0

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 12

35 871 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:02

Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn:22/8/2009 Ngày dạy: Thứ nm, ngày 27/8/2009 âm nhạc 1 Tiết 1 Học hát: quê hơng tơi đẹp ( Dân ca Nùng - Đặt lời: Anh Hoàng) I.Yờu cu: -Bit hỏt theo giai iu v li ca. Bit v tay v gừ m theo bi hỏt II. Chuẩn bị của giáo viên: - Hát chuẩn xác bài quê hơng tơi đẹp. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách), máy nghe, băng hát mẫu. - Tranh minh hoạ, ( Nếu có) về dân tộc ít ngời thuộc vùng núi phía Bắc. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu . 1. ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì là bài đầu tiên 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát Quê hơng tơi đẹp. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. + Giới thiệu qua cho HS biết: - Cho HS nghe băng hát mẫu( GV vừa đệm đàn vừa hát). - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn ( bài chia làm 5 câu). -Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2 3 lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những tiếng cuối cấu hát ứng với trờng độ từng nốt để nhắc HS ngân đúng phách - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS ( nếu các em hát cha đúng yêu cầu), nhận xét. *Hoạt động 2: hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hớng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gỗ đệm theo phách. Quê hơng em biết bao tơi đẹp x x x x - GV hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ( mỗi bên gõ 2 phách) *Củng cố dặn dò: - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách 1 lần trớc khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của dân tộc nào? - Nhận xét chung ( khen thởng các em thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhở các em yêu cầu trung trong tiết học cần cố gắng hơn). Dặn HS về ôn bài hát vừa tập -Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn của GV - Tập hát từng câu theo hớng dẫn của GV. Chú ý t thế ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hớng dẫn của GV. HS thực hiện hớng dẫn của GV + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm. + Hát cá nhân - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ . Theo h ớng dẫn của GV - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách - Ôn lại bài hát theo hớng dẫn của GV - Trả lời + Bài; Quê hơng tơi đẹp. + Dân ca Nùng - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn: 6/9/2008 Ngày dạy: Thứ nm, ngày 10/9/2009 âm nhạc 1: Tiết 2 ôn tập bài Quê hơng tơi đẹp I. Yờu cu : Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca. -Bit hỏt v v tay m theo bi hỏt, m theo tit tu bi hỏt. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn, máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( Song loan, thanh phách) III. Các hoạt động dạy học chủ yếu . 1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động1 : Ôn bài hát quê hơng tơi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hơng tơi đẹp. - Hỏi HS tên bài hát vừa đợc nghe giai điệu, đó là dân ca của dân tộc nào? - HD HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS. + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách - Hớng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng ( tiếng quê bớc sang trái nhún chụm hai chân, tiếng bao bớc sang phải) theo nhịp 2 - Mời HS lên biễu diễn trớc lớp. - Nhận xét: *Hoạt động2: hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca - Hớng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu - Nhận xét ( có thể mời HS nhận xét trớc khi GV nhận xét) *Củng cố Dặn dò -GV đệm đàn cùng hát lại với HS đã học. ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc) - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm cha đạt cần cốgắng hơn. - Dặn HS về ôn lại bài hát Quê hơng tơi đẹp, tập võ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. - Trả lời: + Tên bài hát: Quê hơng tơi đẹp + Dân ca của dân tộc Nùng - Hát theo hớng dẫn của GV + Hát không có nhạc. + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hớng dẫn. - HS biễu diễn trớc lớp:+ Từng nhóm + Cá nhân - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu -HS thực hiện gõ đệm theo tiết tấu. + Cả lớp. + Từng dãy, nhóm + Cá nhân - Nhận xét các bạn hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca ( xem bạn nào, nhóm nào thực hiện đúng, hay nhất, nhóm nào cha đều) - HS thực hiện đúng hớng dẫn. - HS lắng nghe Ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn: 12/9/2009 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 14/9/2009 m nhạc 1 : Tiết 3 Học hát: Mời bạn vui múa ca ( Nhạc và lời: Phạm Tuyên) I. Yờu cu: Bit hỏt theo giai iu v li ca. Bit hỏt kt hp v tay m theo bi hỏt -Bit gừ m theo phỏch ca bi hỏt. II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Mời bạn vui múa ca. - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách ), máy nghe, băng hát mẫu III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trớc, cho cả lớp hát lại. 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1:Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Bài hát này đợc trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhạc sĩ Phạm Tuyên. - Cho HS nghe băng hát mẫu - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn - Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca đẻ khi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những chổ lấy hơi ( sau nốt trắng) để hớng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Sau khi tập xong bài hát , cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát - Sửa cho HS ( nếu các em hát cha đúng yêu cầu) * Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa - Hớng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Chim ca líu lo. Hoa nh đón chào. x x xx x x xx - Hớng dẫn HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. Chim ca líu lo. Hoa nh đón chào. x x xx x x xx * Củng cố dặn dò. - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trớc khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát. - Nhận xét chung ( khen những em hát thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhỡ những em cha tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn ). Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập . - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Nghe băng mẫu - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hớng dẫn của GV. - Chú ý t thê ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hớng dãn của GV. - Hát lại nhiều lần theo hớng dẫn của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân . - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ, theo h ớng dẫn của GV. - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca ( dùng thanh phách ) -Ôn lại bài hát theo hớng dẫn của GV. - Trả lời: + Bài : mời bạn vui múa ca. + Tác giả Phạm Tuyên. - Chú ý nghe giáo viên nhận xét, dặn dò và nghi nhớ. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 3 Tuần 4 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn: 19/9/2009 Ngày dạy:Thứ hai, ngày 21/9/2009 âm nhạc 1: Tiết 4: ôn tập bài hát mời bạn vui múa ca Trò chơi: Theo bài đồng dao Ngựa ông đã về I.Yêu cầu: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản -Tham gia tập biểu diễn bài hát. -Tham gia trò chơi II. Chuẩn bị của GV: - Đàn đệm, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách ) - Nắm vững trò chơi, chuẩn bị một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu . 1. ổn định tổ chức, nhắc nhở HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Mời bạn vui múa ca. - Hỏi học sinh tên bài hát vừa đợc nghe giai điệu, sáng tác của nhạc sĩ nào. - Hớng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức. + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa (vỗ tay, chân nhún nhịp nhàng sang trái, sang phải theo nhịp bài ca). - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp. - Nhận xét * Hoạt động 2:Trò chơi theo đồng dao:Ngựa ông đã về. - Hớng dẫn HS đọc câu đồng dao theo âm hình tiết tấu. Nhong nhong nhong ngựa ông đã về Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn - Sau khi đã đọc thuộc bài đồng dao đúng tiết tất, GV hớng dẫn HS trò chơi cỡi ngựa nh sau: - HS Nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp que giả làm ngựa vào đầu gối và nhảy theo phách, ai để rơi que là thua cuộc. + HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, một tay giải nh đang nắm cơng ngựa, chân nhảy theo phách, ai nhảy không đúng là thua. Củng cố Dặn dò. - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với HS bài hát Mời bạn cùng múa ca ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc. - Nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biễu biễn cha đạt cần cố gắng hơn). - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. - Đoán tên bài hát và tác giả + Tên bài: Mời bạn vui múa ca. + Tác giả: Phạm Tuyên - Hát theo hớng dẫn của GV + Hát không có nhạc + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp với vận dộng phụ họa theo h- ớng dẫn. HS biễu diễn trớc lớp. + Từng nhóm + Cá nhân. - Chú ý nghe GV đọc mẫu. - HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử dụng thanh phách để gõ đệm. + Cả lớp. + Từng dãy. + Cá nhân - HS nghe hớng dẫn - HS tham gia trò chơi, mỗi đội chia thành hai nhóm ( nam, nữ). Nhóm nam thi trớc. Các bạn còn lại ở dới lớp vừa đọc đồng thanh bài đồng dao vừa vỗ tay theo phách. - HS ôn hát theo hớng dẫn - HS lắng nghe và ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn:26/9/2009 Ngày dạy:Thứ hai, ngày 28/9/2009 âm nhạc 1: tiết 5 ôn tập hai bài bài hát: Quê hơng tơi đẹp, mời ca vui múa ca I. Yờu cu: Bit hỏt theo ỳng li ca 2 bi hỏt. Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin v tham gia biu din bi hỏt. Tham gia trũ chi õm nhc II. Chuẩn bị của GV: - Đàn, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách ) - Một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa III. Các hoạt động dạy học chủ yếu. 1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hơng tơi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hơng tơi đẹp - Hỏi HS tên bài hát vừa đợc nghe giai điệu, là dân ca của dân tộc nào? - Hớng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS. + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu lời ca ( Hoặc gõ đệm) + Hớng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ. ( Nhún theo nhịp) - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp ( Hát kết hợp vận động phụ họa) - Nhận xét *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - GV treo tranh minh hoạ kết hợp cho HS nghe giai điệu bài hát để HS đoán tên bài hát, tác giả sáng tác. - GV hớng dẫn HS ôn bài hát ( Cách thức nh ở bài Quê hơng tơi đẹp) - Nhận xét Hoạt động 3: Trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông đã về. - Hớng dẫn lại cách thức chơi, ôn đọc lại bài đồng dao Ngựa ông đã về. Sau đó GV chia lớp thành 2 hoặc 3 đội chơi, mỗi đội gồm 2 nhóm nam và nữ riêng, tiến hành trò chơi nh ở tiết trớc. *Củng cố - Dặn dò Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm cha đạt cần cố gắng hơn). Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát đã học - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. + Quê hơng tơi đẹp + Dân ca Nùng - Hát theo hớng dẫn của giáo viên + Hát không có nhạc + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo h- ớng dẫn. - HS biểu diễn trớc lớp + Từng nhóm. + Cá nhân - HS xem tranh, nghe giai điệu và trả lời: + Bài hát: Mời bạn vui múa ca. + Tác giả: Phạm Tuyên - HS ôn hát theo hớng dẫn. + Cả lớp hát. + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát. - HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu . Sử dụng thanh phách và tiết tấu lời ca. - HS tham gia trò chơi, những em ở tiết tr- ớc cha tham gia nên tích cực hơn ở tiết này. - HS lắng nghe và ghi nhớ. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 5 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn: 10/10/2009 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 12/10/2009 M NH C 1: TIT 6 Học hát: bài Tìm bạn thân ( Nhạc và lời: Việt Anh) I. Yờu cu: Bit hỏt ỳng giai iu, kt hp gừ m theo phỏch ca bi hỏt. II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách ), máy nghe, băng hát mẫu III. Các hoạt động dạy học chủ yếu . 1. ổn định tổ chức, nhắc nhở HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trớc, cho cả lớp hát lại. GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại, GV nhận xét 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân ( lời 1) - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát + Giới thiệu qua cho HS biết: Bài hát này có 2 lời ca, tiết tấu rộn ràng, giai điệu đẹp, nói về tình bạn thân ái của Tuổi nhi đồng thơ ngây. Bài hát đợc tác giả Việt Anh sáng tác vào khoảng năm 1960. Cho đến nay vẫn đợc các thế hệ trẻ em hát và ghi nhớ - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát. - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca. Chia lời 1 thành 4 câu. + Đọc mẫu, có thể đọc theo tiết tấu lời ca để khi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. Chú ý những chổ lấy hơi ( sau mỗi câu hát) để hớng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS ( nếu các em hát cha đúng yêu cầu), nhận xét. *Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách. - Hớng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. GV làm mẫu: Nào ai ngoan ai xinh ai tơi. x x x *Củng cố Dặn dò. - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trớc khi kết thúc tiết học - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Tập hát từng câu theo hớng dẫn của GV. Chú ý t thế ngồi hát ngay ngắn. hát đúng giai điệu và tiết tấu theo hớng dẫn của GV. - Hát lại nhiều lần theo hớng dẫn của GV , chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng + Hát đồng thanh + hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân - HS xem GV hát và gõ đệm theo phách - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách, trống nhỏ theo h ớng dẫn của GV - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 6 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn 17/10/2009 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 19/10/2009 M NH C 1 : TIT 7 Học hát: Tìm bạn thân ( tiếp theo) I. Yờu cu : Bit hỏt ỳng 2 li ca bi hỏt. -Bit hỏt kt hp mt vi ng tỏc ph ho. II. Chuẩn bị của GV: - Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách ), máy nghe, băng hát mẫu - Chuẩn bị vài động tác vận động phụ họa. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu . 1. ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trớc, cho cả lớp hát lại lời 1. GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại. GV nhận xét. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân ( Lời 2). - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát lời 2: - Hớng dẫn HS tập đọc lời 2. Chia thành 4 câu nh ở lời 1- Dạy hát từng câu lời 2, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS ( Nếu các em hát cha đúng yêu cầu), nhận xét - Hớng dẫn HS hát lời 2 và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. GV làm mẫu. - GV nhận xét, sửa cho những em hát cha đúng hoặc gõ đệm cha đều. *Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hớng dẫn HS vài động tác vận động phụ họa. + Nhún chân theo phách, nhún chân trái phải ứng với mỗi phách, thực hiện động tác nhún chân nhịp nhàng suốt bài bát. + Câu 1, 2: Kết hợp với nhún chân, tay giơ lên nh vẫy gọi bạn.( câu 1 tay trái, câu 2: tay phải) + câu 3: Giơ hai tay lên tạo thành vòng tròn trên cao, nghiêng mình sang trái, sáng phải theo chân nhún + Câu 4: Tay giữ nguyên ở t thế 3, chân quay một vòng tại chổ. *Củng cố Dặn dò - Trớc khi kết thúc tiết học, GV cho HS hát kết hợp vận động phụ họa cả bài hát, GV đệm đàn hoặc mở băng. - Nhận xét chung ( Khen những HS hát thuộc lời, đúng giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp vận gõ đệm theo phách và vận động phụ họa). HS HS về ôn lại bài hát vừa tập. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe băng mẫu - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hớng dẫn của GV - Hát lại nhiều lần theo hớng dẫn của GV - HS xem GV hát và gõ đệm theo phách. + Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ .theo h ớng dẫn của GV HS xem GV thực hiện động tác mẫu. - HS thực hiện từng động tác theo hớng dẫn của GV. Chú ý thực hiện đúng động tác, đều, đẹp - Sau khi tập xong, HS hát kết hợp vận động phụ họa thật nhịp nhàng. - HS hát và vận động phụ họa theo nhạc - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 7 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn: 18/10/2008 Ngày dạy:Thứ hai, ngày 20/10/2008 M NH C 1: TIT 8 Học hát: Bài Lý cây xanh ( Dân ca Nam Bộ) I. YấU CU: HS bit õy l bi hỏt dõn ca Nam B -Bit hỏt theo giai iu v kt hp gừ m theo tit tu li ca. II. CHUN B: - Hát chuẩn xác bài Lý cây xanh - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách ), máy nghe, băng hát mẫu - Tranh minh họa ( nếu có) về phong cảnh Nam Bộ III. CC HOT NG DY HC CH YU 1. ổn định tổ chức: nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên các bài hát đã học, đệm đàn cho HS hát lại một trong các bài hát, vỗ tay đệm theo phách, nhịp hoặc tiết tấu lời ca. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Lý cây bông - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. + Cho HS biết: Bài hát hình thành từ câu thơ lục bát. + Bài Lý cây xanh là dân ca Nam Bộ, sau đó cho HS xem một vài tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ - Cho HS nghe băng hát mẫu - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn. Có thể đọc theo tiết tấu lời ca để ghi ghép giai điệu vào HS dễ thuộc hơn. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Chú ý những tiếng có luyến nh đậu trên líu. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS ,nhận xét *Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ họa. - Hớng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh x x xx x x x x - Hớng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Sau đó GV hớng dẫn HS hát kết hợp vận động ( Nhún chân nhịp nhàng, phách mạnh nhún chân trái, hai tay chống hông). *Củng cố Dặn dò - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trớc khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, dân ca của miền nào. - Nhận xét:khen những em hát thuộc lời biết vận động phụ hoạ, đúng yêu cầu; nhắc nhở những em cha tập trung, Dặn HS về ôn tập bài hát vừa tập Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe - HS xem tranh - Nghe băng mẫu ( hoặc nghe GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn của GV - Tập hát từng câu một theo hớng dẫn của GV. - Chú ý t thế ngồi hát. Hát thể hiện đúng những tiếng có luyến - Hát lại nhiều lần theo hớng dẫn của GV, chú ý t thế học hát. - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: theo hớng dẫn của GV. - HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Hát tiếng nào, gõ tiếng đó. - Hát kết hợp vận động phụ họa, nhún chân nhịp nhàng theo hớng dẫn của GV - Ôn lại bài hát theo hớng dẫn của GV. - Trả lời: + Bài: Lý cây xanh + Dân ca Nam Bộ - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 8 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn: 1/11/2009 Ngày dạy Thứ hai, ngày 2/11/2009: M NH C 1 : TIT 9 ễN TP BI HT Lí CY XANH TP NểI TH THEO TIT TU I. YấU CU: Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca v bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin. - Tp núi th theo tit tu ca bi hỏt Lý cõy xanh II. CHU N B : - Đàn, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách ) - Su tầm một số bài thơ 4 chữ III. CC HO T NG DY- HC CH YU 1. ổn định tổ chức: Nnhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Lí cây xanh. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Lí cây xanh - Hỏi HS tên bài hát vừa đợc nghe giai điệu, đó là dân ca miền nào. - Hớng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS + Cho HS hát và võ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa ( vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp, chân nhún nhịp nhàng - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp - Nhận xét *Hoạt động 2: tập nói thơ theo tiết tấu( tiết tấu bài Lí cây xanh) - GV hớng dẫn HS tập vỗ tay hoặc gõ đệm theo âm hình tiết tấu. Miệng đọc: Ta ta ta ta , ta ta ta ta - Sau khi HS đọc và vỗ tay nhuần nhuyễn âm hình tiết tấu của bài Lí cây xanh, GV cho HS nói theo âm hình tiết tấu bài Lí cây xanh - Từ cách nói theo âm hình tiết tấu trên, GV cho HS vận dụng vào các bài thơ 4 chữ để đọc theo âm hình - GV cho HS biết: Bài thơ trên nói về các loài chim nh: Chim sáo, chim liếu tiếu, chim chìa vôi *Củng cố Dặn dò - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với HS bài hát Lí cây xanh ( hoặc mở băng mẫu để HS hát và gõ đệm thật nhịp nhàng) - Nhận xét ( khen cá nhân tốt, nhắc nhở - Dặn HS về ôn lại bài hát Lí cây xanh. Tập vỗ tay đúng phách và đúng tiết tấu lời ca - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Trả lời:+ Bài hát: Lí cây xanh + Dân ca Nam Bộ - Hát theo hớng dẫn của GV + Hát không có nhạc + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.( HS luyện tập theo hình thức hát tập hể, nhóm, tổ ) - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hớng dẫn - HS biểu diễn trớc lớp + Từng nhóm + Cá nhân - Chú ý nghe và xem GV làm mẫu. + HS đọc âm hình tiết tấu bằng âm tợng thanh : ta + HS đọc kết hợp vỗ, gõ theo âm hình tiết tấu ( nhiều lần để nhớ âm hình tiết tấu) - HS đọc bài Lí cây xanh theo tiết tấu ( kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ, gõ theo tiết tấu) + Cả lớp + Từng dãy, nhóm + Cá nhân - HS tiếp tục đọc các câu thơ 4 chữ khác theo hơng dẫn ( vừa đọc vừa gõ theo tiết tấu) - HS thực hiện theo hớng dẫn - HS thực hiện theo yêu cầu của GV - HS lắng nghe - Ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 9 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn:7/11/2009 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 9/11/2009 M NH C 1 : TIT 10 Ôn tập 2 bài hát : Tìm bạn thân, lí cây xanh I. YấU CU: Thuc li ca ca hai bi hỏt. Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch, theo tit tu li ca. Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin, bit c th 4 ch theo tit tu bi hỏt Lớ cõy - Đối với HS TB, các em hát thuộc lời ca 2 bài hát và biết gõ đệm theo tiết tấu của bài hát. II. CHU N B : - Đàn, máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách ). III. CC HO T NG DY-HC CH YU 1. ổn định tổ chức: nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Tìm bạn thân - Cho HS nghe giai điệu bài hát Tìm bạn thân. - Hỏi HS tên bài hát vừa đợc nghe giai điệu, ai là tác giả sáng tác bài hát. - Hớng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức. + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS + Cho HS hát và vỗ tay theo phách , theo tiết tấu lời ca - Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp ( hát kết hợp vận động phụ họa - Nhận xét *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát lí cây xanh - GV cho HS nghe giai điệu bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết lời ca để HS đoán tên bài hát, dân ca miền nào. - GV hớng dẫn HS ôn bài hát Lí cây xanh. - Hớng dẫn HS ôn nói thơ 4 chữ theo tiết tấu bài Lí cây xanh. *Củng cố - Dặn dò - Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm cha đạt cần cố gắng hơn) . Nhắc HS về ôn lại 2 bài hát đã đợc học. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Đoán tên bài hát và tác giả + Bài : Tìm bạn thân + Tác: Việt Anh - Hát theo hớng dẫn của GV + Hát không có nhạc + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay đệm - Hát kết hợp với vận động phụ họa - HS biểu diễn trớc lớp + Từng nhóm + Cá nhân - HS lắng nghe - HS nghe giai điệu và tiết tấu lời ca, trả lời. + Bài hát: lí cây xanh + Dân ca Nam Bộ - HS ôn hát theo hớng dẫn: + cả lớp hát + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát. - HS tập kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - HS tập biểu diễn kết hợp vận động phụ họa - HS thực hiện đọc thơ và vỗ hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử dụng thanh phách để gõ đệm - HS lắng nghe và ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 10 [...]... Giáo án Âm nhạc 1 Tuần 11 Ngày soạn :14 /11 /2009 Ngày dạy:Thứ hai, ngày 16 /11 /2009 M NHC 1: TIT 11 Học hát: bài Đàn gà con ( Nhạc: Phi - líp - pen - cô; Lời: việt Anh) I YấU CU: Bit hỏt theo giai iu vi li 1 ca bi hỏt -Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch ca bi hỏt II CHUN B: - Hát chuẩn xác bài Đàn gà con - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách), máy nghe, băng hát mẫu III CC HOT NG DY-HC CH YU: 1 ổn... diễn tốt, nhắc nhở những nhóm cha - HS tập biểu diễn bài hát trớc lớp đạt cần cố gắng hơn) Nhắc HS về ôn lại2 bài hát đã ( từng nhóm, từng cá nhân) học - HS lắng nghe và ghi chú GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Giáo án Âm nhạc 1 Tuần 16 Ngày soạn :13 /12 /2008 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 15 /12 /2008 M NHC 1: TIT 16 Nghe hát : quốc ca kể chuyện âm nhạc I YấU CU: -Lm quan vi bi hỏt Quc ca Bit khi cho c, hỏt Quc ca... tuần GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 17 M NHC 1: Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn:20 /12 /2008 Ngày dạy:Thứ hai, ngày 22 /12 /2008 TIT 17 Tập bài hát tự chọn: Cô Giáo Đỗ Mạnh Thờng I YấU CU: - HS hát thuộc lời, đúng giai điệu bài hát tự chọn: - Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc - Qua bài hát, giáo dục các em kính yêu thầy cô giáo II CHUN B - Nhạc cụ quen dùng - Chọn hình thức... biết hát kết hợp gõ đệm theo phách + Tác giả nhạc Phi - lip - pen - cô đúng yêu cầu, nắhc nhở những em cha tập trung trong + Lời: Việt Anh tiết học cần cố gắng hơn) Dặn HS về ôn bài hát vừa - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi tập nhớ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Giáo án Âm nhạc 1 Tuần 12 Ngày soạn: 21/ 11/ 2009 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 23 /11 /2009 M NHC 1: TIT 12 ôn tập bài hát: Đàn gà con I YấU CU: Bit... đúng phách và tiết tấu lời ca GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 15 M NHC 1: Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn: 612 /2008 Ngày dạy:Th hai, ngy 8 /12 /2008 TIT 15 Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con, Sắp đến Tết rồi I YấU CU: II CHUN B - Đàn, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách, ) - Tranh minh hoạ 2 bài hát (nếu có) III CC HOT NG DY-HC CH YU 1 ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2 Kiểm... Ngọc Thành Tuần 13 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn: 28 /11 /2009 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 30 /11 /2009 M NHC 1: TIT 13 : Học hát: bài Sắp đến tết rồi( Nhạc và lời: Hoàng Vân) I YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v li ca Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch ca bi hỏt II CHUN B: - Hát chuẩn xác bài Sắp đến Tết rồi - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, thanh phách), máy nghe, băng hát mẫu III CC HOT NG DY-HC CH YU: 1 ổn định tổ chức,... Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 14 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn:5 /12 /2009 Ngày dạy:Thứ hai, ngày 7 /12 /2009 M NHC1: TIT 14 ôn tập bài hát: Sắp đến tết rồi I YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v li ca Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin -Tp c li ca theo tit tu II CHUN B: - Đàn, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( thanh phách để gõ đệm theo tiết tấu lời ca) III CC HOT NG DY-HC CH YU 1 ổn định tổ chức: nhắc HS sửa... diễn - Yêu mến thầy cô giáo - Ghi nhớ - Dặn dò: Các em về nhà hát thuộc bài hát và tập biểu diễn bài hát Tuần 18 GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành M NHC 1: Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn: Ngày dạy: TIT 18 Tập biểu diễn các bài hát đã học I YấU CU: - HS tham gia biu din mt vi bi hỏt ó hc II CHUN B: - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách) - Máy nghe, băng nhạc mẫu III CC HOT NG DY-HC CH YU: 1 ổn định tổ chức:... ghi nhớ Ngày soạn: 31/ 1/2009 Ngày dạy:Th hai, ngy 1/ 2/2009 M NHC 1: Tuần 20 GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Giáo án Âm nhạc 1 M NHAC 1: TIT 20 ôn tập bài hát bầu trời xanh I YấU CU: - Bit hỏt theo giai iu v li ca v bit hỏt kt hp vn ng ph ho bi hỏt II CHUN B: - Đàn (hoặc kèn phím), máy nghe và băng nhạc - Chuẩn bị vài động tác vận động phụ hoạ để hớng dẫn HS III CC HOT NG DY-HC CH YU: 1 ổn định tổ chức:... lắng nghe bài hát đã học - Ghi nhớ Tuần 31 Ngày soạn :18 /4/2009 Ngày dạy: Th hai, ngy 20/4/2009 GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành M NHC 1: Giáo án Âm nhạc 1 TIT 31 Học hát: Tiếng chào theo em Nhạc và lời: Hà Hải I YấU CU: - HS hát thuộc lời ca, đúng giai điệu bài hát - Hát đồng đều, hoà giọng - Biết sử dụng nhạc cụ gõ theo phách, tiết tấu của bài hát - Qua bài hát, giáo dục HS ngoan ngoãn, biết chào hỏi mọi . nhớ GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 10 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn :14 /11 /2009 Ngày dạy:Thứ hai, ngày 16 /11 /2009 M NH C 1 : TIT 11 Học hát: bài Đàn gà con ( Nhạc: Phi - líp - pen - cô; Lời: việt. chú. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 15 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn :13 /12 /2008 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 15 /12 /2008 M NH C 1 : TIT 16 Nghe hát : quốc ca kể chuyện âm nhạc I. YấU CU: -Lm quan vi bi. nhớ. GV: Nguyễn Thị Ngọc Thành Tuần 16 Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn:20 /12 /2008 Ngày dạy:Thứ hai, ngày 22 /12 /2008 M NH C 1 : TIT 17 Tập bài hát tự chọn: Cô Giáo Đỗ Mạnh Thờng I. YấU CU: - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 12, Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 12, , III. CC HOT NG DY-HC CH YU, I. YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v thuc li ca.

Mục lục

Xem thêm