0

Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 14

39 907 1
  • Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:06

TIẾT 4: ÂM NHẠC . BÀI: ÔN TẬP 3 BÀI HÁT VÀ KÍ HIỆU GHI NHẠC ĐÃ HỌC Ở LỚP 3 I. MỤC TIÊU : - HS ôn tập, nhớ lại một số bài hát đã học ở lớp 3. - Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * Giáo viên : - Bảng phụ ; Tranh ảnh phong cảnh quê hương , đất nước . Băng đóa bài hát , nhạc cụ. * Học sinh : SGK ;Vở viết . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Giới thiệu nội dung tiết học: Ôn tập các bài hát và một số kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3. 2. Phần hoạt động : Nội dung 1: Ôn tập 3 bài hát lớp 3. Hoạt động 1: Chọn 3 bài để HS ôn lại: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng. Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm. Nội dung 2: Ôn tập một số kí hiệu ghi nhạc. Hoạt động 1: Hỏi một số kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3? (Kí hiệu ghi nhạc gì? Kể tên các nốt nhạc? Em biết những hình nốt nhạc nào?) Hoạt động 2: Học sinh tập nói tên nốt nhạc trên khuông. HS tập viết một số nốt nhạc trên khuông (VD: Son đen, Son trắng) 3. Phần kết thúc: HS hát lại một bài hát. Dặn dò, nhận xét tiết học. Học sinh hát. HS trả lời. HS hát. 1 TIẾT 4 : ÂM NHẠC. BÀI: ÔN TẬP BÀI HÁT EM YÊU HOÀ BÌNH BÀI TẬP CAO ĐỘ VÀ TIẾT TẤU I MỤC TIÊU : HS thuộc bài hát, tập biểu diễn từng nhóm, kết hợp động tác phụ họa. Đọc được bài tập cao độ và thể hiện tốt bài tập tiết tấu. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Nghiên cứu 1 vài động tác phụ họa phù hợp với bài hát ; Bảng chép sẵn BT cao độ , BT tiết tấu ; Nhạc cụ. Học sinh : 1 số nhạc cụ gõ . II HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Giới thiệu nội dung tiết học: Ôn bài cũ: Nhận biết tên và vò trí 7 nốt nhạc trên khuông. Bài mới: Giới thiệu bài. 2. Phần hoạt động : Nội dung 1: Hoạt động 1: Gọi 2 HS đọc lời ca rõ ràng, diễn cảm bài hát trong SGK. Hoạt động 2: Gõ theo nhòp theo tiết tấu sau: Nội dung 2: Hoạt động 1: Dạy hát từng câu. Lưu ý những chỗ luyến hai nốt nhạc ở các chữ: tre, đường, yêu, xóm, rã, lắng, cánh thơm, hương, có. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo nhòp 2 và theo tiết tấu lời ca. 3. Phần kết thúc: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm hát một câu từ câu 1 đến câu 4, rồi tất cả cùng hát từ câu 5 cho HS đọc lời ca. HS gõ nhòp. HS hát từng câu. HS hát và gõ đệm theo tiết tấu. HS các nhóm hát. 2 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH đến hết bài. TIẾT 4 : ÂM NHẠC BÀI: ÔN TẬP BÀI HÁT EM YÊU HOÀ BÌNH BÀI TẬP CAO ĐỘ VÀ TIẾT TẤU . I MỤC TIÊU : HS thuộc bài hát, tập biểu diễn từng nhóm, kết hợp động tác phụ họa. Đọc được bài tập cao độ và thể hiện tốt bài tập tiết tấu. IIĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Nghiên cứu 1 vài động tác phụ họa phù hợp với bài hát ; Bảng chép sẵn BT cao độ , BT tiết tấu ; Nhạc cụ. Học sinh : 1 số nhạc cụ gõ . III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Hát và vỗ tay theo nhòp bài : Em yêu hoà bình Giới thiệu nội dung tiết học. 2. Phần hoạt động : Nội dung 1: Hoạt động 1: Chia lớp thành 2 nửa, một nủa lớp hát, một nửa gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Hoạt động 2: Hướng dẫn hát kết hợp các động tác phụ hoạ như gợi ý ở phần thông tin cho GV hoặc tự sáng tạo các động tác phù hợp. Nội dung 2: Hoạt động 1: Giới thiệu cho HS nhận biết các nốt Đô, Mi, Son, La trên khuông nhạc và tập đúng cao độ. Hướng dẫn gõ bằng thanh phách hoặc vỗ tay theo “Bài tập tiết tấu ” trong SGK. Hoạt động 2: Làm quen với bài tập âm nhạc. Gọi HS nói tên nốt. GV đọc mẫu, HS đọc theo, ngón tay gõ theo phách (tương ứng nốt đen và lặng đen). Thực hiện bài “Luyện tập cao độ trong SGK” 3. Phần kết thúc: Hát lại bài hát em yêu hoà bình, vỗ tay hoặc nhún chân chuyển động theo nhòp. HS hát. HS thực hiện. Hs theo dõi gv hướng dẫn về hình nốt. HS vỗ tay. HS thực hiện. HS hát và vỗ tay. 3 TIẾT 4 :ÂM NHẠC BÀI: BẠN ƠI LẮNG NGHE KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC I MỤC TIÊU : HS hát đúng và thuộc bài Bạn ơi lắng nghe. Biết bài này là dân ca của dân tộc Ba_Na(Tây Nguyên) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Chép bài hát lên bảng phụ ; bản đồ Việt Nam ; băng bài hát và nhạc cụ Học sinh : SGK, vở chép nhạc . III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Giới thiệu nội dung tiết học Nghe cao độ các nốt Đô, Mi, Son, La. Giới thiệu vài hát Bạn ơi lắng nghe. Khởi động giọng trước khi tập hát. 2. Phần hoạt động : Nội dung 1: Dạy bài hát Bạn ơi lắng nghe. Hoạt động 1: Dạy hát từng câu. Hoạt động 2: Gợi ý co HS nhận xét: Bài hát nhỏ này gồm 4 tiết nhạc. Tiết 1 và 2 gần giống nhau. Tiết 3 và 4 gần giống nhau. Nội dung 2: Hoạt động 1: Hát kết hợp gõ đệm hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhòp, theo phách. Nội dung 3: GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong câu chuyện Tiếng hát Đào Thò Huệ và tìm hiểu nội dung ý nghóa câu chuyện này. Có thể dùng một số câu hỏi gợi ý sau: Vì sao nhân dân lại lập đền thờ người con gái có giọng hát hay ấy? Câu chuyện xảy ra ở giai đoạn nào trong lòch sử nước ta? 3. Phần kết thúc: Cả lớp hát với phần đệm đàn của GV hoặc hát cùng với Hs theo dõi ,lắng nghe HS tập hát từng câu. Hát kết hợp gõ đệm Hs nghe gv kể và trả lời câu hỏi. Cả lớp hát 4 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH băng nhạc. TIẾT 4 : ÂM NHẠC Tiết: 5 BÀI : ÔÂN TẬP BÀI HÁT BẠN ƠI LẮNG NGHE GIỚI THIỆU HÌNH NỐT TRẮNG BÀI TẬP TIẾT TẤU I/ MỤC TIÊU : HS hát thuộc và từng nhóm trình diễn bài hát , với một số động tác phụ họa Biết và thể hiện gía trò và độ dài của nốt trắng II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên :Tìm một vài động tác phụ họa đơn giản khi trình bày bài hát ; chép sẵn bài tập tiết tấu vào bảng phụ ; nhạc cụ Học sinh :Một số nhạc cụ gõ, sách vở học nhạc . III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Giới thiệu nội dung tiết học Cả lớp hát bài Bạn ơi lắng nghe. GV vừa hát vừa vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhòp, theo phách. GV hỏi: Bài Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc nào? Đồng bào ở Tây Nguyên có loại nhạc cụ gì đặc biệt làm từ tre, nứa? 2. Phần hoạt động : Nội dung 1: Hoạt động 1: Hát kết hợp với một vài động tác phụ hoạ. Gv hướng dẫn riêng các động tác cho các em thực hiện thuần thục. Vừa hát vừa kết hợp với động tác. Hoạt động 2: Từng nhóm lên biểu diễn trước lớp. GV nhận xét, đánh giá. Nội dung 2: Hoạt động 1: Giới thiệu hình nốt trắng. Độ dài của hình nốt trắng bằng hai hình nốt đen. Hoạt động 2: HS thể hiện lần lượt các bài tập tiết tấu trong SGK Thực hiện động tác đều đặn, nhòp nhàng. Sau đó thay thế bằng các âm tượng thanh hoặc dùng lời để đọc các hình tiết tấu đó. 3. Phần kết thúc: Cả lớp hát và vỗ tay. HS trả lời. HS hát và thực hiện động tác phụ hoạ. HS các nhóm lên biểu diễn trước lớp. 5 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Cả lớp vỗ tay mỗi hình tiết tấu một lần. GV làm mẫu trước, HS thực hiện theo, mắt nhìn theo tay của GV chỉ vào hình nốt nhạc. HS vỗ tay theo tiết tấu. TIẾT 4 : ÂM NHẠC Tiết:6 BÀI: TẬP ĐỌC NHẠC T Đ N SỐ 1 GIỚI THIỆU MỘT VÀI NHẠC CỤ DÂN TỘC I/ MỤC TIÊU : HS đọc được bài T Đ N số 1 , thể hiện đúng độ dài các nốt đen , nốt trắng _ Phân biệt được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc và gọi đúng tên : đàn nhò , đàn tam , đàn tứ , đàn tì bà II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên :Nhạc cụ; chép sẵn các bài tập cao độ, tiết tấu, TĐN số 1 vào bảng phụ ; Hình vẽ các nhạc cụ : đàn nhò, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà được phóng to. Học sinh :Thanh phách, sách vở nhạc . III /HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Giới thiệu nội dung tiết học Ôn lại các bài tập tiết tấu lần trước. Giới thiệu bài tập đọc nhạc số 1 – Son La Son. 2. Phần hoạt động : Nội dung 1: Hoạt động 1: Trước khi vào bài TĐN số 1 – Son La Son, cho HS luyện tập cao độ: Đô – Rê – Mi – Son – La. Chia làm 3 bước: Bước 1: HS nói tên nốt trên khuông theo tay chỉ của GV. Bước 2: GV đọc mẫu 5 lần. Bước 3: GV chỉ nốt trên khuông cho HS đọc đúng cao độ. Hoạt động 2: Luyện tập tiết tấu TĐN số 1- Son La Son và bài tập phát triển, vỗ tay hoặc gõ thanh phách, có thể dùng tiếng tượng thanh. Hướng dẫn HS làm quen với bài TĐN số 1 – Son La Son. Chia làm 4 bước? Bước 1: Nói tên nốt. Bước 2: Vỗ hoặc gõ tiết tấu. Bước 3: Đọc cả cao độ ghép với hình tiết tấu. Bước 4: Ghép lời ca. Nội dung 2: Giới thiệu nhạc cụ dân tộc: Đàn nhò, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà. Hoạt động 1: Dùng tranh vẽ, giới thiệu cho HS biết hình dáng từng nhạc cụ. HS hát ôn lại các bài đã học. HS đọc. HS thực hiện. HS hát và gõ đệm bài TĐN. 6 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 2: Cho HS nghe băng trích đoạn nhạc do từng loại nhạc cụ diễn tấu. Nghe băng 2 lần, lưu ý HS phân biệt âm sắc từng loại nhạc cụ, sau đó GV hỏi lại. 3. Phần kết thúc: Hát lời và gõ đệm bài TĐN số 1 – Son La Son. TIẾT 4: ÂM NHẠC Tiết: 7 BÀI: ÔN EM YÊU HOÀ BÌNH , BẠN ƠI LẮNG NGHE ÔN TẬP T Đ N SOA 1 I- MỤC TIÊU : HS hát tốt hai bài , thuộc lời và biểu diễn thuần phục , thể hiện sắc thái tình cảm từng bài. Nắm vững cao độ các nốt Đô , Rê , Mi , Son , La , thể hiện các hình tiết tấu , phân biệt trường độ nốt trắng , nốt đen , nốt móc đơn . Biết đọc bài T Đ N số 1 _ Son La Son II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bảng phụ chép sẵn hai bài hát, các hình tiết tấu, bài TĐN số 1 – Son La Son…; nhạc cụ, Máy nghe, băng nhạc. SGK, một số nhạc cụ gõ . III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Giới thiệu nội dung tiết học GV tóm tắt nội dung đã học từ bài 1 đến bài 6. Cũng có thể đặt câu hỏi để HS nhớ lại những nội dung đó (các em đã học mấy bài hát, các nốt nhạc gì, các hình nốt nào?) 2. Phần hoạt động : Nội dung 1: Hoạt động 1: Ôn tập bài Em yêu hoà bình. Hình thức hát: Cả lớp, từng nhóm hoặc cá nhân. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS hát đúng sắc thái tình cảm để hòa giọng cảlớp với tiếng hát đẹp, gọn, nẩy, thể hiện tính chất vui tươi. Lần lượt hát 3 lần với tốc độ khác nhau. Nội dung 2: Hoạt động 1: Ôn tập cao độ các nốt Đô, Rê, Mi, Son, La. Chia làm 3 bước: Bước 1: GV đọc mẫu. Bước 2: HS đọc. Bước 3: Tập ghép lời ca. Hoạt động 2: Ôn bài tập đọc tiết tấu . SGK trang 9. Có thể đặt lời để đọc tiết tấu, không yêu cầu có cao độ. HS hát. HS đọc cao độ HS tập đọc nhạc. 7 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 3: Ôn bài TĐN số 1 – Son La Son, tập hát lời, GV đàn hoặc đọc nhạc và hát trước 1-2 lượt. Sau đó HS đọc, hát theo. HS đọc hoặc hát lời và vỗ tay đệm theo phách. Cũng có thể chia thành các nhóm đọc đôi đáp. 3. Phần kết thúc: Cho HS hát và vận động phụ hoạ một trong hai bài hát đã ôn HS hát theo GV. HS hát và có động tác phụ họa. TIẾT 4: ÂM NHẠC Tiết: 8 BÀI: TRÊN NGỰA TA PHI NHANH I -MỤC TIÊU : HS biết nội dung bài hát , cảm nhận tính chất vui tươi và những hình ảnh đẹp , sinh động trong lời ca. Hát đúng giai điệu và lời ca , biết thể hiện tình cảm bài hát. Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc các bài hát lớp 4 ; Một số tranh ảnh minh họa cho nội dung bài hát . Học sinh : SGK; một số nhạc cụ gõ. III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Ôn tập Gọi hai HS hát lại bài Em yêu hoà bình, Bạn ơi lắng nghe. Gọi hai HS đọc lại bài TĐN số 1, GV nhận xét. Giới thiệu bài mới 2. Phần hoạt động : Nội dung 1: Dạy hát bài Trên ngựa ta phi nhanh. Hoạt động 1: Dạy hát. Nghe băng nhạc bài hát Trên ngựa ta phi nhanh 2 lần. Hs đọc lời ca theo sự hướng dẫn của GV. GV dạy hát từng câu, đánh đàn theo giai điệu. Hoạt động 2: Luyện tập. Luyện tập theo tổ, nhóm. Luyện tập hát cá nhân. Nội dung 2: Hát kết hợp gõ đệm. Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Hát kết hợp gõ đệm theo phách. HS hát. HS hát từng câu. Hát vàkết hợp gõ đệm. 8 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 3. Phần kết thúc: Cả lớp hát lại bài hát 2 lần. Cho HS kể tên một số bài hát khác của nhạc só Phong Nhã. HS nghe lại băng mẫu bài hát 1 lần. Dặn dò: HS về nhà học thuộc lời vàtập biểu diễn bài hát. Cả lớp hát hai lần. TIẾT 4: ÂM NHẠC Tiết: 9 BÀI: ÔN TẬP TRÊN NGỰA TA PHI NHANH TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 2 I MỤC TIÊU : HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca , biết thể hiện tình cảm của bài HS biết hát , gõ đệm theo tiết tấu , nhòp , phách . Tập biểu diễn bài hát Đọc đúng cao độ , trường độ và ghép lời bài T Đ N số 2 : Nắng vàng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc các bài hát lớp 4 ; một số động tác phụ họa cho bài hát ; Bảng phụ có chép bài TĐN số 2 Nắng vàng và một số tranh minh hoạ. Học sinh : SGK; một số nhạc cụ gõ ; học thuộc lời và tập biểu diễn bài hát Trên ngựa ta phi nhanh . III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Giới thiệu nội dung tiết học: Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh và TĐN số 2. 2. Phần hoạt động : Nội dung 1: Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. HS nghe lại bài hát trong băng nhạc một lần. HS hát đồng ca bài hát 2 lần. Chia lớp học thành 2 nhóm, nhóm 1 hát, nhóm 2 gõ đệm và ngược lại. Tổ chức các tốp ca, mỗi tốp 5 em lên biểu diễn bài hát kết hợp một số động tác phụ họa. Nội dung 2: Học bài TĐN số 2: Nắng vàng (trọng tâm của tiết học) GV treo bảng phụ đã chép sẵn bài TĐN số 2 và hỏi HS: Nốt nhạc thấp nhất, cao nhất trong bài. Bài có những nốt gì? HS hát HS trả lời. 9 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS luyện đọc cao độ theo thang âm các nốt có trong bài. HS luyện đọc theo tiết tấu: đen, trắng. Bước 1: Đọc với tốc độ chậm từng câu nhạc. Bước 2: Vừa đọc vừa gõ đệm theo phách với tốc độ trung bình. Bước 3: Vừa đọc vừa gõ đệm với tốc độ nhanh hơn. Bước 4: Sau khi đọc xong cả hai câu nhạc sẽ ghép lời ca. 3. Phần kết thúc: GV cho cả lớp đọc lại bài 2 lần, sau đó GV nhận xét và dặn HS thực hiện bài tập ở nhà. HS đọc. Cả lớp đọc. TIẾT 4: ÂM NHẠC Tiết: 10 BÀI: KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM I MỤC TIÊU : HS nắm được giai điệu , tính chất nhòp nhàng vui tươi của bài hát Hát đúng giai điệu và lời ca , thể hiện tình cảm bài hát Giáo dục HS vươn lên trong học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc ; một số tranh ảnh minh họa theo nội dung bài hát . Học sinh : SGK; một số nhạc cụ gõ như thanh phách, song loan, mõ … III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Ôn tập:Gọi 2 HS đọc bài TĐN số 2 Nắng vàng. Gọi mộ nhóm khoảng 5 em hát bài Trên ngựa ta phi nhanh. Giới thiệu bài hát mới Em hãy kể tên và hát một vài bài hát viết về khăn quàng đỏ. Sau khi HS trả lời và trình bày bài hát, GV nhận xét và động viên các em. GV giới thiệu bài Khăn quàng thắm mãi vai em của tác giả Ngô Ngọc Báu, bài hát có tính chất nhòp nhàng, vui tươi, nhí nhảnh, hồn nhiên và rất dễ thương. 2. Phần hoạt động : Nội dung 1: Dạy bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em. Hoạt động 1: Dạy hát HS nghe nhạc. HS học từng câu hát. HS đọc TĐN 10 [...]... cùng tập, một dãy đọc nhạc, đồng thời một dãy ghép lời ca GV nhận xét và dặn HS về nhà thực hiện HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Cả lớp hát HS luyện cao độ HS luyện tiết tấu Cả lớp đọc 2 lần TIẾT : ÂM NHẠC TIẾT: 14 BÀI: ÔÂN TẬP 3 BÀI HÁT TRÊN NGỰA TA PHI NHANH KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM VÀ CÒ LẢ NGHE NHẠC I/ MỤC TIÊU : HS hát đúng cao độ , trường độ 3 bài hát Thuộc lời ca , hát diễn cảm H S hăng hái tham... tập hát hòa giọng , diễn cảm Giáo dục học sinh thái độ chăm chú , tập trung khi nghe nhạc II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Nhạc cụ ; Băng đóa các bài hát và trích đoạn nhạc Học sinh : SGK ; Vở Chép nhạc ; Nhạc cụ gõ III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Phần mở đầu: Giới thiệu nội dung tiết học: 2 Phần hoạt động : Nội dung 1: 25 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA... đọc nhạc bài Bầu trời xanh và kết hợp gõ đệm theo nhòp Tổ 4 đọc nhạc bài Bầu trời xanh và kết hợp gõ đệm bằng 2 âm sắc Sau đó tổ 1, tổ 2 trình bày nối tiếp Tổ 3, tổ 4 trình bày nối tiếp HS tự nhận xét, đánh giá Nội dung 2: Nghe nhạc Hoạt động: Nghe 1-2 bài hát đã học trong chương trình qua băng đóa 34 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS thực hiện gõ tiết tấu HS thực hiện Hs hát Hs nghe nhạc HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO... trình bày trứơc lớp bước đều, GV nhận xét và dặn và các em về nhà làm bài tập TIẾT 4: ÂM NHẠC Tiết: 12 BÀI: HÁT CÒ LẢ I MỤC TIÊU : HS cảm nhận tính chất âm nhạc vui tươi trong sáng , mượt mà của bài Cò Lả dân ca đồng bằng Bắc Bộ và tinh thần lao động lạc quan yêu đời của người nông dân được thể hiện ở lời ca HS hát đúng giai điệu và lời ca , thể hiện những chỗ có luyến trong bài hát Giáo dục HS yêu... xét, đánh giá Hát lời 2: GV cho HS hát 3 Phần kết thúc: Cả lớp hát lại 2 lời của bài hát Chú voi con ở Bản Đôn GV nhắc HS về nhà tự suy nghó, tìm động tác thích hợp để phụ hoạ cho nội dung bài HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HS hát từng câu theo giáo viên HS hát HS hát Cả lớp cùng hát TIẾT 4: ÂM NHẠC Tiết: 27 BÀI: ÔN TẬP CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 7 I-MỤC TIÊU : HS hát đúng và thuộc hai lời Chú... này các em đã học ở lớp 1 Bài TĐN là đoạn trích trong bài Luyện tập tiết tấu của bài Hoạt động 2: Tập đọc tên từng nốt nhạc Sau đó chia bài thành 4 câu ngắn, tập đọc từng câu Hoạt động 3: TĐN và hát lời GV chỉ đònh nửa lớp đọc nhạc, đồng thời nửa lớp hát lời, sau đó đổi lại Cuối cùng tất cả cùng đọc nhạc rồi hát lời 3 Phần kết thúc: Mỗi tổ trình bày bài hát và bài TĐN một lần, GV đánh giá, cho điểm tượng... số 8 : đọc nhạc và ghép lời 33 TIẾT 4 :ÂM NHẠC Tiết:31 BÀI: ÔN TẬP 2 BÀI TĐN SỐ 7, SỐ 8 I-MỤC TIÊU : HS đọc đúng nhạc và hát lời 2 bài TĐN Đồng lúa trên sông và Bầu trời xanh , biết kết hợp gõ đệm HS được nghe 1 số bài hát trong chương trình và trích đoạn 1 bản nhạc không lời II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Nhạc cụ ; Băng đóa cho HS nghe 1 số bài hát trong chương trình và trích đoạn 1 bản nhạc không... hát diễn cảm H S hăng hái tham gia các hoạt động , mạnh dạn lên biểu diễn trước lớp II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Nhạc cụ ; máy nghe ; băng nhạc các bài hát Học sinh : SGK, nhạc cụ gõ III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Phần mở đầu: Giới thiệu nội dung tiết học 14 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2 Phần hoạt động : Nội dung 1: Ôn tập và biểu... hát Chúc Mừng là bài hát Nga , tính chất âm nhạc nhòp nhàng , vui tươi ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Nhạc cụ ; Tập hát và đàn thành thạo bài hát ; Chép nhạc và lời bài hát ra bảng phụ ; Bản đồ và một vài tranh ảnh về nước Nga ; Băng đóa nhạc Học sinh : Nhạc cụ gõ , thanh phách , song loan … ; Đọc trước lời ca trong SGK HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 19 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Phần mở đầu: Giới thiệu nội dung... nghe băng nhạc Cả lớp hát lại 2 lần Cả lớp hát lại 2 lần Cho 2 nhóm hát: Nhóm 1 hát, nhóm 2 gõ đệm theo nhòp và ngược lại GV hướng dẫn HS vừa hát và vận động theo một số động tác đơn giản 11 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Nội dung 2: TĐN số 3 Cùng bước đều GV treo bảng phụ đã chép bài TĐN số 3 Cùng bước đều HS tập đọc nhạc và đặt câu hỏi: Trong bài TĐN có những hình nốt gì? So sánh 6 nhòp . hơn. Bước 4: Sau khi đọc xong cả hai câu nhạc sẽ ghép lời ca. 3. Phần kết thúc: GV cho cả lớp đọc lại bài 2 lần, sau đó GV nhận xét và dặn HS thực hiện bài tập ở nhà. HS đọc. Cả lớp đọc. TIẾT 4: ÂM. làm bài tập. HS tập đọc nhạc. HS luyện cao độ. HS trình bày trứơc lớp. TIẾT 4: ÂM NHẠC Tiết: 12 BÀI: HÁT CÒ LẢ I MỤC TIÊU : HS cảm nhận tính chất âm nhạc vui tươi trong sáng , mượt mà của bài. thực hiện . Cả lớp hát HS luyện cao độ. HS luyện tiết tấu. Cả lớp đọc 2 lần. TIẾT : ÂM NHẠC TIẾT: 14 BÀI: ÔÂN TẬP 3 BÀI HÁT TRÊN NGỰA TA PHI NHANH KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM VÀ CÒ LẢ NGHE NHẠC I/
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 14, Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 14, Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 14