự. - HS hát nối các câu hát. 6. Hát cả bài - HS hát cả bài - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm, nửa lớp gõ phách, nửa lớp gõ nhịp. - HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái nhí nhảnh, ngộ nghĩnh của bài hát. 7. Củng cố, kiểm tra - Trong bài hát có tiếng le te, chúng ta đã học bài hát nào cũng có tiếng le te? - Em thích câu nào. nét nhạc nào, hình ảnh nào trong bài hát? - Trình bày với bài hát theo nhóm với cách hát lĩnh xướng và hoà giọng. - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. HS ghi bài HS theo dõi HS theo dõi 2 HS thực hiện HS ghi nhớ HS thực hiện HS nghe bài hát 1-2 HS nói cảm nhận HS khởi động giọng HS lắng nghe HS hát hoà theo 1-2HS thực hiện HS sửa chỗ sai HS tập câu tiếp HS thực hiện HS hát hoà tiếng đàn HS thực hiện HS thực hiện HS trả lời: Bài Gà gáy. HS trả lời HS thực hiện HS hát, gõ đệm Ngày soạn:11/10/2008 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 16/10/2008 ÂM NHạC 5: TIếT 7 14 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 ÔN TậP BàI HáT: CON CHIM HAY HóT ÔN TĐN Số 1, Số 2 I. MụC TIÊU: SGV II. CHUẩN Bị CủA GV: -Nhạc cụ: Đàn, nhạc cụ gõ -2 bài TĐN số 1 và số 2. III. HOạT ĐộNG DạY HọC: 1. Bài cũ: Gọi 2 em hát bài: Con chim hay hót 2. Bài mới: HĐ của GV HĐ của HS *Nội dung 1: Ôn tập bài hát:Con chim hay hót - HS hát bài con chim hay hót kết hợp gõ đệm (đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm theo phách). Sửa lại những chỗ hát sai. HS trình bày bài hát theo nhóm. - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. + HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào có động tác vận động đẹp, phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc. - Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc * Nội dung 2: Ôn TĐN số 1: Luyện cao độ: ĐRMS theo 2 chiều lên xuống. -GV đàn giai điệu bài TĐN một lần, bắt giọng HS đọc. -Đọc kết hợp gõ đệm theo phách -Kiểm tra cá nhân -Hát lời ca kết hợp đánh nhịp 2/4 -GV làm mẫu -HS tập -Cá nhân thực hiện -Gọi 1 HS khá thực hiện HS ghi bài HS hát kết hợp gõ đệm -Hát kết hợp vận động theo nhạc -HS trình bày -Cả lớp thực hiện -HS luyện cao độ -HS đọc bài -Kết hợp gõ đệm -Thực hiện cá nhân *Nội dung 3: Ôn tập TĐN số 2 Luyện cao độ: ĐRMRĐ, MSLSM. -GV đàn giai điệu bài TĐN một lần, bắt giọng HS đọc. -Đọc kết hợp gõ đệm theo phách -Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 3/4 -GV làm mẫu -HS tập -Cá nhân thực hiện -Gọi 1 HS khá thực hiện -Cả lớp thực hiện * Củng cố, dặn dò: -HS về nhà ôn tập -HS luyện cao độ -HS đọc bài -Kết hợp gõ đệm -Thực hiện cá nhân HS ghi nhớ 15 [...]... động - Lắng nghe - Nghe nhạc - Nói cảm nhận về bài hát - Thực hiện - Nghe lại bài nhạc - Lắng nghe - Hát lại BH - Ghi nhớ 24 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2 012 Thứ 5 ngày 9 tháng 12 năm 2010 GIÁO ÁN ÂM NHẠC Tiết 15: ÔN TẬP TĐN Số 3, Số 4 KỂ CHUYÊN ÂM NHẠC I MỤC TIÊU: - Học sinh biết bài TĐN - Biết kể lại câu chuyện II CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN: - Nhạc cụ quen dùng - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ... vận động theo nhạc Em nào thể hiện vận động đẹp và phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo + Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc 5- 6 HS trình bày - Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc HS ghi bài Nội dung 2 18 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2 012 Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài - Giới thiệu tên, hình dáng, đặc điểm của nhạc cụ: + HS tập đọc tên nhạc cụ + GV... + Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách Đổi lại phần trình bày + Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách *Hoạt động : 2: Ôn tập TĐN số 4 - Thực hiện - Trả lòi HS ghi bài HS luyện cao độ HS thực hiện HS thực hiện 25 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2 012 15p 10p 4p - Luyện tập cao độ: ĐRMS-MSLĐ’ - Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu: + Gõ lại tiết tấu TĐN số 4 + Nửa lớp đọc nhạc và... Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ tiết tấu Đổi lại phần trình bày - Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách: + Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách Đổi lại phần trình bày + Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách 4 Củng cố dặn dò: - Nghe và ghi nhớ - Hát lại BH - Hệ thống lại ND bài học - Ghi nhớ - Gọi 3 HS hát lại BH - Dặn HS về học bài 30 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2 012 Thứ 5. .. với hai âm sắc HS thực hiện HS nghe bài hát 1-2 HS nói cảm nhận HS khởi động giọng HS lắng nghe HS hát hoà theo HS tập lấy hơi 1-2 HS thực hiện HS sửa chỗ sai HS tập câu tiếp HS thực hiện HS hát cả bài HS sửa chỗ sai HS thực hiện HS thực hiện 4 -5 HS xung phong HS thực hiện 4 -5 HS xung phong HS hát, gõ đệm Thứ 5 ngày 13 tháng 01 năm 2011 GIÁO ÁN 32 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2 012 ÂM NHẠC Tiết... - Ghi nhớ Thứ 5 ngày 24 tháng 12 năm 2010 GIÁO ÁN ÂM NHẠC Tiết 17: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT: REO VANG BìNH MINH, HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRờI XANH ÔN TẬP TĐN Số 2 I MỤC TIÊU: - HS thuộc lời ca, giai điệu và tiết tấu , đúng sắc thái tình cảm bài hát , 27 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2 012 - Biết kết hợp phụ họa , Biết đọc TĐN đúng cao độ , ghép lời ca II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng... 4, cả lớp cùng hát câu 5, 6 (thực hiện với cả 2 lời) + Gõ đệm: lời 1 gõ đệm theo phách, lời 2 gõ đệm với hai âm sắc - Trình bài bài hát theo nhóm - HS học thuộc bài hát - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm 4p HS hát, gõ đệm HS thực hiện HS thực hiện 4 -5 HS xung phong HS ghi nhớ HS hát, gõ đệm Thứ 5 ngày 10 tháng 02 năm 2011 GIÁO ÁN ÂM NHẠC Tiết 25 ÔN TẬP BÀI HÁT: MÀU XANH QUÊ HƯƠNG TẬP ĐỌC NHẠC:... dõi HS luyện tiết tấu HS đọc câu 1 1 - 2 HS thực hiện HS đọc nhạc, sửa sai Đọc câu 2 HS thực hiện HS đọc nhạc, sửa sai HS thực hiện 2 HS xung phong HS thực hiện HS thực hiện Tập gõ phách mạnh, nhẹ 1 - 2 HS thực hiện Tổ, nhóm trình bày HS nghe bài hát 37 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2 012 Thứ 5 ngày 10 tháng 02 năm 2011 GIÁO ÁN ÂM NHẠC Tiết 23 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: HÁT MỪNG, TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC... thuộc? 4 - 5 HS xung phong - Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh bài trong HS ghi nhớ bài? HS hát, gõ đệm - Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm theo 21 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2 012 nhịp chia đôi - HS học thuộc bài hát - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm Ngày soạn: 22/11/2008 Ngày dạy;Thứ năm, ngày 27/11/2008 ÂM NHạC 5: TIếT 13 ÔN TậP BàI HáT: ƯớC MƠ-TậP ĐọC NHạC: ... luyện tiết tấu HS lắng nghe 22 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2 012 - GVđàn giai điệu cả bài - GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1 - HS xung phong đọc - Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS - Đọc câu thứ hai tương tự 6 Tập đọc cả bài - GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu HS xung phong đọc - HS đọc cả bài GV lắng nghe (không đàn) để sửa . bài nhạc - Lắng nghe - Hát lại BH - Ghi nhớ 24 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2 012 Thứ 5 ngày 9 tháng 12 năm 2010 GIÁO ÁN ÂM NHẠC Tiết 15: ÔN TẬP TĐN Số 3, Số 4 KỂ CHUYÊN ÂM NHẠC I hát hoà theo 16 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2 012 Ngày soạn: 25/ 10/2008 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 30/10/2008 ÂM NHạC 5: TIếT 9 HọC BàI: NHữNG BÔNG HOA NHữNG BàI CA Nhạc và lời: Hoàng. dạy:Thứ năm, ngày 16/10/2008 ÂM NHạC 5: TIếT 7 14 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2 012 ÔN TậP BàI HáT: CON CHIM HAY HóT ÔN TĐN Số 1, Số 2 I. MụC TIÊU: SGV II. CHUẩN Bị CủA GV: -Nhạc cụ:

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:18

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • II. Chuẩn bị của GV

 • III. Hoạt động dạy và học

  • Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước

  • TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN Số 1

  • I. Mục tiêu:

  • II. Chuẩn bị của giáo viên:

   • Nội dung 2: TĐN số 1 - Cùng vui chơi

    • Nhạc và lời: Huy Trân

    • I. Mục tiêu: ( SGV)

    • III. Hoạt động dạy học :

    • Tập đọc nhạc: TĐN Số 2

     • I. Mục tiêu: ( SGV)

     • Nội dung 1:Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

     • Nội dung 2:Tập đọc nhạc: TĐN số 2 – Mặt trời lên

     • - HS đọc cả bài. GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS.

     • 7. Ghép lời ca:- GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp.

      • I. MỤC TIÊU:

       • Ngày dạy:Thứ năm, ngày 16/10/2008

       • *Nội dung 1: Ôn tập bài hát:Con chim hay hót

       • *Nội dung 3: Ôn tập TĐN số 2

       • HãY GIữ CHO EM BầU TRờI XANH-NGHE NHạC

       • I. MụC TIÊU: SGV

       • II. CHUẩN Bị CủA GIáO VIÊN.

       • III. HOạT ĐộNG DạY HọC

        • ÂM NHạC 5: TIếT 10

        • GIớI THIệU MộT Số NHạC Cụ NƯớC NGOàI

        • I. MụC TIÊU: ( SGV)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan