Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 14

46 1.1K 0
Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trang 1 TUẦN 1 TIẾT 1 Ngày dạy: HỌC BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP ( Dân ca Nùng_ Đặt lời: Anh Hoàng )   I.Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu, lời ca. - Hát đồng đều, rõ lời. - Biết bài hát là dân ca của dân tộc Nùng. II. Chuẩn bò: - GV hát chuẩn xác. - Nhạc cụ, tranh ảnh. III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu: * HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát Giáo viên Học sinh - Giới thiệu bài hát - Hát mẫu - Đọc lời ca theo tiết tấu - Hướng dẫn học sinh khởi động giọng - Dạy hát từng câu, chia bài hát thành 5 câu ( Móc xích). -Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe - Đọc theo hướng dẫn của giáo viên - Khởi động theo hướng dẫn - Hát từng câu theo sự hướng dẫn của giáo viên. * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vận động phụ họa. Giáo viên Học sinh - Giáo viên hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách - Luyện học sinh vỗ tay đều - Giáo viên hát và thực hành mẫu ( Quê hương em biết bao tươi đẹp) . - Học sinh chú ý theo dõi - Học sinh thực hành vỗ tay - Quan sát giáo viên làm - Học sinh thực hành cả bài( vỗ tay theo phách) Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ Trang 2 Giáo viên bắt nhòp cho học sinh thực hành. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh thực hành theo nhóm. - Thực hành cả lớp - Học sinh chia làm 2 nhóm ( nhóm 1 hát, nhóm 2 vỗ tay). - Thực hành cá nhân vài em. Củng cố: - Giáo viên gọi vài em. - Nhận xét, đánh giá tiết học. Hướng dẫn học ở nhà: - Hát ôn ở nhà cho thuộc.  TUẦN 2 TIẾT 2 Ngày dạy: ÔN BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP   I.Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu, lời ca. - Tập biểu diễn bài hát. II. Chuẩn bò: - Giáo viên chuẩn bò vài động tác phụ họa. - Nhạc cụ ( kèn melodion). III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu : * HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát: “Quê hương tươi đẹp”. Giáo viên Học sinh - Giáo viên đàn cho học sinh nghe lại giai điệu của bài hát. - Hỏi tên bài hát - Khởi động giọng. - Giáo viên hướng dẫn học sinh hát ôn -Học sinh im lặng lắng nghe. - Nói được tên bài hát - Thực hành cả lớp - Cá nhân ( vài em) – hát theo nhóm Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ Trang 3 * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp động tác phụ hoạ. Giáo viên Học sinh - Giáo viên hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay và nhún chân theo nhòp 2. - Giáo viên thực hiện mẫu - Hướng dẫn học sinh thực hành trước lớp. - Giáo viên nhận xét - Học sinh nghe, quan sát. - Lắng nghe - Học sinh thực hành theo giáo viên - Học sinh biểu diễn trước lớp. * HOẠT ĐỘNG III: Hát kết hợp vổ tay theo tiết tấu lời ca. Giáo viên Học sinh - Giáo viên thực hành mẫu ♫ ♫ ♫ Quê hương em biết bao tươi đẹp - Giáo viên chia nhóm: 2 nhóm. - Học sinh lắng nghe, quan sát -Học sinh thực hành theo giáo viên - Thực hành theo nhóm Nhóm 1: Hát - Nhóm 2: Vỗ tay Củng cố: - Giáo viên gọi vài em khá hát lại toàn bài kết hợp múa, vỗ tay theo tiết tấu. - Gọi 3 em mỗi em thực hành 1 kiểu. Hướng dẫn học ở nhà: - Thực hành bài hát ở nhà, kết hợp động tác phụ họa.  TUẦN 3 TIẾT 3 Ngày dạy: HỌC BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA ( Nhạc và lời: Phạm Tuyên)  Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ Trang 4 I.Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu, lời ca. - Biết bài hát của nhạc sỉ Phạm Tuyên. II. Chuẩn bò: - GV hát chuẩn xác bài hát. - Nhạc cụ : kèn melodion. III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu: * HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát Giáo viên Học sinh - Giới thiệu bài hát ( Trích nhạc cảnh: Mèo đi câu cá của Nhạc sỉ Phạm Tuyên). - Hát mẫu - Đọc lời ca theo tiết tấu - Luyện giọng: âm a, i - Dạy hát từng câu ngắn ( Móc xích). -Học sinh im lặng, lắng nghe - Trật tự, lắng nghe - Đọc theo hướng dẫn của giáo viên - Đọc cao độ a,i với 3 nốt : Đ -R-M - Hát theo sự hướng dẫn của giáo viên, hát đều đến hết bài. * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu và phách. Giáo viên Học sinh - Làm mẫu động tác vỗ tay theo phách - Hát kết hợp vỗ tay từng phách của lời ca. - Hướng dẫn học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca - Chia nhóm - Học sinh nhìn xem giáo viên làm - Thực hành động tác vỗ tay - Hát kết hợp vỗ tay theo từng phách của lời ca: ( Chim ca líu lo _ Hoa như đón chào_ - Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu và làm theo giáo viên Chim ca líu lo, Hoa như đón chào - Thực hành từng nhóm. Củng cố: - Giáo viên hát toàn bài, đệm nhạc. - Hướng dẫn học sinh hát nhún chân nhòp nhàng - Cá nhân ( vài em). Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ Trang 5 Hướng dẫn học ở nhà: - Về nhà hát lại cho thuộc.  TUẦN 4 TIẾT 4 Ngày dạy: ÔN BÀI HÁT: MỜI BẠNVUI MÚA CA TRÒ CHƠI : NGỰA ÔNG ĐÃ VỀ   I.Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu, lời ca. - Tập biểu diễn và vận động phụ họa - Đọc đúng tiết tấu bài đồng dao: Ngựa ông đã về. II. Giáo viên chuẩn bò: -Nhạc cụ: kèn. - Một vài thanh que - Thuộc câu đồng dao, nắm vững trò chơi. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: * HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát đã học Giáo viên Học sinh - Cho học sinh nghe giai điệu bài hát đã học - Hát lại bài hát - Hướng dẫn học sinh vỗ tay theo phách kết hợp nhún chân - Tổ chức biểu diễn trước lớp - Nhắc lại tên bài hát đã học - Lắng nghe và hát lại - Thực hành nhóm vỗ tay, nhún chân theo phách - Hát đơn ca, tóp ca. * HOẠT ĐỘNG II: Trò chơi: Ngựa ông đã về Giáo viên Học sinh - Hướng dẫn học sinh đọc câu đồng dao theo tiết tấu - Lắng nghe, quan sát thực hành mẫu Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ Trang 6 . . - Hướng dẫn học sinh đọc lại nhiều lần cho thạo - Chia nhóm đọc - Hướng dẫn đọc kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - Hướng dẫn chơi trò chơi - Đọc thuộc câu hát -Học sinh đọc - Nhóm 1: đọc Nhóm 2: vỗ tay - Làm động tác ngựa phi: + Tay trái chống hông + Tay phải vung về trước, nhún. Củng cố: - Nhận xét trò chơi - Thực hành cả lớp cùng giáo viên Hướng dẫn học ở nhà: - Hát ôn bài hát : Mời bạn vui múa ca. - Chơi trò chơi ở nhà.  TUẦN 5 TIẾT 5 Ngày dạy: ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP MỜI BẠN VUI MÚA CA   I.Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca. - Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca. - Biết làm động tác phụ hoạ và trò chơi. Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ Trang 7 II. Chuẩn bò: - GV hát chuẩn xác bài hát. - Nhạc cụ quen dùng. III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu: * HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát “ Quê hương tươi đẹp” Giáo viên Học sinh - Đàn giai điệu - Bắt nhòp - Hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay theo phách ( Quê hương em biết bao tươi đẹp) - Giáo viên làm mẫu: hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. -Học sinh lắng nghe, nói đúng tên bài hát - Hát theo hướng dẫn của giáo viên ( cả lớp) -Thực hành cả lớp – cá nhân ( vài em) - Chia nhóm: Nhóm 1: hát Nhóm 2: vỗ tay theo phách - Cả lớp thưc hành * HOẠT ĐỘNG II: Ôn bài hát “ Mời bạn vui múa ca” Giáo viên Học sinh - Đàn giai điệu - Hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay theo phách - Giáo viên làm mẫu hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - Nghe nhạc, nói đúng tên bài hát - Hát cả lớp, cá nhân ( Chim ca líu lo, hoa như đón chào) - Thực hiện theo nhóm ( 2 nhóm) ( Chim ca líu lo, hoa như đón chào) * HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi âm nhạc Giáo viên Học sinh - Giáo viên làm mẫu: đọc theo tiết tấu • • - Trật tự quan sát giáo viên làm mẫu Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ Trang 8 Nhong nhong nhong ngựa ông đã về cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. - Thực hiện lần 2 kết hợp vỗ tay - Hướng dẫn học sinh làm động tác cưỡi ngựa+ nhún - Thực hiện đọc kết hợp vận động - Đọc thuộc câu tiết tấu - Thực hành cả lớp theo giáo viên - Học sinh làm cùng giáo viên Củng cố – hướng dẫn học ở nhà: - Giáo viên gọi vài em hát ôn hai bài hát. - Thực hành cả lớp trò chơi cưỡi ngựa nhiều lần - Về nhà: Hát ôn 2 bài hát cho thuộc.  TUẦN 6 TIẾT 6 Ngày dạy: HỌC BÀI HÁT: TÌM BẠN THÂN ( Lời 1 ) Nhạc và lời :Việt Anh   I.Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu, lời 1. - Biết tên tác giả bài hát: Việt Anh - Biết hát kết hợp vỗ tay theo phách. II. Chuẩn bò: - Hát chuẩn xác bài hát - Tìm hiểu bài hát : Tiết tấu rộn ràng, điệu đẹp. Nói về tình bạn thân ái của tuổi thơ. III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu: * HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát: Tìm bạn thân Giáo viên Học sinh Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ Trang 9 -Giới thiệu bài hát ( ở trường, lớp các em ai cũng có nhiều bạn mới rất dễ mến….) - Đàn giai điệu - Hát mẫu - Hướng dẫn học sinh đọc theo từng câu ngắn theo tiết tấu. - khởi động giọng: a,i - Dạy hát từng câu (móc xích ) - Chia nhóm - Nghe, trả lời câu hỏi của giáo viên - Lắng nghe - Đọc thuộc từng câu theo tiết tấu - Thực hành cả lớp - Hát theo hướng dẫn của giáo viên - Thực hành theo nhóm ( 4 nhóm ) * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách. Giáo viên Học sinh - Giáo viên hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách ( Nào ai ngoan ai xinh ai tươi ) - Hướng dẫn học sinh thực hành - Chia nhóm - Quan sát mẫu. - Thực hành cả lớp , cá nhân - 2 nhóm : Nhóm 1: hát Nhóm 2: Vỗ tay Củng cố – Hướng dẫn về nhà: - Cả lớp cùng thực hành kết hợp vỗ tay. - Giáo viên giáo dục tình cảm: yêu thương giúp đỡ bạn - Về nhà: Hát lại cho thuộc.  TUẦN 7 TIẾT 7 Ngày dạy: HỌC TIẾP BÀI HÁT: TÌM BẠN THÂN (Lời 2) Nhạc và lời :Việt Anh   I.Mục tiêu: - Hát đúng giai điệu ( Thuộc cả lời 1+ 2). Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ Trang 10 - Học sinh thực hiện được vài động tác phụ hoạ II. Chuẩn bò: - Hát chuẩn xác lời 2 - Biết vài động tác phụ hoạ III. Các hoạt động dạy -học chủ yếu: * HOẠT ĐỘNG I: Dạy hát lời 2 Giáo viên Học sinh - Phân tích : lời 2 ( nhạc điệu giống lời 1, khác lời ca) - Hướng dẫn đọc lời 2 theo tiết tấu - Khởi động giọng: - Bắt nhòp Dạy từng câu của lời 2 - Chia nhóm - Lắng nghe - Đọc đồng thanh theo hướng dẫn Đọc cao độ: 3 âm - cả lớp hát lai lời 1 - Hát từng câu theo hướng dẫn - Học sinh hát theo nhóm Nhóm 1: hát lời 1 Nhóm 2: hát lời 2 ( đổi lại) * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp làm động tác Giáo viên Học sinh - Hướng dẫn mẫu động tác phụ hoạ ( Nhún chân theo phách, tay vẩy về phía trước : 2 câu đầu) ( Hay tay giơ cao nắm vào nhau nghiêng người sang 2 bên và xoay tròn: 2 câu cuối) - Hướng dẫn học sinh kết hợp từng động tác - Gọi vài em lên thực hành - Chú ý quan sát( trật tự, im lặng) - Làm cùng giáo viên ( cả lớp) - thực hành từng nhóm - Biểu diễn trước lớp Củng cố – Hướng dẫn về nhà: - Gọi vài em lên biểu diễn trước lớp - Nhận xét đánh giá tiết học Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1ớ [...]... tiết tấu - Yêu cầu - Hát cả lớp - Cá nhân - Thực hành cả lớp _ cá nhân X / X X / - Làm theo giáo viên - Hát theo nhóm Củng cố: - Chọn 2 nhóm lên biểu diễn Cá nhân 2 em Giáo viên nhận xét Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc Lớp 1 Trang 21 - Hát cả lớp Hướng dẫn học ở nhà: - Hát ôn bài hát ở nhà  TUẦN 16 TIẾT 16 Ngày dạy: -NGHE QUỐC CA -KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC   - I.Mục... bò: - Nhạc cụ - Tranh Tết - Dụng cụ gõ Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc Lớp 1 Trang 19 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: * HOẠT ĐỘNG I: Ôân bài hát Giáo viên - Giáo viên đệm đàn - Hát lại - Yêu cầu - Hướng dẫn hát + gõ phách - Giáo viên theo dõi, sửa sai Học sinh - Nghe nhạc - Theo dõi - Cả lớp hát - Thực hành cả lớp ( Thực hành nhóm) * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vận động phụ họa Giáo viên - Giáo viên... hoa’ - Tập nói thơ theo âm hình tiết tấu bài “ Lý cây xanh” II Chuẩn bò: Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc Lớp 1 Trang 13 - Tranh phong cảnh Nam Bộ - Nhạc cụ, băng nhạc - Sưu tầm 1 số bài thơ ( 4 chữ) III Các hoạt động dạy -học chủ yếu: * HOẠT ĐỘNG I: Ôn tập bài “ Lý cây xanh” Giáo viên - Cho học sinh xem tranh ( nhắc lại bài Lý cây xanh là dân ca Nam Bộ) - Hướng dẫn hát cả lớp ( Giáo viên sửa sai) sau... Giáo viên cho từng nhóm HT biểu diễn kết hợp các động tác phụ hoạ Học sinh -C lớp ôn tập bài hát - Hát kết hợp vỗ tay đệm theo phách và tiết tấu - Tập nói thơ 4 chữ… Củng cố: - Giáo viên kiểm tra một số em - Nhận xét chất lượng giọng hát Hướng dẫn học ở nhà: - Hát ôn Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc Lớp 1 Trang 15  TUẦN 11 TIẾT 11 Ngày dạy: HỌC BÀI HÁT: ĐÀN GÀ CON Nhạc: ... hát: Đàn gà con Giáo viên - Giới thiệu - Hát mẫu - Hướng dẫn học sinh khởi động - Đọc từng câu - Hát từng câu Học sinh -Học sinh lắng nghe - Học sinh nghe nhạc - Thực hành cả lớp - Đọc theo - Hát theo hướng dẫn * HOẠT ĐỘNG II: Vỗ tay theo phách Giáo viên - Thực hành mẫu Trông kìa đàn gà con lông vàng Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc Học sinh - Vổ tay theo cả lớp - Nghe nhạc Lớp 1 Trang 17 - Thực hành... hát - Đọc theo hướng dẫn của giáo viên - Hát theo giáo viên -Dựa vào nền nhạc lời 1 ( hát lời 2) * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vận động phụ họa Giáo viên - Giáo viên hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách - Theo dõi sửa sai Học sinh - Theo dõi giáo viên làm mẫu và vỗ tay đệm theo Trông kia đàn gà con lông vàng Củng cố: Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc Lớp 1 Trang 16 - Học sinh hát lại một lần... dụng để đọc 1 số câu - Đọc theo giáo viên thơ khác ( giáo viên đọc mẫu, học ( Vừa đi vừa nhảy là chim chèo bẻo) sinh đọc theo kết hợp vỗ tay) ( Chú bé loắt choắt… Củng cố – Hướng dẫn về nhà: - Giáo viên cho các em hát lai bài Lý cây xanh ( vừa hát vừa vỗ tay nhòp nhàng - Về nhà: Hát thuộc bài hát  TUẦN 10 TIẾT 10 Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc Lớp 1 Trang 14 Ngày dạy:... tiếp đến hết bài Học sinh - Im lặng, theo dõi - Lắng nghe - Nghe, cảm nhận - Đọc từng câu - Đọc âm a, i ( theo 3 độ cao) - Hát theo hướng dẫn * HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vận động Giáo viên Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc Học sinh Lớp 1 Trang 12 - Bắt nhòp - Hát cả lớp - Chia nhóm - Chia 2 nhóm - Hướng dẫn hát kết hợp vỗ phách Nhóm 1: hát ( Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh) Nhóm 2: vỗ tay ( Đổi lại)... điệu và tiết tấu - Hát đồng đều, rõ lời - Hát kết hợp vận động Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc Lớp 1 Trang 35 II Chuẩn bò: -Hát chuẩn xác bài quả( lời : 1, 2, 3 ) - Nhạc cụ máy nghe - Tranh các loại quả III Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 1/ Ổn đònh: 2/ Kiểm tra: ( lời 1, 2,3) 3/ Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Dạy bài hát - Giáo viên hát mẫu lời 3 - Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết... tấu lời ca Hoạt động 2: Phân biệt âm thanh cao thấp - Giáo viên dùng đàn thể hiện 3 âm: Mi – Son – Đố Cho học sinh nghe vài lần trước khi cho học sinh nhận biết - Giáo viên làm mẫu: âm thấp để tay lên đùi, âm trung để tay lên ngực, âm cao giơ tay cao - Lúc đầu đàn theo tiết tấu thấp cao - Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc Hoạt động của học sinh - Bầu trời xanh của nhạc só Nguyễn Văn Quý - Đồng thanh . Tập nói thơ theo âm hình tiết tấu bài “ Lý cây xanh”. II. Chuẩn bò: Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1 Trang 13 - Tranh phong cảnh Nam Bộ - Nhạc cụ, băng nhạc - Sưu tầm 1 số bài thơ ( 4. cùng giáo viên ( cả lớp) - thực hành từng nhóm - Biểu diễn trước lớp Củng cố – Hướng dẫn về nhà: - Gọi vài em lên biểu diễn trước lớp - Nhận xét đánh giá tiết học Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc. HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi âm nhạc Giáo viên Học sinh - Giáo viên làm mẫu: đọc theo tiết tấu • • - Trật tự quan sát giáo viên làm mẫu Giáo án điện tử – Môn : Âm nhạc L p 1 Trang 8 Nhong nhong

Ngày đăng: 23/05/2015, 13:59

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • -NGHE QUỐC CA

  • -KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC

    • Học bài hát ; MẸ ĐI VẮNG

    • TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan