0

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 8

34 1,315 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 13:59

LOP 1 Tuần 1 Bài 1: Học hát bài: Quê hơng tơi đẹp Dân ca Nùng I- Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca, hát đồng đều, rõ lời. - Biết hát bài "Quê hơng tơi đẹp" là dân ca của dân tộc Nùng. II- Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Hát chuẩn gia điệu bài "Quê hơng tơi đẹp", nhạc cụ , một số hình ảnh về dân tộc vùng núi phía Bắc. 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở tập hát. III- Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - GV: nhận xét. 3- Bài mới: (29') a- Giới thiệu bài: Quê hơng là nơi ta sinh ra và lớn lên. Vậy để thấy đợc quê hơng có những nét tơi đẹp nào chúng ta học bài hôm nay. b- Giảng bài. HĐ1: Dạy hát "Quê hơng tơi đẹp" GV: Hát mẫu. GV: Giới thiệu nội dung bài hát. GV: Đọc lời ca cho HS đọc theo. Dạy học sinh hát từng câu. Cho học sinh hát nhiều lần bài hát. HĐ2: Dạy hát kết hợp với vận động GV: dạy học sinh một số động tác phụ hoạ cho bài hát. Cho HS vừa hát vừa vỗ tay theo phách. Quê hơng em biết bao tơi đẹp x x x x Gọi một số học sinh lên bảng vừa hát vừa biểu diễn. GV: Nhận xét, tuyên dơng ? Khi học song bài hát con thấy quê hơng minh có gì đẹp. Học sinh nghe. Học sinh đọc lời ca tuyên khẩu theo giáo viên. Học sinh hát từng câu theo giáo viên từ đầu đến hết nội dung bài hát. Học sinh hát kết hợp với một vài động tác phụ hoạ. Học sinh hát vỗ tay theo phách Học sinh hát vừa biểu diễn các động tác nhún chân theo nhịp. Học sinh trả lời. VI- Củng cố, dặn dò (2') - Giáo viên: nhận xét giờ học. Tuần 2 9 Ngày soạn: 17. 9. 07 Ngày dạy: 4 19. 9. 07 Bài 2: Ôn tậpbài hát: Quê hơng tơi đẹp Dân ca Nùng I- Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca, hát đồng đều, rõ lời. - Tập biểu diễn bài hát. Qua bài hát thêm yêu quê hơng mình. II- Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Hát chuẩn gia điệu bài "Quê hơng tơi đẹp", - một vài động tác phụ hoạ cho bài hát 2- Học sinh: - Vở tập hát. III- Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Gọi học sinh hát bài hát "Quê hơng tơi đẹp" - GV: nhận xét, ghi điểm. 3- Bài mới: (29') a- Giới thiệu bài: Tiết hôm nay chúng ta ôn lại bài hát "Quê hơng tơi đẹp" b- Giảng bài. HĐ1: Ôn bài hát " Quê hơng tơi đẹp" Cho học sinh ôn lại bài hát. GV: Nhận xét. Cho hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp. - Gọi 1 số HS biểu diễn trớc lớp Giáo viên nhận xét, tuyên dơng. Cho học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp tiết tấu lời ca. Quê hơng em biết bao tơi đẹp x x x x x x x - GV nhận xét. Học sinh ôn lại bài hát "Quê hơng tơi đẹp" Học sinh hát kết hợp với vận động phụ hoạ. Học sinh lên biểu diễn trớc lớp. Học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu. 2-3 em hát lại bài hát. VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Tổng kết nội dung bài và nhận xét giờ học. - Học sinh về học bài, chuẩn bị bài sau. Tuần 3 10 Ngày soạn: 24. 9. 07 Ngày dạy: thứ 4 ngày 26 tháng 9 năm 07 Bài 3: Học hát bài: Mời bạn vui múa ca Nhạc và lời: Phạm Tuyên I- Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca, hát đồng đều, rõ lời. - Biết hát bài "Mời bạn vui múa ca" là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên II- Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Hát chuẩn gia điệu bài "Mời bạn vui múa ca", nhạc cụ 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở tập hát. III- Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Gọi 2 học sinh hát bài "Quê hơng tơi đẹp" - GV: nhận xét , ghi điểm. 3- Bài mới: (29') a- Giới thiệu bài: Hôm nay cô dạy các em bài hát "Mời bạn vui múa ca" của nhạc sĩ Phạm Tuyên. b- Giảng bài. HĐ1: Dạy hát "Mời bạn vui múa ca" GV: Hát mẫu. GV: Chép lời ca lên bảng. - Đọc đồng thanh lời ca. - Dạy học sinh hát từng câu, chú ý chỗ lấy hơi. - GV: Nhận xét, sửa sai cho học sinh. HĐ2: Hát kết hợp với gõ đệm. GV: Vừa hát vừa làm mẫu Chim ca líu lo. Hoa nh đón chào x x x x x x x x Bầu trời xanh, nớc long lanh x x x x x x Hớng dẫn học sinh vừa hát vừa vỗ tay. GV: Nhận xét, tuyên dơng Học sinh nghe Học sinh đọc đồng thanh theo GV Học sinh hát từng câu từ đầu đến hết bài hát. Học sinh quan sát Học sinh thực hiện hát và gõ phách theo giáo viên. Học sinh hát lại bài hát VI- Củng cố, dặn dò (2') 11 - GV: Tổng kết nội dung bài và nhận xét giờ học. - Học sinh về học bài, chuẩn bị bài sau. ____________________________________________________________ Tuần 4 Ngày soạn: 1. 10. 07 Ngày dạy: 4. 3. 10. 07 Bài 4: n tậpbài hátÔ : Mời bạn vui múa ca Nhạc sĩ: Phạm Tuyên I- Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca, hát đồng đều, rõ lời. - Tập biểu diễn bài hát "Mời bạn vui múa ca" - Đọc bài đồng dao "Ngựa ông đã về" để luyện về âm hình tiết tấu. II- Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Hát chuẩn gia điệu bài "Mời bạn vui múa ca" - Nhạc cụ, trống, phách, thanh la, que làm ngựa 2- Học sinh: - Vở tập hát, thanh phách, que làm ngựa III- Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Gọi học sinh hát bài hát "Mời bạn vui múa ca" - GV: nhận xét, ghi điểm. 3- Bài mới: (29') a- Giới thiệu bài: Tiết hôm nay chúng ta ôn lại bài hát "Mời bạn vui múa ca" b- Giảng bài. HĐ1: Ôn bài hát " Quê hơng tơi đẹp" Cho học sinh ôn lại bài hát. GV: Nhận xét. Cho hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp. - Cho học sinh biểu diễn trớc lớp Giáo viên nhận xét, tuyên dơng. Cho HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp tiết tấu lời ca. c- Chơi trò chơi theo bài đồng giao. Ngựa ộng đã về Tập đọc câu đồng giao đúng tiết tấu. Học sinh ôn lại bài hát ""Mời bạn vui múa ca" Học sinh hát kết hợp với vận động phụ hoạ. Học sinh lên biểu diễn trớc lớp. Học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu. Lớp chơi trò chơi cỡi ngựa và đọc lời đồng giao theo tiết tấu. 12 Nhong nhong nhong ngựa ông đã về x x x x x x x Chia lớp thành 2 nhóm vừa đọc bài đồng giao vừa cỡi ngựa. - GV nhận xét. VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Tổng kết nội dung bài và nhận xét giờ học. - Học sinh về học bài, chuẩn bị bài sau. _____________________________________________________________________ Ngày soạn: 8. 10. 07 Ngày dạy: thứ 4 ngày10 tháng 10 năm 07 Tuần 5 Bài 5: ễ n tậpbài hát Quê hơng tơi đẹp - Mời bạn vui múa ca I- Mục tiêu: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca, hát đồng đều, rõ lời. - Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Biết hát kết hợp với vài động tác phụ hoạ - Biết hát kết hợp với trò chơi. II- Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Hát chuẩn gia điệu bài"Quê hơng tơi đẹp" - "Mời bạn vui múa ca" - Nhạc cụ, trống, phách, thanh la, que làm ngựa 2- Học sinh: - Vở tập hát, thanh phách, que làm ngựa III- Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1') 2- Kiểm tra bài cũ:(3') - Gọi học sinh hát bài hát "Mời bạn vui múa ca" - GV: nhận xét, ghi điểm. Bài mới: (29') Giới thiệu bài: Tiết hôm nay chúng ta ôn lại 2 bài hát "Quê hơng tơi đẹp" và "Mời bạn vui múa ca". b- Giảng bài. Hoạt Động1: Ôn 2 bài hát đã học Cho học sinh ôn lại bài hát "Quê hơng tơi đẹp". GV: Nhận xét. Cho học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp Học sinh ôn lại bài hát Quê hơng tơi đẹp". Học sinh hát kết hợp vừa hát vừa vỗ 13 tiết tấu lời ca. Quê hơng em biết bao tơi đẹp x x x x x x x Cho hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp. - Cho học sinh biểu diễn trớc lớp Giáo viên theo dõi, sửa cho học sinh. tay theo nhịp tiết tấu lời ca. Học sinh hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ, vỗ tay theo nhịp. Học sinh lên biểu diễn trớc lớp. Học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu. HĐ2: Ôn bài hát "Mời bạn vui múa ca" Cho học sinh ôn lại bài hát. GV: Nhận xét. Cho hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp. - Cho học sinh biểu diễn trớc lớp Giáo viên nhận xét, tuyên dơng. Cho học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp tiết tấu lời ca. c- Chơi trò chơi theo bài đồng giao. Ngựa ông đã về -Tập đọc câu đồng giao đúng tiết tấu. Nhong nhong nhong ngựa ông x x x x x đã về x x Chia lớp thành 2 nhóm vừa đọc bài đồng giao vừa cỡi ngựa. - GV nhận xét. Học sinh ôn lại bài hát "Mời bạn vui múa ca" Học sinh kết hợp một vài động tác phụ hoạ, vỗ tay, dịch chuyển chân theo nhịp. Học sinh lên biểu diễn trớc lớp. Học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca. Lớp chơi trò chơi cỡi ngựa và đọc lời đồng giao theo tiết tấu. Học sinh chơi trò chơi. VI- Củng cố, dặn dò (2') - GV: Tổng kết nội dung bài và nhận xét giờ học. - Học sinh về học bài, chuẩn bị bài sau. tuần 6 Ngày soạn: Ngày dạy: thứ ngày tháng năm Bài 6: Học hát bài: Tìm bạn thân 14 Nhạc và lời: Việt Anh I- Mục tiêu:- Học sinh hát đúng giai điệu và lời 1 của bài hát. - Biết hát bài "Tìm bạn thân" là sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh. - Học sinh biết vỗ tay và gõ nhịp theo phách. II- Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Hát chuẩn xác lời ca 1, nhạc cụ , thanh phách. 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở tập hát. III. Cỏc hot ng dy hc: 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra bài cũ: - Gọi lần lợt 2 học sinh hát lại 2 bài hát đã học. - GV: nhận xét, ghi điểm. 3- Bài mới: a- Giới thiệu bài: Bài học hôm nay cô sẽ giới thiệu một bài hát của nhạc sĩ Việt Anh: Bài hát "Tìm bạn thân". b- Giảng bài. HĐ1: Dạy hát "Tìm bạn thân". GV: Hát mẫu. GV: Giới thiệu nội dung bài hát. GV: Đọc lời ca cho học sinh đọc theo. Dạy học sinh hát từng câu. Cho học sinh hát nhiều lần bài hát. GV: Theo dõi, sửa lời hát cho học sinh. HĐ2: Dạy hát kết hợp với vận động GV: dạy học sinh một số động tác phụ hoạ cho bài hát. Cho học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo phách. Nào ai ngoai, ai sinh tơi x x x x x x Gọi một số học sinh lên bảng vừa hát vừa biểu diễn. GV: Nhận xét, tuyên dơng Học sinh nghe. Học sinh đọc lời ca tuyên khẩu theo giáo viên. Học sinh hát từng câu theo giáo viên từ đầu đến hết nội dung bài hát. Học sinh hát kết hợp với một vài động tác phụ hoạ. Học sinh hát vỗ tay theo phách Học sinh hát vừa biểu diễn các động tác nhún chân theo nhịp. VI- Củng cố, dặn dò: - Giáo viên: nhận xét giờ học. - Học sinh về học bài, chuẩn bị bài sau. 15 Bài 7: Học hát bài: Tìm bạn thân ( t2 ) I- Mục tiêu:- Học sinh hát đúng giai điệu và lời 1 và lời 2 của bài hát. - Biết hát bài "Tìm bạn thân" là sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh. - Học sinh biết vỗ tay và gõ nhịp theo phách, kết hợp phụ hoạ II- Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - Hát chuẩn xác 2 lời ca, nhạc cụ , thanh phách. 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở tập hát. III. Cỏc hot ng dy v hc: 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS hát lại lời 1 bài hát "Tìm bạn thân" - GV: nhận xét, ghi điểm. 3- Bài mới: a- Giới thiệu bài: Bài học hôm nay cô sẽ giới thiệu một bài hát của nhạc sĩ Việt Anh: Bài hát "Tìm bạn thân". b- Giảng bài. HĐ1: Dạy hát "Tìm bạn thân". GV: Hát mẫu. Dạy học sinh hát từng câu. Cho học sinh hát nhiều lần bài hát. GV: Theo dõi, sửa lời hát cho học sinh. HĐ2: Dạy hát kết hợp với vận động GV: dạy học sinh một số động tác phụ hoạ cho bài hát. Cho học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo phách. Gọi một số học sinh lên bảng vừa hát vừa biểu diễn. GV: Nhận xét, tuyên dơng 4- Củng cố, dặn dò: - Giáo viên: nhận xét giờ học. - Học sinh về học bài, chuẩn bị bài sau. Học sinh nghe. Học sinh hát từng câu theo giáo viên từ đầu đến hết nội dung bài hát. Học sinh hát kết hợp với một vài động tác phụ hoạ. Học sinh hát vỗ tay theo phách Học sinh hát vừa biểu diễn các động tác nhún chân theo nhịp. Bài 8: Học hát bài: lý cây xanh I- Mục tiêu: - Biết hát bài "Lý cây xanh" là bài dân ca Nam Bộ. - Hát đúng giai điệu, lời ca. - Hát đồng đều, rõ lời. II- Đồ dùng Dạy - Học: 1- Giáo viên: - GV thuộc bài hát, lời ca, nhạc cụ. 16 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở tập hát. III- Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh hát lại lời 2 bài hát "Tìm bạn thân" - GV: nhận xét, ghi điểm. 3- Bài mới: a- Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài + ghi đầu bài. b- Giảng bài. HĐ1: Giới thiệu bài hát: Lý cây xanh GV: Hát mẫu. GV: Đọc từng câu cho HS đọc theo. GV: HD hát từng câu theo mối móc xích cho đến hết bài. Cho học sinh hát cả bài hát. GV nxét, sửa sai. HĐ2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ: - Cho HS hát và vỗ tay. - Cho HS hát và gõ theo tiết tấu lời ca. - GV hát + vận động mẫu. - Cho HS hát + vận động phụ hoạ. GV: Nhận xét, tuyên dơng Lớp đọc theo GV. Lớp hát từng câu. Lớp hát cả bài. Lớp hát + vỗ tay. Lớp hát + gõ phách. Lớp hát + vận động theo. Các nhóm hát + vận động phụ hoạ. 4 - Củng cố, dặn dò - Giáo viên: nhận xét giờ học. - Dặn HS về nhà học thuộc bài, chuẩn bị tiết sau. Tuần 10 Ngày soạn: Ngày dạy: thứ ngày tháng năm Tuần 11 Học hát bài : Đàn gà con I- Mục tiêu: - Học sinh biết bài hát: Đàn gà con do nhạc sỹ ngời Nga tên là Phi - líp - pen - cô sáng tác. Là bài hát do tác giảViệt Anh phỏng dịch. - Hs hát đúng giai điệu lời ca. - Học hát đồng đều và rõ lời. II- Đồ dùng Dạy - Học: - Hát chuẩn xác bài hát Đàn gà con - Tập đệm đàn, nhạc cụ. III- Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức 17 2- Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh hát bài hát: Lý cây xanh - GV: nhận xét, xếp loại. 3- Bài mới: (24') a- Giới thiệu bài: - Giới thiệu bài + ghi đầu bài. b- Giảng bài. *HĐ1: Dạy bài hát: Đàn gà con Gv giới thiệu bài hát: Đàn gà con do nhạc sỹ Nga tên là phi - líp - pen - cô sáng tác. Lời bài hát do tác giả Việt Anh dịch. - GV hát mẫu. - Cho Hs đọc đồng thanh lời ca: GV đọc từng câu cho HS đọc theo. -Dạy hát từng câu theo lối móc xích cho đến hết bài. *HĐ2: Vỗ tay hoặc đệm phách. - Cho HS vỗ tay và hát. GV nhận xét - sửa sai. - Cho HS hát + gõ đệm phách theo nhịp. GV nhận xét - sửa sai. 4 - Củng cố, dặn dò ? Nêu tên bài hát? - Cho lớp hát lại bài hát. - Dặn HS về tập hát, chuẩn bị tiết sau. Hs chú ý nghe. HS đọc đồng thanh lời ca: Lời 1: Trông kia đàn gà con lông vàng. Đi theo mẹ tim ăn trong vờn Cùng tìm mồi ăn ngon ngon Đàn gà con đi lon ton. Lời 2: Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều Uống nớc vào là no căng đều Rồi cùng nhau ta đi chơi Đàn gà con xinh kia ơi. Lớp hát từng câu. Cả lớp hát + vỗ tay. Lớp hát + gõ phách. Ngày soạn: Ngày dạy: thứ ngày tháng năm Tuần 12 ễn bài hát: Đàn gà con I- Mục tiêu: - Hs hát đúng giai điệu và thuộc 2 bài hát. - Hs tập biểu diễn bài hát. - HS tập 1 vài động tác vận động phụ hoạ. II- Đồ dùng Dạy - Học: - Trình diễn bài hát (có đệm theo đàn). - Chuẩn bị 1 số vận động phụ hoạ. III- Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra bài cũ: - Gọi học sinh hát bài hát "Đàn gà con" - GV: nhận xét, xếp loại. 3- Bài mới: a- Giới thiệu bài: b- Giảng bài. - Lớp hát 2 - 3 lần. Các tổ, nhóm vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca. 18 [...]... khen ngợi - Cho cả lớp hát + Vỗ tay 4 - Củng cố, dặn dò (5') - Nêu tên bài học? - GV nhận xét giờ học - Dặn HS về nhà học thuộc bài, chuẩn bị tiết sau Ngày soạn: Hs chú ý nghe Cả lớp đọc theo GV Cả lớp hát từng câu Lớp hát + vỗ tay theo phách Lớp hát + gõ phách theo tiết tấu lời ca Lớp hát + nhún chân Các nhóm lên hát và biểu diễn Lớp hát + vỗ tay Ngày dạy: thứ ngày tháng năm Tuần 14 ôn tập 2 hát... hát Quốc ca - kể chuyện âm nhạc - GV nhận xét giờ học - Dặn HS về nhà học thuộc bài, chuẩn bị tiết sau 23 Tuần 17 Ngày soạn: Ngày dạy: Tập biểu diễn các bài hát đã học - trò chơi âm nhạc I- Mục tiêu: - Tập cho HS mạnh dạn tham gia biểu diễn bài hát trớc lớp - Qua trò chơi âm nhạc giúp các em phát triển khả năng nghe và nhạy cảm tiết tấu trong âm nhạc II- Đồ dùng Dạy - Học: - Nhạc cụ, tập đệm các bài... năm Tuần 18 Kiểm tra học kỳ i I- Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá Hs lời bài hát, tiết tấu và cách biểu diễn các bài hát - Đánh giá khả năng, năng khiếu âm nhạc của HS II- Đồ dùng Dạy - Học: - Thanh phách, đàn, băng nhạc - Một số bài hát đã học ở lớp 1 III- Các hoạt động dạy học: 1- ổn định tổ chức (1' ) 2- Kiểm tra bài cũ: (3') - Kiểm tra sự chuẩn bị HS - GV: nhận xét, nhắc nhở 3- Bài mới: (8' ) a- Giới... 1: Ôn bài hát bầu trời xanh ? bài hát bầu trời xanh do nhạc sĩ nào sáng - Do nhạc sĩ Nguyễn văn quỳ tác ? - cho c lớp hát lại bài hát vàgõ phách - HS hát và gõ đệm theo phách - Nhận xét uốn nắn * Hoạt động 2: Ôn bài hát Tập tầm vông ? bài hát này do nhạc sĩ nào sáng tác ? - do nhạc sĩ Lê hữu Lộc sáng tác - Cho c lớp hát lại và kết hợp gõ đệm - Lớp hát và gõ đệm theo phách - Nhận xét sửa sai và theo... từng câu Cả lớp hát Lớp hát + vỗ tay Lớp hát + vận động phụ hoạ 1 vài Hs biểu diễn HS hát đối đáp từng câu 20 GV nxét Cho Hs tập hát lĩnh xớng GV nxét - khen ngợi * HĐ2: Ôn bài hát: Sắp đến tết rồi Tập hát thuộc ca GV nxét - Cho HS hát + vỗ tay GV nxét - Cho HS hát + vận động phụ khoa - Cho HS biểu diễn cá nhân hoặc theo nhóm GV nhận xét, khen ngợi 1 HS hát lĩnh xớng, lớp hát đồng ca Lớp hát ĐT Lớp hát... chia lớp thành 4 nhóm hát nối Mỗi nhóm hát 1 câu đến câu thứ 5 thì tiếp cả lớp cùng hát - Cho cả lớp hát kết hợp sử dụng thanh - ĐT hat và gõ phách - Gv chỉnh sửa cho đều * Hoạt động 2: Tập vận động phụ hoạ - HS quan sát - GV làm mẫu : Nhún chân theo nhịp tay chỉ theo lời ca - HS tập theo GV - Lớp tập theo GV - GV nhận xét 3 Củng cố dặn dò: 3' - HS lên biểu diễn trớc lớp - Gọi 2 HS lên biểu diễn trớc lớp. .. giờ học - Dặn HS chuẩn bị bài sau 38 Tuần 31 Ngày soạn: Ngày dạy: thứ ngày tháng năm Bài 31: Học hát bài : năm ngón tay ngoan I Mục tiêu: - HS hiểu nội dung bài hát là kể chuyện năm ngón tay , mỗi ngón tay tợng trng cho 1 em bé có đức tính tốt và rất đáng yêu - HS hát đúng giai điệu và lời ca ( lời 1) - HS yêu thích môn học II Đồ dùng dạy học - GV: phách tre, Giáo án, vở tập hát, - HS: phách tre, vở... hoạt động dạy học A Kiểm tra bài cũ: 5' - Cho cả lớp hát lại bài hát quả và hoà - ĐT bình cho bé - Nhận xét chung B Bài mới : 30' 1 Giới thiệu bài: 2 Nội dung ôn tập * Hoạt động 1: ôn tập bài quả - GV yêu cầu cả lớp hát lại vài lần - ĐT 3 lần - Cho HS hát đối đáp - HS hát đối theo 2 dãy bàn - Cho nhóm lên biểu diễn trớc lớp - Vài nhóm lên biểu diễn trớc lớp - Nhận xét tuyên dơng * Hoạt động 2: Ôn bài... ca , biết bài hát do nhạc sĩ Đức Bằng sáng tác dựa trên lời thơ trên sách học vần lớp 1 cũ - HS biết gõ đệm theo phách - HS có ý thức học tập II Đồ dùng dạy học - GV: phách tre, Giáo án, vở tập hát, - HS: phách tre, vở tập hát III Phơng pháp: IV Các hoạt động dạy học A Kiểm tra bài cũ: 5' Em hãy hát lại bài hát hoà bình cho bé? 3, 4 em hát - GV nhận xét đánh giá B Bài mới: 30' 1 Giới thiệu: Ghi đầu... Giảng bài * H 1: Nghe hát: Quốc ca GV giới thiệu ngắn gọn về bài Quốc ca của Việt Nam và thế giới + Quốc ca là bài hát chung của 1 nớc, mỗi nớc có 1 HS chú ý nghe bài quốc ca Quốc ca VN nguyên là bài hát: Tiến quân ca do nhạc sỹ Văn Cao sáng tác Khi chào cờ có hát hoặc cử nhạc bài Quốc ca tất cả mọi ngời đều đứng nghiêm trang hớng về lá quốc kỳ - GV hát hoặc cho HS nghe Quốc caqua băng nhạc HS nghe . tuyên dơng Lớp đọc theo GV. Lớp hát từng câu. Lớp hát cả bài. Lớp hát + vỗ tay. Lớp hát + gõ phách. Lớp hát + vận động theo. Các nhóm hát + vận động phụ hoạ. 4 - Củng cố, dặn dò - Giáo viên:. dạy: thứ ngày tháng năm Tuần 18 Kiểm tra học kỳ i I- Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá Hs lời bài hát, tiết tấu và cách biểu diễn các bài hát. - Đánh giá khả năng, năng khiếu âm nhạc của HS. II-. sau. Tuần 10 Ngày soạn: Ngày dạy: thứ ngày tháng năm Tuần 11 Học hát bài : Đàn gà con I- Mục tiêu: - Học sinh biết bài hát: Đàn gà con do nhạc sỹ ngời Nga tên là Phi - líp - pen - cô sáng tác.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 8,