Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

73 959 3
Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2010 - 2011 Ngày soạn: Ngày dậy: Tiết 1: Học bài hát: quê hơng tơI đẹp Dân ca Nùng Đặt lời: Anh Hoàng I. Mục tiêu : - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Hát đồng đều rõ lời. - Biết bài hát Quê hơng tơi đẹp là dân ca của dân tộc Nùng * Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm giơng đạo đức Hồ Chí Minh - Giáo dục Hs lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào theo năm diều Bác dậy II. Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách . - Tranh ảnh minh họa bài hát . III. Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức . 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 3 Hs lên bảng biểu diễn . - Gv nhận xét. 3. Nội dung bài mới : * Hoạt động 1: Dạy hát: Bài Quê h ơng t ơi đẹp. - Giới thiệu bài: Hôm nay Cô sẽ giới thiêu với lớp mình một bài hát với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hơng, đất nớc - Gv treo tranh minh hoạ bài hát. -? Bức tranh vẽ những gì? - Gv hát mẫu. -Gv hớng dẫn Hs đọc lời ca theo tiết tấu lời ca. - Dạy hát từng câu: Câu 1 : Quê hơng em biết bao tơi đẹp. + Gv hát mẫu. + Gv đàn giai điệu câu 1 cho Hs hát. + Gv sửa sai cho Hs (nếu có). Câu 2 : Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây. + Gv hát mẫu. + Gv đàn giai điệu câu 2 cho Hs hát. + Gv sửa sai cho Hs (nếu có). - 3 Hs biểu diễn . - Hs nghe . - Hs quan sát . - Hs trả lời . - Hs nghe . - Hs đọc lời ca . - Hs nghe . - Hs hát . - Hs nghe . - Hs hát . Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 1 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2010 - 2011 - Gv cho Hs hát ghép câu1 và câu 2. - Gv cho tổ, bàn hát ghép câu 1 và câu 2. Câu 3:Khi mùa xuân thắm tơi đang trở về. + Gv hát mẫu. + Gv đàn giai điệu câu 3 cho Hs hát. + Gv sửa sai cho Hs (nếu có). Câu 4 : Ngàn lời ca vui mừngquê hơng. + Gv hát mẫu. + Gv đàn giai điệu câu 4 cho Hs hát. + Gv sửa sai cho Hs (nếu có). - Gv cho Hs hát ghép câu 3 và câu 4. - Gv cho Hs hát ghép toàn bài. - Gv cho nhóm, bàn hát toàn bài. - Gv nhận xét, tuyên dơng. * Hoạt động 2 : Hát kết hợp với vận động phụ hoạ. - Gv hớng dẫn Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách. Quê hơng em biết bao tơi đẹp x x x x - Gv sửa sai cho Hs (nếu có). - Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo phách và ngợc lại. - Gv cho Hs vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng. - Gv cho Hs lên bảng biểu diễn . - Gv nhận xét . - Hs hát ghép . - Tổ, bàn hát ghép . - Hs nghe . - Hs hát . - Hs nghe . - Hs hát . - Hs hát ghép. - Hs hát toàn bài . - Nhóm, bàn hát . - Hs hát và gõ đệm theo phách. - Tổ hát và gõ đệm theo phách. - Hs biểu diễn. 4. Củng cố : -? Qua nội dung bài hát một em hãy cho co biết : Bài hát đã giáo dục chúng ta điều gì ? ( Bài hát giáo dục chúng em lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào theo năm diều Bác dậy ) - Gv củng cố lại nội dung bài học . - Gv đàn cho Hs hát lại bài hát . 5. Dặn dò : - Nhắc Hs về học thuộc bài . - Xem trớc bài mới . - Gv nhận xét tiết học . Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 2 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2010 - 2011 Ngày soạn: Ngày dậy: Tiết 2: ôn tập bài hát: quê hơng tơI đẹp I. Mục tiêu : - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca . - Tập biểu diễn bài hát . II. Giáo viên chuẩn bị . - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách . - Một vài động tác vận động phụ hoạ . III. Hoạt động dạy học . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức . 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 Hs lên bảng biểu diễn lại bài hát: Quê hơng tơi đẹp. - Gv nhận xét, đánh giá. 3. Nội dung bài mới : * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát : Quê h ơng t - ơi đẹp. - Gv đàn cho Hs hát . - Gv cho bàn, nhóm hát . - Gv vận động phụ hoạ mẫu . - Gv hớng dẫn Hs từng động tác đồng thời thực hành cùng hs . -Gv cho Hs hát và vận động . - Gv sửa sai cho Hs ( nếu có ) . - Gv cho nhóm, tổ hát và vận động . - Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 vận động phụ hoạ và ng- ợc lại . - Gv cho Hs lên bảng biểu diễn theo các hình thức: Đơn ca, tốp ca. - Gv nhận xét, tuyên dơng. * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm . - Gv cho Hs hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời - 2 Hs biểu diễn . - Hs hát . - Bàn, nhóm hát . - Hs quan sát. - Hs quan sát và vận đông. - Hs hát và vân động - Nhóm, tổ thực hiện. - Tổ thực hiên. - Hs biểu diễn. - Hs hát và gõ đệm theo tiết tấu lời Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 3 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2010 - 2011 ca. - Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo tiết tấu và ngợc lại . - Gv sửa sai cho Hs ( nếu có ). - Gv cho nhóm, bàn hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Gv nhận xét . ca. - Tổ thực hiên. - Nhóm, bàn hát và gõ đệm theo tiết tấu. 4. Củng cố : -? Em nào cho cô biết hôm nay lớp chúng ta học những nội dung nào ? - Gv củng cố lại nội dung bài học . - Gv đàn cho Hs hát lại bài hát . 5. Dặn dò : - Nhắc Hs về học thuộc bài hát,tập lại các động tác múa cho đều và đẹp. - Xem trớc lời ca bài hát Mời bạn vui múa ca giờ sau học. - Gv nhận xét tiết học . =====&===== Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 4 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2010 - 2011 Ngày soạn: Ngày dậy: Tiết 3 : Học BàI hát : mời bạn vui múa ca Nhạc và lời: Phạm Tuyên I. Mục tiêu : - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. - Biết bài hát '' Mời bạn vui múa ca'' là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên . II. Giáo viên chuẩn bị . - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách . - Tranh ảnh minh họa bài hát . III. Hoạt động dạy học . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức . 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 Hs lên bảng biểu diễn lại bài hát Quê hơng tơi đẹp. - Gv nhận xét, đánh giá. 3. Nội dung bài mới : * Hoạt động 1 : Dạy hát : Bài Mời bạn vui múa ca. - Giới thiệu bài. - Gv treo tranh minh hoạ bài hát . -? Bức tranh vẽ những gì ? - Gv hát mẫu . - Gv cho Hs đọc lời ca . - Dạy hát từng câu : Câu 1 : Chim ca líu lo. Hoa nh đón chào . + Gv hát mẫu . + Gv đàn giai điệu câu1 cho Hs hát . + Gv sửa sai cho Hs ( nếu có ) Câu 2 : Bầu trời xanh nớc long lanh. + Gv hát mẫu . + Gv đàn giai điệu câu 2 cho Hs hát . + Gv sửa sai cho Hs ( nếu có ) - Gv cho hs hát ghép câu1 và câu 2 . - 2 hs biểu diễn . - Hs nghe . - Hs quan sát . - Hs trả lời - Hs nghe . - Hs đọc lời ca . - Hs nghe . - Hs hát . - Hs nghe . - Hs hát . Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 5 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2010 - 2011 - Gv cho tổ, bàn hát ghép câu 1 và câu 2 . Câu 3 : La la lá la, la la lá là. + Gv hát mẫu . + Gv đàn giai điệu câu3 cho Hs hát . + Gv sửa sai cho Hs ( nếu có ) Câu 4 : Mời bạn cùng vui máu vui ca.7 + Gv hát mẫu . + Gv đàn giai điệu câu 4 cho Hs hát . + Gv sửa sai cho Hs ( nếu có ) - Gv cho Hs hát ghép câu 3 và câu 4 . - Gv cho Hs hát ghép toàn bài . - Gv cho nhóm, bàn hát toàn bài . - Gv nhận xét, tuyên dơng. * Hoạt động 2 : Hát kết hợp gõ đêm. - Gv hớng dẫn Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách. Chim ca líu lo. Hoa nh đón chào. x x xx x x xx - Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo phách và ngợc lại . - Gv cho Hs hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Chim ca líu lo. Hoa nh đón chào. x x x x x x x x - Gv cho Hs vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng. - Gv goi 1 nhóm Hs lên bảng biểu diễn trớc lớp. - Gv nhận xét , tuyên dơng. - Hs hát ghép . - Tổ, bàn hát ghép . - Hs nghe . - Hs hát . - Hs nghe . - Hs hát . - Hs hát ghép. - Hs hát toàn bài . - Nhóm, bàn hát . - Hs hát và gõ đệm theo phách. - Tổ hát và gõ đệm theo phách. - Hs hát và gõ đệm theo tiêt tấu lời ca. - Hs biểu diễn. 4. Củng cố : -? Em nào cho cô biết hôm nay lớp chúng ta học những nội dung nào ? - Gv củng cố lại nội dung bài học . - Gv đàn cho Hs hát lại bài hát . 5. Dặn dò : - Nhắc Hs về học thuộc bài hát. -Về nhà xem lại bài hát,tìm 1 số động tác phụ hoạ cho bài hát giờ sau ôn tập. - Gv nhận xét giờ học . Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 6 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2010 - 2011 Ngày soạn: Ngày dậy: Tiết 4 : - ôn tập bài hát : Mời bạn vui múa ca - Trò chơI theo bài đồng dao: Ngựa ÔNG đã về I. Mục tiêu : - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca . - Tập biểu diễn và vận động phụ hoạ. - Đọc bài đồng dao Ngựa ông đã về để tập luyện về một âm hình tiết tấu. II. Giáo viên chuẩn bị . - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách . - Một vài động tác vận động phụ hoạ . III. Hoạt động dạy học . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức . 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 Hs lên bảng biểu diễn bài hát Mời bạn vui múa ca. - Gv nhận xét,đánh giá. 3. Nội dung bài mới : * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát : Mời bạn vui múa c - Gv đàn cho Hs hát . - Gv cho bàn, nhóm hát . - Gv hớng dẫn Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách . - Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo phách và ngợc lại . - Gv sửa sai cho Hs ( nếu có ) - Gv cho nhóm, bàn hát và gõ đệm theo phách. - Gv cho Hs hát kết hợp vận động phụ hoa. - Gv cho nhóm, bàn hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Gv sửa sai cho Hs( néu có ). - Gv cho Hs lên bảng biểu diễn và nhún theo nhịp 2 . - Gv nhận xét . - 2 hs lên bảng biểu diễn . - Hs hát . - Bàn, nhóm hát . - Hs hát và gõ đệm theo phách . - Thực hiện - Hs hát và vận động. - Hs biểu diễn . Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 7 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2010 - 2011 * Hoạt động 2 : Trò chơi theo bào đồng dao: Ngựa ông đã về. - Gv cho hs tập đọc câu đồng dao theo đúng tiết tấu: Nhong nhong nhong ngựa ông đã về cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn . - Gv chia lớp thành từng nhóm vừa đọc lời đồng dao vừa chơi trò chơi. - Gv chia lớp thành nhiều nhóm: Nhóm cỡi ngựa, nhóm gõ phách, nhóm gõ trống. - Gv nhận xét. - Hs đọc câu đồng dao theo tiết tấu. - Nhóm đọc và chơi trò chơi. - Hs thực hiện . 4. Củng cố : -? Em nào cho cô biết hôm nay lớp chúng ta học những nội dung nào ? - Gv củng cố lại nội dung bài học . - Gv đàn cho Hs hát lại bài hát . 5. Dặn dò : - Nhắc Hs về học thuộc bài hát. - Xem trớc bài mới . - Gv nhận xét tiết học . ****************** Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 8 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2010 - 2011 Ngày soạn: Ngày dậy: Tiết 5 : ôn tập 2 bài hát : - quê hơng tơI đẹp - Mời bạn vui múa ca I. Mục tiêu : - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca . - Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay theo phách . - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Biết hát kết hợp trò chơi. II. Giáo viên chuẩn bị . - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách . III. Hoạt động dạy học . Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức . 2. Kiểm tra bài cũ 3. Nội dung bài mới : * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát : Quê h ơng t ơi đẹp . - Gv đàn cho Hs hát bài hát . - Gv cho nhóm, bàn hát . - Gv hớng dẫn Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo phách và ngợc lại . - Gv sửa sai cho Hs ( nếu có ) - Gv cho nhóm, bàn hát và gõ đệm theo phách. - Gv cho Hs hát kết hợp vận động phụ hoạ . - Gv cho Hs lên bảng biểu diễn . - Gv nhận xét . * Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát : Mời bạn vui múa ca. - Gv đàn cho Hs hát lại bài hát . - Gv cho nhóm, bàn hát . - Gv cho Hs hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Hs hát tập thể. - Hs hat theo nhóm, bàn. - Hs hát và gõ đệm theo phách. - Nhóm, bàn hát và gõ đệm theo phách. - Hs hát và vận động . - Hs biểu diễn . - Hs hát . - Nhóm, bàn hát . Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 9 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2010 - 2011 - Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo tiết tấu và ngợc lại . - Gv sửa sai cho Hs ( nếu có ) - Gv cho nhóm, bàn hát và gõ đệm theo tiết tấu. - Gv cho Hs lên bảng biểu diễn. - Gv nhận xét. * Hoạt động 3 : Trò chơi c ỡi ngựa theo bài đồng dao Ngựa ông đã về . - Gv cho hs đọc lại bài đồng dao theo tiết tấu: - Gv cho tổ, bàn, nhóm đọc . - Gv cho các nhóm đọc và chơi trò cỡi ngựa. - Gv nhận xét . - Tổ hát và gõ theo tiết tấu. - Thực hiện - Hs biểu diễn . - Hs đọc bài đồng dao theo tiết tấu . - Tổ, bàn, nhóm đọc. - Hs chơi trò chơi. 4. Củng cố : -? Em nào cho cô biết hôm nay lớp chúng ta học những nội dung nào ? - Gv củng cố lại nội dung bài học . - Gv đàn cho Hs hát lại bài hát . 5. Dặn dò : - Nhắc Hs về học thuộc bài hát. - Xem trớc lời ca bài hát Tìm bạn thân. - Gv nhận xét tiết học . =====&===== Ngày soạn: Ngày dậy: Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 10 [...]... giờ học =====&===== Vũ Thuý Hà 20 Trờng PTCS Đại Thành Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2 010 - 2 011 Ngày soạn: Ngày dậy: Tiết 11 : Học BàI hát: đàn gà con NHạC: PHI-LíP-PEN- CÔ LờI: VIệT ANH I Mục tiêu : - Hs biết bài hát Đàn gà con do nhạc sĩ ngời Nga tên là Phi-líp-pen-cô sáng tác - Hs hát đúng giai điệu và lời ca - Hs hát đồng đều, rõ lời II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách - Tranh... Thuý Hà 30 Trờng PTCS Đại Thành Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2 010 - 2 011 Tiết 16 : - Nghe quốc ca - Kể chuyện âm nhạc I Mục tiêu : - Hs đợc nghe Quốc ca và biết rằng khi chào cờ có hát Quốc ca Trong lúc chào cờ và hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang - Qua một câu chuyện nhỏ để các em thấy đợc mối liên quan giữa âm nhạc và đời sống(chuyện Nai Ngọc) II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách -... Trờng PTCS Đại Thành Giáo án âm nhạc 1 Ngày dậy: Tiết 18 : Năm học: 2 010 - 2 011 tập biểu diễn I Mục tiêu : - Hs hát đúng giai điệu, thuộc lời ca - Hs biểu diễn thành thạo các bài hát đã học II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách III Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ 3 Nội dung bài mới : * Hoạt động 1 : Tập biểu diễn... Thành Giáo án âm nhạc 1 Tiết 13 : Năm học: 2 010 - 2 011 Học BàI hát : sắp đến tết rồi NHạC Và LờI: HOàNG VÂN I Mục tiêu : - Hs hát đúng giai điệu và lời ca - Hs biết vừa hát vừa vỗ tay theo phách, vỗ tay theo tiết tấu lời ca - Hs biết hát kết hợp vận động phụ hoạ II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách - Tranh ảnh minh họa bài hát III Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên 1 ổn định... dậy: Tiết 14 : Vũ Thuý Hà ôn tập bài hát : sắp đến tết rồi 26 Trờng PTCS Đại Thành Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2 010 - 2 011 I Mục tiêu : - Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời ca - Hs tập biểu diễn bài hát, kết hợp các vận động phụ hoạ II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách - Một vài động tác vận động phụ hoạ III Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 ổn định.. .Giáo án âm nhạc 1 Tiết 6 : Năm học: 2 010 - 2 011 Học BàI hát: tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I Mục tiêu: - Hs hát đúng giai điệu và lời 1 của bài - Hs biết bài hát Tìm bạn thân là sáng tác của tác giả Việt Anh (Tên thật là Đặng Trí Dũng) - Hs biết vỗ tay và gõ đệm theo phách II Giáo viên chuẩn bị - Nhạc cụ : Đàn, thanh phách - Tranh ảnh minh họa bài hát III Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo. .. 2 - Gv nhận xét - Tổ hát và gõ đệm theo phách - Thực hiện - Hs biểu diễn 4 Củng cố : -? Em nào cho cô biết hôm nay lớp chúng ta học những nội dung nào ? - Gv củng cố lại nội dung bài học - Gv đàn cho Hs hát lại bài hát 5 Dặn dò : - Nhắc Hs về học bài - Gv nhận xét giờ học =====&===== Vũ Thuý Hà 22 Ngày soạn: Trờng PTCS Đại Thành Giáo án âm nhạc 1 Ngày dậy: Tiết 12 : Năm học: 2 010 - 2 011 ... Trờng PTCS Đại Thành Giáo án âm nhạc 1 Cả lớp hát: Đàn gà con đi lon ton ( Lời 2 hát tờng tự lời 1) - Gv cho Hs hát kết hợp vận động phụ hoạ - Gv cho Hs lên bảng biểu diễn - Gv nhận xét * Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát : Sắp đến tết rồi - Gv đàn cho Hs hát lại bài hát - Gv cho nhóm, bàn hát - Gv cho Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách: Sắp đến tết rồi Đến trờng rất Năm học: 2 010 - 2 011 - Hs hát và vận... nay lớp chúng ta học những nội dung nào ? - Gv củng cố lại nội dung bài học - Gv đàn cho Hs hát lại bài hát 5 Dặn dò : - Nhắc Hs về học bài - Xem trớc bài mới - Gv nhận xét giờ học Vũ Thuý Hà 12 Trờng PTCS Đại Thành Giáo án âm nhạc 1 Ngày soạn: Tiết 7 : Năm học: 2 010 - 2 011 Ngày dậy: Học BàI hát : tìm bạn thân (tiếp theo) Nhạc và lời: Việt Anh I Mục tiêu : - Hs hát đúng giai điệu và thuộc cả. .. Đại Thành Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2 010 - 2 011 - Gv đọc diễn cảm câu chuyện lại 1 lần - Hs nói lên cảm nhận - Gv cho Hs nói lên cảm nhận của mình sau khi nghe xong câu chuyện - Hs nghe - Gv kết luận: Tiếng hát của Nai Ngọc đã có tác dụng giúp dân làng xua đuổi đợc các loài muông thú đến phá hoại nơng rẫy lúa ngô Mọi ngời đều yêu quý tiếng hát của em 4 Củng cố : -? Em nào cho cô biết hôm nay lớp chúng . hát . Vũ Thuý Hà Trờng PTCS Đại Thành 1 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2 010 - 2 011 - Gv cho Hs hát ghép câu1 và câu 2. - Gv cho tổ, bàn hát ghép câu 1 và câu 2. Câu 3:Khi mùa xuân thắm tơi đang. Thành 12 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2 010 - 2 011 Ngày soạn: Ngày dậy: Tiết 7 : Học BàI hát : tìm bạn thân (tiếp theo) Nhạc và lời: Việt Anh I. Mục tiêu : - Hs hát đúng giai điệu và thuộc cả. Hà Trờng PTCS Đại Thành 10 Giáo án âm nhạc 1 Năm học: 2 010 - 2 011 Tiết 6 : Học BàI hát: tìm bạn thân Nhạc và lời: Việt Anh I. Mục tiêu: - Hs hát đúng giai điệu và lời 1 của bài. - Hs biết bài

Ngày đăng: 23/05/2015, 13:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan