0

Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 6

85 1,038 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:09

Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 1 Ngày soạn: 10.08.2009 TIẾT: 1 Ngày dạy: 17.08.2009 + Ôn tập 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam Bài ca đi học Cùng múa hát dưới trăng + Ký hiệu ghi nhạc ở lớp 3 I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát đã học ở lớp 3: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng. - Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) hoặc vận động theo bài hát. - Ghi chú: + Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. + Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4 -Nhạc cụ quen dùng -Tranh ảnh minh hoạ một số bài hát lớp 3 -SGK m nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ:Tiết đầu thông qua 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: n tập bài hát lớp 3 và một sồ ký hiệu ghi nhạc b. Phần hoạt động: Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 1 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Ôn tập 3 bài hát lớp 3 -Gv treo 3 bức tranh minh họa cho 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dười trăng. Kết hợp cho Hs nghe giai điệu từng bài đễ hs đoán tên bài hát và tác giả -Hướng dẫn hs lần lượt ôn từng bài hát + Quốc ca Việt Nam: n hát thuộc 2 lời ca, hát đúng giai điệu tiết tấu, thể hiện tính chất hành khúc. Tập cho hs đứng hát Chào cờ với tư thế nghiêm trang. + Bài ca đi học: hs hát thuộc lời ca, hát kết hợp gõ đệm theo nhòp, phách, tiết tấu lời ca. + Cùng múa hát dười trăng: Hs hát kết hợp gõ đệm theo nhòp 3, hát kết hợp vận động nhẹ nhàng. Nhận xét * Hoạt động 2: n tập một số ký hiệu ghi nhạc -Đặt câu hỏi: 1. Ở lớp 3 em đã được ký ghi nhạc gì? 2. Hãy kể tên một số nốt nhạc em đã học? 3. Em đã học được những hình nốt nào? -Gv kết kợp treo bảng phụ và lần lượt ôn cho hs các kiến thức: Khuông nhạc, khoá son, tên các nốt nhạc, hình nốt và vò trí nốt trên khuông +Khuông nhạc: gồm 5 dòng kẽ và 4 khe,… +Khoá son: đặt ở đầu khuông nhạc +Tên các nốt nhạc: Đô-Rê-Mi-Fa-Son-La- Si. ( có thể chỉ vò trí các nốt trên khuông bằng tay hoặc trên khuông nhạc ) -Hs ngồi ngay ngắn xem tranh và trả lời -Ôn hát theo hướng dẫn. -Đứng hát thuộc lời, thể hiện tư thế nghiêm trang. -Hát kết hợp gõ đệm. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhòp, hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Nghe và trả lời các câu hỏi -Khóa Son, khuông nhạc, 7 nốt nhạc cơ bản -Đô-Rê-Mi-Fa-Son-La-Si -Nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc kép, dấu lặng đen, dấu lặng đơn. -n và nắm lại các ký hiệu ghi nhạc. -Ghi nhớ -Luyện nói tên nốt trên khuông Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 2 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài +Các hình nốt: Nốt trắng , nốt đen , nốt móc đơn , nốt móc kép , dấu lặng đen , dấu lặng đơn . -Hướng dẫn hs tập nói tên nốt nhạc trên khuông ( Bao gồm hình nốt và tên nốt ). Ví dụ: Son đen, La trắng, Mi móc đơn, … -Hướng dẫn hs tập viết một số nốt nhạc trên khuông ( kẻ một khuông nhạc, viết khoá son đầu khuông nhạc, viết một số nốt nhạc trong đó thể hiện đủ các hình nốt) -Gv xem và nhận xét một số vở của hs * Củng cố-Dặn dò -Hỏi hs nhắc lại tên bài hát đã được ôn, tác giả sáng tác. -Hát lại một số các bài hát đó. -Dặn dò hs về ôn lại các ký hiệu ghi nhạc đã học để chuẩn bò tốt cho các tiết TĐN sẽ học ở năm học này. -Luyện viết tên nốt trên khuông -Hs trả lời. -Thực hiện theo yêu cầu. -Lắng nghe và ghi nhớ Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 3  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 2 Ngày soạn: 17.08.2009 TIẾT: 2 Ngày dạy: 24.08.2009 Học hát bài: EM YÊU HOÀ BÌNH Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn I-MỤC TIÊU - Biết hát thoe giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Ghi chú: + Biết tác giả bài hát là nhạc só Nguyễn Đức Toàn. + Biết gõ đệm theo phách, theo nhòp. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Hát chuẩn xác bàu hát. -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Tranh ảnh minh hoạ bài hát. -Tiết tấu chủ đạo: -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ: -Cho HS nhắc lại tên và vò trí 7 nốt nhạc trên khuông. -Chữa 2 bài tập ở tiết học trước ( HS trình bài trên bảng, GV chấm một số vở ) -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 4 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Học hát : Em yêu hoà bình b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Dạy hát bài Em yêu hoà bình -Hỏi HS có thể kể một vài bài hát có chủ đề hoà bình -GV giới thiệu và hát 1 bài hát có chủ đề hoà bình . VD: Hoà bình cho bé -GV giới thiệu tên bài hát, tác giả nội dung bài hát -Giới thiệu đôi nét về nhạc só Nguyễn Đức Toàn -GV cho HS nghe hát mẫu -Cho HS luyện thanh -GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu -Chia bài hát thành 8 câu để tập -Dạy hát: dạy hát từng nối tiếp đến hết bài -Lưu ý những chỗ có luyến: tre, đường, yêu, xóm, rã, lắng, cánh, thơm, hương, có để hướng dẫn HS hát đúng -Chú ý chỗ đảo phách: câu…dòng sông hai bên bờ… -Tập xong cho Hs hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu, GV giữ nhòp đều cho HS trong quá trình luyện hát. -Nhận xét * Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo nhòp: Em yêu hoà bình yêu đất nước Việt Nam x x x x -Hướng dẫn HS hát và gõ đệm tiết tấu lời ca: Em yêu hoà bình yêu đất nước Việt Nam X x x x x x x x x -GV nhận xét * Củng cố-Dặn dò -Hỏi hs nhắc lại tên bài hát, tên tác giả, nội dung bài hát -Cho cả lớp ôn lại bài hát Em yêu hoà binh -Hs trả lời -HS lắng nghe -HS nghe -Nghe hát mẫu -Luyện thanh -Tập đọc lời ca theo tiết tấu -Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV -Cần thể hiện đúng -Chú ý phát âm rõ lời,gọn tiếng -Luyện hát: đồng thanh từng dãy tổ. Hát thể hiện tính chất vui tươi rộn rã. -Xem GV thực hiện mẫu -HS hát và gõ đệm theo nhòp ( cả lớp,từng dãy, cá nhân ) -HS hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca ( cả lớp,từng dãy, cá nhân ) -Hs trả lời. -HS hát ôn bài hát đã tập Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 5 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -GV nhận xét tiết học -Dặn dò hs về học thuộc lời ca và tập hát kết hợp vỗ gõ điệm đúng phách, tiết tấu lời ca. -Lắng nghe và ghi nhớ -Ghi nội dung bài học vào vở. Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 6  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 3 Ngày soạn: 24.08.2009 TIẾT: 3 Ngày dạy: 31.08.2009 Ôn tập: EM YÊU HOÀ BÌNH Bài tập cao độ tiết tấu I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa. - Ghi chú: + Nhận biết các nốt Đô, Mi, Son, La trên khuông nhạc. + Biết đọc nốt nhạc theo cao độ và tiết tấu. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát. -Bảng phụ chép sẵn bài tập cao độ và bài tập tiết tấu. -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ: -Cho HS nghe giai điệu bài hát vừa học ở tiết trước, HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác. -HS hát đồng thanh bái hát -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 7 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: n tập : Em yêu hoà bình, Bài tập cao độ và tiết tấu b. Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Ôn tập: Em yêu hoà bình -Hướng dẫn cả lớp hát kết hợp tập gõ đệm theo tiết tấu lơì ca -Hướng dẫn HS một vài động tác vận động phụ họa theo bài hát -GV chia lớp 2 nhóm: 1 nhóm gõ đệm tiết tấu lời ca một nhóm hát, ngược lại -GV đệm đàn -Nhận xét * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ -Hướng dẫn HS một số động tác vận động phụ họa ( bài hát 8 câu) +Câu 1, 2: Nhún chân nhòp nhàng bên trái, bên phải theo nhòp. Đặt tay trái chồng lên khuỷu tay phải, tay phải đặt dưới tay trái. +Câu 3, 4: Tiếp tục nhún chân, tay trái đưa qua bên trái, lòng bàn tay mở nhẹ ra, nghiêng người nhẹ nhàng bên trái ; sau đó đổi bên phải, thực hiện theo nhòp +Câu 5, 6: Thực hiện như câu 1, 2 +Câu 7, 8: Thực hiện như câu 3, 4 -Luyện tập -Mời HS lên biểu diễn * Hoạt động 3: Luyện đọc cao độ các nốt -Hướng dẫn HS đọc Đô-Mi-Son-La -Treo bảng phụ chép sẵn vò trí các nốt -Hướng dẫn HS đọc cao độ các nốt -Treo bảng phụ chép sẵn 2 bài tập tiết tấu -HS hát kết hợp tập gõ đệm theo tiết tấu lơì ca -Tập các động tác vận động phụ họa theo hướng dẫn -HS thực hiện theo hướng dẫn -Hát đồng thanh -HS thực hiện theo hướng dẫn -Từng nhóm, từng dãy lên hát kết hợp vận động nhòp nhành theo bài hát -HS biểu diễn ( Nhóm, cá nhân,…) -Theo dõi bảng -Luyện đọc cao độ các nốt -Luyện đọc tiết tấu -HS thực hiện theo hướng dẫn Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 8 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Hướng dẫn HS đọc và gõ theo tiết tấu trên. Có thể thay thế bằng các â tương thanh khác ( tiếng chuông, trống…) -Nhận xét * Hoạt động 4: Làm quen bài tập âm nhạc -Treo bảng phụ chép sẵn bài luyện tập cao độ -Cho HS đọc tên nốt theo tiết tấu -GV đàn cao độ cả bài một lần -Hướng dẫn HS đọc bài tập âm nhạc ( vừa đọc vừa gõ theo phách, nốt đen ứng với 1 phách, dấu lặng nghỉ 1 phách ) -Nhận xét * Củng cố-Dặn dò -Cho cả lớp ôn hát: Em yêu hoà bình ( vừa hát vừa gõ đệm theo phách ) -GV nhận xét tiết học -Dặn dò hs về ôn lại bài hát, bài tập cao độ, bài tập tiết tấu -Theo dõi trên bảng phụ -Nói tên nốt theo tiết tấu -Lắng nghe GV đàn -HS thực hiện theo hướng dẫn -Thực hiện theo hướng dẫn -Lắng nghe và ghi nhớ -Ghi bài vào vở Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 9  Những điều cần rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Giáo viên bộ môn Khối trưởng BGH Nguyễn Tấn Tài Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài TUẦN: 4 Ngày soạn: 31.08.2009 TIẾT: 4 Ngày dạy: 07.09.2009 Học hát: BẠN ƠI LẮNG NGHE Kể chuyện âm nhạc I-MỤC TIÊU - Biết đây là bài dân ca. - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thò Huệ. - Ghi chú: + Biết đây là bài dân ca của dân tộc Ba-na ở Tây Nguyên. + Biết gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Hát chuẩn xác bài hát -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Tranh ảnh minh họa cho bài hát -Đọc hoặc kể diễn cảm câu chuyện trong SGK -Tiết tấu chủ đạo: -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn. Khởi động giọng 2.Ôn bài cũ: -HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước -n bài hát Em yêu hoà bình ( cả lớp, cá nhân ) -Cho HS nghe cao độ các nốt Đô-Mi-Son-La ( GV dùng đàn hoặc đọc ) và ôn đọc lại bài tập cao độ và bài tập tiết tấu ( đọc đồng thanh, cá nhân ) -GV nhận xét. 3.Bài mới : a. Phần mở đầu: Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 10 [...]... Biết gõ đệm theo nhòp, theo phách II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Hát chuẩn xác bài hát -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ -Nhạc cụ quen dùng -Tranh ảnh minh họa cho bài hát -Tiết tấu vhủ đạo: * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn Khởi động giọng Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 28 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn... động phụ họa - Biết đọc bài TĐN số 3 II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phu chép sẵn bài TĐN số 3 -Nhạc cụ quen dùng Môn: m Nhạc - Lớp 4 * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài Trang 31 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng... theo nhòp, theo phách II-CHUẨN BỊ * Giáo viên Môn: m Nhạc - Lớp 4 * Học sinh Trang 34 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Hát chuẩn xác bài hát -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ -Nhạc cụ quen dùng -Tranh ảnh minh họa cho bài hát -Tiết tấu chủ đạo: -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn Khởi động giọng 2.Ôn... đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà - Ghi chú: Biết đọc bài TĐN II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đóa nhạc các đoạn trích -SGK Âm nhạc 4 đoạn âm thanh các nhạc cụ dân tộc -Nhạc cụ gõ đệm - Bảng phụ chép bài TĐN số 1 -Vở ghi bài -Nhạc cụ quen dùng -Tranh minh họa hình dáng các nhạc cụ dân tộc III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng 2.Ôn bài cũ: -n lại... chú: + Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca + Biết đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 1 II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ -Nhạc cụ quen dùng - Bảng phụ chép sẵn cao độ các nốt nhạc cần ôn -Bảng phụ chép sẵn bài TĐN số 1 * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng 2.Ôn... đọc bài TĐN số 2 II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phu chép sẵn bài TĐN số 2ï -Nhạc cụ quen dùng -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng 2.Ôn bài cũ: Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 25 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài -Có... * Giáo viên -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ -Nhạc cụ quen dùng -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát -Bảng phụ chép sẵn bài tập tiết tấu * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng 2.Ôn bài cũ: -Cho HS nghe giai điệu bài hát vừa học ở tiết trước, HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng... chim trong câu chuyện lại gáy đúng cao độ các nốt nhạc? +Qua câu chuyện, theo em, loài vật có cánh có Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 23 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài thể cảm nhận được âm thanh trong âm nhạc không? *Kết luận: Không chỉ có con người mới co năng khiếu về âm nhạc mà một số laòi vật có cánh cũng có thể có năng khiếu này Ngày nay người ta vẫn đang nghiên cứu về năng khiếu kỳ diệu... theo phách +Bước 3: GV dùng nhạc cụ thể hiện bài TĐN rồi Môn: m Nhạc - Lớp 4 Trang 26 Trường Tiểu học Ngãi Hùng GV: Nguyễn Tấn Tài hướng dẫn HS đọc cao độ kết hợp với hình tiết tấu +Bước 4: Đọc nhạc kết hợp ghép lời ca (GV đàn giai điệu) -Luyện tập -GV nhận xét * Củng cố-Dặn dò -Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả và kể tên một vài bài hát của nhạc só Phong Nhã -Cho cả lớp ôn lại bài hát và bài TĐN... gõ đệm theo nhòp, theo phách II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Hát chuẩn xác bài hát -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ -Nhạc cụ quen dùng -Tranh ảnh minh họa cho bài hát -Nắm kỹ câu chuyện trong bài đọc thêm để giúp HS hiểu nội dung tác giả muốn nói -Tiết tấu chủ đạo: * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn Khởi động . số kí hiệu ghi nhạc đã học. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4 -Nhạc cụ quen dùng -Tranh ảnh minh hoạ một số bài hát lớp 3 -SGK m nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở. Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát. -Bảng phụ chép sẵn bài tập tiết tấu. -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc. Đô, Mi, Son, La trên khuông nhạc. + Biết đọc nốt nhạc theo cao độ và tiết tấu. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen dùng. -Một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Âm nhạc lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 6,

Mục lục

Xem thêm