0

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 5

66 979 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:01

Năm học 2013 - 2014 Ngày dạy 10/09/2013 Tiết :1 Học hát : Bài “QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP” . Dân ca :Nùng. Đặt lời : Hoàng Anh I./Mục tiêu : -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết vỗ tay theo bài hát. -Biết gõ đệm theo bài hát. II./Đồ dùng dạy học : -Giáo viên:Đàn ,bài hát mẫu. -Học sinh: phách. III./Hoạt động dạy học : 1./Khởi động: -Luyện giọng :Mi ,Mê,Ma ,Mô ,Mu. 2/Kiểm tra bài cũ : (Không kiểm tra ) 3./Bài mới : a) Giới thiệu bài : -Treo tranh và hỏi nội dung trong tranh. - Đây là bài hát ca ngợi quê hương đất nước có nhiều phong cảnh đẹp qua bài hát Quê hương tươi đẹp dân ca Nùng ,do chú Hoàng Anh đăït lời mà hôm nay chúng ta sẽ được học. b) Các hoạt động: T/G Hoạt động dạy Hoạt động học 15 p * Hoạt động 1 : Dạy hát bài Quê hương tươi đẹp . * Mục tiêu : Hát đúng giai điệu lời ca . CTH: - Giáo viên hát mẫu lần 1 ( đệm đàn ). - Chia bài hát làm 5 câu ngắn . - Hướng dẫn học sinh đọc tiết tấu từng - Chú ý lắng nghe . - Đọc tiết tấu từng câu . GV: Trương Thị Mai Hương - 1 - Năm học 2013 - 2014 10 p câu,lần lượt đến hết bài . - Quan sát sửa sai . - Kiểm tra . - Tiến hành dạy hát từng câu . - Giáo viên dạy 1 câu ,bắt giọng cho học sinh hát theo , lần lượt đến hết bài . - Giáo viên quan sát sửa sai . - Kiểm tra ,tổ ,nhóm ,ca ùnhân. - Cho hát lại cảbài . - Chia nhóm . Kết luận :Học sinh biết bài hát này * Hoạt động 2 : Hát và nhún chân theo giai điệu . * Mục tiêu : HS hát kết hợp vận động phụ họa được CTH: - Giáo viên hát và hướng dẫn học sinh nhún chân nhẹ nhàng . - Cho lớp đứng lên . - Giáo viên và học sinh thực hiện. * Kết luận : Học sinh biết được giai điệu bài hát -Tổ ,nhóm ,cá nhân . - Hát theo hiệu lệnh . -Tổ ,nhóm ,ca ùnhân Tập thể . - 4 nhóm .Mỗi nhóm hát 1 lần . -Tư thế đứng ,chân nhún nhẹ nhàng theo nhạc . - Hát và nhún chân nhẹ nhàng. 4./Củng cố :5p - Hỏi tên bàihát ,tên tác giả ,dân ca gì ? - Cho lớp hát lại cả bài -Với giai điệu mượt mà,êm ả,bài hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước .Chúng ta phải biết học tập thật giỏi để là người có ích cho quê hương đất nước. IV Hoạt động nối tiếp - GV.Nhận xét tiết học ,ưu khuyết điểmcá nhân tập thể. - Các em học thuộc bài hát này và tìm hiểu thêm vài động tác vận động .BHGD:Giáo dục học sinh lòng yêu Tổ Quốc yêu đồng bào theo 5 điều Bác Hồ dạy GV: Trương Thị Mai Hương - 2 - Năm học 2013 - 2014 Ngày dạy 17/09/2013 Tiết : 2 ÔN TẬP : “QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP” Dân ca :Nùng. Đặt lời : Hoàng Anh. I./Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết vỗ tay theo bài hát -Tập biểu diễn bàihát . II./Đồ dùng dạy học : - Giáo viên:Đàn ,bài hát mẫu. - Học sinh: phách. III./Hoạt động dạy học : 1./Khởi động: - Hát vui tập thể . 2/Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra vài cá nhân (Hát + tên tác giả 3-4 học sinh) - Nhận xét nhẹ nhàng . 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài :Ôn tập bài hát “Quê hương tươi đẹp”. b) Các hoạt động: T/G Hoạt động dạy Hoạt động học 15 p 15 p * Hoạt động 1 : Ôn bài hát Quê hương tươi đẹp . * Mục tiêu:Nâng cao chất lượng bài hát . CTH: -Hát bài hát vài lần . -Chia nhóm hát . -Giáo viên quan sát sửa sai . -Cho học sinh xung phong . -Khen khích lệ . -Kết luận: Học sinh đã thuộc lòng bài hát . * Hoạt động 2 : Tập thể hiện tiết tấu . * Mục tiêu: Nhận biết tiết tấu của bài hát. Tập thể. tổ ,nhóm ,cá nhân . Hát cả bài . GV: Trương Thị Mai Hương - 3 - Năm học 2013 - 2014 CTH: -Giáo viên giải thích :Hát lời nào ,vỗ phách lời đó .Không hát không vỗ . -Giáo viên thực hiện mẫu . Quê hương em biết bao tươi đẹp . * * * * * * * -Giáo viên thực hiện mẫu vài lần . -Cho học sinh thực hiện . -Quan sát sửa sai . -Kiểm tra . -Cho xung phong . -Khen khích lệ . * Kết luận : Các em phân biệt được tiết tấu và vỗ tay cho đều -Chú ý . -Vỗ theo tiết tấu . -Tổ ,nhóm ,cá nhân . Hát và nhún chân nhẹ nhàng 4./Củng cố : -Cho học sinh hát lại bài hát Quê hương tươi đẹp . -Hỏi tên ,tác giả bài hát ? IV Hoạt động nối tiếp - GV.Nhận xét tiết học ,ưu khuyết điểmcá nhân tập thể. - Các em tập gõ được tiết tấu ø bài hát Quê hương tươi đẹp . GV: Trương Thị Mai Hương - 4 - Năm học 2013 - 2014 Ngày dạy:24/09/2013 Tiết : 3 Học hát bài: “MỜI BẠN VUI MÚA CA” Nhạc và lời: Phạm Tuyên. I . Mục Tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết vỗ tay theo bài hát -Biết bài hát “mời bạn vui múa ca” (MBVMC) của nhạc só Phạm Tuyên II.Đồ dùng dạy học : -Giáo viên cần biết bài hát (MBVMC) được trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhac só Phạm Tuyên -Giáo viên:Đàn ,bài hát mẫu. -Học sinh: phách tre. III.Hoạt động dạy học : 1.Khởi động: -Hát vui tập thể . 2.Kiểm tra bài cũ : -Gọi 2-3 học sinh - Hát thuộc bài Quê hương tươi đẹp và tên tác giả -Vỗ tay theo tiết tầu lời ca . *Nhận xét : GV. Nhận xét và ghi điểm. 3.Bài mới : a) Giới thiệu bài :Học bài Mời bạn vui múa ca -Trình diễn giới thiệu bài hát .Các em có biết nhạc só Phạm Tuyên là tác giả của rất nhiều bài hát dành cho thiếu nhi và bài hát “Mời bạn vui múa ca ” tên bài hát cũng chính là lời nhắn gửi ,lời mời nhắc nhỡ các em cùng đoàn kết vui chơi múa hát -Giáo viên cần biết bài hát (MBVMC) được trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhac só Phạm Tuyên b) Các hoạt động: T/G Hoạt động dạy Hoạt động học GV: Trương Thị Mai Hương - 5 - Năm học 2013 - 2014 15 p 15 p * Hoạt động 1: Học bài Mời bạn vui múa ca * Mục tiêu: HS biết hát theo giai điệu và lời ca CTH: -Giáo viên hát mẫu lần 1 . Dạy hát : -Tiến hành dạy hát theo từng câu -Bài hát có 4 câu Câu 1 : Chim ca ………………… đón chào Câu 2: Bầu trời ………………… long lanh! Câu 3: La lá la ………………… lálà! Câu 4: Mời bạn …………………vui ca ! - Giáo viên hát mẫu lần 2 gõ phách -Tiến hành dạy từng câu ,đến thuộc . - Dạy hát từng câu ,chú ý từng chỗ lấy hơi ,lo ,xanh ,la . + Giáo viên hát giai điệu + Quan sát sửa sai (nếu có ) + Xung phong khuyến khích hay chỉ đònh - Cho ghép nhạc . Kết luận :Học sinh tiếp thu bài tích cực . * Hoạt động 2 : hát kết hợp vỗ tay * Mục tiêu :Gõ đệm theo phách . -Vỗ theo phách Chim ca líu lo . x x Hoa như đón chào . x x - GV viết lên bảng rồi đánh những chỗ cần vỗ . - Vừa hát ,vừa vỗ theo phách . -Kiểm tra tổ nhóm cá nhân . Kết luận :Học sinh biết gõ chính xác . -Lắng nghe . -Nghe hướng dẫn . -Tập thể cùng đọc ,đọc vài lần đến chuẩn . -Tập thể cùng vỗ -Tập thể thực hiện ,chia 2 nhóm ,1 hát ,1 vỗ tay và ngược lại. Vài cá nhân và ngược lại . 4 / Củng cố : - Hỏi tên bài hát ,tên tác giả . -Vừa hát ,vừa vỗ tay theo phách và tiết tấu lời ca. IV Hoạt động nối tiếp GV: Trương Thị Mai Hương - 6 - Năm học 2013 - 2014 - GV.Nhận xét tiết học ,ưu khuyết điểmcá nhân tập thể. - Các em học thuộc bài hát và kết hợp gõ đệm theo phách. Ngày dạy:01/10/2013 Tiết 4 : Ôân tập bài hát :- Mời bạn vui múa ca Trò chơi theo bài đồng dao “Ngựa ông đã về” I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản - Tham gia trò chơi II.Đồ dùng dạy học : - Nhạc cụ ,thanh phách ,song loan, 1 vài thanh que giả để làm ngựa ,roi ngựa - GV chuẩn bò trò chơi “Ngựa ông đã về” III.Hoạt động dạy học : 1.Khởi động: -Hát vui tập thể bài yêu thích. 2.Kiểm tra bài cũ : -Gọi 2-3 học sinh - Hát thuộc bài Mời bạn vui múa ca . -Vỗ tay theo tiết tầu lời ca . * Nhận xét : Nhận xét ghi điểm khích lệ. 3.Bài mới : a) Giới thiệu bài : - Ôân tập bài “Mời bạn vui múa ca” và chơi trò chơi Đồng dao “Ngựa ông đã về” + Học sinh nam:Miệng đọc đồng dao ,hai chân kẹp que vào đầu gối (giả làm + Học sinh nữ : Một tay cẩm roi ngựa,1 tay giả như nắm cương ngựa,2 chân chuyển động như nắm cương ngựa và quất roi cho ngựa phi nhanh . - Đọc câu đồng dao Nhong nhong nhong ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn”theo tiết tấu sau” :ϑ Các hoạt động . GV: Trương Thị Mai Hương - 7 - Năm học 2013 - 2014 T/G Hoạt động dạy Hoạt động học 10 p 20 p * Hoạt động 1: Ôn bài hát Mời bạn vui múa ca. * Mục tiêu : Nâng cao chất lượng bài hát. CTH; -Hát lại bài hát kết hợp vỗ tay Chia nhóm -Tổ chức cho học sinh biễu diễn trước lớp. Kiểm tra . - Khuyến khích học sinh biểu diễn Khen khích lệ . - Kết luận : Học sinh tiếp thu bài tốt . * Họat động 2: Trò chơi đồng dao,ngựa ông đã về *Mục tiêu :Tổ chức trò chơi sinh động - Giới thiệu trò chơi - Tập đọc câu đồng dao cho đúng ttấu - Đọc mẫu vài lần (gõ phách) - Cho học sinh đọc lời trước ,ghép vào gõ tiết tấu. - Cho học sinh thực hiện. - Ghép lời và tiết tấu vào trò chơi. - Chia nhóm - Tiến hành trò chơi . Kết luận :Học sinh biết thêm trò chơi dân gian Tập thể Vừa hát vừa vỗ tay,tập thể 1 nhóm hát,1 nhóm vỗ tay,và ngược lại. Tổ,nhóm . - HS lắng nghe - Tập thể đọc vài lần. Ghép tiết tấu vài lời. - Nhóm cưỡi ngựa,nhóm gõ phách ,nhóm gõ song loan,nhóm gõ trống. 4/ Củng cố: - Hỏi tên bài hát ,tên tác giả .? GV: Trương Thị Mai Hương - 8 - Năm học 2013 - 2014 - Hỏi tên gọi trò chơi hôm nay ? IV Hoạt động nối tiếp - GV.Nhận xét tiết học ,ưu khuyết điểm cá nhân tập thể. - Các em học thuộc bài hát và kết hợp gõ đệm theo phác Ngày dạy:10/10/2013 Tiết 5: Ôn tập hai bài hát: - QUE HƯƠNG TƯƠI ĐẸP - MỜI BẠN VUI MÚA CA I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát - Biết hát ,kết hợp vài động tác phụ họa đơn giản II.Đồ dùng dạy học : -Nhạc cụ ,thanh phách ,song loan, vài thanh que giả để làm ngựa ,roi ngựa . III.Hoạt động dạy học : 1.Khởi động: - Hát vui tập thể . 2.Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2-3 học sinh - Hát thuộc bài Mời bạn vui múa ca . * Nhận xét : 3./Bài mới : a) Giới thiệu bài :Ôn tập 2 bài hát Quê hương tươi đẹp và Mời bạn vui múa ca . b ) Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 15 p * Hoạt động 1 :Ôn 2 bài hát Quê hương tươi đẹp và Mời bạn vui múa ca. * Mục tiêu : Củng cố nâng cao chất lượng bài hát “Quê hương tươi đẹp”và “ Mời bạn vui múa ca ”. CTH: Cho học sinh nghe lại bài hát Quê -Lắng nghe . GV: Trương Thị Mai Hương - 9 - Năm học 2013 - 2014 15P hương tươi đẹp Cho học sinh hát . - Giáo viên quan sát sửa sai . - Kiểm tra . Bài hát Mời bạn vui múa ca .Tiến hành như trên . * Hoạt động 2 : Hát+ gõ nhạc cụ . * Mục tiêu : Nâng cao chất lượng bài hát CTH: - Giáo viên bắt giọng .hát ,và thực hiện gõ phách .cho học sinh thực hiện theo . Kiểm tra . -Trò chơi cưỡi ngựa theo bài đồng dao “Ngựa ông đã về ”. - Cho học sinh chơi lại trò chơi -Thực hiện 2-3 nhóm Lần lượt từng nhóm . - Kết luận :Tiết học sôi động ,Trò chơi mang tính chất dân gian. -Tập thể hát . -Tổ ,nhóm ,cá nhân . -Hát và gõ phách . -Kết hợp nhún chân nhẹ nhàng . - Tổ ,nhóm ,cá nhân .Tập thể .3 nhóm . -Tập thể cùng đọc - Nhóm 5 bạn trai và 5 bạn gái Cầm roi quất vào ngựa 4./Củng cố : - Hỏi tên tác giả - Cá nhân xung phong hát 1 trong 2 bài hát IV Hoạt động nối tiếp - Tập hát lại 2 bài hát vừa hát vừa vỗ tay - Xem trước bài mới, Nhận xét :tiết dạy BHGD: Qua 2 bài hát vừa ôn giáo dục các em lòng yêu tổ quốc , phải hăng háI trong vui chơi múa hát sân trường,hòa đồng với các bạn GV: Trương Thị Mai Hương - 10 - [...]... bài : 3 phút -Bài Đàn gà con là 1 sáng tác do nhạc só người Nga tên Philipenco sáng tác,lời Việt do nhạc só Việt Anh viết phỏng dòch từ tiếng Nga -Bài hát có 2 lời ,hôm nay các em sẽ được học lời 1 cùa bài hát “Đàn gà con” b)Các hoạt động : Thời Hoạt động dạy GV: Trương Thị Mai Hương Hoạt động học - 21 - Năm học 2 013 - 2 014 lượng 15 p 15 p *Hoạt động1:Học bài “Đàn gà con”lời1 * Mục tiêu :giúp các em hát... T.lượng 15 p Hoạt động dạy * Hoạt động 1: Ôn tập bài Tìm bạn thân * Mục tiêu :Giúp HS hát đúng giai GV: Trương Thị Mai Hương Hoạt động học - 19 - Năm học 2 013 - 2 014 điệu và lời ca của 2 bài hát CTH: - Giáo viên cho học sinh xem tranh và đoán tên bài hát + tác giả - Giáo viên cho cả lớp thực hiện lại bài hát - Giáo viên sửa chữa những sai sót và hướng dẫn các em pháp âm ngọn ngàng rõ lời - Giáo viên... 2 013 - 2 014 Ngày dạy :17 /10 /2 013 Tiết 6 Học hát bài : TÌM BẠN THÂN Nhạc và lời :Việt Anh I./Mục tiêu: -Học sinh biết bài hát theo giai điệu với lời 1 của bài -Bài hát do nhạc só Việt Anh sáng tác(tên thật là Đặng Trí Dũng) -Học sinh biết vỗ tay theo lời 1của bài hát II./Đồ dùng dạy học : -Nhạc cụ ,thanh phách ,song loan,trống nhỏ 1 vài thanh que giả để làm ngựa ,roi ngựa III./Hoạt động dạy học : 1. /Khởi... lại cả bài GV: Trương Thị Mai Hương -Chú ý -Hát vài lần -1 nhóm hát ,1 nhóm vỗ tay -1 nhóm hát ;1 nhóm vỗ tay -Chú ý -Tập thể -Lắng nghe Cá nhân Tập thể, - 28 - Năm học 2 013 - 2 014 -Hỏi tên tác giả ,tên bài hát 5. /Hoạt động nối tiết -GV nhận xét tiết học ưu khuyết điểm ,tuyên dương HS học tốt - Dặn học sinh xem bài trước và chuẩn bò các đồ dùng học tập,phách tre Ngày dạy :19 /12 /13 Môn :Âm nhạc. .. Hương - 24 - Năm học 2 013 - 2 014 Tuần :13 Ngày dạy: 05 /12 /13 Môn :Âm nhạc TIẾT 13 Học hát : “Sắp đến Tết rồi” Nhạc và lời:Hoàng Vân I./Mục tiêu: -Hát đúng giai điệu lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Biết gõ đệm theo phách ,theo tiết tấu lời ca II /Đồ dùng dạy học: -Giáo viên:Hát chuẩn xác bài “Sắp đến Tết rồi”đàn -Học sinh :thanh phách III./Hoạt động dạy học : 1. Khởi động :hát vui... bài mới : Học thuộc các bài hát để ôn tập Ngày soạn ;5 /1/ 10 Ngày dạy:7 /1/ 10 Tuần 19 Môn :Âm nhạc Học hát: “Bầu trời xanh” Sáng tác:NguyễnVăn Quỳ I./Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ II./Đồ dùng dạy học : -Giáo viên:Đàn -Học sinh: phách III./Hoạt động dạy học 1. /Khởi động : -Luyện giọng theo nguyên âm O ( tập thể ) 2./Kiểm tra bài cũ: -Không kiểm tra 3./Bài... xung phong hát 5. / Hoạt động nối tiếp: -Hát lại bài hát vừa hát vừa vỗ tay GV: Trương Thị Mai Hương - 22 - Năm học 2 013 - 2 014 - Dặn HS xem trước bài mới Ngày dạy: 28 /11 /2 013 TIẾT 12 Ôn hát bài “Đàn gà con” I./Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu lời 1, lời 2 của bài -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ II./Đồ dùng dạy học: -Giáo viên: 1 vài động tác phụ họa,thanh phách,đàn -Hát chuẩn lời 1 và lời 2 -Học... Thị Mai Hương - 12 - Năm học 2 013 - 2 014 Ngày dạy 24 /10 /2 013 Tiết 7 -Học hát: TÌM BẠN THÂN (tiếp theo) Nhạc và lời :Việt Anh I./Mục tiêu: -Học sinh hát theo giai điệu với ølời 1, lời 2của bài -Học sinh hát kết hợp vài động tác phụ họa đơn giản II./Đồ dùng dạy học : -Nhạc cụ ,thanh phách ,song loan,trống nhỏ 1 vài thanh que giả để làm ngựa ,roi ngựa III./Hoạt động dạy học : 1. /Ổn đònh lớp: -Hát vui bài... GV: Trương Thị Mai Hương Ngày dạy :12 /12 /13 Môn :Âm nhạc Hoạt động học - 27 - Năm học 2 013 - 2 014 ca hát chính xác CTH: -Hát 1 câu trong bài ,cho học sinh nhận -biết đây làbài hát gì ? Tập thể hát cả bài -Hát thuộc lời ca ,biết thể hiện tình cảm khi hát ,nhún chân nhẹ nhàng -Hát vỗ tay theo phách * Kết luận HS hát chính xác thuộc lới ca * Hoạt động 2: Vận động phụ 10 p họa * Mục tiêu :Giúp các em mạnh... cá nhân.đọc thơ - 20 - Năm học 2 013 - 2 014 Tiết 11 Học hát bài “Đàn gà con” Nhạc :Philipinco Lời : Việt Anh Ngày dạy: 21/ 11/ 2 013 I/.Mục tiêu: -Biết bài Đàn gà con,là nhạc Philipin,lời Việt do Việt Anh viết -Hát đúng giai điệu và lời hát -Biết yêu thưong ,đoàn kết II./Đồ dùng dạy học: -Giáo viên:Đàn,phách tre,que chỉ bảng -Học sinh: Phách III./Hoạt động dạy học: 1. /Khởi động : - Luyện giọng :Mi- mê –ma- . học GV: Trương Thị Mai Hương - 15 - Năm học 2 013 - 2 014 15 p 15 p * Hoạt động 1: Dạy bài Lý cây xanh * Mục tiêu :HS hát đúng bài hát CTH: -GV hát mẫu lần 1: -Sơ tóm nội dung : -Bài hát. động học 15 * Hoạt động 1: Ôn bài hát “Lý cây xanh * Mục tiêu :Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca CTH GV: Trương Thị Mai Hương - 17 - Năm học 2 013 - 2 014 15 p -Ôn bài hát,cho hát cả bài,chú. hát vừa vỗ tay - Dặn HS xem trước bài mới. GV: Trương Thị Mai Hương - 18 - Năm học 2 013 - 2 014 Ngày dạy: 14 /11 /2 013 Tiết 10 Ôn Tập 2 Bài Hát: TÌM BẠN THÂN LÝ CÂY XANH I./Mục tiêu: -Biết hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 5, Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 5, , II./Đồ dùng dạy học