0

Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6

62 710 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:02

TUẦN 1 TIẾT 1 Ngày………………. Học hát: Bài Quê hương tươi đẹp (Dân ca Nùng- Đặt lời: Anh Hoàng) I. MỤC TIÊU: - Biết hát theo lời ca, giai điệu. - Biết vỗ tay theo bài hát. - Nhóm HS năng khiếu biết gõ đệm theo bài hát. - Giáo dục HS lòng u tổ quốc, u đồng bào theo năm điều Bác Hồ dạy. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Hát chuẩn xác bài Quê hương tươi đẹp. - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách …), máy nghe, băng hát mẫu. - Tranh minh hoạ (nếu có) về dân tộc ít người thuộc vùng núi phía Bắc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: 1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: Không tiến hành vì là bài đầu tiên. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy bài hát Quê hương tươi đẹp. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Đây là một trong những bài dân ca của dân tộc Nùng. Học sinh sống ở những vùng rừng núi phía Bắc nước ta. Với giai điệu mượt mà, êm ả, bài hát ngợi ca tình yêu quê hương đất nước và con người. - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát. - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng câu ngắn (bài chia làm 5 câu). - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sữa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét . Hoạt động 2 : Hát kết hợp với vận động phụ hoạ . - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - Nghe băng mẫu hoặc nghe GV hát mẫu). - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. - Hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách, trống nhỏ ,… theo - Nhận xét Ho ạt động 3: Củng cố, dặn dò. - Cho HS ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách một lần trước khi kết thúc tiết học. - Qua bài hát giáo duc HS u q hương đất nước theo năm điều Bác Hồ dạy. - Nhận xét chung (khen những em hát thuộc lời, gõ phách và biết vận động phụ hoạ nhòp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhở những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn). Dặn HS về ôn bài hát vừa tập. hướng dẫn của GV. - Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của GV. - HS nghe. - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ. R út kinh nghiệm; ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… TUẦN 2 TIẾT 2 Ngày………………. Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp I. MỤC TIÊU - HS biết hát theo giai điệu và ø đúng lời ca . - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát . - Nhóm HS có năng khiếu biếtï gõ đệm theo tiết tấu lời ca. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Đàn, máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách,…). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐÔÏNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp. - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức:Đồng thanh, dãy, nhóm, cá nhân.kết hợp gõ đệm theo phách. - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhòp - Mời HS lên biểu diễn trước lớp. - Nhận xét . Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca. - GV hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca (thực hiện mẫu). - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca (tiếng hát nào vỗ vào tiếng đó). - Nhận xét (có thể mời HS nhận xét trước khi GV nhận xét). Ho ạt động 3: Củng cố, dặn dò. - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với HS bài hát đã học (hoặc mở băng mẫu để - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. - HS ơn tập theo hướng dẫn của GV. - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hướng dẫn. - HS biểu diễn trước lớp: + Từng nhóm. + Cá nhân. - Chú nghe và xem GV làm mẫu. - HS thực hiện hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Sử dụng thanh phách để gõ đệm. + Cả lớp + Từng dãy, nhóm + Cá nhân - HS thực hiện theo hướng dẫn HS hát và vận động theo nhạc). - Qua đó giáo dục HS lòng u q hương đất nước theo năm điều Bác Hồ dạy. - Nhận xét (khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắùng hơn). - Dặn dò HS về ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp. - HS lắng nghe - Ghi nhớ. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 3 TIẾT 3 Ngày……………………… Học hát: Bài Mời bạn vui múa ca (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) I. MỤC TIÊU - Hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát . - Nhóm HS có năng khiếu biết gõ đệm theo phách. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: - Hát chuẩn xác bài Mời bạn vui múa ca. - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách …), máy nghe băng hát mẫu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: Hỏi HS nhắc lại tên bài hát đã học ở tiết trước cho cả lớp hát lại. GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại, GV nhận xét. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca. - Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. + Giới thiệu qua cho HS biết: Bài hát này được trích từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhạc só Phạm Tuyên. - Cho HS nghe băng hát mẫu hợc GV vừa đệm đàn vừa hát. - Hướng dẫn HS tập đọc từng lời ca từng câu ngắn (bài chia làm 5 câu). - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời ca và giai điệu bài hát. - Chú ý những chỗ lấy hơi (sau nốt trắng) để hướng dẫn HS lấy hơi và ngân đúng phách. - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu), nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ hoạ. -Hướng dẫn Hs hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. Chim ca líu lo hoa như đón chào x x xx x x xx (GV phát các nhạc cụ gõ và hướng dẫn cách sử - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - Nghe băng mẫu (hoặc nghe GV hát mẫu). - Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV. - Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV. - Chú ý tư thế ngồi hát ngay ngắn. Hát ngân đúng phách theo hướng dẫn của GV. - HS luyện hát: + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân - Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ,… theo hướng dẫn của GV. dụng cho HS, gồm: thanh phách, song loan, trống nhỏ). - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca Ho ạt động 3: Củng cố – dặn dò: - Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca một lần trước khi kết thúc tiết học. - Hỏi HS nhắc lại tên bài hát, tác giả bài hát. - Nhận xét chung (khen thưởng em hát thuộc lời, gõ phách và vận động phụ hoạ nhòp nhàng, đúng yêu cầu; nhắc nhở những em chưa tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn). -Dặn HS về ôn lại bài hát vừa tập. -HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca (dùng thanh phách) - Ôn lại bài hát theo hướng dẫn của GV. - HS trả lời. - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò và ghi nhớ. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 4 TIẾT 4 Ngày ……………………. - Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca - Trò chơi: Theo bài đồng dao Ngựa ông đã về I. MỤC TIÊU - HS biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản . -Tham gia trò chơi . -Nhóm HS có năng khiếu biết hát đúng lời ca ,tham gia tập biểu diễn bài hát . II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Đàn đệm, máy nghe, băng nhạc. - Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách,…). - Nắm vững trò chơi, chuẩn bò một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn điònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động1: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Mời bạn vui múa ca. - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát (giáo viên giữ nhòp bằng tay). + Đệm đàn và bắt nhòp cho HS . + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. (Có thể dùng thêm nhạc cụ gõ để gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca). - Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ (vỗ tay, chân nhún nhòp nhàng sang trái, sang phải theo nhòp bài ca). - Mời HS lên biểu diễn trước lớp. - Nhâïn xét. Hoạt động 2: Trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông đã về. - Hướng dẫn HS đọc câu đồng dao theo âm hình - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát. - Hát theo hướng dẫn của GV: + Hát không có nhạc. + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu. - Hát kết hợp với vận động theo hướng dẫn. - HS biểu diễn trước lớp: + Từng nhóm + Cá nhân - Chú ý nghe GV đọc mẫu. - HS thực hiện đọc câu đồng dao và tiết tấu: Nhong nhong ngựa ông đã về Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn - Sau khi đã đọc thuộc bài đồng dao đúng tiết tấu, GV hướng dẫn HS chơi trò chơi “cưởi ngựa” như sau: + HS nam: miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp que giả làm ngựa vào đầu gối và nhảy theo phách, ai để rơi que là thua cuộc. + HS nữ: một tay cầm roi ngựa, một tay giả như đang nắm cương ngựa, chân nhảy theo phách, ai nhảy không đúng phách là thua. Ho ạt động 3: Củng cố, dặn dò. - Kết thúc tiết học, GV có thể đệm đàn cùng hát lại với HS bài hát Mời bạn vui múa ca (hoặc mở băng mẫu để HS hát và vận động theo nhạc). - Nhận xét (khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn). vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử dụng thanh phách để gõ đệm . - HS nghe hướng dẫn. - HS tham gia chơi trò chơi, mỗi đội chia làm hai nhóm (nam, nữ). Nhóm nam thi trước. Các bạn còn lại ở dưới lớp vừa đọc đồng thanh bài đồng dao vừa vỗ tay theo phách. - HS ôn hát theo hướng dẫn. - HS lắng nghe và ghi nhớ. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TUẦN 5 TIẾT 5 Ngày …………………… Ôn tập hai bài hát: Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca I. MỤC TIÊU - HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát . - Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát . - Biết hát kết hợp một vài động tác đơn giản. -Nhóm HS có năng khiếu thuộc lời ca của 2 bài hát ,biết gõ đệm theo tiết tấu của lời ca . II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Đàn, máy nghe và băng nhạc. - Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách,…). - Một vài thanh tre hoặc que dài 0,5m giả làm roi ngựa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY - HỌC CHỦ YẾU 1. Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐÔÏNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Quê hương tươi đẹp. - Cho HS nghe giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp. - Hướng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức: + Bắt giọng cho HS hát (GV giữ nhòp bằng tay). + Đệm đàn và bắt nhòp cho HS. + Cho HS hát và vỗ tay đệm theo phách, theo tiếùt tấu lời ca. - Mời HS lên biểu diễn trước lớp (hát kết hợp vận động phụ họa). - Nhận xét. Hoạt động 2: Ôn tập bài Mời bạn vui múa ca. - GV treo tranh minh họa kết hợp cho HS nghe giai điệu bài hát để HS đoán tên bài hát, tác giả sáng tác. - GV hướng dẫn HS ôn bài hát (cách thức như ở bài Quê hương tươi đẹp). - Ngồi ngay ngắn, chú nghe giai điệu bài hát. - Hát theo hướng dẫn của GV: + Hát không có nhạc + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp vận động phụ hoạ theo hướng dẫn. - HS biểu diễn trước lớp: + Từng nhóm + Cá nhân - HS xem tranh, nghe giai điệu và trả lời. - HS hát ôn theo hướng dẫn: + Cả lớp hát + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát. - HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - GV nhận xét. Hoạt động 3: Trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông đã về. Hướng dẫn cách thức chơi, ôn đọc lại bài đồng dao Ngựa ông đã về . Sau đó GV chia lớp thành hai hoặc ba đội chơi, mỗi đội gồm hai nhóm nam và nữ riêng, tiến hành trò chơi như ở tiết trước. Ho ạt động 4: Củng cố – Dặn dò : - Kết thúc tiết học, GV nhận xét (khen cá nhân và những nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở những nhóm chưa đạt cần cố gắng hơn). Nhắc HS về ôn lại hai bài hát đã học. - HS thực hiện đọc câu đồng dao và vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu. Sử dụng thanh phách để gõ đệm. - HS tham gia trò chơi, những em ở tiết trước chưa tham trò chơi nên tích cực hợn ở tiết này. - HS lắng nghe và ghi nhớ. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… [...]... TUẦN 18 TIẾT 18 Ngày - Tập biểu diễn các bài hát đã học - Trò chơi âm nhạc I MỤC TIÊU - Tham gia tập biễu diễn một vài bài hát đã học II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Tập bài hát lớp 1 - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách, ) - Máy nghe, băng nhạc mẫu - Nghiên cứu kỹ trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn đònh tổ chức, sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2... TUẦN 17 TIẾT 17 Ngày : Học bài hát Nắng sớm Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích I MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và lời ca -Nhóm HS có năng khiếu biết hát đúng lời ca II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Tập bài hát lớp 1 - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách, ) - Máy nghe, băng nhạc mẫu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn đònh tổ chức, sửa tư thế ngồi ngay ngắn... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 16 TIẾT 16 Ngày : ………… - Nghe Quốc ca - Kể chuyện âm nhạc I MỤC TIÊU -Làm quen với bài Quốc ca - Biết khi chào cờ ,hát quốc ca phải đứng nghiêm trang - Biết nội dung câu chuyện nai ngọc -Nhóm HS có năng khiếu nhớ và nhắc lại 1 vài chi tiết ở nội dung câu chuyện Nai ngọc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Máy nghe, băng nhạc bài Quốc ca - Nắm nội dung câu chuyện... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 11 TIẾT 11 Ngày ………………………………… Học hát: Bài Đàn gà con (Nhạc: Phi-lip-pen-cô Lời: Việt Anh) I MỤC TIÊU -Biết hát theo giai điệu lời 1 của bài hát - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát -Nhóm các HS năng khiếu biết gõ đệm theo phách II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Hát chuẩn xác bài Đàn gà con - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,…), máy nghe,...TUẦN 6 TIẾT 6 Ngày …………………… Học hát: Bài Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh) I MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và lời 1 của bài - Biết hát kết hợp vỗ tay theo lời 1 của bài hát -Nhóm HS có năng khiếu biết gõ đệm theo phách II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Hát chuẩn xác bài Tìm bạn thân - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách …), máy nghe, băng hát mẫu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn đònh... bài hát đã học ở tiết trước, cho cả lớp hát lại lời 1 GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại GV nhận xét 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân (lời 2) - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát lời 2 - Hướng dẫn HS tập đọc lời 2 Chia lời 2 thành 4 câu như ở lời 1 (Đọc mẫu theo tiết tấu lời ca như cách đọc lời 1) - Dạy hát từng câu của lời 2, mỗi... CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2 Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại tên các bài hát đã ôn ở tiết trước, hát và vỗ tay theo phách hoặc tiết tấu lời ca GV nhận xét, đánh giá 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Nghe Quốc ca - GV giới thiệu đôi nét ngắn gọn về Quốc ca: Là bài hát chung của cả nước do nhạc só Văn Cao sáng tác Trước đây có tên là bài... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 14 TIẾT 14 Ngày…………… Ôn tập bài hát: Sắp đến tết rồi I MỤC TIÊU - Biết hát theo lời ca và giai điệu - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản - Nhóm HS có năng khiếu tập đọc lời ca theo tiết tấu II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Đàn, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ (thanh phách để gõ đệm theo tiết tấu lời ca) - Tranh minh họa ngày Tết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn đònh tổ chức,... biểu diễn trước lớp (hát kết hợp vận động phụ họa) HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát theo hướng dẫn của GV: + Hát không có nhạc + Hát theo nhạc đệm + Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca - Hát kết hợp với vận dộng phụ họa theo hướng dẫn - HS biểu diễn trước lớp + Từng nhóm + Cá nhân - HS tập hát đối đáp theo hướng dẫn - Chia lớp thành 4 nhóm tập hát đối đáp từng câu của giáo viên (mỗi... Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài Lý cây xanh II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Đàn, máy nghe và băng nhạc - Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách,…) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1 Ổn đònh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2 Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn bài hát 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Tìm bạn thân - Cho HS nghe giai điệu bài hát . Anh sáng tác vào khoảng năm 19 60 . Cho đến nay vẫn được các thế hệ trẻ em hát và ghi nhớ. - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát. - Hướng dẫn HS tập đọc lời ca 1. Chia lời 1 thành. trước, cho cả lớp hát lại. GV đệm đàn và bắt giọng, gọi một vài em hát lại, GV nhận xét. 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Dạy bài hát Tìm bạn thân. (Lời 1) -. nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 6 TIẾT 6 Ngày …………………… Học hát: Bài Tìm bạn thân (Nhạc và lời: Việt Anh) I. MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và lời 1 của bài . - Biết hát kết hợp vỗ tay theo lời 1 của bài hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Âm nhạc lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6,