Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

22 982 1
Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG ( đầy đủ và chính xác nhất ) Môn: Tự nhiên xã hội. Bài: GIA ĐÌNH Ngày dạy: 14/11/2011. Người dạy: Nguyễn Thò Hồ Huyền. I/ Mục tiêu: -Kể được với các bạn về ông , bà, bố, mẹ, anh, chò, em ruột trong gia đình của mình . -Biết yêu q gia đình. -Giáo dục học sinh biết kính trên nhường dưới. *HSKG:Vẽ được tranh giới thiệu về gia đình mình. *KNS: -Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình trong các mối quan hệ gia đình. - Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động trong học tập. - Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách nhiệm một số công việc trong gia đình. *PP: Thảo luận nhóm, trò chơi, viết tích cực. II/Chuẩn bò : -GV: Tranh ảnh. -HS:Sách giáo khoa.Thuộc bài hát : cả nhà thương nhau ', tranh về gia đình mình. III/Các hoạt động dạy 1.n đònh: 1’ 2.KTBC: 3’ -HS1: Cơ thể người gồm có mấy bộ phận chính ? GV nhận xét-ghi điểm. -HS2: Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh , em ăn uống như thế nào? GV nhận xét-ghi điểm. -HSKK: Mỗi ngày em ăn mấy bữa chính ? GV nhận xét-ghi điểm. - GV nhận xét giờ học.Khen ngợi ( nếu có ) 3.Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khám phá 1’ GV cho học sinh hát bài " cả nhà thương nhau" -GV hỏi: Trong bài hát các em thấy có ai ? -GV nói: Bố , mẹ con cái sống chung dưới một mái nhà g là gia đình và gia đình chính là bài học hôm nay cô muốn truyền đạt đến các em. GV ghi tên bài lên bảng lớp. 2.Kết nối. a) Hoạt động 1: 10’ Quan sát. *KNS: Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình trong các mối quan hệ gia đình. *PP: Thảo luận nhóm. -GV treo tranh và yêu cầu HS quan sát tranh . -GV giao nhóm 1, nhóm 3 thảo luận tranh gia đình bạn Lan. +Gia đình Lan gồm có những ai ?Lan và gia đình Lan đang làm gì ? -GV giao nhóm 2, nhóm 4 thảo luận tranh gia đình bạn Minh. +Gia đình Minh gồm có những ai ? Minh và gia đình Minh đang làm gì ? -HS hát đồng thanh. -HS TL: trong bài hát có bố, mẹ và con cái. -HS đọc trơn tên bài . -HS quan sát. -HS quan sát. -Y/cHS thảo luận. -y/cHS trình bày ý kiến. -Y/cHS nhận xét và bổ sung. -GV chốt ý:Mỗi người sinh ra đều có bố mẹ và những người thân khác như là: ông, bà,anh ,chò em. Mọi người sống chung dưới một mái nhà gọi là gia đình. *Kết luận:Giáo dục các em biết kính trên nhường dưới.Đối với ông, bà , bố, mẹ thì kính trọng, lễ phép , đối với em nhỏ thì phải nhường nhòn. Giải lao 3.Thực hành. b)Hoạt động2: 10’ Vẽ tranh. *KNS: Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động trong học tập. *PP: Viết tích cực. -GV yêu cầu HS vẽ tranh về gia đình mình. -Yêu cầu HS trình bày ý kiến về nội dung tranh. -GV nhận xét .khen ngợi. -GV chốt ý: Gia đình là tổ ấm của em.Bố ,mẹ, ông, bà và anh ( chò ) em là những người thân yêu nhất của em. *Kết luận:Giáo dục HS sự tự tin trong giao tiếp thông qua các hoạt động học tập. c) Hoạt động 3. 10' Đóng vai. *KNS: Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách nhiệm một số công việc trong gia đình. *PP: Đóng vai. -GV nêu tình huống: .Tình huống 1: Một hôm mẹ đi chợ về ,tay xách rất nhiều thứ.Em sẽ làm gì để giúp mẹ lúc đó. +Tình huống 2: bà của Lan hôm nay bò mệt. Nếu là Lan em sẽ làm gì hay nói gì với bà để bà vui và nhanh khỏi bệnh. -GV giao việc cho nhóm. -Y/c nhóm thảo luận và đóng vai. -Đại diện nhóm đóng vai. -Gv nhận xét và khen ngợi . -GV chốt ý :Các em phải biết yêu q gia đình và có trách nhiệm đối với những người thân yêu của mình. *Kết luận: Giáo dục HS có trách nhiệm trong gia đình mình. 4.Vận dụng.ø: 3’ -GV hỏi: Hôm nay em học bài gì ? -1 HS nhắc lại nội dung bài học. -Về nhà học lại bài. -Xem trước bài: nhà ở. -Chuẩn bò: Tìm và kể tên các đồ dùng trong nhà. -HS thảo luận. -HS trình bày ý kiến. -HS nhận xét . -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. -HS vẽ tranh. -HS trình bày ý kiến. -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. -Hs thảo luận -HS đóng vai. - HS lắng nghe. -HS lắng nghe. -HSTL: học bài " gia đình." -HS đọc: Gia đình là tổ ấm của em .Bố ,mẹ, ông, bà và anh ,chò, em là những người thân yêu nhất của em. Mọi người trong gia đình phải thương yêu , chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau và biết yêu quý gia đình . . 5.RKN tiết dạy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. GIÁO ÁN HỘI GIẢNG Môn: Tự nhiên xã hội. Bài: GIA ĐÌNH Ngày dạy: 14/11/2011. Người dạy: Nguyễn Thò Hồ Huyền. I/ Mục tiêu: -Kể được với các bạn về ông , bà, bố, mẹ, anh, chò, em ruột trong gia đình của mình . -Biết yêu q gia đình. -Giáo dục học sinh biết lễ phép với người lớn tuổi. *KNS: -Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình trong các mối quan hệ gia đình. - Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động trong học tập. - Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách nhiệm một số công việc trong gia đình. *PP: Thảo luận nhóm, trò chơi, viết tích cực. II/Chuẩn bò : -GV: Tranh ảnh. -HS:Sách giáo khoa.Thuộc bài hát : cả nhà thương nhau ', tranh về gia đình mình. III/Các hoạt động dạy 1.n đònh: 1’ 2.KTBC: 3’ -HS1: Cơ thể người gồm có mấy bộ phận chính ? ( có 3 bộ phận chính: Đầu , mình, tay và chân) -HS2: Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh , em ăn uống như thế nào?( ăn uống đầy đủ chất dinhdưỡng) -HS3: Mỗi ngày em ăn mấy bữa chính ?( mỗi ngày ăn 3 bữa chính: sáng, trưa, chiều ) 3.Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khám phá 1’ GV cho học sinh hát bài " cả nhà thương nhau" -GV hỏi: Trong bài hát các em thấy có ai ? -GV nói: Bố , mẹ con cái sống chung dưới một mái nhà g là gia đình và gia đình chính là bài học hôm nay cô muốn gởi đến các em. GV ghi tên bài lên bảng lớp. 2.Kết nối. a) Hoạt động 1: 10’ Quan sát. *KNS: Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình trong các mối quan hệ gia đình. *PP: Thảo luận nhóm. -GV treo tranh và yêu cầu HS quan sát tranh . -GV giao nhóm 1, nhóm 3 thảo luận tranh gia đình bạn Lan. +Gia đình Lan gồm có những ai ?Lan và gia đình Lan đang làm gì ? -GV giao nhóm 2, nhóm 4 thảo luận tranh gia đình bạn Minh. +Gia đình Minh gồm có những ai ? Minh và gia đình Minh đang làm gì ? -Y/cHS thảo luận. -y/cHS trình bày ý kiến. -Y/cHS nhận xét và bổ sung. *Kết luận:Mỗi người sinh ra đều có bố mẹ và những người thân khác như là: ông, bà,anh ,chò em. Mọi người sống chung dưới một mái nhà gọi là gia đình.Có gia đình có ba thế hệ, có gia đình chỉ có hai thế hệ. Giải lao. 3.Thực hành. b)Hoạt động2: 10’ Vẽ tranh. *KNS: Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động trong học tập. *PP: Viết tích cực. -GV yêu cầu HS vẽ tranh về gia đình mình. -Yêu cầu HS trình bày ý kiến về nội dung tranh. -GV nhận xét .khen ngợi. *Kết luận:Các em kể được về ông bà, bố mẹ, anh chò, em ruột trong gia đình mình.Đồng thời giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp. c) Hoạt động 3. 10' Đóng vai. *KNS: Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách nhiệm một số công việc trong gia đình. *PP: Đóng vai. -GV nêu tình huống: +Tình huống 1: Một hôm mẹ đi chợ về ,tay xách rất nhiều -HS hát đồng thanh. -HS TL: trong bài hát có bố, mẹ và con cái. -HS đọc trơn tên bài . -HS quan sát. -HS thảo luận. -HS trình bày ý kiến. -HS nhận xét . -HS lắng nghe. -HS vẽ tranh. -HS trình bày ý kiến. -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. thứ.Em sẽ làm gì để giúp mẹ lúc đó. +Tình huống 2: bà của Lan hôm nay bò mệt. Nếu là Lan em sẽ làm gì hay nói gì với bà để bà vui và nhanh khỏi bệnh. -GV giao việc cho nhóm. -Y/c nhóm thảo luận và đóng vai. -Đại diện nhóm đóng vai. -Gv nhận xét và khen ngợi . *Kết luận: Các em phải biết yêu q gia đình và có trách nhiệm đối với những người thân yêu của mình. 4.Vận dụng.ø: 3’ -GV hỏi: Hôm nay em học bài gì ? -1 HS nhắc lại nội dung bài học. -Về nhà học lại bài. -Xem trước bài: nhà ở. -Chuẩn bò: Tìm và kể tên các đồ dùng trong nhà. -HS lắng nghe. -Hs thảo luận -HS đóng vai. - HS lắng nghe. -HSTL: học bài : gia đình. -HS nhắc lại bài học. -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. 5.RKN tiết dạy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GIÁO ÁN HỘI GIẢNG Môn: Tự nhiên xã hội. Bài: GIA ĐÌNH Ngày dạy: 14/11/2011. Người dạy: Nguyễn Thò Hồ Huyền. I/ Mục tiêu: -Kể được với các bạn về ông , bà, bố, mẹ, anh, chò, em ruột trong gia đình của mình . -Biết yêu q gia đình. -Giáo dục học sinh biết lễ phép với người lớn tuổi. *KNS: -Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình trong các mối quan hệ gia đình. - Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động trong học tập. - Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách nhiệm một số công việc trong gia đình. *PP: Thảo luận nhóm, trò chơi, viết tích cực. II/Chuẩn bò : -GV: Tranh ảnh. -HS:Sách giáo khoa.Thuộc bài hát : cả nhà thương nhau ', tranh về gia đình mình. III/Các hoạt động dạy 1.n đònh: 1’ 2.KTBC: 3’ -HS1: Cơ thể người gồm có mấy bộ phận chính ? ( có 3 bộ phận chính: Đầu , mình, tay và chân) -HS2: Muốn cho cơ thể khoẻ mạnh , em ăn uống như thế nào?( ăn uống đầy đủ chất dinhdưỡng) -HS3: Mỗi ngày em ăn mấy bữa chính ?( mỗi ngày ăn 3 bữa chính: sáng, trưa, chiều ) 3.Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Khám phá 1’ GV cho học sinh hát bài " cả nhà thương nhau" -GV hỏi: Trong bài hát các em thấy có ai ? -GV nói: Bố , mẹ con cái sống chung dưới một mái nhà g là gia đình và gia đình chính là bài học hôm nay cô muốn gởi đến các em. GV ghi tên bài lên bảng lớp. 2.Kết nối. a) Hoạt động 1: 10’ Quan sát. *KNS: Kó năng tự nhận thức: xác đònh vò trí của mình trong các mối quan hệ gia đình. *PP: Thảo luận nhóm. -GV treo tranh và yêu cầu HS quan sát tranh . -GV giao nhóm 1, nhóm 3 thảo luận tranh gia đình bạn Lan. +Gia đình Lan gồm có những ai ?Lan và gia đình Lan đang làm gì ? -GV giao nhóm 2, nhóm 4 thảo luận tranh gia đình bạn Minh. +Gia đình Minh gồm có những ai ? Minh và gia đình Minh đang làm gì ? -Y/cHS thảo luận. -y/cHS trình bày ý kiến. -Y/cHS nhận xét và bổ sung. *Kết luận:Mỗi người sinh ra đều có bố mẹ và những người thân khác như là: ông, bà,anh ,chò em. Mọi người sống chung dưới một mái nhà gọi là gia đình.Có gia đình có ba thế hệ, có gia đình chỉ có hai thế hệ. Giải lao. 3.Thực hành. b)Hoạt động2: 10’ Vẽ tranh. *KNS: Phát triển kó năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động trong học tập. *PP: Viết tích cực. -HS hát đồng thanh. -HS TL: trong bài hát có bố, mẹ và con cái. -HS đọc trơn tên bài . -HS quan sát. -HS thảo luận. -HS trình bày ý kiến. -HS nhận xét . -HS lắng nghe. -HS vẽ tranh. -GV yêu cầu HS vẽ tranh về gia đình mình. -Yêu cầu HS trình bày ý kiến về nội dung tranh. -GV nhận xét .khen ngợi. *Kết luận:Các em kể được về ông bà, bố mẹ, anh chò, em ruột trong gia đình mình.Đồng thời giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp. c) Hoạt động 3. 10' Đóng vai. *KNS: Kó năng làm chủ bản thân: Đảm nhiệm trách nhiệm một số công việc trong gia đình. *PP: Đóng vai. -GV nêu tình huống: .Tình huống 1: Một hôm mẹ đi chợ về ,tay xách rất nhiều thứ.Em sẽ làm gì để giúp mẹ lúc đó. +Tình huống 2: bà của Lan hôm nay bò mệt. Nếu là Lan em sẽ làm gì hay nói gì với bà để bà vui và nhanh khỏi bệnh. -GV giao việc cho nhóm. -Y/c nhóm thảo luận và đóng vai. -Đại diện nhóm đóng vai. -Gv nhận xét và khen ngợi . *Kết luận: Các em phải biết yêu q gia đình và có trách nhiệm đối với những người thân yêu của mình. 4.Vận dụng.ø: 3’ -GV hỏi: Hôm nay em học bài gì ? -1 HS nhắc lại nội dung bài học. -Về nhà học lại bài. -Xem trước bài: nhà ở. -Chuẩn bò: Tìm và kể tên các đồ dùng trong nhà. -HS trình bày ý kiến. -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. -Hs thảo luận -HS đóng vai. - HS lắng nghe. -HSTL: học bài : gia đình. -HS nhắc lại bài học. -HS lắng nghe. -HS lắng nghe. 5.RKN tiết dạy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2010 Tuần 1 : Môn : Nhạc Bài : QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I/ Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết vỗ tay theo bài hát . -Biết gõ đệm theo bài hát. II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh. -HS:Sách giáo khoa. III/Các hoạt động dạy 1.n đònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước. 3.Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp. b) Hoạt động 1: 12’ Dạy bài hát”Quê hương tươi đẹp”. -GV giới thiệu bài hát -GV hát mẫu -GV đọc lời ca từng câu ngắn cho HS -Dạy từng câu hát c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa -GV dạy học sinh hát kết hợp với phụ họa -GV y/c HS vừa hát vừa vỗ tay theo phách Quê hương em biết bao tươi đẹp… x x x x -y/c HS vừa viết vừa nhún chân nhòp nhàng c)Củng cố- dặn dò: 5’ -GV gọi một số HS hát lại bài hát. -Về nhà luyện hát nhiều hơn. -HS đọc trơn tên bài . -HS lắng nghe -HS lắng nghe -HS đọc theo -HS hát theo -HS hát và múa phụ họa -HS hát và vỗ tay -HS tập hát theo -HS hát và nhún chân -Hs hát cá nhân - HS lắng nghe Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2010 Tuần 1 : Môn : Nhạc Bài : QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I/ Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết vỗ tay theo bài hát . -Biết gõ đệm theo bài hát. II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh. -HS:Sách giáo khoa. III/Các hoạt động dạy 1.n đònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước. 3.Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp. b) Hoạt động 1: 12’ Dạy bài hát”Quê hương tươi đẹp”. -GV giới thiệu bài hát -GV hát mẫu -GV đọc lời ca từng câu ngắn cho HS -Dạy từng câu hát c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa -GV dạy học sinh hát kết hợp với phụ họa -GV y/c HS vừa hát vừa vỗ tay theo phách Quê hương em biết bao tươi đẹp… x x x x -y/c HS vừa viết vừa nhún chân nhòp nhàng c)Củng cố- dặn dò: 5’ -GV gọi một số HS hát lại bài hát. -Về nhà luyện hát nhiều hơn. -HS đọc trơn tên bài . -HS lắng nghe -HS lắng nghe -HS đọc theo -HS hát theo -HS hát và múa phụ họa -HS hát và vỗ tay -HS tập hát theo -HS hát và nhún chân -Hs hát cá nhân - HS lắng nghe 5.RKN tiết dạy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2010 Tuần 2: Môn : Nhạc Bài : Ôn bài: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I/ Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. -Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát. -Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca. II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát .Tranh ảnh. -HS:Sách giáo khoa. III/Các hoạt động dạy 1.n đònh: 1’ 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước. 3.Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a)GT bài: 1’ GV ghi tên bài lên bảng lớp. b) Hoạt động 1: 12’Ôn bài hát”Quê hương tươi đẹp”. -GV ôn luyện bài hát -GV cho HS hát kết hợp với vận động phụ họa(Vỗ tay ,chuyễn dòch chân theo nhip) -GV hướng dẫn cho HS biểu diễn trước lớp (đơn ca, tốp ca) c)Hoạt động2: 18’ Hát và phụ họa -GV dạy học sinh vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca Quê hương em biết bao tươi đẹp… x x x x x x x -GV y/c HS vừa hát vừa gõ thanh phách theo tiết tấu lời ca. -y/c HS vừa viết vừa nhún chân nhòp nhàng -GV hát mẫu lại lần nữa hoặc cho HS nghe băng cát- xét. c)Củng cố- dặn dò: 5’ -GV gọi một số HS hát lại bài hát. -Về nhà luyện hát nhiều hơn. -HS đọc trơn tên bài . -HS hát và múa -HS biểu diễn trước lớp -HS hát và múa phụ họa -HS hát và vỗ tay -HS tập hát theo -HS hát và nhún chân -HS lắng nghe. -Hs hát cá nhân HS lắng nghe 5.RKN tiết dạy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2010 Tuần 3 : Môn : Nhạc Bài : MỜI BẠN VUI MÚA CA. [...]... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2 010 Tuần 12 : Môn : Nhạc Tiết : 4 Bài : Ôn bài hát: ĐÀN GÀ CON I/Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu với lời 1, lời 2 của bài -Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản .-Biết hát đúng 2 lời của bài hát II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát Tranh ảnh -HS:Sách giáo khoa III/Các hoạt động dạy 1. n đònh: 1 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 010 Tuần 11 : Môn : Nhạc Bài : Học bài hát: ĐÀN GÀ CON I/Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu với ø lời 1 của bài -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Biết gõ đệm theo phách II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát Tranh ảnh -HS:Sách giáo khoa III/Các hoạt động dạy 1. n đònh: 1 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước 3.Bài mới... tư ngày 6 tháng 10 năm 2 010 Tuần 6 : Môn : Nhạc Tiết : 4 Bài : Tìm bạn thân I/Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài -Biết hát kết hợp vỗ tay theo lời 1 của bài hát .-HSG:Biết gõ đệm theo phách II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát Tranh ảnh -HS:Sách giáo khoa III/Các hoạt động dạy 1. n đònh: 1 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước 3.Bài mới Hoạt động của thầy a)GT bài: 1 GV ghi tên... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2 010 Tuần 14 : Môn : Nhạc Tiết : 4 Bài : Ôn tập bài hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI I/Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản .-Tập đọc lời ca theo tiết tấu II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát Tranh ảnh -HS:Sách giáo khoa III/Các hoạt động dạy 1. n đònh: 1 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước 3.Bài... thầy a)GT bài: 1 GV ghi tên bài lên bảng lớp b) Hoạt động 1: 15 ’ ôn bài hát”Tìm bạn thân “ -cả lớp ôn tập bài hát -Tập vỗ tay đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca -tập hát kết hợp vận động phụ họa -GV cho từng nhóm biểu diễn trước lớp -HS hát : Nào ai ngoan ai xinh ai tươi Nào ai yêu những người bạn thân… Tìm đến đây ta cầm tay Múa vui nào c)Hoạt động2: 15 ’ ôn bài hát”Lí cây xanh “ -cả lớp ôn tập... Thò Hồ Huyền Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2 010 Tuần 10 : Môn : Nhạc Tiết : 4 Bài : Ôn 2 bài hát: Tìm bạn thân Lí cây xanh I/Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát Tranh ảnh -HS:Sách giáo khoa III/Các hoạt động dạy 1. n đònh: 1 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại... Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2 010 Tuần 8 : Môn : Nhạc Tiết : 4 Bài : Học bài hát: LÍ CÂY XANH I/Mục tiêu: -Biết đây là một bài dân ca -Biết hát theo giai điệu với lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Biết gõ đệm theotiết tấu lời ca II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát Tranh ảnh -HS:Sách giáo khoa III/Các hoạt động dạy 1. n đònh: 1 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài... động dạy 1. n đònh: 1 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước 3.Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a)GT bài: 1 GV ghi tên bài lên bảng lớp -HS đọc trơn tên bài b) Hoạt động 1: 12 ’Ôn bài hát”Quê hương tươi đẹp” -Cả lớp ôn tập bài hát -Tập vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách hoặc theo tiết tấu -HS hát và múa lời ca -GV cần giúp các em thể hiện đúng từng kiểu vỗ tay -HS biểu diễn trước lớp đệm... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2 010 Tuần 13 : Môn : Nhạc Bài : Học bài hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI I/Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Biết gõ đệm theo phách , theo tiết tấu lời ca II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát Tranh ảnh -HS:Sách giáo khoa III/Các hoạt động dạy 1. n đònh: 1 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát tiết trước... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2 010 Tuần 7 : Môn : Nhạc Bài : TÌM BẠN THÂN (tt) I/Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu với lời 1, lời 2 của bài -Biết hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản -Biết hát đúng lời 2 của bài hát II/Chuẩn bò : -GV:Hát chuẩn bài hát Tranh ảnh -Vài động tác phụ họa -HS:Sách giáo khoa III/Các hoạt động dạy 1. n đònh: 1 2.KTBC: 3’ 2 HS hát lại bài hát . Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2 010 Tuần 12 : Môn : Nhạc Tiết : 4 Bài : Ôn bài hát: ĐÀN GÀ CON. I/ Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu với lời 1, lời 2 của bài. -Biết hát kết. Nguyễn Thò Hồ Huyền Thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2 010 Tuần 11 : Môn : Nhạc Bài : Học bài hát: ĐÀN GÀ CON. I/ Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu với ø lời 1 của bài . -Biết hát kết hợp vỗ tay. dạy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GIÁO ÁN HỘI GIẢNG Môn: Tự nhiên xã hội. Bài: GIA ĐÌNH Ngày dạy: 14 /11 /2 011 . Người dạy: Nguyễn Thò Hồ Huyền. I/ Mục tiêu: -Kể được

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan